Nieuws


29-04-2008 16:28

 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet beter toezicht houden op de veiligheid en kwaliteit in zorginstellingen. De overheid rekent er nu te veel op dat besturen die verantwoordelijkheid zelf aan kunnen. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder leiding van mr. Pieter van Vollenhoven deze week in een rapport.

De raad heeft voor het eerst de veiligheidsrisico's in de gezondheidszorg onderzocht. Dat gebeurde nadat de IGZ in april 2006 de afdeling hartlongchirurgie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC) in Nijmegen onmiddellijk liet sluiten, toen bleek dat er abnormaal veel patiënten waren overleden.

 

De IGZ zou moeten controleren of instellingen hun verantwoordelijkheid voor veiligheid goed hanteren, maar is daar volgens de Onderzoeksraad nog ver van verwijderd. Bij het UMC St Radboud zag de inspectie bijvoorbeeld bijna uitsluitend gegevens die het ziekenhuis zelf verstrekte. De betrokken hartspecialisten waren zich er niet van bewust dat hun prestaties onvoldoende waren. De affaire in het UMC kwam aan het licht toen een hoogleraar cardio-anesthesiologie in een uitgelekte e-mail aan collega's schreef dat hij zich niet in zijn eigen ziekenhuis zou laten opereren door het hoge aantal sterfgevallen.

 

Het UMC opende deze maand als eerste instelling in Nederland een eigen Instituut voor Waarborging van Kwaliteit en Veiligheid, dat toeziet op de naleving van de wetten waarin de verantwoordelijkheid van artsen en bestuurders voor de patiënten is geregeld. Het instituut controleert en kan ook op eigen gezag onderzoeken uitvoeren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat de minister van Volksgezondheid een vergelijkbare regeling landelijk invoert.

(bronnen: ANP en UMCN.)

29-04-2008 16:18De 'Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk' vond 28 april plaats. Dit is een internationale campagne voor veilig en gezond werken. De themadag is georganiseerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De dag onderstreept het belang van een preventiecultuur.

 

Risicobeoordeling vormt de hoeksteen van de Europese benadering van veiligheid en gezondheid op het werk. Daarom is het thema van de dag 'Managing Risk in the Work Environment'. Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk bereidt momnteel een tweejarige campagne voor: 'Een gezonde werkplek'. Deze wil een stapsgewijze benadering van risicobeoordeling bevorderen en een betere toegang tot goede werkwijzen, instrumenten en bronnen. Het kan bedrijven en organisaties helpen bij het beoordelen en beheren van risico's. Nadere informatie: www.ilo.org.

28-04-2008 8:28


Persoonlijke drijfveren en eigenbelang spelen een essentiële rol bij het gedrag van bestuurders in samenwerkingsverbanden, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Edwin Kaats en Wilfrid Opheij. De auteurs zijn beiden adviseur bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. Wilfrid Opheij verrichte het onderzoek in de zorgsector en Edwin Kaats in de wereld van de gebouwde omgeving. Het proefschrift is verkrijgbaar als managementboek bij Reed Business.


Het duo heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van bestuurders in allianties en netwerken in de zorg en in de gebouwde omgeving. Op 25 april promoveerden ze gezamenlijk aan de universiteit van Tilburg. Kaats en Opheij concluderen dat bestuurders hun energie vooral richten op ‘leuke dingen doen met leuke mensen’. Ze kiezen voor initiatieven die er voor hen persoonlijk écht toe doen, met mensen met wie het klikt. Emoties (macht, de beste willen zijn, onzekerheid, angst, spijt, aandacht, persoonlijke klik en vertrouwen) zijn van groot belang. De beweegredenen van bestuurders in samenwerkingsverbanden zijn voor slechts circa 15 procent gebaseerd op rationele argumentaties. In het openbaar, op het podium, zullen ze hun verhaal echter in bedrijfskundige en rationele termen verwoorden.

In hun werk als organisatieadviseur zagen Opheij en Kaats dat succesvol samenwerken niet vanzelfsprekend gaat. Gebruik van ervaringen, bedrijfskundige inzichten en modellen leidt niet tot succesvolle allianties en netwerken. Er gebeuren in een samenwerkingsproces iedere keer weer dingen die niet vanuit de kennis en theorieën te verklaren zijn. Reden voor het tweetal om de rol van de bestuurder in samenwerkingsverbanden wetenschappelijk te onderzoeken.

 

Opheij en Kaats hebben meer dan vijftig gesprekken gevoerd met voorzitters van raden van bestuur van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, bouwondernemingen en politieke en ambtelijke bestuurders. Ze zijn op zoek gegaan naar de verhalen ‘tussen de coulissen’ en ‘in de kleedkamer’, en naar de manier waarop bestuurders hun eigen werkelijkheid creëren en beïnvloeden.

De auteurs hebben zich bij Twynstra Gudde gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van samenwerkingverbanden tussen organisaties. In 2005 schreven zij, samen met Philip van Klaveren, het boek Organiseren tussen Organisaties, waarvan inmiddels de derde druk is verschenen.

26-04-2008 9:20


U heeft nog een dag om de tentoonstelling Material Xperience te bezoeken. Vandaag wordt in de Brabanthallen in Den Bosch de laatste dag van het evenement gehouden. De vakexpositie is bedoeld voor 'creatieve professionals'.

Op de tentoonstelling zijn diverse innovatieve en/of bijzondere materialen te zien. Van gerecycled kauwgom, bladgouden tegels, en materiaal dat hard én zacht tegelijk is tot fascinerende smart materials, energieopwekkende folies, materiaal dat warmte opslaat en luchtzuiverende coatings. Kortom, de nieuwste materiaalontwikkelingen op technisch en sensorisch gebied.

Het evenement wordt georganiseerd door Materia. De organisatie stimuleert en inspireert architecten, designers en producenten om innovatieve materialen toe te passen in hun ontwerpen. Nieuwe materialen bieden immers kansen voor fascinerende innovaties. Daarnaast informeert Materia creatieve professionals over innovatieve materialen via tentoonstellingen, publicaties, nieuwsbrieven, seminars, workshops, masterclasses, consults en haar materialen-zoekmachine op internet (www.materia.nl), die 45.000 members telt.
25-04-2008 8:55


Designliefhebbers moeten afkicken. De befaamde meubelbeurs Salone Internazionale del Mobile in Milaan is namelijk weer achter de rug. Van 16 tot en met 21 april kon de internationale meubelwereld zich laven aan een overvloed aan gewaagde en minder gewaagde nieuwe ontwerpen, op de beursvloer én daarbuiten.

De Salone in Milaan is traditioneel hét moment waarop gerenommeerde internationale designmerken hun nieuwe collecties tonen. Ook dit jaar was er in Milaan weer een overvloed aan nieuwe producten te bekijken. Usual suspects als Vitra, Moroso en Capellinni hadden weer alles uit de kast getrokken om de vele internationale bezoekers verbaasd te doen staan.

bohemien
Eén van de vele producten die Moroso presenteerde in Milaan: de 'Bohemian' van Patricia Urquiola.

Naast de ‘gewone’ meubel - en designhallen was er dit jaar een tweetal ‘kantoorhallen’. Ook op deze zogenoemde Salone Ufficio was wel het een en ander aan nieuwe producten te zien. Hierbij viel op dat vooral Italiaanse fabrikanten de Salone als ideale presentatiemoment zien, terwijl internationale aanbieders hun kaarten klaarblijkelijk in de mouw willen houden tot de vakbeurs Orgatec, die later dit jaar in Keulen gehouden zal worden.

casamania
Opmerkelijk: de 'N7'-tafel, ontworpen door Norayr Khachatryan voor Casamania. Het meubel is geïnspireerd op 'militaire vormgeving'. Op de beursvloer kreeg het meubel al snel de bijnaam 'Stealth-tafel'. 

Eén van de (zeker voor Nederlandse beursbezoekers) meest opmerkelijke nieuwe kantoorproducten was overigens niet te vinden op de Salone Ufficio maar in de hippe wijk Zona Tortona, gelegen ten zuidwesten van het Milaanse stadscentrum. Tussen de aldaar exposerende onafhankelijke designlabels -opleidingen had ook kantoorinrichter Ahrend een expositieruimte weten te bemachtigen. De Amsterdamse inrichter toonde er een wel heel opmerkelijk nieuw kantoormeubel: de ‘Jetstream’, ontworpen door Marijn van der Poll.

jetstream
Ahrend verraste de wereld in MIlaan met het eigenzinnige bureau 'Jetstream'.

De ontwerper heeft zich hierbij duidelijk laten inspireren door een vliegtuigvleugel. Het resultaat is een bijzonder bureaumeubel dat wellicht niet in grote aantallen zal worden toegepast in de standaard kantoren in binnen- en buitenland, maar wel kan fungeren als statement. Met Jetstream geeft Ahrend aan dat het verder durft te gaan dan het gros van de aanbieders in de projectsector.

salone

Natuurlijk was er in Milaan nog veel meer te zien dan de stands van gerenommeerde designmerken, een aantal nieuwe kantoormeubels, en grotere en kleinere aanbieders in de Zona Tortona. Mede als gevolg van het toenemende belang van de exposities in de laatstgenoemde hippe wijk kan zelfs de vraag gesteld worden of de beurs en de parallelevenementen niet voor een overkill aan design zorgen. Het is hoe dan ook onmogelijk om in een aantal dagen werkelijk alles te zien wat er in Milaan getoond wordt.

ultimo
Eén van de zeer vele nieuwe producten van jonge ontwerpers die te zien was in de Zona Tortona: de 'Add Up' van El Ultimo Grito, ontworpen voor het Spaanse Uno. 

Een ander probleem (met name voor de beursorganisatie) is het feit dat de manifestatie Zona Tortona (die geen onderdeel uitmaakt van het officiële beursprogramma) dermate overweldigend en relevant is, dat de eigenlijke beurs na een bezoek aan deze bruisende wijk zelfs enigszins conservatief overkomt.
23-04-2008 22:03


Bouw- en installatiebedrijf Breijer uit Rotterdam heeft op woensdag 16 april de eerste prijs gewonnen voor het beste aannemersbedrijf van het jaar 2007. Deze prijs ‘aannemer van het jaar 2007' is uitgereikt door Comwonen, één van de grootste woningcorporaties in de stadsregio Rotterdam.

Door de kwaliteit van de dienstverlening objectief te onderzoeken en vervolgens te belonen wil Comwonen goed werk stimuleren. In opdracht van de woningcorporatie is daarom een onderzoek ingesteld naar onder andere planning, aanleveren van gegevens, garanties, voldoen aan de Arbowet en de algehele dienstverlening van aannemersbedrijven. De prijsuitreiking vond plaats op het hoofdkantoor van Comwonen.

Directeur Tokunbo Weststeijn van Breijer nam de prijs in ontvangst uit handen van Farida Villarreal, adviseur Kwaliteit van Comwonen en Margriet Drijver, bestuurder van Comwonen. Drijver: "We werken het hele jaar door met aannemersbedrijven voor onderhoud en service van onze panden. Het feit dat Breijer op alle punten van beoordeling consequent hoger scoorde dan een 7 is een bewijs van kwaliteit en professionaliteit." Breijer Bouw en Installatie voert al 18 jaar werkzaamheden uit voor Comwonen, dat ongeveer 33.000 woningen in Rotterdam en omgeving in haar bezit heeft.

 

 

23-04-2008 8:13


Nederland is een wereldspeler op het gebied van hoofdkantoren. Dat komt naar voren uit het rapport `Hoofdkantoren een hoofdzaak. Tijd voor een industriepolitiek nieuwe stijl` van de hand van vier consultants van The Boston Consulting Group (BCG).

 

In 2006 hadden zestien bedrijven die qua omzet tot `s werelds 500 grootste bedrijven hoorden, hun hoofdkantoor in Nederland staan. Nog eens veertien ondernemingen uit deze Top 500 hebben in ons land hun Europese hoofdkantoor. Volgens BCG zijn deze hoofdkantoren samen goed voor 30.000 directe banen, 10.000 banen in de zakelijke dienstverlening en 110.000 indirecte banen.

 

Minder rooskleurig aan deze cijfers is dat de helft van bovengenoemde banen is verbonden aan vier bedrijven met wortels in Nederland: Shell, Philips, Unilever en AkzoNobel. De directe en indirecte werkgelegenheid neemt hier nog maar nauwelijks toe. Ook bij de andere in Nederland gevestigde hoofdkantoren groeit de werkgelegenheid nog maar amper. Nederland doet er volgens BCG dan ook goed aan om zijn pijlen te richten op het binnenhalen van nieuwe hoofdkantoren. Amsterdam zou zich hierbij vooral moeten oriënteren op Chinese en Indiase bedrijven. Als deze bedrijven zich internationaal willen manifesteren, hebben ze immers een Europees hoofdkantoor nodig.
(bron: MKBNet)

22-04-2008 9:06


SAS, leverancier van business intelligence- en analytische software, is in Nederland uitgeroepen tot Great Place to Work. Het Great Place to Work Institute stelt jaarlijks deze lijst met beste werkgevers samen op basis van een kwalitatief onderzoek onder medewerkers van de deelnemende bedrijven.

In Nederland is dit voor SAS de tweede onderscheiding voor zijn goede werkgeverschap. Het bedrijf werd vorig jaar al in Nederland uitgeroepen tot Top ICT Werkgever. De definitie van een Great Place to Work is een organisatie waar werknemers vertrouwen hebben in het management, trots zijn op wat ze doen en plezier hebben met hun collega's. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een Trust index waarmee de mate van vertrouwen, trots en kameraadschap onder het personeel wordt gemeten. Daarnaast verkrijgt men met een Culture Audit bij het management inzicht in het beleid van de participerende organisatie. SAS scoorde op beide gebieden hoog en wist dit jaar als nieuwkomer direct een zesde plaats op de ranglijst te bereiken.

Het is duidelijk dat de ruim 120 Nederlandse medewerkers van SAS zich goed voelen bij de bedrijfscultuur die zorgvuldig tot stand is gebracht door CEO en oprichter Jim Goodnight. Het personeelsverloop ligt met 7 procent structureel onder het marktgemiddelde. Goodnight's visie is: ‘Als je goed bent voor je medewerkers, dan komt dit ook hun prestaties ten goede'. SAS draagt daarom niet alleen met goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsprogramma's zorg voor zijn medewerkers, maar biedt ook buiten de werkvloer ondersteuning. Zo hebben alle medewerkers van SAS middels het Employee Assistance Programme het nummer van een 24-uurs helpdesk die hen zowel in werk- als privékwesties over bijvoorbeeld financiën en het gezin, terzijde staat. Trouwe en tevreden medewerkers resulteren bij SAS in een hoge productiviteit en sterke continuïteit in klantrelaties. "Ook blijft de kennis van onze medewerkers zo binnen de organisatie waarmee we veel innovatiekracht hebben opgebouwd", vertelt HR-manager Remco Korzaan. Hij is trots op het feit dat SAS als nieuwkomer in de Great Place to Work ranglijst direct een zesde plaats inneemt. "Het is een bekroning op ons personeelsbeleid waar het welzijn van de medewerker een centrale plaats inneemt. Uiteraard heb je als werkgever niet alle factoren onder controle, maar je kunt vanuit het bedrijf wel een prettige basis bieden."
22-04-2008 8:57


Cisco heeft wereldwijd 170 vergaderzalen uitgerust met het Telepresence-systeem, dat sinds een jaar bestaat. De 170 ruimten zijn allemaal hetzelfde gebouwd. De muur heeft een onbestemde gele kleur. De vergadertafel en de stoelen zijn overal hetzelfde. Zo lijkt het alsof iedereen aan dezelfde ovale vergadertafel zit.

“Het systeem kan ook gebruikt worden voor een zakendiner”, verklaart Coks Stoffer, directeur van Cisco Nederland. Dan moeten de virtuele disgenoten zich wel in dezelfde tijdzone bevinden. Ontbijten, terwijl de zakenpartner in Tokio zijn avondeten krijgt, kan echter ook. Cisco-topman John Chambers verwacht dat binnen 3 tot 5 jaar het heel gewoon wordt om een dergelijk systeem thuis te hebben.

Het Telepresence-systeem – absoluut geen videoconferentie volgens Cisco – is duur, maar kan zichzelf terugverdienen. Een opstelling kost 299.000 dollar (205.000 euro). Hiervoor koopt de klant drie grote beeldschermen, een halve vergadertafel met zes stoelen, een gepatenteerd beeld- en geluidssysteem en een onbekende hoeveelheid onzichtbare techniek.

 

"Er zitten 25 patenten op het systeem", zegt Stoffers. De belangrijkste doorbraak is de compressie van de beelden op de beeldschermen. Elk van de drie schermen produceert 1 gigabyte aan data. Cisco brengt dit terug naar 13 Mb tijdens het openen van de vergadering. Wanneer de vergadering loopt, neemt het bandbreedtegebruik terug tot 7 à 8 Mb. Hierdoor hebben de meeste bedrijfsnetwerken voldoende capaciteit om zo’n vergadering te houden. De slimmigheid achter het systeem is dat alles wat niet beweegt in de vergaderruimte, wordt vastgezet. Het weergeven van de gele muur, een lege stoel of de vergadertafel vraagt hierdoor geen bandbreedte. Tijdens het vergaderen blijkt het mogelijk elkaar in de rede te vallen. Wanneer iemand links op het scherm praat, komt het geluid ook van links. Alle aanwezigen draaien hun hoofd in de juiste richting. Het geluid loopt synchroon met het beeld. Er worden grapjes over en weer gemaakt tussen de tweede en de derde etage van het Cisco-gebouw. Wanneer een computer wordt aangesloten, kan een presentatie gedeeld worden. Tot 36 verschillende locaties kunnen tegelijkertijd aanschuiven.

Cisco anticipeert ook op de files op de wegen die veel landen parten spelen. Wanneer werknemers thuis een eenvoudiger versie van het vergadersysteem hebben – één groot beeldscherm met een klein stukje tafel – reizen werknemers ook binnen een land minder. Cisco-topman John Chambers verwacht dat binnen drie tot vijf jaar het heel gewoon wordt om een dergelijk systeem thuis te hebben. In de tussentijd werkt Cisco samen met bijvoorbeeld Regus, aanbieder van 3.700 vergaderzalen door heel Nederland, om wereldwijd Telepresence-ruimten aan te bieden. "In Nederland werken we aan opstellingen in Almere en Amsterdam", zegt Stoffer. Het dagelijks naar kantoor gaan is sowieso iets ‘uit het industriële tijdperk’. Fabrieken waren ooit duur en lagen centraal. De arbeiders kwamen naar de plek toe waar al het kapitaal was geïnvesteerd. Tegenwoordig hebben meer en meer werknemers in de dienstensector een laptop waarmee ze overal ter wereld kunnen inloggen op het bedrijfssysteem. "Wij willen dat onze mensen alleen naar kantoor komen als het echt nodig is", aldus Stoffers. Vooral het management moet hieraan wennen. Dat heeft snel de angst dat ze grip verliezen op hun mensen. "Een ouderwetse vrees", volgens Cisco. De werknemers moeten niet op aanwezigheid worden afgerekend, maar op prestatie.

Bron: de Volkskrant, Ferry Haan

20-04-2008 15:34kadenza
De burgemeester van Laren opent het nieuwe bedrijfspand van Kadenza.

Kadenza, specialist op het gebied van Enterprise Intelligence, heeft op 11 april het nieuwe kantoorpand aan de Eemnesserweg 55 te Laren officieel laten openen door de burgemeester van Laren, Elbert Roest. De burgemeester was onder de indruk van de prachtige plek, op de grens tussen Laren, Blaricum en Eemnes, waar het moderne pand gevestigd is en sprak zich verheugd uit over het behoud van Kadenza als bedrijf in de gemeente Laren.

Erik Leene, directeur van Kadenza: "Dit nieuwe kantoorpand betekent een enorme stap voor ons. Toen wij 4 jaar geleden met Kadenza begonnen aan de Maliebaan te Utrecht, hadden wij niet durven dromen van dit prachtige resultaat. Wij hebben dit pand met veel zorg uitgezocht en met hulp van VJG architecten ingericht. Daarbij stond de filosofie voorop dat onze medewerkers hier een plek moesten hebben om met plezier te werken. Het moest de uitstraling van een sfeervolle werkruimte hebben in combinatie met de faciliteiten van een ultramodern kantoorpand. Gezien de reacties die wij hebben gekregen, zijn wij hierin zeker geslaagd. Wij hopen dan ook vanuit deze basis door te groeien naar ruim honderd medewerkers in de nabije toekomst."

Kadenza is specialist op het gebied van Enterprise Intelligence. Het bedrijf levert oplossingen voor ondernemingen die over bedrijfsinformatie willen beschikken om hun strategie, processen en resultaten te verbeteren. Kadenza ontsluit alle in de onderneming aanwezige informatie. Door de combinatie van IT-expertise en ervaring in bedrijfsvoering en -processen levert Kadenza naar eigen zeggen 'een meetbare bijdrage aan het succes van ondernemingen'.

www.kadenza.nl 

18-04-2008 9:21


De interesse voor beursdeelname aan de nieuwe vakbeurs VSK België 2009 is zo groot dat de organisatie heeft besloten de halcapaciteit te verdubbelen. Inmiddels hebben ruim vijftig bedrijven een optie genomen. Beursorganisator VNU Exhibitions rekent op 7.500 professionele bezoekers. De nieuwe vakbeurs voor de installatiesector vindt plaats van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 november 2009  in Tour & Taxis in Brussel.

 

VSK België 2009 werd begin februari zowel in Brussel als in Utrecht gelanceerd. Richard Butter, Projectmanager van VNU Exhibitions, vertelt dat de interesse de verwachtingen overtreft: "Uit allerlei onderzoek weten we dat er in België een behoefte bestaat aan een eigen professionele vakbeurs voor verwarming, sanitair, klimaatregeling en koudetechniek. Vanaf het moment waarop wij VSK België lanceerden, stond de telefoon bij ons roodgloeiend. We realiseerden ons al snel dat we de halcapaciteit moesten uitbreiden. Eens te meer werd duidelijk dat bedrijven de kans om zich op een professioneel platform te presenteren naar een specifieke bezoekersdoelgroep niet willen missen.

Bedrijven die inmiddels een optie genomen hebben, zijn onder andere Alke, Daikin,  Danfoss,  Detremmerie, ECR, Geberit, Grundfos Bellux, Laufen, Nathan, Quinn Group, Rehau, Watts, Wilo, en VSH Flowcontrol.

VSK 2009 België wordt georganiseerd door VNU Exhibitions. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot de grootste organisator van bouw- en installatiegerelateerde vakbeurzen. Tot de titels behoren, naast de VSK, de Internationale Bouwbeurs, Elektrotechniek, Hout, GevelTotaal en Licht & Architectuur.

VSK 2008, dat begin februari in Utrecht werd gehouden, trok ruim 65.000 professionele vakmensen, onder wie 3.542 bezoekers uit België.

ww.vskbelgie.be

18-04-2008 8:41


Het aantal thuiswerkers is  weer toegenomen. Dit keer met 4 procent.

 

De tweemaandelijkse ICT Barometer van Ernst & Young vroeg zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit bedrijfsleven en overheid of zij al dan niet gedeeltelijk thuiswerken. Ja, zeggen bijna twee van de drie werknemers in de dienstverlenende sector (60 procent). Ja, zegt maar 40 procent van de ondervraagden bij de overheid.

Tegenover een magere 24 procent van de jongere werknemers (tot 34 jaar) die thuis werken acceptabel vinden staat 56 procent van de oudere (50-plussers) werknemers te springen om te ‘telewerken'. Van de thuiswerkers verwacht een kwart in het komende jaar nog meer vanuit huis te zullen werken. En het zijn vooral grote bedrijven waar die verwachtte toename het sterkst is.


Het aantal uren dat vanuit huis wordt gewerkt blijft een lichte stijging vertonen. Circa de helft van de ondervraagde managers werkt deels vanuit huis, gemiddeld 11 uur per week. Ook hier is de kloof tussen jong en oud goed te zien. Jongeren werken gemiddeld 7 uur per week thuis, ouderen 15 uur.

18-04-2008 8:29


Het eerste kwartaal van dit jaar is het aanbod op de kantorenmarkt bijna gelijk gebleven, maar is er duidelijk meer verhuurd dan in dezelfde periode van vorig jaar.

 

Dit blijkt uit het kwartaalbericht van Dynamis, de organisatie van elf vastgoedconsultants en makelaars, verspreid over het land. Met ruim 661.000 vierkante meter is de opname in het eerste kwartaal van 2008 maar liefst 13 procent hoger dan vorig jaar. De Randstad levert er een belangrijke bijdrage aan. De opname komt daar 29 procent hoger uit. In genoemde periode betekent dit, dat de Randstad verantwoordelijk is voor 85 procent van alle opnames op de Nederlandse markt. In het noorden en zuiden was sprake van enige daling.

 

Het totale aanbodcijfer voor de regio's komt uit op 4,7 miljoen vierkante meter. Circa 13 procent hiervan betreft nieuwbouw. De verwachting is dat de opname in de loop van het jaar wat zal afvlakken.   

17-04-2008 9:10


Hoogopgeleide Nederlanders willen zich graag verder ontwikkelen, maar hebben het te druk. Dit blijkt uit onderzoek van Getronics PinkRoccade en TNS Nipo naar de mate van professionele en persoonlijke ontplooiing van hoogopgeleide Nederlanders op de werkvloer.

Ondanks dat vrijheid voor zelfontplooiing net zo hoog in het vaandel staat als een hoog salaris blijkt dat de dagelijkse bezigheden voor 63 procent van de hoogopgeleide Nederlanders een te hoge druk geven. Hierdoor lukt het niet om de professionele verdieping die hoogopgeleide Nederlanders zichzelf ten doel stellen, te realiseren.

Meer dan de helft van de hoogopgeleide werkenden wil graag vaker een cursus volgen. Bij young professionals is de honger naar kennis nog groter, ruim 73 procent zegt meer cursussen te willen volgen. Het vinden van een balans tussen een succesvolle carrière en een sociale levensstijl vergt veel van de werknemer van nu. Tijd voor een cursus valt in de praktijk vaak niet te realiseren. Bij IT´ers ligt de druk met 77 procent nog hoger. Dit ondanks de goede wil van werkgevers die werknemers steeds meer lijken te steunen in hun professionele ontwikkeling en het vinden van een balans tussen werk en privé. Meer dan de helft van de ondervraagden is bereid vrije tijd in te zetten voor een cursus of andere werkgerelateerde opleiding. Zelf je tijd kunnen indelen en thuisstudie zijn daarbij volgens 73 procent van de werkenden een vereiste.

Door de krappe arbeidsmarkt - met name in de ICT-branche - is het voor werkgevers een steeds grotere uitdaging om medewerkers aan te trekken en te behouden. Getronics PinkRoccade is in 2007 gestart met de wervingscampagne 'Enjoy Freedom', waarin de belangrijkste keuzemotieven van de werknemer - vrijheid en ontplooiingsmogelijkheden - centraal staan. Getronics PinkRoccade biedt als grootste ICT-werkgever van Nederland medewerkers naar eigen zeggen een grote mate van keuzevrijheid in uitdagende werkzaamheden en het grootste aanbod van projecten bij diverse vooraanstaande organisaties. Daarnaast hebben medewerkers de vrijheid om hun carrièrepad vorm te geven met opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden en kunnen ze hun werktijd flexibel indelen.

"Als grootste ICT-werkgever van Nederland zijn we ons zeer bewust van de wensen van medewerkers," zegt Jan Timmer, Vice President Human Resources bij Getronics PinkRoccade. "Het onderzoek van TNS Nipo bevestigt dat we op het goede spoor zitten: een goede beloning is een basisvoorwaarde, daarna staan vrijheid en ontplooiing centraal. Wij komen onze mensen hierin tegemoet met bijvoorbeeld de Getronics Virtual University. Dit is een portal met meer dan vierduizend opleidingen en trainingen waar medewerkers op ieder moment van de dag kunnen inloggen en via e-learning cursussen volgen."

Getronics PinkRoccade is onderdeel van Getronics, dat met circa 23.000 medewerkers in achttien landen en een wereldwijde omzet van 2,5 miljard euro één van 's werelds toonaangevende ICT-dienstverleners is. Sinds 23 oktober 2007 maakt Getronics deel uit van KPN.

 

 

16-04-2008 16:57


Externe harde schijven zijn een zeer gewilde en praktische mogelijkheid om gegevens op te slaan. De veel voorkomende tafelmodellen hebben ook een voor gebruikers verrassend hoge storingsgevoeligheid, waarschuwen experts van Norman Data Recovery Service.

Norman Data Recovery Service is actief op het gebied van dataherstel. Het bedrijf redt de gegevens van informatiedragers die zijn gewist, geformatteerd of mechanisch beschadigd. Norman Data Recovery Service beschikt over verschillende cleanroom-laboratoria in Europa.

"Wij zien al sinds 2006 een sterke toename in dataverlies bij externe harde schijven", zegt Robbert Brans, business unit manager van Norman Data Recovery Service. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2007 is het aantal defecte externe harde schijven die in de laboratoria van Norman zijn aangekomen, in het eerste kwartaal van 2008 verdrievoudigd.

Er zijn verschillende redenen voor dit dataverlies bij externe harde schijven, stelt Brans. Meestal is oververhitting van externe harde schijven de belangrijkste reden, omdat deze vergeleken met ingebouwde schijven niet over een koelvoorziening beschikken. Bovendien zijn de meeste externe schijven urenlang in bedrijf, waardoor oververhitting gemakkelijk kan optreden. Ook zijn de schijven vaak onjuist op de voeding aangesloten. Herhaaldelijk ontstaat echter ook schade door het verplaatsen of laten vallen van de externe schijf. Regelmatig vormen losliggende snoeren een struikelblok en raakt de externe schijf bij een val defect.

"Meestal is een gebruiker zich er niet van bewust dat juist verplaatsbare harde schijven bij langdurig gebruik gevoelig kunnen zijn voor storingen. De meeste van deze schijven worden als back-up gekocht, maar vervolgens niet als zodanig gebruikt", aldus Brans. De gebruiker slaat films, foto's, muziek of zelfs bedrijfsgegevens soms uitsluitend op een externe harde schijf op. Gegevens dus die de gebruiker in geval van verlies zonder professionele hulp gewoon kwijt is.

Daarom adviseert Norman om bij het gebruik van externe harde schijven de volgende regels in acht te nemen:

* Gebruik een externe harde schijf nooit als enige back-up medium.

* Bescherm externe harde schijven altijd bij vervoer wanneer deze in een rugzak of tas getransporteerd worden.

* Laat externe harde schijven nooit aan staan als ze niet worden gebruikt.

* Zet de schijf niet neer op een plaats waar deze gemakkelijk kan vallen. Let op met snoeren: struikelgevaar!

* Verplaats een externe harde schijf nooit wanneer deze in gebruik is.

* Neem in geval van dataverlies onmiddellijk contact op met een specialist. In 90 procent van de gevallen kunnen de gegevens nog worden hersteld.

www.norman-datarecovery.nl

15-04-2008 15:11Managers die hun afspraken niet nakomen, kweken personeel dat minder hard werkt, zich soms ten onrechte ziek meldt en kantoorspullen mee naar huis neemt. Dit blijkt uit onderzoek van werksite.nl, een website voor beroepskeuze en loopbaanadvies.

Eén op de drie van de 1100 respondenten voor dit onderzoek vindt zijn leidinggevende oneerlijk. Een manager die het in de ogen van zijn ondergeschikten zelf niet te nauw neemt met de fatsoensnormen, verliest snel respect. In deze omstandigheden geeft 40 procent van de respondenten aan niet altijd de waarheid te zeggen tegen zijn baas. Van de ondervraagden meldt 16 procent zich wel eens ten onrechte ziek. Een zelfde aantal werknemers werkt wat rustiger als de baas niet op kantoor is. Een enkeling waagt het op dat moment zelfs om op de computer van zijn manager te kijken. En een groot aantal werknemers neemt spullen mee naar huis.

Desondanks vindt 85 procent van de respondenten zichzelf eerlijk. Aan het onderzoek deden 1.100 werknemers mee in de leeftijd van 18 tot 55 jaar. Zij konden anoniem via een website of een elektronische nieuwsbrief vragen beantwoorden over liegen op het werk.
(bron: Gids voor Personeelsmanagement)

15-04-2008 15:04

 

Attentie, attentie, managers opgelet! Morgen, 17 april, is het wederom hoog tijd om uw secretaresse in de watten te leggen. Voor wie een bloemetje te standaard vindt, zijn er alternatieven te over. De firma Bedrijfsmotivatie uit Baarn bijvoorbeeld, houdt op de Landelijke Secretaressendag zelfs een uitgebreide workshop voor secretaresses. Het thema? 'Kleurrijke Communicatie'.

De cursus belooft volgens de organisatie een boeiend programma te worden dat niet alleen fun is maar vooral communicatief zeer leerzaam is. Rond 10.00 uur worden de deelnemers op een kleurrijke en kunstzinnige wijze in Baarn ontvangen. Daar vindt allereerst de workshop 'Van Smaak tot Imago' plaats. Tijdens deze ludieke wijnproeverij worden de karakters van wijnen uitgelegd en kan er hierdoor meteen een link naar het imago van de proever gelegd worden.

Rond 12.00 uur vindt er een uitgebreide netwerklunch plaats. Deze wordt om 13.30 uur opgevolgd door de workshop 'Bij communicatie is de verpakking de drager van de inhoud'. Houding, inlevingsvermogen, kleding en uitstraling bepaalt het succes van een secretaresse, zo blijkt. Aan het eind van de dag wordt het certificaat Secretaresse Bedrijfsmotivatie 2008 aan alle deelnemers uitgereikt.
Nadere informatie: www.bedrijfsmotivatie.nl.

15-04-2008 8:19


Op 10 april zijn de eerste verkennende besprekingen gevoerd tussen bonden en de CBM over een nieuwe cao voor de meubelindustrie. FNV Meubel & Hout vraagt om een loonsverhoging van 3.5 procent per 1 juli. Naast loon en arbeidstijden vraagt de bond aandacht voor houtstof en tilhulpmiddelen. Ruim voor het aflopen van de huidige cao op 1 juli wil FNV Bouw voor de meubelindustrie en de meubileringsbedrijven een nieuwe cao hebben afgesloten. "Daarmee vermijden we dat de sector een periode zonder algemeen verbindend verklaarde cao ingaat," zegt sectorbestuurder Coen van der Veer van FNV Meubel & Hout. De bond legt in de onderhandelingen met de CBM ook nadruk op arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Zo is er grote behoefte aan deeltijdwerk, bijvoorbeeld in combinatie met deeltijdpensioen. Verder wil de bond met een weekloon in december een begin maken met een jaarlijkse dertiende maand. Het voor de gezondheid gevaarlijke houtstof wil FNV Meubel & Hout verder terugdringen met het vastleggen van de normen en met een voorlichtingscampagne over het schoonhouden van de werkplek. "Bij tillen moeten meer hulpmiddelen worden ingezet.

Om aan de behoefte aan deeltijd tegemoet te komen, stelt FNV Meubel & Hout voor om het wettelijk recht daarop in de cao sterker te accentueren. Gezien de vele vragen over deeltijdpensioen is voorlichting gewenst," aldus Van der Veer. (Bron: Woonspot.nl)
15-04-2008 8:14


Bijna 30 procent van de Nederlandse werknemers heeft in 2008 geen behoefte aan verandering in haar werksituatie. Dit blijkt uit onderzoek van AMC Academie onder 426 werknemers. Als ze al veranderingen willen, dan willen ze die veranderingen het liefst bij de huidige werkgever', aldus Martijn Hemminga van de AMC Academie.

Eerder bleek al uit de werkmonitor van Randstad dat twee derde van de werknemers tevreden is met zijn huidige functie. Voor slechts 16 procent van de ondervraagden uit het onderzoek van AMC Academie is een nieuwe baan een belangrijk doel voor 2008. Daarvan gaat maar 7 procent liever bij een andere werkgever aan de slag. West-Europese ondernemingen reserveren steeds meer middelen voor niet aan salaris gerelateerde strategieën om werknemers gemotiveerd te houden en te behouden. De bedrijven zullen in 2008 meer investeren in training en carrièreontwikkeling. Dit blijkt uit onderzoek van adviesorganisatie Mercer. Van de ondervraagde werkgevers ziet 85 procent het behoud van de best presterende werknemers als een zeer belangrijke uitdaging voor het komende jaar. Het aantrekken van het juiste talent werd door 80 procent als zeer belangrijk gekwalificeerd. 62 procent kwalificeerde het motiveren van werknemers als zeer belangrijk en 63 procent was van mening dat het zeer belangrijk was om hun investeringsstrategie in menselijk kapitaal af te stemmen op de bedrijfsstrategie.

De onderzochte ondernemingen zien weinig heil in verdere investeringen in het basissalaris. Van alle ondervraagden houdt 63 procent de uitgaven daaraan gelijk ten opzichte van uitgaven aan andere Human Resource instrumenten terwijl 8 procent zelfs van plan is te bezuinigen op het basissalaris. De geënquêteerden investeren vooral in programma's voor carrièreontwikkeling en -beheer, en in trainingsmogelijkheden. In Oost-Europa zegt 44 procent van de onderzochte ondernemingen meer te zullen investeren in langetermijnbeloning; in West-Europa geldt dat voor 34 procent van de ondervraagden. Het onderzoek vond plaats bij 200 West-Europese multinationals en richt zich op het totaal van beloningen, voorzieningen en carrièremogelijkheden die een werknemer betrokken en gemotiveerd houden. (Bron: Gids voor Personeelsmanagement)
15-04-2008 8:11


Leverancier van gietvloeren DRT Vloeren opent een nieuwe showroom in Den Bosch. Het heeft iets van een cadeautje, want het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat het bedrijf uit Oss de eerste gietvloer in Nederland heeft geïntroduceerd. De nieuwe showroom van DRT Vloeren opent in de Vughterstraat, een plek in Den Bosch waar design de boventoon voert.

Het is een straat waar het familiebedrijf zich thuis voelt. Niet alleen omdat eigenaren een band met de stad hebben, maar ook omdat DRT Vloeren zich nadrukkelijk richt op de designmarkt. De showroom in Den Bosch gaat dienst doen als platform van het bedrijf. Voor de particuliere markt én voor architecten en ontwerpers die geïnteresseerd zijn in de verschillende toepassingen van kunststof vloeren. De showroom is naast het hoofdkantoor in Oss de derde locatie van DRT Vloeren. In de Vughterstraat zijn alle mogelijke toepassingen van naadloze vloeren op basis van kunstharsen en/of cement te zien. Die zijn door DRT Vloeren gevat in vier productlijnen: Urban Velvet, Living Concrete, Stone Island en Special Items. In de speciale inspiratiehoek is te zien hoe een kunstvloer gecombineerd kan worden met materialen als hout, natuursteen en textiel. Ook interieuradvies op maat is mogelijk.

DRT Vloeren is in 1983 opgezet door Jan Dobbelsteen die 25 jaar geleden zelf een vloer op basis van kunststof ontwikkelde. Oorspronkelijk werd deze kunststofvloer met name toegepast in winkels, bedrijven en fabriekshallen. Met de populariteit van het strakke interieur eind jaren negentig is de belangstelling van de particulier voor de naadloze vloer toegenomen. DRT Vloeren is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen.
13-04-2008 22:19

Diverse onderzoeken tonen aan dat er geen relatie is te leggen tussen de uitstoot van tonerstofemissie en gezondheidsrisico's. Printers en kopieerapparaten voldoen aan internationaal vastgestelde veiligheidsstandaarden. Als deze op een normale manier worden gebruikt, dan is de uitstoot zo laag dat deze niet is te meten of is deze beduidend lager dan de aanvaardbare concentraties.

ICT~Office reageert hiermee op een bericht in dagblad De Telegraaf van 11 april 2008, waarin wordt gesteld dat printers gezondheidsschade toebrengen door de uitstoot van fijnstof. De krant bericht over een Australisch onderzoek dat is afgerond in 2006 en waarover halverwege 2007 is gepubliceerd.

De Europese brancheorganisatie 'European Information & Communication Technology Industry Association' (EICTA) heeft in december 2007 een position paper opgesteld over de mogelijke relatie tussen printapparatuur en de luchtkwaliteit in kantoorruimten. EICTA stelt op basis van diverse onderzoeken dat het gebruik van laserprinters en kopieerapparaten niet leidt tot gezondheidsproblemen veroorzaakt door emissies van fijnstof. ICT~Office onderschrijft als lid van EICTA dit standpunt: zie de website van ICT~Office. Hier is tevens de Engelstalige position paper te downoaden.

ICT~Office is de branchevereniging van de IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven in Nederland. Zij behartigt de belangen van de aangesloten organisaties richting politiek en overheid. Met een achterban die 30 miljard euro omzet en meer dan 250.000 medewerkers telt, is ICT~Office dé belangenbehartiger van de Nederlandse ICT- en Officesector.

www.ictoffice.nl
11-04-2008 16:27


De Sansevieria (Vrouwetong) uitgeroepen tot Bureauplant van het Jaar 2008. Dat werd bekend gemaakt op het Nationaal Congres Volksgezondheid. Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg er de ‘gezonde’ plant uitgereikt.

"Iedereen die langer dan vier uur per dag met een beeldscherm werkt, voelt zich aantoonbaar prettiger en is productiever dankzij planten op de werkplek", aldus de initiatiefnemers van de prijs. "Dat is één van de conclusies van jarenlang internationaal onderzoek op gebied van plant, mens, kantoor en omgeving."

Een panel van deskundigen van onder meer het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ, TNO Kwaliteit van Leven en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) beoordeelden vijf luchtzuiverende planten. Luchtzuiverende planten als Calathea, Epipremnum, Dracaena, Schefflera en Sansevieria werden door de juryleden beoordeeld op diverse criteria waarvan de belangrijkste het luchtzuiverend vermogen en de praktische toepassing op de werkplek waren.

Het deskundigenpanel oordeelde dat “de Sansevieria niet alleen luchtzuiverend is maar ook haast onverwoestbaar. De verzorging van planten op de werkplek laat soms te wensen over, maar de Sansevieria vraagt zo weinig aandacht dat de plant eigenlijk altijd overleefd en er erg goed uit blijft zien.”

De jury oordeelde tevens dat de strakke vorm van de plant goed tot zijn recht komt in de moderne kantooromgeving. De Sansevieria is verkrijgbaar in diverse, ook nieuwe, verrassende soorten. Bovendien is de luchtzuiveraar verkrijgbaar in veel verschillende potmaten waardoor de plant niet alleen pal naast het beeldscherm, maar ook op andere plekken in het kantoor of thuis kan worden toegepast.

Meer informatie over functioneel groen op de werkplek www.healthygreenatwork.org en www.interieurbeplanters.com.

11-04-2008 16:22


De voor 20 tot en met 22 april aangekondigde vakbeurs Stofferen & Wonen 2008 is afgelast. Volgens het organiserende Protex bleek de ambitie om op korte termijn een zakelijk platform voor interieurstoffering te organiseren niet te realiseren. ‘Ondanks de constructieve support van de adviescommissie, was er uiteindelijk onvoldoende draagvlak vanuit de aanbodzijde’, aldus Protex.
09-04-2008 15:19

Tijdens de Quantore relatiedagen in Beuningen op maandag 7 april ontving Jalema de Totaal-Award 2008 voor beste leverancier, uit handen van de algemeen directeur van Quantore Ben Wensing.

Verkoopleider Loek van Rhee nam namens Jalema de Award in ontvangst. In 2007 ontving Jalema ook al een award voor 'beste operationele performance'. Dit jaar werden de prestaties van Jalema beloond met de Totaal Award als overall beste leverancier. Deze Award wordt toegekend op basis van betrouwbaarheid, operationele performance, kwaliteit & samenstelling assortiment en commerciële mogelijkheden. De beoordeling van deze awards wordt bij Quantore uitgevoerd middels een zorgvuldige ISO-procedure en de toekenning van punten wordt bedrijfsbreed uitgevoerd. Na inventarisatie van de punten van alle bedrijfsonderdelen en de weegfactoren kwam Jalema als beste van in totaal driehonderd leveranciers uit de bus.

Jalema produceert en verkoopt aan de kantoorvakhandel een breed scala aan producten op het gebied van opbergen, archiveren en presenteren. Naast een uitgebreid mappenprogramma heeft Jalema ook presentatiesystemen en hechtmechanieken voor diverse toepassingen. Naast deze in eigen huis geproduceerde Jalema-producten biedt Jalema kantoorartikelen, die geselecteerd worden bij zorgvuldig gekozen leveranciers.

Quantore Europe is de grootste voorraadhoudende in- en verkooporganisatie voor de kantoorvakhandel in de Benelux. Ruim zeshonderd zelfstandige ondernemingen in de consumentgerichte markt en business-to-business markt zijn bij deze organisatie aangesloten. Naast de verkoop en distributie van kantoorbenodigdheden biedt Quantore ook verkoopondersteuning en gezamenlijke reclame-uitingen.

www.jalemaoffice.nl

 

 

  fotouitreiking
Maandag 7 april ontving verkoopleider Loek van Rhee namens Jalema de Quantore Totaal-Award 2008 uit handen van algemeen directeur Ben Wensing van Quantore.


08-04-2008 9:06


Werkgevers kampen met een groeiend aantal moeilijk vervulbare vacatures. Vaak gaat het om fulltime functies op MBO- of HBO-niveau waarvoor ervaring is vereist. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Vooral in de bouw, de industrie en de techniek staan vacatures lang open of worden helemaal niet vervuld. Ook in de transportsector en in de zorg is er sprake van een tekort aan gekwalificeerd personeel. Ondanks de grote personeelsbehoefte bij werkgevers blijven de kansen op werk gering voor werkzoekende 55-plussers. Het aantal door etnische minderheden vervulde vacatures is daarentegen sterk toegenomen. Vergeleken met 2006 stonden vacatures gemiddeld langer open, bleven meer vacatures onvervuld en gebruikten werkgevers gemiddeld meer kanalen om personeel te werven, en typeerden zij meer vacatures als moeilijk vervulbaar.

Ook verwacht een toenemend aantal werkgevers binnen twee jaar problemen bij het vervullen van vacatures die oudere werknemers achterlaten. Bedrijven troffen meer maatregelen om wervingsproblemen als gevolg van de vergrijzing tegen te gaan. Ze deden dit vooral door middel van het om- en bijscholen van hun werknemers.

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers CWI relatief vaak inzetten voor moeilijk vervulbare vacatures. CWI heeft daarnaast te maken met moeilijk te plaatsen werkzoekenden; mensen die laaggeschoold, langdurig werkloos of ouder dan 45 zijn. (Bron: Gids voor Personeelsmanagement )
07-04-2008 8:56


Maar liefst de helft van alle Europese werknemers gedraagt zich op het werk anders dan thuis. Dat staat in het onderzoeksrapport Wie houdt wie voor de gek? van OPP. Opvallend is dat dit gedrag veel stress oplevert en belemmerend werkt op de ontwikkeling.

Vooral werknemers in het Verenigd Koninkrijk (64 procent), Ierland (61 procent) en Duitsland (58 procent) proberen bewust op het werk een andere persoonlijkheid aan te nemen. In Nederland (36 procent) en België (38 procent) zijn minder werknemers geneigd om een ´werkmasker´ op te zetten.

Het aannemen van een andere persoonlijkheid begint al tijdens het sollicitatiegesprek. Een derde van de werknemers geeft toe dat zij een rol speelden om te proberen in de bedrijfscultuur te passen. Hiervan geeft maar liefst 31 procent aan dat zij een zeer vals beeld hebben geschetst. Het zijn niet alleen de werknemers die hun gedrag aanpassen. Uit het onderzoek blijkt dat de werkgevers even vaak geneigd zijn een andere persoonlijkheid aan te nemen tijdens het gesprek.

"Als kandidaten een vals beeld van zichzelf schetsen om beter in het profiel te passen, is de kans groot dat er later problemen ontstaan als de ware aard van de kandidaat naar boven komt. De effecten van zo´n mismatch zijn niet bepaald te verwaarlozen. Organisaties investeren stevig in nieuwe medewerkers, zeker als het om kennisorganisaties gaat. Als deze medewerker na verloop van tijd toch niet blijkt te passen binnen de bedrijfscultuur of functie is er meestal al vertraging opgelopen in het realiseren van de bedrijfsresultaten. Daarnaast moet er wederom stevig geïnvesteerd worden in de werving, selectie én ontwikkeling van een opvolger", aldus Maria van Boekelen, Country Manager van OPP. Dit benadrukt de noodzaak voor organisaties om naast het traditionele interview, ook gebruik te maken van persoonlijkheidsvragenlijsten en andere selectiemethoden.
07-04-2008 8:42


De zorg over voldoende geschoold personeel is in Nederland in een jaar tijd gestegen van 40 procent in 2007 naar 52 procent in 2008. Dit cijfer stijgt sinds 2004 gestaag, zo melden onderzoekers van accountants- en adviesorganisatie Grant Thorton.

Tegenover het verwachte tekort aan geschoold personeel staat dat Nederlandse ondernemingen internationaal gezien het minst worden belemmerd door kosten van financiering, de beschikbaarheid van werkkapitaal of een afgenomen vraag. Minder dan 10 procent van de ondervraagde Nederlandse ondernemers is bezorgd daarover. Europees gezien ligt dit cijfer op 18 procent. Het wereldwijde gemiddelde is 25 procent.

In Europa hebben behalve Nederlandse ondernemers ook Belgische, Poolse en Turkse ondernemers meer dan gemiddeld last van het tekort aan goed opgeleide werknemers. In Ierland, Griekenland en Italië is het vinden van de juiste mensen minder moeilijk. Hooguit twee van de tien ondervraagde bedrijven ondervinden er in die landen hinder van.

Het gebrek aan geschoold personeel is volgens de onderzoekers voor het eerst wereldwijd een groter struikelblok dan bureaucratie. Zij denken dat het tekort aan personeel zal leiden tot lagere groeiverwachtingen. Voor het onderzoek werden 7.200 vertegenwoordigers van ondernemingen ondervraagd.

Bron: Gids voor Personeelsmanagement
05-04-2008 19:41


Incasso van grensoverschrijdende civiele vorderingen wordt eenvoudiger en goedkoper. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin ingestemd met een wetsvoorstel dat uitvoering geeft aan een Europese betalingsbevelprocedure. Grensoverschrijdend procederen is vaak gecompliceerd, kostbaar en tijdrovend, met name in relatief eenvoudige geschillen waar geen discussie meer is over de schuld.

Voor het bedrijfsleven in de Europese lidstaten is een eenvoudige en snelle incasso een uitkomst. Als vorderingen niet kunnen worden geïnd, kan dit - vooral bij kleine en middelgrote bedrijven - tot een faillissement leiden. De kosten van incasso van onbetwiste geldvorderingen zijn in de meeste gevallen onevenredig hoog, waardoor incasso niet zelden onrendabel wordt. De Europese betalingsbevelprocedure wil aan deze bezwaren tegemoet komen.

Het Europese betalingsbevel geldt in burgerlijke en handelszaken met uitzondering van belastingzaken en administratieve zaken, faillissement en sociale zekerheid.
05-04-2008 19:29


De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met het continueren van het project Beroepsonderwijs in Bedrijf, een subsidieregeling ter verbetering van het praktijkleren. Het project zorgt voor een beter functionerende arbeidsmarkt door de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren door middel van leer-werkprojecten. Dit leidt tot minder uitkeringslasten, minder maatschappelijke overlast en een betere sociale integratie. Door te leren in de praktijk worden moeilijk plaatsbare jongeren en kwetsbare volwassenen geschoold voor de arbeidsmarkt.

Leerwerktrajecten zijn het middel om deze risicogroepen een betere positie te verschaffen op de arbeidsmarkt. In deze trajecten zijn verschillende partijen betrokken: bedrijven, onderwijsinstellingen, kenniscentra, gemeenten en Centra voor Werk en Inkomen (CWI). Met het geld worden niet alleen leerwerktrajecten gerealiseerd, maar ook trajecten voor elders verworven competenties. Tevens komt een betere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven tot stand. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de beleidsdoelstellingen van het kabinet: het vergroten van de (arbeids)participatie en het versterken van de Nederlandse kenniseconomie door het beter benutten van talenten van mensen in alle lagen van de bevolking.

Het project Beroepsonderwijs in bedrijf wordt gefinancierd uit de zogeheten FES-middelen. Naast het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap participeren ook de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
04-04-2008 8:42


Ongeïnteresseerd lijken op een sollicitatiegesprek is de grootste fout die een kandidaat kan maken. Dat zegt 73 procent van de door carrièresite Jobbingmall.nl ondervraagde recruitmentmanagers en HR-professionals in Nederland.

Arrogant overkomen is ook een ernstige fout, vindt 54 procent van de geënquêteerden. Sommige sollicitanten laten zich tijdens het sollicitatiegesprek negatief uit over de huidige of voormalige werkgever. Volgens 46 procent van de ondervraagde wervingsmanagers is dat eveneens een ernstige fout die kandidaten kunnen maken. Andere missers van sollicitanten die HR-professionals in de praktijk meemaken, zijn onder andere geen goede vragen stellen (33 procent vindt dat een ernstige fout), ongepast gekleed zijn (31 procent) en geen specifieke antwoorden geven (26 procent).

In het onderzoek is ook gevraagd naar bijzondere gedragingen van sollicitanten. Het leverde een kleurig palet aan anekdotes op. Zo stuurde een kandidaat na het sollicitatiegesprek een klachtenbrief naar het bedrijf. Een ander liep tijdens het gesprek weg zonder iets te zeggen om een telefoontje te beantwoorden. Ook kwam het voor dat de kandidaat aan de HR-professional vertelde waar zij moest gaan zitten; dat een kandidaat tijdens het gesprek in slaap viel; en weer een andere kandidaat nam zijn hond mee naar zijn sollicitatie.

Op basis van dit onderzoek geeft het bedrijf aan sollicitanten tips over een goede voorbereiding op een sollicitatiegesprek.

Bron: Gids voor Personeelsmanagement
02-04-2008 8:27


Printerfabrikant HP publiceert enquête-uitkomsten die laten zien dat het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Europa geen topprioriteit geeft aan milieu-aspecten bij de aanschaf van printers. Het onderzoek dat is gehouden onder 1200 beslissers in Europa laat zien dat, hoewel 75 procent van de afnemers in zeker mate beïnvloed wordt door milieufactoren, minder dan één op de tien kopers (8 procent) dit als prioriteit stelt waneer ze een nieuwe printer kopen. Minder dan één derde van de ondervraagden zou het geen probleem vinden om een extra bedrag te betalen voor milieuvriendelijkere producten. Functionaliteit, kosten en betrouwbaarheid blijven belangrijkste aankoopcriteria. 
01-04-2008 8:57


Met de op één na grootste verkeersopstopping aller tijden nog vers in het geheugen komt het jongste onderzoek naar thuiswerken van Ernst & Young precies op tijd, naar het lijkt. Aan de gestaag toenemende lengte van de files (circa 15% in 2007), zou je het niet zeggen, maar telewerken neemt toe, zegt het rapport, zij het in lichte mate.
Het aantal thuiswerkers is, zoals de afgelopen jaren, weer toegenomen. Dit keer met 4 procent. De tweemaandelijkse ICT Barometer van Ernst & Young vroeg 600 Nederlandse directeuren, managers en professionals uit bedrijfsleven en overheid of zij al dan niet gedeeltelijk thuiswerken. Ja, zeggen bijna twee van de drie werknemers in de dienstverlenende sector (60 procent). Ja, zegt maar 40 procent van de ondervraagden bij de overheid. Tegenover een magere 24 procent van de jongere werknemers (tot 34 jaar) die thuis werken acceptabel vinden staat 56 procent van de oudere (50 plussers) werknemers te springen om te ‘telewerken’.

Van de thuiswerkers verwacht een kwart in het komende jaar nog meer vanuit huis te zullen werken. En het zijn vooral grote bedrijven waar die verwachte toename het sterkst is. Het aantal uren dat vanuit huis wordt gewerkt blijft een lichte stijging vertonen. Circa de helft van de ondervraagde managers werkt deels vanuit huis, gemiddeld 11 uur per week. Ook hier is de kloof tussen jong en oud goed te zien. Jongeren werken gemiddeld 7 uur per week thuis, ouderen 15 uur.

“Zolang de groei van het aantal thuiswerkers gelijk blijft aan de groei van de economie en het aantal werkenden, blijft het mobiliteitsprobleem bestaan”, aldus Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership. “Het grote struikelblok blijven de ‘dinosaurussen’ onder de managers. Zij vinden het anno 2008 nog steeds heel belangrijk dat hun mensen om klokslag half negen achter hun bureau zitten. Uit ons onderzoek blijkt jaar-na-jaar dat bij 1 op de 3 organisaties thuiswerken totaal onbespreekbaar blijft”.
01-04-2008 8:52


Met de op één na grootste verkeersopstopping aller tijden nog vers in het geheugen komt het jongste onderzoek naar thuiswerken van Ernst & Young precies op tijd, naar het lijkt. Aan de gestaag toenemende lengte van de files (circa 15% in 2007), zou je het niet zeggen, maar telewerken neemt toe, zegt het rapport, zij het in lichte mate.

Het aantal thuiswerkers is, zoals de afgelopen jaren, weer toegenomen. Dit keer met 4 procent. De tweemaandelijkse ICT Barometer van Ernst & Young vroeg 600 Nederlandse directeuren, managers en professionals uit bedrijfsleven en overheid of zij al dan niet gedeeltelijk thuiswerken. Ja, zeggen bijna twee van de drie werknemers in de dienstverlenende sector (60 procent). Ja, zegt maar 40 procent van de ondervraagden bij de overheid. Tegenover een magere 24 procent van de jongere werknemers (tot 34 jaar) die thuis werken acceptabel vinden staat 56 procent van de oudere (50 plussers) werknemers te springen om te ‘telewerken’.

Van de thuiswerkers verwacht een kwart in het komende jaar nog meer vanuit huis te zullen werken. En het zijn vooral grote bedrijven waar die verwachte toename het sterkst is. Het aantal uren dat vanuit huis wordt gewerkt blijft een lichte stijging vertonen. Circa de helft van de ondervraagde managers werkt deels vanuit huis, gemiddeld 11 uur per week. Ook hier is de kloof tussen jong en oud goed te zien. Jongeren werken gemiddeld 7 uur per week thuis, ouderen 15 uur. “Zolang de groei van het aantal thuiswerkers gelijk blijft aan de groei van de economie en het aantal werkenden, blijft het mobiliteitsprobleem bestaan”, aldus Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership. “Het grote struikelblok blijven de ‘dinosaurussen’ onder de managers. Zij vinden het anno 2008 nog steeds heel belangrijk dat hun mensen om klokslag half negen achter hun bureau zitten. Uit ons onderzoek blijkt jaar-na-jaar dat bij 1 op de 3 organisaties thuiswerken totaal onbespreekbaar blijft”.
01-04-2008 8:48


Met de op één na grootste verkeersopstopping aller tijden nog vers in het geheugen komt het jongste onderzoek naar thuiswerken van Ernst & Young precies op tijd, naar het lijkt. Aan de gestaag toenemende lengte van de files (circa 15% in 2007), zou je het niet zeggen, maar telewerken neemt toe, zegt het rapport, zij het in lichte mate.

Het aantal thuiswerkers is, zoals de afgelopen jaren, weer toegenomen. Dit keer met 4 procent. De tweemaandelijkse ICT Barometer van Ernst & Young vroeg 600 Nederlandse directeuren, managers en professionals uit bedrijfsleven en overheid of zij al dan niet gedeeltelijk thuiswerken. Ja, zeggen bijna twee van de drie werknemers in de dienstverlenende sector (60 procent). Ja, zegt maar 40 procent van de ondervraagden bij de overheid.

Tegenover een magere 24 procent van de jongere werknemers (tot 34 jaar) die thuis werken acceptabel vinden staat 56 procent van de oudere (50 plussers) werknemers te springen om te ‘telewerken’. Van de thuiswerkers verwacht een kwart in het komende jaar nog meer vanuit huis te zullen werken. En het zijn vooral grote bedrijven waar die verwachte toename het sterkst is.

Het aantal uren dat vanuit huis wordt gewerkt blijft een lichte stijging vertonen. Circa de helft van de ondervraagde managers werkt deels vanuit huis, gemiddeld 11 uur per week. Ook hier is de kloof tussen jong en oud goed te zien. Jongeren werken gemiddeld 7 uur per week thuis, ouderen 15 uur. “Zolang de groei van het aantal thuiswerkers gelijk blijft aan de groei van de economie en het aantal werkenden, blijft het mobiliteitsprobleem bestaan”, aldus Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership. “Het grote struikelblok blijven de ‘dinosaurussen’ onder de managers. Zij vinden het anno 2008 nog steeds heel belangrijk dat hun mensen om klokslag half negen achter hun bureau zitten. Uit ons onderzoek blijkt jaar-na-jaar dat bij 1 op de 3 organisaties thuiswerken totaal onbespreekbaar blijft”.
01-04-2008 8:40


De aanhoudende economische groei heeft gedurende geheel 2007 een grote vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte tot gevolg gehad. De invloed van de kredietcrisis op de gebruikersmarkten was nog niet of nauwelijks merkbaar. Het resultaat is een ongeëvenaard opnameniveau en een daling van het aanbod. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse nationale en regionale factsheets van makelaars- en vastgoedadviesorganisatie DTZ Zadelhoff.
De totale opname van kantoorruimte is in 2007 op 2,4 miljoen m² uitgekomen. Dit is niet alleen een stijging van maar liefst 28% ten opzichte van 2006, het is tevens het hoogste transactievolume ooit. Vooral de overheidssector en de sector financiële dienstverlening roerden zich. De bancaire sector liet als enige een afname van het transactievolume zien. Doordat de verhuisbehoefte meer dan in voorgaande jaren werd ingegeven door groei van bedrijfsactiviteiten, is het aanbod geslonken. Per eind 2007 was nog 5,8 miljoen m² beschikbaar, ruim 350.000 m² minder dan een jaar eerder. Ook de leegstand liep terug, van 12,5% eind 2006 naar 10,7% eind 2007.

Al met al kan gesproken worden van een stevig herstel over de volle breedte van de markt. Ook de bestaande bouw weet namelijk te profiteren van de sterke vraag. In totaal werd in 2007 ruim 35% meer kantoorruimte verhuurd in het bestaande segment, tegenover een stijging van 13% in de nieuwbouw. Opvallend is dat het vooral de kleinere bedrijven en bedrijfsonderdelen waren die transacties tot stand brachten en dat zij daarbij veelal de voorkeur gaven aan bestaande bouw. Ruim de helft van de totale opname betrof transacties met een omvang tot 2.500 m², een stijging van 45% ten opzichte van 2006. Bijna 90% van deze transacties betrof bestaande bouw.

Wat betreft de opname van nieuwe kantoren was eveneens een stijging waar te nemen. Vooral de interesse voor grootschalige nieuwbouwontwikkelingen is fors. In totaal werd voor bijna 300.000 m² kantoorruimte vanaf de tekentafel een contract getekend. Ruim tweederde hiervan betrof kantoren van 10.000 m² en groter.

 

Ook de opname van bedrijfsruimte is nog nooit zo hoog geweest. In 2007 werd in totaal 3,7 miljoen m² bedrijfsruimte verhuurd of verkocht, een stijging van bijna 50% ten opzichte van 2006. Vooral de grootschalige bedrijfsruimten vonden gretig aftrek. De opname van bedrijfsruimten met een omvang van 10.000 m² of groter is bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee nam deze grootteklasse bijna een derde van de totale opname voor zijn rekening. Het merendeel van deze transacties werd geïnitieerd door de logistieke sector, die momenteel een goede tijd doormaakt.

De grote dynamiek op de bedrijfsruimtemarkt heeft een daling van het aanbod teweeg gebracht. Eind 2007 was bijna 7,6 miljoen m² bedrijfsruimte beschikbaar, circa 6% minder dan een jaar eerder. Opvallend is dat in tegenstelling tot deze algemene dalende trend, het aanbod van nieuwe bedrijfsruimte is toegenomen. Aangezien de opname van nieuwe bedrijfsruimte met bijna 60% steeg, weerspiegelt deze ontwikkeling een duidelijke toename in bouwactiviteit. In 2007 vormde de hoge economische groei de belangrijkste aanjager van de dynamiek op de vastgoedmarkten. De kredietcrisis heeft de gebruikersmarkten niet of nauwelijks beïnvloed. Wel vertaalde de turbulentie in de bancaire sector zich direct naar een lagere opname. Voor de jaren 2008 en 2009 is de verwachting dat de invloed van de kredietcrisis wel merkbaar zal worden. Een afzwakking van de economische groei zal zich langzamerhand gaan vertalen in minder dynamiek. De opname van kantoor- en bedrijfsruimte in 2008  zal het niveau van 2007 dan ook niet evenaren, zo verwachten de onderzoekers. Een meer diepgaande analyse van de trends op en verwachtingen voor de kantorenmarkt volgt in mei, wanneer DTZ Zadelhoff haar nieuwste publicatie over de Nederlandse kantorenmarkt zal uitbrengen.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >