Nieuws


30-05-2007 9:00

Vos Interieur uit Groningen heeft sinds kort een compleet nieuwe website gelanceerd. Via http://www.vosinterieur.nl/ laat de winkel haar volledige collectie zien. De site vormt naar eigen zeggen het hart van Vos Interieur. Volgens de firma is de webstek 'uniek in Europa, qua variatie, samenstelling, omvang en presentatie'. Ze presenteren er talloze Europese topmerken, nieuw talent en natuurlijk veel eigen ontwerpen. Ons advies; surf er eens naartoe en oordeel zelf!
29-05-2007 10:38


Vorig jaar heeft de Arbeidsinspectie bij de helft van haar controles onveilige werksituaties geconstateerd. Dat schrijft de dienst in haar jaarverslag over 2006. Met name in de bouw zijn de risico's nog altijd relatief groot, vaak als gevolg van falend bouwmanagement. En hoewel de branche zich al sinds jaar en dag inspant om de veiligheids- en gezondheidsrisico's door middel van voorlichting zoveel mogelijk te beteugelen, blijft de bouw één van de gevaarlijkste sectoren om in te werken.

De meeste overtredingen die de Arbeidsinspectie vorig jaar constateerde, hadden betrekking op het gebruik van onveilige machines, gereedschappen en installaties. Ook werd vaak onveilig gewerkt met gevaarlijke stoffen, waren werkplekken niet veilig ingericht of ontbrak een degelijke risico-inventarisatie.

Uit de cijfers van de Arbeidsinspectie mag echter niet de conclusie worden getrokken dat binnen de helft van de Nederlandse bedrijven onveilig wordt gewerkt. De inspecteurs richten zich namelijk vooral op die sectoren waarbinnen de gezondheidsrisico's het grootst zijn of waarbinnen in het verleden de meeste overtredingen van de Arbowet zijn geconstateerd.
29-05-2007 10:35


Meubelfabrikant Lundia uit Varsseveld heeft bekend gemaakt dat het voor 15 van de 24 winkels een doorstart kan maken. Begin vorige week moest het bedrijf uitstel van betaling aanvragen. Oosten Industries, het bedrijf uit Varsseveld dat de Lundia meubels produceert, verkeert in ernstige financiële problemen. Als de belangrijkste oorzaak worden de stijgende houtprijzen en de lage dollar genoemd. Na de doorstart gaat de oorspronkelijke productlijn van Lundia gaat door onder de naam ‘Original’.
29-05-2007 10:32


Afgelopen zaterdag 26 mei zijn in de Kunsthal Rotterdam voor de derde keer de Awards van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) uitgereikt. De Award voor de beste inzending van de internationale tentoonstelling Visionary Power is gegaan naar MMBB Arquitectos voor hun project Watery Voids in Sao Paulo, Brazilië. De jury onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Mels Crouwel roemde het project om zijn realisme en de intelligente wijze waarop het de officiële infrastructuur koppelde aan de problematiek van de informele stad, de favela’s. De Award voor het beste ontwerp in de tentoonstelling de Nieuwe Nederlandse Stad is niet uitgereikt. De jury was van mening dat geen van de Nederlandse projecten voldoende nieuwe inzichten koppelde aan concrete oplossingen voor de problematiek van de Randstad.

Visionary Power – Best Entry De Award
Visionary Power – Best Entry wordt uitgeloofd voor het beste ontwerpproject binnen de tentoonstelling. MMBB Arquitectos stelt voor de reusachtige waterbassins, die nu overal in Sao Paulo gebouwd worden als oplossing voor de jaarlijkse overstromingen, tegelijkertijd te ontwikkelen als publieke ruimtes. Met een relatief simpele ingreep wordt zo een groot deel van de stad ter beschikking gesteld aan zijn bewoners, met name die van de favela’s. Eervolle vermeldingen waren er voor Estudio Teddy Cruz voor zijn project in Tijuana/San Diego, Office Kersten Geerts David Van Severen voor Ceuta, en Baukuh voor Rome.

Geen prijs voor Nederlandse inzendingen
De tentoonstelling De Nieuwe Nederlandse Stad toont ideeën, ontwerpen en strategieën voor (delen van) de toekomstige Randstad in de vorm van projecten waarmee de verschillende partijen binnen de Noord– en Zuidvleugel zich op de Biënnale presenteren. De jury heeft besloten de Award De Nieuwe Nederlandse Stad – BESTE ONTWERP niet uit te reiken. Unaniem was de jury van mening dat geen van de inzendingen werkelijk nieuwe inzichten opleverde en daarnaast met een tegelijk concrete en verrassende oplossing voor de problematiek van de Randstad kwam. Wel sprak de jury waardering uit voor de inzending Destination AMS (Amsterdam) omdat dit project de wil en bereidheid toonde de toekomst te dromen en te verbeelden, en daar een strategisch netwerk van ideeënmakers en partners bij te betrekken. De juryvoorzitter, Mels Crouwel, merkte in zijn slotwoord op dat Nederlandse planologen en bestuurders een voorbeeld zouden moeten nemen aan hun internationale collega’s. De internationale projecten presenteerden vaak uitermate creatieve en haalbare oplossingen voor de problemen van de stad. Terwijl wereldwijd de architect weer een nieuwe, bijna activistische rol voor zichzelf in relatie tot de stad blijkt op te eisen, leken de inzendingen aan Nederlandse kant te vaak een reflectie van de relatieve impasse waarin het toekomstdenken over de Randstad verkeert.

De jury bestond uit Rijksbouwmeester Mels Crouwel (voorzitter, Rijksbouwmeester), Guus Beumer (directeur NAi Maastricht), Ruurd Gietema (architect, stedenbouwkundige), Rob Schröder (grafisch ontwerper, tentoonstelling– en filmmaker), Piet Vollaard (architect en criticus) en George Brugmans (directeur IABR). Op 8 juni vindt in de Kunsthal Rotterdam de presentatie plaats van de toekomstplannen van de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad, met aansluitend een debat in aanwezigheid van minister Cramer (VROM). Alle projecten zijn tentoongesteld in Kunsthal Rotterdam tot en met 2 september. Meer informatie over de tentoonstellingen en het debat op www.biennalerotterdam.nl
29-05-2007 10:28


Kantoorvakhandel is goed voor kwart bestedingen aan papier en kantoorartikelen Bijna 25% van de bestedingen aan papierwaren en kantoorartikelen wordt gedaan in de kantoorvakhandel. In 2006 realiseerde de kantoorvakhandel een omzet van ruim 600 miljoen euro. De branche telt volgens het CBS ruim 800 ondernemingen die aan consumentenverkoop doen.

Hans van Schaijk is secretaris van Novaka, de branche en werkgeversvereniging van de kantoorvakhandel. Volgens hem bestaat de branche uit verschillende soorten ondernemingen. Zo zijn er ondernemingen die overwegend aan particuliere consumenten leveren, maar er zijn ook winkels die uitsluitend aan het bedrijfsleven leveren. Verder bestaan er naast gewone ouderwetse winkels ook ondernemers die via internet de markt op gaan. Ook is er een keten die aan bedrijven levert via een catalogus. De markt is sterk versnipperd. Er zijn veel branchevreemde aanbieders als HEMA, V&D, Kruidvat en Blokker, maar zelfs bouwmarkten verkopen kantoorvakhandel artikelen. Tot slot meent Van Schaijk dat commerciële samenwerking in de kantoorvakhandel in vergelijking met andere branches achterblijft. Er zijn ook geen signalen dat daar verandering in komt.
29-05-2007 10:25


Afgelopen zaterdag 26 mei zijn in de Kunsthal Rotterdam voor de derde keer de Awards van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) uitgereikt. De Award voor de beste inzending van de internationale tentoonstelling Visionary Power is gegaan naar MMBB Arquitectos voor hun project Watery Voids in Sao Paulo, Brazilië. De jury onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Mels Crouwel roemde het project om zijn realisme en de intelligente wijze waarop het de officiële infrastructuur koppelde aan de problematiek van de informele stad, de favela’s. De Award voor het beste ontwerp in de tentoonstelling de Nieuwe Nederlandse Stad is niet uitgereikt. De jury was van mening dat geen van de Nederlandse projecten voldoende nieuwe inzichten koppelde aan concrete oplossingen voor de problematiek van de Randstad.

Visionary Power – Best Entry De Award Visionary Power – Best Entry wordt uitgeloofd voor het beste ontwerpproject binnen de tentoonstelling. MMBB Arquitectos stelt voor de reusachtige waterbassins, die nu overal in Sao Paulo gebouwd worden als oplossing voor de jaarlijkse overstromingen, tegelijkertijd te ontwikkelen als publieke ruimtes. Met een relatief simpele ingreep wordt zo een groot deel van de stad ter beschikking gesteld aan zijn bewoners, met name die van de favela’s.

Eervolle vermeldingen waren er voor Estudio Teddy Cruz voor zijn project in Tijuana/San Diego, Office Kersten Geerts David Van Severen voor Ceuta, en Baukuh voor Rome.

De tentoonstelling De Nieuwe Nederlandse Stad toont ideeën, ontwerpen en strategieën voor (delen van) de toekomstige Randstad in de vorm van projecten waarmee de verschillende partijen binnen de Noord– en Zuidvleugel zich op de Biënnale presenteren. De jury heeft besloten de Award De Nieuwe Nederlandse Stad – BESTE ONTWERP niet uit te reiken. Unaniem was de jury van mening dat geen van de inzendingen werkelijk nieuwe inzichten opleverde en daarnaast met een tegelijk concrete en verrassende oplossing voor de problematiek van de Randstad kwam. Wel sprak de jury waardering uit voor de inzending Destination AMS (Amsterdam) omdat dit project de wil en bereidheid toonde de toekomst te dromen en te verbeelden, en daar een strategisch netwerk van ideeënmakers en partners bij te betrekken.

De juryvoorzitter, Mels Crouwel, merkte in zijn slotwoord op dat Nederlandse planologen en bestuurders een voorbeeld zouden moeten nemen aan hun internationale collega’s. De internationale projecten presenteerden vaak uitermate creatieve en haalbare oplossingen voor de problemen van de stad. Terwijl wereldwijd de architect weer een nieuwe, bijna activistische rol voor zichzelf in relatie tot de stad blijkt op te eisen, leken de inzendingen aan Nederlandse kant te vaak een reflectie van de relatieve impasse waarin het toekomstdenken over de Randstad verkeert.

De jury bestond uit Rijksbouwmeester Mels Crouwel (voorzitter, Rijksbouwmeester), Guus Beumer (directeur NAi Maastricht), Ruurd Gietema (architect, stedenbouwkundige), Rob Schröder (grafisch ontwerper, tentoonstelling– en filmmaker), Piet Vollaard (architect en criticus) en George Brugmans (directeur IABR). Op 8 juni vindt in de Kunsthal Rotterdam de presentatie plaats van de toekomstplannen van de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad, met aansluitend een debat in aanwezigheid van minister Cramer (VROM). Alle projecten zijn tentoongesteld in Kunsthal Rotterdam tot en met 2 september. Meer informatie over de tentoonstellingen en het debat op www.biennalerotterdam.nl
25-05-2007 12:37

Het ministerie van Economische Zaken en ICT~Office hebben gisteren een verklaring ondertekent, die tot doel heeft de samenwerking te verbeteren tussen de ICT-branche en de overheid. De afspraken moeten volgens staatssecretaris Heemskerk leiden tot onder meer een hoger aandeel van het MKB in de ICT-overheidsaanbestedingen en een toename van het gebruik van nieuwe, innovatieve software.

Achtergrond van het programma is dat zowel de (rijks)overheid als de ICT-bedrijven behoefte hebben aan heldere wederzijdse verwachtingen, goede onderlinge communicatie en meer vertrouwen in elkaar. Het is de bedoeling dat de gemaakte afspraken tussen het ministerie van Economische Zaken en de branche gaan gelden voor de hele rijksoverheid. Het programmabureau wordt ondergebracht bij ICT~Office.

De ICT Haalbaarheidtoets is één van de belangrijkste sporen van het programma. Beleidsmakers en ICT-bedrijfsleven overleggen vroegtijdig en precompetitief over voorstellen van de overheid. Dit brengt voor beide partijen belangrijke voordelen met zich mee. Zo gebruikt de overheid actuele kennis en kunde uit de markt, waardoor nieuwe en innovatieve ICT-toepassingen sneller in beeld komen. Ze krijgt daarbij ook een reële risico-inschatting, nog voor een eventuele aanbesteding start.

Het ICT-bedrijfsleven kan tekortkomingen in een voorstel signaleren in een vroeg stadium, zonder dat dit consequenties heeft voor de positie in een later aanbestedingstraject. In een eerlijke dialoog met de overheid kunnen leveranciers innovatieve oplossingen suggereren. Tunnelvisie en afbreukrisico's en worden hierdoor sterk verminderd. Deelnemers aan de ICT Haalbaarheidtoets worden niet uitgesloten van een aanbesteding die daarop kan volgen.

Het spoor 'Goed Aanbesteden' richt zich op belangrijke uitgangspunten om overheidsaanbestedingen te kunnen laten slagen. Onderdelen daarvan zijn effectieve gegevensaanlevering, gebruik maken van een Meldpunt ICT-aanbestedingen per departement en het onderschrijven van de Gedragscode ICT-Aanbestedingen.

Een ander spoor binnen het programma is het MKB te stimuleren meer in te schrijven op ICT-overheidsaanbestedingen. Het voornemen is om deelname van MKB-bedrijven aan aanbestedingen te vergemakkelijken, om meer opdrachten aan het MKB te kunnen gunnen. Vraag en aanbod van innovatieve producten en diensten dienen daartoe beter bij elkaar te komen.

Het Senior Forum Overheid & ICT-bedrijfsleven fungeert als aanvullende en informele overleggroep. Het forum bespreekt nieuwe initiatieven en de voortgang van het programma.

 

 

 

 

25-05-2007 9:49
 


Het ANP meldde vorige week dat in Japan vorig jaar 147 werknemers zijn overleden door karoshi, dood door overwerk. Dat is een stijging van 7,6 procent ten opzichte van 2005. Meestal is de doodsoorzaak een hartstilstand of beroerte veroorzaakt door stress.

Karoshi is inmiddels uitgegroeid tot een groot probleem. Het aantal overwerkuren kan zo extreem zijn dat echtparen pas na het pensioen van de man, enige tijd van betekenis met elkaar kunnen doorbrengen.

Steeds meer Japanners werken zich letterlijk dood of worden ernstig ziek door overwerk. Vorig jaar werden ongeveer 355 werknemers ernstig ziek, waarvan er 147 overleden aan de gevolgen van te hard en te lang werken. Dat maakte het Japanse ministerie van Volksgezondheid bekend

Het is het hoogste aantal ernstig zieke en dode werknemers door overwerk ooit en betekent een stijging van 7,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. De doodsoorzaak is meestal een hartstilstand of een beroerte. Verder werden in het jaar tot eind maart nog eens 819 werkers geestelijk ziek door overwerk. In 176 gevallen pleegden werknemers zelfmoord of deden ze een poging daartoe.

Overlijden door overwerk is in de afgelopen decennia doodnormaal geworden in Japan. Dat heeft onder meer te maken met de lange kantooruren en groepsdruk. De Japanners hebben zelfs een speciaal woord voor dood door overwerk: karoshi. De Japanse regering probeert het verschijnsel tegen te gaan door bijvoorbeeld werken vanuit huis te stimuleren.


25-05-2007 9:34
 

Vorig jaar heeft de Arbeidsinspectie bij de helft van haar controles onveilige werksituaties geconstateerd. Dat schrijft de dienst in haar jaarverslag over 2006.

Met name in de bouw zijn de risico's nog altijd relatief groot, vaak als gevolg van falend bouwmanagement. En hoewel de branche zich al sinds jaar en dag inspant om de veiligheids- en gezondheidsrisico's door middel van voorlichting zoveel mogelijk te beteugelen, blijft de bouw één van de gevaarlijkste sectoren om in te werken.

De meeste overtredingen die de Arbeidsinspectie vorig jaar constateerde, hadden betrekking op het gebruik van onveilige machines, gereedschappen en installaties. Ook werd vaak onveilig gewerkt met gevaarlijke stoffen, waren werkplekken niet veilig ingericht of ontbrak een degelijke risico-inventarisatie.

Uit de cijfers van de Arbeidsinspectie mag echter niet de conclusie worden getrokken dat binnen de helft van de Nederlandse bedrijven onveilig wordt gewerkt. De inspecteurs richten zich namelijk vooral op die sectoren waarbinnen de gezondheidsrisico's het grootst zijn of waarbinnen in het verleden de meeste overtredingen van de Arbowet zijn geconstateerd.

 

24-05-2007 19:26

 

Het vakgebied facility management heeft behoefte aan kwalitatief goede innovaties. Aan innovaties die er toe doen en zich onderscheiden. Twynstra Gudde, Twynstra The Bridge en Facility Management Magazine willen innovaties stimuleren en hebben daarom vorig jaar het initiatief genomen om een Facility Innovatie Prijs (FIP) in te stellen. Dat de markt vele waardevolle innovaties kent, bleek uit het grote aantal inzendingen in 2006.

Dit jaar zal deze prestigieuze prijs voor de tweede keer worden uitgereikt. De FIP is bedoeld voor nieuwe initiatieven die op de Nederlandse markt zijn gebracht door zowel facilitaire organisaties als aanbieders van facility services.

Wie onlangs een innovatieve dienst of product heeft geïmplementeerd, kan zich inschrijven voor de Facility Innovatie Prijs 2007. De innovatie die meedingt naar de FIP 2007 dient aan de volgende criteria te voldoen:
* marktintroductie tussen juli 2006 en juli 2007 op de Nederlandse markt,

* de innovatie is een toegevoegde waarde voor de (interne) klant, door een aantoonbaar ander product/dienst dan wel leveringsproces te bieden,

* de innovatie heeft een positieve invloed op de medewerkertevredenheid.

Wie kans wil maken op deze noviteitenprijs stuurt zijn business-case vóór 1 juli 2007 in. Meer informatie over de procedure van aanmelden is te vinden op www.fmm.nl/fip

 

 

 

24-05-2007 19:12

 

Henk Verbij (60) is teruggetreden uit de directie van Broekbakema, waar hij sinds 1988 de functie van zakelijk directeur bekleedde. Hij zal als adviseur aan het bureau verbonden blijven.

Na het terugtreden van Verbij wordt de directie gevormd door Meindert Booij, Erik van Eck, Jan van Iersel, Siebold Nijenhuis en Aldo Vos. Beide laatsten vormden voorheen het bureau SAAS, waarmee Broekbakema in 2005 fuseerde. Sinds 2004 is Broekbakema gehuisvest in Schiehal G, pakhuis van de door hun voorgangers Brinkman en Van der Vlugt ontworpen Van Nellefabriek.

Broekbakema combineert ontwerpen met een professionele benadering van het bouwproces en is actief in woningbouw, scholenbouw, bouw van musea, utilitaire projecten op alle schaalniveaus, interieurs, stedenbouwkundige plannen en renovaties van jonge monumenten.

23-05-2007 23:08


Interieurbouwbedrijf Imagebuilders gaat op vrijdag 15 juni met tachtig medewerkers verschillende klussen klaren op zorgboerderij 'De Wenum Hoeve' in Apeldoorn. Deze zorgboerderij wordt gerund door Gert-Jan en Hanneke Wensink en zij geven er dagelijks leiding aan verschillende mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, een psychisch of psychiatrisch probleem (burn-out of psychose-patienten), een (lichte) autistische stoornis of een niet aangeboren hersenletsel als dementie op jonge leeftijd.

Iedere dag worden deze mensen betrokken bij alle werkzaamheden en begeleid in alles wat er rondom de boerderij gebeuren moet. Gebleken is dat zij hiermee goede resultaten bereiken bij deze mensen. Men voelt zich weer nuttig, heeft weer contact met collega's, doet weer werkervaring op etcetera.

Imagebuilders gaat de mensen van de zorgboerderij helpen met klussen die ze zelf met de beste wil van de wereld niet voor elkaar kunnen krijgen. Reden hiervoor is dat De Wenum Hoeve er de financiële middelen niet voor heeft en ook de mankracht en kennis ontbreekt om een betere werkomgeving te creëren voor de 28 'hulpboeren' die op de boerderij werken.

In tien teams ieder met een eigen kleur 'klusshirt' gaat Imagebuilders aan de slag. Het ene team zal een houten prieel bouwen en een terras aanleggen in de moestuin, een andere groep gaat een gereedschapsschuur bouwen en weer anderen knappen het kippen- en geitenhok op en verfraaien de omheining van de boomgaard. De voorbereidingen voor dit project zijn in volle gang. Ontwerpen worden gemaakt, de werkvoorbereiders maken grootse plannen én de materialen worden ingekocht. Diverse vaste leveranciers zijn benaderd voor de levering van materialen.


Imagebuilders heeft bij Hart van Nederland aangeklopt om het project onder de aandacht te brengen. Het is nog niet bekend of het tv-programma aandacht zal schenken aan het initiatief.

Imagebuilders heeft een geschiedenis die terugvoert tot 1980. De eerste opdracht kwam van de oprichter van Moustache en Emmanuelle (het latere Mexx), Ratan Chadha. Hij kwam met het verzoek om het interieur van zijn huis te realiseren. Hierna volgden het interieur voor de showroom in Leiden en vele Mexx shop-in-shops. In de loop der jaren heeft Imagebuilders zijn naam gevestigd als partner in het engineeren, prototypen, produceren, totaallogistiek en het turn-key leveren van winkels en shop-in-shops. Ook het zogenaamde flat-packed uit voorraad en het binnen 24-48 uur, waar ook in Europa leveren is een sterke verkooptool van Imagebuilders waar bedrijven als Mexx, Levi's en Kipling al gebruik van maken. Momenteel werken tachtig vaste medewerkers bij Imagebuilders in Apeldoorn en nog steeds maakt het bedrijf een dynamische groei door met een vestiging in China en diverse samenwerkingsverbanden met bedrijven in onder andere Tsjechie en Polen. Imagebuilders werkt internationaal voor bedrijven als gsus, Puma, Auping, Van Gils, Jaguar en Postbank.

 

22-05-2007 9:28


Het Nederlandse bedrijfsleven moet zich actiever inzetten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Technisch en financieel is het behalen van gestelde doelstellingen mogelijk, maar vooralsnog toont ook het bedrijfsleven zich niet erg ambitieus, aldus het Wereld Natuur Fonds (WNF).

“De Nederlandse regering kondigde eerder dit jaar ambitieuze doelstellingen aan. Het Nederlandse bedrijfsleven neemt vooralsnog, op een enkele uitzondering na, een afwachtende houding aan. Maar waarom?”, vraagt Johan van de Gronden, algemeen directeur van het WNF, zich af. “De technische mogelijkheden om energiegebruik te reduceren zijn voorhanden en de economische winst is groot. Nu investeren om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, voorkomt hoge kosten later.”

Het terugdringen van 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen in 2050 is technisch haalbaar voor het Nederlandse bedrijfsleven, volgens onderzoek van het Wereld Natuur Fonds, uitgevoerd door Ecofys. Het rapport, getiteld 'A Low-Carbon Vision for The Netherlands', laat zien dat de vijf Nederlandse sectoren (landbouw, industrie, gebouwde leefomgeving, transport en energie) die met hun uitstoot het meest bijdragen aan klimaatverandering, via energiebesparing en de inzet van duurzame energie hun uitstoot met tientallen procenten omlaag kunnen brengen.

In de dienstensector kan veel bereikt worden door energiegebruik buiten kantoortijden te besparen. Veel energie wordt verspild via ventilatoren, computers in de stand-by stand en verlichting die blijft branden. Hiervan kan 27 procent eenvoudig worden bespaard door toepassing van tijdschakelaars en door het gebruik beter in de gaten te houden.
22-05-2007 9:25
 

Aia Software, leverancier van het correspondentie- en documentenplatform ITP, heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met MSP. Deze Belgische IT-dienstverlener verrijkt zijn aanbod met het documentenplatform ITP.

ITP maakt het voor organisaties mogelijk om hun correspondentie en documenten op maat, makkelijker en in minder tijd aan te maken. Elk bedrijf is met ITP in staat om zelf documenten aan te passen of nieuwe toe te voegen. Juist bij documentintensieve organisaties zoals verzekeraars, banken en advocatenkantoren is hieraan een toenemende behoefte.

Met de toevoeging van ITP aan het productportfolio zet MSP dan ook een belangrijke stap in zijn strategie van snelle groei. “Na een grondige evaluatie van het ITP-platform van Aia Software waren we onder de indruk van de mogelijkheden, de gemakkelijke integratie en de gebruiksvriendelijkheid. We zullen ITP dan ook niet alleen voorstellen aan onze bestaande klanten, maar we bieden hiermee ook een oplossing voor alle andere bedrijven waarin de aanmaak en het beheer van documenten centraal staan in het bedrijfsproces”, aldus Yves Roblain, Service Line Manager bij MSP.

Aia Software was als Nederlands bedrijf op zoek naar een betrouwbare partner in België. “Ik ben verheugd over dit samenwerkingsakkoord met MSP omdat klanten die op zoek zijn naar een documentenoplossing nu ook kennis zullen maken met ITP. Bovendien beschikt MSP over een ploeg van enthousiaste en gedreven medewerkers, die een ITP-project perfect kunnen begeleiden. Op die manier zijn we er zeker van dat er tevreden klanten in België bijkomen”, aldus Paul Dirven, CEO bij Aia Software.

De samenwerking tussen MSP en Aia Software verloopt al succesvol in de praktijk; het bewijs hiervan is een gezamenlijk project voor een grote verzekeraar. Consultants van beide bedrijven werken samen om onder andere polissen en verzekeringsbrieven op basis van ITP te genereren in een volledig vernieuwde huisstijl. Nieuw aangemaakte en bestaande documenten zijn bovendien geïntegreerd met bestaande applicaties zoals het CRM-systeem en de ERP-applicatie. “Dit project was een vruchtbare kruisbestuiving tussen de expertise van MSP consultants en Aia medewerkers, tot grote tevredenheid van de klant”, besluit Dirven.
22-05-2007 9:22


De opening van de tentoonstelling ‘Designprijs Rotterdam 2007’vindt plaats op vrijdag 25 mei in Museum Boijmans Van Beuningen. De veertien genomineerden voor de ‘Designprijs Rotterdam 2007’ worden dan bekend gemaakt door Bas Heijne, voorzitter van de nominatiecommissie, waarna de tentoonstelling wordt geopend door Orhan Kaya, wethouder Participatie en Cultuur. De Designprijs Rotterdam 2007 toont de belangrijkste visies van het actuele Nederlands ontwerp. Tijdens de tentoonstelling wordt de winnaar gekozen door een internationale jury. De prijs wordt op 30 juni uitgereikt.
22-05-2007 9:19


Jan Tichelaar, directeur Koninklijke Tichelaar, wordt voorzitter van het nieuwe Premsela-bestuur. John Smits blijft penningmeester en José Teunissen, lector modevormgeving ArtEZ, wordt het derde bestuurslid.

Tichelaar studeerde Ertstechnologie aan de Technische Universiteit te Delft. Hij was werkzaam bij Hoogovens IJmuiden. Sinds 1990 vervult hij leidinggevende functies bij Koninklijke Tichelaar Makkum. In 1995 is hij hier benoemd tot algemeen directeur.

José Teunissen studeerde Film en Opvoeringskunsten, en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zij was werkzaam voor het Filmmuseum, de Universiteit van Amsterdam en het Centraal Museum Utrecht. Sinds 2002 is zij lector modevormgeving van ArtEZ Hogeschool voor de kunsten in Arnhem.

Net als de afgelopen jaren blijft John Smits penningmeester van het bestuur. Hij studeerde Econometrie in Tilburg. Hij vervulde leidinggevende functies bij achtereenvolgens Océ, Campina Melkunie en Randstad. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig consultant. In de komende maanden zullen de drie bestuursleden het bestuur met nog twee leden aanvullen en de samenstelling van de programma-adviesraad van Premsela begeleiden. Per 1 juni 2007 treedt het nieuwe bestuur formeel aan. Premsela is een organisatie die werkt aan de verbetering van het Nederlandse designklimaat.
21-05-2007 9:46


Satelliet Meubelen organiseert een workshop 'Hospitality in zorg', die plaatsvindt op woensdag 23 mei in de showroom van het bedrijf aan de Haagweg 241-243 te Breda.


Tijdens deze workshop wordt het thema Hospitality belicht vanuit een bijzondere invalshoek, namelijk de 'zorg'. Een actueel thema, niet alleen vanwege de toenemende vergrijzing, maar vooral ook door de groeiende vraag van de nieuwe generatie ouderen naar een meer persoonlijke vorm van zorg.


In drie sessies besteden diverse specialisten uit de praktijk ruime aandacht aan begrippen als gastvrijheid en ambiance. Zij leggen hierbij een directe link naar het positieve effect op het welzijn van de 'gasten' in de zorg. Ze gaan in op de vraag wat de horeca- en zorgsector van elkaar kunnen leren en hoe zij zich naar de toekomst verder kunnen verbeteren ten gunste van de exploitatie en vooral ten gunste van de gasten.

Dr. Kristel Nijs, kwaliteitsadviseur zorgprocessen Ziekenhuisgroep Rivierenland Tiel, zal een wetenschappelijke uiteenzetting geven van het thema 'Maaltijdambiance'. 

Architecten Ad Smeulders en Monique Groenen, Luijten Smeulders Architecten te Tilburg, belichten de Vitaliserende rol van de architect binnen het thema van gastvrijheid in zorg.

Ton Pinxten geeft als meesterkok, meester-gastronoom en algemeen directeur van het sterrenrestaurant Landgoed Wolfslaar te Breda, een korte introductie over 'Koninklijke gasten in de zorg'. Hij zal tevens in samenwerking met Frans Gerrits, meesterkok en Hoofd Voeding van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, een verrassende proeverij bereiden, die speciaal gericht is op het overkoepelende thema van de workshop.

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij het thema en de ontwikkeling van zorg, bekeken vanuit de zorgsector, bouwkundig architecten, interieurarchitecten, projectinrichters, interieurbouwers en beleidsmedewerkers.

De workshop Hospitality in zorg is de laatste in een rij van drie workshops die Satelliet Meubelen voor haar relaties organiseert ter ere van haar 35-jarig jubileum. De eerste twee workshops, te weten 'Koffie en cocktails' en 'De verleiding van kleur', hebben afgelopen jaar plaatsgevonden in de showroom te Breda. Beide workshops werden bezocht door meer dan tweehonderd ondernemers.

Satelliet Meubelen is leverancier en producent van hospitalitymeubilair dat wereldwijd wordt aangeboden vanuit drie nationale vestigingen in Breda, Amsterdam, Dalfsen en vanuit diverse internationale vestigingen.

Programma Workshop Hospitality in zorg

 

14.30 uur Ontvangst Showroom Breda

 

15.00 uur Start programma

 

'Maaltijdambiance, een wetenschappelijke benadering'.

 

Door dr. Kristel Nijs, kwaliteitsadviseur zorgprocessen, Ziekenhuisgroep Rivierenland Tiel.

'De vitaliserende rol van de architect'

Door ir. Ad Smeulders en Monique Groenen Arch. HBO, architecten bij Luijten Smeulders Architecten Tilburg.

'Koninklijke gasten'

Een introductie door Ton Pinxten, S.V.H. Meesterkok, Meestergastronoom en algemeen directeur van Landgoed Wolfslaar te Breda.

'Wie maakt mij beter, de dokter of de kok?'

Door Frans Gerrits, S.V.H. Meesterkok, Hoofd Voeding van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.

17.30 uur Grande finale

Meesterkoks Ton Pinxten en Frans Gerrits hebben voor deze workshop in samenwerking een proeverij bereid, speciaal gericht op het thema.

19.00 uur Afsluiting workshop

                  

 

21-05-2007 9:35

Na een carrière van 45 jaar bij het bedrijf dat hij zelf oprichtte, neemt A.J. Zwaan (74 jaar) op 23 mei afscheid bij Alusta Natuurlijke Ventilatietechniek. Op de kop af 45 jaar na het tekenen van de oprichtingsakte, zal het bedrijf dit memorabele feit op die dag herdenken. Hoewel Zwaan uit de leiding van het bedrijf stapt, blijft hij als aandeelhouder bij Alusta betrokken. Op 1 januari jongstleden is André Meester benoemd tot statutair en algemeen directeur van Alusta.

Onder de naam Agenturen A.J. Zwaan werd het huidige Alusta in Voorschoten opgericht. In de eerste jaren vertegenwoordigde het bedrijf een Belgisch extrusiebedrijf en handelde het in aluminium raam- en deurprofielen. In 1968 begonnen Zwaan en zijn medewerkers met de eigen fabricage van ventilatieroosters, type ‘Alusta'. De productie raakte in een stroomversnelling met de komst van het ‘Besluit Geluidwering Woningen'. Hierdoor werden de eerste suskasten ontwikkeld, zoals het ‘type C' en de succesvolle ‘Futura'.

Vervolgens ontwikkelde men ook de muurdempers ten behoeve van de geluidwering van woningen rondom Maastricht Airport. Een volgende stap was de ontwikkeling van het mechanische ventilatierooster 'MVR', naast roosters als 'Thermob' en 'Bingo'. Eind vorige eeuw resulteerde al deze ‘tussenstappen' in de uitvinding van natuurlijke ventilatiesystemen met zelfregelende roosters, die onder de namen 'Vent-O-System' en 'Autoflow 2000' op de markt worden gebracht.

Voor directeur Zwaan was productontwikkeling al heel snel een speerpunt in zijn bedrijfsfilosofie. Vandaar dat hij zijn onderneming liet evolueren van een handelsmaatschappij naar een zelf creërende industrie, die als pionier en naar eigen zeggen koploper in de ventilatiesector actief is. Alusta is nog altijd overtuigd van de voordelen van natuurlijke ventilatietechnieken. Wel heeft zij dit concept in de afgelopen jaren op een innovatieve en creatieve wijze doorontwikkeld. Eén van de baanbrekende innovaties aan haar systemen is het ventileren op basis van CO2-sturing. Bij CO2-gestuurd ventileren stemt het systeem de toegevoerde hoeveelheid verse buitenlucht uiterst nauwkeurig af op de CO2-concentraties in de woning of in een gebouw. Het is inmiddels duidelijk dat deze vorm van ventileren de komende jaren snel aan populariteit zal winnen. Onder leiding van directeur André Meester zal Alusta haar rol als pionier en leverancier van complete systemen onverminderd doorzetten. Het bedrijf wil haar voortrekkersrol verder uitbouwen en op innovatieve wijze inspelen op marktbehoeften, waarbij een oplossingsgerichte aanpak voorop staat.

Voor zijn pioniersrol in de ventilatie-industrie - met name voor het maatschappelijke belang van de ontwikkeling van geluidwerende ventilatietechnieken - heeft Zwaan in 2002 een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zwaan heeft ervoor gekozen om op 23 mei een feest te geven voor zijn medewerkers en de familie. Vanwege de festiviteiten is Alusta op 23 mei de gehele dag gesloten

19-05-2007 11:09

 
Innovatieve recruitment is in een tijd van krapte in de arbeidsmarkt belangrijker dan ooit. Wie op traditionele manieren blijft werven komt van een koude kermis thuis. Het is voor recruiters daarom belangrijk steeds op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied. Tijdens het jaarcongres ‘Recruitment 2007' komen die ontwikkelingen uitgebreid aan bod.

Het congres wordt dit jaar al weer voor de vijfde keer in successie georganiseerd door Recruiters United. Het congres wordt gehouden op 6 juni 2007 in het Randstad Congrescentrum in Diemen. Het is via de website van Recruitment United nog mogelijk om zich op te geven en om mee te praten over de trends op het gebied van recruimtent.

(Bron: nationalevacaturebank.nl)

19-05-2007 10:55


De arbeidsmarktkansen voor werknemers van 45 jaar en ouder zijn de afgelopen tijd gestegen, zo constateert het Centrum voor Werk en Inkomen. Het CWI begeleidde in de eerste vier maanden van dit jaar bijna 23.000 werkzoekenden van 45 jaar en ouder naar een baan. Dat zijn er 8.900 meer dan in 2006, een stijging van maar liefst 38 procent.

Toch bevinden 45-plussers zich op de arbeidsmarkt nog in een achterstandspositie. Dat blijkt niet zozeer uit het aantal werkzoekenden in deze leeftijdscategorie - de helft van het totaal - als wel uit het feit dat meer dan driekwart van de werkzoekende 45-plussers al een jaar of langer op zoek is naar werk.

Het CWI heeft zich ten doel gesteld om binnen twee jaar dertigduizend extra 45-plussers aan een baan te helpen, en heeft daarvoor driehonderd adviseurs aangesteld.

(Bron: Gids voor Personeelsmanagement)

 

19-05-2007 10:42


Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt neemt de loyaliteit van werknemers af, zo blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Effectory in acht Europese landen.

Europeanen veranderen steeds sneller van baan. Het percentage mensen dat vrijwillig op zoek gaat naar een andere werkgever, steeg het afgelopen jaar van 23,1 procent naar 26,5 procent. De jobhoppers zijn dus weer helemaal terug, hoewel ze zich in Nederland minder doen gelden dan in de andere zeven onderzochte landen (België, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Italië en Groot-Brittannië). Nederlandse werknemers halen een 'loyaliteitsscore' van 6,2, vergeleken met een 5,7 voor werknemers in Groot-Brittannië en Frankrijk en een 5,8 voor Zweden. Toch signaleert Effectory ook in Nederlandse organisaties een daling van de betrokkenheid en loyaliteit.

(Bron: Gids voor Personeelsmanagement)
19-05-2007 10:25


Een vakantie heeft nauwelijks een rustgevend effect op managers. Zo blijkt tijdens de vakantie één op de drie managers dagelijks contact te hebben met het kantoor. Eén op de vier komt zelfs gestresster terug na een vakantie. Deze conclusie komt naar voren uit een onderzoek van werving- en selectiebureau Hudson.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een groot deel van de managers de bereikbaarheid op vakantie als een verplichting ziet en zich daardoor niet volledig vrij voelt. Managers nemen wel meer vrijde dagen op dan niet-managers. Daar staat wel tegenover dat 30 procent van de niet-managers zich wel eens ziek meldt als het zonnetje uitbundig schijnt.

(Bron: nationalevacaturebank.nl)

18-05-2007 10:17

 

Steeds meer mensen zijn bereid om tot hun vijfenzestigste door te werken, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Wilde in 2005 nog 21 procent doorgaan tot 65, vorig jaar was dat 26 procent.

Speciaal onder jongeren tussen de 15 en 24 jaar en ervaren werknemers van 45 tot 49 is de animo voor langer doorwerken toegenomen. Met name voor deze laatste groep is de toename opmerkelijk, omdat het juist deze leeftijdscategorie was die twee jaar geleden nog het minst geneigd was om tot de AOW-leeftijd aan de slag te blijven. Nu zijn het de jonge dertigers en de jongere vijftigers die het vaakst willen stoppen met werken vóór de 65 jaar. Overigens is onder de jongeren het aantal 'twijfelaars' gedaald: wist in 2005 nog 43 procent van de jongeren niet of ze tot 65 wilden werken, vorig jaar was dat nog maar 38 procent.

(Bron: Gids voor Personeelsmanagement)

18-05-2007 10:08


De baas nergens te bekennen? Thuiswerken is als alternatieve werkplek favoriet bij ondernemers. Ook buiten werken en in horecagelegenheden is geliefd. Dit blijkt uit de Nationale Ondernemers Enquête 2007 van internetbank Bizner, uitgevoerd onder ruim zesduizend ondernemers.

Ook blijken steeds meer arbeidskrachten de ervaring die zij bij hun baas hebben opgedaan om te zetten in werk voor het eigen bedrijf. Met name flexibiliteit is een belangrijk argument om voor zichzelf te beginnen. Een flexibele werkplek en dito werktijden ervaren zij als doorslaggevende factoren. 42 Procent van de ondervraagden gaat ondernemen vanwege de grote mate van onafhankelijkheid die dat met zich meebrengt.

(Bron: nationalevacaturebank.nl)
18-05-2007 10:04


Werkgevers zijn op dit moment gemiddeld 7.500 euro kwijt als ze een nieuwe medewerker aantrekken. Dat blijkt uit de 'Cost of Recruitment Caclculator' van het Britse wervings - en selectiebureau Angela Mortimer.

Volgens het bureau zijn het vooral de advertenties in kranten die de kosten zo hoog maken. Zelfs de prijs van een kleine advertentie in een landelijk dagblad is namelijk al gauw een paar duizend euro. Als je dan op zoek bent dan naar meerdere werknemers dan lopen de kosten enorm op. Het bureau is dan ook van mening dat het aannemen van een tijdelijke P&O'er die de CV-database van diverse vacaturesites afzoekt naar geschikte kandidaten, in deze gevallen relatief een stuk goedkoper is. Door de efficiëntere werking van zo'n P&O'er blijken de kosten per nieuwe medewerknemer uiteindelijk veel lager te zijn.


(Bron: nationalevacaturebank.nl)

18-05-2007 9:51


De groeiende ICT-sector in de noordelijke randstad veroorzaakt capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor moeten bedrijven de komende vijf jaar rekening houden met stroomuitval. Nieuwe hoogspanningslijnen komen er pas na 2012. Dat meldt de website www.computable.nl.

TenneT berekende dat het elektriciteitsaanbod in de noordelijke randstad de komende paar jaar tekort kan schieten. De beheerder van het landelijke elektriciteitsnet ziet de groeiende ICT-sector in de regio als één van de belangrijkste veroorzakers hiervan. Het probleem zit voornamelijk in de aanvoer van stroom. De instantie is daarom druk bezig met de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen. Door gemeentelijke vergunningen en inspraakprocedures verwacht Tennet dat de uitbreiding pas na 2012 operationeel is.

 

 

17-05-2007 10:24
 

 

Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden is groenvoorziener Donker per 1 mei jongstleden een nieuwe vestiging in Roermond gestart. Met deze nieuwe locatie kan het bedrijf beter inspelen op de wensen van landelijk werkzame opdrachtgevers en de klanten in het zuiden van het land.

Voor diverse gemeenten, woningcorporaties, bedrijven, zorginstellingen, scholen, funeraire instellingen en particulieren verzorgt Donker al ruim 45 jaar de groenvoorziening. Of het gaat om bedrijfstuinen, daktuinen, complete speelterreinen, stedelijk groen, sportterreinen of begraafplaatsen, Donker adviseert, ontwerpt, legt aan en neemt vervolgens het onderhoud ter hand.

Deze voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele soorten groenvoorziening en terreininrichting, die het bedrijf aanbiedt. Ook ontwerp en onderhoud van particuliere tuinen behoort tot hun dienstenpakket, evenals interieurbeplanting.

De groenwerkzaamheden vereisen een lokale aanwezigheid om een optimale service te kunnen verlenen en garanderen. De nieuwe vestiging in Roermond vloeit voort uit deze gedachte. Het werkgebied van de nieuwe locatie omvat de provincie Limburg.

Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Sneek. Met de nieuwe vestiging in Roermond beschikt Donker over elf vestigingen verspreid over heel Nederland met circa vijfhonderd medewerkers. De nieuwe vestiging in Roermond biedt momenteel nog ruimte aan een aantal enthousiaste vakbekwame hoveniers.

Nadere informatie: www.donkergroen.nl

15-05-2007 10:42

Meubelmaker Robert Uenk exposeert tot 9 juni in Galerie Pond du Fada . Voor ’t Voormalig Klein Poortje 1-3 in Groningen.

Uenk combineert een breed spectrum van houtsoorten in zijn ontwerpen, denkend vanuit de tekening van de nerf, noesten en scheuren die al in het hout zitten. Spelend met de mogelijkheden om de planken bijvoorbeeld spiegelend in een ontwerp toe te passen, waarbij ook de verschillende natuurlijke kleuren een rol spelen. Met zijn bedrijf ‘Dome Interieur’ heeft hij al talloze scheepsinterieurs ontworpen en gebouwd voor onder andere L’Institut Francais Kopenhagen, kantoormeubelproducent Roneo in Parijs en Smits Sleep en Berging in Rotterdam.

De expositie is te zien tot en met 9 juni in Pont de Fada in Groningen.

15-05-2007 10:31


In de Hogeschool van Hall Larenstein in Velp vindt op 21 juni het symposium ‘Bomen een bron van inspiratie bij het bouwen’ plaats. De bijeenkomst is met name bedoeld voor degenen die zijn betrokken bij groenbeleid en ruimtelijke ordening, zoals architecten, ontwerpers, boomverzorgers en groen- en R.O.- ambtenaren.

Er vinden onder andere lezingen plaats van Han Thijssen, partner/directeur MTD Landschapsarchitecten en Derk-Jan Stobbelaar, onderzoeker WUR. Hij presenteert de resultaten van zijn onderzoek ‘Mensen over Bomen’. Aanmelden voor 15 juni kan via de Bomenstichting, tel. 030 – 230 35 10 (werkdagen van 09.00-13.00 uur). Nadere informatie: www.bomenstichting.nl.
15-05-2007 10:29

Tijdens de opening van de Vakbeurs Renovatie en Onderhoud in de Brabanthallen in Den Bosch is de Innovatieprijs 2007 uitgereikt aan het projectteam van het Kantoor Wereld Natuur Fonds te Zeist. Dit project laat zien dat ook bij renovatie unieke technische prestaties op het gebied van duurzaamheid geleverd kunnen worden. De prijs werd uitgereikt door Jack de Leeuw, directeur van SBR.

Het kantoorgebouw van het WNF, dat in de zomer van 2006 in gebruik is genomen, was oorspronkelijk een laboratorium. De laatste jaren was het niet meer in gebruik. Het WNF kocht het vervallen pand aan en liet het duurzaam renoveren naar een ontwerp van architectenbureau RAU. Het resultaat is een CO2-emissievrij gebouw, waarin alleen duurzame materialen zijn gebruikt. Het gebouw ligt in het historische landschapspark Schoonoord.

Tijdens de opening van de Vakbeurs zijn ook de winnaars bekend gemaakt van de Nationale Renovatie Prijs 2007. De jury onder voorzitterschap van prof. ing. André Thomsen (TU Delft), heeft drie winnaars gekozen in drie categorieën. In de categorie Utiliteitsbouw heeft de jury De Meerpaal in Dronten aangewezen als winnaar. De jury vindt vooral de respectvolle ’reparatie’-benadering, waarmee dit jonge architectuur-monument eindelijk is gevitaliseerd, prijzenswaardig. Het Kantoor van het Wereld Natuur Fonds was genomineerd in deze categorie. In de categorie Woningbouw Renovatie is De Leeuw van Vlaanderen in Amsterdam de winnaar. In de categorie Woningbouw Herbestemming heeft de jury de prijs toegekend aan De Grote Enk in Arnhem.

De Nationale Renovatie Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de meest succesvolle renovatieprojecten van de voorgaande periode. Deze elfde editie van de prijs bestrijkt de periode van 1 oktober 2004 tot 1 oktober 2006. Het is de enige prijs die zich specifiek richt op projecten in de bestaande gebouwenvoorraad. Het doel van de prijs is om de renovatiesector breed te stimuleren en de kwaliteit van renovatieprojecten op een nog hoger peil te brengen. Bovendien wil de prijs renovatie onder de aandacht brengen van een breed publiek.

De NRP wordt uitgereikt door de Stichting Nationale Renovatie Prijs. De elfde editie werd gesponsord door Trespa als hoofdsponsor en subsponsors Vakbeurs Renovatie en Onderhoud en door SBR die de organisatie van de Nationale Renovatie Prijs voor haar rekening nam.
11-05-2007 11:46


Onlangs meldden we al dat Corporate Express (voorheen Buhrmann) te kampen heeft met tegenwind op de Amerikaanse markt. Naar nu blijkt zit zonweringsfabrikant Hunter Douglas in hetzelfde schuitje. De afzwakkende Amerikaanse huizenmarkt heeft geleid tot een omzetdaling van 3 procent in de grootste markt van de luxaflex-producent. Hunter Douglas behaalt circa de helft van haar omzet in de VS. Buiten de VS presteert het bedrijf overigens juist beter, met name in Azië en Latijns-Amerika.
11-05-2007 11:34


Het gaat goed met Sedus. De Duitse fabrikant maakte onlangs de cijfers bekend over 2006. De cijfers tonen dat het bedrijf flinkt heeft 'geplust'. De omzet steeg met maar liefst 10,1 prozent tot 139 miljoen euro.

 

"Het huidige conjunctuurverloop en de aanhoudend positieve marktberichten maken ons optimistisch over de verdere ontwikkeling van het bedrijf", aldus Sedus-topman Bernhard E. Kallup.
Het omzetverloop over de eerste vier maanden van 2007 ondersteunt deze positieve verwachting: ten opzichte van de eerste maanden van 2006 is de omzet met maar liefst 21,7 procent gestegen. Volgens Kallup wordt over heel 2007 rekening gehouden met een omzetstijging van tussen de 10 en 20 procent.

11-05-2007 11:26


PresTop, een leverancier op het gebied van interactieve communicatieoplossingen, presenteert van 3 tot en met 28 mei de show 'In de praktijk' over de nieuwste instore communicatie oplossingen. De show is gericht op het direct beleven van nieuwe instore communicatie oplossingen.

Samen met conceptstore Artgadgets presenteert PresTop toont in een showroom in warenhuis de Vroom & Dreesmann de nieuwste oplossingen op het gebied van instore communicatie. "Retailers kunnen – kostenloos - verschillende inspiraties opdoen voor het sturen van gewenst gedrag van consumenten", aldus een woordvoerder. "Ter plekke kunnen ze zelf ervaren dat moderne technieken heel goed kunnen worden ingezet om emoties te prikkelen. Ze zien hierdoor meteen hoe een oplossing nu echt werkt en hoe het een toegevoegde waarde voor hun bedrijf kan zijn. Videoschermen, touchscreens en informatiezuilen met de juiste content op tactische plaatsen, zijn inherent verbonden met het bieden van informatie, het creëren van sfeer en het stimuleren van aankopen. Hoe wakker je nieuwsgierigheid aan bij passanten zodat ze een winkel binnenkomen? Hoe stimuleer je impulsaankopen? Hoe creëer je het gevoel van vertrouwen dat bezoekers laat terugkeren?"

Met de show wil PresTop een aanzet geven tot een structureel hoger aandachtsniveau als het aankomt op bewegend beeld en dynamische informatie bij instore communicatie oplossingen. Retailers worden feestelijk ontvangen in Vroom & Dreesmann in het centrum van Eindhoven. "Aan de hand van zeer uiteenlopende toepassingen uit de praktijk wordt een heldere en bondige uitleg gegeven hoe in te spelen op de af- en overwegingen van consumenten. Aansluitend worden een aantal winkels in de binnenstad bezocht waar instore communicatie oplossingen toegepast worden."

De wandeling eindigt bij conceptstore Artgadgets in de Piazza waar een presentatie van nieuwe mediakunst wordt aangeboden. Internet- en videokunst Artgadgets toont de presentatie van hedendaagse internet- en videokunst die onderzoek van emotie en gevoel in nieuwe media als gemeenschappelijk kenmerk hebben. "Hier zien bezoekers dat instore communicatie oplossingen ook gebruikt worden voor zaken als entertainment en artistieke toepassingen. De selectie wordt getoond op interactieve display systemen die we normaal gesproken aantreffen in bijvoorbeeld ontvangstruimten en winkels. Daar staan normaliter informatie en reclameboodschappen op die commercieel bezien de nieuwsgierigheid en de interesse wekken van consumenten. Echter in deze conceptstore wordt duidelijk dat er middels moderne techniek ook emotie kan vrijkomen bij het zien van kunst en het aanschouwen van vermaak. Om vervolgens de aandacht van de consument te krijgen."
11-05-2007 11:12


De kosten per werkplek stijgen. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde NFC INdex over 2006. De gemeiddelde kosten van de Nederlandse kantoorwerkplek bedroegen 12.185 euro per werkplek per jaar. Na twee jaar een dalende lijn, stijgen de totale facilitaire kosten per werkplek in 2006 weer voor het eerst, al blijven de kosten net onder het niveau van de eerste NFC Index uit 2003.

NFC Index geeft de gemiddelde marktconforme facilitaire kosten weer voor kantoren en de daarmee samenhangende diensten, per werkplek. De NFC Index is opgebouwd uit de functies huisvesting, diensten, middelen, ICT, externe voorzieningen en het facility management van dat geheel. Voor de totstandkoning is gebruik gemaakt van de gegevens van de leden van NFC Index Coöperatie. Dat zijn inmiddels circa 80 grote bedrijven en overheidsinstanties.

In de gegevens van dit jaar zijn nog niet de cijfers van de Haagse ministeries verwerkt. De NFC Index kantoren 2006 bedraagt 99 Dit betekent een stijging van 5 procentpunt ten opzichte van 2005. Het indexcijfer lag toen op 94 (11.660 euro per werkplek per jaar). Met de recente cijfers is een eind gekomen aan de dalende lijn. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt doordat de huisvestingskosten blijven toenemen. Met 6 procent stijgen zij meer dan de CBS-index voor inflatie. Een sterke toename van de post energie is één van de oorzaken van deze stijging. De kosten voor diensten en middelen zijn in 2006 toegenomen ten opzichte van 2005, na twee opeenvolgende jaren waarin deze kosten daalden, overigens nog steeds substantieel lager dan in 2003. De stijging deed zich over het geheel van de diensten en middelen voor, met een uitschieter voor post en documentcreatie. 

Het gemiddelde vloeroppervlak per kantoorwerkplek is een belangrijke variabele voor de kosten per werkplek. Indien deze daalt, dalen veel gebouwgerelateerde kosten per werkplek mee. De verdichting van de werkplekken heeft zich in 2006 verder voortgezet. Sinds de eerste index in 2003 is het verhuurbaar vloeroppervlak van de gemiddelde werkplek met 3,9 vierkante meter afgenomen, een daling van 17 procent, tot 18,7 vierkante meter. Dit past in de tendens van het efficiënter aanwenden van kantoren en het steeds meer verdwijnen van cellenkantoren ten behoeve van groepskantoren. Wellicht is deze trend tevens versterkt door het delen van werkplekken door de toename van parttime- en duobanen.

De verdichting van de werkplekken temperde de stijging van de huisvestingskosten per werkplek. De functie huisvesting zou in de afgelopen jaren aanzienlijk meer zijn gestegen indien het gemiddelde vloeroppervlak per werkplek niet zou zijn afgenomen, zo benadrukken de onderzoekers. 
11-05-2007 11:09


Harry van Dijk verlaat Pami. Na drie jaar in Nederland actief te zijn geweest voor de Belgische fabrikant van kantoormeubilair, zoekt Van Dijk een nieuwe uitdaging. Wie Van Dijk in Nederland opvolgt is nog niet bekend. 
09-05-2007 15:45


De Apeldoornse Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) gaf kunstenares Elspeth Diederix de opdracht om een serie fotografische werken te ontwikkelen voor een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel in het stationsgebied van Apeldoorn. M2uur uit Deventer verzorgde de technische realisatie van deze werken op levensgrote panelen.

Elspeth Diederix reisde af naar Costa Rica om te werken aan een serie foto’s in haar kenmerkende stijl. M2uur bv verzorgde van tien foto’s de digitale opmaak en technische uitwerking voor de productie van de hpl-panelen. Hpl, of high pressure laminate, wordt geproduceerd door het onder zeer hoge druk samenpersen van papierpulp. Door in dit proces als bovenste laag een papier met print te gebruiken, kan het hpl worden voorzien van iedere gewenste afbeelding. De print is geïntegreerd in het materiaal en voorzien van een toplaag, zodat er een kras- en stootvast geheel ontstaat.

De tien werken zijn verdeeld over vijftig panelen, die na verwerking middels verlijming op speciaal geconstrueerde frames zijn gemonteerd in de tunnel. In deze frames zijn strips met LED-verlichting aangebracht die de kunstpanelen extra doen opvallen en zorgen voor een mysterieus en sprookjesachtig effect.

Freekje Vervoord van M2uur is zeer te spreken over het eindresultaat: ‘De recente technologiën die wij hebben toegepast vormen in combinatie met de fotografie van Elspeth Diederix een prachtig uithangbord van ons kunnen. Een ander pluspunt aan de wisselwerking tussen de kunstenaar en de uitvoerende partij is dat de kunstenaar zich volledig kan richten op het creatieve proces en zich niet druk hoeft te maken om allerlei details.’

De tunnel maakt onderdeel uit van de grootschalige renovatie van het stationsgebied in Apeldoorn. Circa 20 duizend mensen zullen dagelijks gebruik maken van de tunnel die het zuidwesten en het centrum van de stad met elkaar verbindt. De tunnel is dan ook 24 uur per dag geopend en de kunstpanelen spelen een belangrijke rol in het vergroten van een veilig gevoel bij de duizenden fietsers en voetgangers.

09-05-2007 15:31


De internetsite van DenkRuim is uitgebreid. Onlangs zijn er nieuwe foto's toegevoegd en heeft de pagina 'Inspiratie' een nieuw gezicht gekregen. Surfers kunnen hier de laatste trends vinden die het bedrijf zijn opgevallen. Het bedrijf gaat de site ieder kwartaal vernieuwen, zo meldt DenkRuim.

 

Andere huishoudelijke zaken die bij dit bedrijf spelen; Simone Vermaning, voorheen stagiair bij het bedrijf, treedt als parttimer in dienst. Naast deze baan gaat ze vanaf september de studie binnenhuisarchitectuur aan de Academie Minerva volgen.

09-05-2007 15:03

 

De animo om aan de vakbeurs Elektrotechniek deel te nemen is, volgens organisator VNU Exhibitions, groot. Negentig procent van de beschikbare expositieruimte zou inmiddels zijn gereserveerd. VNU Exhibitions rekent uiteindelijk op 390 exposanten.

Beursthema is 'Sharing Smart Solutions'. De beurs wordt van maandag 1 tot en met vrijdag 5 oktober gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht.

08-05-2007 9:27


Wat is de meerwaarde van ‘creativiteit’ voor een ondernemer? Dat is de centrale vraag bij een netwerkbijeenkomst van ondernemers en kunstenaars in de Stedendriehoek (Deventer, Zutphen, Apeldoorn).

Op de bijeenkomst op 5 juni (15.00-20.00 uur) is een aantal kleurrijke sprekers uitgenodigd die vanuit hun discipline kort en bondig vertellen wat hun toegevoegde waarde voor de ondernemer is. Zo zal onder andere Birgit Stigter, kunstenares, vertellen wat zij betekent voor bedrijven als Ikea en Ahold. Daarnaast zal Tineke Groen van Studio Groen + Schild vertellen over haar toegevoegde waarde voor bedrijven. De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus in Olst.
08-05-2007 9:19


De overnamegolf heeft nu ook de metaalbranche bereikt. Met de overname van Berthom Office and Project Furniture in Emmeloord, door Hieselaar Holding in Schoonhoven gaan Hieselaar Sheet Metal Solutions en Berthom samen een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere positionering en marktbewerking op het gebied van office furniture, displays en winkelinrichtingen, alsmede de ontwikkeling van nieuwe productoplossingen in plaatstaal in verschillende branches. Daarmee is de continuïteit en verdere groei van Berthom gewaarborgd.
07-05-2007 14:39
 

Op 26 en 27 juni 2007 vindt opnieuw de European Facility Management Conference plaats. Meer dan dertig internationale sprekers uit Europa, Noord-Amerika en Azië zijn betrokken bij dit congres in het Swiss Federal Institute of Technology in Zürich, waar de diverse trends en ontwikkelingen van het vakgebied centraal staan.

 

Eén van de bijzondere sprekers dit jaar is Kjell A. Nordström, hoogleraar aan de Economische Hogeschool van Stockholm. Nordström is het 'enfant terrible' in de 'world of new business'. Zijn toespraken zijn volgens de organisatie 'dynamisch, uitdagend en zeer interactief'.

Nadere informatie: www.fmm.nl/


 

07-05-2007 14:16


Bas Aué (42) is op 1 mei jongstleden gestart als projectmanager bij Rietmeijer Huisvestingsadviseurs. Aué is sinds 17 jaar actief in de installatietechniek.

De laatste 8 jaar was Aué werkzaam als projectleider bij Terberg Systeemintegratie en was daar verantwoordelijk voor het management van de omvangrijker projecten.

Naast Bas Aué is het team van Rietmeijer uitgebreid met Arjan Veendorp (40 jaar) en Sanne van der Hoeven (31 jaar). Veendorp was al werkzaam bij Rietmeijer op freelance basis en zal in dienst treden als adviseur. Hiervoor was hij werkzaam bij OTH architecten als projectleide/interieurarchitect. Aan het begin van zijn carrière heeft Veendorp architectonische vormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht gestudeerd. Ook volgde hij een opleiding Senior Class Interior Design aan de University van Carbondale (Verenigde Staten).

Sanne van der Hoeven werkte voorheen als assistent project manager bij BPF Bouwinvest in Amsterdam en heeft voorafgaand aan haar werkzaamheden bij BPF Bouwinvest, de bachelor studie Management Economie en Recht (MER) afgerond.

 

Rietmeijer Huisvestingsadviseurs is een onafhankelijk advies- en projectmanagementbureau op het vlak van bedrijfshuisvesting, kantoorinrichting en facilitaire vraagstukken. De organisatie telt ruim zestig medewerkers; mensen met een achtergrond in interieurontwerp, onroerend goed, bouw, installatietechniek en/of facilitair management. Rietmeijer maakt onderdeel uit van CB Richard Ellis, naar eigen zeggen wereldwijd marktleider op het gebied van vastgoedadvisering.

 

 

07-05-2007 11:39


Corporate Express, de nieuwe naam van kantoorgroothandel Buhrmann, is bezorgd om zijn belangrijkste afzetmarkt. Op de Amerikaanse markt, verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de omzet en het resultaat van het handelshuis, daalde het afgelopen kwartaal de omzet met 7,5 procent. 

De Europese tak van het bedrijf presteert wél goed. De verkopen stegen, vooral dankzij de acquisitie van het Scandinavische ATG, met 44 procent. Op de Australische markt kon een groei van 4,5 procent worden geboekt.

De omzet van het gehele concern in de eerste drie maanden van het jaar bedroeg 1,6 miljard euro. Dit betekent een stijging van 4 procent ten opzichte van vorig jaar. De nettowinst daalde met 35 procent tot 53,2 miljoen euro, en het bedrijfsresultaat kwam 11 procent lager uit op 53,2 miljoen euro. 

Corporate Express ontdeed zich enige tijd geleden van de naam Buhrmann in de hoop het negatieve imago van het bedrijf te kunnen doorbreken. 
03-05-2007 14:02

Na jarenlang lid van de jury voor de DAME Award te zijn geweest, waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter, draagt Kim Hollamby zijn taken over aan Bill Dixon van Dixon Yacht Design.

Dixon is een beroemde jachtontwerper uit een familie met een traditie in scheepsbouw en lijkt de ideale persoon om de leiding van de DAME jury op zich te nemen. “Ik vind het ontzettend jammer dat ik het voorzitterschap van de jury voor de DAME Award moet opgeven, maar door de toenemende werkdruk in mijn functie als Digital Development Director bij IPC Media kan ik mij niet meer voor 100 procent inzetten voor deze toonaangevende award”, aldus Kim Hollamby. “Ik weet zeker dat de DAME Award ook in de komende tijd de norm voor scheepvaartproducten zal bepalen, dankzij de deskundigheid van de juryleden en de schat aan ervaring die Bill als voorzitter inbrengt.”

Voorbeelden van de ontwerpactiviteiten van Dixon in de jaren tachtig zijn ondermeer de 'Moody 27' en '41' productieschepen en semi-custom ontwerpen voor individuele klanten en bedrijven zoals Premier Yachts. In de jaren negentig lag de nadruk vooral op unieke ontwerpen, zoals zijn eerste serieuze superjacht ‘Yannake Too’. Daarna volgden andere projecten die de inleiding vormden voor de productie van superjachten. Tegen 2000 had Bill Dixon een veelzijdig en prestigieus portfolio opgebouwd voor productieschepen en projecten op maat van allerlei afmetingen en in diverse klassen waaronder de superzeiljachten ‘That’s Y’, ‘YII’ en ‘Antares’.

De productmanager van METS, Irene Dros, is bijzonder verheugd dat Bill Dixon bereid is gevonden het roer van de DAME jury over te nemen en bedankt Kim Hollamby voor zijn jarenlange trouwe diensten. “Kim heeft een bijdrage van onschatbare waarde geleverd aan de verdere wereldwijde erkenning van de DAME Award”, aldus Irene Dros. “We zijn hem zeer erkentelijk voor al zijn tijd en inzet."

METS is ’s werelds grootste vakbeurs voor scheepsuitrusting en -toebehoren voor de pleziervaart en wordt georganiseerd door Amsterdam RAI in samenwerking met de International Council of Marine Industry Associations (Icomia). De vakbeurs richt zich op jachtbouwers, jachtontwerpers, reparateurs, distributeurs, dealers, groothandelaren, captains, jachthavenexploitanten en fabrikanten uit de hele wereld.

METS 2007 vindt plaats op 13, 14 en 15 november. Meer informatie over METS vindt u op www.metstrade.com.

Het Global Superyacht Forum 2007 vindt plaats op 12, 13, 14 en 15 november. Meer informatie over het GSF vindt u op www.globalsuperyachtforum.com.
03-05-2007 9:16


Onze gewaardeerde collega Eric Weustink is vertrokken bij Inside Information. Hij heeft per 1 mei een functie aanvaard als hoofdredacteur van de vakkrant Metaalnieuws. Eric heeft een kleine 4 jaar gewerkt bij Inside Information en was verantwoordelijk voor de eindredactie en voor de redactionele invulling van diverse rubrieken. Zijn taken worden overgenomen door Henk-Jan Hoekjen, die al sinds 1997 werkzaam is voor Inside Information.
03-05-2007 8:49brax8

Na een bouwtijd van 4 weken werd onlangs de eerste Brax Monobrand Store in het AEZ Center in Hamburg geopend. Brax staat naar eigen zeggen voor 'perfecte pasvorm, exclusieve stoffen en eigentijds ontwerp' en dit alles onder het motto 'Feel Good'.

De in 1888 door Bernward Leineweber in Berlijn opgerichte onderneming beschikte al in 1950, als één van de eerste herenconfectiefabrikanten, over talrijke filialen in verschillende Duitse steden. Sinds de uitbreiding van het aanbod met een dames- en golfkledinglijn en na de succesvolle merken-relaunch begin 2000 presenteert Brax zich met een nieuw logo en een nieuw marketingconcept. Na het succes van de shop-in-shops wil Brax nu verder uitbreiden met eigen monobrand stores.


brax1

Decoprojekt werd gevraagd om een store-concept te ontwikkelen, zodat deze stap optimaal kan worden verwezenlijkt. De hoge eisen die Brax-klanten aan kwaliteit en lifestyle stellen, moeten ook in de nieuwe Brax-stores tot uiting komen. Bij het winkelconcept diende men uit te gaan van het door Cronauer + Romani voor Brax ontwikkelde shop-in-shop systeem met het markante X-symbool.
Midden december 2006 werd het door Decoprojekt ontwikkelde concept voorgesteld aan de klant: met nieuwe ideeën voor de gevel, etalages, nieuwe kassablokken, comfortabele paskamers en een gezellige lounge. Brax beviel de lay-out en visualisering van de nog fictieve winkel meteen en gaf Decoprojekt opdracht het concept verder uit te werken en de eerste proefwinkel te realiseren.

brax2

In de onlangs geopende pilot-store (245 vierkante meter) in Hamburg kan de klant kiezen uit broeken, gebreide artikelen, overhemden, jacks en accessoires voor dames en heren. De subtiel verlichte displays met maritieme thema’s, een lounge en harmonisch op elkaar afgestemd materiaal en verlichting zorgen voor een warme en gemoedelijke sfeer. Wit, cappuccino en verschillende kleuren grijs zorgen voor een frisse uitstraling. Het stijlvolle bamboefineer geeft bijzondere accenten. De klassieke grijze vloertegels worden hier en daar afgewisseld met een parketvloer. Hout speelt ook een belangrijke rol als element in de gevel. De door hout omrande etalages zijn een weergave van de kwaliteit en uitstraling van het assortiment.

Om aan de strenge eisen van het winkelcentrum te voldoen, werd voor de gevel een zwarte glasvezelbetonsteen gebruikt. Hierdoor werd zowel het optische als de strenge eisen met betrekking tot brandbescherming goed afgedekt. Deze glasvezelbetonsteen komt als highlight op verschillende plekken in de winkel terug.

brax3

Vanaf het begin werd nauw samengewerkt met de visual merchandiser van Brax om de klant in de winkel, zodoende gemakkelijk wegwijs te maken in het uitgebreide aanbod van waren. De overwegend witte wanden zorgen voor een goed overzicht en bieden een neutrale achtergrond voor de aangeboden kleding. Het reeds in het shop-in-shop-concept succesvol toegepaste wandsysteem biedt vele mogelijkheden voor het presenteren van de waren. Verlichte en met houtomrande nissen zetten een speciaal warensegment voor het voetlicht. Men kan flexibel omgaan met de aanwezige elementen en zodoende steeds verschillende opstellingen creëren. Hout en plexiglaselementen zorgen voor nog meer kenmerkende contrasten, zoals duidelijk te zien is in het kassabereik.

Verder werden door Decoprojekt, naast het meubilair, tevens een serviceruimte, paskamers, een klein kantoor, een magazijn en ruimte voor promotion events apart gepland. Verder loste Decoprojekt ook de technische problemen op en zodoende werd op ieder gebied voldaan aan de eisen die gesteld werden aan licht, klimaatbeheersing en brandbeveiliging. Bijvoorbeeld bij de beveiliging van de goederen werd een nieuw produkt van de firma Novatec ingebouwd met geïntegreerde frequentieteller, toekomstgeoriënteerd en met RFID uit te breiden. De keuze van passende planten, vazen en staanlampen zorgen voor de finishing touch.

brax4
brax5
brax6
brax7

 

01-05-2007 10:26


Eindhoven krijgt een Designhuis. Dit centrum voor hedendaags design komt in het voormalige kantongerecht aan het Stadhuisplein en gaat open tijdens de komende Dutch Design Week. Die wordt in oktober gehouden. Het Designhuis is een initiatief van Lidewij Edelkoort, bestuursvoorzitter van de Design Academy Eindhoven. Het moet dé internationale ontmoetingsplaats worden voor design, kunst en technologie. Edelkoort en Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum, zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering. Vormgevingsgroep Yksi uit Eindhoven krijgt een galeriefunctie binnen het gebouw en zal hand- en spandiensten verlenen. Een aparte stichting gaat het Designhuis besturen. Het Designhuis zal geen eigen collectie krijgen. Wel moeten er jaarlijks minimaal vijf dragende exposities worden gehouden.
01-05-2007 10:22


Vorige week lieten 3.512 bezoekers zich inspireren op Urban Design, het vakevenement voor de openbare ruimte in Nederland. De bezoekers aan Urban Design houden zich bezig met het ontwerp, beleid of beheer van die ruimte. Dit jaar werd er met Young Urban, dat zich richt op jeugd in de openbare ruimte, een bijzonder element aan toegevoegd. Veel beleidsmakers, ontwerpers en jongeren lieten op Young Urban horen dat er meer oog moet zijn voor de plek van jeugd in de buitenruimte. Urban Design en Young Urban vonden plaats van 24 tot en met 26 april in Amsterdam RAI.

Urban Design kende 170 deelnemers en daarmee was deze derde editie 30 procent groter dan de vorige. Dorien Sibbel, beursmanager: “We horen dat Urban Design een unieke plek inneemt. Hier kunnen alle partijen elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen en ervaringen delen. Dat is nodig om te komen tot een goede, kwalitatieve openbare ruimte.” Volgens Ton van Klooster, voorzitter Vereniging Stadsmeubilair, is Urban Design uitgegroeid tot hét ontmoetingspunt voor alle betrokkenen in de Nederlandse openbare ruimte. “Nergens ter wereld is een vergelijkbaar evenement te vinden. Dat geeft al aan dat wij hier bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuw vakgebied.” Van Klooster is bovendien zeer te spreken over de uitstraling van de beurs: “Het hoge visuele niveau, de ruimtelijkheid en bijzondere ambiance versterken de kwalitatieve opzet”. Het nieuwe Young Urban werd georganiseerd in samenwerking met Jantje Beton en VNG in het kader van het netwerk Child Friendly Cities. Froukje Hajer van Jantje Beton is enthousiast over de eerste editie: “Bij de inrichting van de openbare ruimte voor jeugd moet niet het product, het bedrijf of het instituut centraal staan, maar het kind. Daarbij is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen elkaar ontmoeten. In de dagelijkse praktijk gebeurt dat nog onvoldoende; op Young Urban komen ze wel in gesprek. En dat is voor velen een eye-opener. De volgende Urban Design / Young Urban staat gepland van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 april 2009 in Amsterdam RAI.

Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >