Nieuws


30-07-2008 17:51

De positieve marktontwikkelingen op zowel de kantoren- als bedrijfsruimtemarkt die zich in 2007 voordeden, lijken dit jaar een ommekeer te maken. De opname in het eerste halfjaar van 2008 van zowel kantoor- als bedrijfsruimte is substantieel lager dan in de eerste helft van vorig jaar. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse nationale en regionale factsheets van DTZ Zadelhoff.

Ondanks de teruglopende vraag is er volgens de vastgoedadviesorganisatie geen reden voor pessimisme. Bij eenzelfde ‘achterblijvende' marktdynamiek het komende halfjaar, is de prognose dat de jaaropname voor kantoorruimte met circa 1,5 miljoen vierkante meter in 2008 nog altijd het niveau van de jaren 2002, 2003 en 2004 evenaart. Kijkend naar de bedrijfsruimtemarkt kan met een verwachte jaaropname van circa 2,5 miljoen vierkante meter voor die markt zelfs gesproken worden van één van de hoogste opnameniveaus sinds 2000.

De totale opname van kantoorruimte komt halverwege 2008 uit op ‘slechts' 700.000 vierkante meter. Daarmee is 34 procent minder vierkante meter kantoorruimte van gebruiker gewisseld dan in de eerste zes maanden van 2007. Een lagere economische groei, toenemende inflatie en onrust op de financiële markten werpen daarmee duidelijk hun schaduw af. Ook op de bedrijfsruimtemarkt zijn hiervan de gevolgen merkbaar, al blijft het marktbeeld voor dit segment nog altijd positief. In het afgelopen halfjaar wisselde ruim 1,3 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte van gebruiker, ruim 20 procent minder dan medio 2007. Het merendeel van de vraag werd ingegeven door verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten waardoor het totale aanbodniveau op de kantoor- en bedrijfsruimtemarkt nagenoeg onveranderd is gebleven.

In de eerste zes maanden van 2008 waren er minder grootschalige transacties dan in de eerste helft van 2007. Zowel voor de opname van kantoor- als bedrijfsruimte groter dan 10.000 vierkante meter geldt een significante daling van het aantal opgenomen meters. De geregistreerde opname in deze grootteklasse is namelijk gehalveerd. Hieruit blijkt eens te meer de terughoudendheid in het aangaan van vergaande huisvestingsbeslissingen.

De interesse voor nieuwbouw houdt aan. Op de kantorenmarkt wordt de voorkeur gegeven aan reeds opgeleverde of in aanbouw zijnde kantoorgebouwen. Toch blijkt het huidige aantal in aanbouw zijnde meters dat nog beschikbaar is op de kantorenmarkt, ruim 25 procent meer dan een half jaar geleden. Op de bedrijfsruimtemarkt valt op dat het merendeel van contracten op de tekentafel werd getekend. Er is zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal nieuwbouw bedrijfsruimtemeters ten opzichte van de halfjaarcijfers in de voorgaande 3 jaar. Het merendeel van deze transacties werd geïnitieerd door de logistieke sector, die nog altijd een relatief goede tijd doormaakt. Nu is in de bedrijfsruimtemarkt het bouwen ‘op maat' voor de toekomstige gebruiker niet uitzonderlijk vanwege de vaak bedrijfsvoeringspecifieke huisvestingseisen. De verdubbeling van de opname in nog te bouwen bedrijfsruimte duidt wel op een toenemende behoefte aan passende huisvesting die blijkbaar in mindere mate gevonden wordt in het bestaande bedrijfsruimteaanbod.

2007 Was een recordjaar in vele opzichten, benadrukt DTZ Zadelhoff. De teruglopende vraag voor het eerste half jaar van 2008 is nog geen reden voor pessimisme, wederom aldus de vastgoedorganisatie. Voor kantoorruimte is de gelijkenis met de jaren 2002, 2003 en 2004 tekenend, wat duidt op een opname die 15-20 procent achterblijft bij het langjarig gemiddelde (875.000 vierkante meter). Dit zou betekenen dat de totale opname voor 2008 rond de 1,5 miljoen vierkante meter uitkomt. Voor de bedrijfsruimtemarkt blijkt dat de opname medio 2008 behoort tot één van de hoogste niveaus sinds 2000 en juist 15-20 procent boven het langjarig gemiddelde ligt (1,1 miljoen vierkante meter). Als deze ontwikkeling zich doorzet, zou de teller eind 2008 uitkomen op zo'n 2,5 miljoen vierkante meter verhuurde of verkochte bedrijfsruimte.

Naar verwachting wordt het merendeel van de opname in de kantorenmarkt ingegeven vanuit het MKB, dat sterke groeicijfers liet zien in 2007 en tevens optimistisch is over haar doorgroeimogelijkheden. DTZ Zadelhoff verwacht dan ook dat er vooral vraag zal zijn naar kantoorruimte met een grootte tussen de 1.000 en 5.000 vierkante meter en bedrijfsruimte met een grootte tussen de 1.000 en 10.000 vierkante meter. Ook wordt verwacht dat de vraag naar bedrijfsruimte boven de 10.000 vierkante meter - zij het meer incidenteel - aanhoudt, vanwege de dynamiek in de logistieke sector.

Een meer diepgaande analyse van de trends op en verwachtingen voor de kantorenmarkt volgt in augustus, wanneer DTZ Zadelhoff haar nieuwste publicatie over de Nederlandse kantorenmarkt uitbrengt. De factsheets zijn gratis te downloaden op de website http://www.dtz.nl/, via kenniscentrum -> publicaties. De gebundelde versie ‘Nederland compleet' met daarin alle 34 factsheets is eveneens verkrijgbaar via http://www.dtz.nl/.

 

30-07-2008 8:43


Hoewel werkgevers vinden dat flexibiliteit leidt tot meer betrokkenheid en minder personeelsverloop, heeft nog maar een klein deel een formeel beleid voor flexibel werken. Dat blijkt uit een onderzoek onder Amerikaanse werkgevers, uitgevoerd door Hewitt Associates.

Een kwart van de ondervraagde werkgevers informeert zijn personeel niet formeel over de mogelijkheden die er zijn. Vier van de tien ondernemingen voeren per vestiging, afdeling of functieschaal zelfs een ander beleid en een derde biedt alleen het management flexibel werken aan.

 

De resultaten wijzen erop dat werkgevers denken dat aanwezigheid belangrijk is voor de productiviteit. Een derde van de ondervraagde bedrijven geeft toe dat ze hun mond houden over de mogelijkheden omdat ze het gebruik zoveel mogelijk willen beperken. Als redenen geven zij aan dat het nog niet volledig geaccepteerd is binnen de bedrijfscultuur of dat ze bang zijn dat ze het logistiek niet aankunnen als teveel mensen flexibel gaan werken. Slechts vier van de tien hebben er vertrouwen in dat de managers degenen die flexibel werken goed kunnen leiden.

(bron: managersonline)

30-07-2008 8:39

 

Wellnomics, een leverancier van ergonomische softwareoplossingen, is met ingang van heden direct verantwoordelijk voor de verkoop en ondersteuning van de bekende WorkPace® pauzesoftware.

 

Als onderdeel van deze stap heeft het bedrijf kort geleden een eigen kantoor geopend in Amstelveen. Dat wordt geleid door Alan Vickers, European Sales Director van Wellnomics. “Nederland wordt wereldwijd gezien als koploper op het gebied van kantoorergonomie”, aldus Vickers. “We vinden het belangrijk om dichter bij deze markt en onze belangrijkste klanten te zitten, maar ook bij partners zoals het onderzoeksinstituut TNO."
TNO heeft hen volgens Vickers onder andere geholpen bij de ontwikkeling van het nieuwste product, Wellnomics Risk Management®. "Met dit programma kunnen bedrijven en organisaties die WorkPace gebruiken hun programma’s voor kantoorergonomie verder optimaliseren, mede dankzij de uitbreiding met de nieuwste rapportage tools over het computergebruik en web gebaseerde risico-inventarisatie en –evaluatie.”

 

Het opzetten van een eigen vestiging onderstreept het belang van de Nederlandse markt voor Wellnomics. Gebruikers van WorkPace en Wellnomics Risk Management kunnen nu rechtstreeks van de leverancier ondersteuning krijgen. “Het is een spannende tijd voor ons bedrijf. We kijken uit naar een nog hechtere samenwerking met de vele Nederlandse gebruikers van onze ergonomische software en een verdere verbetering van onze diensten.”

28-07-2008 8:24


Toegegeven; het is net zoiets als de bakker die constateert dat er te weinig brood wordt gegeten, maar toch: uit recentelijk onderzoek van DigiProfs Computersupport is gebleken dat 77 procent van de thuiswerkplekken onveilig is. Deze cijfers sluiten aan bij eerdere publicaties van onder andere de Nederlandse Vereniging van Banken, die aantoonden dat veel computers van consumenten niet goed beveiligd zijn. Dit was voor diverse bedrijven aanleiding om de thuiswerkplekken van hun medewerkers door DigiProfs aan een grondige controle te onderwerpen.

Naar aanleiding van de cijfers van de Nederlandse Vereniging van banken heeft computerhulp-aan-huis specialist DigiProfs eind 2007 in samenwerking met een bedrijfsrecherchebureau en een anti-hackingsorganisatie een Security & Performance controle voor thuiswerkplekken ontwikkeld. Met name bedrijven met bedrijfsgevoelige informatie zoals accountants- en advocatenkantoren wilden weten hoe het met de computerveiligheid bij hun medewerkers thuis gesteld was. Met deze computers wordt op bedrijfsnetwerken ingelogd, die hierdoor veiligheidsrisico's lopen.

In de eerste zes maanden van dit jaar heeft DigiProfs 544 thuiswerkplekken onderzocht, waarvan 88 procent niet optimaal functioneerde. In 77 procent van de gevallen ontbraken software updates, die zorgen voor een optimale beveiliging van de computer. In 26 procent van de gevallen was het draadloze netwerk niet of onvoldoende beveiligd. Eén op de negen computers bevatte spyware of virussen.

Dergelijke situaties kunnen leiden tot het infecteren van het bedrijfsnetwerk met virussen, computerinbraak op het bedrijfsnetwerk en tot verlies van belangrijke data.

De cijfers zijn niet altijd aan de bedrijven of de techniek te wijten, volgens Roger Gosele van DigiProfs. In veel gevallen hebben bedrijven behoorlijke procedures, maar zijn het de medewerkers die bewust of onbewust de veiligheid van de bedrijfssystemen in gevaar brengen. Door instellingen op de computer te veranderen, gebruik te blijven maken van verouderde apparatuur of gebruik te maken van de computer van partner of kinderen om op het bedrijfsnetwerk in te loggen, creëren werknemers situaties die voor een werkgever niet altijd te controleren en in de hand te houden zijn."Daarom hebben wij nu al diverse contracten met werkgevers gesloten voor periodieke controles van alle thuiswerkplekken", aldus Gosele.

Na ieder onderzoek stelt DigiProfs een rapport op voor de werkgever met alle bevindingen. Tevens wordt een advies geschreven hoe de interne IT-procedures voor thuiswerkplekken opgesteld of verbeterd zouden kunnen worden. Opvoeding van de werknemer is hierin een belangrijk onderdeel, want de mens is een zwakke schakel. Maar ook veel van de gevaren kunnen door techniek weggenomen worden. Recentelijk zijn er nieuwe mogelijkheden op de markt gekomen die de risico's tot een minimum kunnen beperken. Omdat niet ieder bedrijf IT security specialisten heeft, kan DigiProfs hierin een goede adviserende rol spelen.

25-07-2008 8:34


Uit de analyse naar het zoekgedrag van kandidaten blijkt dat driekwart van de bezoekers van vacaturesite Intermediair.nl vooral tijdens kantoortijd zoekt naar een nieuwe baan.

De piek van de bezoeken ligt op maandag tussen 11.00 uur en 13.00 uur. De overige 25 procent zoekt na vijven of in het weekend, aldus de bevindingen van de vacaturesite.

Deze cijfers zijn te vergelijken met die van NationaleVacaturebank.nl, waar ook de maandag de drukst bezochte dag is. Het zwaartepunt in het aantal bezoeken ligt hier echter iets breder: op werkdagen van 9.30 uur tot 14.30 uur.

 

Bron: Nationale Vacaturebank.nl

25-07-2008 8:30


Kenmore Capital Veghel Limited heeft een logistiek object van 78.000 vierkante meter op het industrieterrein De Dubbelen in Veghel verkocht aan Warehouses de Pauw Nederland.

Het gaat om negen units aan de Marshallweg 1,2, 9 en Kennedylaan 22, waarvan 4.300 vierkante meter kantoorruimte en één unit volledig automatisch hoogbouwmagazijn. Het object is langjarig verhuurd aan Kuehne & Nagel Logistics. Het 155 hectare grote industrieterrein De Dubbelen kent honderdvijftig ondernemingen met 5.600 arbeidsplaatsen en ligt noordoostelijk van de rijksweg A50.

Namens verkoper Kenmore trad CB Richard Ellis als adviseur op. Koper en verkoper werden juridisch geadviseerd door respectievelijk van Doorne en Boekel De Nerée.

 

25-07-2008 8:26


Tweederde van een grote groep Nederlanders praat op feestjes graag over zijn of haar werk. De helft van hen is tevreden over het salaris. Dit zijn enkele uitkomsten van de online test ‘Hoe lang zit jij nog op je plek?'.

Tot nu toe deden twintigduizend mensen de test. Degene die de test via internet invult, krijgt na beantwoording van de laatste vraag een indicatie van de datum van zijn of haar te verwachten laatste werkdag in de huidige baan. Bij de uitslag zit ook een 'afscheidskaart' met diverse gerichte adviezen van baas, collega's en vrienden.

Meer dan de helft (55 procent) van de invullers twijfelt of die op zijn huidige baan zou solliciteren. Bijna 40 procent vindt dat zijn baas nog wel een managementtraining zou kunnen gebruiken en 15 procent vraagt zich af hoe zijn baas aan die positie gekomen is. Bijna driekwart zegt in het weekeinde voldoende afstand te nemen van het werk. Ruim 60 procent van de invullers van de test vindt zichzelf flexibel, goed in samenwerken en klantgericht, maar minder sterk in delegeren en het nemen van risico's.

De test is ontwikkeld door GITP, een HRD-adviesbureau gericht op beoordelen en ontwikkelen van talenten.

Bron: Gids Online
25-07-2008 8:23


In Nederland blijken werknemers behoorlijk tevreden met hun werk. Dit komt naar voren uit een onderzoek van plezieropjewerk.nl onder ruim vijftienhonderd werknemers.

Zo beschouwt bijna negen van de tien respondenten zijn werk als nuttig en zinvol. Dat toch drie van de vijf werknemers op zoek is naar een andere baan, heeft vooral met falend management te maken. Ook hoge werkdruk, een slecht salaris en beperkte doorgroeimogelijkheden zijn redenen om naar een andere werkgever  uit te kijken.

Bron: Vacaturebank.nl
25-07-2008 8:07

De verhuizing van een compleet ziekenhuis, een dierentuin of een bibliotheek. Het is een ingewikkelde, risicovolle en bijna militaire operatie waar menig manager ‘s nachts van wakker ligt. Voor de topverhuisbedrijven die dit vak beheersen is er een keurmerk: PPV. Het label voor de eredivisie in bedrijfsverhuizers. Verhuisbedrijf Passies in Hoofddorp nam 22 juli het eerste nieuwe PPV-certificaat in ontvangst.

In Nederland komen slechts 36 bedrijven in aanmerking voor het PPV keurmerk, dat garandeert dat dergelijke risicovolle en complexe bedrijfsverhuizingen schadevrij, snel en veilig worden uitgevoerd. Met inzet van gescreend personeel en op een manier die rekening houdt met mens en milieu. Het keurmerk wordt geborgd door periodieke controle van de bedrijfsverhuizers door Bureau Veritas Certification op basis van een verbetersysteem (VeriCert). Dit systeem zorgt ervoor dat de topverhuizers ook in de toekomst op het hoogste niveau blijven presteren.

Het PPV keurmerk staat voor zes garanties:
  • Snelheid. Ter voorkoming dat bedrijfsprocessen onnodig lang worden onderbroken;
  • Integriteit van het verhuispersoneel. Dit borgt dat kostbare ICT en vertrouwelijke documenten in vertrouwde handen is;
  • Veiligheid. Veiligheidscertificaten, beveiligde opslag en hoge kwaliteit verpakkingsmateriaal;
  • Risicoreductie. Gediplomeerd personeel op alle niveaus;
  • Gegarandeerde zekerheid. Een projectverhuizer/hoofdaannemer werkt met duidelijke contracten en beschikt over een netwerk van ‘preferred suppliers' op het gebied van systeembouw, ICT, kantoorinrichting, beveiliging en schoonmaak;
  • Helderheid. Eén vaste projectleider op HBO-niveau voor een projectverhuizing. En heldere afspraken en voorwaarden vooraf.

    PPV is onderdeel van de organisatie voor Erkende Verhuizers.
25-07-2008 8:05


Heeft u aan het eind van het nog een 'waslijst' aan vakantiedagen over? U bent niet de enige. Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers houdt aan het einde van het jaar vakantiedagen over.

Dat blijkt uit onderzoek van werving en selectiebureau Robert Half. Iets meer dan 48 procent zegt dat er gewoon teveel werk ligt om alle dagen te kunnen opmaken. Opvallend genoeg vindt 12 procent van de Nederlanders dat ze meer vrije dagen hebben dan ze kunnen opmaken. De mensen die wel al hun dagen opmaken doen dit met name omdat ze het belangrijk vinden om vakantie te nemen (61 procent). De rest neemt al hun dagen op omdat ze deze niet of nauwelijks kunnen meenemen naar het volgend jaar.

24-07-2008 8:03


Zo vader zo zoon. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in dit spreekwoord veel waarheid zit. Zoons van succesvolle vaders doen het blijkens die cijfers namelijk het over het algemeen beter dan de zoons van de minder geslaagde vaders. Kinderen van vaders uit de laagste inkomensklasse hebben maar 11 procent kans door te dringen tot de allerhoogste inkomensklasse. Voor zoons waarvan de vader al tot deze klasse behoort is dit 35 procent.

Volgens hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio zijn vaders voor hun zoons de belangrijkste rolmodellen. Kinderen volgen het voorbeeld van de ouder van hetzelfde geslacht om te leren hoe zij zich als volwassene dienen te gedragen.

 

Bron: nationaleacaturebank.nl

23-07-2008 8:29


Vakantie? Blèh! Veel werknemers zien er een beetje tegen op. Bijna 33 procent van deze groep namelijk, voorziet door afwezigheid van collega's problemen in de vakantieperiode. Althans, dat blijkt uit onderzoek van Unique Uitzendbureau.

 

Het afstemmen van vakantieweken en het zorgen voor een goede vervanger spelen volgens het uitzendbureau dus een cruciale rol. Want hiermee voorkom je dat de werknemer bij terugkomst direct geconfronteerd wordt met stapels werk en een hoge werkdruk.

Veel medewerkers denken tijdens hun vakantie eveneens na over hun carrière. Meer dan een kwart van de werknemers gaat na de vakantie actief op zoek naar een andere baan, zo blijkt uit recent onderzoek.

Eén positief aspect; 52 procent van de respondenten verwacht dat deze periode zonder enige problemen zal verlopen. (bron: nationaleacaturebank.nl)

22-07-2008 8:36

Onder een representatieve steekproef van 35 typen organisaties uit de bouwkolom is naar voren gekomen dat architecten het meest positieve en klusbedrijven het minst positieve imago hebben in de bouw. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder ruim 1.000 functionarissen uit de bouwsector.

Imago is het netto resultaat van alle indrukken, ervaringen, kennis verwachtingen en gevoelens van de bouwers met de verschillende marktpartijen. Imago bestaat vaak uit een samenspel tussen emoties en feiten. Hierbij spelen emoties vaak een grotere rol dan de feiten. Mede hierdoor is het verbeteren van een imago vaak een lange termijn proces.

Architecten worden door 15% van de respondenten genoemd als de partij met het meest positieve imago in de bouw. Daarnaast scoren ook de aannemers B&U (7%) ingenieurs (6%) en bouwmaterialen handelaren (6%) goed in deze top 10. Vorig jaar hadden de architecten bij dit onderzoek met 14% ook het best imago. Zij houden dit goede imago voorlopig dus in stand. De stukadoors zijn dit jaar nieuw in de top 10. Dit jaar dicht 5% van de personen die in de bouw werkzaam zijn hen het beste imago toe.

Klusbedrijven houden problemen met een slecht imago De klusbedrijven worden door maar liefst 21% van de respondenten genoemd als de partij met het minst positieve imago in de bouw. Vorig jaar hadden de klusbedrijven met 22% ook het minst positieve imago in de bouw en heeft dat dus in het relatief korte tijdbestek van een jaar nog niet kunnen verbeteren. Een mogelijke verklaring voor het imago van de klusbedrijven kan zijn het feit dat zij zich aan het einde van de bouwkolom bevinden. De werkzaamheden die zij uitvoeren hebben betrekking op de afbouw van een pand. Hier zijn eventuele fouten het meest zichtbaar aanwezig. De groep klusbedrijven wordt op afstand gevolgd door de project ontwikkelaars (11%). De stukadoors staan op de gedeelde derde plaats met (7%) Opvallend is dat de aannemers B&U door 7% van de respondenten worden gezien als de partij met het minst positieve imago terwijl de aannemers B&U een tweede plaats bezetten bij de top 10 van de partij met het meest positieve imago.
21-07-2008 8:29


Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zegt in de Arbeidsmarktprognose 2008-2013 dat ze verwachten dat het aantal werkzoekenden zonder baan eind dit jaar op 407.000 uitkomt. In 2009 zal de daling doorzetten tot circa 374.000 werkzoekenden (laagste aantal ooit).

Dit jaar en komend jaar verwacht het CWI dat er bij elkaar opgeteld 230.000 banen bijkomen. In totaal telt Nederland eind 2009 ongeveer 8,8 miljoen banen. De werkgelegenheid neemt het snelst toe in Flevoland, Utrecht en in de regio's rond Nijmegen en het Rivierenland. De groei is het meest zichtbaar in de sectoren zorg en welzijn.

Bron: Vacaturebank.nl
21-07-2008 8:15


Het Nederlands Fotomuseum (Rotterdam) en HP Nederland hebben een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar getekend. Hiermee is het Nederlands Fotomuseum verzekerd van een optimale (grootformaat) printing omgeving voor archivering, productie en een digitale printshop. Hiertoe wordt het museum uitgerust met diverse grootformaat fotoprinters, zoals de HP Designjet Z3100 en HP Photosmart B9180. Tevens worden voor educatiedoeleinden HP Pavilion notebook PC's en HP Photosmart A4 fotoprinters ingezet.

"Het Nederlands Fotomuseum is verheugd omdat HP met zijn kennis en apparatuur het museum helpt een grote stap te maken in het digitale printtijdperk. De bezoeker profiteert daarvan vanaf half september in onze printshop waar tegen een betaalbare prijs een afdruk te koop is van een foto uit de museumcollectie," aldus Ruud Visschedijk, directeur Nederlands Fotomuseum. Het Fotomuseum is het eerste museum in Nederland dat zijn bezoekers deze mogelijkheid biedt.

Robert Meulenbrug, directeur Imaging & Printing Group HP Nederland: "Dit initiatief van HP maakt deel uit van een wereldwijd programma om de toepassing van technologie te promoten op het gebied van de conservering, reproductie en waardering van internationale kunst. Het Nederlands Fotomuseum staat voor kwaliteit en innovatie en HP sluit hier perfect op aan met haar printing portfolio. Andere musea waar HP mee samenwerkt om kunst toegankelijker te maken voor het publiek zijn onder meer de National Gallery in Londen, het Museu Nacional d'Art de Catalunya in Barcelona en het Kunsthistorisches Museum in Wenen."

Het Nederlands Fotomuseum beheert ruim 130 archieven van Nederlands fotografen (ruim 3 miljoen negatieven) en heeft hiermee een rijk overzicht van 100 jaar Nederlandse fotografiegeschiedenis en geschiedenis in huis. De collectie bevat grote namen als Ed van der Elsken, Cas Oorthuys, Aart Klein en Frits Rotgans. Met het rijk geschakeerde tentoonstellingsprogramma van historische en hedendaagse, Nederlandse en internationale fotografie en met het uitgebreide activiteitenpakket, is het Nederlands Fotomuseum dé plek voor de fotoliefhebber.

 

HP maakt het gebruik van technologie eenvoudiger voor al haar klanten - van de individuele consument tot de grootste multinational. Met een breed portfolio op het gebied van printing, personal computing, software, services en IT infrastructuur behoort HP tot 's werelds grootste IT-bedrijven. HP behaalde wereldwijd een omzet van 110,4 miljard dollar over de laatste 4 kwartalen, eindigend op 30 april 2008.

18-07-2008 16:29


Rolf Benz introduceert een nieuwe, met leer beklede stoel, 'Rolf Benz 677', die volgens de aanbieder opvalt door zijn 'kwalitatief hoogwaardige ambachtelijke afwerking'. De stoel is gemaakt van vormschuim met een metalen kern.

benz

Het grote voordeel bij deze methode is dat de noodzakelijke plaats voor de naden, millimeter precies vrijgehouden kan worden. "Op deze manier past de lederen bekleding letterlijk als een huid om de stoel, met precies het juiste schuim op de juiste plekken voor een aangenaam, langdurig gemakkelijk zitten", aldus de woordvoerder van het bedrijf.

De eenvoudige vorm van de stoel wordt onderstreept door de 'indrukwekkende verwerking' van het leder. "De bij de hoeken en overgangen, in verstek gesneden naad, is even bijzonder als de accurate dubbele naden langs de stoelkant en toont een hoogste vorm van ambachtelijk vakmanschap."

De stoel is in de rughoogten 84 en 94 centimeter verkrijgbaar.
18-07-2008 8:30


Nog even en het is zo ver; dan gaan de Olympische Spelen in Beijing van start. Ook in meubelland gaat het bloed van de sportliefhebbers sneller stromen. Dutch Originals wijdt zelfs een speciale prijsvraag aan het evenement; wie het juiste aantal Nederlandse medailles raadt, krijgt een meubelklassieker cadeau.

De wedstrijd staat open voor mensen die in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2008 een product hebben gekocht bij Dutch Originals. De sluitingsdatum voor deelname is de openingsdatum van de Spelen, ofwel 08 - 08 - 08.

De prijzen zijn niet mis: de gouden medaille is een gratis bank model Gispen 441, de zilveren medaille is een gratis fauteuil naar keuze uit de Dutch Originals collectie, en de bronzen medaille is een gratis kado-artikel naar keuze.

 

Deelnemers moeten hun aankoopnota kunnen overleggen.

17-07-2008 8:50


Ambitieuze Chinezen zijn hard op weg om Europese managers links en rechts in te halen. Dat blijkt uit onderzoek van de Global Management Challenge.

Leidinggevenden uit het westen denken nog altijd dat China vooral sterk is in een hiërarchische bedrijfsstructuur. Echter, de grootste concurrentiebedreiging zit hem in de mentaliteit van de Chinezen: de wil om kennis en ervaringen op te doen.

Volgens de onderzoekers heeft de economische welvaart onze arbeidsmarkt lui gemaakt. Kortom, de wet van de remmende voorsprong. Het zijn de Chinese managers die de globale managementagenda bepalen. Bedrijven en managers die dat niet in willen zien, zullen straks van een koude kermis thuiskomen.

Bron: Vacaturebank.nl
17-07-2008 8:28


Werkgevers die een marktconform of bovengemiddeld salaris bieden, doen er verstandig aan dat salaris te vermelden in hun vacatures. Betalen ze minder goed, dan kunnen ze het salaris beter weglaten. Dat volgt uit onderzoek van Intelligence Group in opdracht van het vakmagazine Werf&.

Intelligence Group onderzocht waar werkzoekenden naar kijken als zij vacatures doornemen. Ruim de helft van de 1.397 ondervraagden kijkt als eerste naar de functieomschrijving, een kleiner deel kijkt als eerste naar de functie-eisen. Daarna volgen werklocatie en het aantal te werken uren. Pas in vijfde instantie kijken werkzoekenden naar het salaris. Slechts 6 procent gaat bij een vacature als eerste op zoek naar de salarisindicatie.

Toch blijkt het salaris van groot belang. Twintig procent van de potentiële werknemers uit het onderzoek leest een vacaturetekst niet verder als deze geen salarisindicatie bevat. Tegelijkertijd neemt bijna de helft van de potentiële werknemers een functie überhaupt niet in overweging als die minder goed betaalt dan de huidige functie. Een minder dan marktconform salaris is voor tweederde van de onderzochten een reden niet te kiezen voor een werkgever.

De onderzoekers bevelen aan het salarisaanbod te vermelden in de vacature als het aanbod concurrerend is. Zo niet, dan is het beter het salaris weg te laten of een indicatie, dan wel maximum, te vermelden.

Bron: Gids Online
17-07-2008 8:25

Werknemers die het ontbijt laten staan, maken meer fouten tijdens hun werk. Dit meent 63 procent van de respondenten van een onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

Maar liefst 72 procent van de ondervraagden gaf aan ontbijten noodzakelijk te vinden om zijn werk goed te kunnen doen. Psychofysioloog van Eekelen onderschrijft het belang van een ontbijtje. Volgens hem heeft het lichaam grote behoefte aan brandstof om geestelijk te kunnen presteren, ontbijten is hiervoor essentieel.

Bron: vacaturebank.nl
16-07-2008 8:40


Weinig werkgevers in Nederland vinden dat overheid en bedrijfsleven voldoende doen om te voorkomen dat gekwalificeerde arbeidskrachten naar het buitenland vertrekken. De mening van werkgevers over de uitstroom van arbeid naar het buitenland is onlangs onderzocht door Manpower. Van de ondervraagde Nederlandse werkgevers vindt 18 procent dat overheid en bedrijfsleven voldoende doen om een zogeheten 'brain drain' te voorkomen.

 

In Nederland toont de regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) zich het meest bezorgd: 17 procent van de werkgevers is verontrust over de gevolgen voor de arbeidsmarkt van het vertrek van gekwalificeerde arbeidskrachten naar het buitenland. In de regio Zuid speelt het probleem minder; daar maakt 10 procent zich zorgen.

 

Voor het onderzoek zijn meer dan 750 Nederlandse werkgevers ondervraagd en wereldwijd 28.000 werkgevers in 27 afzonderlijke landen en gebieden. Tevens is aan de werkgevers in Nederland gevraagd welke landen zij de grootste economische concurrenten vinden. China staat op de eerste plaats, gevolgd door respectievelijk Polen en Duitsland. Volgens de onderzoekers vinden werkgevers dat er ook te weinig wordt gedaan om vertrokken arbeidskrachten over te halen terug te keren naar hun eigen land nadat zij hun werkzaamheden of studie in het buitenland hebben afgerond. (bron: gidsonline.nl)

15-07-2008 8:56


Vrouwen halen hun salarisachterstand op mannen in hoog tempo in. Het verschil in salaris vergeleken met mannelijke collega's in precies dezelfde functies is dit jaar teruggelopen naar een gemiddelde van 11,8 procent, terwijl dat vorig jaar nog 18 procent bedroeg. Binnen een paar jaar is het loonverschil waarschijnlijk helemaal verdwenen, zo is de verwachting.

Dat meldt De Pers op basis van de door adviesorganisatie Mercer en salarisadministrateur ADP gepresenteerde jaarlijkse Beloningsindex 2008. Ten behoeve van de Beloningsindex onderzochten Mercer en ADP de loonstroken van werknemers in ruim vijfhonderd bedrijven. Zowel mannen als vrouwen krijgen er volgens de Beloningsindex dit jaar gemiddeld 3,67 procent extra loon bij.

15-07-2008 8:46


Het gat tussen het gedrag dat medewerkers van hun managers verwachten en het gedrag dat ze daadwerkelijk vertonen, is aanzienlijk, toont het nieuwste Europese onderzoek van Krauthammer aan. De verwachtingen van medewerkers worden op een aantal basispunten niet waargemaakt. En toch lijkt 70 procent van de medewerkers nog steeds vertrouwen in zijn manager te hebben, ondanks hun tekortkomingen.

 

Het onderzoek geeft duidelijke signalen dat medewerkers bepaald gedrag verwachten van hun manager, zoals het gezamenlijk analyseren van problemen, hen betrekken bij het oplossen van dilemma's, het spontaan toegeven van hun fouten en om het vragen van feedback bij medewerkers over hun eigen presteren. Maar het blijkt dat medewerkers maar in ongeveer de helft van de gevallen krijgen wat ze willen. "Het is frappant dat het basisprincipe van de manager van 'mensen vooruit helpen' zo zwak scoort”, vertelt Ronald Meijers, Co - Chairman Executive Board van Krauthammer. "Wat zou er gebeuren met de kwaliteit van het management als er duidelijke normen zouden komen voor gewenst en ongewenst gedrag van de manager? Aan de andere kant wordt het 'moderne management' pas 100 jaar beoefend. Dus laten we hoop houden en realistisch blijven. Net als opvoeden, is managen niet eenvoudig en wordt het onderschat en er wordt niet genoeg effort in gestopt. Dat is niet juist. Management grijpt diep in in het dagelijks leven van mensen, het is gewoon te belangrijk om te verwaarlozen," voegt hij toe.

 

Ondanks het feit dat het onderzoek aanzienlijke tekortkomingen in managementgedrag aantoont, heeft 68 procent van de medewerkers vertrouwen, of zelfs veel vertrouwen, in hun manager. Vertrouwen is dus blijkbaar bestand tegen tekortkomingen in het gedrag van de manager. Toch heeft 14 procent van de medewerkers geen vertrouwen in zijn manager en 4 procent geen enkel vertrouwen, of zelfs wantrouwen jegens zijn manager. Er is dus nog steeds ruimte voor verbetering.

 

Krauthammer onderzocht de dertig belangrijke managementgedragingen. De top tien van meest gewenste vormen van gedrag wijzen erop dat medewerkers meer willen samenwerken met hun manager. 91 Procent wil graag dat de manager problemen samen analyseert; slechts 47 procent ervaart dit zo. 80 Procent van de medewerkers wil dat de manager een gezamenlijke oplossing zoekt in een conflictsituatie; maar slechts bij 47 procent van de managers gebeurt dat ook echt. En tot slot: 75% wil graag dat de manager hen betrekt bij het oplossen van problemen en dilemma's; 38 procent ervaart dit zo.

De eerste Krauthammer Observatory is in april 2007 gepubliceerd en de komende vier jaar zal Krauthammer het managementgedrag in Europa jaarlijks onderzoeken. Als basis voor het onderzoek wordt een ‘dashboard’- een model voor managementgedrag - gebruikt. De komende jaren wordt dit dashboard gevuld met nog meer gegevens over het gedrag dat medewerkers graag van hun manager zien en het daadwerkelijke gedrag van de manager.

www.krauthammer.nl

 

14-07-2008 8:45


The Office Opleidingen heeft opnieuw een contingent geslaagden afgeleverd. Op vrijdag 13 juni slaagden alle vijfentwintig examenkandidaten voor het examen van de Basiscursus Inrichtingskunde. Zij behaalden met een gemiddeld cijfer van 7,375 hun diploma.

Naast het diploma ‘Inrichtingskunde’ ontvingen de geslaagde kandidaten het insigne inrichtingskunde dat zij mogen dragen als zichtbaar bewijs van hun nieuw verworven status als gediplomeerd Inrichtingskundige. Daarnaast hebben zij het recht gekregen het beeldmerk van deze opleiding op hun visitekaartje te plaatsen. Hierdoor zijn zij als vakkundig professional herkenbaar bij hun relaties. 

Het mondelinge examen bestond uit het uitwerken van een inrichtingsvoorstel voor de organisatie Intertrade BV. De deelnemers dienen hun uitgewerkte voorstel te presenteren en hun uitwerking te verdedigen. Ze werden daarbij tevens getoetst op de in de cursus verkregen kennis. 

Geslaagd zijn: Mevrouw: Agnes Mazee (Ahrend Inrichten), Juliëtte van den Hof (B.C.I. Projectinrichting), Ynskje Veenstra (Gemeente Litterenseradiel), Marieke van Oppenraay (Ideska), Rike Sellis (Kuipers Groep), Lianne van de Venn (Maro Kantoormeubelen), Juulke Broos (Plan@office), Ilona Alders-van Loosbroek (Plan@office), Rianne Verstappen (Politie Limburg Noord), Vanessa Kuijf (Rabo Bouwfonds), Annelies Hendriks (RDW Zoetermeer), Yvonne Visscher (Stadsdeelraad Oud Zuid, Amsterdam), Judith Pander (Van Munster Kantoor- & Projectinrichters), Gerda van den Brink- Lozeman (Wuestman), Hans Jansen (Bukan Office), Wilbert de Beer (Beijer Advies), René Weis (Eromes), Laurens Rijnbeek (Eromes), René de Rooij (F.B.A), Ber Heijligers (HAGRO Kantoormeubelen), Jerry Borrius (Meinema Inrichters), Rutger Visser (Meinema Inrichters), Peter Theunissen (Politie Limburg Noord), Roelf Swarts (RDW).

Na de vakanties, eind september, zal er weer gestart worden met de opleidingen Basiscursus Inrichtingskunde en de Hogere Opleiding Huisvestingskunde.
13-07-2008 10:29


In deze file-gevoelige tijden is het voor de flex-werker misschien een efficiënte oplossing, maar gezond is het allerminst: vroeg opstaan. Blijkens onderzoek van een aantal Japanse wetenschappers kan vroeg opstaan het risico vergroten op hart en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk en beroertes. Eerder toonde een studie van de University of Pennsylvania al aan dat een chronisch slaaptekort zorgt voor extra druk op het hart. Toch maar in de file staan dan? 
13-07-2008 10:24


De Stichting Offiano kondigt aan dat de kantoorinrichter Ahrend heeft besloten zitting te nemen in de adviesraad van de Stichting. Daarnaast zal zij gaan participeren in het initiatief offiano.nl .

Remon van Rijn, Manager Marketing Strategy & Communications, spreekt over een 'grensverleggend initiatief'.
"Uiteraard zijn wij verheugd door het vertrouwen in het initiatief dat hiermee wordt uitgesproken", aldus een woordvoerder van de Stichting Offinio, dat de belangen van projectinrichters behartigt. "Naast Ahrend zijn er meerdere gesprekken gevoerd met leveranciers in de diverse markten. De reacties zijn onverminderd positief. Dat sterkt ons in de gedachte dat de kantoorbranche behoefte heeft aan deze oplossing."
08-07-2008 9:13


Werkplezier bevorderen is effectiever dan verminderen van de werkdruk in het streven naar betere bedrijfsresultaten. Dit blijkt uit een onderzoek waarmee W. van Rhenen promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Het verlagen van de werkdruk kan helpen een burnout te voorkomen, maar zal niet helpen een medewerker bevlogen te maken. Plezier in het werk bevorderen kan dat wel.Van Rhenen, werkzaam als Chief Medical Officer bij ArboNed, onderzocht wat het effect is van enerzijds motivatoren en anderzijds stressoren in het werk. Laatstgenoemde zijn belastende elementen zoals werkdruk; motivatoren zijn plezierbevorderende elementen in het werk, zoals de sociale steun van collega's, autonomie, ontwikkelings- en ontplooiingskansen en het krijgen van feedback.

Een hoge score op stressoren en een lage op motivatoren kan leiden tot een burnout. Maar een lage score op stressoren alleen leidt niet meteen tot bevlogenheid bij de medewerker. Een hoge score op motivatoren wél. Het resultaat van bevlogen medewerkers is direct zichtbaar. Een medewerker met de juiste motivatoren voelt zich betrokken bij de organisatie, is toegewijd, heeft een lager ziekteverzuim en een hogere intentie om te blijven. Volgens Van Rhenen heeft bevlogenheid bovendien een positief effect op de collega's. Een organisatie met bevlogen medewerkers kan betere resultaten boeken op omzet en winst, kwaliteit en klanttevredenheid. (Bron: gidsonline.nl)
08-07-2008 9:10


De opvallende objecten die dit voorjaar te zien waren op toonaangevende Europese beurzen zijn van 12 september tot en met 26 oktober nogmaals te zien, maar nu allemaal onder één dak,  bij de Design Vlaanderen Galerie.

Jaarlijks nemen heel wat ontwerpers en bedrijven deel aan grote beurzen om hun nieuwe producten aan de man te brengen, te toetsen aan de reacties van inkopers en het grote publiek en bekend te maken bij de internationale pers. En met succes. Zo kan je luttele weken na de meubelbeurs in Milaan een uitgebreid verslag lezen van nieuwe objecten, trends en opvallende realisaties van Vlaamse en internationale ontwerpers. Een must die bij vele geïnteresseerden een gezonde portie nieuwsgierigheid opwekt. En dan volgt vaak de frustratie. Er is soms veel tijd tussen de introductie op de beurs en de introductie op de markt, zodat het lang kan duren voor je een object in werkelijk kan bekijken.

Daarom bundelt Design Vlaanderen de objecten die dit voorjaar de aandacht trokken op de vele vakbeurzen, zoals Light+Building 2008 Frankfurt, Salone del Mobile 2008 Milaan, Maison & Objet Parijs, Now Parijs, 100% Design Rotterdam, Medica 2007 Düsseldorf, ICCF New York, Meubelbeurs Keulen en ( weliswaar geen beurs) De Bedenkers op Eén. Tijdens Design September wordt de Design Vlaanderen Galerie een ‘Best Of’ van de verschillende beurzen, met zeer uiteenlopende objecten, van kopjes tot vloerbekleding, van verlichting tot waterkoeler, van zetel tot vogelkooi.

Volgende ontwerpers en bedrijven zijn te zien in de Design Vlaanderen Galerie: Amano, Paul Ameloot, Atelier Blink (Emilie Lecouturier & Céline Poncelet), B.I.C.-Carpets, Bonaldo, Nicolas Bovesse, Dark, Delta Light, Tom De Vrieze, Domani, Anthony Duffeleer, Nedda El-Asmar, Enthoven Associates (Axel Enthoven en medewerkers), Entity Identity, Felicerossi, Alain Gilles, Bart Goderis, Davy Grosemans, Indera, Jaga, Michaël Kruijne, Leddesigninnovation, Loudordesign (Jean-François D’Or), MINI, Pilipili (Steven Dehollander en medewerkers), Prandina, Qui est Paul?, Luc Ramael, Wim Segers, Sipwell, Sywawa, the Workshop, TAL, Marc Till, Anna Torfs, Toss B., Tribù, Unfold (Dries Verbruggen & Claire Warnier), Unic Design, Stijn Vandevoorde, van Esch, Vange, Peter Vanooteghem, James Van Vossel, Fabiaan Van Severen, Danny Venlet, Michaël Verheyden, Villeroy & Boch en Viteo.

Design Vlaanderen Galerie, Kanselarijstraat 19, B-1000 Brussel (vlakbij de Sint-Michielskathedraal). Open op: dinsdag tot vrijdag van 11 tot 18 uur; zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. Gesloten op maandag (op afspraak bezoek mogelijk). Op zondag 5 oktober is de galerie uitzonderlijk open van 10 tot 17 uur in het kader van Open Bedrijvendag.
07-07-2008 9:12

 

 

Kantoorpersoneel werkt graag een beetje harder in ruil voor goede voorzieningen op de zaak. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft en onderzoeksbureau Dialogic. Het management probeert vaak de arbeidsproductiviteit te verhogen door te investeren in de organisatiestructuur, managementstijl of extern personeel.

 

Volgens onderzoeker Theo van der Voordt van de TU Delft kan het lonend zijn om te investeren in facilitymanagement.Daaronder vallen alle ondersteunende diensten als beveiliging, schoonmaak, catering, ict en levering van meubilair.

 

Het is de onderzoekers opgevallen dat bij werknemertevredenheidsonderzoeken zelden wordt gevraagd naar wat de werknemer vindt van de faciliteiten van zijn werkomgeving. Tegelijkertijd ontdekten zij dat naarmate een medewerker tevredener is over de werkomgeving, hij ook het gevoel heeft productiever te zijn. De onderzoekers adviseren HR managers nauwer samen te werken met faciliteitsmanagers om de samenhang tussen werkomgeving, werknemertevredenheid en productiviteit in kaart te brengen.

 

Vier factoren bepalen de productiviteit: de faciliteiten, de inhoud van het werk, de organisatie (imago, procedures, managementstijl) en de persoonlijke situatie (ambitie, gezondheid). De rol van faciliteiten wordt onderschat, aldus de onderzoekers.

 

(bron: European Facility Management Conference).

03-07-2008 8:17


Oud-West laat een extern bureau onderzoeken hoe de kosten van het nieuwe stadsdeelkantoor zo uit de hand konden lopen. Stadsdeelvoorzitter Hans Weevers moest opstappen vanwege de problemen. Hij had de deelraad 8,5 miljoen extra moeten vragen op een begroting van 26,5 miljoen. Er bleken in het contract geen bepalingen te staan over kostenstijgingen. Dat schrijft Het Parool deze week.

Volgens stadsdeelbestuurder Werner Toonk wist Weevers in ieder geval tot kort voor zijn aftreden niets van de overschrijding. In afwachting van het onderzoek is de ambtenaar die leiding gaf aan het project, van zijn taken ontheven. Stadsdeelsecretaris Lianne Pielanen heeft het project onder haar hoede genomen.

Het onderzoek, dat over een maand klaar moet zijn, zal zich ook richten op de vraag wie juridisch aansprakelijk gesteld kan worden. Aan wie gedacht wordt, wil Toonk niet kwijt, maar veel kandidaten zijn er niet: het stadsdeel, de aannemer Bot Bouw en tot slot BBN Adviseurs, een bureau dat het stadsdeel juist had ingehuurd om contacten met de aannemer te onderhouden, aldus Het Parool.

Het stadsdeel zal de komende maanden ook studeren op alternatieven voor het huidige bouwplan. Sommige raadsleden zien het ding liever verdwijnen. Alle partijen willen echter het onderzoek afwachten voordat ze definitieve uitspraken doen. Bij een eerder onderzoek kwam stoppen naar voren als een dure optie. Er zijn al kosten gemaakt en het stadsdeel loopt dan ook subsidies mis.

Bron: Het Parool 

 

01-07-2008 8:20

COST Action E53 is een internationale conferentie voor hout en houtproducten, georganiseerd door de TU Delft. Deze conferentie wordt gehouden op 29 oktober.

COST is een initiatief van Europese landen om onderzoek op verschillende gebieden met elkaar af te stemmen en netwerken op te bouwen en te onderhouden. In dit kader bestaat een zogenaamde ‘COST action E53’ met het onderwerp ‘Kwaliteitscontrole van hout en houtproducten’. In deze ‘action’ zijn 25 landen vertegenwoordigd. Om de eigenschappen van hout optimaal te benutten, is een goede communicatie tussen producenten, handel en eindgebruikers over elkaars behoeften en eisen essentieel.

De conferentie geeft een overzicht van onderzoeken naar onder andere de kwaliteit van constructiehout, de kwaliteit van houten gevels en kozijnen, kwaliteitscontrole en esthetische aspecten (verkleuringen door houtdrogingen). De organisatie verwacht sprekers uit twintig verschillende landen. www.hout.citg.tudelft.nl.

Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >