Nieuws


30-03-2007 9:54


Dit jaar is ACCO Brands Benelux van start gegaan met een nieuwe naam en een nieuw magazijn. Ter ere van deze mijlpalen is ook de jaarlijkse catalogus in een nieuw jasje gestoken.

In deze nieuwe catalogus zijn alle ACCO Brands-producten overzichtelijk gerangschikt; compleet met productinformatie. Daarnaast zijn ook ruim vijfhonderd nieuwe producten toegevoegd. Met de vergelijkingstabellen is in één oogopslag duidelijk wat de overeenkomsten en verschillen tussen vergelijkbare producten zijn.
De catalogus is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

Voor meer informatie en aanvragen: www.accobenelux.nl.
30-03-2007 9:26


Thuiswerken blijft hot. Steeds meer organisatie bepleiten het werken vanuit huis. Onlangs nog benadrukte werkgeverscentrale VNO-NCW het belang van thuiswerken. Er kleven echter wel degelijk gevaren aan het fenomeen. Dat stelt de Amsterdamse socioloog Albert Benschop in NRC Handelsblad.

 

Volgens Benschop is het gevaar van overspannenheid levensgroot. De gedachte dat thuiswerkende medewerkers de kantjes ervan af zouden lopen is ongegrond, meent Benschop. "Het is eerder nodig om die werknemers in te tomen", aldus de Amsterdamse wetenschapper. "Anders hebben ze binnen de kortse keren een burn out."

Een ander probleem is het vervagen van de grens tussen werk en privé. Blijkens onderzoek heeft 84 procent van de thuiswerkende beroepsbevolking problemen om de balans te vinden tussen zakelijke en privé-tijdbesteding. 

30-03-2007 9:19


Er worden weer meer kantoren gebouwd. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De waarde van de verleende bouwvergunningen in de utiliteitsbouw steeg vorig jaar met 26 procent tot 6,1 miljard euro. Hiermee lijkt een einde gekomen aan de daling in de kantoorbouw, zo meldt het CBS.
29-03-2007 8:57


Werkgevers zetten in toenemende mate e-mailcorrespondentie, het internetsurfgedrag en andere ICT-communicatie in als bewijslast bij ontslagprocedures. Werknemers zijn zich daarvan niet voldoende bewust.

Een persoonlijk mailtje naar een collega kan grote gevolgen hebben. Volgens Maarten van Gelderen, arbeidsrechtadvocaat en oprichter van Ontslag.nl, denken veel werknemers ten onrechte dat informatie uit e-mails, telefoonverkeer of cameratoezicht door een werkgever niet achterhaald kan worden om te gebruiken in een eventuele ontslagprocedure. Een kostbare vergissing, want in steeds meer ontslagzaken verschijnen 'digitale bewijsstukken', die in toenemende mate door rechters aanvaard worden.

Rechters zijn namelijk over het algemeen meer geïnteresseerd in de waarheidsvinding dan in de wijze waarop de informatie boven tafel gekomen is. Ook de veronderstelling dat een e-mail niet als bewijs zou mogen dienen, of minder zwaar zou wegen dan een normale brief, klopt niet. Het feit dat een e-mail niet persoonlijk ondertekend is, doet voor een rechter niet ter zake.

Dat veel werkgevers beperkt privégebruik van het internet toestaan, is ook aanleiding voor misverstanden bij werknemers. De toestemming wil namelijk niet zeggen dat de informatie die de werknemer achterlaat via een weblog of bijvoorbeeld via community-sites als Hyves, niet door een werkgever gebruikt mag worden in het kader van een ontslagprocedure.

29-03-2007 8:32


Marrit Jorritsma en Maarten Bahlman zijn als adviseur in dienst getreden bij YNNO, een adviesbureau voor innovatief werken.

Jorritsma (1975) studeerde Facilitaire dienstverlening in Groningen en volgde daarna de European Master Facility Management aan the University of Greenwich in Londen. De laatste 4 jaar werkte ze op het hoofdkantoor van Unilever als facility manager. Binnen YNNO is Jorritsma werkzaam op het gebied van werkplekontwikkeling.

Maarten Bahlman (1981) studeerde Digitale Communicatie in Utrecht en volgde daarna de Master Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bij YNNO zal hij zijn opdrachtgevers adviseren op het gebied van kennis- en informatiemanagement.

YNNO zoekt met klanten naar nieuwe manieren van werken, waarmee zij in staat zijn om hun ambities waar te maken en een nieuw niveau van presteren te bereiken. Door het implementeren van efficiënte werkprocessen, slimme kennisdeling en een innovatieve werkomgeving kunnen mensen in de visie van YNNO beter samenwerken. YNNO is gelieerd aan Twynstra Gudde.

28-03-2007 9:42


Stora Enso ontvangt vooralsnog geen hout meer dat afkomstig is uit gebieden in Forest Lapland. Milieu-organisaties beschuldigen Stora Enso van aantasting van oerbossen en stakeholders willen dat Stora Enso eerst gedegen onderzoek doet naar de gevolgen van de houtkap. Stora Enso heeft nu staatsonderneming Metsähallitus gevraagd voordat weer wordt begonnen met vellen van bomen een gedegen analyse te maken van de ecologische omstandigheden in de gebieden in Forest Lapland. Het afronden van een extra analyse zou van waarde kunnen zijn om opnieuw te bepalen welke gebieden geschikt zijn voor commerciële bosbouw en welke niet.

Op dit moment is 43 procent van het bos in het gebied dat bekend staat als Forest Lapland strikt beschermd. Het overige bosgebied wordt beschouwd als ´commercial forest´; deze gebieden worden duurzaam onderhouden. Vooralsnog heeft het stopzetten van de houtkap in Lapland geen gevolgen voor de aanvoer van hout. In deze tijd van het jaar wordt de houtkap altijd stilgelegd.

Stora Enso is een geïntegreerde onderneming op het gebied van bosbouwproducten zoals tijdschriftenpapier, krantenpapier, houtvrij papier, verpakkingskarton en houtproducten. De groep is op deze terreinen wereldwijd marktleider. De onderneming behaalde in 2006 een totale omzet van 14,6 miljard Euro. De groep heeft ongeveer 44.000 werknemers in meer dan 40 landen op vijf continenten en een productiecapaciteit van omstreeks 16,5 miljoen ton papier en karton per jaar en 7,4 miljoen m3 gezaagde houtproducten, inclusief 3,2 miljoen m3 verder verwerkte houtproducten.
28-03-2007 9:39


Alles te weten komen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van lijmen, afdichten, oppervlakte- en waterbehandeling? Van 24 tot en met 27 april 2007 vindt een vierdaagse vakbeurs plaats onder het motto ‘Invitation for Innovation’. De organisatie is in handen van Henkel Technologies. Op deze vakbeurs, die plaatsvindt in Nederland op het schitterende ‘Jules Verne’ schip, deelt Henkel al haar kennis en ervaring die zij de afgelopen 85 jaar heeft opgedaan. Tijdens de beurs en de bijhorende congreslezingen kan elke professional kennis maken met de nieuwste trends en technologieën inzake verlijmen, afdichten, oppervlakte- en waterbehandeling. Henkel’s ‘Invitation for Innovation’ cruise meert aan in Oosterbeek (24 april), Huizen (25 en 26 april) en Schiedam (27 april). Inschrijven kan via www.invitation-for-innovation.com. Bovendien vindt men op deze website alle informatie over deze unieke vakbeurs, de congreslezingen en over Henkel Technologies. Henkel Technologies is wereldmarktleider op het vlak van lijmen, afdichten en oppervlaktebehandeling. Technologieën van Henkel kunnen teruggevonden worden in vele eindproducten die dagelijks worden gebruikt: auto’s, boeken en tijdschriften, computers, vliegtuigen, ijskasten, mobiele telefoons, meubels, textiel, verpakkingen enz.
23-03-2007 9:04


Het stimuleren van innovatie, meer aandacht voor de eindgebruiker, het uitbouwen, verdiepen en verstevigen van de relatie met de leden en de organisaties binnen de bouwsector en een verdere professionalisering van de NieuwBouw, dat is waar de nieuwe Voorzitter van de NieuwBouw, Menno Lammers, zich op wil gaan focussen.

Menno Lammers (1977) volgt op 1 april 2007 Niels Scholten op als voorzitter van de NieuwBouw. Na zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Utrecht heeft Menno 5 jaar gewerkt bij Brunel Nederland. Momenteel is hij werkzaam als salesconsultant bij TASK Business Support & Consultancy in Utrecht. Lammers was afgelopen jaar één van de kernteamleden van het project van de NieuwBouw 'De gebruiker bepaalt'. Een project waarbij de nadruk lag op het centraal stellen van de eindgebruiker. Hij vervulde tijdens dit project de rol van coördinator externe betrekkingen. Het hoogtepunt van het project was de presentatie aan de top van het bedrijfsleven en overheden van de GWW sector in oktober 2006 (de zogenaamde GWW-top).

Met de contacten en ervaringen die Lammers heeft, ziet de NieuwBouw kans om de attitude in de bouwsector, die niet altijd op de gebruiker is gericht, te beïnvloeden. Naast de benoeming van een nieuwe voorzitter is ook een nieuwe secretaris en een nieuw bestuurslid communicatie benoemd. Anneke de Groot (Arcadis) zal de functie van secretaris gaan vervullen en Karlijn de Kruif (ProCap Projectmanagement) is het nieuwe bestuurslid communicatie.

De NieuwBouw kent een zeshoofdig bestuur. Naast Lammers, De Groot Anneke en De Kruif zijn dit: Patrick van Dijk, financiën (DHV), Bert Alberts, projecten (PRC) en Wiebe Witteveen, trefpuntbijeenkomsten (RWS).

De NieuwBouw is in november 2004 opgericht als platform van jonge professionals in de bouw. De NieuwBouw bestaat uit deelnemers vanuit opdrachtgevers, aannemers, adviesbureaus en kennisinstellingen. Gezamenlijk geeft de NieuwBouw gezicht aan de noodzakelijke verandering in de sector. Het geluid van de NieuwBouw moet bijdragen aan een andere mentaliteit. De NieuwBouw staat voor samenwerken op basis van vertrouwen, gericht op vernieuwing, verbetering en transparantie van de sector om innovatie en concurrentie te verhogen.

22-03-2007 15:56


HoLaPress Communicatie zet een nieuwe beurs in de markt: ZorgFac. Facilitair management in de zorg staat centraal tijdens dit vakevenement, dat staat ingepland op 19, 20 en 21 maart 2008. Plaats van handeling: de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch.

De vakbeurs is bedoeld voor facilitair managers, zorgmanagers, inkopers, directieleden, stafmanagers, gebouwbeheerders, teamleiders en afdelingshoofden in de zorgsector. Professionals werkzaam in de meest uiteenlopende zorginstellingen, van thuiszorginstelling tot ziekenhuis, kunnen op de vakbeurs terecht voor informatie over facilitaire zaken. Voor aanbieders van zowel algemene als specifieke facilitaire producten en diensten biedt ZorgFac een gelegenheid om zich te presenteren. Facilitair verantwoordelijken in de zorg hebben immers behoefte aan bijvoorbeeld catering, beveiligings- en klimaatbeheersingssytemen, schoonmaak, maar ook aan kledinguitgifteautomaten en disposables.

HoLaPress Communicatie organiseert onder meer de vakbeurzen Facilitair en Gebouw en is uitgever van het weekblad Facilitair & gebouwbeheer. Zie ook www.zorgfac.net
22-03-2007 8:56


Mannelijke werknemers zijn beter bestand tegen stress dan hun vrouwelijke collega's, zo blijkt uit de Bedrijfsgezondheidsindex van adviesbureau LifeGuard

Dankzij hun grotere stressbestendigheid zijn mannen beter inzetbaar op het werk, aldus de onderzoekers. Vrouwen hebben de neiging om zich bij problemen afwachtender op te stellen dan mannen, die vaker direct op zoek gaan naar een oplossing.

Scoren mannen hierdoor hoger dan vrouwen qua geestelijke gezondheid; wat betreft lichamelijke gezondheid is het precies andersom. Vrouwelijke werknemers eten over het algemeen beter dan mannen en drinken minder alcohol. Het percentage rokers is onder beide seksen gelijk.

Overigens zegt tweederde van de ondervraagden graag meer te bewegen en wil ruim de helft gaan afvallen. Niet meer dan 38 procent voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, die per dag een half uur matige lichamelijke inspanning voorschrijft.
21-03-2007 22:09


ICT~Office start samen met Design Connection Eindhoven, iMMovator, Mediagilde en V2_ het netwerkproject 'Create'. Doel is economische meerwaarde te creëren door de samenwerking tussen de ICT-sector en de creatieve industrie te versterken. Dit moet tot uitdrukking komen in nieuwe opdrachten en financiële samenwerkingsrelaties.

De gedachte achter Create (wat staat voor Creative And Technology Exchange) is dat de creatieve industrie een bijdrage kan leveren aan de innovatiekracht van de ICT-sector, terwijl de ICT-sector een hefboom kan zijn voor de creatieve industrie om een groter bereik te krijgen voor haar producten en diensten. Het doel is samen meer toegevoegde waarde te creëren voor de klant.

De creatieve industrie bestaat uit de segmenten kunsten, nieuwe media, media en entertainment en de creatief zakelijke dienstverlening.

Het zwaartepunt van Create zijn netwerkbijeenkomsten, georganiseerd door de Create-partners. Een belangrijk onderdeel van elke bijeenkomst is ‘The Match’. Tijdens The Match legt één ICT-bedrijf een concrete vraag neer waarop creatieve bedrijven kunnen pitchen, die in een finale strijden om de opdracht. Daarnaast maken managersstages en masterclasses deel uit van Create, evenals bijeenkomsten waarop best practices worden gepresenteerd.

De eerste Create-bijeenkomst heeft plaats op 13 april aanstaande tijdens het Dutch Electronic Art Festival, georganiseerd door V2_. ICT-bedrijf Inter Access geeft daar de aftrap voor The Match met de eerste opdracht waarop creatieve bedrijven kunnen pitchen.

De website www.createxchange.nl bevat informatie over alle geplande activiteiten en informatie over de partners.

Create krijgt ondersteuning van Syntens en de ICT-bedrijven ISM eCompany en Snakeware. Het project komt tot stand mede dankzij het subsidieprogramma 'Creative Challenge Call' van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

ICT~Office is de branchevereniging van de IT-, Telecom-, Office-, en Internetbedrijven in Nederland. Zij behartigt de belangen van de aangesloten organisaties richting politiek en overheid. ICT~Office heeft een achterban die 30 miljard euro omzet en meer dan 250.000 medewerkers telt. Zie www.ictoffice.nl.
21-03-2007 16:46


De Nationale Vacaturebank.nl komt op de proppen met schokkende cijfers. Onderzoek toont aan dat maar liefst één op de drie werknemers niet tevreden is met zijn werkomgeving en daarom van baan wil veranderen. 

Ontevredenheid over de omgeving is daarmee een belangrijker argument om van baan te veranderen dan het salaris of de werkinhoud. 42 procent van de respondenten geeft aan liever op een andere plek te zitten, en ook de locatie waar de organisatie zich bevindt wordt lang niet altijd gewaardeerd: 36 procent van de ondervraagden geeft aan problemen te ondervinden met reizen of parkeren.

De grootste ontevredenheid onder werknemers betreft overigens niet de werkomgeving, maar het niveau van hun werkzaamheden. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan onder het eigen niveau te werken; nauwelijks een derde is echt tevreden met het werk.
21-03-2007 16:40


Geïnteresseerd in buisstoelen? Dan is de expositie 'De vroege Nederlandse buisstoel' zeker wat voor u. In de Vesteda Stoelengalerie in Amsterdam worden stoelen getoond van onder meer Mart Stam, Gerrit Rietveld, Friso Kramer en Johannes Duiker. De expositie is te zien tot en met 15 juni
21-03-2007 8:41

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam gaat drie behandelmethodes vergelijken voor de behandeling van arbeidsgerelateerde en arbeidsrelevante depressie.

Het onderzoek maakt deel uit van het al langer lopende Programma Stemmingsstoornissen, zo meldde de website Kluwer Arbo Online onlangs. Momenteel zit het onderzoek nog in de opstartfase. Onderzoekers zoeken werknemers die als 'proefkonijn' willen fungeren.

Het onderzoek richt zich op werknemers die depressief zijn van hun werk of regelmatig of langdurig wegens depressie verzuimen. Deelnemers krijgen een academische poliklinische behandeling bij een psychiater (in opleiding) aangeboden. Daarnaast krijgt 75 procent een behandeling van een ergotherapeut. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers en behandelaars van dit programma, onder leiding van prof. dr. A.H. Schene, in samenwerking met arbodiensten in Noord-Holland.
20-03-2007 9:28


Bedrijven zijn continu op zoek naar een juiste balans tussen de inzet van vast personeel en de inzet van flexibele arbeid. Onlangs hebben het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) en onderzoeksbureau EIM in kaart gebracht wat op dit moment de balans is bij kleine en middelgrote bedrijven. Hieruit blijkt dat het inhuren van uitzendkrachten en freelancers door werkgevers in het MKB nog niet populair is. In 2006 bleek ongeveer één op de drie werkgevers in het MKB gebruik te maken van uitzendkrachten en/of freelancers. Zowel regelgeving als krapte op de arbeidsmarkt blijken van invloed te zijn op de balans tussen de inzet van vaste arbeid en de inzet van flexibele arbeid. Van de werkgevers die in 2006 freelancers in hebben gezet, zou bijvoorbeeld de helft meer werknemers in loondienst hebben (ten koste van de inzet van freelancers) als de huidige ontslagregels niet zouden bestaan. Daarnaast zou een op de drie werkgevers die in 2006 uitzendkrachten inleende, meer werknemers in loondienst nemen (ten koste van uitzendkrachten) als het financiële risico van ziekte van werknemers minder hoog zou zijn. Verder blijken bedrijven met moeilijk vervulbare vacatures vaker gebruik te maken van uitzendkrachten en/of freelancers. De inzet van uitzendkrachten hangt duidelijk samen met de grootte van het bedrijf. Zo heeft maar 18% van de kleinste bedrijven (1 tot 10 werknemers) in het laatste jaar uitzendkrachten ingezet. Ter vergelijking: voor de grotere MKB bedrijven (50 tot 100 werknemers) is dit 77%. Opvallend genoeg geldt dit niet voor de inzet van freelancers. Of een bedrijf al dan niet freelancers inzet hangt maar zeer beperkt af van de grootte van het bedrijf. Hiervoor zijn geen aanwijsbare redenen gevonden.
20-03-2007 9:23


Het seminar ‘Open leeromgevingen’ op 18 januari beloofde een groot succes te worden. Tot het noodlot toesloeg en het seminar strandde in de zwaarste storm van de afgelopen 5 jaar. Gezien de enorme belangstelling vooraf, gaat het seminar op herhaling op donderdag 19 april. Open leeromgevingen worden steeds populairder. Maar de stap om een school te gaan bouwen met open en flexibele leeromgevingen blijft groot. Dit seminar wil inzicht geven in de mogelijkheden en onmogelijkheden van open leeromgevingen in het primair en secundair onderwijs. Het seminar wordt georganiseerd door Ecophon, Ahrend en Broekbakema. Het seminar vindt plaats op donderdagavond 19 april in het Corlaer College 2 in Nijkerk, een inspirerend onderwijsgebouw met open leeromgevingen. Het evenement is bedoeld voor opdrachtgevers/eindgebruikers, architecten, adviseurs en facility managers.
20-03-2007 9:21


Bedrijven zijn continu op zoek naar een juiste balans tussen de inzet van vast personeel en de inzet van flexibele arbeid. Onlangs hebben het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) en onderzoeksbureau EIM in kaart gebracht wat op dit moment de balans is bij kleine en middelgrote bedrijven. Hieruit blijkt dat het inhuren van uitzendkrachten en freelancers door werkgevers in het MKB nog niet populair is. In 2006 bleek ongeveer één op de drie werkgevers in het MKB gebruik te maken van uitzendkrachten en/of freelancers. Zowel regelgeving als krapte op de arbeidsmarkt blijken van invloed te zijn op de balans tussen de inzet van vaste arbeid en de inzet van flexibele arbeid. Van de werkgevers die in 2006 freelancers in hebben gezet, zou bijvoorbeeld de helft meer werknemers in loondienst hebben (ten koste van de inzet van freelancers) als de huidige ontslagregels niet zouden bestaan. Daarnaast zou een op de drie werkgevers die in 2006 uitzendkrachten inleende, meer werknemers in loondienst nemen (ten koste van uitzendkrachten) als het financiële risico van ziekte van werknemers minder hoog zou zijn. Verder blijken bedrijven met moeilijk vervulbare vacatures vaker gebruik te maken van uitzendkrachten en/of freelancers. De inzet van uitzendkrachten hangt duidelijk samen met de grootte van het bedrijf. Zo heeft maar 18% van de kleinste bedrijven (1 tot 10 werknemers) in het laatste jaar uitzendkrachten ingezet. Ter vergelijking: voor de grotere MKB bedrijven (50 tot 100 werknemers) is dit 77%. Opvallend genoeg geldt dit niet voor de inzet van freelancers. Of een bedrijf al dan niet freelancers inzet hangt maar zeer beperkt af van de grootte van het bedrijf. Hiervoor zijn geen aanwijsbare redenen gevonden.
20-03-2007 9:20


FSC Nederland organiseert, in samenwerking met het WNF Nederland de Djakarta Conferentie in Indonesië. De conferentie vindt plaats van 26 tot en met 29 maart in de Indonesische hoofdstad. Doel van de conferentie is om de Indonesische partijen te informeren over de FSC marktvraag in Nederland en bedrijven en organisaties uit beide landen direct met elkaar in contact te brengen. Ook voor Belgische bedrijven biedt dit een unieke kans. De afgelopen twee jaar hebben Wereld Natuur Fonds, Woonbron, deelgemeente Hoogvliet, Vestia en FSC Nederland samen met diverse andere partijen de campagne Bouwen en Borneo gevoerd. Doel van de campagne was om de vraag naar FSC hout te genereren, daarmee FSC certificering in Borneo te versnellen, en meer FSC producten hun weg naar Nederland te laten vinden. Zeer veel woningcorporaties hebben positief op de campagne gereageerd en besloten om over te stappen op FSC gelabeld hout bij nieuwbouw en renovatie van hun woningen. Hun engagement hebben de corporaties vastgelegd in een convenant met FSC Nederland. Vrijdag 9 februari werd de mijlpaal van ruim 100.000 huizen, te bouwen met FSC hout in de komende 5 jaar (dit is ca. 25% van het totale Nederlandse woningbouwvolume) bekend gemaakt. De conferentie in Djakarta is hierin de volgende stap. De Nederlandse delegatie wordt bovendien geleid door de Nederlandse oud-minister Winsemius (VROM). Doel van die conferentie is om de Indonesische partijen te informeren over de FSC-marktvraag in Nederland, maar evengoed in andere Europese landen. De meereizende Nederlandse bedrijven en organisaties kunnen tijdens de conferentie nuttige contacten leggen. De vertegenwoordiging van FSC Nederland neemt bovendien ook bedrijfsprofielen van andere bedrijven mee, waaronder bedrijven uit België, UK, Spanje en de Verenigde Staten. Op de conferentie zullen de Indonesische Minister van Bosbouw en verschillende Indonesische bedrijven aanwezig zijn. Een niet onbelangrijk aantal Indonesische bosbedrijven is immers in voorbereiding van een mogelijke FSC certificering.
19-03-2007 9:22


Het Eindhovense bedrijf Stas picture hanging systems heeft collega Art Fix Systems uit Zoetermeer overgenomen. Met de acquisitie van het bedrijf breidt Stas het leveringsprogramma uit; de bestaande patenten van Art Fix Systems zijn in de overname van het bedrijf meegenomen. De overname zorgt verder voor een versterking van het Stas aandeel op de Nederlandse markt en maakt het bedrijf wereldwijd marktleider in het hangen en verlichten.

Naast Nederland is het bedrijf actief op buitenlandse markten en exporteert wereldwijd. Stas ontwerpt, ontwikkelt en produceert een omvangrijk en kwalitatief hoogwaardig programma schilderijophangsystemen, al dan niet gecombineerd met verlichtingssystemen. De systemen van het bedrijf zijn zodanig ontworpen dat kunstwerken en schilderijen veilig, flexibel en elegant kunnen worden opgehangen en verlicht. Naast ophangsystemen levert Stas een aantal gerelateerde producten. De producten worden toegepast in galerieën, universiteiten, overheidsinstellingen, de projectwereld en bij consumenten. Het succes van het bedrijf is mede te danken aan de vele innovaties die op het gebied van ophangsystemen worden gerealiseerd. Het bedrijf heeft inmiddels een groot aantal patenten op zijn naam staan. De oprichters van Stas picture hanging systems (Rien en André Stas) zullen zich in de toekomst gaan richten op ‘wall entertainment’.
19-03-2007 9:18


Interior Consult draagt bij aan de stijging van het aantal zakelijke boekingen door de recente renovatie van drie vergaderzalen bij Golden Tulip & Tulip Inn Zoetermeer Centre. Aansluitend renoveert de fullservice projectinrichter op korte termijn ook de vierde vergaderzaal - de boardroom - van hetzelfde hotel.

Arjan Peterse, General Manager Golden Tulip & Tulip Inn Zoetermeer Centre, legt een verbinding tussen de grotere zakelijke toeloop naar zijn hotel en de recente renovatie. “Alle vergaderzalen waren erg gedateerd. Met de complete vernieuwing van zowel techniek en interieur levert Interior Consult een ‘state of the art’ product af. De zalen zijn ingericht met alle moderne apparatuur zoals uitstekende beamers, een prima geluidsinstallatie en een geavanceerd verlichtingssysteem. Daarnaast bieden we tegenwoordig in onze vernieuwde zalen naast wifi internet ook gratis bedraad internet aan.” En dit, constateert Peterse, levert een positieve bijdrage aan de toename van het aantal zakelijke boekingen. ‘We kunnen immers gemakkelijker ‘Ja’ tegen klanten zeggen, omdat we deze technische, en tegenwoordig essentiële, benodigdheden standaard aanwezig hebben. Deze faciliteiten zijn inbegrepen in de prijzen die we aanbieden: eenvoud en gemak maar ook direct een mooie kostenbesparing voor de klant. Zo leveren we de kwaliteit waar wij als hotel voor staan.’

De vergaderzalen zijn gerenoveerd volgens het nieuwe vergaderconcept van Golden Green Hotels. Golden Tulip & Tulip Inn Zoetermeer Centre kiest voor een uniforme uitstraling en levert zowel met de hotelkamers als de vergaderzalen kwaliteit. Het staat bekend als een hotel waar gasten zich direct thuis voelen door de oprechte persoonlijke service en een warme kleurstelling. De door Interior Consult ingerichte hotelkamers zijn momenteel de meest populaire kamers bij de gasten, laat Peterse zich ontvallen.
16-03-2007 16:27


Het Zwitserse familiebedrijf Girsberger kwam op de afgelopen Orgatec met zes nieuwe producten om een totaal aanbieder te zijn op het gebied van zitten. Tijdens de 'stadiontour' van Girsberger Benelux zullen alle zes nieuwe productprogramma's in zes stadions in Nederland en België worden gepresenteerd.

 

Belangstellenden kunnen zich in het PSV-stadion, de Arena, de Galgenwaard, het Vanden Stock Stadion, De Kuip en het Abe Lenstra Stadion laten informeren over de producten 'Square', 'Passage', 'Reflex', 'Fifty', 'Connexion' en 'Jazz'.  


Het programma:

- 26 maart PSV Stadion Eindhoven
- 27 maart Arena Amsterdam
- 28 maart Galgenwaard Utrecht
- 2 april Vanden Stock Stadion Brussel
- 3 april De Kuip Rotterdam
- 4 april Abe Lenstra Stadion Heerenveen

16-03-2007 16:21


Het seminar ‘Open leeromgevingen’, dat op 18 januari 'in het water viel' vanwege de zware storm die ons land toen trof, gaat op donderdag 19 april op herhaling. "Open leeromgevingen worden steeds populairder", aldus de organisatie. "Maar de stap om een school te gaan bouwen met open en flexibele leeromgevingen blijft groot." 

Het seminar wil inzicht geven in de mogelijkheden en onmogelijkheden van open leeromgevingen in het primair en secundair onderwijs. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Ecophon, Ahrend en Broekbakema en vindt plaats op donderdagavond 19 april in het Corlaer College 2 in Nijkerk.

Het evenement is bedoeld voor opdrachtgevers/eindgebruikers, architecten, adviseurs en facility managers. Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle Klijn, concept developer bij Ecophon.

16-03-2007 16:10

De Nederlandse manager is aardig voor zijn personeel. Dat blijkt uit onderzoek van bureau ZebraZone. Blijkens het onderzoek gaan bijna alle Nederlandse werknemers (97 procent) met plezier naar hun werk. Verder zijn ze loyaal en doen niet aan pesten en discrimineren op de werkvloer. 

De opvallend positieve onderzoeksuitkomsten leren voorts dat collega’s in Nederland loyaal zijn tegenover elkaar: uit het onderzoek blijkt dat bijna acht op de tien werknemers werkt in een team waarin iedereen participeert, niemand dominant is en de leidinggevende wordt gerespecteerd.

Pesten en discriminatie komt nauwelijks voor op onze werkvloer. Van de Nederlandse ondervraagden zei 1,5 procent in het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van pesterijen op het werk. In België en Frankrijk was dat voor meer dan een op de tien werknemers het geval. In Nederland noemt 2,1 procent zich slachtoffer van discriminatie, tegen bijna 8,8 procent in België en 5,4 procent in Frankrijk.
16-03-2007 15:31


Van Klaveren CCC/Eeko uit Deventer is een strategisch partnership aangegaan met het Wereld Natuur Fonds voor een periode van drie jaar. De samenwerking betreft de inzameling van lege printercartridges en gebruikte mobiele telefoons bij bedrijven, instellingen en particulieren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan natuurbeschermingsprojecten. Bijkomend voordeel: de cartridges en mobiele telefoons belanden niet op de afvalberg; Eeko zorgt voor hergebruik of milieuvriendelijke verwerking van de cartridges en telefoons. 

"Door de toenemende vraag naar mobiele telefoons zijn de producenten van mobiele telefoons de laatste jaren steeds meer coltan gaan gebruiken", aldus een woordvoerder van Eeko. "De stof zorgt ervoor dat de mobiele telefoons niet oververhitten. Een groot deel van het coltan dat gebruikt wordt, komt uit de grond in het oosten van Congo, in één van de laatst overgebleven leefgebieden van heel veel diersoorten zoals de gorilla. De vraag naar coltan kan afnemen door mobiele telefoons te recyclen. Hierdoor blijven de leefgebieden van gorilla’s en talloze andere dieren in stand."

De gebruikte telefoons worden getest en indien mogelijk weer ‘zo goed als nieuw’ gemaakt. "Dit soort telefoons zijn zeer gewild in Oost-Europa, Azië, Zuid-Amerika en Afrika", aldus de woordvoerder.

Eeko is een handelsmerk van Van Klaveren CCC uit Deventer. "Wij ondersteunen organisaties door hen een deel van de milieuzorg uit handen te nemen door de inzameling van lege printercartridges en gebruikte mobiele telefoons en bieden hiertoe service en gemak. Duurzaam ondernemen staat voor ons centraal."
14-03-2007 8:52


De fabrikant van printers en kopieerapparaten heeft zijn positie op de Chinese markt verbeterd. Het bedrijf uit Venlo sloot onlnags een alliantie met het Chinese technologiebedrijf Founder Group. Dat maakte Océ recentelijk bekend.

De Founder Group zal in China de digitale printsystemen van Océ gaan verkopen. Océ verwacht via de samenwerking de komende jaren sterk te zullen groeien op de Chinese markt voor digitale printers. In China werken 170 mensen voor Océ. Vorig jaar haalde het bedrijf buiten de Verenigde Staten en Europa een omzet van 230 miljoen euro, inclusief China.
14-03-2007 8:47


WebArchitects, actief op het gebied van e-business, content management en ketenintegratie, laat vanaf vandaag zijn pr-activiteiten behartigen door Zeekhoe Communicatie.

WebArchitects is ontwikkelaar van RightClick, een praktisch, modulair opgebouwd softwarepakket waarmee kleine, middelgrote en grote bedrijven in korte tijd een webwinkel, website of intranet kunnen opzetten en beheren. Het pakket werkt volgens het 'Software-as-a-Service' (SaaS)-principe, waardoor het gebruikt wordt als webdienst op abonnementbasis.

De software hoeft niet geïnstalleerd te worden, maar werkt volledig via de webbrowser. Hierdoor zijn eindgebruikers gewaarborgd van de meest recente versie van de applicatie en hoeven zij zich niet te bekommeren om technisch onderhoud en beheer. WebArchitects is opgericht in 2001. Mede dankzij de groei van het bedrijf, betrok WebArchitects onlangs een pand in het Amstel Business Park.
13-03-2007 11:03


Royal Haskoning Architecten heeft een prijsvraag voor drie bruggen in Heerhugowaard gewonnen. De bruggen komen te liggen in ‘De Stad van de Zon’ een ambitieus plan waarin stedenbouwkundige, architectonische en milieuaspecten in onderlinge samenhang ontwikkeld zijn.

Het plangebied beslaat drie deelgebieden die een sterke onderlinge samenhang vertonen en tegelijkertijd elk een eigen architectonische identiteit hebben. De verschillende identiteiten van de deelgebieden zijn terug te vinden in de ontwerpuitgangspunten voor de drie bruggen. Diversiteit in vorm en materiaalgebruik is een belangrijk gegeven dat ieder van deze bruggen op een natuurlijke manier met zijn locatie doet versmelten. Om een sterke plaatsgebondenheid van de ontwerpen te bewerkstelligen wordt de verbindende functie van de drie bruggen op een natuurlijke en vloeiende wijze in het landschap geïntegreerd. Op deze wijze blijft het gebied, na de plaatsing van de bruggen, een organisch geheel.

Met deze ontwerpen verbeelden architecten Joris Smits en Alessandro De Santis de energie van een groeiend organisme. De ontwerpen zijn momentopnames van de verbindende beweging tussen samenstellende delen. Ze zijn een momentopname van het wordingsproces.

De Stad van de Zon is een VINEX-uitbreiding aan de zuidkant van Heerhugowaard, grenzend aan Alkmaar en Langedijk. Op circa 120 hectare grond worden ruim 2.900 woningen en tal van voorzieningen gerealiseerd. De Stad van de Zon wordt vervlochten in een recreatiegebied dat ruim 177 hectare groot is. Het recreatiegebied heet Park van Luna. Geestelijk vader van de Stad van de Zon is Ashok Bhalotra van het stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons uit Rotterdam.

 

royal-haskoning

13-03-2007 11:00


Bedrijven zijn continu op zoek naar een juiste balans tussen de inzet van vast personeel en de inzet van flexibele arbeid. Onlangs hebben het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) en onderzoeksbureau EIM in kaart gebracht wat op dit moment de balans is bij kleine en middelgrote bedrijven. Hieruit blijkt dat het inhuren van uitzendkrachten en freelancers door werkgevers in het MKB nog niet populair is.

In 2006 bleek ongeveer één op de drie werkgevers in het MKB gebruik te maken van uitzendkrachten en/of freelancers. Zowel regelgeving als krapte op de arbeidsmarkt blijken van invloed te zijn op de balans tussen de (flexibele) inzet van vaste arbeid en de inzet van flexibele arbeid. Van de werkgevers die in 2006 freelancers in hebben gezet, zou bijvoorbeeld de helft meer werknemers in loondienst hebben (ten koste van de inzet van freelancers) als de huidige ontslagregels niet zouden bestaan. Daarnaast zou een op de drie werkgevers die in 2006 uitzendkrachten inleende, meer werknemers in loondienst nemen (ten koste van uitzendkrachten) als het financiële risico van ziekte van werknemers minder hoog zou zijn. Verder blijken bedrijven met moeilijk vervulbare vacatures vaker gebruik te maken van uitzendkrachten en/of freelancers.

Kleinbedrijf maakt weinig gebruik van uitzendkrachten De inzet van uitzendkrachten hangt duidelijk samen met de grootte van het bedrijf. Zo heeft maar 18% van de kleinste bedrijven (1 tot 10 werknemers) in het laatste jaar uitzendkrachten ingezet. Ter vergelijking: voor de grotere MKB bedrijven (50 tot 100 werknemers) is dit 77%. Opvallend genoeg geldt dit niet voor de inzet van freelancers. Of een bedrijf al dan niet freelancers inzet hangt maar zeer beperkt af van de grootte van het bedrijf. Hiervoor zijn geen aanwijsbare redenen gevonden.
13-03-2007 10:55

Uit angst voor diefstal durft de helft van de Nederlandse werknemers zijn portemonnee of mobiele telefoon niet onbeheerd op het bureau te laten liggen, zo blijkt uit het Eerste Nationaal Onderzoek `Beleving veiligheid op de werkplek`, dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Integron.

Nederland telt een werkzame beroepsbevolking van zo`n 7 miljoen personen. Het blijkt dat 38% van deze groep zich minder veilig voelt en dat 12% zich de afgelopen jaren onveiliger is gaan voelen op het werk. 5% van de medewerkers voelt zich ronduit onveilig op de werkplek. Het onveilige gevoel strekt zich uit van de werkplek tot het parkeerterrein, de fietsenstalling, de lift en de gangen. Bijna eenderde van de werknemers laat vanwege het gevoel van onveiligheid waardevolle spullen thuis om diefstal te voorkomen en mensen durven ook geen spullen onbeheerd achter te laten. Zo is het voor 40% van de werknemers onmogelijk om de laptop onbeheerd te laten en 22% laat zijn jas niet onbeheerd hangen. Verder kreeg 25% van de werknemers in 2006 te maken met veiligheidsincidenten op de werkplek. 15% daarvan maakte dat mee op de eigen afdeling of was zelf slachtoffer.
13-03-2007 10:51Met de presentatie van een vernieuwd logo heeft Bolidt Kunststoftoepassing de introductie van het nieuwe brand design voltooid. Met het nieuwe ontwerp wil Bolidt de positionering als innovatief marktleider op het gebied van kunststof vloersystemen en andere kunststof toepassingen benadrukken. “Met de nieuwe corporate identity wil Bolidt uitstralen, dat mooi en functioneel in kunststof uitstekend samen gaan”, vertelt Margriet van Gemert, marketing assistent bij Bolidt. “Onder het motto ‘no limits’ heeft Bolidt de mogelijkheden van thermohardende kunststof enorm uitgebreid.”

bolidt

Bolidt staat aan de wieg van talloze innovaties. Zoals Bolidtop Stato, waarmee de ongemakken van statische elektriciteit worden verholpen. Bolidtop Design, waarmee een vloer iedere gewenste uitstraling kan krijgen. Of Boligrip, dat een duurzame en economische oplossing voor slijtlagen is. Eén van de meest recente innovaties van Bolidt is Bolirail, dat onlangs officieel vrijgegeven is voor het ingieten van spoorstaven. En inmiddels heeft Bolidt op het gebied van scheepsdekken een nieuw soort state-of-the-art teak geïntroduceerd.

Margriet van Gemert: "De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Milieu, economisch produceren en convenience worden steeds belangrijker. Bolidt heeft zich al enkele jaren geleden ten doel gesteld om voorop te lopen in de innovatie van producten, die aan deze behoeften voldoen. Daarom verzorgen we ook de verwerking van deze producten zelf.”

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de corporate identity van Bolidt is strakke eenvoud. “90 Procent van onze kunststof systemen worden horizontaal toegepast”, gaat Van Gemert verder. ”Voor de buitenwereld zal de meest opvallende verandering zijn dat de huiskleur blauw veranderd is in oranje. En deze basis is wereldwijd doorgevoerd in alle uitingen.”

12-03-2007 14:55Mensen die urenlang achter de computer zitten, hebben een grotere kans op trombose dan vliegtuigpassagiers. Dat meldt het ANP zojuist. Uit onderzoek van een Nieuw-Zeelands onderzoeksinstituut blijkt dat 34 procent van de mensen die met tromboseverschijnselen moeten worden opgenomen, zittend werk deden. De vliegtuigpassagiers vormen 21 procent van de trombosepatiënten.

Bij trombose worden in de aderen bloedproppen gevormd, vooral bij mensen die lange tijd in dezelfde houding zitten of liggen. De bloedproppen kunnen door de aderen gaan zwerven, wat in de ernstigste gevallen een hartaanval of herseninfarct tot gevolg kan hebben. De aandoening wordt veelal in verband gebracht met de langdurige krampachtige houding die mensen tijdens lange vliegreizen moeten aannemen.

Professor Richard Beasley zei maandag in de krant The New Zealand Herald dat de onderzochte patiënten vaak urenlang achter elkaar computerwerk deden. "Dan gaat het om mensen in IT-bedrijven of callcentra, van wie de baan onlosmakelijk met computerwerk te maken had." Het onderzoek wordt deze maand gepubliceerd in het tijdschrift New Zealand Medical Journal.

Bron: ANP

12-03-2007 9:25


Michael Roumimper is per 1 maart als dealermanager in dienst getreden bij Herman Miller Ergonomics in Bergen. Hij zal aanvullend op de reeds bestaande activiteiten de wensen en de belangen van een deel van het dealerkanaal gaan behartigen. De personeelsuitbreiding werd ingegeven door de continue omzetgroei van Herman Miller Ergonomics, aldus general manager Heerco van der Galiën.
12-03-2007 9:18


De Stichting Kleur Buiten (SKB) organiseert op donderdag 29 maart een kleurenworkshop. Onder de titel ‘Vorm, licht en kleur, de bouwstenen in essentie’ zullen enkele deskundigen hun visie geven over het kleurgebruik in de publieke ruimte. Deze workshop wordt gegeven door Margriet van Eijk (Keim Verven), Rob Mulder (Wienerberger), Stephanie Kraneveld (Akzo Nobel Aesthetic Center) en Leo Faassen (Sigmakalon Deco Nederland). De bijeenkomst is vooral bestemd voor studenten bouwkunde, professionals en zij die verantwoordelijk zijn voor stadsontwikkeling en bouwprocessen. De workshop vindt plaats in de vestiging van Wienerberger in Haaften en duurt een hele dag. Meer informatie is te vinden op www.kleurbuiten.nl.
09-03-2007 9:46


De branchevereniging ICT-Office bracht eerder deze week samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW een zogenoemde ‘ICT-Verklaring’ uit. In de verklaring stippen beide partijen een aantal ambities uit het Regeerakkoord aan die met behulp van ICT zouden kunnen worden gerealiseerd. Eén van de mogelijkheden die worden aangestipt in de verklaring: thuiswerken.

“Een krachtige kenniseconomie is voor Nederland van levensbelang”, zegt ICT-Office-directeur Sylvia Roelofs. “Door de verregaande globalisering neemt de concurrentiedruk van andere landen toe. De kracht van Nederland zit in de hoogwaardige kennis die hier wordt ontwikkeld en toegepast. De ICT-branche zet zich actief in om met vernieuwende producten en diensten andere sectoren beter te laten functioneren. Daarmee is ICT een doorbraaktechnologie, waarmee de economie sneller kan groeien. Daarnaast speelt ICT een belangrijke rol in de vernieuwing van de overheid, de zorg, het onderwijs, de veiligheid, de mobiliteit en het milieu. Kortom, ICT is de Innovatie-As voor een beter werkende economie én samenleving.”

In de ICT-verklaring staat onder meer te lezen dat ‘ICT een bijdrage levert aan het milieu door thuiswerken en videovergaderen mogelijk te maken, zodat mensen minder in de auto of het vliegtuig stappen’.
09-03-2007 9:22


Enige tegenwind voor Hunter Douglas. De producent van raambekleding boekte in Noord-Amerika over 2006 een lagere operationele winst dan in 2005. Ook de Noord-Amerikaanse omzet daalde in het vierde kwartaal van 2006 licht. De oorzaak wordt gezocht in de zwakke Amerikaanse huizenmarkt.

Er is overigens geen reden voor grote paniek; over heel 2006 bereikte Hunter Douglas in Noord-Amerika ‘gewoon’ een omzetstijging van 6,3 procent. De hele onderneming realiseerde met 223,1 miljoen dollar, 46,7 procent hogere nettowinst dan een jaar eerder.

De zwakke marktomstandigheden in Noord-Amerika weerhouden het bedrijf ervan om concrete verwachtingen voor 2007 aan te kondigen, zo liet Hunter Douglas eerder deze week weten.
09-03-2007 9:15


Ook in 2007 zal de Designprijs Rotterdam weer worden uitgereikt. En in tegenstelling tot wat de naam van de prijs doet vermoeden, staat de competitie open voor deelnemers uit heel Nederland.

De organisatie nodigt alle Nederlandse ontwerpers, bureaus, opdrachtgevers en bemiddelaars op om de meest spraakmakende ontwerpen uit de afgelopen twee jaar in te dienen. De editie 2007 is niet meer alleen gefocust op het product, maar wil de onderliggende motivaties van en de beweegredenen bij het tot stand komen van het werk naar voren brengen. Inschrijven is mogelijk tot en met 23 maart 2007.
09-03-2007 9:08


‘Journalist van de twintigste eeuw’ Henk Hofland publiceerde onlangs een opmerkelijke column in NRC Handelsblad. Onder de veelzeggende titel ‘Wilt u de totale gezondheid’ beklaagt Hofland zich over het gezondheidsfanatisme dat tegenwoordig heerst bij de overheid én inrichters van kantoren. “De nieuwste binnenhuisarchitectuur van het kantoor doet denken aan de Airconditioned Nightmare van Henry Miller uit 1945. Of meer nog aan de films van Jaques Tati, vooral Playtime, uit 1967.”

Hofland komt tot zijn oordeel als gevolg van de recente verhuizing van de Amsterdamse NRC-redactie naar een nieuw kantoor. De eminence grise van de Nederlandse journalistiek ergert zich onder meer aan de onberispelijke aankleding van de kantoorruimte en aan het feit dat rokers geweerd worden op deze eigentijds ingerichte redactie. “Ik weet dat roken heel slecht is voor de gezondheid van de roker en de meerokers”, schrijft Hofland. “Ik zal geen sterveling tot de tabak brengen, maar ik weet ook dat nicotine de efficiency van de heresenen bevordert. Totaal rookvrije werkplaatsen zijn goed voor de levensmiddelenindustrie en de ziekenhuizen, maar niet voor de media. Daar moet efficiënte óngeorganiseerdheid heersen. Dat is noodzakelijk voor de beste werking van de vrije geest.”
08-03-2007 9:30


Drs. Janneke Wesseling is de nieuwe lector van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans (HBKMD). Wesseling is kunsthistoricus, criticus bij NRC Handelsblad, publicist, docent kunsttheorie aan de KABK en vast gastdocent aan de Faculteit der Kunsten.

Als kunstcriticus is zij tevens voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). In 2003 ontving zij de 'Jan Bart Klasterprijs' voor de Kunstkritiek 2003. Daarnaast geeft zij regelmatig lezingen over hedendaagse kunst en maakt zij deel uit van diverse adviescommissies en jury’s op het gebied van de beeldende kunsten. Het onderwerp van haar lectoraat is 'Kunstenaarstheorieën en de artistieke praktijk'. Het lectoraat heeft tot doel onderzoek te doen naar de rol en betekenis van de theorie in de praktijk van het kunstenaarschap en in het scheppend proces. Centraal staat de vraag: wat is de kunstenaarstheorie in de kunst? Het gaat om het onderzoek naar de intellectuele en reflexieve processen bij de totstandkoming van het kunstwerk.

Kunstenaarstheorieën vinden via de docenten, impliciet of expliciet, een neerslag in het onderwijs aan de kunstacademie. Ook het theorieonderwijs aan een academie gaat voor een belangrijk deel over kunstenaarstheorieën. Het lectoraat stelt zich dan ook tevens ten doel om de resultaten van het onderzoek naar het hoe en waarom van kunstenaarstheorieën in te zetten ter bevordering van de integratie van het theorie- en praktijkonderwijs. Zoals te doen gebruikelijk zal binnen het lectoraat een kenniskring worden gevormd, deels door docenten van de hogeschool, deels door wetenschappers, theoretici en kunstenaars van buiten.

Voor de uitwisseling tussen academie en universiteit is al een basis gelegd in de vorm van de Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden. In de loop van 2007 zal Janneke Wesseling een presentatie geven ter introductie van haar lectoraat.

 

 

08-03-2007 8:50


De Duitse meubelindustrie heeft vorig jaar goed gedraaid, met een omzetstijging van 7,2 procent in vergelijking met 2005. In totaal werd 18,4 miljard euro omgezet, zo maakte Dirk-Uwe Klaas, directeur van de VDM, bekend. De groei kwam vooral uit de export.

06-03-2007 13:53


Alle nieuw gebouwde huizen in het Verenigd Koninkrijk moeten in het jaar 2016 CO2 neutraal zijn. Deze doelstelling betekent een grote omschakeling voor de Britse bouwsector, omdat er op dit moment nog veelal conventioneel gebouwd wordt. “Duurzaam bouwen is een onderwerp dat niemand nog kan negeren”, aldus Simon Stone, senior inkoper voor Galliford Try, een van de top 5 bouwbedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

Onlangs heeft de NBCC (Nederlandse Britse Kamer van Koophandel) interviews afgenomen bij grote bouwondernemingen in het Verenigd Koninkrijk en daaruit blijkt dat duurzaam bouwen hoog op de agenda staat. De Britten zullen hiervoor meer en meer over de grenzen kijken en er is grote interesse in Nederlandse bouwmethoden. “We kijken met belangstelling naar innovaties uit Nederland”, licht Stone toe. “Nederland heeft een hele goede naam op het gebied van duurzaam bouwen. Wij maken nu al gebruik van Nederlandse bouwmethoden”, aldus Gordon MacKenzie, Business Development Manager bij Kier PLC. Ook Ken Simmons, senior inkoper voor HBG, zegt naar Nederland te kijken voor nieuwe innovaties. De NBCC raadt Nederlandse leveranciers aan om zich zichtbaar te maken bij de Britse bouwers en te kijken naar mogelijke samenwerkingsverbanden met lokale partijen.

Nog dit jaar organiseert de NBCC meerdere activiteiten om Nederlandse bedrijven te promoten bij de Britten. “In mei starten we met een grootscheepse campagne - Innovations from Holland - om Nederlandse leveranciers te introduceren bij de belangrijkste Britse bouwers en planners. Volgend hierop organiseren we in het najaar een matchmakings evenement en halen we een delegatie van prominente Britse bouwbedrijven en planologen naar Nederland voor demonstraties en presentaties”, aldus Jochem Geheniau, manager bij de NBCC in Londen.

06-03-2007 13:50


Twaalf woningcorporaties hebben zich aangesloten bij de campagne ‘Bouwen en Borneo’. Doel van de campagne is om zoveel mogelijk woningen te realiseren met FSC-hout.

Binnen twee jaar werd de doelstelling van de campagne gehaald:100.000 woningen in de komende 5 jaar. Dit aantal is een wereldwijd unicum: nooit eerder werd het gebruik van verantwoord geproduceerd hout in de woningbouw op een dergelijke schaal vastgelegd. De twaalf woningcorporaties ondertekenden een convenant met FSC Nederland. Met de ondertekening kiezen deze corporaties, net als de 26 organisaties die hen voorgingen, voor gebruik van hout en houtproducten uit verantwoord beheerde bossen. Het aantal partners waarmee de tot nu toe bereikte 106.000 woningen werden gehaald komt daarmee op 38. Het aantal van 106.000 woningen komt overeen met 25,3% van de geraamde woningproductie (VROM Bouwprognose) en 40,9% van de geraamde woningproductie van woningcorporaties (prognose Aedes)

”Deze campagne illustreert hoe je als klein landje een groot verschil kunt maken”, zegt Sandra Mulder, directeur FSC Nederland. “Eind maart ontmoeten we producenten uit Borneo tijdens een conferentie in Jakarta en met dit volume maken we daar een duidelijk statement.”

De nieuwe ondertekenaars van convenanten met FSC Nederland zijn: Woonmaatschappij Domein (Eindhoven), Stichting Forta (Zwijndrecht), Stichting Maasdelta Groep (Spijkenisse), Stichting Mitros (Utrecht), Stichting Tablis Wonen (Sliedrecht), Woning Bedrijf Rotterdam (Rotterdam), Parteon (Wormerveer), Woonstichting Vivare (Arnhem), Woonmaatschappij Dinkelborgh (Denekamp), De Alliantie Ontwikkeling (Huizen), Nijestee (Groningen), Interstede (Zwijndrecht). Deze woningcorporaties maken deel uit van een vierde lichting ondertekenaars. De eerste drie lichtingen ondertekenden het convenant al in 2005 en 2006.
06-03-2007 13:46


Snelgroeiende bedrijven zijn belangrijk voor de economie. De overheid wil daarom stimuleren dat bedrijven die willen groeien, kunnen groeien. Toch heeft Nederland in vergelijking met andere landen een laag percentage snelgroeiende bedrijven. Eén van de redenen van dit lage percentage is dat enkele instituties groeibelemmeringen veroorzaken.

De groeibelemmeringen zijn: teveel veranderingen van wet- en regelgeving, problemen met arbeidsovereenkomsten, en regels rond procedures bouw- en bestemmingsplannen. In het onderzoek van EIM worden oplossingen vanuit de ondernemerspraktijk aangereikt. Uit het EIM-onderzoek wordt duidelijk dat snelgroeiende bedrijven moeite hebben zich voortdurend aan te passen aan de nieuwe of bijgeschaafde regels. Ondernemers pleiten daarom voor meer stabiele regelgeving. Zij hebben er geen problemen mee een bepaalde richting opgestuurd te worden, maar ze hebben wel problemen met een veelheid van steeds wijzigende, elkaar tegensprekende regels. Daarom zou een groot deel van de problemen opgelost kunnen worden wanneer de overheid minder regels en meer richting zou geven. Vooral de kleine, steeds wijzigende en weinig doelgerichte regels wekken de irritatie op.

De krapte op de arbeidsmarkt blijkt voor de snelgroeiende ondernemers al flink voelbaar. De ondernemers zijn heel actief bezig om toch genoeg goede mensen binnen te krijgen. De ondernemers zouden graag meer flexibele maatwerkcontracten willen aanbieden om personeel aan zich te kunnen binden. Het overdraagbaar maken van pensioenrechten, een actievere rol van het CWI in het vinden van banen, en het financieel prikkelen van werkgevers om nieuwe banen voor afvloeiende medewerkers te vinden, zijn slechts een paar van de aangedragen oplossingen.

Met betrekking tot bouw- en bestemmingsplannen willen de snelgroeiende bedrijven vooral de gemeente in een meer adviserende en meedenkende rol zien. Te vaak zijn de betrokken ambtenaren star en bureaucratisch. Door de gemeente wordt bijvoorbeeld het voor ondernemers financieel aantrekkelijker gemaakt nieuw te bouwen. Voor de ondernemers kan het echter efficiënter zijn als de gemeente meer financiering vrij zou geven voor verbouwen. De ondernemers zijn meer gebaat bij een gemeente die zich op dit terrein pragmatischer en flexibeler opstelt.
05-03-2007 8:41


De glazen wanden aan de voorzijde vormen het voornaamste kenmerk van de module ‘Ultima Vision’, die Portakabin medio maart op het Europese continent  introduceert. Doordat de gehele voorkant van elke module is voorzien van wanden van dubbelglas wordt volgens de producent een stijlvol product met een elegante uitstraling op de verhuurmarkt voor modulaire gebouwen gebracht. Maar nog belangrijker is volgens algemeen directeur Nick Griffin van Portakabin dat de glazen wanden voor een sterkere natuurlijke verlichting in het gebouw zorgen.

“En dat heeft een positief effect op motivatie en productiviteit”, aldus Griffin. “Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat werknemers die naar buiten kunnen kijken zich gelukkiger voelen op hun werkplek dan collega’s die dat privilege niet hebben.” Met ultima Vision kunnen kleine tot zeer grote complexen worden samengesteld. Portakabin heeft het grootste verhuurnetwerk in Nederland met verhuurcentra in Sliedrecht, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem en Heerlen.
05-03-2007 8:13


In Utrecht opent binnenkort een nieuwe interieur & designwinkel haar deuren: Studio Mo. De interieurwinkel wordt gevestigd in het historische Huize Beaufort aan de Domstraat 4 in Utrecht. Tot voor kort was het gebouw in gebruik door Tempo Team. Deze uitzendorganisatie verhuist naar de achtste verdieping van Rijnzathe 16 in De Meern. Deze ruimte is gehuurd in afwachting van een grote, centrale vestiging in het centrum van de stad. De designwinkel Studio Mo zal naar verwachting medio april 2007.

02-03-2007 16:31


De eenentwintigste eeuw wordt een revolutionaire eeuw. Dat stelt futuroloog James Martin. Om onze planeet leefbaar te houden, moet de mensheid 17 belangrijke uitdagingen aangaan, aldus de beroeps-koffiedikkijker.

Een aantal van de door Martin genoemde uitdagingen: het redden van het ecologische systeem op aarde; het bewerkstelligen van een duurzame manier van leven; het goed omgaan met mondialisering; het stimuleren van creativiteit; het beter uitbaten van menselijk kapitaal; het onderzoeken van transhumanisme (de convergentie van mens en technologie) en het overbruggen van de kloof tussen vaardigheden en wijsheid.

Volgens Martin komen veel van deze uitdagingen op de schouders van de huidige jongeren. De futuroloog noemt deze generatie dan ook de 'Transitiegeneratie'.

02-03-2007 16:19


In Utrecht opent binnenkort een nieuwe interieur & designwinkel haar deuren: Studio Mo. De interieurwinkel wordt gevestigd in het historische Huize Beaufort aan de Domstraat 4 in Utrecht. Tot voor kort was het gebouw in gebruik door Tempo Team. Deze uitzendorganisatie verhuist naar de achtste verdieping van Rijnzathe 16 in De Meern. Deze ruimte is gehuurd in afwachting van een grote, centrale vestiging in het centrum van de stad. De designwinkel Studio Mo zal naar verwachting medio april 2007.
02-03-2007 10:19


De Regus Groep blijft maar groeien in China. Onlangs opende de aanbieder van (tijdelijke) kantoorruimte en vergaderplekken zijn zesde businesscentrum in Shanghai. Dit nieuwe ‘Silver Centre’ is een gebouw van zeventien etages met 1.445 werkplekken (in diverse varianten) en allerlei conferentiemogelijkheden. In totaal beschikt Regus in China nu over 34.000 vierkante meter kantoorruimte.
02-03-2007 10:10


Peter van Diest heeft zijn functie als commercieel directeur bij Berthom in Emmeloord onlangs neergelegd. Volgens een persbericht van het bedrijf is dat gebeurd in goed overleg met de directie. Berthom ontwikkelt en produceert plaatstaal producten op het gebied van winkelinrichtingen, opbergsystemen en kantoormeubilair.

Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >