Nieuws


30-01-2008 10:32


De Duitse fabrikant Palmberg heeft met succes deelgenomen aan de vakbeurs Facilitair, die onlangs gehouden werd in de Brabanthallen in Den Bosch. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. "De positieve feedback van de verschillende bezoekersgroepen bevestigt dat Palmberg met zijn ecologische productie van hoogwaardig kantoormeubilair aan de wensen van onze doelpgroepen kan voldoen."

MIlieu is hot in de kantoorinrichtingssector. Tal van fabrikanten communiceren momenteel met nadruk hun ecologische insteek richting de markt. Zo ook de Duitse producent Palmberg. "Als innovatieve en milieubewuste producent van kantoormeubilair maakten we een goede indruk op bezoekers", aldus een woordvoerder van het bedrijf. 

Onder het motto 'WIj produceren het groene kantoor' presenteerde Palmberg in Den Bosch onder meer de programma's 'Caldo', 'Compona', 'Prisma 2' en het scheidingswandsysteem 'Terio'. "Dit is een veelzijdige mix voor de inrichting van een gezond werkklimaat", aldus de Palmberg-woordvoerder.
30-01-2008 10:18


De bouwsector heeft in 2007 een topjaar meegemaakt. Dat concluderen BouwKennis en USP Marketing Consultancy op basis van de zogenoemde Bouwbarometer. Vooral de utiliteitsbouw deed het goed: in deze sector kon een productiestijging van maar liefst 10 procent genoteerd worden.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de marktsector in 2007 de drijvende kracht achter de productie in de sector utiliteitsbouw. Binnen dit segment stijgt de productie met meer dan 11 procent. De budgetsector blijft iets achter met een stijging van 9 procent in 2007. De budgetsector zal in 2008 naar verwachting een daling van de productie laten zien, terwijl de productie in de marktsector nog door zal groeien.

De definitieve cijfers voor de gereedgekomen woningbouw en utiliteitsbouw worden over enkele weken door het CBS gepresenteerd. In de Bouwbarometer is echter reeds te zien dat de omzetgroei in de bouwsector na het derde kwartaal over zijn hoogtepunt heen is. In vergelijking met de voorgaande kwartalen zijn er in het vierde kwartaal van 2007 duidelijk minder bedrijven met een stijgende omzet ten opzichte van een jaar geleden. Met betrekking tot de omzet voor het eerste kwartaal van 2008 zijn de verwachtingen gemiddeld genomen vergelijkbaar met de waargenomen ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2007.

De omzetcijfers over de totale branche zijn een goede indicator voor de conjunctuur binnen de bouw, maar geven geen inzicht in hoe deze omzet behaald is. Uit onderzoek van BouwKennis blijkt bijvoorbeeld dat ook in 2007 nog veel bedrijven genoodzaakt zijn om onder de kostprijs te offreren. Tevens speelden er verschillende negatieve factoren zoals het personeelstekort en de stijgende materiaalkosten een hoofdrol in 2007, die de winst negatief kunnen beïnvloeden.
29-01-2008 8:53


Volgens Vastgoedmarkt is in 2007 2,1 miljoen vierkante meter kantoorruimte verhuurd of verkocht. Dat betekent een stijging van bijna 5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Met dit opnameniveau is de prognose uitgekomen, die DTZ Zadelhoff halverwege 2007 naar buiten bracht. DTZ Zadelhoff constateerde juli vorig jaar een positief marktsentiment. Op dat moment bedroeg de opname op de kantorenmarkt al meer dan 1 miljoen vierkante meter.

De onderzoekers van DTZ spraken toen de verwachting uit, dat die grote dynamiek in de tweede helft van het jaar zou doorzetten. Deze optimistische prognose leidde in vakkringen tot enige commotie, omdat in sommige vastgoedmedia werd getwijfeld aan de terechtheid van de positieve verwachtingen.

Aan de hand van eigen, afwijkende, opnamecijfers over 2006 en het eerste halfjaar van 2007, hadden zij een minder positief beeld van de dynamiek op de kantorenmarkt. Naar aanleiding van die discussie hebben DTZ Zadelhoff en Vastgoedmarkt aanvullend onderzoek verricht. Dat leidde niet tot noemenswaardige bijstelling van de cijfers.

Wel bleek, dat de verschillen vooral waren ontstaan, doordat DTZ transacties eerder waarneemt dan anderen. Dit is een van de redenen waarom het positieve marktsentiment eerder werd gesignaleerd. “Hoewel we vanwege onze grondige manier van analyseren nooit hebben getwijfeld aan de juistheid van de door ons gepresenteerde prognose, is het natuurlijk wel prettig om nu te kunnen constateren, dat onze verwachtingen over 2007 inmiddels worden bevestigd door andere bronnen”, zegt Marrit Laning, hoofd van de afdeling Research van DTZ Zadelhoff. “In 2007 was nu eenmaal sprake van een dynamische markt met een relatief hoge opname. Onze verwachtingen voor de markt baseren wij bovendien niet enkel op cijfers. In de analyse van de vastgoedmarkten speelt het marktsentiment evenzeer een belangrijke rol. Door ons uitgebreide landelijke netwerk van regionale makelaars hebben wij dit sentiment als geen ander in beeld."

Deze opnamecijfers zijn een belangrijke indicatie voor het vertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven in de economie van het afgelopen jaar. Uit een recent afgerond onderzoek bleek dat ook de beleggers in 2007 positief gestemd waren, onder andere vanwege gunstige ontwikkelingen in de eigen portefeuilles. Zo gaven zij aan dat de leegstand in de portefeuille was afgenomen en de huurwaarde was toegenomen. Dit resulteerde in een waardestijging van de portefeuille.

DTZ is momenteel bezig met een uitgebreide controle van actuele gegevens en komt in maart met factsheets over de regionale kantoren- en bedrijfsruimtemarkten over geheel 2007.
28-01-2008 8:47


De Stichting Gezond leren? Beter Ventileren! heeft een opvallende website gelanceerd. Via deze site wil zij alle belanghebbenden informeren over een gezond binnenmilieu op school. Zo biedt de site onder meer een wegwijzer, die informeert over de verschillende ventilatiesystemen. Maar ze brengt ook de feiten over het binnenklimaat voor het voetlicht.

Belangrijkste doelstelling van de stichting en de website is het bieden van een volledig overzicht van de ventilatieoplossingen die binnen scholen in Nederland toepasbaar zijn. Daarbij richt de stichting zich op diverse doelgroepen, zoals gemeenten, schoolbesturen, leerkrachten, ouders en leerlingen. Maar ook oplossers van ventilatieproblemen in scholen zoals producenten, importeurs, installateurs, adviseurs en financiers kunnen de site als informatiebron raadplegen. Elke bezoeker kan op de startpagina meteen aangeven in welke hoedanigheid hij de informatie over het binnenmilieu wil bekijken; als onderwijzer, schoolbestuurder, ouder, enzovoort.

De Stichting Gezond Leren? Beter Ventileren! heeft gemerkt dat bij mensen in het onderwijs, maar ook bij ouders van schoolkinderen, momenteel veel vragen leven ten aanzien van het binnenklimaat op de school. Vaak gaat het dan om feiten; wat is nu bepalend voor een goed binnenmilieu? En hoe zit het met geluidsoverlast of te hoge temperaturen? Veel mensen weten inmiddels dat een goed binnenklimaat belangrijk is voor de gezondheid van kinderen en onderwijzend personeel, maar ook de leerprestaties zijn duidelijk gerelateerd aan een goed of slecht geventileerde ruimte. Onderzoek heeft uitgewezen dat dagelijks tweeduizend leerkrachten en twintigduizend leerlingen ziek thuis zijn door ongezonde lucht in scholen. Bovendien heeft TNO aangetoond dat leerlingen bij een gezond binnenmilieu 15 procent beter presteren.

De Wegwijzer op de website biedt schematisch en laagdrempelig verschillende voorbeelden van ventilatiesystemen, inclusief een beschrijving. Bij elk systeem krijgt de bezoeker te zien wat het geboden comfort is, zowel in de zomer als in de winter, hoe het met het energieverbruik is gesteld en op welke wijze men het systeem moet gebruiken.

Al deze informatie is te vinden op de website http://www.gezondleren.nl/.

Als reactie op onderzoeken en berichten dat het niet al te best is gesteld met het binnenmilieu op veel scholen, hebben de gezamenlijke ventilatiefabrikanten in ons land vorig jaar de Stichting Gezond Leren? Beter Ventileren! opgericht. De leveranciers willen met deze stichting op een heldere én objectieve manier informeren over de wijze waarop scholen het binnenklimaat kunnen verbeteren. Op de hele site is daarom bewust geen informatie geplaatst over producten of diensten van specifieke leveranciers.

28-01-2008 8:23

Ons land telt duizenden 'chefs lege dozen': omhooggevallen types die met een dik salaris niks zitten te doen. ‘Vroeger was je gearriveerd als leidinggevende, nu ben je aangeschoten wild, schrijft het Financieele Dagblad over het fenomeen ‘chef lege dozen'.

‘U kent ze wel: collega's die de hele dag niets doen, maar volgens de geruchten goed betaald krijgen. Te duur om te ontslaan, of op een een zijspoor gezet om weg te pesten', aldus de krant.

Het FD laat deskundige Jent Bijlsma zeggen dat er naar schatting 'duizenden' van dit soort overbetaalde types rondhangen in bedrijven. Volgens hem zijn ze vooral te vinden in grote bedrijven en met name bij banken en de overheid. Die mensen zitten in een gouden kooi: de opgebouwde extraatjes kunnen ze bij een nieuwe werkgever nooit meer krijgen. Gevolg: ze blijven zitten. in een baan waarvan ze ten onrechtre denken dat die van hen is. Er is maar één iemand eigenaar van de werkplek en dat is het bedrijf zelf.

Ook Toon de Korte van Centrum Sociale Innovatie kwam 'spookambtenaren' en teveel 'hoofden bijzondere zaken' en 'chefs bietenbrug' tegen. Vroeger zaten die mensen vaak langdurig thuis, maar door strengere wetten hangen ze allemaal weer rond op kantoor.

Hoogleraar Management René Tissen zegt tegen de krant dat de luiwammes gaat verdwijnen. Managers, die overigens gemiddeld 60.000 euro per jaar verdienen, gaan steeds vaker met kortlopende contracten van 3 jaar werken: 1 jaar inwerken, 1 jaar oogsten en 1 jaar afbouwen. Dan volgt overplaatsing en verdwijnen de 'parkeerbanen'.

 

(Bron: De Telegraaf)

25-01-2008 9:07


Eerder deze week meldden wij op deze pagina reeds dat de Vakbeurs Facilitair met succes is afgesloten. Hetzelfde geldt voor de beide belangrijke Duitse interieurbeurzen die in Januari gehouden werden. De vloerenbeurs Domotex werd bezocht door 47.000 bezoekers; de Internationale Möbelmesse (IMM) in Keulen kon maar liefst 107.000 belangstellenden verwelkomen. Dat betekende voor beide evenementen een groei ten opzichte van de edities van 2007. 
24-01-2008 8:35

De EMCO vertegenwoordigingen en de vestigingen in de landen van de Benelux zijn samengevoegd tot één onderneming: Emco Benelux BV. Deze grensoverschrijdende schaalvergroting is het gevolg van het succes en de sterk groeiende marktpositie van EMCO op de Europese markt.

Deze naamswijziging impliceert dat de naam EMCO Nederland BV is komen te vervallen. De divisiestructuur bad, bouwtechniek en klimaattechniek blijft in elk land aanwezig met dezelfde medewerkers.

Emco Benelux blijft gevestigd in Hedel. De telefoon- en faxnummers zijn niet gewijzigd. Het internetadres en de e-mailadressen zijn wel gewijzigd. De algemene e-mailadressen van de divisies zijn: bad@emco-benelux.com, bouwtechniek@emco-benelux.com en klimaattechniek@emco-benelux.com.

 

24-01-2008 8:09
 

De één probeert hoe een schoolbank ingeklapt kan worden, de ander proeft een hapje dat zojuist is klaargemaakt en de volgende laat zijn dartkwaliteiten zien. Op de vakbeurzen Facilitair en Gebouw presenteerden bedrijven een variëteit aan producten en diensten en trokken zij op diverse manieren de aandacht van de bezoeker. De beurzen Facilitair en Gebouw bleken wederom vakevenementen voor het vergaren van informatie en om te netwerken.

Van geluidsstoplicht voor in de klas tot legionellapreventiesysteem en van diverse soorten verlichting tot wasmachines specifiek voor de zorg. Op de vakbeurzen Facilitair en Gebouw konden bezoekers van 16 tot en met 18 januari terecht voor de meest uiteenlopende producten en diensten.

Wim Brouwer van Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen was zich hier voor zijn bezoek aan de beurs duidelijk van bewust. Op de vraag waarvoor hij precies naar de beurs is gekomen, antwoordt hij: "Een nieuwe lijn meubilair, een nieuw koffieapparaat, een toegangscontrolesysteem, iemand die voor mij een noodplan kan schrijven... ik check meteen even mijn lijstje... Deze zaken spelen nu bij de organisatie."

Ernst-Jan Bongarts van ROC A12 laat zich op de beurzen in algemene zin informeren. "Ik houd me in mijn werk bezig met alle facilitaire facetten, behalve huisvesting. Ik heb inmiddels dan ook een aantal interessante zaken gezien waar ik in mijn werk iets mee kan."

Ook het opdoen van nieuwe ideeën wordt genoemd. Erwin van Wijnen van de Protestantse Theologische Universiteit: "Zaken waar je zelf niet opkomt, als je de deur niet uitgaat. De vakbeurzen zijn boeiend, leuk en aangenaam."

Willem Plazier van Uvidis is standhouder en 'heel tevreden'. "De leads die ik binnenkrijg, passen heel goed bij ons. De kwaliteit van bezoekers is hoog. Ik ben hier al drie keer geweest en wist dan ook dat er hier veel mogelijkheden voor ons liggen."

Standhouder Harm van Boxtel van De Klerk is eenzelfde mening toegedaan. "Dit zijn dé beurzen waar we moeten staan!"

Niet alleen het vergaren van informatie over producten en diensten, maar ook het opdoen van uitgebreidere vakkennis en netwerken bleken doelen van de ruim twaalfduizend bezoekers. Standhouders kregen de mogelijkheid om themapresentaties te geven - presentaties over oplossingen voor specifieke problemen. Onder meer het besparen van energie, het reinigen van stoelen en inbindtechnieken lichtten zij nader toe. Interessante onderwerpen, die zorgden voor een goede zaalbezetting. En netwerken kon niet alleen op de beursvloer, maar ook op de nieuwjaarsrecepties van FMN en OSB, die toegankelijk waren voor genodigden.

De vakbeurzen Facilitair en Gebouw worden jaarlijks georganiseerd door HoLaPress Communicatie. Op 14, 15 en 16 januari 2009 vinden de vakbeurzen weer plaats in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. 

22-01-2008 15:33Veel grote bedrijven stimuleren hun werknemers om tijdens en na het werk te sporten of bewegen. In het MKB gebeurt dat veel minder. Kwestie van gebrek aan tijd en geld. Dat meldt een artikel in de recente uitgave van het magazine Arbo.

Ook voor het midden- en kleinbedrijf is gezond, fit en productief personeel belangrijk, aldus het artikel. Toch blijft het MKB achter bij de grotere bedrijven als het gaat om bewegingsstimulering. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Om bewegen in het MKB een stevig fundament te geven is het zaak om bewegingsstimulering op te nemen in het arbo- en gezondheidsbeleid en op alle bedrijfsniveaus te promoten. Op die manier ontstaat een breed draagvlak.

Het beweegbeleid kan bijvoorbeeld opgenomen worden in de secundaire arbeidsvoorwaarden, in het verzuimpreventiebeleid of in breder beleid met betrekking tot gezondheidsbevordering. Om blijvende aandacht voor bewegen in het MKB te waarborgen, is het zinvol om op een stapsgewijze en planmatige manier aan de slag te gaan. Om zijn speelveld te vergroten, kan het MKB actief op zoek gaan naar samenwerking met andere werkgevers.


De werkplek zelf biedt de werkgever een goede mogelijkheid om ongemerkt te voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Die norm houdt in dat iedere werknemer iedere (werk)dag minimaal dertig minuten matig intensief moet bewegen. Relatief eenvoudige maatregelen zoals een afwisselend takenpakket, het stimuleren van het trapgebruik in plaats van het gebruik van de lift en het aanschaffen van bijvoorbeeld tafeltennistafels kunnen al bewegingsarmoede voorkomen.

Het management kan de aandacht en het draagvlak voor bewegen vergroten door de sport- en beweegactiviteiten goed af te stemmen op de wensen van het personeel. Het is zaak om vooral ook de werknemers die nog niet voldoende bewegen of minder fit zijn, mee te krijgen. Door te beginnen met laagdrempelige activiteiten die vooral het plezier benadrukken, lukt het makkelijker om deze groep in beweging te krijgen. Lunchwandelen is een goed voorbeeld. (bron: Arbo)

22-01-2008 8:44


De ING bank gaat zijn Nederlandse kantorennetwerk veranderen. Doordat ING en de Postbank samen gaan, komt er een surplus aan filialen. Daarom zullen er nieuwe vestigingen bij komen en gaat een aantal oude bankkantoren dicht. Momenteel zijn er ongeveer 250 Nederlandse ING-vestigingen. De Postbank is op 800 postkantoren actief.

Het is nog niet bekend hoe de uiteindelijke verdeling tussen zogenoemde fullservicekantoren en kleinere formules er straks uit komt te zien. Wel is duidelijk dat door de fusie 2.500 werkplekken verdwijnen. ING trekt 890 miljoen euro voor de operatie uit, maar vanaf 2011 moet de fusie jaarlijks 440 miljoen euro aan besparingen opleveren. Kleine, dunbevolkte gemeenten met een eigen ING-filiaal moeten het straks doen met een zogenaamde `kleinere winkelformule`. Het gaat om 40 gemeenten, van Texel tot Staphorst. (Bron: MKB-net)
22-01-2008 8:39


Steeds meer bedrijven kiezen voor het opstellen van een gedragscode voor liefdesrelaties op de werkvloer. Dat constateert Muel Kaptein van KPMG Integriteit in de GPD-bladen. KPMG Integriteit adviseert bedrijven bij het opstellen van een gedragscode op het werk.

Volgens Kaptein hadden bedrijven zeven jaar geleden nog geen enkele gedragscode op dit vlak. Inmiddels heeft 20% van de bedrijven een gedragscode voor liefdesrelaties op het werk. Met de gedragscode hopen bedrijven te voorkomen dat een liefdesrelatie op het werk tot problemen leidt dus nadelig is voor het bedrijf. Volgens Kaptein is in de Verenigde Staten een dergelijke gedragscode al bij 25% van de grotere ondernemingen gemeengoed. Bij de gedragscode is het de bedoeling dat werknemers een relatie met een collega zo snel mogelijk melden. Zo wil de werkgever voorkomen dat de relatie een negatieve invloed heeft op het werk.

Een dergelijke gedragscode is nodig omdat recent onderzoek uitwijst dat bijna 50% van de Nederlandse werknemers wel eens een relatie op het werk heeft gehad. In de VS is dat zelfs 70%. Vaak gaat het om kortstondige relaties, maar in 10% van de gevallen ontmoeten werknemers daadwerkelijk hun levenspartner op het werk. (MKB-net)
21-01-2008 8:49


Het blijft goed gaan met de Duitse kantoormeubelsector. Ook de Noord-Duitse fabrikant Palmberg heeft een erg succesvol jaar achter de rug. Het bedrijf kon een omzetstijging van maar liefst 20 procent noteren. De omzet in 2007 bedroeg 55 miljoen euro.

Palmberg wil ook in de toekomst blijven groeien. Hiertoe wordt de komende twee jaar zo'n zeven miljoen euro geïnvesteerd. Het bedrijf neemt in deze periode tevens een nieuwe bedrijfshal in gebruik met een oppervlakte van 2.500 vierkante meter.
18-01-2008 17:50


Vrouwen die de naam van hun man aannemen lopen kans minder te gaan verdienen, of zelfs helemaal niet te worden aangenomen. Zij worden door anderen beschouwd als afhankelijker, minder ambitieus en minder intelligent dan vrouwen die hun meisjesnaam blijven voeren. Over een heel werkzaam leven gerekend, kan het inkomensverlies bij het aannemen van de naam van de echtgenoot oplopen tot 361.708 euro, becijfert Marret Noordewier van de Universiteit van Tilburg.
18-01-2008 17:48


Vraagt u zich weleens af waarom het zo goed gaat met uw bedrijf? Grote kans dat dat komt door al het geklets op de werkvloer. Kletsen op het werk is namelijk goed voor de sfeer en de teamgeest. En dat is weer goed voor de productiviteit.

Deze bevindingen blijken uit een rondgang van persbureau Associated Press langs een aantal experts op het gebied van personeelsbeleid. Volgens AP zouden verstandige bazen daarom geklets moeten tolereren. ‘Want zij weten dat het voor de productiviteit positief is dat het personeel zich goed in zijn vel voelt'. Chefs die optreden tegen kletsen, tenzij dit de voortgang van het werk in gevaar brengt, creëren een onderdrukkende sfeer.

18-01-2008 17:46


Sybilla Dekker, voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, is toegetreden als lid van de Raad van Aanbeveling van de Provada. In deze rol treedt zij op als verwijzer of intermediair naar de overheid en andere belanghebbende organisaties op het terrein van bouw, ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en klimaat.

Provada is zeer verheugd met de toetreding van Sybilla Dekker tot de Raad van Aanbeveling. John Kerkhoven, commercieel directeur: "Wij zijn ervan overtuigd dat de ervaring en expertise van Sybilla Dekker een buitengewoon waardevolle aanvulling zijn voor Provada, het landelijke platform voor de vastgoedbranche."

De Raad van Aanbeveling adviseert de Provada-organisatie vanuit verschillende expertisegebieden en heeft het doel de beurs inhoudelijk verder te verdiepen.

Sybilla Dekker was van mei 2003 tot september 2006 minister van VROM en vervult momenteel een aantal bestuurs- en commissariaatfuncties. Zo is zij voorzitter van het Diabetes Fonds, voorzitter van de Strategische Adviesraad Bouw en Ondergrond TNO, voorzitter van de Antilliaanse MedeFinancieringsorganisatie, lid van de Raad van Commissarissen BNG (Bank van Nederlandse Gemeenten), lid van de Raad van Commissarissen van advies- en ingenieursbureau DHV en voorzitter van het Ambassadeursnetwerk Het Glazen Plafond 2007/2008.

17-01-2008 8:27


De vergrijzing is een veel minder groot probleem dan politici en media doen vermoeden. Veel geld voor de pensioenen van de vergrijzende babyboomers is namelijk al opzij gezet of belegd. Ook neemt de arbeidsparticipatie van ouderen en de groep 20- tot 65-jarigen alleen maar toe, waardoor mensen later met pensioen gaan en langer premies betalen.

Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 'Politici en media noemen gevaren die met de vergrijzing te maken hebben. Terwijl Nederland, op Ierland na, het minst vergrijsde land van Europa is'. In 2020 gaan we de gevolgen van de gepensioneerde babyboomgeneratie merken, maar omdat veel ouderen sparen of beleggen, zal de schade meevallen. (Bron: Nationale Vacaturebank.nl)
16-01-2008 8:59


Een mooi kantoor kan een bijdrage leveren aan een gezonde economie. Dat zou geconcludeerd kunnen worden aan opmerkingen van Chris Buijink, de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken. Volgens Buijink moet het kabinet werk maken van het opkrikken van het aantal uren dat Nederlanders werken. Een mooi kantoor zou hen daartoe wellicht kunnen verleiden.

Buijink deed zijn uitspraken in het traditionele nieuwjaarsartikel in het economenblad ESB. Volgens Buijink is het grootste probleem van de Nederlandse economie dat er te weinig aanbod op de arbeidsmarkt is. Niet alleen werken er te weinig Nederlanders, degenen die wel aan de slag zijn, maken niet voldoende uren: ‘De grootste participatiewinst ligt niet in het aan de slag krijgen van inactieven, maar in een verhoging van het aantal gewerkte uren van mensen die al een baan hebben.’

Het nieuwjaarsartikel in ESB is een uitzondering op de Haagse regel dat hoge ambtenaren zich in het openbaar niet over politiek heikele thema’s uitlaten.
15-01-2008 16:12


Regelgeving in de bouw en vooral de complexiteit ervan is al jaren een bron van ergernis bij vele betrokken partijen. De Bouwnormalisatiemiddag stelt één vraag centraal: kunnen Bouwbesluit-normen eenvoudiger?

NEN heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot vereenvoudiging van de normen die in het Bouwbesluit staan vermeld. Dit onderzoek gebeurde gelijktijdig met het onderzoek van de Commissie Dekker naar de mogelijkheden om de bouwregelgeving verder te vereenvoudigen. De uitkomsten worden gepresenteerd tijdens de Bouwnormalisatiemiddag op 26 februari 2008 in theater De Veste in Delft.
NEN heeft onderzocht of en op welke wijze normen begrijpelijker, duidelijker en makkelijker hanteerbaar gemaakt kunnen worden. Veel organisaties en ondernemingen uit de bouwwereld hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Tijdens de Bouwnormalisatiemiddag worden alle bevindingen, mogelijkheden en suggesties op een rij gezet.

Het eerste gedeelte van de middag gaat de aandacht uit naar het onderzoeksproject ‘Vereenvoudiging normen’ en de opmerkingen en suggesties van mensen die deze normen gebruiken. Daarna vertelt NEN wat het plan is om de normen eenvoudiger in het gebruik te maken. Na de pauze wordt het programma luchtiger. Een ‘insider’ vertelt waarom normen steeds ‘dikker’ worden. Daarna geeft een ‘outsider’ een workshop over (on)leesbare normtaal, met herkenbare voorbeelden. Ten slotte volgt een discussie met alle deelnemers over de stellingen die door de sprekers zijn aangedragen.

Voor meer informatie over deze middag, de resultaten van het uitgevoerde onderzoek en aanmeldingen: www.nen.nl (special Bouw NormalisatieMiddag). De kosten voor deelname bedragen 285 euro.
14-01-2008 8:46

Het oriëntatiegedrag van werkzoekenden op de Nederlandse arbeidsmarkt verandert, zo blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group. Een opmerkelijke ontwikkeling daarbij is de duidelijke toename van het belang van print (+6 procent).

Dat is opvallend omdat het belang van print sinds 2003 constant daalde. Personeelsadvertenties in kranten en bladen werden zelfs geleidelijk gezien als een 'achterhaald orientatiekanaal'.

De onderzoekers vermoeden dat deze onverwachte stijging te maken heeft met onder andere de opkomst van de gratis openbaar vervoerbladen als vacaturedragende titels; het regionaler worden van de arbeidsmarkt vanwege bereikbaarheids- en mobiliteitsproblemen (want ook het belang van regionale dag- en weekbladen steeg); en de explosieve groei van het aantal vacatures online waardoor interessante vacatures minder goed vindbaar worden.

Overigens is dat laatste kanaal - de vacaturesites - nog steeds de meest geraadpleegde bron voor werkzoekenden; 60 procent van de ondervraagden zoekt online naar werk, 52 procent kijkt (al dan niet daarnaast) in krant en (vak)tijdschrift en 51 procent gebruikt zijn of haar eigen netwerk. Over de hele linie neemt het aantal oriëntatiebronnen sterk toe, terwijl de arbeidsmarktactiviteit daalt (-3 procent) en het aantal openstaande vacatures vorig jaar een recordhoogte bereikte (CBS, nov 2007).

Bron: Gids voor Personeelsmanagement

 

14-01-2008 8:39

Controles op de werkvloer leiden tot stress bij het personeel. Dat zegt het Policy Studies Institute op Express.be. Bij personeel dat  gecontroleerd wordt, liggen de angst- en stressniveaus 7,5 procent hoger dan bij collega's die minder in de gaten gehouden worden.

In Groot-Brittannië wordt nu de helft van de werknemers - twaalf miljoen mensen - door elektronische systemen gecontroleerd. Uit het onderzoek blijkt dat 23 procent van de ondervraagde werknemers van mening is dat dit gedaan wordt om de kwaliteit van het werk te controleren.

Deze strengere controles zullen er volgens de onderzoekers toe leiden dat steeds meer bedrijven aangeklaagd worden wegens inbreuk op de privacy. Bovendien kunnen ze leiden tot een groter personeelsverloop en meer ziekteverzuim. Volgens Privacy International moeten overheden dan ook maatregelen in het leven roepen om de controles binnen de perken te houden.
11-01-2008 16:36


Beursliefhebbers aller landen verenigt u. In Duitsland worden de komende week twee belangrijke beurzen gehouden; de Domotex en de Internationale Möbelmesse (IMM).

De Domotex vindt van vandaag (12 januari) tot en met 15 juanuari plaats in Hannover en richt zich op de internationale vloerbedekkingindustrie. Daarnaast vormt de beurs traditioneel het decor van het architectuurcongres Contract World.Aan dit congres is tevens een ontwerpcompetitie verbonden.

Architectuur kan ook gevonden worden in Keulen, alwaar van 14 tot en met 20 januari de IMM gehouden wordt. Zo is een deel van de beurs vormgegeven op basis van een stedenbouwkundig plan van Ben van Berkel (UN Studio). Ook de architectenteasende designfabrikanten zullen ongetwijfeld weer in grote getalen afgereisd zijn naar de Duitse Domstad.
10-01-2008 8:22


De meeste ondernemingen koppelen hun investeringen in mensen niet aan organisatieresultaten. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-adviesbureau Towers Perrin. Het bedrijf ondervroeg medewerkers van de afdelingen personeels- en financiële zaken van 138 grote ondernemingen.

 

Bijna alle ondervraagden (93 procent) zoeken naar manieren om te meten en vergelijken. Van de ondervraagde ondernemingen koppelt dertig procent investeringen in mensen aan een combinatie van zachte en harde organisatieresultaten, en zeven procent gebruikt alleen financiële resultaten.

De resultaten zijn opmerkelijk omdat in Nederland de personele kosten hoog zijn, vooral in de zakelijke dienstverlening. Werkgevers moeten door de krapte op de arbeidsmarkt veel investeren in het aantrekken, behouden en motiveren van de werknemers. Deze investeringen worden zelden gekoppeld aan omzet- en winstcijfers. In bijna alle andere onderdelen van organisaties gebeurt dat wel.

Uit het onderzoek blijkt dat de financiële afdeling zich in toenemende mate met HR bezighoudt en dat HR verantwoordelijken op zoek zijn naar de koppeling tussen investeringen en resultaten. Van de ondervraagden geeft 43 procent aan dat HR een gelijkwaardige gesprekspartner moet zijn van de CEO en de CFO. 31 procent vindt dat beslissingen vaker gepaard moeten gaan met onderbouwingen of een business case.


Bron: Gids voor Personeelsmanagement

08-01-2008 16:15Bijna 75 procent van alle werknemers werkt incidenteel over. Dat zijn de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Het gemiddeld aantal uren dat een werknemer per week overwerkt, neemt toe van bijna 4 uur in 2003 naar 5,4 uur in 2006. Het percentage werknemers dat overwerkt neemt licht af tussen 2003 en 2005 en blijft daarna stabiel. Dat betekent dat de groep werknemers die overwerkt even groot blijft, maar wel gemiddeld meer overuren maakt. Mannen maken gemiddeld meer overuren dan vrouwen. Ook werken zij vaker tijdens de avond of nacht.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat afwijkende werktijden gepaard gaan met een grotere kans op arbeidsrisico’s, zoals werkdruk, agressie en gevaarlijk werk. Naast avond- en nachtwerk, weekendwerk en overwerk blijkt vooral werken in ploegendienst risicovol. De NEA is een grootschalige periodieke enquête naar de kwaliteit van arbeid in Nederland.
TNO voert de enquête uit in samenwerking met het CBS en het ministerie van SZW. Jaarlijks doen tussen de 20.000 en 25.000 werknemers mee aan de NEA.

08-01-2008 9:18


Frans Veringa is de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam en Rotterdam. Hij volgt daarmee Sjef Houtepen op, die afgelopen juni plotseling kwam te overlijden. In samenwerking met het lid van het College van Bestuur Lex van Veen geeft Frans Veringa vanaf 1 januari 2008 leiding aan de vakschool.

Frans Veringa is nu lid van het College van Bestuur van het Scheepvaart en Transport College, waar hij sinds 1992 werkzaam is. Daarvoor heeft hij verscheidene (directie)functies in het onderwijs bekleed. Frans Veringa is tevens een warm pleitbezorger van de vakscholen in het MBO. Als voorzitter van het Landelijk Overleg van Vakinstellingen draagt hij mede bij aan een herkenbare profilering van de vakscholen binnen de MBO Raad.

Het Hout- en Meubileringscollege is sinds 1929 de enige vakschool met onderwijslocaties in Amsterdam en Rotterdam, waar alle opleidingen met hout, meubelen of interieur te maken hebben. Door middel van professionele praktijkdocenten en intensieve contacten met het bedrijfsleven worden de studenten opgeleid voor een beroep in de praktijk. Naast het regulier onderwijs, verzorgt het Hout- en Meubileringscollege ook na-, her-, en bijscholing voor mensen die al in de branches werkzaam zijn en diverse praktijkcursussen en deeltijdopleidingen in de avonduren.
08-01-2008 9:10


Regelgeving in de bouw en vooral de complexiteit ervan is al jaren een bron van ergernis bij vele betrokken partijen. De Bouwnormalisatiemiddag stelt één vraag centraal: kunnen Bouwbesluit-normen eenvoudiger?

NEN heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot vereenvoudiging van de normen die in het Bouwbesluit staan vermeld. Dit onderzoek gebeurde gelijktijdig met het onderzoek van de Commissie Dekker naar de mogelijkheden om de bouwregelgeving verder te vereenvoudigen. De uitkomsten worden gepresenteerd tijdens de Bouwnormalisatiemiddag op 26 februari 2008 in theater De Veste in Delft.

NEN heeft onderzocht of en op welke wijze normen begrijpelijker, duidelijker en makkelijker hanteerbaar gemaakt kunnen worden. Veel organisaties en ondernemingen uit de bouwwereld hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Tijdens de Bouwnormalisatiemiddag worden alle bevindingen, mogelijkheden en suggesties op een rij gezet. Divers programma Het eerste gedeelte van de middag gaat de aandacht uit naar het onderzoeksproject ‘Vereenvoudiging normen’ en de opmerkingen en suggesties van mensen die deze normen gebruiken. Daarna vertelt NEN wat het plan is om de normen eenvoudiger in het gebruik te maken. Na de pauze wordt het programma luchtiger. Een ‘insider’ vertelt waarom normen steeds ‘dikker’ worden. Daarna geeft een ‘outsider’ een workshop over (on)leesbare normtaal, met herkenbare voorbeelden. Ten slotte volgt een discussie met alle deelnemers over de stellingen die door de sprekers zijn aangedragen.

Voor meer informatie over deze middag, de resultaten van het uitgevoerde onderzoek en aanmeldingen: www.nen.nl (special Bouw NormalisatieMiddag). De kosten voor deelname bedragen 285 euro.
04-01-2008 16:23


Grotere autonomie voor werknemers vertaalt zich niet automatisch in betere prestaties. Dat blijkt uit onderzoek van het Center for Organizational Performance, Het onderzoek richt zich op zogenaamde High Performance Organizations (HPO's) en heeft als doel de factoren in kaart te brengen die deze groep organisaties onderscheidt van de rest.

De onderzoekers leggen de vinger op de zere plek: het vergroten van de autonomie kan resulteren in veel onduidelijkheden en het ontbreken van een centrale regie. Daarnaast komen de onderzoekers tot de conclusie dat de 'autonomie-strategie' alleen wezenlijk kan bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsresultaten als deze uniek is in de markt waarin de organisatie opereert.

De onderzoekers onderscheiden in totaal vijf factoren die bepalend zijn voor HPO's: de kwaliteit van het management, openheid en actiegerichtheid, focus op de lange termijn, continue verbetering en vernieuwing, en kwaliteit van medewerkers. Wie wil gaan reorganiseren doet er goed aan deze vijf factoren tot kern van het project te maken, aldus de onderzoekers
04-01-2008 16:17

 

Eén van de meest eigenzinnige ontwerpers uit de 20e eeuw is niet meer. Op oudejaarsdag overleed Ettore Sottsass. Hij werd negentig jaar.

Sottsass werd onder meer bekend vanwege zijn leidende rol binnen de zogenaamde Memphis Groep, die hij in de jaren tachtig van de vorige eeuw in Milaan oprichtte. Het was een groep die befaamd werd om de postmoderne meubelen met de meest bizar-gevormde onderdelen die wel eens associaties wekten met bliksemschichten.

Sottsass, geboren in het Oostenrijkse Innsbruck, studeerde architectuur in Turijn. In Milaan opende hij in 1947 zijn designstudio, van waaruit hij zijn werk deed als industriële vormgever voor Olivetti. Ook voor de groep Alessi ontwierp hij tal van producten. Als architect was Sottsass minder bekend dan als industrial designer. Toch ontwierp hij de Milan Malpensa Airport.

Behalve in Italië wist Sottsass de aandacht op zijn persoon en zijn excentrieke creaties te vestigen. Kort voor zijn dood werd ter ere van zijn 90e verjaardag in het Italiaanse Triëst een retrospectieve tentoonstelling ingericht. De veelzeggende titel van deze tentoonstelling luidde: I want to know why. Ook in musea van New York en Londen werden in de afgelopen jaren meerdere tentoonstellingen gehouden over het werk van Ettore Sottsass.

03-01-2008 11:55


Veel Nederlandse werknemers verwachten van hun werkgever aan het einde van het jaar een extra'tje zoals een kerstpakket, een cadeau of een tegoedbon. En daar blijft het niet bij: één op de drie wil in het nieuwe jaar loonsverhoging.

 

Dat blijkt uit de Randstad Werkmonitor, een onderzoek onder 868 werkenden. Vier op de vijf van deze ondervraagden rekent dit jaar op een kerstpakket, hoewel de helft liever geld zou zien. Dat laatste komt wellicht ook doordat de eindejaarsbonus, de dertiende maand of de winstuitkering nog lang niet bij alle organisaties zijn ingeburgerd. Ruim een kwart gaat uit van een eindejaarsbonus, een even groot aantal verwacht een dertiende maand, één op de vijf hoopt op een winstuitkering.
Nederlanders zijn met name positief gestemd ten aanzien van het vaste salaris. Slechts 17 procent gaat ervan uit dat het loon volgend jaar niet omhoog zal gaan, 30 procent rekent er daarentegen op dat dit wél gebeurt - en fors ook! De gemiddeld verwachte stijging van het vaste loon bedraagt maar liefst 5 procent.

(Bron: Gids voor Personeelsmanagement)

02-01-2008 17:01

Al ruim 10 jaar wordt thuiswerk in brede kring aangeprezen als een effectieve manier om de filedruk te verlagen en het vinden van een goede balans tussen werk en privé te vergemakkelijken. Maar bedrijven willen er nog steeds niet aan, blijkt uit onderzoek van HR-adviseur Towers Perrin.

Het aantal organisaties dat de mogelijkheid biedt tot thuiswerken, valt op het eerste gezicht niet tegen: twee op de drie bedrijven kent een dergelijke voorziening. Bij nadere beschouwing blijkt het beeld echter aanzienlijk minder rooskleurig te zijn. Hooguit 15 procent van de medewerkers krijgt toestemming om thuis te werken en dat mag niet meer dan één dag in de week.

De koudwatervrees van organisaties ten aanzien van thuiswerk is met name opmerkelijk omdat werknemers er in meerderheid zeer positief tegenover staan en er veel heil van verwachten voor de organisatie. Van de ondervraagde medewerkers denkt 88 procent dat thuiswerk de motivatie positief kan beïnvloeden, 78 procent denkt productiever te zijn en 82 procent is van mening dat thuiswerk het ziekteverzuim kan verminderen. Een meerderheid van de HR-managers ziet bovendien geen belemmeringen ten aanzien van communicatie of promotiekansen van thuiswerkers.

(Bron: Gids voor Personeelsmanagement)
02-01-2008 15:11


Frederik van Steenbergen is op 1 januari benoemd tot partner bij YNNO, adviesbureau voor innovatief werken. Sinds 2003 is Van Steenbergen (1972) werkzaam bij YNNO. Hij is gespecialiseerd in kantoorinnovatie en huisvestingsstrategieën. Zijn focus ligt op het ontwikkelen van passende werkomgevingen en het begeleiden van organisaties naar nieuwe manieren van werken.

Binnen YNNO zal Van Steenbergen leiding geven aan de werkplekontwikkelingsgroep. Voordat hij in 2003 bij YNNO in dienst trad, werkte hij ruim 6 jaar als corporate real estate consultant bij Twynstra Gudde.

 


YNNO realiseert voor klanten nieuwe manieren van werken, waarmee zij in staat zijn om hun ambities waar te maken en een nieuw niveau van presteren te bereiken. Door het implementeren van efficiënte werkprocessen, slimme kennisdeling en een innovatieve werkomgeving kunnen mensen beter samenwerken, aldus het adviesbureau, dat is gelieerd aan Twynstra Gudde.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >