Nieuws


27-06-2008 16:29


De vakantie staat weer voor de deur, reden voor tal van kantoorwerkers om de urenlijst eens te cointroleren; hoeveel uren schieten er na de geplande drie weken Zuid-Frankrijk eigenlijk nog over? Het antwoord is voor de meesten geruststellend. BLijkens onderzoek zijn nederlandesr over het algemeen tevreden met aantal vrije dagen dat ze op mogen nemen.

BIjna tweederde (62 procent) is tevreden met het aantal vakantiedagen, 35 Procent zou er best meer willen, drie procent heeft liever minder dagen in ruil voor een hoger salaris.

Het wettelijk minimum aantal vakantiedagen is 20; het grootste deel van de respondenten heeft echter meer vakantiedagen. 52 procent heeft tussen de twintig en 30 dagen; 30 procent kan zelfs meer dan 30 dagen vrij nemen.

Met name bij van oorsprong Amerikaanse bedrijven en accountantskantoren neemt het personeel niet alle vakantiedagen op. Medewerkers daar hebben vaak het gevoel dat ze niet gemist kunnen worden omdat hun werk dan blijft liggen.
27-06-2008 14:42


Het kan u nauwelijks ontgaan zijn; met ingang van komende week mag er niet meer gerookt worden in de horeca. De kantoorwerkplek is al wat langer rookvrij. Dit laatste heeft bij onze zuiderburen geleid tot opmerkelijke cijfers. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat rokers (van tien sigaretten of meer per dag) als gevolg van de extra rookpauzes op jaarbasis 24 dagen minder werken dan niet-rokers.

De cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van een onderzoek bij het personeel van de Belgische politiezone Ukkel-Oudergem-Watermaal-Bosvoorde. Of het onderzoek representatief is en ook geldt voor Nederlandse rokers is niet duidelijk.
27-06-2008 14:37


In (onder meer) de inrichtingswereld heeft men de laatste jaren de mond vol over de 'virtuele wereld'. In het Nederlandse bedrijfsleven neemt men de mogelijkheden van de digitale wereld evenwel nog niet zo serieus als sommigen zouden wensen. Uit onderzoek van Erns & Young blijkt bijvoorbeeld dat een kwart van de Nederlandse bedrijven niet in staat is op een goede manier online zaken te doen. Gebrekkige websites vormen de belangrijkste oorzaak.

Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van de laatste ICT Barometer van Ernst & Young. Het onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot online zakendoen, gebaseerd op informatievoorziening en transacties. Maar liefst een kwart van de ondervraagden geeft aan dat zij de dienstverlening voor klanten niet hebben verbeterd als gevolg van online zakendoen. Eveneens een kwart van de ondervraagden zegt dat online zakendoen geen tijdsbesparing oplevert, terwijl eenderde de kosten er niet mee weet te verminderen.

"Gelet op het toenemende belang van online zakendoen is het op zijn minst opzienbarend te noemen dat een kwart van de bedrijven, zo’n 275.000 in aantal, er vandaag de dag nog steeds niet in slaagt om hiermee de efficiency, de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen. Toch een van de belangrijke doelstellingen die de opkomst van online zakendoen stimuleerde", aldus Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership.

Dat online zakendoen steeds belangrijker wordt voor het bedrijfsleven blijkt uit de continue groei van online omzet. Volgens de meest recente cijfers van het CBS was dit in 2006 al bijna 11 procent. Met het stijgende omzetaandeel van online zakendoen nemen eveneens de risico’s in omvang en aantal toe. Organisaties zijn bij het elektronische zakenverkeer niet alleen afhankelijk van hun eigen netwerken, maar ook van die van andere bedrijven. 

Vrijwel elk bedrijf in Nederland heeft een website en Nederland behoort daarmee tot de koplopers in Europa. De infrastructuur kent geen beperkingen. Toch stagneert de kwaliteit van websites al jaren. Maar liefst 52 procent van de deelnemers aan de ICT Barometer geeft te kennen dat gebrekkige kwaliteit van websites de grootste belemmering vormt voor online zakendoen.
26-06-2008 7:49


Meer dan 80 procent van de Nederlandse bedrijven richt zich eenzijdig op efficiency en kostenverlaging; uitzonderingen zijn bedrijven in de ICT, Zakelijke Dienstverlening en Media & Entertainment. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit.

De Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit onderzocht bij tienduizend bedrijven en organisaties in Nederland in hoeverre management- en organisatiefactoren bijdragen tot succesvolle innovaties. Hoewel de investeringen in onderzoek en ontwikkeling door Nederlandse bedrijven met 14 procent zijn toegenomen, innoveren zij minder (-3 procent). Vooral in het MKB is het rendement laag. Daarnaast blijkt dat uitbesteding als strategie om kennis binnen opkomende economieën te benutten voor maar liefst 85 procent van de onderzochte bedrijven onbevredigend uitpakt door gebrek aan ervaring en moeizame samenwerking.

Bedrijven die wel innovatief zijn, investeren niet méér in onderzoek en ICT, maar introduceren managementvernieuwingen sneller, hebben sterke aandacht voor kennisdeling en hebben platte organisatiestructuren met ruimte voor zelforganisatie en diverse contacten met klanten en leveranciers. Vooral relaties met klanten geven cruciale impulsen voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Volgens de onderzoekers zijn management-, organisatie- en netwerkaspecten vier keer zo belangrijk voor innovatie als investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Zij bevelen aan meer aandacht te besteden aan de non-technologische aspecten van innovatie, ook wel sociale innovatie genoemd. Op 3 juni werd daarom het nieuwe Topinstituut Inscope, Research for Innovation gelanceerd. Inscope zal nationaal en internationaal toponderzoek uitvoeren naar de niet-technologische determinanten van innovatie.

Bron: gidsonline.nl
26-06-2008 7:45


Probeert u uw werknemers tevreden te houden? Stop ermee! Tenminste, als u hecht aan creativiteit in uw onderneming. Uit onderzoek van de Universiteit van Washington blijkt dat niet de tevreden, maar juist de ontevreden werknemers goed zijn voor de zaak.

Mensen die zowel positieve als negatieve gevoelens ervaren over hun werksituatie zijn namelijk creatiever dan minder gevoelige en tevreden collega's. De onderzoekers geven aan dat gemengde gevoelens een signaal geven dat er iets ongebruikelijks aan de hand is. Niet tevreden werknemers schakelen daarop hun creatieve denkvermogen in dat ongebruikelijke associaties oproept. Zij presteren significant beter op creatieve taken.

Bron: Vacaturebank.nl

25-06-2008 8:31


Mannelijke managers zijn egoistischer dan hun vrouwelijke collega's, zo blijkt uit Intermediair Leiderschap Onderzoek. Ze liegen makkelijker en hebben een soepelere ethiek.

In dit onderzoek zijn verschillende morele dilemma's voorgelegd aan drieduizend jonge hoogopgeleiden, waarvan de helft zelf leiding geeft. Mannen vinden het makkelijker om mensen recht in de ogen te kijken bij het vertellen van een leugen. Ze dichten zichzelf meer macht toe dan de vrouwen die op hetzelfde niveau functioneren en ze zijn van mening dat ze grote invloed hebben op de loonsverhogingen van hun medewerkers.

Bron: Vacaturebank.nl

25-06-2008 8:27Het toenemende e-mailverkeer heeft een verlammende uitwerking op Nederlandse werknemers. Zo meldt de internetsite zibb.nl. Ruim de helft van de beroepsbevolking klaagt door de bomen het bos niet meer te zien. Zeker na enkele vrije dagen. Want dan wacht de meesten een berg ongeopende e-mails waar maar moeilijk doorheen te komen is.

 

De gemiddelde reactietijd op een berichtje is inmiddels dan ook opgelopen tot één à twee werkdagen, zo blijkt uit onderzoek van Heliview. Nederlandse werknemers ontvangen gezamenlijk zo’n 210 miljoen e-mails per dag, waarvan de helft om een bepaalde actie vraagt. Het totale aantal elektronische berichten is de afgelopen twee jaar met 56 miljoen toegenomen. Dat is een stijging van bijna 40 procent.

19-06-2008 14:52


Meer dan 25 procent van de mannelijke werknemers en 18 procent van de vrouwelijke werknemers denkt dat ze het als leidinggevende beter zouden doen dan hun eigen manager. Dit blijkt uit een Brits onderzoek van Investors in People.

Vooral wat betreft communicatie en eerlijkheid valt de baas aan alle kanten in te halen. Veel leidinggevenden hebben slechte communicatieve vaardigheden en bijna eenvijfde van de ondervraagden gelooft dat hun baas wel eens met de eer van andermans werk is gaan strijken. De leidinggevende die delegeert, is de meest populaire manager.

Bron: Nationale Vacaturebank.nl
19-06-2008 14:40


Bouw- en installatiebedrijf Breijer, onderdeel van facilitair dienstverlener Facilicom, uit Rotterdam zal de komende 2,5 jaar de Raad van State gaan verbouwen en restaureren. Voor Breijer betekent de opdracht het grootste contract in het bestaan van het bouw- en installatiebedrijf. In september start de bouw. Met het contract is een bedrag gemoeid van meer dan 50 miljoen euro. In 2011 moet het project gereed zijn.

Een belangrijk onderdeel van het complex is het zogenaamde 'Witte Paleis'. Dit deel wat stamt uit 1700 zal grondig onderhanden genomen worden. Het project omvat het slopen van diverse muren, de aanleg van een totaal nieuw ventilatiesysteem en de restauratie van bladgoud dat stamt uit 1720.

Breijer Bouw en Installatie kreeg na afronding van de reken- en onderhandelingsperiode het project officieel toegewezen. Het gehele pand van de Raad van State, met een oppervlakte van 25.052 vierkante meter zal worden gestript en heringedeeld. Het sloopwerk alleen al neemt 100 dagen in beslag. "De kracht van Breijer zit wederom in het feit dat we een totale dienstverlener zijn voor de bouwsector. Doordat we meerdere onderdelen van het bouwproject samen kunnen aanbieden, hebben we dit zeer prestigieuze project in de wacht weten te slepen", aldus een trotse Tokunbo Weststeijn, directeur van Breijer.

Breijer verwacht met de inzet van in totaal ongeveer honderd medewerkers, inclusief een projectteam van tien mensen, de werkzaamheden aan het Rijksmonument, waaraan uitzonderlijk hoge kwaliteitseisen zijn verbonden, relatief snel te kunnen afronden.

19-06-2008 14:36


De economische teruggang als gevolg van de kredietschaarste brengt veel verandering teweeg in het bedrijfsleven. Uit het onderzoek ‘Managing Change Successfully' van de Economist Intelligence Unit (EIU), in opdracht van Celerant Consulting, blijkt dat bijna tweederde (65 procent) van de topmanagers binnenkort een ingrijpende verandering door zal voeren als directe reactie op de huidige economische omstandigheden.

Het onderzoek is gehouden onder meer dan zeshonderd senior executives in Europa en Noord-Amerika. Van de Nederlandse topmanagers is 34 procent van plan de komende 12 maanden meer uit te geven aan veranderingsinitiatieven dan het afgelopen jaar, slechts 17 procent trekt er minder geld voor uit.

De meest genoemde doelen van deze veranderingen zijn kostenreductie, het voorbereiden van het bedrijf op toekomstige groei en uitdagingen, het doorvoeren van fusies/ overnames/ desinvesteringen en de invoering van een nieuwe organisatiestructuur met nieuwe rollen en verantwoordelijkheden.

Ondanks het groeiende aantal veranderingsinitiatieven voorspelt het EIU-onderzoek dat de meerderheid niet zal slagen. Van de ondervraagde Nederlandse topmanagers geeft 56 procent aan dat minder dan de helft van de veranderingsprojecten waar zij de afgelopen 5 jaar bij betrokken zijn geweest, is geslaagd.

Vivek Chaturvedi, directeur Nederland van Celerant: "Het is geen verrassing dat managers reageren op de economische teruggang met veranderingsprogramma's: de kredietcrisis is een ‘brandend platform' dat bedrijven kan dwingen om een verandering door te voeren die per saldo echt iets oplevert. De reden waarom meer dan de helft van deze initiatieven faalt, is dat de doelen vooraf niet helder genoeg geformuleerd zijn. Bovendien wordt er te vaak veranderd om de verandering zelf, niet om resultaten te boeken."

Het creëren van heldere doelen is niet de enige sleutel voor een succesvolle transformatie: "Ook moeten leidinggevenden meer aandacht schenken aan het inspireren van mensen op basis van een heldere visie en een plan waaruit duidelijk wordt hoe men kan bijdragen aan het realiseren van duurzame resultaten", zegt Chaturvedi. "Nu veranderingsmanagement steeds meer onderdeel wordt van het dagelijkse management, zullen alleen de leiders die goed zijn in verandering overleven en succes ervaren."

www.celerantconsulting.com
17-06-2008 11:19


Vijfentwintig mensen zijn maandag in een nieuw kantoorpand in Amersfoort onwel geworden en opgenomen in het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht. Dat meldde de gemeente Amersfoort.

 

Het nieuwe pand in de wijk Vathorst is van de financiële dienstverlener Stater. Er waren rond het middaguur 350 mensen aanwezig, die allemaal naar buiten moesten en niet meer aan het werk gingen.

De 25 hadden klachten als misselijkheid, hoofdpijn en spierzwakte. Rond 18.00 uur konden ze weer naar huis, aldus een woordvoerster van het UMC.

Volgens de zegsvrouw zijn er geen giftige stoffen gemeten. "Waarschijnlijk ging het om een combinatie van chemische stoffen die nog in het nieuwe pand hingen, in combinatie met een heftige uitslag die een werknemer in het gezicht kreeg. Daarbij ging ook nog eens het brandalarm af wat onrust en paniek veroorzaakte."

 

13-06-2008 8:37


Flexwerken, waarbij werknemers alleen naar kantoor komen als dat nodig is, werpt zijn vruchten af bij HP Nederland. De automatiseerder meldt dat de uitstoot van kooldioxide de afgelopen 4 maanden met 120 ton is afgenomen, omdat het personeel minder snel in de lease-auto stapt. Dit schrijft Peter van Ammelrooy in een artikel voor de Volkskrant

"We stoten nu al 3,5 tot 5 procent minder CO2 uit", meldt een woordvoerder. "We denken dat de komende 12 maanden uit te bouwen tot 10 tot 15 procent." HP sloot vorig jaar zijn nog vrij nieuwe hoofdkantoor in Utrecht en concentreerde alle activiteiten in zijn vestiging in Amstelveen.

De 2.400 werknemers verloren hun vaste werkplek en werden aangemoedigd om meer vanuit huis te werken. Het flexwerken levert HP een besparing op van honderdduizenden euro's. De automatiseringsindustrie steekt miljarden in de ontwikkeling van duurzame technologie, bleek woensdag op een congres in Baarn gewijd aan groene ICT. Daarbij wordt vooral gekeken naar het terugdringen van het stroomverbruik van de grote datapakhuizen. Bijna een kwart van alle energie die de ICT-sector opmaakt, komt voor rekening van deze centra. De helft van de stroomrekening is voor de koelapparatuur daar, aldus de Volkskrant.

Bedrijven zijn vooral geïnteresseerd in kostenbesparing, constateerde Stephen Nunn van het adviesbureau Accenture. "Voor alleen de groene agenda krijgt de ict-afdeling geen geld los."

Bron: de Volkskrant

13-06-2008 8:22


Toeteren, creatieve handgebaren en schreeuwen naar andere weggebruikers. Volgens Amerikaans onderzoek blijkt iin van de tien ondervraagden bijna dagelijks kokend van woede achter het stuur te zitten.

Voor het onderzoek zijn wereldwijd meer dan tweeduizend werknemers ondervraagd. Van de respondenten reist bijna 85 procent met de auto. Het bleek dat hoe langer zij op de weg zitten, hoe vaker ze last hebben van agressie tijdens het rijden. Verder kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat vrouwen eerder geneigd zijn zich agressief in het verkeer te dragen. Bijna 60 procent van de vrouwen maakt zich hier schuldig aan. Bij de mannen is dit 57 procent.

 

Bron: Nationale Vacaturebank

12-06-2008 8:38


Per uur kost een Nederlandse werknemer gemiddeld 27,41 euro per uur. Dit is een stuk hoger dan het Europese gemiddelde van 20,35 euro. Dit blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek, berekend op basis van gegevens uit 2006. De duurste werknemers in de Europese Unie zijn Zweden. Die kosten 32,16 euro per uur. Een Bulgaarse werknemer kost daarentegen maar 1,65 euro per uur.

 

Bron: Nationale Vacaturebank

11-06-2008 10:00


Eén op de tien werknemers volgt een cursus of opleiding naast het werk. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Werknemers volgen met name een cursus of bedrijfsopleiding om promotie te kunnen maken, ander werk te kunnen doen of om de kans op werk te vergroten. Gemiddeld volgden ruim 1,1 miljoen mensen van 17 tot 65 jaar een cursus voor werk of vrije tijd of langere opleidingen, zoals accountancy of een havo- of vwo-opleiding aan een commercieel instituut. Van de hoogopgeleiden nam 16 procent deel aan het niet-bekostigd onderwijs. Dat is 10procent meer dan bij de lageropgeleiden.
10-06-2008 8:49


Gemeenten mogen bij aanbestedingen eisen dat een aannemer FSC-gecertificeerd is. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag onlangs bepaald in een kort geding dat tegen de gemeente Boskoop was aangespannen.

Het FSC (Forest Stewardship Council) –label wil zeggen dat het gebruikte hout afkomstig is uit verantwoord beheerd bos. Hetgeen wil zeggen dat de bossen duurzaam worden beheerd en voldoen aan vastgelegde standaarden wat betreft kap, bescherming van bosbewoners en arbeidsomstandigheden voor bosarbeiders.

Een niet-gecertificeerde aannemer vond de gemeentelijke eis van FSC-certificering in geen verhouding staan tot de relatief kleine hoeveelheid hout die in het project ‘Reconstructie Voshol’ moet worden toegepast. De rechter gaf de gemeente echter gelijk en oordeelde dat het ‘voor bouwbedrijven betrekkelijk eenvoudig en weinig bezwaarlijk is om het vereiste FSC-certificaat te verkrijgen’. Het argument van de aannemer dat het uitsluitend voorschrijven van FSC, en niet bijvoorbeeld een gelijkwaardig alternatief, niet kan, vond geen steun bij de rechter. Wethouder De Jager van de gemeente Boskoop is verheugd over de uitspraak van de rechter: “In regionaal verband streven wij ernaar om ook de andere gemeenten in Midden-Holland zo ver te krijgen dat zij een convenant met FSC Nederland ondertekenen. Dat zou betekenen dat straks heel Midden-Holland het gebruik van FSC-hout voorschrijft.”

Sandra Mulder, directeur van FSC Nederland vult aan: “Deze uitspraak is een steun in de rug van Boskoop en al die andere gemeenten die beleid voeren om zoveel mogelijk FSC-hout toe te passen. Pas wanneer ook de aannemer gecertificeerd is, kan met zekerheid worden vastgesteld dat FSC-hout is toegepast. We verwachten dat met deze uitspraak certificering van aannemers een grote vlucht zal nemen. En de rechter heeft echt gelijk: FSC-certificering is voor bedrijven eenvoudig en snel te behalen”.
04-06-2008 10:01


Lacht u ook regelmatig om de grapjes van uw baas, terwijl u inwendig moet tandenknarsen? Pas maar op. Eerder berichtten we op deze website nog dat lachen om grappen van meerderen goed is voor uw carrière, maar nieuw onderzoek wijst uit dat het tegelijkertijd uw gezondheid schaadt. Volgens Duitse wetenschappers is teveel verplicht lachen op de werkvloer gevaarlijk voor de gezondheid. Werknemers die verplicht vrolijk doen blijken vaker ziek.

Werknemers die verplicht lachen, zoals stewardessen, verkopers, horecapersoneel en andere werknemers die in contact komen met klanten, hebben een verhoogd risico om hun gezondheid te schaden. De onterechte vriendelijkheid kan namelijk depressies en stress veroorzaken.

Volgens Professor Dieter Zapf die betrokken is bij deze 2-jarige studie kan het onderdrukken van je ware emoties negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid.

Bron: nationalevacaturebank.nl
04-06-2008 9:13


Tijdens een galabijeenkomst in de Nieuwe kerk in Den Haag, zijn onlangs de Nationale ICT Awards 2008 uitgereikt. Het was een ware prijzenregen: de Broos van Erp Prijs van 50.000 euro gaat dit jaar naar i-wood. De Aanbesteding Award is gewonnen door OT2006 van het ministerie van EZ, de ICTRegie Award door de Software Improvement Group (SIG), de InnovatieSalon Award door Jaap Lems, Havenmeester in Rotterdam, de NBL Award door Politie Rotterdam Rijnmond en de ICT~Milieu Award door Philips Electronics Nederland.

De Nationale ICT Awards zetten personen, organisaties of initiatieven in het zonnetje die bijdragen aan de stimulering van innovatieve ICT-toepassingen in bedrijfsleven, non-profit en overheid. De awards worden mogelijk gemaakt door ICT~Office, ICTRegie, Nederland BreedbandLand, het ministerie van BZK en het ministerie van Economische Zaken, die samen zes Awards uitreiken.

i-wood winnaar Broos van Erp Prijs

i-wood heeft een mobiel bannering concept ontwikkeld dat het mogelijk maakt om op mobiele telefoons op een gebruikersvriendelijke manier reclame te maken op het hoofdscherm ('Mobile-Desktop') door middel van een banner. Dit betekent dat de - lang verwachte - op de individuele persoon gerichte reclame via de mobiele telefoon eindelijk gestalte heeft gekregen.  Met het i-wood systeem is het mogelijk een voor adverteerders en consumenten unieke propositie te maken, die door beide partijen als niet-storend en daardoor waardevol gezien wordt. Elke keer als de gebruiker een toepassing start (bijvoorbeeld bellen) en terugkeert naar het hoofdscherm wisselt de reclame boodschap (banner). Het aantal banners is onbeperkt. Het systeem laat banners zien op de mobiele telefoons die interactief zijn en een directe link hebben met de websites van de adverteerders.  Via verschillende distributieovereenkomsten bereikt het bedrijf uit Hilversum direct meer dan 50 procent van de Nederlandse mobiele bellers.

i-wood denkt dat dit pas het begin is van een reeks producten die in het mobiele-advertentie ecosysteem gelanceerd zullen worden. Voor de periode na de lancering zijn koppelingen met systemen voor Location-Based-Services (plaatsbepaling) en mobiel betalen in voorbereiding.

Aanbesteding Award voor OT2006

De Aanbesteding Award 2008 is toegekend aan het project OT 2006 van het ministerie van Economische Zaken. Dit project heeft in de ogen van de jury de beste aanbesteding uitgevoerd. Het project OT2006 (Overheid Telecommunicatie) betreft een drietal omvangrijke Europese interdepartementale aanbestedingstrajecten (clusters) op het gebied van telecommunicatie diensten en -producten met daarbinnen een groot aantal percelen. Op basis van de geleverde input van een diversiteit aan deelnemers en marktpartijen heeft dit geresulteerd in raamovereenkomsten voor een veelheid van centrale- en decentrale overheden. Deze overheden zouden anders als afzonderlijke aanbestedende diensten een eigen verwervingstraject moeten doorlopen.

Bij wijze van uitzondering is ook een eervolle vermelding toegekend aan het project 'Kamer beter in beeld' gezien de verhouding tussen de wel zeer beperkte financiële middelen voor dit project en het behaalde resultaat (ontsluiten van commissievergaderingen via het web en de televisie).

Philips Electronics Nederland  wint ICT Milieu Award

De ICT~Milieu Award 2008 is gewonnen door Philips Electronics Nederland. Philips stelt de gebruiker in staat energie te besparen door energie-efficiënte producten. Een goed voorbeeld hiervan is de monitor BDL 3221V, ontworpen volgens de Philips ecodesign methode. Deze monitor voor professioneel gebruik staat met name in publieke ruimten (luchthavens, winkels, beurzen), waar monitoren heel lang aan staan. Door toepassing van innovatieve technieken, verbruikt deze monitor de helft van wat vergelijkbare monitoren aan energie verbruiken.

De ICT~Milieu Award is voor de meest aansprekende en innovatieve ICT-toepassing om energieverbruik te verminderen. Met de prijs wil ICT~Milieu stimuleren dat door slimme inzet van ICT, zowel ICT-bedrijven als ICT-gebruikers bijdragen aan de terugdringing van de CO2-uitstoot. Innovatiekracht, visie, concrete toepasbaarheid en de mate van energiebesparing spelen daarbij de belangrijkste rol. ICT~Milieu is onderdeel van ICT~Office en voert het ICT-inzamelsysteem uit: een logistiek systeem voor de inzameling en recycling van gebruikte ICT-apparatuur.

Software Improvement Group winnaar ICTRegie Award

Met de ICTRegie Award honoreert het Nationaal regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie succesvolle valorisatie in Nederland. Dit jaar is de prijs gewonnen door de oprichters van het bedrijf SIG (Software Improvement Group), een spin-off van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). De wetenschappers achter dit bedrijf bleven geloven in de praktische bruikbaarheid van hun onderzoek naar complexe softwaresystemen. Hun producten zijn in staat miljoenen regels broncode te analyseren en te beoordelen, die wanneer deze zou zijn afgedrukt een stapel A4-vellen van 90 meter hoogte vertegenwoordigt. Dit bedrijf geeft onafhankelijk, objectief, verifieerbaar en kwantitatief inzicht in de structuur en kwaliteit van (omvangrijke) software systemen. Het meet de kwaliteit, legt de architectuur bloot en beoordeelt het systeem (waardoor uitspraken mogelijk zijn op kenmerken als complexiteit, stabiliteit, onderhoudbaarheid, uitbreidbaarheid, enz.), alles op basis van geautomatiseerde broncode analyse. De mensen achter dit bedrijf zijn Paul Klint, Tobias Kuipers, Arie van Deursen en Marjo Wildvank.

InnovatieSalon Award naar Havenmeester Rotterdam

Jaap Lems, Havenmeester Rotterdam en Rijkshavenmeester, is de winnaar van de InnovatieSalon Award 2008. Hij heeft als mede-organisator van de InnovatieSalon Veiligheid op bestuurlijk én financieel vlak een belangrijke bijdrage geleverd aan de start van de ontwikkeling van regionale best practices in de veiligheidsketen, samen met de ICT-branche. Lems neemt deel in een samenwerkingverband in de regio Rotterdam Rijnmond om versnelling te realiseren voor de veiligheidsector. Hij ziet het als zijn rol om projectvoorstellen binnen dit kader op te pakken en het commitment vanuit het Havenbedrijf te realiseren.

De InnovatieSalon Award is een initiatief van ICT~Office. Met de InnovatieSalons wil ICT~Office de vraag naar ICT-toepassingen in diverse sectoren stimuleren met als inzet het versnellen van innovatie. Binnen een InnovatieSalon werken partijen uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen rond bepaalde maatschappelijke of macro-economische onderwerpen om deze versnelling met hulp van ICT-toepassingen vorm te geven op basis van sluitende business cases.

NBL Award naar Politie Rotterdam Rijnmond

Om de pakkans van overvallers te vergroten, gaat de politie in Rotterdam Rijnmond slimme camerasystemen in winkels inzetten. Zo wordt de tijd verkort tussen de overval en de signalering daarvan bij de politie. Dankzij de camerabeelden komt een beter signalement van de dader beschikbaar voor de surveillant in het winkelgebied. Dit is een concrete toepassing van breedbandtechnologie, die maatschappelijk én economisch veel effect heeft.
De innovatiekracht van dit project komt voort uit de gekozen ketenaanpak en de relatieve eenvoud van de opzet. Dit maakt een snelle landelijke opschaling mogelijk. Het systeem wordt in het voorjaar van 2008 in de meest urgente winkelgebieden in regio Rotterdam ingezet en zal vervolgens landelijk worden uitgerold.

Naast de eenvoud en kracht van deze breedbanddienst is de jury vooral positief over de impact ervan voor de samenleving, waarin de veiligheid van burgers en ondernemers een belangrijk element is in sociale cohesie én economische groei.

03-06-2008 9:08Begin juni is warm begonnen. De temperatuur de eerste twee dagen van juni kwam ver boven de 25 graden. Dat betekent echter niet dat de korte broeken aan kunnen en de topjes uit de kast. Een op de drie werknemers stoort zich aan de kledingstijl van zijn collega's in de zomer. Dat blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank.nl op basis van de mening van 750 bezoekers. Een kwart van de werknemers moet van de baas representatief op het werk verschijnen. Slechts 1 op de 5 mag dragen wat hij wil. Werkgevers mogen hun personeel kledingvoorschriften opleggen. Zo mogen zij verlangen dat de werknemer zich representatief kleedt. Maar dat is natuurlijk een ruim begrip. Echte richtlijnen zijn er vaak niet. (Bron: nationalevacaturebank.nl)

03-06-2008 8:57Binnen de kaders van de mogelijkheden voor Europese aanbestedingen is de nieuwbouw van het gemeentehuis van Bronckhorst op een bijzondere wijze aanbesteed. Het innovatieve zit hem in een combinatie van het verlagen van de transactiekosten voor de inschrijvers door het aanleveren van hoeveelhedenstaten en het meewegen van de te verwachten houding van de aanbieder.

Deze laatste weging is ook letterlijk geprijsd bij de beoordelingen van de inschrijvingen, waarbij de aanbieder positieve en negatieve beoordelingen kon ontvangen voor ondermeer de te verwachten optimalisaties en het te verwachten meer- en minderwerk. In de verdere afhandeling van het contract worden de opbrengsten van de optimalisaties tussen opdrachtgever en inschrijver verdeeld in die gevallen waar het project onder het bouwbudget kan worden uitgevoerd. Daarnaast zal in deze fase ook een stroppenpot worden beheerd waarbij opdrachtgever en aanbieder delen in het restant van de stroppenpot bij einde werk.

Het gemeentehuis van Bronckhorst is ook in een ander opzicht bijzonder. Met de principes van passief bouwen is het met dit ontwerp mogelijk een EPQ van 0,36 te halen. Een EPQ van 0,36 betekent dat het energieverbruik van dit gebouw slecht 36% zal zijn ten opzichte van de norm volgens het bouwbesluit. Voor zover bekend in Nederland nog niet gerealiseerd.

De traditionele manier van aanbesteding waarbij meerdere inschrijvers afzonderlijk dezelfde werkzaamheden uitvoeren om een bieding te kunnen doen lijkt achterhaald. Gebruikelijk is nu dat een opdrachtgever bestek en tekeningen aan gemiddeld vijf aannemers verstrekt. Vervolgens wordt door elke aannemer afzonderlijk de benodigde hoeveelheden bepaald. Daarnaast worden de onderdelen welke niet tot de eigen expertise van de aannemer behoren verder uitgezet bij meerdere onderaannemers en leveranciers. Het aandeel van onderdelen waarvoor door de aannemers offerten worden aangevraagd kan oplopen tot meer dan 80% van de totale aanneemsom. Bedenk een aanbesteding met vijf aannemers die weer aanvragen bij minimaal drie onderaannemers doen en zie de hoeveelheid werk die wordt verricht voor het bepalen van de hoeveelheden. Reden voor deze aanpak lijkt voornamelijk de verantwoording voor de te bepalen hoeveelheden.

In de juridisering van verhoudingen in de bouw lijken opdrachtgevers steeds minder verantwoordelijkheid te willen nemen. In overleg met uitvoerende partijen heeft Atelier PRO gezocht naar alternatieve methoden. Het project is op het definitief ontwerp aanbesteed. Atelier PRO heeft in samenwerking met de door haar gecontracteerde adviseurs HE adviseurs voor het installatieadvies en Bureau Wassenaar voor de constructie de hoeveelhedenstaat opgesteld. De voordelen van deze methode ten opzichte van een traditionele aanbesteding zijn onder andere de tijdwinst ten aanzien van benodigde rekentijd. De vroegtijdige zekerheid binnen een bandbreedte met betrekking tot bouwkosten. Het vervroegen van inbreng van de uitvoerende partij ten behoeve van optimalisatie in bestekfase en het creëren van committent van de uitvoerende partij en het verlagen van de transactiekosten voor de aanbieder. In de huidige markt moeten deze voordelen leiden tot een vergroting van het animo tot inschrijving door uitvoerende partijen en vroegtijdige zekerheid ten aanzien van de bouwkosten vooraf aan en tijdens de uitvoering. Bij de aanbesteding is in dit geval zelfs de pre-contractuele waarschuwingsplicht geschrapt, binnen een korte rekentijd is het niet fair te verwachten dat de aanbieders het plan in die mate doorgronden dat de verborgen ontwerpgebreken opgespoord kunnen worden. Ook de verantwoording voor de hoeveelheden ligt bij de aanbesteder, pas in de contractfase neemt de aannemer de verantwoordelijkheid voor de hoeveelheden over.

Bouwen is een verschrikkelijk lastig vak. Samenwerking is daarbij waarschijnlijk de meest cruciale succes- of faalfactor. Hoe kom je er nu achter of je met de juiste partners dit proces instapt. Om daar achter te komen is in de aanbesteding van het gemeentehuis Bronckhorst een weging ingevoerd van dit element. Voordat deze weging werd uitgevoerd hadden de aannemers hun aanbieding ingeleverd bij een notaris. De aanbesteder had dus geen inzicht in de ingeleverde prijzen. Tijdens een interview met de bedrijfsleider of projectverantwoordelijke werden de elementen als ervaring met vergelijkbare projecten in de afgelopen 5 jaar, soort en te verwachten omvang van optimalisaties, inlevingsvermogen in het ontwerp en coöperatief gedrag, gewogen. Deze scores zijn letterlijk vertaald naar te verwachten invloed in geld op de aangeboden aanneemsom. De omvang van deze score bedroeg 1.000.000 euro op een aanneemsom van circa 12,7 miljoen euro. lijkt dit niet veel. Als daar echter de spreiding van de inschrijfsommen bij een aanbesteding op hoeveelheden bij wordt betrokken kan de score doorslaggevend zijn!

De selectieleidraad is opgesteld door ICS adviseurs. Atelier PRO heeft nu vier projecten op deze wijze aanbesteed. De verbouwing van een kantoorgebouw te Zoetermeer, de nieuwbouw van een Hotel te Breda en de nieuwbouw en verbouw van een ambassade. De projecten variëren in omvang van 1 tot 3 miljoen euro. Het gemeentehuis van Bronckhorst heeft een aanneemsom van circa € 12,7 miljoen euro. Het vroeg selecteren van een uitvoerende partij, het nemen van verantwoordelijkheden en daarmee de directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van het plan maken dat deze methode partijen op een gelijkwaardige manier laten samenwerken. Deze gelijkwaardigheid in samenwerking tussen partijen zal in alle opzichten een positieve uitwerking hebben.

 

Volgens het atelier is duidelijk geworden dat de meest succesvolle projecten tot stand zijn gekomen in een respectvolle, positieve nauwe samenwerking met alle bouwpartners. Succesvol betekent, een topprestatie op esthetisch, kwalitatief en economisch gebied voor alle partijen. En niet te vergeten plezier in het vak. Het atelier zal deze methode dan ook in de toekomst wederom toepassen en blijven verbeteren. De aanbestedingsmethode is op initiatief van Atelier PRO tot stand gekomen. De selectieleidraad is opgesteld door ICS adviseurs in samenwerking met Atelier PRO en PSIB bouw.

03-06-2008 8:43


Meubeldesigner en -producent Thonet participeert in Het Dutch Design Center Initiative (DDC-I). DDC-I is sinds 1996 een permanent forum voor discussie en uitwisseling van kennis op het gebied van de actuele architectuur en vormgeving. Thonet heeft zich in dit forum aangesloten bij de bedrijven Forbo, Pastoe, Sikkens en Vola.

Elk jaar organiseert het DDC Initiative drie seminars voor een breed geschakeerd publiek: architecten, interieurarchitecten, fabrikanten, ontwerpers, marketeers, projectontwikkelaars en studenten. De seminars van het DDC-I belichten vernieuwende projecten. De rollen van opdrachtgevers, gebruikers, ontwerpers en beschouwers komen afwisselend aan de orde. Door zijn themakeuze wil het DDC-Initiative bovendien de agenda van de vormgeving beïnvloeden. Tijdens de bijeenkomsten wordt met name de maatschappelijke betekenis van hun werk ter discussie gesteld. “De rol van Thonet in het DDC-I is ondersteunend. Wij zijn geinteresseerd in het uitwisselen van meningen en ideeën en willen graag de discussie aangaan met de deelnemers”, aldus Frans Bruinsma, directeur Thonet. “Zowel de thema’s als de intentie van het DDC-I staan in lijn met het denken van Thonet.”

Per jaar staat in de DDC-I seminars één maatschappelijk thema centraal. Dit jaar is het thema ‘het nieuwe ambacht’. Nog maar kort geleden gold het ambacht als een weinig beloftevolle uithoek van de ontwerpsector. Maar de waardering is omgeslagen. De ‘denkende hand’ lijkt in ere hersteld. Dat is mede voor Thonet reden om zich bij DDC-I aan te sluiten. Ook zullen producten van Thonet een plaats krijgen in het Dutch Design Center in Utrecht.

Het eerste seminar met het thema ‘de hand die denkt’ staat gepland op 12 juni. Informatie hieropver is te verkrijgen via Birthe Steenvoorden: telefoonnummer: 035-6231018
02-06-2008 8:43


01_planten
Met planten op kantoor is men minder snel moe.

'Kantoorbeplanters' roepen het al jaren: planten op de werkplek zijn onder meer goed voor de productiviteit. Daarbij schermen ze steevast met internationaal onderzoek van bijvoorbeeld de NASA. Nu kan de sector ook dichterbij huis terecht: uit onderzoek van TNO blijkt dat het plaatsen van planten op de werkplek een aantoonbare positieve invloed heeft op de productiviteit van werknemers op kantoor.

Zoals gezegd: uit eerder internationaal onderzoek was al bekend dat planten in bedrijven een gunstige invloed hebben op de gezondheid en het welbevinden van werknemers. Ook TNO concludeert nu dat men door planten op de werkplek minder snel vermoeid raakt en bij vermoeidheid sneller herstelt. Dit gunstige effect is vooral merkbaar als het gaat om creatief werk (kantoor/administratief werk), waarbij een ontspannen geest bijdraagt aan het bedenken van oplossingen. Bij productiewerkzaamheden (in fabrieken en werkplaatsen) ligt dat anders. Daar zijn de werknemers genoodzaakt zich op de productiehandelingen te concentreren en zullen planten in de werkomgeving nauwelijks worden opgemerkt. In deze situatie kunnen planten echter wel een positieve gezondheidsbijdrage leveren als ze geplaatst worden in een kantine of bedrijfsrestaurant.

02_planten
Grote planten in de bedrijfskantine ontspannen de geest.

Opvallend is dat de productiviteit van de proefpersonen die creatieve taken uitvoerden in een ruimte van circa 12 vierkante meter waar één grote groene plant stond hoger was dan die in een identieke kantoorruimte zonder planten. De productiviteit steeg niet evenredig naarmate er meer planten aanwezig waren.

 

Deze conclusies zijn het resultaat van een laboratoriumexperiment uitgevoerd door TNO Kwaliteit van Leven. Het onderzoek had als doel om de invloed van planten op de productiviteit van werknemers vast te stellen. Het experiment is verricht in opdracht van het Productschap Tuinbouw in samenwerking met de VHG vakgroep Interieurbeplanting.

 

www.healthygreenatwork.org

03_planten_13cm

Planten blijken gunstig voor de arbeidsproductiviteit. (Foto’s: VHG).
Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >