Nieuws


27-02-2008 14:47


Uit onderzoek van Unique Uitzendbureau onder vijfhonderd werknemers blijkt dat ruim 36 procent van de Nederlandse beroepsbevolking geen probleem heeft met flirtende collega's.

Er bestaat echter voor veel werknemers een duidelijk verschil in flirten tussen collega's onderling en tussen werknemers en leidinggevenden. Zo vindt 25 procent dat dit niet met de baas gedaan moet worden. Uit eerder onderzoek van NationaleVacaturebank.nl kwam al eens naar voren dat 45 procent van de werknemers sex met de baas absoluut niet vind kunnen.  

 

Bron: nationalevacaturebank.nl

27-02-2008 14:39

 

Een mobiele telefoon als armband en ‘m even later opvouwen als een papiertje? De concepttelefoon van Nokia en de universiteit van Cambridge kan het. De ‘Morph' is dankzij nanotechnologie extreem rekbaar. Het materiaal is bovendien zelfreinigend en kan zichzelf opladen in de zon.

 

Het materiaal waar de groene Morph-telefoon bestaat, is volgens de Finse fabrikant vergelijkbaar met spinrag. Het toestel kan worden uitgerekt tot een beeldscherm met volledig toetsenbord en is als een papiertje op te vouwen voor onderweg.

 

Nokia is een samenwerking aangegaan met de universiteit van Cambridge en heeft een lab op zijn campus geopend. De onderzoekers zullen hier voornamelijk kijken naar de verschillende toepassingen van nanotechnologie.

 

De productpagina's van Nokia bevatten een demonstratiefilmpje dat toont hoe Morph het dagelijkse leven gemakkelijker kan maken. 

 

www.nokia.com

26-02-2008 14:47


Ruim een kwart van de Nederlandse werknemers voelt zich vaak gestresst op het werk. Een hoge werkdruk wordt door de bijna 60 procent als grootste veroorzaker van stress genoemd. Zo blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van Zebrazone. Er zijn ongeveer 2230 Nederlanders in loondienst ondervraagd.

Bijna de helft wijt de stress aan slechte werkomstandigheden. Stress heeft negatieve effecten op personeel en organisaties. Meer dan vier op de tien medewerkers met veel stress is neerslachtiger dan anders.

Een gestreste werknemer verzuimt gemiddeld negen dagen per jaar, terwijl een meer ontspannen collega zich per jaar zes dagen ziek meldt. Ook zegt 26 procent van de gestresste personeelsleden niet goed te functioneren, tegen 13 procent van de niet-gestressten. Werknemers die steun ervaren van leidinggevenden en collega's, voelen zich minder gestresst. Ook personeel dat het werk naar eigen inzicht kan organiseren, klaagt minder over werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. Medewerkers die het minste stress ervaren, werken meestal bij kleine organisaties (minder dan tien personeelsleden) of minder dan twintig uur per week.
(bron: ANP)
26-02-2008 9:22


Managers die hun afspraken niet nakomen, kweken personeel dat minder hard werkt, zich soms ten onrechte ziek meldt en kantoorspullen mee naar huis neemt. Dit blijkt uit onderzoek van werksite.nl, een website voor beroepskeuze en loopbaanadvies.

Eén op de drie van de 1100 respondenten vindt zijn leidinggevende oneerlijk. Een manager die het in de ogen van zijn ondergeschikten zelf niet te nauw neemt met de fatsoensnormen verliest snel hun respect. In deze omstandigheden geeft veertig procent van de respondenten aan niet altijd de waarheid te zeggen tegen zijn baas.

Van de ondervraagden meldt zestien procent zich wel eens ten onrechte ziek. Een zelfde aantal werknemers werkt wat rustiger als de baas niet op kantoor is. Een enkeling waagt het op dat moment zelfs om op de computer van zijn manager te kijken. En een groot aantal werknemers neemt spullen mee naar huis. Desondanks vindt 85 procent van de respondenten zichzelf eerlijk.

Aan het onderzoek deden 1100 werknemers mee in de leeftijd van 18 tot 55 jaar. Zij konden anoniem via een website of een elektronische nieuwsbrief vragen beantwoorden over liegen op het werk. (Bron: Gids voor Personeelsmanagement)
26-02-2008 9:15


In welke mate draagt groen in de gebouwde omgeving bij aan bijvoorbeeld waterberging of het reduceren van fijnstof? Kunnen we die bijdrage kwantificeren? Het antwoord op deze vragen wordt gegeven tijdens het symposium ‘Vegetatie in de gebouwde omgeving: van esthetisch naar functioneel’, op 1 april tijdens de BouwRAI. Organisatoren zijn SBR en VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners).

Aan de hand van de thema’s ‘vegetatie in gebouwen’, ‘vegetatie op gebouwen’ en ‘vegetatie aan gebouwen’ krijgen de deelnemers inzicht in de kwantitatieve bijdrage van vegetatie. Ook horen ze hoe ze groen in hun bouwplannen kunnen verwerken, om zo de kloof tussen ‘rood’ en ‘groen’ te dichten. Deze bijeenkomst is bedoeld voor architecten, ecologen, opdrachtgevers en ontwikkelaars, maar is zeker ook interessant voor projectleiders bij ontwerpende en uitvoerende bedrijven in de bouw en voor bouwtechnisch ontwerpers.

De ontvangst voor het symposium is om 10.00 uur. Daarna volgen er verspreid over de dag drie programmablokken. Deelnemers kunnen de gehele dag bezoeken, of kiezen voor slechts één blok. De blokken zijn: Groen in gebouwen (interieur), Groen op gebouwen (leefdaken en dakbegroeiing), Groen aan gebouwen (begroeide gevels)
Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven is te vinden op www.sbr.nl
26-02-2008 9:08


Een kwart van de jonge managers vindt het geen probleem om over lijken te gaan als ze daardoor hun geambieerde functie kunnen bemachtigen. Dat blijkt uit onderzoek van Management Team. “Zeer zorgelijk”, reageert Ronald Jeurissen, hoogleraarbedrijfsethiek aan Nijenrode geschokt. “Daarmee zeggen ze eigenlijk ook dat ze het zelf gaan doen.” Jeurissen denkt dat deze tactiek in de praktijk niet werkt. “Het is een verloedering van de zeden. Dit krijg je gegarandeerd op je bord.” Van de oudere managers vindt 'slechts' één op de vijf over lijken gaan geoorloofd om hogerop te komen. “Blijkbaar leert de les dat het niet helpt. Misschien is het een taak van de oudere garde om dit aan de jongeren te laten zien.” (Bron: nationalevacaturebank.nl)
25-02-2008 8:17


Chemieconcern DSM wil meer vrouwen in de top om beter op de wereldmarkt te kunnen presteren. Beslissingen worden volgens DSM-bestuursvoorzitter Feike Sijbesma dan beter, sneller en genuanceerder genomen. Van de top 350 zijn nu 23 vrouw. DSM wil niet alleen vanwege de betere beslissingen meer vrouwen aannemen, maar ook vanwege de krappe arbeidsmarkt. "Als je dat niet doet mis je de helft van de arbeidsmarkt", aldus Sijbesma.
25-02-2008 8:15

Een kwart van de jonge managers vindt het geen probleem om over lijken te gaan als ze daardoor hun geambieerde functie kunnen bemachtigen. Dat blijkt uit onderzoek van Management Team.

"Zeer zorgelijk", reageert Ronald Jeurissen, hoogleraarbedrijfsethiek aan Nijenrode geschokt. "Daarmee zeggen ze eigenlijk ook dat ze het zelf gaan doen." Jeurissen denkt dat deze tactiek in de praktijk niet werkt. "Het is een verloedering van de zeden. Dit krijg je gegarandeerd op je bord."

Van de oudere managers vindt 'slechts' één op de vijf over lijken gaan geoorloofd om hogerop te komen. "Blijkbaar leert de les dat het niet helpt. Misschien is het een taak van de oudere garde om dit aan de jongeren te laten zien."
22-02-2008 16:28


Het is blijkbaar weer overnametijd. recent werd bekend dat de Investeringsmaatschappij HAL (tevens 80 procent eigenaar van Ahrend) het Italiaanse Applicazioni Rivestimenti Plastici Affini (Arpa) overneemt. Arpa produceert laminaatproducten die voornamelijk voor meubels worden gebruikt.

De investeringsmaatschappij zegt de overname naar verwachting in het tweede kwartaal van 2008 afgerond zal worden. Het Italiaanse Arpa behaalde in 2007 een omzet van circa 80 miljoen euro en heeft ongeveer 430 werknemers.

Volgens een woordvoerder van HAL is het niet de bedoeling om Arpa te integreren in de HAL-onderneming Trespa International. Dit ondanks het feit dat de activiteiten van beide ondernemingen overeenkomen; Trespa International maakt ook laminaatproducten (HPL), maar dan voor gebruik buitenshuis.
22-02-2008 8:51


Organisaties moeten hun werknemers de ruimte bieden om persoonlijk leiderschap vorm en inhoud te geven. Dat zegt prof. Yvonne Burger, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op die manier wordt het werk binnen een organisatie effectiever en beter uitgevoerd. 

Prof. Burger hield haar pleidooi bij het aanvaarden van de leerstoel 'Organisatiecultuur, communicatie en leiderschap'. Ze liet zich voor deze oratie inspireren door de shambhala, een stroming binnen het Boeddhisme die fundamentele waarden als kennis en levenskunst toe wil passen in de Westerse maatschappij.

De hoogleraar ziet de shambhala als 'een prachtig voorbeeld hoe er vanuit het individu positieve verandering en vernieuwing voort kan komen'. Volgens Burger is er in de huidige organisatiecultuur onvoldoende ruimte voor de ontwikkeling van het individu. En dat terwijl volgens haar mensen juist steeds meer behoefte hebben aan organisatievormen 'waarin de menselijke maat weer terug is'.
22-02-2008 8:40


Geïnteresseerd in 'slim wonen en werken'? Dan is het congres Domotica, dat op 9 april gehouden wordt in het Evoluon in Eindhoven wellicht iets voor u. De stichting Smart HOmes wil tijdens deze dag de mogelijkheden nvoor een slimmere leef- en werkomgeving bij belangstellenden onder de aandacht te brengen.

Het congres beoogt om alle mogelijkheden en kansen aan het licht te brengen én te bespreken. Het gaat daarbij vooral om presentaties over visie, beleid en ook worden er verschillende praktijkcases behandeld. Bezoekers krijgen een duidelijk beeld van de mogelijkheden die domotica biedt om de woning en de woonomgeving veiliger, energiezuiniger en comfortabeler te maken. Tevens krijg en zij de juiste handvatten toegereikt die toegepast kunnen worden in uw eigen projecten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: open systemen en flexibele infrastructuur; beter samenspel in de bouwkolom vereist voor integratie van domotica; e-life en e-work; convergentie van internet, tv, radio, telefoon en media;

Het congres is bestemd voor woningbouwcorporaties, overheden, projectontwikkelaars, architecten, adviesbureaus, aannemers, installateurs, systemintegrators, belangenverenigingen, toeleveranciers, ICT en zorginstellingen.

Op deze dag worden circa 180 bezoekers verwacht. Aanmelden is mogelijk via www.smart-homes.nl. De kosten voor het congres bedragen 325 euro. Wie zich voor 14 maart aanmeld krijgt een korting van 45 euro.

22-02-2008 8:34


De kantooromgeving leent zich uitstekend voor het aanknopen van amoureuze contacten. Dat blijkt uit een enquête naar kantoorromances onder dat werd uitgevoerd in opdracht van carrièresite JobbingMall.nl.

De hormonen gieren door de kantoorgangen, zo blijkt uit het onderzoek, waarvoor 420 kantoorwerkers ondervraagd werden. Meer dan de helft van hen heeft ooit in zijn loopbaan een relatie gehad met een collega. Van de 51 procent ondervraagden die ooit een liefdesrelatie op het werk had, geeft 27 procent toe dat dit maar liefst meer dan vijf keer (!) is gebeurd.
Vier procent van de geënquêteerden geeft aan dat ze uiteindelijk zelfs getrouwd zijn met een collega.

Werknemers van 45 tot 54 jaar beginnen het vaakst (62 procent) een liefdesrelatie met een collega. Werknemers tussen de 35 en 44 jaar doen dat het minst vaak (46 procent).

Het leeuwendeel van de ondervraagde kantoorwerkers (93 procent) zegt dat ze hun romances op het werk niet geheim hoeven te houden. Uit de enquête blijkt tevens dat zestien procent van de werknemers op dit moment met iemand samenwerkt met wie ze wel een relatie zouden willen.
20-02-2008 8:21


Vrijmibo, kent u die afkorting? Van vrijdagmiddagborrel. Hè, heerlijk, was het maar zo ver. Omdat op vele werkvloeren op vrijdagmiddag het weekend namelijk al heerlijk ingeluid wordt. Toch worden er op vrijdagmiddag ook wel eens andere ludieke initiatieven in kantoren getoond. Neem die werkgever waar er eenmaal per kwartaal op vrijdagmiddag na werktijd een ontspanningsactiviteit voor de werknemers werd georganiseerd. Al liep het daar ooit eens minder goed af.

De werknemers aldaar kwamen om beurten met een voorstel voor een activiteit en leggen die ter goedkeuring aan de directeur voor. In februari 2002 werd bij dat bedrijf een workshop dansen op rollerskates georganiseerd. Een 47-jarige werkneemster van de administratie met veertien dienstjaren komt daarvoor speciaal naar het werk, hoewel zij niet op vrijdag werkt. Zij krijgt twee rolschaatsen en valt na enkele meters schaatsen al op de marmeren vloer en breekt daarbij haar linkerpols. Dat leidt later tot een posttraumatische dystrofie met als gevolg arbeidsongeschiktheid.

Zij stelt haar werkgever voor de schade aansprakelijk. De kantonrechter wijst de vordering af en de vrouw gaat in beroep. Het gerechtshof overweegt dat de werkgever niet aansprakelijk is op grond van het zorgplichtartikel 7:658 BW. Het ongeval is niet gebeurd in de uitoefening van de werkzaamheden. Er bestaat immers een onvoldoende nauwe band tussen de door de vrouw te verrichten werkzaamheden en het rollerskatedansen op vrijdag na werktijd. Bovendien was de deelname aan de workshop geheel vrijwillig. Maar het hof vindt de werkgever wel aansprakelijk op grond van art. 7:611 BW (goed werkgeverschap). De workshop was aan het werk gerelateerd. Het ging immers om een personeelsactiviteit die gehouden werd in de hal van het kantoor van de werkgever.

Verder had de werkgever de activiteit (mede) georganiseerd. Het rolschaatsen op een marmeren vloer is een risicovolle bezigheid, zeker als er geen beschermingsmiddelen, zoals knie- en polsbeschermers worden uitgereikt en ook geen rolschaatsinstructie wordt gegeven. Het risico op vallen is juist aanzienlijk voor mensen op leeftijd die in geen jaren aan rolschaatsen hebben gedaan. Het feit dat het bedrijf dat de workshop organiseerde onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, komt voor rekening van de werkgever. Want die heeft het bedrijf ingehuurd. De werkgever heeft de werknemers er ook niet op gewezen dat er voor hen kennelijk geen aansprakelijkheidsverzekering was afgesloten. Een en ander leidt er uiteindelijk toe dat de werkgever de schade van de vrouw moet vergoeden.
Dan liever die vrijmibo. Da's voor alle partijen beter, lijkt me. Maar dan wél met de taxi naar huis natuurlijk.
(bron: Kluwer Arbo Online en Gerechtshof Amsterdam)
19-02-2008 8:53


De Nederlandse kantorenmarkt is ondanks de stijgende opname en een dalend aanbod toch nog altijd ruim te noemen. Hoe het dit jaar zal worden, is moeilijk te voorspellen. Het jaarrapport Sprekende Cijfers 08 van Dynamis, de groep van regionale vastgoedconsultants en makelaars, geeft een gedetailleerd inzicht in wat er zich op de kantorenmarkt exact afspeelt.

In 2007 is het aanbod van kantoorruimte met 6 procent gedaald, maar het ligt nog steeds hoog. Het totaal aan aangeboden vierkante meters stond op 1 januari op 4.687.000. Het aanbod in de vier grote steden is gedaald naar 3.302.000 m², toch nog altijd een aardig hoog cijfer. De opname aan kantoorruimte was vorig jaar 7 procent hoger dan in 2006 en kwam uit op 1.708.000 m². In de vier grote steden bedroeg die 1.135.000 m². Dynamis vindt het gezien de kredietcrisis in de wereld moeilijk te voorspellen wat er dit jaar gaat gebeuren. Het rapport van in totaal 128 pagina’s is een veelomvattend studiewerk.
18-02-2008 8:29


René Kars (40) is per 1 februari in dienst getreden als commercieel directeur van Destil, groothandel voor de bouw en industrie. Kars is afkomstig van slotenproducent Nemef, waar hij dezelfde functie vervulde.

 

Voordat Kars in 2006 bij Nemef begon, werkte hij in totaal 12 jaar bij de Doorwin groep, waarvan de laatste 6 jaar als marketing directeur. Bovendien vervulde hij

commerciële functies bij Kumij Kunststofkozijnen en ESHA Nederland.

 

Door deze benoeming bestaat de directie van Destil voortaan uit: Gertjan van Eck (algemeen directeur), Ruud Kuipers (financieel directeur) en René Kars (commercieel directeur).

 

Met ingang van 1 maart treedt Koen Verhoeven bij Destil in dienst als regio manager. Verhoeven was ruim 4 jaar werkzaam als sales manager bij JéwéRET Verkoopmaatschappij in Gorinchem. Zijn verantwoordelijkheid bij Destil wordt het aansturen van de afdeling Verkoop Binnendienst alsmede een aantal vestigingen. Voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling Verkoop Binnendienst blijft Jeroen Slaats verantwoordelijk.

18-02-2008 8:24

Wim Plokhooij heeft afscheid genomen als regiodirecteur Benelux van Besam. Hij is opgevolgd door René Rustenhoven, die al 15 jaar voor Besam Nederland werkt, waarvan de laatste 2 jaar als managing director van de Nederlandse vestiging.

 

Wim Plokhooij is vanaf 1980 verantwoordelijk geweest voor de Nederlandse en vervolgens Benelux-activiteiten van Besam. Wat in Nederland begon met vijf medewerkers, groeide uit tot een bedrijf met tweehonderd personeelsleden in Nederland en 73 in België. Negen jaar na de start in 1980 werd Besam marktleider in Nederland en is dat sindsdien gebleven. Voor de komende periode verwacht het bedrijf uit Ede dat de groei zich zal continueren.

 

René Rustenhoven zal de ingeslagen koers verder uitbouwen door meer focus te leggen op complete entree-oplossingen waarbij naast het complete programma automatische deuren tevens rolluiken, luchtgordijnen en toegangscontrolesystemen zullen worden aangeboden. "Onze klanten vragen steeds vaker totaal oplossingen op maat voor hun entree. Het productenprogramma kunnen we modulair aanbieden waardoor we nog beter kunnen inspelen op de wensen van onze klant. De klant heeft één gesprekspartner voor de inrichting, maar ook voor de service en onderhoud van de entree", licht Rustenhoven toe.

besam_directiewisseling

 

Wim Plokhooij is op uitnodiging van ASSA Abloy ESD (Zweden) de uitdaging aangegaan om vooralsnog de regioverantwoording voor Duitsland en Oostenrijk op zich te nemen.

 

Besam Nederland, onderdeel van de Zweedse ASSA Abloy Entrance Systems Division, is gespecialiseerd in entree-oplossingen. Het bedrijf ontwikkelt en levert deuren voor personenverkeer, zoals schuifdeuren, draaideuren en (toegangscontrole) tourniquets.

 

www.besam.nl


18-02-2008 8:23

De leeftijd waarop werknemers momenteel verwachten met pensioen te gaan is, vergeleken met 2006, met bijna 5 maanden gestegen. Dit blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

 

Werknemers houden er steeds meer rekening mee dat zij langer zullen doorwerken. Dat heeft ondermeer te maken met de veranderende houding van werkgevers. De huidige krapte op de arbeidsmarkt is voor hen een belangrijke drijfveer om ouderen in dienst te nemen en te houden. Ook de toenemende aandacht in de media voor het onderwerp ‘ouderen en werk' en het kabinetsbeleid om langer doorwerken te stimuleren, spelen hierbij een rol.

In de loop van 2005 naar 2007 had de krapte en het teruglopende aantal jongeren op de arbeidsmarkt veel invloed op het personeelsbeleid van ondernemingen. Vooral grote bedrijven zien de krapte als een stimulans om beleid te voeren gericht op oudere werknemers. Kleine bedrijven laten zich hierdoor minder leiden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat werknemers van 45 jaar en ouder net zo tevreden zijn over hun werk als jongeren. De tevredenheid is bij ouderen zelfs groter als het gaat om bijvoorbeeld zelfstandigheid, afwisseling en uitdaging in het werk.

 

Bron: Gids voor Personeelsmanagement

13-02-2008 10:30


Artexis, de nieuwe eigenaar van Flanders Expo, heeft eind 2007, de beurzen Sfeer en Bis 100% overgenomen. De drie door Artexis beheerde beurzen, Cocoon, Bouw & reno en In Wonen, worden dus met deze twee beurzen uitgebreid. Deze overname verleent de groep een betere positie op de beurzenmarkt.

In het kader van deze fusie Artexis-Flanders expo werd beslist een cluster Building - Interior - Exterior te vormen onder de leiding van Veerle Wenes en Bob Christiaens. Beiden zijn al meer dan 20 jaar actief in de sector.

De drie interieurbeurzen, noch de twee bouwbeurzen zullen kopieën worden van elkaar, zo beloven de betrokkenen. Er zal gewerkt worden aan vijf verschillende concepten, telkens vanuit hun eigenheid vormgegeven.

13-02-2008 10:25


Nederlandse ondernemingen zien het onbewust lekken van vertrouwelijke informatie door werknemers als grootste beveiligingsrisico voor de komende jaren, blijkt uit het Webwereld Security Onderzoek in samenwerking met NUzakelijk.nl & Security.nl.

Aan het onderzoek deden 2.389 bezoekers van Webwereld, NUzakelijk.nl en Security.nl mee. Van de respondenten werkt grofweg de helft als manager. Volgens 23 procent van de managers is het eigen personeel de grootste bedreiging voor de informatieveiligheid; 19 procent heeft weinig fiducie in de beschermingsmaatregelen voor vertrouwelijke gegevens; 14 procent vindt hackers het meest bedreigend; 9 procent noemt medewerkers die bewust lekken het grootste risico en eenzelfde percentage noemt spam.

Om de risico's te beheersen doen bedrijven vooral aan symptoombestrijding, aldus de onderzoekers. Websites als YouTube worden geblokkeerd (8,5 procent) evenals sociale netwerksites als Hyves (8 procent), Myspace (6 procent), en Facebook (5 procent).

Het is volgens de onderzoekers effectiever als organisaties een beleid voeren op het gebruik van nieuwe media. Ruim een derde van de onderzochte bedrijven heeft geen structureel beleid voor het publiceren van bedrijfsinformatie op blogs of sociale netwerksites. De onderzoekers adviseren dan ook dat managers op hoog niveau zich verdiepen in IT-beveiliging teneinde de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Bron: Gids voor Personeelsmanagement
13-02-2008 10:22

Na de afgelopen jaren werkzaam te zijn geweest bij Vitra, Gelderland en Dauphin Benelux is André Jansen (48) op 1 februari in dienst getreden bij het HTC-team. Hij houdt zich namens het in Nieuwegein gevestigde Home Trade Center bezig met verkoop en marketing en richt zich hierbij vooral op versterking van het segment ‘Modern'.
12-02-2008 16:07


Werknemers zoeken creatieve oplossingen om toch binnen te kunnen blijven roken, zo melden de e-zines nu.nl en express.be. Vooral het toilet, de bezemkast of het trappenhuis van het kantoor zijn populaire plekken, aldus de Stichting Rokersbelangen.

Volgens de organisatie klagen rokers erover dat ze op het werk worden verbannen naar lelijke rokersruimten. Daar willen ze echter niet in gezien worden, vanwege het stempel dat ze zo opgedrukt krijgen. Het rokershok is ook vaak erg veraf gelegen en vele rokers moeten zelfs in de kou staan. Door dat alles zouden rokers zich op hun werk buitengesloten voelen. Daarom smeden rokers volgens de stichting  plannen om toch op plekken binnenshuis hun 'saffie' te kunnen blijven paffen.
12-02-2008 9:03


ACCO Brands Benelux geeft voor 2008 weer een nieuwe catalogus uit. Dit jaar verschijnt de ACCO Brands catalogus voor het eerst in vijf talen. Naast Nederlands en Frans is de catalogus nu ook beschikbaar in Engels, Zweeds en Deens.

Voor ACCO Brands Nordic te Zweden; een positieve ontwikkeling in lijn met de nieuwe go-to-market structuur van ACCO Brands. In de catalogus zijn alle ACCO Brands producten overzichtelijk gerangschikt; compleet met productinformatie en handige vergelijkingstabellen. ACCO Brands introduceert dit jaar weer volop nieuwe producten. Circa driehonderd artikelen zijn aan het assortiment toegevoegd, waaronder de nieuwe SmartCut Trimmers & Guillotines van Rexel en de nieuwe ClickBind Pons-Bindmachines van GBC.

Kijk voor meer informatie en catalogi aanvragen op www.accobenelux.nl.
12-02-2008 8:55De Olympische Spelen, grotere aandacht voor duurzaamheid, ‘booming’ economieën in niet-Westerse landen en een eigenzinnige consument. SV heeft al in 2007 een aanzet gegeven richting duurzaamheid met de keuze voor Gubi. In 2008 richt SV de focus op ‘homo faber’, de werkende mens. 

SV voorziet een opkomende trend als tegenreactie op de individualisering en kiest daarom voor aandacht aan samenwerking. In 2008 zal SV een nieuw concept voor loungewerkplekken op de markt brengen waarbij een optimale communicatie, ondersteund door technische faciliteiten, centraal staat. Met het oog op de hoge gebruiksfrequentie zal SV tevens haar website verder professionaliseren. En om architecten en opdrachtgevers kennis te laten maken met alle vernieuwingen, zal SV veelvuldig op beurzen te zien zijn.

Meer informatie over SV is te vinden op de website www.sv.be

12-02-2008 8:42


De Cadac Group is opnieuw Microsoft Gold Certified Partner. De Cadac Group werkt continu aan het verder uitbouwen van de competenties die horen bij de MS Gold Partner status. De Microsoft Gold Partner status is de hoogste status die Microsoft haar partners toekent.

Microsoft waardeert hiermee de expertise op het gebied van het werken met de Microsoft technologie op het hoogst haalbare niveau en het feit dat Cadac Group volledig voldoet aan de eisen van klanttevredenheid. Microsoft baseert zich bij toekenning van het partnership op klantreferenties en projectresultaten. Het Gold Partnership erkent de diepgaande technische kennis van Cadac Group in zakelijke ICT toepassingen op basis van het Microsoft platform. Daarnaast combineert Cadac Group de steeds vernieuwende technologische kennis met effectief projectmanagement.

Competenties Cadac Group Microsoft Gold Partner in de volgende vier competenties: Learning Solutions Networking Infrastructure Solutions ISV/Sofware Solutions Information Worker Solutions.
11-02-2008 8:44


Studenten beeldende kunst van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag presenteren de pré-eindexamententoonstelling: ‘Untitled: artist in building'.

De 29 vierdejaarsstudenten Beeldende studeren dit jaar af in één van de vier verschillende disciplines: schilderen, grafiek, autonoom en 3D. Deze tentoonstelling is mede tot stand gekomen door de curatoren Johan Gustavsson, bekend van het kunstenaarsinitiatief 1646, en Ton Schuttelaar, oprichter van het atelier als supermedium.

‘Untitled: artist in building' vindt plaats van 15 tot en met 22 februari in het voormalig KPN-gebouw op industrieterrein de Binckhorst te Den Haag.

Het organiseren van de pré-eindexamententoonstelling, die voorafgaat aan het eindexamen, is bedoeld ter voorbereiding op de toekomstige beroepspraktijk.

De opening van ‘Untitled: artist in building' is op vrijdag 15 februari vanaf 18.00 uur. Op zaterdag 16 en zondag 17 februari zijn er lezingen van beeldend kunstenaars, die hun sporen al ruimschoots verdiend hebben: Harmen de Hoop, Silvia B., Anne Wenzel, Liesbeth Abbenes, Esmé Valk, Marijn van Kreij en David Nuur.

 

www.kabk.nl/untitled.

 

 

 

08-02-2008 16:35


Wat wilt u in 2008? Een nieuwe collega? Dan bent u waarschijnlijk een vrouw. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vooral vrouwen in het nieuwe jaar graag vers bleod op de werkvloer zouden verwelkomen. Mannen kijken vooral likkebaardend uit naar tastbare zaken zoals een nieuwe auto..

Bijna één op de vijf vrouwen geeft aan in 2008 een nieuwe baan te willen en één op de tien wil een nieuwe werkgever. Daarmee zijn deze wensen om te veranderen groter dan bij mannen. Ook geven de werkende vrouwen aan te hopen dat zij er nieuwe collega’s bij krijgen in 2008. 

Mannen hebben zoals gezegd liever een nieuwe auto. Ook nieuwe software of een nieuwe menukaart worden door mannen minder snel afgeslagen dan door vrouwen. 

“Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers helemaal niet zo nodig weg willen bij hun huidige werkgevers”, zegt Martijn Hemminga van de AMC Academie. “Als ze al veranderingen willen, dan willen ze die veranderingen het liefst bij de huidige werkgever. Maar wanneer een werkgever niet reageert op deze wensen, zal een medewerker uiteraard op de lange termijn wel eieren voor zijn of haar geld kiezen.”

08-02-2008 9:30


Voor de meeste werkende Nederlanders is ontspanning op het werk belangrijk. Meer dan de helft zegt dan productiever (55 procent) te zijn en meer plezier in het werk te hebben (54 procent). Dat blijkt uit een onderzoek van Monsterboard uitgevoerd door TNS NIPO. Gemiddeld wordt er door werknemers 33 minuten per werkdag (de lunchpauze niet meegerekend) gerelaxt. Uit de vraag hoeveel tijd werknemers aan ontspanning zouden willen besteden, kwam een gemiddelde van 48 minuten naar voren, mannen willen gemiddeld 51 minuten en vrouwen 38 minuten ontspannen.

Als favoriete ontspanningsbezigheid noemt bijna de helft van de ondervraagden (49 procent) kletsen met collega's. Ook roken (negentien procent), koffie halen (achttien procent) en de dagelijkse wandeling (zeventien procent) zijn veel genoemde ontspanningsactiviteiten. Opvallende ontspanplekken zijn de wc (veertien procent) en de bedrijfsfitness (twee procent). Drie procent van de ondervraagden geeft aan zich nergens te kunnen ontspannen.
08-02-2008 9:23


Bijna één op de vijf vrouwen geeft aan in 2008 een nieuwe baan te willen en één op de tien wil een nieuwe werkgever. Daarmee zijn deze wensen om te veranderen groter dan bij mannen. Ook geven de werkende vouwen aan te hopen dat zij er nieuwe collega’s bij krijgen in 2008. Dit kan zowel uit werksfeer redenen een overweging zijn, als vanuit werkdruk. Mannen daarentegen hebben liever een nieuwe auto dan nieuwe collega’s of een andere werkgever. Ook scoren nieuwe software en een nieuwe menukaart hoger op de wensenlijst bij mannen dan bij vrouwen.

Daardoor lijken mannen makkelijker te binden met tastbare veranderingen, terwijl vrouwen meer gebonden willen worden door werksfeer en collegialiteit. “Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers helemaal niet zo nodig weg willen bij hun huidige werkgevers,” verklaart Martijn Hemminga van de AMC Academie. “Als ze al veranderingen willen, dan willen ze die veranderingen het liefst bij de huidige werkgever. Maar wanneer een werkgever niet reageert op deze wensen, zal een medewerker uiteraard op de lange termijn wel eieren voor zijn of haar geld kiezen.”
05-02-2008 8:42


Bijna 30 procent van de Nederlandse werknemers heeft in 2008 geen behoefte aan verandering van werksituatie. Dit wordt gevolgd door de wens van een nieuwe baan, een nieuwe leidinggevende, nieuwe werkplek en nieuwe werktijden.

Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group in opdracht van de AMC Academie onder 426 werknemers uit de Nederlandse beroepsbevolking. Hierin is gevraagd naar de drie belangrijkste punten die zij graag in hun werksituatie in 2008 veranderd zouden zien. 16 Procent heeft behoefte aan een nieuwe baan. Voor 14 procent geldt dat men behoefte heeft aan een nieuwe leidinggevende.

Het onderzoek laat de volgende wensenlijst zien:

1. Ik heb geen behoefte aan verandering (30 procent)
2. Een nieuwe baan (16 procent)
3. Een nieuwe leidinggevende (14 procent)
4. Een nieuwe werkplek (13 procent)
5. Nieuwe werktijden (12 procent)
6. Nieuwe software op mijn pc (11 procent)
7. Een nieuwe locatie qua bedrijfspand (11 procent)
8. Nieuwe collega’s (10 procent)
9. Nieuwe auto van de zaak (8 procent)
10. Een nieuwe werkgever (7 procent)
11. Nieuw koffiezetapparaat (6 procent)
12. Nieuwe menukaart in de kantine (5 procent)

13. Een parkeerplaats voor de deur (5 procent)

01-02-2008 12:32

Merten, aanbieder van oplossingen voor intelligente gebouwen, en Schneider Electric hebben de handen ineen geslagen. Merten was al enige tijd onderdeel van het concern Schneider Electric, echter vanaf nu wordt dit ook merkbaar voor de Nederlandse klanten.

Schneider Electric richt zich sinds ruim een jaar met succes op de woningbouw. Het is gebleken dat een samenwerking tussen Merten en Schneider Electric een duidelijk voordeel oplevert voor de klanten. Daarom is er nu een salesteam gevormd dat het complete pakket voor de woningbouw en utiliteit kan aanbieden aan de markt; van Merten schakelmateriaal via LexCom Datanetwerken tot Merlin Gerin groepenkasten. De sales engineers van dit team kunnen de klant adviseren over het gehele aanbod. Wat betreft de ondersteuning, zal Merten vanuit de bestaande vestiging in Hengelo blijven opereren. Het Customer Care Center van Schneider Electric zal het aanspreekpunt zijn voor vragen betreffende het pakket van Schneider Electric.

01-02-2008 8:30


Amsterdam Rai vormt van 7 tot en met 12 mei het podium voor Art Amsterdam. Kunstverzamelaars komen bij dit evenement ruimschoots aan hun trekken.

Zo ontvouwt Museum Boijmans van Beuningen zijn plannen voor een nieuw depot voor het bewaren en tonen van kunst van onder andere privé-verzamelaars. Ook is er tijdens Art Amsterdam een speciaal symposium over de relatie tussen musea en privé- en bedrijfscollecties. Verder worden zo'n vijftig internationale kunstverzamelaars uitgenodigd voor een speciaal VIP-bezoek aan Art-Amsterdam en mogen zestig jonge aankomende kunstverzamelaars tussen 17 en 22 jaar deelnemen aan de 'Dag van de beginnende kunstverzamelaar'. Zij worden daarbij geadviseerd door gerenommeerde verzamelaars die hen een hele dag begeleiden.

Ander hoogtepunt is de opmerkelijke tentoonstelling ‘Landmijnen' van de Maisenbacher Art Galery uit Berlijn. Vier kunstenaars tonen in schilderijen, foto's en installaties hun perspectief op dit actuele thema, te weten beeldend kunstenaar Ottma Hörl, fotograaf Svenn Hoffmann, schilder Sebastiaan Spit en fotokunstenaar Christoph Fridrich.

 

www.artamsterdam.nl


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >