Nieuws


29-06-2007 16:09


Beloningen, reorganisaties en strategieveranderingen als middel om een organisatie te verbeteren worden zwaar overschat. Dat stelt Dr. André de Waal van het Center for Organizational Performance. Hij deed grootschalig onderzoek naar ‘High Performance Organizations (HPO)’.

De uitkomsten van het onderzoek geven bedrijven en instellingen inzicht hoe succesvoller om te gaan met actuele uitdagingen. De vijf pijlers die volgens André de Waal een doorslaggevende invloed hebben op de prestaties van organisaties zijn: coachend leiderschap; een open cultuur; gerichtheid op de lange termijn; kennis van de eigen missie; teamwerk.

Uit het onderzoek van De Waal komt ook naar voren wat op de lange termijn niet onderscheidend is om de prestaties van organisaties te verbeteren. Zo is er volgens de onderzoeker geen aantoonbare relatie tussen salarissen, bonussen en high performance. Ook het continu reorganiseren heeft geen toegevoegde waarde. “Een opvallende conclusie is ook dat strategie niet noodzakelijkerwijs leidt tot betere prestaties", zegt de Waal. "Wel blijkt dat de beste presteerders een unieke strategie hebben. Een HPO is in staat haar medewerkers optimaal in te zetten om de gekozen strategie te verwezenlijken. Uiteindelijk bepaalt het gedrag van medewerkers hoe goed een gekozen strategie wordt uitgevoerd.”

29-06-2007 16:01


Hoe zorg je dat je winkel up to date blijft? Dat was het thema van het achtste zogenoemde ‘Lundiplatform' dat op 14 juni werd georganiseerd door inrichter Lundiform. Als sprekers traden Marc Heinen (Algemeen Directeur van Lundiform), Geoffrey Wijn (directeur van BPR Design) en Clara Froger (kleurarchitect) op. Zij spraken onder meer over kleur in het interieur, het leasen van interieurs en het aanpassen van interieurs zonder ingrijpende investeringen.
29-06-2007 10:13


Het is druk in het eigentijdse kantoor. Momenteel maken maar liefst vier verschillende generaties tegelijkertijd gebruik van de werkruimte. In het boek Capture it. A future workplace for the multi-generational knowledge worker van het Britse Helen Hamlyn Research Centre, wordt onderzoek gedaan naar de implicaties van deze stand van zaken.

 

Het onderzoek, dat onder meer werd gesponsord door de Amerikaanse kantoorinrichter Steelcase, toont aan dat de verschillen tussen de vier generaties op de werkvloer duidelijk tot uiting komen. Zo zijn er grote verschillen te vinden tussen de werk/privé-verdeling van de verschillende generaties: waar de 'babyboomers' een grote waarde aan werk hechten, zijn de leden van de 'Generatie X' erg bezig met de balans tussen werk en privé. De 'Millenniumgeneratie' is de eerste generatie die werk volledig heeft geïntegreerd in de rest van zijn leven. Leden van deze generatie zijn - dankzij de nieuwe mobiele technologische mogelijkheden - vanaf het begin van hun loopbaan gewend overal en altijd te kunnen werken.

"Ieder bedrijf zal zich vandaag de dag moeten bezighouden met de problematiek, de mogelijkheden en de implicaties van een personeelsbestand waarin vier generaties op kantoor aan het werk zijn", aldus een woordvoerder van Steelcase naar aanleiding van de publicatie. "Deze werknemers hebben allemaal verschillende verwachtingen en behoeftes om op in te spelen, maar dienen dezelfde organisatorische doelen. Het doel van Steelcase is dan ook om te begrijpen hoe de verschuiving in werkcultuur ons helpt nieuwe omgevingen te bedenken die de generatieverschillen in levens- en werkstijlen erkennen en hierop inspelen."

28-06-2007 8:29
 

Koninklijke Boon Edam actief in ingangstechnieken, heeft een nieuwe verkoop- en serviceonderneming geopend in Moskou.

De leiding van de nieuwe Russische vestiging, Boon Edam LLC, ligt in handen van Alexey Nikolaev, iemand met veel ervaring in de markt van ingangstechnologieën in Rusland. Boon Edam LLC levert  de complete Boon Edam-range van entrees, toegangscontroleproducten en service- & onderhoudsproducten en -diensten door heel Rusland.

Lourens Beijer, Business Development Director van Koninklijke Boon Edam Group Holding, licht toe, "Rusland is al jaren een belangrijke markt voor ons en we beschouwen de Russische Federatie als een groeiende markt met veel potentieel. We zullen onze relatie met het bestaande verkoopnetwerk voortzetten en tegelijkertijd onze eigen marktaanwezigheid ontwikkelen. Zo'n 22 jaar na de oprichting van onze eerste dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk is Boon Edam LLC onze tiende Europese dochteronderneming en deze vertegenwoordigt een belangrijke stap in onze plannen voor organische groei."

27-06-2007 11:57

Vanochtend al stil geweest met uw collega's? Niet? Da's uiterst onverstandig, zo beweert althans Bjørn Aris van trainings- en adviesbureau Return on People. Rituelen als gezamenlijke stilte of ontbijt zorgen voor een saamhorigheidsgevoel. Met name voor flexibel personeel is dit een belangrijk instrument om de verbondenheid met collega's te bevorderen. Werkgevers hoeven niet bang te zijn voor de gevolgen van de inactieve minuten die in gezamenlijkheid worden doorgebracht: een versterkt saamhorigheidsgevoel levert naar verluidt uiteindelijk een hogere productiviteit op.
26-06-2007 10:03


Het NAi M heeft in samenwerking met de Academie Beeldende Kunsten Maastricht een student de mogelijkheid geboden om een 'summer workshop' te volgen van het Vitra Design Museum. De geselecteerde student, Derya Inanici studeert dit jaar af aan de afdeling sieraad- en productvormgeving.

Het NAi M sponsort de workshop in het kader van de tentoonstelling `Jean Prouvé - De Poëzie van het technisch object' vanuit de ambitie nieuwe netwerken te realiseren, waardoor ook nieuwe kennis en ervaring beschikbaar komt in de Euregio. Het Vitra Design Museum organiseert in samenwerking met het Centre Georges Pompidou en Education Culturelle et Agricole in de zomermaanden interdisciplinaire workshops. Deelnemers uit verschillende landen werken en leven een week met gerenommeerde architecten, vormgevers en beeldend kunstenaars op het Domaine de Boisbuchet (Fr). Het doel van de workshop is om meer inzicht te krijgen in het designproces, met specifieke aandacht voor de verschillende manieren van denken en het ambacht in de breedste zin van het woord.

Derya Inanici is de productvormgever die deel mag nemen aan de summer workshop. Deze student is geselecteerd door de Academie Beeldende Kunsten Maastricht: "Het werk van de geselecteerde student gaat over bewustwording en de kortstondige gelukbeleving, die aan een product kan worden ontleend. Deze student heeft zich tijdens haar studie sterk ontwikkeld en is in staat om binnen een kort tijdsbestek sterke uitgangspunten te ontwikkelen. Haar stage bij Ted Noten was dan ook een goede keuze om haar visie ten aanzien van haar beeldtaal te verfijnen en verder te ontwikkelen. Door haar gedrevenheid en passie zullen wij in de toekomst nog veel van haar horen."

De tentoonstelling over het werk van Jean Prouvé werd inhoudelijk samengesteld door Bruno Reichlin, gastconservator aangetrokken door het Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Speciaal voor de Wiebengahal in Maastricht ontwierp architect en vormgever Christoph Seyferth (Keulen 1966) een bijzonder tentoonstellingsmodel, waarbij aluminium op een opvallende wijze is toegepast.. Een perfect eerbetoon aan de man voor wie aluminium door de lichtheid en flexibiliteit zo'n centrale plaats innam binnen zijn oeuvre .De tentoonstelling is te zien tot en met 2 september 2007. De tentoonstelling krijgt bijzondere ondersteuning van Vesteda en Vitra Nederland.

Het NAi Maastricht wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Vesteda, partners 3W Vastgoed en RO groep, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en ministerie van OCW. Met dank aan de BankGiro Loterij en onze partners Com.Wonen, OVG en Ymere.
26-06-2007 9:57


Zeeland krijgt er een bijzonder bos bij. Hiervoor ondertekenden vijf partijen op 25 juni een overeenkomst. Daarmee staan ze garant voor de aanplant van het Delta Klimaatbos, vlakbij natuur- en milieucentrum Ecoscope in Renesse. Provincie Zeeland, energiebedrijf Delta, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer en de gemeente Schouwen-Duiveland spannen zich op deze manier in voor een schoner Zeeland. De samenwerking tussen de partijen levert een klimaatbos op dat qua omvang uniek is in Nederland. Dat is mede dankzij de financiële bijdrage die Delta levert voor de aanleg en onderhoud van het bos. Het bos, dat een omvang heeft ter grootte van 46 voetbalvelden, is goed voor het vastleggen van 7.000 ton CO2 in de komende 50 jaar. Met deze actie is Delta in staat om 2.600 huishoudens een jaar lang te voorzien van ‘groen gas’. Met de beplanting van de 23 hectare klimaatbos is het einde nog niet in zicht.

Natuurbeheerder Staatsbosbeheer staat zeker open voor een vervolg, ook buiten Zeeland. Staatsbosbeheer is van mening dat een klimaatbos een bijdrage levert aan de bewustwording rond klimaatsverandering. Bij voorkeur voorziet een klimaatbos ook in andere behoeftes, zoals recreatieve voorzieningen.
26-06-2007 9:51


Een mijlpaal in het streven naar schilderwerk in alle seizoenen. Dat vindt FNV Bouw van het kabinetsbesluit om schilderwerk aan panden van de rijksoverheid zoveel mogelijk in de winterperiode te laten plaatsvinden. Daarmee levert de Rijksoverheid een bijdrage aan het tegengaan van seizoenswerkloosheid onder schilders, aldus FNV Bouw.

In december 2006 riep FNV Bouw samen met werkgeversorganisatie FOSAG het kabinet op om een afspraak te maken tussen de schildersbranche en overheden om schilderwerk aan overheidsgebouwen in beginsel uit te voeren in de winterperiode. Dick van Haaster, voorzitter van FNV Bouw: "Met dit besluit geeft het kabinet gehoor aan dit verzoek. We hopen dat meer opdrachtgevers dit voorbeeld volgen."

De werkloosheid onder schilders kent traditioneel een vast patroon van pieken in de winter en dalen in de zomer. Bij gebrek aan opdrachten sturen schildersbedrijven noodgedwongen tegen het einde van het jaar veel werknemers met een ww-uitkering naar huis. Werknemers en werkgevers in de sector hebben onderling afspraken gemaakt om tot een betere spreiding van werk over het jaar te komen. Om de seizoenswerkloosheid fors terug te dringen, moeten opdrachtgevers, zoals de rijksoverheid, een bijdrage leveren. Technische en organisatorische innovaties hebben schilderwerk, zowel binnen als buiten, het gehele jaar door mogelijk gemaakt.
25-06-2007 10:09


Het verzorgen van een duurzame werkomgeving wordt vooral gezien als de verantwoordelijkheid van de werkgever. Dit blijkt uit een onderzoek dat Blauw Research heeft gedaan onder werkende Nederlanders, in opdracht van OVG Projectontwikkeling uit Rotterdam.

Slechts 5,8 procent van de werknemers rekent duurzaam werken tot de eigen verantwoordelijkheid. De Nederlandse kantoorwerker blijkt echter wel milieubewust: ruim driekwart (77,1 procent) vindt dat iedere burger een bijdrage moet leveren aan een betere woon- en leefomgeving. Op het werk gedraagt men zich minder milieubewust dan thuis: ongeveer tweederde (65 procent) zegt thuis meer met energiebesparing bezig te zijn dan op het werk. Slechts één op de vijf (21 procent) ondervraagden spreekt collega's op het werk er op aan om energiezuinig te werken. Ruim 85 procent (werkgevers én werknemers) vindt dat de verantwoordelijkheid voor een duurzame en prettige werkomgeving bij de werkgever of de overheid ligt.

Bijna 90 procent van de ondervraagden werkt vanuit industrie- en bedrijventerreinen of in de stad, terwijl ruim de helft (56 procent) het liefst zou werken in een groene omgeving. Behalve als dit ten koste gaat van de bereikbaarheid van de werkplek, wijst het onderzoek eveneens uit. 'We vinden milieu en groen belangrijke thema's, maar we willen er geen concessies voor doen', constateert Pier Vellinga, hoogleraar Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Wageningen en directeur van het Klimaatcentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam, in een reactie op het onderzoek.

Vellinga stelt dat een groene werkomgeving kan bijdragen aan de bewustwording rondom milieu- en duurzaamheidsvraagstukken op de werkplek. 'Willen we echt een kentering op gang brengen dan moeten we ernaar streven om CO2-neutraal te gaan werken. Dat kan alleen worden bereikt als werkgever én werknemer zich samen hiervoor inspannen en elkaar hierop aanspreken. Een zichtbaar groenere werkplek is een mooi startpunt, omdat deze doorgaans als prettig en stimulerend wordt ervaren.' Uit het onderzoek blijkt dat slechts 8 procent van de ondervraagden een groene werkomgeving daadwerkelijk is gegund.

 

 

22-06-2007 11:29
 

 

Het tekort aan hoger opgeleiden was nooit eerder zo groot. Vooral in commerciële en technische functies is het aanbod aan banen groot. Niet alleen stijgt het aantal vacatures voor hoogopgeleiden snel, het aantal mensen dat op zoek is naar een dergelijke functie daalde in de maand mei met één procent. De kloof tussen vraag en aanbod was nog nooit zo groot, zo blijkt uit de Intermediair Arbeidsmarktbalans over mei 2007.

De laatste anderhalf jaar is het aantal vacatures voor hoogopgeleiden met 23 procent gestegen. Hoogopgeleide werknemers in commerciële en technische functies zijn het meest gewild: het aanbod aan banen steeg hier met respectievelijk 37 en 42 procent. En ondanks overheidsbeloften over het terugdringen van het aantal ambtenaren, is het aantal overheidsvacatures voor hoogopgeleiden de laatste anderhalf jaar met maar liefst 48 procent toegenomen.

Opvallend is dat het aantal vacatures voor financiële functies in mei daalde. Dat zou vooral te maken hebben met de onrust in de bankenwereld, die ertoe heeft geleid dat banken minder zijn gaan werven. Verder nam ook het aantal geadverteerde ICT-vacatures af. Volgens de onderzoekers komt dat echter niet door een gebrek aan werk in de sector, maar doordat ICT-organisaties zich meer van alternatieve wervingskanalen zijn gaan bedienen.

Bron: E-mail nieuwsbrief Gids voor Personeelsmanagement

 

21-06-2007 9:09


Een zware baan drukt zwaar op het privéleven, zo leert wetenschappelijk onderzoek door Madelon van Hoof. Vooral harde werkers komen in de weekenden onvoldoende tot rust.

Mensen die het op hun werk zwaar hebben, hebben het moeilijker om thuis op een evenwichtige manier te functioneren dan mensen met een rustiger baan. De harde werkers slapen slechter en zijn daardoor vermoeider. Het weekend blijkt voor deze harde werkers niet lang genoeg om tot rust te komen en geheel te herstellen van de inspanningen van de week.

Dit alles vergroot op termijn de kans op depressie en burn-out, ook al omdat een teveel aan werk vrijwel altijd ten koste gaat van actieve vrijetijdsbesteding als sport. Ook sociale contacten hebben ernstig onder het vele werk te lijden.

Madelon van Hoof promoveert deze week aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij deed voor haar proefschrift onderzoek onder ruim 700 politieagenten en 120 universitaire wetenschappers. De conclusies van het onderzoek tonen volgens haar duidelijk het belang aan van een goede balans tussen werk en privé.

Bron: E-mail nieuwsbrief Gids voor Personeelsmanagement
21-06-2007 8:52


Een schoon kantoor levert bedrijven meer geld op dan zij vermoeden. Een schone werkomgeving leidt ertoe dat mensen minder snel ziek worden en meer plezier in hun werk hebben. En dat zorgt voor een hogere productiviteit van werknemers. Verschillende onderzoeken tonen de relatie tussen een schone werkomgeving en werkprestaties aan.

Toch realiseren veel bedrijven zich niet wat de effecten van goed schoonmaken zijn. Professionele schoonmaak zorgt allereerst voor een representatieve uitstraling, maar als onderdeel van een bewuste bedrijfsvoering kan het ook geld opleveren. Daarom start de RAS (Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche) deze week een campagne om bedrijven en organisaties te laten zien wat het belang van een schone werkplek is.

Veel bedrijven zien de schoonmaak nog steeds als noodzakelijk kwaad om het kantoor op het eerste gezicht schoon te hebben. Werkgevers zien echter vaak niet dat een schoon binnenmilieu direct invloed heeft op de gezondheid van werknemers. Vooral op plaatsen met een ruw oppervlak, zoals de bureaustoel of de vloerbedekking, bevinden zich veel bacteriën. Deze bacteriën kunnen leiden tot ziekte, allergieën, vermoeidheid en hoofdpijn. Als werkplekken professioneel worden schoongemaakt, krijgen bacteriën minder kans zich te verspreiden. Mensen worden zo minder snel ziek en bedrijven hebben hier direct profijt van. Met de campagne ‘Het verborgen Geld' wil de RAS bedrijven bewust maken van de verborgen effecten van schoonmaken.

De campagne ‘Het verborgen geld' laat bedrijven op een verrassende manier zien dat er belangrijke voordelen te behalen zijn met professionele schoonmaak. In radiocommercials, advertenties en via de website www.hetverborgengeld.nl

worden (facilitair) managers opgeroepen om te testen waar het verborgen geld in hun bedrijf zit.

De RAS heeft tot doel de goede sociale verhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche te bevorderen. Het bestuur van de RAS bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgeverorganisatie OSB en de werknemersorganisaties CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten. Sinds een aantal jaren werken zij gezamenlijk onder het motto ‘De schoonmaker maakt het mogelijk' aan het versterken van het imago van de schoonmaak- en glazenwassersbranche.

 

 

 

20-06-2007 17:42

 

Marcel Leander is bij ACCO Brands Benelux de nieuwe commercial market manager voor de productgroep 'Visual Communication'. Hij is verantwoordelijk voor het algeheel management van deze productgroep, bekend onder het merk NOBO.

Saskia van Muijlwijk is de nieuwe trade marketing manager bij ACCO Brands Benelux. In deze functie is zij verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van alle corporate marketing activiteiten van ACCO Brands Benelux. Tevens is zij verantwoordelijk voor ondersteunende marketingactiviteiten specifiek gericht op de verschillende productgroepen van ACCO Brands, bekend onder de merken NOBO, REXEL, GBC, Ibico en Kensington.

 

 

 

 

20-06-2007 8:19


Gold Italia vestigt zich vanaf heden officieel in Nederland. Deze Italiaanse producent van een groot aantal home entertainment producten zoals MP3, home entertainment systemen en een complete lijn met professionele LCD-monitoren en LCD-televisies, heeft zich in Wijchen gesetteld en neemt de firma Thrill-seeker.nl in handen voor marketing en PR.


Om haar Europese distributie te versterken en te ondersteunen heeft Gold Italia er voor gekozen om een branche-office te openen in Nederland. Onder leiding van Lidia Russo, zal nu de distributie vanuit Nederland verder binnen Europa worden uitgerold. "Deze stap is noodzakelijk, voor een bedrijf als Gold Italia, om verder te kunnen groeien in de Europese markt. De producten waren er al klaar voor, nu is ook de distributie klaar voor verdere groei", aldus Russo.

Voor marketing en PR heeft Gold Italia in Nederland gekozen voor thrill-seeker.nl . Dit is een jong platform voor levensgenieters. Thrill-Seeker.nl zet direct en indirect nieuwe, innovatieve producten op het gebied van multimedia op de markt. Binnen een korte periode worden nieuwe producten gelanceerd via een distributienetwerk met korte lijnen.

De lijn van home entertainment producten en professionele LCD-monitoren en LCD-televisies, is gebaseerd op de Italiaanse lifestyle.


Nadere product informatie: http://www.e-webshop.nl/

Nadere pr/marketing informatie: www.thrill-seeker.nl

 

19-06-2007 9:12


De Nederlandse manager wisselt te snel van baan. Door continu veranderende managementlagen ontstaat cynisme en scepsis op de werkvloer. Een nieuwe leidinggevende komt met nieuw beleid en daar hebben werknemers de balen van.

Dit stelt Bert Onstein, Content Manager bij opleidingsinstituut Pro Education, voormalig onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. De kwaliteit en de interne samenwerking staan door het snel verkassende management onder druk en een professionele organisatie krijgt geen gestalte. Onstein is van mening dat de manager een langere termijn moet aanblijven om werkelijke veranderingen te kunnen bereiken.

(Bron: Nationale Vacaturebank.nl)
18-06-2007 9:10

 

Hedge fund Centaurus, de activistische aandeelhouder van Ahold en Stork, heeft een belang van 5 procent genomen in Corporate Express (handelshuis in kantoorartikelen). Het voormalige Buhrmann haalt een groot deel van zijn omzet in de VS, maar lijdt onder de slechte economische omstandigheden daar. In het eerste kwartaal daalde de omzet van het bedrijf met 7,5 procent.

Centaurus bestaat sinds 2000 en kwam eerder in het nieuws door zijn opstandige houding als aandeelhouder bij CSM, PinkRoccade, Tele2 en Versatel.

15-06-2007 14:19

Hoe een betere werk- en leefomgeving te creëren? Dat is het thema van het Gispen-symposium 'A Better Life at Work'. De bijeenkomst vindt plaats op 20 en 21 juni. “Zoals u van Gispen gewend bent, willen we graag met u kennis delen over de nieuwe ontwikkelingen binnen de experience economy middels een aantal lezingen van prominenten uit het vakgebied”, aldus de Culemborgse inrichter in een toelichting.

De lezingen vinden plaats op woensdag 20 en donderdag 21 juni tijdens een ochtend- en een middagsessie. Sprekers zijn Arko van Brakel (‘de snelheid van ondernemen’), Hein van der Horst (‘innovatieve aanbestedingsvormen’), Bernard Drion (‘experience economy’) en Remko Oosterwijk (‘het vergelijken van prestaties’)

Tussen de lezingen door is er gelegenheid om bij Gispen in de keuken te kijken. “Graag horen we uw mening over nieuwe werkvormen waarin de intelligente boekenkast en de collectie ‘tuinmeubelen’ een rol vervullen”, aldus de Gispen-woordvoerder. “Dit zijn trouwens voorbeelden van vernieuwing, die pas na verandering van gebruikersgedrag tot verbetering leiden.”

Belangstellenden voor het symposium kunnen zich aanmelden via www.gispen.nl/symposium. Hier is ook meer informatie te vinden over de sprekers en de workshops.
15-06-2007 13:50


Politieke intuïtie is een waardevolle eigenschap op de werkvloer. Dat beweren althans onderzoekers van het Britse Chartered Management Institute. Waar de management/politucs in het verleden rücksichtslos zijn doel trachtte te bereiken, is tegenwoordig het aangaan van strategische allianties dé manier om het hoofd boven water te houden in managersland.

Blijkens het onderzoek staan Britse managers steeds afwijzender tegenover ouderwetse politieke spelletjes. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat minder dan een derde van de ondervraagde managers kantoorpolitiek nog simpelweg beschouwt als het ‘verdedigen van het eigen territorium’. De meerderheid van de ondervraagden dat goede politieke vaardigheden bestaan uit het ‘creëren van allianties’ (zes van de tien), ‘interactie met overheden’ (vier van de tien) en het ‘overbruggen van verschillen’(vier van de tien).

Uit het onderzoek blijkt voorts dat de meerderheid van de managers zich hun politieke vaardigheden in de praktijk te hebben eigengemaakt. Zo’n 85 procent van de managers geeft aan vooral in crisissituaties ervaring te hebben opgedaan. Tweederde heeft veel geleerd van het ‘kijken naar rolmodellen’.
15-06-2007 9:32


Er is geen land waar telewerken zo hot is als in Nederland. Dat blijkt uit een recente publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Ongeveer een vijfde deel van de Nederlandse beroepsbevolking werkt regelmatig thuis. Hiermee is Nederland afgetekend koploper in Europa.

Het Europees gemiddelde ligt op slechts zeven procent. In Nederland wordt ook meer thuisgewerkt dan in de technologisch veelal vooruitstrevende Verenigde Staten. Daar ligt het percentage telewerkers zo omstreeks de 17 procent.

Ondanks het gunstige rapportcijfer is Nederland er nog lang niet. Pleitbezorgers van telewerken beweren dat het thuiswerken een belangrijke strategie kan zijn om het fileprobleem in ons land op te lossen. De score van 20 procent is hiervoor bij lange na niet toereikend, zoals vele landgenoten vaochtend weer aan den lijve konden ondervinden.
15-06-2007 9:22


De 2007-editie van de vastgoedbeurs Provada, die van 11 tot en met 13 juni plaatsvond in de RAI in Amsterdam, is zowel voor de standhouders, de bezoekers als de organisatie succesvol verlopen. Maar liefst 15.362 geïnteresseerden hebben het Nederlandse vastgoedplatform bezocht. Dit zijn er ruim vijfduizend meer dan vorig jaar.

De Provada-organisatie had voorafgaand aan de beurs de hoop uitgesproken tussen de 12.000 en 14.000 bezoekers te mogen ontvangen. Op maandag werd al duidelijk dat deze getallen niet te optimistisch waren ingeschat. John Kerkhoven, commercieel directeur: “Het aantal registraties was op maandag al bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar en dinsdagmiddag zaten we al op de tienduizend. Dat we meer dan vijftienduizend bezoekers mochten ontvangen, hadden we vooraf niet durven hopen.”

De groei van het aantal bezoekers is mogelijk mede te danken aan de aanwezigheid van nieuwe doelgroepen als de woningcorporaties, eindgebruikers en het grote aantal gemeenten. Maar ook het inhoudelijke programma met vele debatten, congressen en seminars trok veel belangstelling. Met name het Beleggersdebat op dinsdag en het Corporatiedebat op woensdag waren zeer druk bezocht.
15-06-2007 8:55


Het veranderen van huisstijl heeft slechts een beperkt positief effect. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat is uitgevoerd door identity manangement-bureau NykampNyboer en de Universiteit van Twente (UT).

Vooral eigen medewerkers reageren positief op een huisstijlverandering. Voor een imagoverandering bij de buitenwacht is evenwel meer nodig. “Om dit te bewerkstelligen zou het gedrag van een organisatie moeten veranderen”, aldus onderzoekster Wendy Bolhuis.

Voor het onderzoek zijn de interne en externe effecten van een huisstijlverandering gemeten bij een viertal Nederlandse organisaties die onlangs hun huisstijl hebben gewijzigd. De deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd naar de informatievoorziening over de nieuwe huisstijl, de aanwezige kennis over de nieuwe huisstijl en de waardering voor de oude en nieuwe huisstijl.

14-06-2007 10:23


Het gemiddelde besteedbare inkomen van ondernemers is sterk gedaald tussen 2001 en 2004. Zelfstandigen zagen hun inkomen gemiddeld met ruim 10 procent afnemen. Onder directeur-eigenaren van een bv bedroeg de daling zelfs 15 procent. Deze ontwikkelingen vormen een voortzetting van de dalende trend van het gemiddelde inkomen, die begin jaren negentig is ingezet. Dit en meer blijkt uit het rapport 'Een eigen bedrijf: loon naar werken?' van EIM.

Over de periode 1990-2004 bezien is het gemiddelde besteedbare inkomen van zelfstandigen en dga's met respectievelijk 37 en 36 procent gedaald. Zelfstandigen verdienden in 2004 gemiddeld minder dan werknemers. Het gemiddelde inkomen van zelfstandigen bedroeg 20.400 euro in 2004, terwijl werknemers gemiddeld 22.400 euro te besteden hadden. Dit is een opmerkelijke uitkomst, aangezien voor zelfstandigen een hogere beloning mag worden verwacht voor hun activiteiten, op basis van de extra risico's die zij nemen.

Naar de sectoren gezien blijkt dat de winst uit onderneming in 2004 benedengemiddeld is voor persoonlijke dienstverlening (13.700 euro), horeca (17.200 euro) en handel en reparatie (18.800 euro). In sectoren als de zakelijke dienstverlening (23.500 euro) en de bouw (26.800 euro) liggen de gemiddelde winsten hoger. De medische specialisten in de gezondheids- en welzijnszorg spannen de kroon. Zij behaalden in 2004 een gemiddelde winst van 55.500 euro.

Ook in het buitenland, waaronder landen als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is sprake van dalende inkomens van zelfstandigen. De ontwikkelingen hangen samen met de opkomst van het ondernemerschap. Jaarlijks beginnen steeds meer starters een eigen bedrijf en groeit het aandeel zelfstandigen met jonge bedrijven. Daarnaast wordt de diversiteit onder ondernemers steeds groter. Onder andere steeds meer vrouwen, jongeren en allochtonen betreden de paden van het ondernemerslandschap. De genoemde groepen ondernemers hebben een lager dan gemiddeld inkomen. Soms hangt het lagere inkomen samen met het feit dat ze minder uren aan de onderneming besteden (opkomst deeltijdondernemerschap). Tussen 2001 en 2004 heeft ook de tegenvallende conjunctuur een rol gespeeld bij de daling van inkomens.

Pagina's: 92 | 14 jun. 2007 | ISBN: 9037106701 | Prijs gedrukte versie: 45,00 euro
Auteur: drs. M. Folkeringa.


Het rapport 'Een eigen bedrijf: loon naar werken?' schetst een totaalbeeld van de inkomenspositie van ondernemers en bevat analyses van de de belangrijkste trends in de periode 1990-2004. Wat is de hoogte van het gemiddelde inkomen van ondernemers en hoe heeft dit zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Zijn er verschillen tussen starters en 'gevestigde' ondernemers? Verdienen ondernemers in de Randstad meer dan ondernemers 'in de provincie'? Op dit soort vragen geeft het rapport een antwoord. De resultaten kunnen als input worden gezien voor tal van beleidsdiscussies die spelen op het terrein van (stimulering van) ondernemerschap

 

13-06-2007 9:48


In de eerste vijf maanden van 2007 is voor 3,9 miljard euro in vastgoed geïnvesteerd. Het lijkt erop dat het hoge investeringsvolume van 2006 (8,5 miljard) in 2007 tenminste zal worden geëvenaard. De invloed van buitenlandse beleggers op de Nederlandse beleggingsmarkt is duidelijk toegenomen. Zij waren betrokken bij grote portefeuilletransacties en namen maar liefst de helft van het totale investeringsvolume voor hun rekening. DTZ verwacht, dat buitenlandse investeerders ook de komende jaren hun stempel op de Nederlandse markt blijven drukken. Dit blijkt uit het nieuwe researchrapport ‘Investments without limits’ van DTZ Zadelhoff. Tot nu toe was gemiddeld de helft van het totaal geïnvesteerde vermogen afkomstig uit het buitenland. De Nederlandse markt is voor buitenlandse partijen interessant, omdat de aanvangsrendementen in vergelijking met het buitenland hier nog relatief hoog zijn. Bovendien is de Nederlandse vastgoedmarkt één van de meest transparante van Europa, onder meer dankzij de jarenlange aandacht voor vakkundige research. Vooral Duitse beleggers zijn al enkele jaren erg actief op de Nederlandse markt, maar ook Angelsaksische partijen investeren hier steeds meer. Ook de toegenomen bouwproductie zorgt voor meer dynamiek op de beleggingsmarkt. In 2006 waren ontwikkelaars, na particuliere beleggers, de grootste aanbieder van vastgoed op de beleggingsmarkt. In totaal verkochten zij voor 2 miljard euro aan vastgoed, wat bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar daarvoor betekent. Nu de gebruikersmarkten weer aantrekken, grijpen steeds meer ontwikkelaars deze kans aan om de bouwproductie op te voeren. Uit analyses van DTZ blijkt, dat van de totale Nederlandse voorraad (249 miljard euro) op dit moment iets meer dan de helft (131 miljard euro) in handen is van professionele beleggers. De groeipotentie van de Nederlandse vastgoedmarkt in de komende drie jaar bedraagt, blijkt verder, ongeveer 2 miljard euro. Door verdere groei van de markt en door sale & leaseback-transacties krijgen professionele beleggers de kans om hun belang in Nederlands vastgoed uit te breiden naar zo’n 133 miljard euro. Voor meer informatie: DTZ Zadelhoff v.o.f., telefoon 030 2 524 500.
13-06-2007 8:35


Na drie jaar actief te zijn geweest voor de Belgische kantoormeubelfabrikant Pami heeft Harry van Dijk zijn werkzaamheden als zelfstandig consultant weer opgepakt. Met zijn bedrijf Facts+Vision wil hij het kennishiaat opvullen dat hij constateert in de inrichtingskolom.

"In de afgelopen jaren is mij gebleken dat er nog te vaak een ‘information gap’ ontstaat tussen opdrachtgevers, architecten, leveranciers en projectinrichters", aldus Van Dijk. "In veel van deze gevallen is er sprake van beperkte communicatie en het gemis aan dat ene aanspreekpunt: de coördinator. Daardoor vindt er onvoldoende kennis- of belangrijke informatieoverdracht plaats en zijn deze aspecten vaak aanleiding voor kleine of grotere teleurstellingen achteraf."  

Die coördinerende rol wil Van Dijk met Facts+Vision gaan vervullen. "We hebben afspraken gemaakt met ontwerpers, interieurarchitecten, fabrikanten en projectinrichters", aldus Van Dijk over zijn initiatief. "Daardoor zijn we in staat elk aspect voor de klant te ondersteunen en alle dimensies op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld de ontwerpmogelijkheden versus productmogelijkheden, klantwensen versus inrichtingsperspectieven , ergonomie versus normeringen, levertijden versus opleveringstermijnen en budgetten versus prijzen."
12-06-2007 8:59


Het merendeel van de architecten, hoofdaannemers en installateurs in België, heeft de omzet tijdens het laatste kwartaal van 2006 zien stijgen. Vooral de hoofdaannemers zijn positief. Van hen wist een derde de omzet van het laatste kwartaal van 2005 te overtreffen. De vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2007 zijn positief, maar blijven achter bij de positieve cijfers van het laatste kwartaal van 2006. Dit blijkt uit onderzoek van Bouwkennis ten behoeve van het Bouwkennis Jaarrapport België 2007.(www.bouwkennis.nl)
12-06-2007 8:56


Stichting VIBA Expo treedt sinds 16 mei 2007 naar buiten onder de naam SVE. Een verandering van naam: korter, maar ook, zo bericht de stichting, een bevestiging van de ontwikkeling naar een dynamische organisatie. SVE heeft als kernactiviteit de zorg voor kwaliteit en gezondheid in de gebouwde omgeving.

Bij een nieuwe naam hoort uiteraard ook een nieuwe website: www.sveweb.nl . Ook het e-mail-adres is gewijzigd: info@sveweb.nl. Het kantoor van SVE blijft gevestigd bij de permanente expositie in 's-Hertogenbosch, 5222 AE Veemarktkade 8, gebouw B, de voormalige fabriek van De Gruyter.
12-06-2007 8:50


Kuipers Groep Projectinrichters + Designers introduceert op 15 juni in het NAI (Rotterdam) een speciale collectie voor architecten, met vooral werk van Nederlandse hand. Veel van de items worden exclusief voor de Nederlandse projectmarkt gevoerd.
09-06-2007 12:34
 

 

Sollicitanten laten zich bij de keuze voor een werkgever steeds sterker leiden door de inhoud van de functie, blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group.

De top-5 van zwaarwegende criteria ziet er nu als volgt uit: op de vijfde plaats staat uitdaging van het werk en op vier de zekerheid van een vast contract. Inhoud van het werk vinden we terug op de derde plaats, het salaris op plaats twee. De allerbelangrijkste overweging bij de beslissing om al dan niet bij een werkgever in dienst te treden, is net als vorig jaar de werksfeer.

Werksfeer en salaris springen er qua importantie duidelijk uit; ze worden door respectievelijk 59 en 58 procent van de respondenten genoemd. Inhoud van het werk scoort met 50 procent een stuk lager, maar wordt wel steeds belangrijker: vorig jaar benoemde slechts 44 procent het als een criterium bij de keuze voor een werkgever, in 2005 nog maar 42 procent. Naast de top-5 worden ook bereikbaarheid, secundaire arbeidsvoorwaarden en flexibele werktijden relatief vaak genoemd: meer dan een kwart van de ondervraagden neemt deze punten mee in de beoordeling van een organisatie als potentiële werkgever.

09-06-2007 12:19

De vakbeurs ZorgFac is verplaatst, zo meldt organisator HoLaPress. De nieuwe data van het evenement zijn 21, 22 en 23 mei 2008.De  beurs, die wordt gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch, fungeert als ontmoetingspunt voor facilitair management en bedrijfsleven. De vakbeurs is gedurende de drie dagen in mei geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Eerder stond het vakevenement gepland op 19, 20 en 21 maart 2008.

 

09-06-2007 11:55


Ruim 75 procent van de Nederlandse managers neemt zijn laptop niet mee naar zijn vakantiebestemming. Dat blijkt uit onderzoek van financieel wervings- en selectiebureau Robert Half Finance & Accounting. De Nederlandse manager zorgt daarentegen wel dat hij doordeweeks 's avonds telefonisch bereikbaar is. Financieel wervings- en selectiebureau Robert Half Finance & Accounting ondervroeg ruim vijfduizend managers uit zeventien landen.

Ook 83 procent van de Ierse managers neemt de laptop niet mee op vakantie. Dit in tegenstelling tot managers uit Hong Kong en Italië, waar respectievelijk 90 en 57 procent van de leidinggevenden zijn computer wel meeneemt naar de vakantiebestemming.

's Avonds zijn de Nederlandse managers wel goed bereikbaar. Vier op de vijf laat de telefoon aanstaan en leest zijn e-mail, schrijft het Financieele Dagblad www.fd.nl. Zij worden in bereikbaarheid voorbijgestreefd door managers uit Hong Kong, die zeiden in ieder geval één weekend per maand, drie op de vier weekenden of zelfs elk weekend door te werken.

 

08-06-2007 9:20


De huidige discussie over het verrommelende landschap en de verpauperende bedrijventerreinen richt zich teveel op het nu en te weinig op de toekomst. Dat stelt oud-directielid Wim Rust van Fakton Financiële vastgoedregisseurs in Rotterdam.

Wil Nederland de komende generaties niet opschepen met een nauwelijks te dragen financieringslast, dan dient de gronduitgifte door gemeenten per direct volledig verboden te worden. Voor nieuwe bedrijventerreinen moeten alternatieve financierings- en eigendomsvormen worden toegepast die recht doen aan het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Wim Rust reageert daarmee op de stroom aan artikelen die recentelijk over dit onderwerp zijn gepubliceerd.

Volgens de oud-directeur kan het onderwerp ‘Mooi Nederland’ zich inmiddels verheugen op een grote maatschappelijke en politieke belangstelling, maar heeft de discussie veel trekken van navelstaarderij. “Er wordt veel gesproken over geluidswallen en lelijkheid; welke troep ons te wachten staat als deze terreinen te zijner tijd verouderd zijn valt met geen pen te beschrijven. Men lijkt echter onvoldoende te beseffen dat onder de landschappelijke rommel in de eerste plaats financiële rommel zit, en dat de landschappelijke verloedering van Nederland het gevolg is van economische wetmatigheden. Dat los je niet op met oplossingen op de korte baan. Er dient echt per direct een omslag te worden gemaakt, anders zadelen wij de toekomstige generaties met een onvoorstelbaar financieel probleem op.” 

Volgens Rust is het echte probleem dat het herstructureren van oude fabrieks- en bedrijventerreinen op dit moment markttechnisch simpelweg niet rendabel is. Redenen: versnipperd eigendom en torenhoge verwervings- en saneringskosten. Rust: “Die kosten zijn ongeveer een factor drie keer zo hoog als de uitgifteprijs van nieuwe bouwrijpe grond. Ofwel: gemeenten halen 100 miljoen binnen aan grondverkoop en moeten tegelijkertijd 300 miljoen kosten maken voor sanering, verwerving en bouwrijp maken. Je hoeft geen groot rekenaar te zijn om te kunnen bedenken hoe dit beleid op de lange termijn gaat uitwerken.”

Volgens Rust kan het tij enkel gekeerd worden door per onmiddellijk de traditionele uitgifte van grond door gemeenten te verbieden en nieuwe, meer innovatieve financiële constructies toe te passen. “Dat kan op tal van manieren. Bijvoorbeeld door bedrijfsterreinen in erfpacht voor beperkte duur uit te geven, zoals het Havenbedrijf dat in Rotterdam doet. Vanzelfsprekend zonder vergoeding aan het einde van de erfpacht. Omdat de gebruiker van de grond dat vooraf weet kan hij dat financieel van tevoren incalculeren. Een andere mogelijkheid is grondlease - voor bedrijven vaak ook nog eens een aantrekkelijke financieringsvorm. Ook kan naar analogie van elektrische apparatuur met een vervuilende restwaarde een verwijderingsbijdrage worden gevraagd bij de uitgifte van grond. Een rekentechnisch charmante oplossing, omdat dit ten gevolge van de rente-effecten maar een klein bedrag hoeft te zijn van de nieuwbouw uitgifteprijs.” 

Dit heeft volgens Rust alleen kans van slagen als alle gemeenten dit doen. Anders ontstaat een concurrentiestrijd op duurzaamheid. “Want nu vindt er een grote verspilling plaats van landschap, omdat iedere gemeente concurreert met andere gemeenten om bedrijvigheid aan te trekken. Duurzaamheid mag nooit inzet worden bij concurrentie. Het politiek adagium ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ is zeker hier op zijn plaats: de overheid moet grip houden op dit soort terreinen, omdat ze nu eenmaal sterk aan ontwikkeling onderhevig zijn. Doordat gemeenten hun eigendom verkwanselen met gewin op korte termijn als doelstelling, raken we langzaam de regie kwijt – met alle gevolgen van dien voor onze kinderen.”
08-06-2007 9:05


Op dit moment vindt in Rotterdam de beurs 100% Design plaats. In de Van Nelle Ontwerpfabriek in de Maasstad toont een groot aantal fabrikanten en ontwerpers hun kunsten. 

De eerste indruk van het evenement is dat het 'design-gehalte' hoger is dan vorig jaar. Waar in 2006 vooral het aantal projectinrichters opvallend was, is bij de huidige, grotere editie van de beurs de balans hersteld ten gunste van (veelal jonge) ontwerpers. Dit komt onder meer tot uiting in de gang tussen de zalen 100% Tabak en 100% Distributie, waar werkstukken van studenten van de Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht te zien zijn. Ook zijn de campsites - de stands met producten van jong designtalent - dit jaar gesitueerd op een mooiere plek dan vorig jaar.

 

Een uitgebreid verslag van de beurs is binnenkort te vinden op deze site. Het volgende opmerkelijke feit willen we u echter niet onthouden: kantoorgigant Samas staat niet onder de eigen naam op de beurs. De veelgeplaagde kantoorinrichter uit Houten exposeert onder de naam 'The Village Office'. Of dit iets te maken heeft met de voortdurend slechte berichten die de naam 'Samas' aankleven? We hopen u er binnenkort meer over te kunnen berichten. 

08-06-2007 8:46


Geïnteresseerd in eigentijdse kantoorconfiguraties? Dan is de inspiratiemiddag The Next Step zeker wat voor u. Het evenement wordt georganiseerd door Veldhoen + Company en vindt plaats op 20 juni.

Erik Veldhoen is zoals bekend één van dé grote roergangers van flexibel werken in ons land. Opmerkelijk genoeg zal Veldhoen tijdens de inspiratiemiddag niet zelf het woord voeren. Die taak is weggelegd voor Ton Geerts, (KvK Rotterdam), Henny van Egmond (Rabobank) en Rob Fijlstra (Fijlstra-Wullings).

De inspiratiemiddag wordt gehouden in het auditorium van de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Deelname is gratis. Aanmelden is mogelijk via thenextstep@veldhoen.nl
06-06-2007 12:38


Ernst & Young signaleert een recordschaarste aan externe ICT'ers en waarschuwt voor het weglekken van ICT-werk naar het buitenland. De krapte op de arbeidsmarkt kan betekenen dat banen definitief verdwijnen.

De onderzoekers bevroegen voor hun tweemaandelijkse 'ICT Barometer' 607 directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven en de overheid.Het beeld dat zij schetsen is enigszins verontrustend. De vraag naar externe ICT'ers is nog nooit zo groot geweest en ook is die vraag nog niet eerder zó snel gestegen. Tegenover deze sterk toenemende vraag staat echter geen toename van het aanbod. Daardoor zullen steeds meer bedrijven zich wellicht op termijn genoodzaakt zien om ICT-werk naar het buitenland te verplaatsen. Dat brengt ook het risico met zich mee dat belangrijke kennis uit ons land weglekt.

Om de problemen het hoofd te bieden, pleit Ernst & Young in de eerste plaats voor stimuleringsmaatregelen door de overheid, die de aantrekkingskracht van ICT-studies moeten vergroten. Maar de ICT-bedrijven zelf zouden de grootste investering moeten doen, denken de onderzoekers. De organisaties in deze sector hebben over het algemeen een slecht imago als werkgever, en scoren slecht op lijstjes van favoriete werkgevers. En dan wordt het moeilijk werven.

(Bron: Gids voor Personeelsmanagement)
05-06-2007 14:22


RSI, wie kent het nie? Toch worden er nog immer veel onderzoeken gedaan naar verhelpen ervan. De TU Darmstadt bijvoorbeeld, heeft onlangs een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gehouden. In de studie is onderzoek gedaan naar de pentablet als ergonomisch alternatief voor de computermuis. De resultaten van dat onderzoek worden 12 juni in het WTC Alnovum in Almere gepresenteerd.

 

Het voorkomen van RSI (repetitive strain injury) wordt gezien als een complexe materie. Het probleem ligt in het repeterende karakter van monotone bewegingen, die de basis vormen voor het hedendaagse computer werk. Een frequente wijziging van bewegingspatronen gedurende computerwerk kan wellicht een positief effect hebben op het musculosketal systeem.

Wacom is fabrikant en tevens marktleider, op het gebied van pentablets en interactieve pen-displays. Dit bedrijf nodigt pers en geïnteresseerden vanaf 14.00 uur in het WTC uit om de onderzoeksresultaten van het bovengenoemd wetenschappelijke onderzoek te komen bewonderen.

Het onderzoek staat onder de leiding van professor dr. Hardo Sorgatz van de TU Darmstadt. De bijeenkomst bevat een presentatie over de RSI- studie van Sorgatz.
Aansluitend bestaat de mogelijkheid om in informele sfeer en onder het genot van een hapje en een drankje uw netwerk te vergroten. Nadere informatie: www.wacom.eu .

05-06-2007 14:06


Nog meer nieuws over de 100% Designbeurs. Ook Modular Lighting Nederland zal op de beursvloer te vinden zijn. Ze presenteren daar een zestal nieuwe producten te weten: Pipelight, Square Moon Mirror, Traffic, Y'On en Filter. Xavier Lust ontwierp de Pipelite, Luc Vincent de Square Moon Mirror en de Rotorgroup maakte de Traffic en de U-Shape. De Y'On komt van de hand van Perfect Balance en Filter is ontworpen door Marnix Verstraeten.

Modular Lighting Nederland uit Amstelveen is te vinden op stand V08-V09. Nadere informatie: www.modular.nl .

05-06-2007 13:53


Morgen begint de 100% Design-beurs in de Rotterdamse Van Nelle Ontwerpfabriek. Omdat dat een belangrijk vakevenement voor interieurdesign in Nederland is, heeft de firma Senator er ook voor gekozen om hier te exposeren, zo meldt men in een persbericht.

De opening van Senator splinternieuwe kantoor en showroom in Zeist is net achter de rug. Dit is de eerste presentatie van de designcollectie van Senator aan de Nederlandse markt. Speciale aandacht is er voor de producten van het merk Allermuir. “In de korte tijd dat we actief zijn op de Nederlandse markt is de belangstelling voor onze designcollectie enorm”, zegt Henk Kastelijn, directeur van Senator Nederland.

“De vormgeving van onze internationaal gerenommeerde ontwerpers blijkt een onderscheidende factor. Met deelname aan 100% Design bieden we een extra mogelijkheid onze producten te bekijken én te beleven."

Vooral voor het product Pebble bestaat veel interesse. Dit multifunctionele ontwerp van Georgina Moss is zeer flexibel, weet Kastelijn. "Het kan in iedere denkbare geschakelde vorm en kleurencombinatie worden geplaatst en later weer worden aangepast. Zelfs een enkel exemplaar is een lust voor het oog."

 

Senator heeft Pebble ingezonden voor de Best-of-the-best Award. Alle ontwerpen die meedingen naar deze award zijn tijdens de beurs in een speciale tentoonstelling te bewonderen. De beurs 100% Design is op 7, 8 en 9 juni in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Kijk voor meer informatie op www.100procentdesign.nl . Meer informatie over Senator is te vinden op www.senatorbv.eu .

05-06-2007 10:54


Talentvolle studenten van het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam tonen van 3 tot en met 5 juli hun werk tijdens de eindexamenexpositie van het college. 

Op 3 juli van 13.00 tot 17.00 en op 4 en 5 juli van 13.00 tot 21.00 uur exposeren alle examenkandidaten, in de school aan de Arlandaweg 173-175, hun eigen project waarmee ze hun twee- of vierjarige opleiding hebben afgerond. Iedereen is hierbij welkom.

Opvallend zal zijn de diversiteit aan unieke (interieur)ontwerpen en bouwwerken. Het Hout- en Meubileringscollege, dat bekend staat als de creatieve en ambachtelijke vakschool, houdt ook dit jaar een eindexamenexpositie op locatie. Tijdens deze expositie zijn van alle opleidingsrichtingen de eindexamenwerkstukken te bewonderen. De studenten zullen dan zelf hun unieke boot, (restauratie)meubel-, muziekinstrument- en interieurontwerpen tonen en uitleg geven over de constructie, het materiaal en alles wat er aan de totstandkoming is voorafgegaan.

Binnen de verschillende richtingen is er dit jaar een enorme diversiteit aan ontwerpen en bouwwerken. Zo zijn er binnen de richting Meubelmaken verschillende ambachtelijke meubelstukken en muziekinstrumenten gemaakt en is er binnen Meubelstofferen veel gewerkt met diverse moderne stoffen. Bij Houten jachtbouw zijn er dit jaar een negental ambachtelijke boten gebouwd met verschillende moderne technieken. De richting Wonen laat complete interieurontwerpen zien van uiteenlopende locaties zoals een stoomgemaal ingericht als grandcafé tot een 8 hoekige koepelwoning. En binnen de richting Meubel- en Bouwrestauratie is er dit jaar gewerkt aan een unieke restauratie van een achtkante speelmolen. Al deze projecten en meer zijn tijdens de expositie te bewonderen in een geheel eigen tentoonstellingsconcept.

Tijdens de expositie worden een aantal leerlingen genomineerd voor de Innovatie- en Aanmoedigingsprijs, die ter beschikking wordt gesteld door het SVM Innovatiefonds. Deze prijzen zijn bedoeld om talentvolle studenten te helpen hun producten verder te ontwikkelen en eventueel op de markt te brengen. De prijs wordt uitgereikt door een deskundige vakjury onder leiding van topontwerper Piet Boon op de Woonbeurs in de RAI te Amsterdam, die plaatsvindt op 25 september tot en met 30 september 2007.

Het Hout- en Meubileringscollege is sinds 1929 de enige vakschool met onderwijslocaties in Amsterdam en Rotterdam, waar alle opleidingen met hout, meubelen of interieur te maken hebben. Door middel van professionele docenten en intensieve contacten met het bedrijfsleven worden de studenten opgeleid voor een beroep in de praktijk. Naast het regulier onderwijs, verzorgt het Hout- en Meubileringscollege ook na-, her-, en bijscholing voor mensen die al in de branches werkzaam zijn en diverse praktijkcursussen en deeltijdopleidingen in de avonduren.

05-06-2007 10:49


Elk jaar onderzoekt Milieudefensie de tuinmeubelenbranche. Het bedrijf dat het slechtst presteert krijgt de Botte Bijl Award, maar voor de meest milieubewuste winkelketen is er de goede naam én een mooie bos bloemen! Dit jaar gaat de bos bloemen wederom naar winkelketen Kwantum. Het doel is de consumenten bewust te maken van hun keuze voor hout dat legaal en op duurzame manier gekapt is.

Het onderzoeksrapport betreft tien winkelketens in Nederland. Op de winkelvloer inspecteert Milieudefensie het aandeel FSC-gecertificeerd hout en de meubelen die met valse duurzaamheidclaims worden verkocht. Verder gaat de aandacht uit naar de vermelding van de houtsoort en de herkomst ervan. Slechts 37 procent blijkt afkomstig van bossen en plantages die op duurzame manier worden beheerd met onafhankelijke controle op de gehele handelsketen. Bovendien wordt bij 23 procent de consument misleid door valse informatie over duurzaam of legaal bosbeheer.

Slechts drie op de tien winkelketens halen een voldoende, met Kwantum als de beste van de klas met een bijna 100 procent-score. Woonwinkel Kwantum heeft verantwoord ondernemen al jaren als kernwaarde. Zo zijn alle uit hout vervaardigde tuinmeubelen FSC-gecertificeerd en heeft de klant de garantie dat het hout uit goed beheerde bossen komt.

Het concern is ook medeoprichter van de Tropical Forest Trust. Deze organisatie is in 1999 met vier andere Europese partners opgericht met als doel het actief aanplanten en verantwoord beheren van goed hout in gebieden als Zuid-Amerika, Zuidoost Azië, China en Oost-Europa.

In 2007 ook in België de beste!
Uit een onderzoek van het Wereld Natuur Fonds in België onder de titel “Languit in de tuin,maar voor welke prijs?“, kwam het tuinmeubilair van Kwantum dit jaar ook als beste uit de bus. In België werden 20 winkelketens onder de loep genomen.
04-06-2007 9:28

 

Volgens recent onderzoek van Microsoft is het geven van mogelijkheden om mobiel te werken een belangrijk middel om de medewerkers te behouden. Bedrijven die een flexibele werkpolitiek bieden hebben niet alleen een sterkere aantrekkingskracht, zij genieten ook een betere retentie.

De mogelijkheid om flexibel te werken wordt door bijna driekwart (73 procent) van de ondervraagden vermeld als een beslissende factor bij de keuze van een nieuwe baan en iets meer dan de helft (52 procent) is ervan overtuigd dat ze minder stress zouden hebben indien ze van op afstand konden werken.

Het onderzoek wees er ook op dat de jongere generatie (16- tot 24-jarigen) graag van op afstand wil werken, maar één op vier vreest dat dit door de werkgever niet positief gezien zal worden. Bij het management leeft nog te vaak de twijfel of de productiviteit hoog genoeg is wanneer er niet op kantoor gewerkt wordt. Tenslotte wijst 36 procent van de ondervraagden op een gebrek aan adequaat materiaal om van op afstand te werken. De aangepaste technologische uitrusting voorzien is dan ook de basisvoorwaarde om flexibel werk te kunnen invoeren.

04-06-2007 9:24


Managers kunnen veel leren van apen, meent bioloog Patrick van Veen. Hij adviseert om de oerdriften op de werkvloer vooral niet te onderdrukken. Net nu heel Nederland kennis heeft gemaakt met Bokito, presenteert bioloog en organisatieadviseur Patrick van Veen zijn nieuwste boek Dierbare collega's. Apenstreken op de werkvloer: over sociaal oergedrag van collega's.

Van Veens pleidooi is dat de overeenkomsten (ons DNA is voor 99 procent identiek aan dat van de chimpansee) ons veel kunnen leren over interactie op de werkvloer. “Een bedrijf functioneert net als een apenkolonie. Het enige grote verschil is dat apen in hun leven maar één sociale groep kennen, terwijl wij mensen voortdurend tussen groepen wisselen.” En daar is meteen het leermoment voor de manager. “Opgroeiende apen kennen een korte speeltijd waarin ze de grenzen van de groep opzoeken: wat wordt wel getolereerd, wat niet? Als mensen wisselen van groep hebben ze die speeltijd ook nodig. "Maar in veel bedrijven krijgen nieuwkomers die ruimte niet,” zegt Van Veen. “Werknemers moeten vanaf dag één binnen de gegeven kaders functioneren. Het risico is dat creativiteit en eigen initiatief geremd worden.”

Volgens de bioloog focussen deze bedrijven te sterk op het product of de dienst terwijl het functioneren van de sociale organisatie minstens zo belangrijk is. Om managers dat inzicht te geven verzorgt hij ook trainingen in de Apenheul. Cursisten krijgen een spiegel voorgezet in het observeren van de apenkolonies. “Het is altijd weer opvallend om te zien hoe snel er vergelijkingen worden getrokken met gedragingen op de werkvloer.”

Wat Van Veen vooral duidelijk wil maken is dat veel oergedrag in bedrijven een functie heeft die niet moet worden onderschat. Net als bij apen wordt er tussen collega's veelvuldig gevlooid. “Dat zijn die ogenschijnlijk onproductieve gesprekjes bij de koffieautomaat. Maar die zijn héél belangrijk voor de sociale samenhang van de groep.” Toch onderkennen maar weinig managers dat belang, meent Van Veen. “Ik zie juist dat we steeds meer geneigd zijn oergedrag te veroordelen en uit te schakelen.”
Een manager die laat zien dat hij een sterke leider is, brengt net als bij apen rust en stabiliteit in de groep. Hij noemt het helemaal niet verkeerd als de baas zijn werknemers imponeert met uiterlijk vertoon. “Maar het probleem is juist dat veel werknemers de baas nooit zien. Een bordje met "directeur" op de deur betekent niet dat werknemers die macht ook accepteren.”

Van Veen, die afstudeerde als bioloog maar projectmanager werd bij Reaal Verzekeringen, zag het gedrag dat hij als student bestudeerde terugkeren op de werkvloer. In het management-developmenttraject dat hij volgde, viel hem op hoe weinig zijn collega's bezig waren met de inhoud van het vak. “Wat speelde was de concurrentiestrijd. Er werden coalities gevormd en collega's uit de groep verstoten.”

Het boek van Van Veen is misschien een eyeopener, doelgerichte oplossingen voor problemen van managers biedt het niet, erkent de schrijver. Meer onderzoek is dan ook broodnodig, vindt Van Veen. Als het aan hem ligt, wordt zijn derde boek een promotieonderzoek naar het verband tussen beloningsstructuren en het gebrek aan binding dat steeds meer bedrijven parten speelt. En daarin ziet Van Veen een vergelijking met de inmiddels beroemde gorilla Bokito. “Eigenlijk is de aangevallen vrouw typerend voor de miscommunicatie in veel bedrijven. We zijn niet meer alert op de werkelijke signalen die de ander uitstraalt.”

01-06-2007 16:25

De retailsector moet de huidige economische opleving gebruiken voor een innovatie- en professionaliseringsslag. Dat is de mening van Ton Bos, dagvoorzitter van het onlangs gehouden congres `What`s going on in Retailing`.

Volgens Bos begrijpen veel retailers onvoldoende hoe de markt werkt en wat de behoeften en wensen van potentiële klanten zijn. Retailers moeten volgens Bos vooral investeren in goed opgeleide mensen die ruim beschikbare informatie en kennis kunnen vertalen in beleid en uitvoeringsmaatregelen. Verder is innovatie van groot belang, bijvoorbeeld met betrekking tot de interieurinrichting van winkels. Timing en tempo zijn hierbij volgens Bos kritieke succesfactoren.
01-06-2007 16:20


MAC3PARK Businesscenters, de Flevolandse aanbieder van thematisch vastgoed, heeft circa 10.000 vierkante meter aan representatieve kantoren en hoogwaardige logistieke bedrijfsruimte van Gaba Logistics Benelux gekocht. Met de acquisitie en het voor verhuur geschikt maken is een bedrag gemoeid van ruim 4 miljoen euro. De Flevolandse vastgoedportefeuille van MAC3PARK beloopt daarmee de 100.000 vierkante meter.

MAC3PARK is een serieuze marktpartij als het gaat om verhuur van kantoorlocaties in Flevoland. De onderneming heeft de afgelopen tien jaar een solide kantoor- en bedrijfsruimteportefeuille opgebouwd in Lelystad, Emmeloord en Dronten. Met de acquisitie van het kantoor van Gaba Logistics Benelux maakt MAC3Park zijn entree in Almere, als opmaat naar een verdere uitbreiding in dit deel van Flevoland. Om zijn leidende positie verder uit te breiden investeert MAC3PARK in 2007 en 2008 voor ruim 15-20 miljoen euro in acquisities van bestaande gebouwen, grondaankopen en projectontwikkeling. 

MAC3PARK kiest voor groei in Almere, omdat hier sprake is van een flinke vraag naar deelverhuur met facilitaire ondersteuning en diensten. Manager MAC3PARK Peter Broer zegt: “In feite wordt er maatwerk gevraagd. Met name door de high potentials in Almere die toe zijn aan een volgende stap richting grotere locaties. Met het representatieve businesscenter aan de Bolderweg op industriegebied De Vaart kunnen we deze snelle groeiers nu ook bedienen.”

01-06-2007 16:15


De meubelbranche herstelt zich van de laagconjunctuur van de afgelopen jaren. Dat blijkt uit onderzoek van Van Es Marketing onder bijna 200 (woon)meubelspeciaalzaken.

Hoewel de economie zich al langer herstelt, zette het herstel bij de meubelzaken pas in de tweede helft van 2006 door. Die groei blijft zichtbaar in 2007. Bijna tweederde van de ondervraagden zegt een omzetstijging te verwachten voor dit jaar.  

De onderzoekers waarschuwen overigens voor 'branchevreemde concurrentie'. Zo zijn er tal van projectinrichters die steeds meer tegen het woon-segment aan schurken.
01-06-2007 11:05


Heeft u nog een vergadering vandaag? Vervelend hè? Uit onderzoek blijkt althans dat vergaderen door het merendeel van de kantoorwerkers als uiterst onaangenaam wordt beschouwd. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Opinion Research heeft recentelijk onderzocht wat kantoorwerkers nu eigenlijk zo tegenstaat in het formele overleg met collega's.

De belangrijkste frustratie van de ondervraagden blijkt rommeligheid van het gros van de vergaderbijeenkomsten. Ook praatgrage collega's blijken het werkgenot van menige kantoorwerker danig te ondermijnen. Dan zijn er natuurlijk nog de onvermijdelijke mobiele telefoons met de vaak hoogst irritante quasi-lollige ringtones. Wanneer deze hel dan ook nog eens doorleefd moet worden zonder versnapering of plaspauze, dan is de ramp compleet.

 

“Gestructureerde vergaderingen met een strakke agenda zijn het meest productief, vooral omdat mensen hun aandacht niet heel lang bij één onderwerp kunnen houden,” zegt Jeff Resnick, directeur van Opinion Research USA. “Mensen voelen zich niet betrokken bij een chaotische vergadering en daarom zal die zelden tot de gewenste uitkomst leiden.” Een gepast aantal vergaderingen, elk met een duidelijk omschreven doel, houden een bedrijf vitaal en voorkomen dat de productiviteit onnodig lijdt.

01-06-2007 10:50


Microsoft lanceerde deze week een nieuw type computer gelanceerd: de Milan. Dit is een zogenoemde surface-computer waarbij het scherm horizontaal is gemonteerd. de Milan kan volledig bediend worden met touch-screen-technologie; toetsenbord en muis zijn dus niet meer nodig.

De eerste exemplaren van de Milan kosten tussen 5.000 en 10.000 dollar. Microsoft hoopt dat de nieuweling binnen drie tot vijf jaar beschikbaar zijn voor de consument. De eerste jaren focust Microsoft zich vooral op de implementatie van de nieuwe Milan in publieke gelegenheden zoals hotels, restaurants en casino’s. Hiertoe is het bedrijf een samenwerking aangegaan met hotelketen Starwood.

Starwood-topman Hoyt Harper is blij met de samenwerking: “Het past prima in ons streven om onze hotellobbies in echte verblijfruimtes te veranderen in plaats van alleen maar doorgangsruimtes.” De Milan-computer wordt binnenkort geënstalleerd in een drietal hotels in New York, Boston en Chicago.
01-06-2007 10:23


Personeelsmutaties bij YNNO, een adviesbureau op het gebied van 'innovatief werken'. Monique van Liebergen en Ilse Klompen zijn beide als adviseur in dienst getreden bij de organisatie.

Monique van Liebergen (1974) studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en volgde daarna Architectural Design Management Systems aan het Stan Ackermans Instituut in Eindhoven. De afgelopen 6 jaar werkte Monique als adviseur huisvesting bij Royal Haskoning. Bij YNNO adviseert ze haar opdrachtgevers op het gebied van werkplekontwikkeling. 

Ilse Klompen (1980) studeerde Technische Innovatiewetenschappen aan de TU Eindhoven. Hierna volgde ze in dezelfde stad Architectural Design Management Systems aan het Stan Ackermans Instituut. Ilse is bij YNNO werkzaam op het gebied van werkplekontwikkeling. Ze houdt zich bezig met het vertalen van nieuwe manieren van werken naar huisvestings-oplossingen.

Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >