Nieuws


28-03-2008 16:28


“Sinds enkele weken laat Corialis zich bij monde van directeur Verstrepen zeer negatief uit over kunststof gevelelementen. Helaas is zijn standpunt niet op feiten gebaseerd.” Directeur Albert Zegelaar van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) maakt ernstig bezwaar tegen de beweringen van de heer Verstrepen en neemt hiertegen krachtig stelling.

In de eigen uitgave Alu News beweert de Belgische aanbieder van aluminium kozijnen Corialis dat 'plastic kills', dat '10.000 plastic zakjes' nodig zouden zijn om een raam van PVC te maken, dat 'PVC slechts eenmalig te gebruiken is', dat 'het vrijwel geheel gestort of verbrand' dient te worden.

"Dat zijn beweringen die alle vijf totaal onzinnig zijn en schadelijk voor onze industrie”, aldus VKG-directeur Zegelaar. “Sinds 1989 zijn de milieuprestaties van kunststof kozijnen sterk verbeterd. Er is veel vergelijkend onderzoek gedaan, juist ook om de milieuprestaties ervan te vergelijken met die van houten en aluminium kozijnen. Bij alle vergelijkingen van milieueffecten van verschillende materialen blijkt steeds dat PVC uit milieuoogpunt een goede grondstof is die op z’n minst gelijkwaardig is aan staal, aluminium en hout.” 

Door mechanische recycling is kunststof geschikt voor hoogwaardig hergebruik. In toenemende mate wordt ('post-consumer') PVC, afkomstig van afgedankte kozijnen, hergebruikt bij de productie van nieuwe kunststof kozijnen. "De bewering van Verstrepen dat PVC niet kan worden hergebruikt, is dan ook volkomen uit de lucht gegrepen. PVC kan namelijk tot maar liefst tien keer worden hergebruikt bij de productie van nieuwe kozijnen en wordt dan ook op grote schaal ingezameld en gerecycled. Ook reststukken uit de productie van kunststof kozijnen worden hergebruikt.”

Naast de goede milieuscore en dito recyclingmogelijkheden hebben kunststof kozijnen volgens Zegelaar nog een aantal belangrijke gunstige eigenschappen. “Kunststof kozijnen kunnen zonder sloopwerk ge(de)monteerd worden, geven tijdens het gebruik geen energieverlies, met goede sluitingen en uitstekende ventilatie. Verder is de uitstoot van schadelijke stoffen bij de productie van PVC drastisch afgenomen. Het materiaal heeft een zeer lange levensduur, circa 75 jaar. Tussentijdse vervanging is daarom zelden noodzakelijk. Ook hierdoor word het milieu gespaard.” 

Op het gebied van thermische isolatie scoort kunststof blijkens vergelijkend onderzoek beter dan aluminium, staal en hout. Zegelaar: ”Dit bespaart energie voor de verwarming of koeling van een gebouw, met als positief effect beperking van de CO2-uitstoot.”
Ook het onderhoudsarme karakter van PVC-kozijnen is volgens Zegelaar positief: “Regelmatig schoonmaken met een huishoudelijk, niet-schurend schoonmaakmiddel volstaat. Plamuren en schilderen is niet nodig. Er is dus sprake van extreem lage exploitatiekosten en er vindt geen additionele belasting van het milieu plaats door bijvoorbeeld afbijtmiddelen en verf.”

De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) is een platform voor de toonaangevende profielleveranciers, fabrikanten en wederverkopers uit de kunststofkozijnenindustrie. Samen met circa 130 leden vertegenwoordigt de VKG een marktaandeel van zo'n 75 procent. Als branchevereniging van de kunststof-gevelelementenindustrie is de VKG actief naar zowel de zakelijke als de particuliere markt.
28-03-2008 15:39


De beste innovatieve producten of projecten voor woningbouw zijn genomineerd voor de BouwRAI Innovatieprijs. Uit maar liefst 47 inzendingen heeft een onafhankelijke jury, onder leiding van prof. dr. ir. Mick Eekhout, er 6 genomineerd voor de prijs. Belangrijkste criterium daarbij is de wijze waarop de innovatie bijdraagt aan het oplossen van een actueel maatschappelijk vraagstuk.

De winnaar wordt op de eerste beursdag, dinsdag 1 april, bekend gemaakt. Bovendien zijn alle innovaties te zien in een speciale expositie op BouwRAI 2008, van 1 tot en met 3 april in Amsterdam RAI.

De genomineerden voor de BouwRAI 2008 zijn het '1-2-3 Huis bouwsysteem' van Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam, de 'Energy Ball windturbine' van Home Energy uit Schoondijke, het 'Flow Control-School' ventilatiesysteem van Gentle Vent uit Amsterdam, het 'Pudelko 01' funderingssyteem van D.O.N.K. Vijzel- en Funderingstechniek uit Geldrop, het 'Saniwall' openbaar urinoir van Tetec BV uit Zoetermeer en het 'VBI EcoPrefab Concept' klimaatsysteem van VBI uit Huissen.

De jury heeft alle inzendingen vooral beoordeeld op de mate waarin ze een innovatief antwoord bieden op een maatschappelijk vraagstuk in de woningbouw of wijkontwikkeling. Andere criteria zijn innovatief karakter, marktimpact, marktbenadering, bruikbaarheid en de (directe) toepasbaarheid.

De jury bestaat uit Mick Eekhout (formateur Speerpunt Bouw van drie Technische Universiteiten, hoogleraar Productontwikkeling TU Delft, directeur Octatube Space Structures BV), Henk van der Horst (directeur PSIBouw), Sandra Korthuis (lid directieraad VNG), Irwin Kraal (hoofdredacteur Cobouw), Dietmar Werner (voorzitter NEPROM) en Hans van Heeswijk (bestuurslid Bond Nederlandse Architecten).
27-03-2008 11:04


De geur die op de werkplek hangt, is voor meer dan de helft van werkend Nederland belangrijk.

Uit een onderzoek van het Amsterdamse bureau Ithaka Research blijkt dat 52 procent van de werknemers geur als één van de belangrijkste factoren noemt, die een negatieve invloed kunnen hebben op de werksfeer. Alleen werkdruk en het humeur van collega's worden belangrijker gevonden.

Collegialiteit en sociale contacten met collega's leveren de grootste bijdrage aan het werkplezier.
26-03-2008 14:14


De komende BouwRAI (dinsdag 1 april tot en met donderdag 3 april) heeft innovatie hoog in het vaandel staan. Vier themapleinen, driehonderd exposanten, twintig seminars en het programma in de Nieuwsstudio bieden verrassende projecten en producten. Van 'Energy Ball' tot groepswoning naar leefstijl: het is te zien op de komende BouwRAI.

 

Op dinsdag 1 april van 9.30 tot 10.00 uur wordt de BouwRAI Innovatieprijs uitgereikt. De beste innovatie voor de woningbouw wint deze prijs. Een onafhankelijke jury heeft zes inzendingen genomineerd voor de prijs: het 1-2-3 Huis voor het fabrieksmatig snel bouwen van huizen, de kleine windturbine Energy Ball, het Flow Control-School ventilatiesysteem voor scholen, het Pudelko geluidsloze en trillingsvrije funderingssyteem, het openbare inklapbare urinoir Saniwall en het VBI EcoPrefab Concept klimaatsysteem voor binnenshuis.

 

Donderdag 3 april van 14.00 tot 15.00 uur bezoekt minister Vogelaar de beurs. Na een bezoek aan de themapleinen gaat de minister van Wonen, Wijken en Integratie in gesprek in de Nieuwsstudio. Tijdens dit interview komen onderwerpen aan bod als het Energielabel, de rol van corporaties bij de ontwikkeling naar duurzame woningvoorraad en het kabinetsplan ‘Meer met Minder', gericht op energiebesparing.

Naast Minister Vogelaar zijn er diverse andere prominente gasten in de Nieuwsstudio. Op dinsdag geeft Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, zijn visie over innovatie in de bouw en de ontwikkelingen op de woningbouwmarkt. Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, uit zijn zorgen over de aansluiting van onderwijs bij de arbeidsmarkt. Jan Terlouw, oud-senator van de Eerste Kamer, gaat in op het programma ‘Meer met Minder', gericht op energiebesparing in de bestaande woningbouw. Marcel Engels, voorzitter van Uneto-VNI, laat zien hoe kleine installateurs duurzaam kunnen werken. Bovendien presenteert Bouwkennis dagelijks onderzoeksresultaten over de thema's duurzaamheid, woonzorg, veiligheid en inventieve bouwoplossingen.

 

 

25-03-2008 9:16


De beste innovatieve producten of projecten voor de woningbouw zijn genomineerd voor de BouwRai Innovatieprijs. De jury maakte een keuze uit 47 inzendingen. Belangrijk criterium daarbij is dat de innovatie moet bijdragen aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk.

De genomineerden zijn :
1-2-3 Huis Bouwsysteem van Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam. Met dit systeem worden woningen fabrieksmatig gebouwd alvorens ze op locatie neer te zetten, zodat onder andere bouwtijd en bouwkosten gereduceerd kunnen worden.

Energy Ball windturbine van Home Energy uit Schoondijke. Deze klein stille windturbine voor de consument in een artistiek jasje, levert 15 % van de jaarlijkse gezinsbehoefte aan elektriciteit.

Flow Control-School ventilatiesysteem van Gentle Vent uit Amsterdam. De Flow Control-School is een ventilatiesysteem om schoollokalen met een klein budget beter geventileerd en gezonder te maken. Het systeem is stil, tochtvrij en onderhoudsarm.

Pudelko 01 funderingssysteem van D.O.N.K. Vijzel en Funderingstechniek uit Geldrop. De gecontroleerde funderingssysteem voor het drukken/draaien van prefab betonnen paalsegmenten is geluidloos en trillingsvrij.

Saniwall openbaar urinoir ven Tetec uit Zoetermeer. Dit urinoir kan zich binnen enkele seconden openen en sluiten, waarmee het zich subtiel aan het straatbeeld onttrekt.

VBI EcoPrefab Concept klimaatsysteem van VBI uit Huissen. Dit systeem maakt gebruik van de massa van gebouwen om koude of warmte af te geven of te bufferen. Aan de basis staat de VBI Klimaatvloer die werkt die werkt als koel- en verwarmingselement.

De winnaar wordt op de eerste beursdag bekend gemaakt. Alle innovaties zijn gedurende de gehele BouwRai ( van 1 tot en met 3 april in Amsterdam Rai) te zien.
25-03-2008 8:53


Economen waarschuwen dat de krapte op de arbeidsmarkt nijpend begint te worden voor de Nederlandse economie. Het werkt inflatieverhogend en is nadelig voor de concurrentiepositie op de lange termijn. Dat meldt het Economisch Kwartaalbericht van de Rabobank.

De economen analyseerden gegevens van het CBS, Reuters en OESO. In 1986 werd nog 1,5 maal zo veel uitgegeven aan AOW als aan werkloosheidsuitkeringen, in 2006 was dat inmiddels drie maal zo veel. Dit betekent dat werkenden naar verhouding steeds minder betalen voor hun eigen inkomenszekerheid en steeds meer voor gepensioneerden van dit moment. Dit kan op termijn de solidariteit ondergraven. Deze trend zal nog verder doorzetten.

Uit de cijfers blijkt dat het arbeidsaanbod stabiliseert. De oudste babyboomers zijn nu ongeveer 62, de gemiddelde uittreedleeftijd in Nederland. Volgens de economen is het essentieel zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en langer doorwerken te stimuleren. Daarnaast signaleren zij dat in veel sectoren de feitelijke lonen harder stijgen dan de in de cao afgesproken stijgingen. De cao-lonen, die eind 2007 met 2,4% stegen, zullen dit en volgend jaar aanzienlijk meer toenemen. De hogere arbeidskosten zijn er mede debet aan dat zowel dit als volgend jaar de inflatie stijgt. (Bron: Gids online)
25-03-2008 8:46


Stoker Kantoor- en Projectinrichting gaat verhuizen van Almelo naar Hengelo. Vanaf 31 maart is het bedrijf gevestigd op het bedrijventerrein Westermaat te Hengelo.

Het bedrijf heeft inmiddels twaalf medewerkers en is hierdoor uit haar jas gegroeid. Tevens voldeed het pand aan de Windmolen te Almelo niet meer aan de eisen die heden ten dage worden gesteld aan bijvoorbeeld de presentatie van de producten.

Voor wat het presenteren van de producten wil Stoker Kantoor- en Projectinrichting aan alle moderne eisen voldoen. Het nieuwe pand maakt dat mogelijk. Het nieuwe pand wordt één grote showroom met diverse ruimtes waarin de klant sfeer en emotie kan proeven. In dat kader zijn ook geur en kleur belangrijk. De uitgangspositie is de werknemers zich prettig te laten voelen in hun werkomgeving. Wanneer een werknemer zich prettig voelt op de werkplek zal dit de arbeidsprestaties positief beïnvloeden. Door de juiste sfeer in de juiste omgeving te creëren en een goede samenwerking op te bouwen kan een perfect resultaat worden bereikt. In overleg met de klant kan Stoker Kantoor- en Projectinrichting een compleet concept uitwerken, vanaf de eerste verkennende gesprekken en schetsen via 3-dimensionale tekeningen naar de totale inrichting en stoffering van het kantoor of gebouw.

In het nieuwe pand, waar momenteel hard wordt gewerkt om alle specialismen, zoals projectinrichting en –stoffering, kantoormachines en kantoorartikelen op een perfecte manier te presenteren, kan iedereen sfeer komen proeven. Vanaf begin april is iedereen van harte welkom aan de Welbergweg 70 in Hengelo. Nadere informatie: www.stokerkantoor.nl
21-03-2008 11:33


Zakelijke dienstverleners hebben probelemn bij het vinden en behouden van personeel. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de tevredenheid onder de ondernemers in deze branche daalt. In hoeverre de kantooromgeving een rol speelt bij de problemen om professionales te interesseren voor een dienstverband werd overigens niet onderzocht.

In de tweede helft van 2007 gaf 40 procent van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening aan dat personeelstekort hun zakelijke activiteiten belemmert. Begin 2006 was dat nog 15 procent. In de computerdienstverlening en de uitzendbranche gaf zelfs meer dan de helft van de ondernemers aan dat zij last hebben van het gebrek aan geschikt personeel.

De stemming onder de ondernemers was vorig jaar prima. Het oordeel over het economisch klimaat en over de orderontvangsten bereikten in de eerste helft van 2007 een hoogste waarde. Sindsdien zwakte de tevredenheid echter af. Eind 2007 stonden er bij de zakelijke dienstverleners 48 duizend vacatures open; vijfduizend meer dan een jaar eerder.

De zakelijke dienstverleners leverden vorig jaar een grote bijdrage aan de werkgelegenheid. Met 193 duizend nieuwe vacatures waren zij goed voor meer dan 18 procent van het totaal aantal ontstane vacatures. Dit aantal was wel lager dan een jaar eerder toen nog 199 duizend vacatures ontstonden.
21-03-2008 11:19


Tijdens het congres Gezond Binnen op 6 maart waren drie genomineerden voor ‘best practice’ aanwezig. Zij hadden allen op een goede manier invulling gegeven aan het thema ‘Energiebesparing ‘moet’, maar wie doet het ‘gezond’?’ De oproep was gericht aan verschillende architecten, producenten en gemeenten. Uit de genomineerden zijn twee winnaars gekozen: EGM Architecten (Victor de Leeuw) met Stadsdeelkantoor Leidschenveen in Ypenburg Archiservice (Renz Pijnenborgh) met zijn hele oeuvre 

Het nieuwe stadsdeelkantoor in Leidschenveen-Ypenburg is volgens de jury één van de meest duurzame stadsdeelkantoren van Nederland. Met dit gebouw zijn een gezond binnenklimaat en een laag energiegebruik op een mooie manier vormgegeven. Het ontwerp is dan ook uitgeroepen tot ‘best practice’. Het gebouw wordt verwarmd of gekoeld met behulp van een warmtepomp die is aangesloten op een warmte- en koudeopslag in de grond. ’s Winters wordt warmte uit de grond via leidingen door de betonconstructie geleid om het gebouw te verwarmen. ’s Zomers wordt het gebouw gekoeld door op vergelijkbare wijze gebruik te maken van de koude uit de grond.

Er is een energiezuinig verlichtingsconcept bedacht met veel daglichttoetreding en spiegelende lamellen om het licht dieper en gelijkmatiger in het gebouw te brengen. Bovendien wordt uitsluitend groene stroom gebruikt. Verder zijn duurzame materialen toegepast. Het gebouw wordt natuurlijk geventileerd via de dubbele vliesgevel en roosters in de gevels. Een bijzondere schoorsteenkap in de vorm van de Haagse ooievaar zorgt voor onderdruk in de schoorsteen. Hierdoor wordt binnenlucht door middel van roosters naar buiten gezogen.

Tijdens de vakdag Gezond Binnen werd ook een oeuvreprijs uitgereikt. deze ging naar Archiservice Renz Pijnenborgh. Pijnenborgh had verschillende projecten ingediend om mee te dingen naar de ‘Best Practice’. "Mede doordat enkele van de inzendingen van Archiservice van niet recente datum zijn, illustreert het ingezonden werk de continue kwaliteit die het bureau gedurende lange tijd biedt op het gebied van een gezond binnenklimaat. Als één van de weinige bureaus in Nederland bedt Archiservice het streven naar een gezond binnenklimaat consequent in een integraal streven naar hoge en duurzame kwaliteit", aldus de jury.
20-03-2008 8:48


Ondanks dat het aantal thuiswerkers steeds verder groeit, is dit nog altijd geen gewoonte binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Het wordt door veel werkgever zelfs verboden.

Gevolg hiervan is dat Nederlandse managers gemiddeld 73 minuten per dag voor woon-werkverkeer in de auto zitten. Meer dan de helft (58,6 procent) van de Nederlandse managers geeft dan ook aan dat ze het zouden waarderen als hun werkgever het mogelijk maakt om vaker te telewerken. Bijna 20 procent van de managers is het volledig eens met de stelling dat telewerken goed is voor de productiviteit.

Bron: nationalevacaturebank.nl
20-03-2008 8:44


Werknemers die van plan zijn zich tijdens het aanstaande EK voetbal ziek te melden rond de spannendste wedstrijden, lopen daarbij de kans lelijk tegen de lamp te lopen.

Twee onderzoeksbureaus uit Ermelo ontwikkelden namelijk een EK-controleservice voor bedrijven. Zij controleren in opdracht van een bedrijf of zogenaamd zieke werknemers daadwerkelijk niet in staat zijn om te werken.

De onderzoeksbureaus zijn op dit idee gekomen naar aanleiding van hun onderzoek naar het spijbelgedrag van personeel. Daarbij kwam naar voren dat werknemers zich de dag na Hemelvaart, Koninginnedag en de dag nadat het Nederlands elftal heeft gespeeld opvallend vaker ziek melden.

Bron: nationalevacaturebank.nl
19-03-2008 8:30


De ideale werkplek lijkt op het bureau thuis. Door de computer aan te passen, foto's mee te nemen en eigen spullen neer te zetten, proberen mensen de werkplek zoveel mogelijk 'eigen' te maken. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 900 werknemers. Ruim driekwart van de ondervraagden gaf aan daadwerkelijk iets te doen om de werkplek persoonlijk en huiselijk te maken. Bijna 20 procent van de werknemers is in de 'ideale inrichting' bereid langer door te werken.
(bron: nationalevacaturebank.nl)
19-03-2008 8:21

 


Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de omzet in de zakelijke dienstverlening in de tweede helft van vorig jaar minder hard is gegroeid door een tekort aan arbeidskrachten. Het aantal vacatures in de zakelijke markt blijft maar groeien. Eind 2007 stond de teller op 48.000. Dat zijn 5.000 vacatures meer dan aan het einde van 2006. Door het tekort aan personeel hebben vooral uitzendbureaus een goed jaar gehad.
(bron: nationalevacaturebank.nl)

18-03-2008 9:09

Studenten Meubelontwerpen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten scheppen op innovatieve wijze een onderwaterwereld tijdens il Salone del Mobile. Jonge ontwerpers van de studierichting Meubelontwerpen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) laten met hun meubels een virtuele onderwaterwereld op il Salone del Mobile in Milaan tot leven komen.

Tijdens de tentoonstelling van de Royal Dutcheese, die van dinsdag 15 tot en met maandag 21 april geopend is, kunnen bezoekers via een Augmented Reality (AR) headset deze wereld bewonderen. De compleet innovatieve manier van meubels tentoonstellen, vindt fuori salone (buiten de beurs) plaats in de voormalige kaasfabriek aan de Custodi 6, een geheel nieuwe locatie tijdens il Salone del Mobile in de levendige wijk Tortona.

epoxyhars-tafel-melanie-luc

De KABK in Den Haag is de enige academie in Nederland die een gelijkwaardige opleiding in Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen binnen een afdeling verenigt. De meubelontwerper richt zich al tijdens zijn studie op de beheersing van het meubel in al zijn facetten: in ambachtelijke en zelfproducerende zin, maar ook ten behoeve van de industrie. Door internationaal verschuivende markten moet hij in staat zijn tot een mondiale aanpak, waarin hij zijn eigen profiel ontwikkelt.

Tijdens il Salone del Mobile krijgen jonge ontwerpers van de KABK de kans om deze eigenheid, sterke visuele verbeeldingskracht en een absolute beheersing van de materie in de ontwerpwereld te tonen. Enerzijds kan het meubel als product worden opgevat, anderzijds krijgt het meubel altijd in relatie met het interieur een plaats en speelt de omgeving daarom een belangrijke rol. Zo ook bij de tentoonstelling van de Royal Dutcheese, waar op de eerste verdieping van het pand de bezoeker ogenschijnlijk een volledig lege ruimte aantreft. Maar schijn bedriegt. Studenten Meubelontwerpen bootsen in samenwerking met het AR + RFID Lab een onderwaterwereld na, waarin werkelijke objecten de virtuele wereld beïnvloeden. Zo ziet de bezoeker via de mobiele headset of op een van de gebeamde schermen Iena, een handgemaakte, uit essenhout gebogen, stoel van Paul Timmer samen met de uit rubber gesneden lamp Hang me van Iris Bijvelds voorbij drijven en zinkt Melanie Luchtenvelds epoxyharstafel Resin Madness naar beneden. De bezoeker neemt ook een kijkje in de insectenwereld van de pasafgestudeerde textielontwerpster Neeltje Schoenmaker.
18-03-2008 8:50



Emigreren naar het buitenland voor een internationale carrière hangt voor veel werknemers af van de partner. Zo weigerde vorig jaar 53 procent van de werknemers een baan in het buitenland vanwege gebrek aan werkmogelijkheden voor de partner. Dat blijkt uit een enquête onder hr-expatmanagers van ruim 400 bedrijven.

Veel internationaal opererende bedrijven kiezen dan ook steeds vaker voor de hulp van gespecialiseerde bedrijven om partners passende vacatures op locatie te kunnen bieden. Naar schatting mislukt 20 tot 30 procent van de uitzendingen omdat de partner niet kan aarden op de nieuwe locatie. (Bron: nationale vacaturebank.nl)

 

 

18-03-2008 8:36



Stora Enso, producent van onder andere papier voor kranten, boeken, tijdschriften en industriële verpakkingen heeft in het jaarverslag over 2007 haar doelstelling bekend gemaakt om in 2020 de CO2 emissie met 20 procent te hebben gereduceerd. Deze doelstelling betreft zowel Stora Enso's directe CO2 emissie uit productie als indirecte emissie uit ingekochte warmte en elektriciteit.

Stora Enso heeft tegelijkertijd de resultaten gepresenteerd van haar studie naar haar ecologische voetafdruk. Naast directe CO2 emissie uit productie eenheden en indirecte emissie uit aangekochte warmte en elektriciteit, behelst deze studie ook uitbestede activiteiten als transport en het rooien van bomen. Deze studie volgt het breed gedragen protocol van het World Resources Institute (WRI) en het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). “Het bepalen van de ecologische voetafdruk is de eerste stap in het bepalen van kansen voor een business case om emissies te beperken. Wij hebben ons nu verbonden aan een volgend niveau door de doelstelling voor de reductie vast te stellen”, zegt Eija Pitkänen, Head of Sustainability Stora Enso.

Verwacht wordt dat de reductie voornamelijk zal worden gerealiseerd door verbeteringen in energie-efficiency en toenemend gebruik van biomassa ter vervanging van fossiele brandstoffen. Het jaarverslag van Stora Enso over 2007, dat meer informatie bevat over de doelstelling voor CO2 reductie, is te vinden op www.storaenso.com/annualreport.

17-03-2008 8:30

Sportende vrouwen zijn zelfverzekerder dan niet-sportende vrouwen, blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo. Twee derde van de vrouwen zegt dat sporten grote invloed heeft op hun succes in het leven, bijvoorbeeld in hun carrière.

De enquête werd gehouden onder tienduizend vrouwen tussen 16 en 30 jaar uit negen Europese landen. Volgens het onderzoek brengt sporten aanzienlijke emotionele voordelen met zich mee. Door het sporten hebben vrouwen een positiever zelfbeeld dan vrouwen die niet aan sport doen. Ongeveer de helft van de Europese vrouwen doet aan sport. In Nederland geldt dat voor bijna zes op de tien vrouwen.

Bron: nationalevacaturebank.nl

14-03-2008 16:31


Elmer ter Berg (27) en Marijn Hoegen (25) gaan volgende week naar Peru, om daar in samenwerking met Stichting Aynimundo voor drie maanden te werken in de sloppenwijken van Peru. Dit project is voor beiden hun afstudeerstage van hun opleiding tot ambachtelijk meubelmaker aan het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam.

In Peru gaan de twee studenten allereerst de nieuwe houtwerkplaats van stichting Aynimundo opknappen en volledig inrichten met de benodigde machines en gereedschappen. Hierna zullen ze onder meer bureaus, stoelen en kasten maken voor het nieuwe kantoor van de stichting. Dit alles met behulp van een aantal lokale timmerlieden. Daarnaast gaan ze lesgeven in de houtwerkplaats aan vijfentwintig jongeren, die hier een opleiding beginnen tot timmerman.

De ontwerpen van de meubels, het opzetten van dit project en alle uitvoering hiervan wordt door Elmer en Marijn zelf en geheel vrijwillig gedaan. Al het binnengekomen geld, inmiddels al ruim 10.000 euro, wordt direct gebruikt om de meubels mee te maken die voor dit project nodig zijn.
14-03-2008 15:41


Dornbracht heeft een wel hele bijzondere award in ontvangst mogen nemen. De Duitse fabrikant van wastafelarmaturen (sinds 1 januari met een eigen vestiging in Nederland) kreeg de zogenoemde Plagiarus-award omdat het 'Mem' driegats wastafelarmatuur gekopieerd is door een Chinese concurrent.

 

Met de Plagiarus-award worden fabrikanten en handelaren van kopieën onderscheiden en tijdens de opening van de Messe Ambiente (Frankfurt) bekend gemaakt. 
Het Mem-plagiaat toont volgens de jury van de award dat de toegepaste materialen en de verwerking bij de kopieën vaak minderwaardig of zelfs een bedreiging voor de gezondheid zijn. De instantie NRW die het materiaal test, heeft met behulp van een spectrumanalyse vastgesteld, dat de loodwaarde van de kopie ruim boven de volgens DIN 50930-6 toegestane grenswaarden. Een hoge loodwaarde in het drinkwater kan leiden tot beschadiging van het bloedbeeld en het centrale zenuwstelsel.

Martin Polcyn, productmanager bij Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG: “Dit product zou in Duitsland nooit verkocht mogen worden, omdat het loodgehalte duidelijk de toegestane waarden overschrijdt. Hier worden verbruikers opzettelijk bedrogen en een gezondheidsbedreiging wordt voor een snelle winst op de koop toegenomen." Daarnaast kosten plagiaten arbeidsplaatsen: “We kunnen ongeveer 100 nieuwe werkplaatsen in Iserlohn scheppen, als er geen plagiaten van onze kranen in de markt zouden zijn”.

De in dit jaar onderscheiden plagiaat van de Mem wastafelarmatuur werd via Selectronica GmbH uit Frankfurt op internet via eBay te koop aangeboden. De leverancier van het plagiaat stamt uit China. Het betreft hier “Wenzhou Foreign Trade Industrial Product Co. LTD” in Wenzhou, China. De verkoop van het plagiaat kon in Duitsland middels voorlopige beschikking rechtelijk verboden worden.

13-03-2008 8:50


West-Europese ondernemingen reserveren steeds meer middelen voor niet aan salaris gerelateerde strategieën om werknemers gemotiveerd te houden en te behouden. De bedrijven zullen in 2008 meer investeren in training en carrièreontwikkeling. Dit blijkt uit onderzoek van adviesorganisatie Mercer.

Van de ondervraagde werkgevers ziet 85 procent het behoud van de best presterende werknemers als een zeer belangrijke uitdaging voor het komende jaar. Het aantrekken van het juiste talent werd door 80 procent als zeer belangrijk gekwalificeerd. 62 Procent kwalificeerde het motiveren van werknemers als zeer belangrijk en 63 procent was van mening dat het zeer belangrijk was om hun investeringsstrategie in menselijk kapitaal af te stemmen op de bedrijfsstrategie.

De onderzochte ondernemingen zien weinig heil in verdere investeringen in het basissalaris. Van alle ondervraagden houdt 63 procent de uitgaven daaraan gelijk ten opzichte van uitgaven aan andere Human Resource instrumenten terwijl 8 procent zelfs van plan is te bezuinigen op het basissalaris.

De geënquêteerden investeren vooral in programma's voor carrièreontwikkeling en -beheer, en in trainingsmogelijkheden. In Oost-Europa zegt 44 procent van de onderzochte ondernemingen meer te zullen investeren in langetermijnbeloning; in West-Europa geldt dat voor 34 procent van de ondervraagden.

Het onderzoek vond plaats bij tweehonderd West-Europese multinationals en richt zich op het totaal van beloningen, voorzieningen en carrièremogelijkheden die een werknemer betrokken en gemotiveerd houden.

Bron: Gids voor Personeelsmanagement
11-03-2008 9:15


Bijna de helft van de Nederlandse werknemers neemt regelmatig kantoorartikelen mee naar huis. Meer dan 70 procent van de bedrijven doet hier niets tegen. Slechts 19 procent van de werknemers geeft aan dat er beveiligingscamera’s hangen op het werk. Ook geeft slechts 11 procent aan dat de voorraad regelmatig geteld wordt. Dit blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank.nl onder 508 respondenten.

Naast de algemene kantoorartikelen als pennen, blocnotes en nietmachines worden ook regelmatig computerspullen voor thuis meegenomen. Pennen en blocnotes worden vaak niet als stelen gezien. Deze worden meegenomen naar bijvoorbeeld een afspraak en verdwijnen in de tas. (Bron: nationalevacaturebank.nl)
11-03-2008 9:09


Ontkennen van RSI is niet slim. Dat blijkt uit cijfers uit Australië waar RSI al sinds de jaren negentig door de overheid werd ontkend. Toen eind jaren tachtig de Australische overheid het begrip RSI in de ban deed, leek RSI niet meer te bestaan.

”Maar in werkelijkheid bleven de problemen wel bestaan”, zegt Ann Thomson, voorzitter van de RSI & Overuse Injury Association uit Australië. In 2001 haalde de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken Hoogervorst de situatie in Australië aan als reden om de preventiecampagne voor RSI stop te zetten.

"Na het besluit om RSI niet als beroepsrisico te erkennen, was in Australië binnen enkele maanden de hele RSI-hype voorbij", zo verdedigde hij zijn standpunt. Het tegendeel blijkt nu waar. Ann Thomson was onlangs één van de buitenlandse sprekers op het symposium 'RSI around the World' dat de Nederlandse RSI-vereniging organiseert in het kader van de jaarlijkse Internationale RSI Dag. Ze vertelde in haar lezing hoe door het gebrek aan preventie de ernst van de RSI-problematiek in Australië is toegenomen. Het symposium geeft een blik op de RSI-problematiek in Australië en Engeland en vertaalt dat vervolgens naar de Nederlandse situatie.

Op 26 februari is in Bilbao op Europees niveau gesproken over mogelijke aanpassingen in de arboregelgeving, maar het is nog de vraag of dat uiteindelijk ook concrete resultaten oplevert. 'Serieuze aandacht vanuit Europa is een goede zaak, maar intussen melden zich nog steeds veel nieuwe patiënten. Daarom moeten we de aandacht voor RSI-preventie in Nederland niet laten verslappen", aldus Corrie Kooijman, voorzitter Nederlandse RSI-vereniging.
09-03-2008 21:10


Een manager van een Amsterdams bedrijf is wegens excessief ‘pornosurfen' op staande voet ontslagen. Volgens de werkgever was de man al maanden urenlang dagelijks pornosites aan het bezoeken. De manager erkent het internetgebruik, maar voert als verweer aan dat er een gedragscode voor internetgebruik bij het bedrijf ontbreekt. De kantonrechter oordeelt dat het tijdsbeslag van het internetbezoek onder werktijd zodanig groot en buitenproportioneel was, dat de werknemer zeker gezien zijn functie, moest begrijpen dat dit echt niet kon. Dat de werkgever geen gedragscode voor internet had, maakt dit niet anders.

 

Bron: nationalevacaturebank.nl

07-03-2008 8:45

Groen is tegenwoordig een populaire kleur. Niet alleen corporate brochures zijn steeds vaker groen, ook de directe omgeving van kantoorgebouwen wordt meer en meer opgefleurd met uiteenlopende flora. Het bedrijf Donker uit Sneek profiteert er van. De omzet van deze specialist in groenvoorziening is in 2007 met maar liefst 24 procent gegroeid.

"De behoefte aan technische kennis en mooie vormgeving bij de inrichting van tuinen, (bedrijfs)terreinen en openbaar groen neemt de laatste jaren toe", aldus een woordvoerder van Donker. "Op het gebied van spelen voor kinderen, beweging voor ouderen, inrichting van wijken en parken en combinatie projecten van zorg, onderwijs en wonen valt veel te ontwikkelen. Daar is en wordt onder de paraplu van de Donkerschool qua menskracht en opleiding veel in geïnvesteerd."

Als voorbeeld van mooie projecten van het afgelopen jaar noemt de woordvoerder onder meer de renovatie van het Julianapark te Bolsward en de aanleg van de daktuin Dichtershof in Utrecht. Aansprekende projecten op dit moment zijn Design & Constructprojecten zoals Zorgboulevard de Ark te Dronten en Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum. 

Donker liet in 2007 een recordgroei van de omzet zien van maar liefst 24 procent. Daarmee kwam de omzet uit op 40 miljoen euro. Het rendement bedroeg 1,2 miljoen euro. Forse kosten in het afgelopen jaar waren de investeringen in een nieuwe vestiging in Roermond en aanpassingen in de vestiging Hengelo.
07-03-2008 8:37


AGC Flat Glass Europe zit in de hoek waar de prijzen vallen. Na eerder de Belgische Milieuprijs en een innovatieprijs op de bouwbeurs Batimat in de wacht te hebben gesleept, veroverde het bedrijf op de Zuliefermesse Ost-Westphalen in het Duitse Bad Salzuflen een tweetal zogenoemde M Technology Awards. De glasfabrikant werd gelauwerd voor een tweetal producten: het AntiBacterieel glas en de nieuwe Mirox 3G-spiegel.

De M Technology Award wordt georganiseerd door het International Forum Design (iF), een internationaal befaamd instituut op het vlak van industrieel ontwerp dat sinds 1953 bestaat. Alle ondernemingen kunnen aan de wedstrijd deelnemen, ook wanneer zij niet aanwezig zijn op de ZOW-beurs (een beurs voor toeleveranciers van de meubelindustrie).

De jury, waarin onder meer de Duitse Vereniging van Binnenhuisarchitecten (BDIA) en de Frankfurter Allgemeine Zeitung vertegenwoordigd zijn, bekroonde het AntiBacterieel glas wegens zijn vernieuwende karakter en de Mirox 3G-spiegel om zijn ecologische verdienste.
07-03-2008 8:28


ZIjn ondernemingen werkelijk milieubewuster dan voorheen, of is de aandacht die alom wordt besteed aan duurzaam (en andere vormen van maatschappelijk verantwoord) ondernemen vooral een manier om meer winst te behalen? Blijkens onderzoek van het internationale consultancy en adviesbureau Grant Thornton is het laatste het geval.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt voor tweederde van de Nederlandse ondernemingen vooral gedreven door kostenbewustzijn, aldus het International Business Report 2008 van Grant Thornton. Ook werving en behoud van personeel vormt overigens een belangrijke katalysator voor MVO. 
06-03-2008 8:16


Uit onderzoek van Ad Rem Young Professionals blijkt dat jonge hoogopgeleiden vaak een goed beeld van de functie waarnaar ze solliciteren missen. Het gevolg hiervan is dat ze snel afknappen en de baan weer opzeggen. Van alle starters is 90 procent binnen 2 jaar weer weg bij hun eerste baas. Van de respondenten denkt 31 procent dat een meeloopdag tijdens de sollicitatieprocedure een goede manier is om een beter beeld van het werk te krijgen.

Bron: nationalevacaturebank.nl

04-03-2008 8:53


König + Neurath kon in 2007 een totaalomzet van 151 miljoen euro noteren. Het tweede halfjaar liet ten opzichte van het eerste een omzetstijging van 19 procent zien. Ook het opdrachtenvolume nam in vergelijking met het voorjaar fors toe (+23,5 procent).

K+N investeert systematisch in de internationale markten. In de Centraal-Europese markten steeg de omzet van 29,2 miljoen euro in het voorjaar naar een kleine 35 miljoen euro. Bovendien werden nieuwe markten met grote omzetmogelijkheden, zoals Rusland, ontsloten en zette K+N de eerste schreden in Azië. Met de aanwezigheid op de vakbeurs ‘Office Exhibition’ in Dubai toont König + Neurath eveneens haar ambities voor de Arabische markt aan.
04-03-2008 8:30


‘Innoveren met hout in de 21e eeuw’. Dat is het thema van een nieuw evenement op 24 april.

Tijdens dit evenement wordt de bezoeker geïnformeerd over trends en ontwikkelingen in de hout- en bouwsector. Er zullen plenaire sessies plaatsvinden onder leiding van hooggekwalificeerde sprekers en er is een gevarieerde keuze uit parallelsessies. Enkele sprekers zijn: professor Matti Kairi (Laboratory of Wood Technology, Department of Forest Products Technology, Helsinki University of Technology. Eersteprijswinnaar Schweighofer Preis 2007, Samuli Miettinen, JKMM Architects), prof. dr. Arno Frühwald (Instituut voor Houtkunde en Mechanische Technologie voor Bosindustrie. Winnaar van de Preis des Deutschen Fertigbaus 2007), Philip Mannaerts (BlackBox Delft), prof. dr. ing. Ulrich Knaack (TU Delft) en Frits van Dongen (de Architekten Cie).

Het Nationaal Houtcongres vindt plaats in het Philharmonie Haarlem. De organisatie van dit evenement is in handen van Het Houtblad. Nadere informatie: www.centrum-hout.nl.
03-03-2008 8:16

De modernistische witte villa Huis Sonneveld, aan de rand van het Museumpark in het centrum van Rotterdam, bestaat dit jaar 75 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met verscheidene activiteiten gedurende het hele jaar. De opening van dit jubileumjaar vond afgelopen zaterdag, 1 maart, plaats tijdens de Rotterdamse museumnacht: bezoekers kregen een rondleiding door het huis met aansluitend koffie en taart. De eerste taart werd om 20.00 uur aangesneden door de burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten. Hiermee was het jubileumjaar officieel geopend.

Direct na de oplevering van het huis in 1933 gaf de familie Sonneveld twee ‘moderne' fotografen de opdracht het huis te fotograferen. Jan Kamman fotografeerde het exterieur en Piet Zwart het interieur. De foto's werden samengebracht in een fotoalbum dat bekendheid kreeg als document van ‘Nieuwe Fotografie': modern, zakelijk en strak, met toepassing van nieuwe perspectieven en bijzondere uitsneden waardoor de ruimtelijkheid en het lichte karakter van de woning de nadruk kreeg.

Met behulp van het publiek wil het NAi een nieuw fotoalbum voor Huis Sonneveld maken. Heeft u nog mooie foto's waar Huis Sonneveld (interieur of exterieur) opstaat in uw fotoalbum of op uw computer, dan kunt u deze opsturen naar het Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam of fotoalbum@nai.nl. Afdrukken worden ingescand en aan u teruggestuurd. Vermeld duidelijk uw naam, adres en het (geschatte) jaar waarin de foto is genomen bij de foto. De foto's zullen digitaal gepresenteerd worden via de website van het NAi. Het NAi is nog op zoek naar een locatie in de stad Rotterdam om de foto's te vertonen. Tijdens de museumnacht deed burgemeester Opstelten de eerste bijdrage aan het fotoalbum: de gemeente Rotterdam stelt een foto uit het Gemeentearchief beschikbaar. Het is een foto uit 1947 waarop noodwinkels aan de Jongkindstraat te zien zijn met Huis Sonneveld op de achtergrond (fotograaf onbekend).

Op 17 mei 1933 werd Huis Sonneveld opgeleverd door architectenbureau Brinkman en Van der Vlugt. De architecten hadden zowel het exterieur als het interieur van de woning en zelfs de tuin ontworpen. De villa werd gebouwd voor Albertus Sonneveld, een van de drie directeuren van de Van Nelle-fabriek, die door dezelfde architecten was ontworpen. De woning voldeed aan alle eisen van het moderne leven: veel licht, lucht en ruimte ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Toen de familie Sonneveld de villa aan de Jongkindstraat in 1933 betrok, lieten ze daarom al hun bezit behalve wat kleding, foto's en sieraden, achter in hun oude negentiende-eeuwse huis aan de Heemraadsingel. De familie maakte een nieuwe start in een volledig ingericht huis vol meubels van de Rotterdamse stalenbuis-meubelontwerper Gispen.

Het huis overleefde de oorlog. Het lag toentertijd aan de rand van Rotterdam, tegen de weilanden van het land van Hoboken aan. Het vuur van het bombardement op Rotterdam bereikte de villa niet. In de jaren zestig, toen de kinderen het huis al hadden verlaten, verhuisde het echtpaar Sonneveld naar een City-flat aan de Schiedamse Vest. Jarenlang werd de villa bewoond door ambassadeurs van de Franse ambassade, totdat Stichting Volkskracht de woning begin jaren negentig aankocht. In samenwerking met het Nederlands Architectuurinstituut werd Huis Sonneveld in oude glorie hersteld en in 2001 als museumwoning opengesteld voor publiek. Met aantallen tussen de twintigduizend en dertigduizend bezoekers per jaar, is het één van de populairste museumwoningen van Nederland.

Het 75-jarig jubileum wordt gedurende het gehele jaar gevierd met het publiek. In mei vindt een jubileumweek plaats, die begint op zaterdag 17 mei - de officiële opleverdatum. Tot de activiteiten behoren onder meer de presentatie van een kinderprentenboek over een muis die in Huis Sonneveld woont, een lezing door de kleinzoon van de familie en een huiskamerconcert. Daarnaast zal het huis op een feestelijke manier aanhaken bij activiteiten als de Verborgen Tuinen-route, de Dag van de Architectuur en Open Monumentendag.

 






Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >