Nieuws


27-02-2007 10:16

Freddy Bogaard Lights uit Sluis verhuist naar een nieuwe locatie. Het bedrijf is vanaf 2 april gevestigd aan de Industrieweg 1, 4525 JJ Sluis. De nieuwe locatie is voorzien van een nieuwe showroom, een eigen parkeerterrein in een rustige omgeving. In verband met de verhuizing is de oude zaak aan de Nieuwstraat in Sluis vanaf 5 maart gesloten. Nadere informaite is te vinden op de website www.bogaardlights.nl 
26-02-2007 9:26


De akoestiek in de Trèveszaal van het ministerie van Algemene Zaken is allerbelabberst. Tot die conclusie kwamen enkele ministers van het nieuwe kabinet Balkenende afgelopen vrijdag tijdens het eerste wekelijkse kabinetsberaad.

Vooral Camiel Eurlings, de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat, beklaagde zich dat hij zijn collega’s nauwelijks kon verstaan. Volgens de voormalige Europarlementariër is de akoestiek in de grote zaal van het Europees parlement in Brussel veel beter. Ook Eurlings' collega Jacqueline Cramer van VROM klaagde over de akoestiek. Volgens Wouter Bos, die in het verleden al eens als staatssecretaris van Financiën de vergaderingen bijwoonde, is de akoestiek in de Trèveszaal altijd al beroerd geweest. “Vroeger kon je elkaar al niet meer verstraan als een collega door zijn papieren bladerde”, aldus de nieuwe minister van Financiën. In 2002 is de vergaderzaal daarom al gerestaureerd. Alle ministers beschikken nu bovendien over sterkere microfoons. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie nam de klachten van zijn nieuwe collega’s laconiek op. “Al ze straks precies weten hoe ze de microfoons moeten bedienen, gaat het vast beter.”
23-02-2007 14:08


Kantoorwerk? Dat doet de eigentijdse kantoorwerker in toenemende mate anytime, anyplace, anywhere. Prachtig natuurlijk. Toch zitten er wel wat haken en ogen aan de ongebreidelde opkomst van het flexwerken. Dat blijkt uit een analyse van accountantsorganisatie Ernst & Young. De steeds verder vervagende grens tussen werk en privé noodzaakt tot het maken van duidelijke afspraken tussen werknemer en werkgever, zo stellen de onderzoekers

Zo'n zestig procent van de ondervraagden geeft aan het eigenlijk ongewenst te vinden om twenyfourseven bereikbaar te zijn. Toch zal de gestresste kantoorwerker moeten wennen aan zijn toenemende bereikbaarheid voor de werkgever: de wetgeving schrijft voor dat een werkgever zich steeds meer mag bemoeien met zaken die vroeger privé waren. Een zaalvoetbalblessure kan bijvoorbeeld leiden tot het inhouden van een deel van het loon. Voor ambtenaren geldt de 'werkgeversafhankelijkheid' des te meer: politieagenten vervullen een voorbeeldfunctie en veel drank of het gebruik van de drugs in de vrije tijd zijn voor dienders dus uit den boze.

 

Ook kantoorwerkers krijgen in toenemende mate te maken met de bemoeizucht van de werkgever. Nu het eigentijdse kantoorwerk zich dankzij de moderne communicatietechnologie overal kan afspelen, is de kans groot dat dit type werk zich binnen afzienbare tijd ook daadwerkelijk overal zal gaan afspelen. Dus ook tijdens de vakantie, ook op het strand van dat heerlijke Carïbische eiland. Het feit dat ruim 20 procent van de door Ernst & Young ondervraagde hoger opgeleiden aangeeft zich hoogst ongemakkelijk te voelen bij deze ontwikkeling, zal daar waarschijnlijk weinig aan veranderen. Kantoorinrichtingsgoeroe Erik Veldhoen spreekt over deze ontwikkeling in zijn laatste boek The Art of Working waarschijnlijk een waar woord: 'there's no alternative'.    

23-02-2007 13:22


Van maandag 11 tot en met woensdag 13 juni 2007 zullen honderden vastgoedprofessionals uit Nederland, maar ook uit het buitenland zich presenteren tijdens de PROVADA in de RAI te Amsterdam. De verbreding van het jaarlijkse vastgoedplatform is voor een groot deel terug te vinden in de uitbreiding van doelgroepen als de Nederlandse overheid, brancheorganisaties, woningcorporaties, beleggers, retailers en Duitse vastgoedpartijen.

Naast ruim zestig gemeentes heeft ook het Ministerie van VROM een grote stand gehuurd op de PROVADA. Ir. Louk Heijnders, Directeur Vastgoed van de Rijksgebouwendienst (Rgd) verklaart: “De Rgd zal de komende jaren steeds intensiever gaan samenwerken met marktpartijen en gemeentes om tot huisvestingsoplossingen te komen die passen bij een rijksoverheid die flexibel inspeelt op de maatschappelijke en politieke thema's en daar waar mogelijk zichtbaar uiting aan geeft. De PROVADA is een prima gelegenheid om onze contacten met hen te intensiveren.” 

Ook internationale vastgoedbedrijven, zoals bijvoorbeeld Eurohypo, StädteRegion Aachen, Aareal Bank, Deutsche Hypo en de Westdeutsche ImmobilienBank AG, hebben standruimte gereserveerd. Internationale brancheorganisaties als EPRA, RICS, CoreNet en ULI zullen dit jaar bijdragen aan de beurs geven in de vorm van congressen, discussies en debatten. 

Naast een fysieke groei van 15.000 vierkante meter beursvloer in 2006 naar 20.000 vierkante meter in 2007, krijgt de PROVADA een inhoudelijke injectie. Debatten en discussies over spraakmakende maatschappelijke issues zullen onder leiding van specialisten tijdens de beursdagen gehouden worden. Het Corporatiedebat en het Vastgoedbeleggersdebat zijn hiervan sprekende voorbeelden. Door het interactieve karakter van de themadiscussies zal de markt voor een groot deel de inhoud kunnen bepalen. 

Vrijwel alle standruimte voor de PROVADA 2007 is verhuurd; er zijn zelfs al reserveringen voor 2008 gemaakt. Bovendien hebben diverse Belgische partijen interesse getoond in een presentatie op de PROVADA. Partijen die zich dit jaar voor de eerste keer op de PROVADA presenteren zijn onder meer: Vesteda, Hanzevast, Moes Bouwgroep, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, Eurohypo, Westdeutsche ImmobilienBank AG, StädteRegion Aachen, Schuitema Vastgoed, Boekel de Nerée, Heijmans, Ballast Nedam, SNS Property Finance en de gemeente Roermond, Almere en Almelo.
23-02-2007 11:46


P2 Office gooit het over een andere boeg. De kantoormeubelaanbieder uit Emmen introduceert een 'nieuwe pragmatische marktformule'. Het bedrijf is momenteel bezig een zogenoemd 'preferred dealernetwork' op te zetten. Volgens Pieter van der Heijden van P2 Office komt een dergelijk netwerk beter tegemoet aan de wensen die leven in de huidige markt.

"De kantoormeubelmarkt is veranderd", stelt Van der Heijden. "De afnemer voert zelf zijn koopproces uit en het is aan de dealer om dit mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de koper voor zijn product kiest. Deze ontwikkeling noodzaakt een herijking van de marketingprincipes."

P2 Office denkt deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden door te focussen op een aantal pluspunten van de onderneming, waaronder het 'geavanceerde productgamma', de 'absoluut beste prijs/kwaliteit in de markt', en de 'uitstekende realtime logistieke verwerking van bestellingen'. Ook wijst Van der Heijden onder meer op het feit dat de producten van P2 Office uit voorraad leverbaar zijn.

Doordat er geen levering direct aan de eindgebruiker plaatsvindt, maar alleen middels exclusieve distributie via het dealernet van de 'betere kantoormeubelaanbieders' denkt P2 Office de preferred partners dankzij de genoemde pluspunten een betere marge te kunnen bieden. "De werking van dit unieke product/prijsconcept zou onmiddelijk worden genivelleerd als dit massaal in de markt zou worden gepousseerd", aldus Van der Heijden. "Hiervoor is dus een preferred dealernetwork noodzakelijk, waarbij de dealer een voorkeurspositie heeft."
23-02-2007 9:48


Op 1 februari 2007 is Pieter Cras in dienst getreden bij Rietmeijer Huisvestingsadviseurs. In zijn functie van senior projectmanager is Cras verantwoordelijk voor de advisering aan en de begeleiding van opdrachtgevers in (her)huisvestingstrajecten. Daarnaast stuurt hij als teamleider intern een groep projectmanagers aan.

Pieter Cras, al bijna 10 jaar actief in huisvestingsprojecten, was voor zijn komst naar Rietmeijer werkzaam bij Cushman & Wakefield als afdelingshoofd Projectmanagement. De opdrachtenportefeuille van Rietmeijer is nog steeds groeiende en het team van adviseurs, projectmanagers en interieurontwerpers is de laatste weken verder uitgebreid met Martina Prokop (senior adviseur), Paula Teterissa (interieurontwerper), Frederiek de Boer (junior interieurontwerper) en Theo Heegsma (junior projectmanager).
23-02-2007 9:42


Nu de arbeidsmarkt als gevolg van de groeiende economie weer krapper wordt, worden de secundaire arbeidsomstandigheden steeds belangrijker. Wie betrouwbaar en gekwalificeerd personeel wil interesseren, moet hen het nodige kunnen bieden, bijvoorbeeld op het gebied van de outillering van de werkplek. De vacaturesite www.vacaturebank.nl speelt hierop in met een speciale dienst.

Werkgevers kunnen op de site hun vacature in beeld brengen door de werkplek van de vacature te fotograferen en online aan de vacature toe te voegen. Potentiële sollicitanten krijgen zo een beter beeld van de organisatie, zo menen de initiatiefnemers. Ook kan op de site met Google Maps de locatie van het bedrijf direct in beeld worden gebracht. Dankzij deze diensten worden bedrijven in staat gesteld sneller high potentials te werven om zo optimaal te kunnen profiteren van het gunstige economische tij.
22-02-2007 9:57


De vele wijzigingen in de sociale zekerheid van de laatste tijd werken verwarrend op werknemers. Daardoor maken ze weinig gebruik van nieuwe keuzemogelijkheden.

Werknemers hebben het afgelopen jaar weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om geld te sparen via de levensloopregeling of over te stappen naar een andere ziektekostenverzekeraar. Dat blijkt uit de 'Benefits Survey' van Hay Group. Werknemers blijken grote moeite te hebben alle wetswijzigingen op het terrein van sociale zekerheid te verwerken, aldus de onderzoekers.

Ook werkgevers hebben het er maar druk mee. Door alle stelselwijzigingen zijn werkgevers er niet of nauwelijks aan toegekomen hun overige secundaire arbeidsvoorwaarden te herzien. Regelingen ten aanzien van bijvoorbeeld variabele beloning, arbeidsduur en de leaseauto zijn derhalve vrijwel ongewijzigd gebleven.

Overigens biedt de overgrote meerderheid van de werkgevers (90 procent) het personeel een collectieve levensloopregeling aan, maar slechts een kwart van hen (27 procent) levert hier zelf een bijdrage aan. Het aantal werkgevers dat een collectieve ziekteverzekering aanbiedt is nog hoger (95 procent), maar slechts 40 procent draagt hier financieel aan bij.

 

Bron: Gids voor Personeelsmanagement, nieuwsbrief februari 2007

22-02-2007 9:49


Van maandag 11 tot en met woensdag 13 juni zullen honderden vastgoedprofessionals uit Nederland, maar ook uit het buitenland zich presenteren tijdens de Provada in de RAI te Amsterdam.

De verbreding van het jaarlijkse vastgoedplatform is voor een groot deel terug te vinden in de uitbreiding van doelgroepen als de Nederlandse overheid, brancheorganisaties, woningcorporaties, beleggers, retailers en Duitse vastgoedpartijen.

Voor de woningcorporaties wordt op de beursvloer het corporatiepaviljoen gebouwd, waar de bedrijven zich met een eigen desk kunnen presenteren en profileren binnen de vastgoedbranche. Een aparte stand behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Partijen als Staedion, Rochdale, Delta Forte en W6 hebben inmiddels al getekend voor Provada 2007.

Naast ruim zestig gemeentes heeft ook het Ministerie van VROM een grote stand gehuurd. Ir. Louk Heijnders, directeur Vastgoed van de Rijksgebouwendienst (onderdeel van VROM) verklaart: “De Rgd zal de komende jaren steeds intensiever gaan samenwerken met marktpartijen en gemeentes om tot huisvestingsoplossingen te komen die passen bij een rijksoverheid die flexibel inspeelt op de maatschappelijke en politieke thema's en daar waar mogelijk zichtbaar uiting aan geeft. De Provada is een prima gelegenheid om onze contacten met hen te intensiveren.”

Ook internationale vastgoedbedrijven, zoals bijvoorbeeld Eurohypo, StädteRegion Aachen, Aareal Bank, Deutsche Hypo en de Westdeutsche ImmobilienBank AG, hebben standruimte gereserveerd. Internationale brancheorganisaties als EPRA, RICS, CoreNet en ULI zullen dit jaar bijdragen aan de beurs geven in de vorm van congressen, discussies en debatten.

Naast een fysieke groei van 15.000 vierkante meter beursvloer in 2006 naar 20.000 vierkante meter in 2007, krijgt de Provada een inhoudelijke injectie. Debatten en discussies over spraakmakende maatschappelijke issues zullen onder leiding van specialisten tijdens de beursdagen gehouden worden. Het Corporatiedebat en het Vastgoedbeleggersdebat zijn hiervan sprekende voorbeelden. Door het interactieve karakter van de themadiscussies zal de markt voor een groot deel de inhoud kunnen bepalen.

Volgens de organisatie is vrijwel alle standruimte voor de beurs al verhuurd. Partijen die zich dit jaar voor de eerste keer op de Provada presenteren zijn onder meer: Vesteda, Hanzevast, Moes Bouwgroep, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, Eurohypo, Westdeutsche ImmobilienBank AG, StädteRegion Aachen, Schuitema Vastgoed, Boekel de Nerée, Heijmans, Ballast Nedam, SNS Property Finance en de gemeentes Roermond, Almere en Almelo.
22-02-2007 9:36


Het merendeel van de architecten, hoofdaannemers en installateurs in België, heeft de omzet tijdens het laatste kwartaal van 2006 zien stijgen. Vooral de hoofdaannemers zijn positief. Van hen wist eenderde de omzet van het laatste kwartaal van 2005 te overtreffen. De vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2007 zijn positief, maar blijven achter bij de positieve cijfers van het laatste kwartaal van 2006. Dit blijkt uit onderzoek van Bouwkennis ten behoeve van het Bouwkennis Jaarrapport België 2007.

Bouwkennis en USP Marketing Consultancy houden aan de hand van de Bouwbarometer al geruime tijd de conjunctuur binnen de Nederlandse bouwsector in de gaten. In deze stemmingsindicator wordt gekeken naar de omzet(verwachtingen), de huidige en verwachte orderportefeuille en de concurrentiedruk. Voor het Bouwkennis Jaarrapport België is het onderzoek voor de eerste keer ook uitgevoerd voor de Belgische bouwsector. Hieruit blijkt dat een groot aantal architecten, hoofdaannemers en installateurs een goed laatste kwartaal van 2006 heeft gehad.

In vergelijking met het laatste kwartaal van 2005, noteert onder zowel architecten, hoofdaannemers als installateurs meer dan de helft van de bedrijven een omzetgroei tijdens het laatste kwartaal van 2006. De hoofdaannemers en de installateurs zijn het meest positief over de behaalde omzet. Het saldo van de bedrijven met een omzetstijging tijdens het laatste kwartaal, minus de bedrijven die een daling noteren is onder deze marktpartijen het grootst. Per saldo ziet 54 procent van de hoofdaannemers en 53 procent van de installateurs de omzet in het vierde kwartaal van 2006 stijgen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2005. De architect is net wat minder positief over de omzetontwikkeling in het laatste kwartaal van 2006.

De architecten hebben wel een positieve kijk op het eerste kwartaal van 2007, waar het de saldo’s voor omzetverwachting betreft. Van hen verwacht 16 procent dat de omzet met meer dan 5 procent zal stijgen in het eerste kwartaal van 2007 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2006. Een aandeel van 32 procent van de architecten verwacht een omzetstijging die onder de 5 procent ligt. In totaal verwacht 6 procent van de architecten een omzetdaling, wat het saldo op 42 procent brengt. De architecten verschillen in hun verwachtingen niet veel met de hoofdaannemers. Binnen deze marktpartij verwacht 17 procent dat de omzet in het eerste kwartaal van 2007, de omzet van het eerste kwartaal van 2006 met meer dan 5 procent zal overtreffen. Een groep van 29 procent van de hoofdaannemers verwacht een omzetstijging die niet meer dan 5 procent zal bedragen. De installateurs blijven iets achter bij de andere partijen. Hier verwacht een relatief kleine groep een sterke omzetstijging en een relatief grote groep een daling van de omzet.

Wanneer er een vergelijking met de Nederlandse markt wordt gemaakt, valt op dat ook in Nederland de installateurs het minst positief zijn over het eerste kwartaal van 2007. Er zijn ook verschillen op te merken tussen de beide markten. Zo zijn de architecten en de hoofdaannemers in Nederland positiever gestemd over het eerste kwartaal van 2007 dan over het laatste kwartaal van 2006. Dit in tegenstelling tot de architecten en hoofdaannemers in België, waar de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2007 de realisaties van het laatste kwartaal van 2006 niet weten te overtreffen.  Over het algemeen zijn de marktpartijen in België wat minder positief over het begin van 2007 dan over het laatste kwartaal van 2006. De verwachting dat de economische groei in België in 2007 iets zal afvlakken zal hier een rol in spelen. Tevens lijkt het erop dat de woningbouw over haar hoogtepunt heen is, al zal deze ontwikkeling tijdens het eerste kwartaal van 2007 nog geen grote rol spelen. Echter, binnen alle marktpartijen verwachten duidelijk meer mensen een stijging dan een daling. Men is dus per saldo nog steeds behoorlijk optimistisch.Het Bouwkennis Jaarrapport België is vanaf week 9 2007 beschikbaar.
21-02-2007 16:37


Het bureau van vrouwelijke medewerkers is veel smeriger dan dat van hun mannelijke collega’s. Vooral op de laden, toetsenborden en telefoons van de dames hebben de bacteriën vrij spel. Een en ander blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Arizona.

In het kader van dat onderzoek werden de bureaus in meer dan honderd kantoren bestudeerd. Die waren allemaal schrikbarend vies: er werden vierhonderd keer meer bacteriën aangetroffen dan op het gemiddeld toilet. Vooral de bureaus van de vrouwen bleken smerig te zijn Dat komt volgens de onderzoekers doordat vrouwen allerlei etenswaren in hun lades bewaren. Ook rondslingerende make-up, handcrème en handtasjes droegen bij aan de grote hoeveelheid ziektekiemen.
21-02-2007 15:22


Loren Ypsum Loren Ypsum
20-02-2007 9:18

 

Nog ruim twee maanden en dan opent de Nederlandse Restauratiebeurs voor de vierde keer de deuren van de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. Centrum van de beurs: Het Kennisplein. Midden op de beursvloer is een 3,5 meter hoge ruimte ingericht als Kennisplein. Op een oppervlakte van ruim 650 m2 presenteren een twintigtal 'kennis' organisaties zich gezamenlijk. Van de monumentenzorg in het gehele Nederlandse Koninkrijk tot fiscale informatie voor uw monumentenpand, van onderwijs tot restauratoren, van financieringen tot overheid. Eye-catchers op de beursvloer zijn onder andere de complete, gerestaureerde 10 meter hoge molen van Aannemersbedrijf De Leeuw uit Schagen en de nog in restauratie zijnde Amsterdamse tram 663. Daarnaast staan er diverse gerestaureerde auto's en een vliegtuig en liggen buiten aan de kade diverse historische schepen afgemeerd. De beurs vindt plaats op 19, 20 en 21 april. Nadere informatie over de beurs is te vinden op de website: www.restauratiebeurs.nl.

20-02-2007 9:16
Doordat werknemers op de werkplek beschikken over internet vervaagt de grens tussen werk en privé. Onder werktijden worden er online huizen bekeken, vakanties geboekt, goederen ge- of verkocht en spelletjes gespeeld. Daarnaast wordt er met de mobiele telefoon gebeld, gechat via msn of een weblog bijgewerkt.

Internet biedt vele verlokkingen en afleidingen. Onderzoeksbureaus die werknemers vragen naar onder werktijd internetten voor privédoeleinden worden afgescheept met een sociaal wenselijk antwoord. De uitkomsten van dergelijke onderzoeken lopen bovendien nogal uiteen. Een Amerikaans onderzoek uit 2002 toont aan dat werknemers 20% van de werktijd besteden aan surfen naar websites die niets van doen hebben met het werk. Een Amerikaans onderzoek uit 2003 houdt het bij 3,7 uur per week privésurfen. Ernst & Young berekende in oktober 2006 dat Nederlandse managers per week 1,7 uur privésurfen. Mannen bezoeken meer websites voor privédoeleinden dan vrouwen, en jongeren meer dan ouderen. Nieuwssites, webshops en pornosites worden het meest bezocht. De werkgever beschikt echter over steeds meer en subtielere middelen om privésurfen te ontdekken. Bijvoorbeeld via onzichtbare software die registreert waar welke werknemer heensurft en welke toetsen hij aanslaat.
20-02-2007 9:12
SenterNovem en BGZ Wegvervoer besteden in 2007 aandacht aan de tilproblematiek bij het laden en lossen. “Het is een lastig op te lossen probleem, dat wel wat ondersteuning kan gebruiken”, zegt Versteeve (adviseur SenterNovem).

Projecten die nieuwe hulpmiddelen of andere oplossingen hiervoor ontwikkelen komen in aanmerking voor subsidie. Het laden en lossen van zware of onhandelbare lasten, en vaak in onhandige houdingen, levert nog steeds te veel fysieke belasting op bij werknemers. Denk aan verhuizers, bezorgers van witgoed en meubels, het sjouwen met bierfusten of beladen van containers in de overslag. Dag in dag uit lopen werknemers in deze branches blijvend letsel op dat zich pas na vele jaren manifesteert. Voor sommige situaties zijn er nog geen geschikte hulpmiddelen of andere oplossingen, bestaande hulpmiddelen zijn soms tijdrovend of onhandig.

Onvoldoende bedrijfszekerheid, lastige bediening of de logge vorm van bestaande hulpmiddelen maken dat werknemers deze links laten liggen, traditioneel blijven tillen en zichzelf daarmee op langere termijn fysiek letsel berokkenen. De ontwikkelingen op dit gebied lijken in een impasse te zijn geraakt en vragen om creatieve en innovatieve oplossingen en ‘out of the box’ denken. 

SenterNovem zoekt ondernemers die nieuwe producten ontwikkelen die praktisch en laagdrempelig zijn, aansluiten bij de vraag en goed passen in de gebruikscontext. Voorbeeld van een wenselijke oplossing voor tillen van magazijn tot de voordeur en verder, zou een flexibel, licht, mobiel tilmiddel zijn dat in deze hele keten gebruikt kan worden. Hierbij is de afstemming en samenwerking tussen probleemhebbers (werkgevers en gebruikers) en oplossers (ontwikkelaars) onontbeerlijk. Het benutten van kennis bij kennisinstellingen, universiteiten en de creatieve industrie zou nieuwe toepassingen kunnen opleveren. De uitwerking van deze ideeën maken aanspraak op intensieve ondersteuning door SenterNovem om de kansen op een positieve beoordeling te vergroten.

De projectvoorstellen moeten uiterlijk in september 2007 worden ingediend. In maart 2007 vindt een informatiebijeenkomst plaats. Neem voor meer informatie over deze thema-aanpak contact op met de heer Versteeve (SenterNovem), telefoon (070- 3735.156) of met mevrouw Breed (070-3735.430). SPA regeling SPA is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De subsidieregeling heeft jaarlijks een budget van ruim EUR 1 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van arbovriendelijke hulpmiddelen die arbeidsuitval helpen voorkomen. Sinds in 1999 zijn ruim 100 projecten toegekend. De projecten moeten vernieuwend zijn en arbo- en economische voordelen opleveren.
20-02-2007 9:04
Vrouwelijke ondernemers zijn volgens de resultaten uit een internationaal onderzoek net zo succesvol als hun mannelijke collega's. Toch kunnen er belangrijke verschillen opgemerkt worden tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers.

Vrouwen starten met bescheidener doelstellingen, meestal om werk en gezin beter te kunnen combineren. Vrouwen houden hun bedrijf ook bewust klein. Daarmee hopen ze financiële, arbeidsrechterlijke en managementtechnische vraagstukken te vermijden. Ze zouden ook een minder autoritaire managementstijl hanteren, waardoor ze meer goodwill zouden opbouwen. Bovendien hebben ze vertrouwen in hun eigen capaciteiten en kans op succes. Toch starten mannen twee keer zo vaak een eigen bedrijf dan vrouwen. (Bron: Nieuwsbrief Nationale Vacaturebank.nl )
19-02-2007 13:20


Het gaat goed met de Belgische bouwkolom. Dat blijkt uit het zogenoemde Bouwkennis Jaarrapport België 2007. Het merendeel van de architecten, hoofdaannemers en installateurs in België heeft de omzet tijdens het laatste kwartaal van 2006 zien stijgen.

Vooral de hoofdaannemers zijn positief. Van hen wist een derde de omzet van het laatste kwartaal van 2005 te overtreffen. De vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2007 zijn positief, maar blijven achter bij de positieve cijfers van het laatste kwartaal van 2006.

Bouwkennis en USP Marketing Consultancy houden aan de hand van de Bouwbarometer al geruime tijd de conjunctuur binnen de Nederlandse bouwsector in de gaten. Gedurende het afgelopen jaar is het onderzoek voor de eerste keer ook uitgevoerd voor de Belgische bouwsector. Hieruit blijkt dat een groot aantal architecten, hoofdaannemers en installateurs een goed laatste kwartaal van 2006 heeft gehad. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2005, noteert onder zowel architecten, hoofdaannemers als installateurs meer dan de helft van de bedrijven een omzetgroei tijdens het laatste kwartaal van 2006.

De hoofdaannemers en de installateurs zijn het meest positief over de behaalde omzet. Het saldo van de bedrijven met een omzetstijging tijdens het laatste kwartaal, minus de bedrijven die een daling noteren is onder deze marktpartijen het grootst. Per saldo ziet 54 procent van de hoofdaannemers en 53 procent van de installateurs de omzet in het vierde kwartaal van 2006 stijgen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2005. 

Architecten zijn net wat minder positief over de omzetontwikkeling in het laatste kwartaal van 2006. Zij hebben wél een positieve kijk op het eerste kwartaal van 2007. Onder architecten verwacht 16 procent dat de omzet met meer dan 5 procent zal stijgen in het eerste kwartaal van 2007 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2006.

Wanneer er een vergelijking met de Nederlandse markt wordt gemaakt, valt op dat ook in Nederland de installateurs het minst positief zijn over het eerste kwartaal van 2007. Er zijn echter ook verschillen op te merken tussen de beide markten. Zo zijn de architecten en de hoofdaannemers in Nederland positiever gestemd over het eerste kwartaal van 2007 dan over het laatste kwartaal van 2006. Dit in tegenstelling tot de architecten en hoofdaannemers in België, waar de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2007 de realisaties van het laatste kwartaal van 2006 niet weten te overtreffen.
19-02-2007 9:32


De handelaars op de beursvloer van de toonaangevende Deutsche Börse in Frankfurt gaan binnenkort met nog meer plezier naar hun werk. Dat is althans de verwachting: hun werkplekken zijn ingrijpend onder handen genomen en voldoen aan de laatste eisen op het gebied van bijvoorbeeld ergonomie. Overigens is niet alles veranderd in de dealingroom in Frankfurt. Vanaf hun nieuwe ronde werkeilanden hebben de handelaars uitzicht op het 'oude vertrouwde' wandscherm waarop de koersen worden aangegeven. De gerestylde beursruimte wordt op 27 februari in gebruik genomen. 
16-02-2007 9:14
 

Bij de publiek-private aanbesteding van het nieuwe detentiecentrum op Rotterdam Airport zijn drie consortia uitgenodigd voor de eerste dialoogfase. Bij de selectie, die is uitgevoerd door de Rijksgebouwendienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie, is onder andere gekeken naar beroepsbekwaamheid, financiële en economische draagkracht en technische en organisatorische geschiktheid. Ook speelde ervaring met integrale facilitaire dienstverlening, het ontwerp van het gebouw en advisering op het gebied van beveiligingsinstallaties een rol.

Na drie maanden van gesprekken zijn uit de acht consortia die zich voor de aanbesteding hadden aangemeld, de drie volgende consortia uitgenodigd voor de volgende fase, de eerste dialoogfase.

- K@der bv i.o. bestaande uit Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed en Imtech Projects.

- Consortium DC 16 (Detentiecentrum zestienhoven) bestaande uit Ballast Nedam Concessies en Strukton Integrale Projecten.

- Chimaera bestaande uit Van Wijnen Groep, Fortis Bank (Nederland) en Prisma Facility management.

Deze eerste dialoogfase start met algemene bijeenkomsten en een rondleiding in het huidige detentiecentrum. In maart volgen individuele gesprekken met de consortia. De eerste dialoogfase eindigt eind maart. Hierna volgen de tweede en derde dialoogfase en de definitieve inschrijving. De preferred bidder wordt begin 2008 geselecteerd. De contractduur van 25 jaar loopt tot medio 2035. Het project wordt in de vorm van publiek-private samenwerking (pps) uitgevoerd door middel van een DBFMO overeenkomst. Dit betekent voor dit project dat het ontwerp, de bouw, het onderhoud en gebouwbeheer en een aantal facilitaire diensten (waaronder schoonmaak en consumptieve diensten) voor een periode van 25 jaar worden uitbesteed aan een private partij. Deze marktpartij zorgt ook voor de financiering. De Rijksgebouwendienst treedt hierbij op als aanbestedende dienst.
16-02-2007 9:07


Elo Dhaene, commercieel directeur van de Belgische radiatorenproducent Radson uit Zonhoven, wordt per 1 april commercieel directeur van zes brands binnen de Finse holding Rettig ICC. Olivier Schmitz, tot eind 2006 commercieel directeur van Radson France, heeft op zijn beurt sinds 1 januari een gedeelte van de verantwoordelijkheden van Dhaene overgenomen.

De wijzigingen aan de top van het commerciële departement zijn een rechtstreeks gevolg van strategische ontwikkelingen binnen Rettig ICC. Deze wijzigingen zullen tijdens de ISH-beurs in Frankfurt (6-10 maart) officieel bekendgemaakt worden. Het commerciële team is echter al in de nieuwe bezetting gestart op 1 januari. Doelstelling van Rettig ICC is om haar pan-Europese marktpositie te versterken én de bevoorrechte leverancier te worden van hoogkwalitatieve radiatoren en vloerverwarming in de Europese verwarmingsindustrie.
14-02-2007 14:40


Bedrijven worden de komende jaren bij de werving van personeel geconfronteerd met werknemers, die over sterk gewijzigde vaardigheden beschikken. Dat is een gevolg van de massale pensionering van de babyboom-generatie de komende 10 jaar.

Uit onderzoek van HR-specialist Personnel Decisions International (PDI) blijkt dat 'Generatie X', mensen geboren tussen 1964 en 1979, totaal nieuwe vaardigheden naar de werkplek zullen brengen. Bedrijven mogen niet verwachten dat Generatie X-managers dezelfde technische deskundigheid hebben als de baby boomers. In vergelijking tot de generatie X blijken baby boomers namelijk betere coaches en krijgen over het algemeen de zaken makkelijker voor elkaar. Managers uit de Generatie X hebben daarentegen een hogere graad van zelfontwikkeling, een beter analysevermogen en tonen een groter engagement naar hun job toe.

Bron: Nieuwsbrief Nationale Vacaturebank.nl
13-02-2007 14:12


Charlotte Extercatte (28) is onlangs bij InterfaceFlor (Nederlandse vestiging in Scherpenzeel) in dienst getreden als European Sustainability Manager. Zij versterkt het bestaande Sustainability-team in Europa. InterfaceFlor, is naar eigen zeggen ‘s werelds grootste ontwerper en fabrikant van tegeltapijt.

Het bedrijf heeft met ‘Mission Zero’ het doel om in het jaar 2020 volledig duurzaam te kunnen opereren en elke negatieve impact die het bedrijf heeft op het milieu te elimineren. InterfaceFlor wil de eerste onderneming zijn die, zowel de ecologische systemen respecteert, haar invloed op het milieu minimaliseert, als haar bedrijfsresultaten optimaliseert. ‘Mission Zero’ symboliseert dit essentiële en tegelijkertijd complexe duurzaamheidsprogramma.

Charlotte Extercatte gaat zich daarbij richten op duurzaamheidstrainingen voor de InterfaceFlor medewerkers, externe contacten en diverse duurzaamheidsinitiatieven en – projecten. Zij was eerder adviseur bij KPMG Global Sustainability Services. InterfaceFlor is een multinational in vloeren met een hoofdvestiging in Nederland. Het bedrijf levert een uitgebreid pakket professionele, hoogwaardige en duurzame vloerproducten en diensten op interieurgebied. Met meer dan 5.000 medewerkers wereldwijd, een omzet van ruim 1 miljard US Dollar, 25 productie- en distributiecentra en 100 marketing- en verkooporganisaties behoort InterfaceFLOR al jarenlang tot de mondiale top.

Nadere informatie over InterfaceFlor en Mission Zero via de sites www.interfacesustainability.com en www.interfaceflor.eu

13-02-2007 14:02

Een hoog oplopende ruzie tussen collega's in de Amerikaanse stad Philadelphia is deze week geëindigd in een schietpartij. De ruzie tussen werknemers van hetzelfde kantoor kostte aan vier mensen het leven. De schutter nam volgens de politie vier mensen onder vuur, van wie één was vastgebonden en de mond was gesnoerd. Drie van hen stierven meteen, de vierde raakte zwaargewond. De politie haastte zich naar het kantoor en opende het vuur op de dader, die daarop zichzelf doodschoot.
13-02-2007 9:55

Ondanks het weeralarm op de donderdag trok de Internationale Bouwbeurs vorige week toch nog 102.898 bezoekers. Bezoekers en exposanten waarderen de beurs met een 7.4. De Bouwbeurs werd van 5 tot en met 10 februari gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Beursmanager Aart Wisgerhof kijkt terug op een meer dan geslaagde beurs. “We hadden gerekend op honderdduizend bezoekers, het zijn er iets meer geworden. Belangrijker nog vind ik de mening van de exposanten. Ze proefden het nieuwe elan in de markt. Er is meer dan werk, bedrijven zijn weer bereid om te investeren. Dit blijkt ook uit ons onderzoek. De meeste bezoekers (82 procent) komen naar de beurs om kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen, de helft van het bezoek komt om contacten te leggen met exposanten. Het was een van onze doelstellingen om meer architecten naar de beurs te halen. Dankzij de extra activiteiten die we voor deze groep hebben georganiseerd, zijn we hierin ruimschoots geslaagd. Acht van de tien bezoekers zeggen van plan te zijn ook in 2009 de beurs te bezoeken. Dit is een hoog percentage. Exposanten hebben hun doelstellingen gehaald, wij als organisator kunnen dan alleen maar meer dan tevreden zijn.”

Ir. Maarten van Hezik, voorzitter van de Adviescommissie Bouwbeurs en in het dagelijks leven algemeen directeur van de STABU onderschrijft het enthousiasme van Wisgerhof: “De uitstraling van het Nieuwe Bouwen (het beursthema van deze editie) is op deze beurs begonnen. Meer aandacht voor het milieu, meer aandacht om beter met elkaar te communiceren, het voornemen om de initiatieven van het Regieraad Bouw daadwerkelijk handen en voeten te geven. Ik heb het geproefd op de beursvloer. Er wordt over gesproken, het leeft. Zowel bij exposanten als bezoekers. Dit helpt de bouw weer een stap verder.”
13-02-2007 9:52


Banen weg bij Philips-lampenfabriek Philips schrapt 107 banen in zijn lampenfabriek in Roosendaal. Het elektronicaconcern sluit gedwongen ontslagen niet uit. De banen verdwijnen op de afdeling die TL-lampen maakt voor platte televisies. Philips stopt met deze activiteit omdat platte televisies steeds vaker led-verlichting gebruiken. Het personeel wordt zo veel mogelijk geholpen bij het vinden van een nieuwe baan, aldus een zegsman van het concern. Reorganisaties.

Bij Philips Nederland volgt de ene reorganisatie na de andere. In Oss verdwijnen banen, de lampenfabriek in Weert sluit. LG.Philips Displays Holding ging failliet en dat kostte honderden banen in Sittard, Stadskanaal en Eindhoven. Er werken ongeveer 27.000 mensen bij Philips in Nederland.

13-02-2007 9:48

Onlangs is de Nederlandse vastgoedhandelaar Fred B. uitgeleverd aan Finland, nadat Finse beleggers aangifte tegen hem hadden gedaan. Hij wordt ervan verdacht voor tientallen miljoenen euro’s aan kantoren in ons land te hebben gestolen. De kantoren zouden zijn ontvreemd uit een vastgoedfonds van Finse beleggers, dat failliet is gegaan. De man verkocht alle kantoren in ruil voor een vordering die de beleggers kregen op een leeg bedrijf. De kantoren zijn daarna in handen gekomen van Nieuwe Steen Investments van de familie Zeeman. (Tel, p.1)
13-02-2007 9:44

De Nederlandse Restauratiebeurs opent op 19,20 en 21 april de deuren van de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Naast de workshops en de stands van de diverse bedrijven zal het kennisplein een absolute trekker zijn. Midden op de beursvloer is daarvoor een 3,5 meter hoge, grote ruimte ingericht Op een oppervlakte van ruim 650 m2 presenteren een twintigtal 'kennis' organisaties zich gezamenlijk. Van de monumentenzorg in het gehele Nederlandse Koninkrijk tot fiscale informatie voor uw monumentenpand, van onderwijs tot restauratoren, van financieringen tot overheid.

Eye-catchers op de beursvloer zijn onder andere de complete, gerestaureerde 10 meter hoge molen van Aannemersbedrijf De Leeuw uit Schagen en de nog in restauratie zijnde Amsterdamse tram 663. Daarnaast staan er diverse gerestaureerde auto's en een vliegtuig en liggen buiten aan de kade diverse historische schepen afgemeerd. Nadere informatie over de beurs is te vinden op de website: www.restauratiebeurs.nl
13-02-2007 9:35

De Interieurbouw en Hout & Kunststof Vakbeurs in Hardenberg vindt plaats op 13, 14 en 15 maart in de Evenementenhal Hardenberg. Beursorganisator Bianca Leijrik heeft er weer het volste vertrouwen in en is heel enthousiast. “Je kunt goed merken dat de economie weer aantrekt en de bedrijven er vertrouwen in hebben. We hebben tot nu toe al weer 170 inschrijvingen en er zijn nog maar enkele plekjes vrij. Ik ben blij dat we alle ‘grote’ namen uit de branche weer mogen begroeten. Hoewel we natuurlijk ook heel blij zijn met de kleinere bedrijven, want door onze full-service-formule wordt het juist voor die bedrijven heel gemakkelijk gemaakt een beurs te draaien. Deze vakbeurs richt zich qua bezoekers op het midden, oosten en noorden van het land. De openingstijden zijn dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur. In het najaar wordt ook weer de Interieurbouw en Hout & Kunststof Vakbeurs Gorinchem georganiseerd die zich qua bezoekers op het westen en zuiden van het land richt. Deze vindt plaats op 23, 24 en 25 oktober.

Het succes van de Interieurbouw en Hout & Kunststof Vakbeurzen is voor een groot deel te danken aan de full-service-formule. Deze formule neemt de exposant veel werk uit handen. De stand wordt opgebouwd en ingericht met vloerbedekking, verlichting en een frieslijst met naamsvermelding. Voor de hapjes en drankjes hoeft de exposant ook niet te zorgen, want de catering voor zowel exposant als bezoeker wordt verzorgd door de Evenementenhal. De exposant betaalt dus één bedrag en komt achteraf niet voor extra hoge kosten te staan. De formule maakt het ook voor kleinere bedrijven mogelijk om aan de beurs deel te nemen.   Het concept van de beurs, kleinschalig en overzichtelijk, wordt door de bezoekers als zeer prettig ervaren.Nadere informatie: www.evenementenhalhardenberg.nl
09-02-2007 13:39


Brand van Egmond, ontwerpers van eigenzinnige barokke lampen, houdt met ingang van aanstaande maandag 12 februari een lenteshow in het Dutch Design Center (DDC) in Utrecht. De show, die te bezichtigen is tot en met 19 februari, markeert de opening van de Brand van Egmond-showroom in het DDC. Belangstellenden kunnen voor de lenteshow dagelijks van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds in het DDC terecht. Het DDC is te vinden op Rotsoord 3 in Utrecht.

hf170nhf190n.2 
09-02-2007 12:26


Naarmate het aantal dienstjaren stijgt, neemt het enthousiasme voor het werk af. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van Sirota onder 64.000 werknemers. Vooral na het eerste jaar daalt de werktevredenheid fors. In het eerste jaar van een baan is nog 70 procent van de werknemers erg enthousiast, na twee tot vijf jaar werkervaring is dit nog maar 53 procent.

Het verlies aan enthousiasme wordt vooral bepaald door de bedrijfscultuur en de houding van managers en leidinggevenden tegenover de medewerkers. “Veel bedrijven behandelen hun personeel als paperclips”, zegt David Sirota van het verantwoordelijke onderzoeksbureau. “Werknemers krijgen over het algemeen te weinig erkenning en waardering voor hun inzet: twee derde van de werknemers is van mening dat de kans veel groter is dat ze worden afgerekend op fouten dan dat ze een compliment zullen krijgen.”
09-02-2007 11:45

Bij Bruinsma Hydrokultuur, gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van interieurbeplanting, is onlangs de derde generatie toegetreden tot de directie. Helga Bruinsma, dochter van de huidige directie Rinze en Tilly Bruinsma en kleindochter van oprichter Wietze Bruinsma, zwaait sinds begin dit jaar mede de scepter bij het bedrijf uit De Kwakel.

Helga Bruinsma had in eerste instantie niet de ambitie om in het bedrijf van haar ouders en grootouders te stappen. In 2000 zou zij alleen op projectbasis het bedrijf verder helpen met het verkrijgen van het ISO-9001 certificaat en de opzet van een administratiesysteem voor de buitendienst. Eenmaal een aantal maanden werkzaam bij Bruinsma Hydrokultuur sloeg de vonk toch over. Het onderhouden van het kwaliteitzorgsysteem en het uitbreiden van de verhuur van kerstdecoraties bleek een hele klus en was een grote uitdaging geworden. Inmiddels stuurt Helga de buitendienst aan, is zij verantwoordelijk voor de verhuur en uitvoer van de kerstartikelen en houdt zij zich bezig met de interne organisatie en de marketingactiviteiten.

De uitbreiding van de directie is overigens niet de enige wijziging die zich recentelijk bij Bruinsma heeft voorgedaan. Onlangs heeft ook de showroom van het bedrijf een complete restyling ondergaan. “Binnen de vier thema’s Black, White & Grey, Colors, Metal en Nature worden de plantenbakken, vazen en decoratiematerialen op een stijl- en sfeervolle wijze gepresenteerd”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

In maart 2007 viert Bruinsma Hydrokultuur haar 50-jarig jubileum.
09-02-2007 11:35


In het Vitra Design Museum in het Duitse Weil am Rhein is regelmatig wat te beleven. Met ingang van komend weekend kunnen belangstellenden zich er bijvoorbeeld vergapen aan de expositie 'The Destruction of Gemütlichkeit?'. Op de tot 28 mei durende tentoonstelling zal een overzicht worden gegeven de 'programmatische woontentoonstellingen van de twintigste eeuw'. Zo is er aandacht voor de tentoonstellingen 'Die Wohnung' (1927) en 'Organic Design in Home Furnishing' (1941).

"De tentoonstelling is een terugblik op de grote, invloedrijke manifestaties die een stempel hebben gedrukt op de dagelijkse woonomgeving van het grote publiek", aldus Vitra in een toelichting op het evenement. "Via deze exposities werden nieuwe stijlen geïntroduceerd en konden experimentele ontwerpen brede bekendheid krijgen. Maar bovenal hebben ze er steeds weer toe bijgedragen dat het heersende idee over gezelligheid telkens weer radicaal ter discussie werd gesteld."

Aansluitend op deze tentoonstelling presenteert het Vitra Design Museum in 'Home Stories' actuele standpunten over het wonen en toekomstperspectieven die nu een rol spelen. Hiertoe zijn jonge ontwerpers en architecten uitgenodigd om in het Vitra Design Museum experimentele installaties te realiseren. 'Home Stories' is te zien van juni tot september.

09-02-2007 11:28


Europese kantoorwerkers worden gedurende hun carriere onvoldoende bijgeschoold. Slechts een kwart van de Europese werknemers krijgt regelmatig trainingen op de werkvloer, zo blijkt uit een onderzoek van Stepstone. De online-recruiter hield een enquête onder 12.800 Europese werknemers; hieronder bevonden zich 1.500 Nederlanders.

Bijna driekwart van de ondervraagden gaf aan onvoldoende training op de werkvloer te krijgen; bijna de helft had zelfs nog nooit een training of opleiding gehad. Volgens de onderzoekers van Stepstone snijden werkgevers zichzelf in de vingers, omdat het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel doorgaans duurder is dan het investeren in de medewerkers die men reeds in dienst heeft. Bovendien zullen werknemers sneller geneigd zijn hun ontslag in te dienen wanneer ze vinden dat ze zich onvoldoende kunnen ontwikkelen.
09-02-2007 11:26


Opnieuw tegenwind voor Buhrmann. De handelaar in kantoorartikelen kreeg in Amsterdam een koersval van maar liefst 12,5 procent voor de kiezen. De koersval is het gevolg van de tegenvallende jaarcijfers van Buhrmann. Vooral de omzetgroei is tegenvallend, zo constateren beursanalisten. Over 2006 noteerde de onderneming een autonome omzetgroei van 1 procent. De winst steeg sterker: met maar liefst 14,9 procent.

In zijn commentaar op 2006 zei Frans Koffrie, voorzitter van de Raad van Bestuur van Buhrmann: “Ondanks een verbeterde omzet en winst zijn we teleurgesteld in onze Noord-Amerikaanse prestaties in het vierde kwartaal. Terwijl wij de centralisatie van de administratieve functies hebben afgerond en een nieuwe organisatiestructuur hebben geïmplementeerd, hebben we de impact van de tijdelijk toegenomen interne focus op het genereren van nieuwe business onderschat.” Gecombineerd met onverwacht lage verkopen in december heeft dit geleid tot een daling van de autonome omzet in het vierde kwartaal.

“Wij zijn bezig onze verkoopactiviteiten te revitaliseren”, vervolgt Koffrie. “De januari-verkopen hebben zich verbeterd ten opzichte van het niveau van december. We verwachten dat de autonome omzetgroei van Office Products Noord-Amerika in het eerste kwartaal 2007 zal stabiliseren rond het niveau van het vierde kwartaal 2006 waarna het herstel zich later in het jaar zal voordoen.”
07-02-2007 17:09


Per medio 2007 huurt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) circa 6.500 vierkante meter kantoorruimte aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht. De NZa tekende een langjarig huurcontract. De vraaghuurprijs bedroeg 180 euro per vierkante meter per jaar.

Op 1 oktober 2006 is het College tarieven gezondheidszorg (CTG) samen met het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) opgegaan in de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de marktmeester in de gezondheidszorg. In het kader van dit samengaan heeft de NZa zich het afgelopen jaar georiënteerd op kantoorruimte in Utrecht. Uiteindelijk is de voorkeur uitgesproken voor de kantorenlocatie Rijnsweerd.

Newtonlaan 1-41/ Pythagoraslaan 2-18 betreft een bestaand kantorencomplex, dat momenteel wordt gehuurd door advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann. Het gehuurde maakt onderdeel uit van een kantorencomplex van circa 11.500 vierkante meter aan de Newtonlaan 1-41 en Pythagoraslaan 2-18 te Utrecht. Voor verhuur is momenteel nog circa 5.000 vierkante meter kantoorruimte beschikbaar aan de Pythagoraslaan 2-18.

DTZ Zadelhoff bracht de transactie met de NZa tot stand namens de verhuurder Fortis Vastgoed, in samenwerking met Statement Real Estate. AT Osborne trad op namens de Nederlandse Zorgautoriteit.
07-02-2007 17:04


UBS heeft een huurovereenkomst gesloten met de Rijksgebouwendienst voor het kantorencomplex 'The Headquarters'. Het complex ligt aan de Wilhelmina van Pruisenweg in Den Haag. Het gehuurde omvat circa 27.0000 vierkante meter en is voor een periode van 10 jaar gehuurd. DTZ Zadelhoff trad op namens de verhuurder.

 

 

07-02-2007 16:39

 

Tweederde van de Nederlandse managers is van mening dat deeltijdwerkers even productief of zelfs productiever zijn dan mensen met een volledige baan. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van uitzendbureau Accountemps.


Bijna de helft van de managers (48 procent) is van mening dat de productiviteit niet wordt beïnvloed door het aantal uren dat iemand werkt. 19 Procent denkt dat parttimers productiever zijn dan fulltimers (verreweg het hoogste percentage van de dertien onderzochte landen) en 27 procent denkt het omgekeerde.

De Tsjechen en Italianen hebben het minste vertrouwen in de productiviteit van deeltijdwerkers: geen van de ondervraagde Tsjechische managers denkt dat parttimers productiever zijn dan fulltimers en precies de helft van de Italiaanse ondervraagden denkt dat fulltimers productiever zijn dan parttimers. Overigens zijn de meeste Tsjechen van mening dat er geen verschil bestaat (71 procent). Het meest 'egalitair' zijn de Zwitsers: precies driekwart ziet geen productiviteitsverschil tussen fulltimers en parttimers.

 

Bron: Gids voor Personeelsmanagement, nieuwsbrief

07-02-2007 16:34

 

Steeds meer Nederlanders pokeren onder werktijd, aldus online wedkantoor Unibet. Zo is het aantal mensen dat tussen 8.00 uur en 17.00 uur online pokert de afgelopen periode toegenomen met 50 procent.

Vooral de vrijdagmiddag is erg populair onder Nederlanders die online een potje poker willen spelen. Met name tijdens de lunchpauzes en op vrijdag is er volgens Unibet een grote piek in bezoekersaantallen.

Een aantal bedrijven in Nederland heeft de Unibet-website geblokkeerd. Unibet vindt dat spijtig, maar begrijpt deze maatregel desondanks wél. Volgens deskundigen is poker niet voor niets een spel dat officieel alleen in de Nederlandse casinoketen gespeeld mag worden. Het verslavende karakter van het spel is groot, wat ervoor kan zorgen dat spelers in de toekomst in plaats van een bak geld een gokverslaving rijker zijn.

 

Bron: Nieuwsbrief Nationale Vacaturebank.nl

07-02-2007 16:30

Mensen met een uitgebreid netwerk, dat bestaat uit verschillende groepen uit de maatschappij, komen sneller op nieuwe ideeën dan personen die alleen met gelijkgestemden omgaan. Daarnaast hebben personen met minder diverse contacten meer moeite hun visies voor andere groepen begrijpbaar te maken. Dat leidt uiteindelijk tot minder promoties.

 

Dit blijkt uit onderzoek van de sociologen Williams en Burt. Mensen neigen er volgens het onderzoek altijd naar om kleine groepen te vormen om bijvoorbeeld mee samen te werken of leuke dingen te doen. De mensen met een hoog sociaal kapitaal zijn de mensen die contact hebben met veel verschillende groepen. Volgens Burt zouden managers deze kennis moeten toepassen door er voor te zorgen dat er diversiteit binnen en tussen groepen ontstaat.

 

Bron: Nieuwsbrief Nationale Vacaturebank.nl

07-02-2007 8:59

 

Infosecurity.be is de belangrijkste vakbeurs op het gebied van IT security in België. Deze beurs wordt 21 en 22 maart in Brussel gehouden. Tijdens de beurs worden innovaties, applicaties en oplossingen voor een breed scala aan beveiligingsvraagstukken gepresenteerd.

De vakbeurs Storage Expo stelt die dagen in het beursgebouw dataopslag en -beheer centraal. Nieuw dit jaar is de uitbreiding van het beursprogramma met het thema 'Open Source' in de vorm een LinuxWorld paviljoen.
In totaal presenteren ruim 120 exposanten gezamenlijk hun producten en diensten. Infosecurity.be viert dit jaar haar eerste jubileum, het vijfjarige bestaan.

Nadere informatie: www.infosecurity.be.

07-02-2007 8:48


De Nederlandse Bouwprijzen 2007 zijn deze week uitgereikt op het Gala van de Nederlandse Bouw. Safire is met de renovatie van het Ministerie van Financiën twee keer in de prijzen gevallen. Het won De Nederlandse Bouwprijs in de categorie Integraal Ontwerpen & Bouwen. Het project sleepte ook de Publieksprijs in de wacht. De Nederlandse Bouwprijzen 2007 zijn uitgereikt in het Beatrix Theater in Utrecht tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw.
06-02-2007 9:39


Muziekgebouw aan ’t IJ/BIMHuis in Amsterdam wint in de categorie Gebouwen De Nederlandse Bouwprijs 2007. De prijs is maandagavond 5 februari in het Beatrix Theater in Utrecht uitgereikt door juryvoorzitter jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland. Dit gebeurde tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw. De prijs is een beeld van de hand van Marte Röling.

Het Muziekgebouw aan ’t IJ/BIMhuis te Amsterdam is prachtig gelegen op de kop van de Oostelijke Handelskade, achter het Centraal Station Amsterdam, aan drie zijden omringd door het water van het IJ. Het gebouw herbergt verschillende instellingen voor het beoefenen en ten gehore brengen van muziek. Het complexe programma is ondergebracht in drie bouwvolumes, met elkaar verbonden door een grote uitkragende dakplaat. Er zijn twee zalen: een grote concertzaal met 735 stoelen voor de voormalige ‘IJsbreker’ en een kleinere zaal voor het BIMhuis, voor jazz en geïmproviseerde muziek. Beide zalen zijn als blokvormige volumes herkenbaar, en worden verbonden door een grote publieke hal met foyerdecks. Aan de oostzijde bevinden zich de kantoorruimten. In een eerder ontwerp waren de kantoorruimten gepland in de dakplaat. De opdrachtgever kreeg in 2006 de Italiaanse Dedalo Minosse Prijs voor dit project.

De jury noemt de ligging van het gebouw ronduit fascinerend. “Op het gebied van zaalakoestiek is hier een grote prestatie geleverd. Het lage achtergrondniveau in de concertzaal evenaart de kwaliteit van een geluidsstudio. De akoestiek kan aangepast worden aan de muziekuitvoering, door beweegbare plafondpanelen. Met led-verlichting, achter de wanden van de concertzaal kan de sfeer van de ruimte worden aangepast aan het gebruik. Het project is een fantastische schepping van Deense architecten 3x Nielsen, gerealiseerd met Nederlands vakmanschap. Het heeft als katalysator gewerkt voor de ontwikkeling van de Oostelijke Handelskade”, aldus het rapport. De jury waardeert de wijze waarop de betrokken partijen erin geslaagd zijn om voor internationaal gezien beperkte budgetten toch een gebouw met een dergelijke uitstraling te realiseren.

Het Gala van de Nederlandse Bouw wordt traditioneel op de eerste dag van de Internationale Bouwbeurs gehouden. Op de beurs (van maandag 5 tot en met zaterdag 10 februari in de Jaarbeurs in Utrecht) presenteren duizend exposanten de allernieuwste innovaties. De beurs is met 100 duizend bezoekers de grootste in de Benelux

06-02-2007 9:35


Japan ziet brood in oudere werknemers Ze zijn energiek, enthousiast en ervaren. In Japan, het meest vergrijsde land ter wereld, zijn ouderen zeer in trek en worden ze gezien als 'zilveren werknemers'.

“Japans beste ingenieurs en technici gaan nu met pensioen”, zegt eigenaar Shigeo Hirano van Mystar 60 Corp., een uitzendbureau voor uitsluitend zestigplussers. Steeds meer senioren en werkgevers weten hem te vinden, schrijft het Financieele Dagblad. Lang niet altijd willen deze mensen hun werkende bestaan opgeven. En anders hun naasten niet, stelt Hirano in Japan Today. “Mensen waarderen een gepensioneerde alleen vlak na zijn pensioen. Zelfs zijn vrouw gaat het vervelend vinden hem de hele tijd te zien. Dat is het moment dat hij zich realiseert dat werken zijn bestaansrecht was.”

Volgens het grote Japanse uitzendbureau Pasona is het aantal ouderen dat wil doorwerken en het aantal bedrijven dat ze wil inhuren verdubbeld sinds april vorig jaar. Veel ouderen moeten ook wel, want de pensioengerechtigde leeftijd verschuift van 60 naar 65 jaar. Hoewel in Japan de grote uittocht van naoorlogs personeel dit jaar al goed op gang komt en eenvijfde van de bevolking 65-plus is, lukt het ook hier veel ouderen niet om werk te vinden. Bij Pasona vindt slechts tien procent van de ingeschreven ouderen een baan. Het grootste probleem voor werknemers is dat bedrijven niet de lonen willen betalen die de 'zilveren werknemers' voor hun pensionering kregen. Toch zullen ondernemers een oplossing moeten vinden voor het dreigende personeelstekort, want de komende kwarteeuw verlaten tien miljoen mensen de Japanse arbeidsmarkt. ( bron: zibb.nl)
06-02-2007 9:32

Bij de keuze voor een eventuele promotie laat één op de drie managers zich beïnvloeden door de kledingkeuze van een medewerker. Slechts 7% van de leidinggevenden zegt niet te letten op hoe medewerkers zich kleden.

“Het motto dat je je moet kleden voor de baan die je ambieert, geldt nog altijd”, zegt directeur Diane Domeyer van Office Team, dat hier onderzoek naar heeft laten doen. “Kleding is niet het enige waarop mensen worden beoordeeld, maar speelt wel een belangrijke rol. Met goede kleding alleen verdien je geen promotie maar ongepaste kleding kan wel een afknapper zijn.” Volgens Domeyer is het belangrijk dat kleding niet teveel afleidt, niet slordig of versleten is en lekker zit. “Met de juiste kleding zie je er beter uit en word je zelfverzekerder."
06-02-2007 9:24

 

In de categorie Integraal Ontwerpen & Bouwen ging de Nederlandse Bouwprijs 2007 naar Safire met renovatie van ministerie van Financiën De prijs is maandagavond 5 februari in het Beatrix Theater in Utrecht uitgereikt door juryvoorzitter jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland. Dit gebeurde tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw. De prijs is een beeld van de hand van Marte Röling.

De renovatie van het ministerie van Financiën via een PPS-constructie (publiek-private samenwerking) is het eerste PPS-project voor rijkskantoorgebouwen in Nederland. Het omvat de renovatie en herinrichting van het bestaande gebouw van 66.000 m2 met 1750 werkplekken. De Rijksgebouwendienst en het ministerie van Financiën hebben bij deze aanbesteding voor het eerst gebruikgemaakt van een zogenaamd Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO) benadering. Hierbij zijn het ontwerp, de renovatie, de financiering en aansluitend het onderhoud van het gebouw en de facilitaire dienst voor een periode van 25 jaar integraal uitbesteed aan een privaat consortium. Het gebouw zal naar verwachting in 2008 in gebruik worden genomen.

Een renovatie waarbij bij aanvang in acht wordt genomen dat 25 jaar lang de continuïteit wordt gegarandeerd is nog niet eerder voorgekomen in de Nederlandse bouwgeschiedenis, aldus de jury. Deze case kan dienen als voorbeeld als het gaat om goede samenwerkingsvormen van alle betrokken partijen. Als één van de vele voordelen heeft dit een kostenbesparing van 15% opgeleverd. Het is een zeer vernieuwende contractvorm binnen de bouwwereld, waarbij de integratie van de diverse partijen uit de bouwkolom centraal staat. Het is volgens de jury een uitstekend voorbeeld van de zogenaamde Design, Build, Finnace, Maintain en Operate benadering. De goede samenwerking tussen betrokken partijen heeft geleid tot vele kostenbesparingen op allerlei terreinen.

06-02-2007 9:21

De prijs is maandagavond 5 februari in het Beatrix Theater in Utrecht uitgereikt door juryvoorzitter jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland. Dit gebeurde tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw. De prijs is een beeld van de hand van Marte Röling.

Het Muziekgebouw aan ’t IJ/BIMhuis te Amsterdam is prachtig gelegen op de kop van de Oostelijke Handelskade, achter het Centraal Station Amsterdam, aan drie zijden omringd door het water van het IJ. Het gebouw herbergt verschillende instellingen voor het beoefenen en ten gehore brengen van muziek. Het complexe programma is ondergebracht in drie bouwvolumes, met elkaar verbonden door een grote uitkragende dakplaat. Er zijn twee zalen: een grote concertzaal met 735 stoelen voor de voormalige ‘IJsbreker’ en een kleinere zaal voor het BIMhuis, voor jazz en geïmproviseerde muziek. Beide zalen zijn als blokvormige volumes herkenbaar, en worden verbonden door een grote publieke hal met foyerdecks.

Aan de oostzijde bevinden zich de kantoorruimten. In een eerder ontwerp waren de kantoorruimten gepland in de dakplaat. De opdrachtgever kreeg in 2006 de Italiaanse Dedalo Minosse Prijs voor dit project. De jury noemt de ligging van het gebouw ronduit fascinerend. “Op het gebied van zaalakoestiek is hier een grote prestatie geleverd. Het lage achtergrondniveau in de concertzaal evenaart de kwaliteit van een geluidsstudio. De akoestiek kan aangepast worden aan de muziekuitvoering, door beweegbare plafondpanelen. Met led-verlichting, achter de wanden van de concertzaal kan de sfeer van de ruimte worden aangepast aan het gebruik. Het project is een fantastische schepping van Deense architecten 3x Nielsen, gerealiseerd met Nederlands vakmanschap. Het heeft als katalysator gewerkt voor de ontwikkeling van de Oostelijke Handelskade”, aldus het rapport.

De jury waardeert de wijze waarop de betrokken partijen erin geslaagd zijn om voor internationaal gezien beperkte budgetten toch een gebouw met een dergelijke uitstraling te realiseren. Het Gala van de Nederlandse Bouw wordt traditioneel op de eerste dag van de Internationale Bouwbeurs gehouden. Op de beurs (van maandag 5 tot en met zaterdag 10 februari in de Jaarbeurs in Utrecht) presenteren duizend exposanten de allernieuwste innovaties. De beurs is met 100 duizend bezoekers de grootste in de Benelux
05-02-2007 11:04

Op dit moment vindt in de Flanders Expo in Gent de beurs Intirio 2007 plaats. Intirio is een vierdaagse vakbeurs op het gebied van interieurdecoratie & huislinnen. In totaal tonen meer dan 200 exposanten hun waren aan geïnteresseerde bezoekers. De beursorganisatie hoopt aan te kunnen knopen bij het succes van Intirio 2006.

bunkersafeinmybewerkt

Door het groeiend aantal deelnemers is alle beschikbare ruimte op Flanders Expo verhuurd aan exposanten. “Om iedereen comfortabel van plaats te voorzien, werd de ingang en de ontvangst verplaatst naar de foyer van Flanders Expo”, aldus een woordvoerder van de beursorganisatie. De woordvoerder benadrukt dat ook vertegenwoordigers uit de projectmarkt te vinden zijn op het Belgische evenement. “Meer en meer Interieurarchitecten en kleine hotelketens hebben de weg naar Intirio gevonden. Het feit dat segmenten stilaan vervagen, en hotels en bureaus dikwijls een huiselijk cachet meekrijgen, speelt hier vast mee.”

Intirio duurt nog tot aanstaande woensdag 7 februari.
05-02-2007 10:31

De P2 Group heeft een nieuwe algemeen directeur. Per 1 februari is René de Jonge gestart als algemeen directeur bij deze internationaal opererende ontwikkelaar van retailconcepten. P2 heeft in de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Het bedrijf is met meer dan 100 medewerkers en vestigingen in New York, Portland, Hongkong en Sjanghai, en met global brands als Honda, Nike en Nokia een wereldspeler op het gebied van retail.

René de Jonge gaat zich in eerste instantie richten op het verder optimaliseren van de efficiency en structuur van het bedrijf. “Op termijn wil ik bijdragen aan een verdere expansie van P2 naar Afrika, Azië en Zuid Amerika. Om de ambities van P2 waar te maken is een verdere verbetering van structuur en efficiency nodig en zodoende kom ik het management versterken”, aldus de kersverse algemeen directeur.

foto_p2_bewerkt

In de afgelopen 21 jaar is De Jonge werkzaam geweest in de luchtvaartsector. De laatste jaren heeft hij als directeur Passage Europa bij Kales Airline Services passagekantoren in Europa opgezet en structuur aangebracht in de passage divisie.

P2 is een full-service onderneming op het gebied van shop-in-shop systemen en full retail concepten. Van ontwerp, ontwikkeling, productie, opslag en distributie tot installatie: een ‘one-stop-shopping’-principe. P2 werkt voor aansprekende opdrachtgevers als Nokia, Samsung, T-Mobile, Phillip Morris, Nivea, Nike en Honda.
P2 is gevestigd in een monumentaal pand in Heemstede en heeft vestigingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten.
02-02-2007 16:31


Beursliefhebbers opgelet! Komende week vindt in Stockholm de jaarlijkse Stockholm Furniture Fair plaats. Op het evenement in de Zweedse hoofdstad zal weer een aanzienlijke selectie Scandinavische bedrijven hun innovaties tonen aan een internationaal publiek. Tussen 7 en 11 februari zijn 750 exposanten aanwezig op de beurs, waaronder bedrijven als de Deense stoffenfabrikant Kvadrat en het Zweedse RH Stoelen. 'Guest of honour' is dit jaar de Duitse ontwerper Konstantin Grcic, die op de beursvloer een speciale 'tuin van rust' heeft gerealiseerd. Ook het minder actieve deel van de verwachte 40.000 bezoekers wordt in Stockholm dus op zijn wenken bediend.
02-02-2007 12:26


Nederland is weer een aantal experts op het gebied van kantoorinrichting rijker. Op 26 januari slaagden een twintigtal cursisten voor de Basiscursus Inrichtingskunde, verzorgd door The Office Opleidingen in Zeewolde. Onder de afgestudeerde cursisten bevonden zich een groot aantal medewerkers van in projectinrichting gespecialiseerde bedrijven. Ook medewerkers van gebruikerspartijen – afkomstig uit zowel de overheid als het bedrijfsleven – namen deel aan de cursus.

De geslaagden: 

(dames): M. Voorsluijs, WKS Projectinrichters (Den Bosch); A.van der Zande-Kalkdijk (Hengelo); S. Debets-van der Meer, Datas kantoor kompleet (Leeuwarden); M.J.M. Oude Groen, Mobelli Kantoor Inrichters (Oldenzaal); M. Berendsen, Stalad Projectinrichting BV (Duiven); S. Tjon Soei Len, RaboBank Nederland (Utrecht); P.B. Nugteren, Eromes (Wijchen); mevrouw Rijs- van Gemert, Gemeente Haarlemmermeer (Hoofddorp).

 

(heren): M. de Boer, Eromes (Wijchen); M.P.A. van Dongen, Gemeente Gilze en Rijen; M. Bischop, Drentea Kantoormeubelen (Emmen); J.N.W. Mikesz, Van den Broek Kantoorsystemen (Eindhoven); E. van Toledo, Buromex (Bodegraven); J.C.P.M. Koopman, Gemeente Haarlemmermeer (Hoofddorp); E. Reemst, RaboBank Nederland (Utrecht); J.G. van de Klomp, RIVM/FB (Bilthoven); A.H. Vanmaris, Maro Kantoormeubelen BV (Bergen); H. Zeelen, PET (Hoogeveen); A. Walvaart, Markant Office (Utrecht).

bewerkt

02-02-2007 9:49


Maandag aanstaande start in de Jaarbeurs in Utrecht de Internationale Bouwbeurs 2007. De beurs, die als thema heeft meegekregen 'Het nieuwe Bouwen', presenteert de allernieuwste bouwinnovaties (van ergonomische metseltroffels tot de grootste bouwkranen). Met duizend exposanten en naar verwachting honderdduizend vakbezoekers is het de grootste bouwvakbeurs in de Benelux.

De beurs duurt tot en met zaterdag 10 februari. Maandagavond wordt tijdens het 'Gala van de Nederlandse Bouw' in zes categorieën 'De Nederlandse Bouwprijs 2007' uitgereikt. Spectaculair zijn de steigerbouwwedstrijden op donderdag 8 februari waar zes teams de strijd tegen elkaar opnemen. Er wordt gestreden om de gouden, zilveren en bronzen hamer. De wedstrijden vinden plaats op het buitenterrein. Veel aandacht voor architectuur, bijvoorbeeld via de expositie 'Interaction'. De tentoonstelling biedt een selectie van materialen die van kleur veranderen, licht geven, van vorm veranderen, krimpen en uitzetten en zelfs kunnen reageren op geluid. Materia stimuleert en inspireert architecten, designers en producenten om innovatieve materialen toe te passen in hun ontwerpen.


Verschillende congressen gaan in op thema's die op dit moment in het brandpunt van de actualiteit staan. Tijdens het Congres 'Brandveilig bouwen' op 6 februari staat de vraag centraal hoe je snel een gebouw op zijn bouwkundige brandveiligheid controleert. Leden van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) presenteren de essentiële controlepunten. Het seminar gaat ook in op de aansprakelijkheidsrisico's bij brand, de ruimte tussen regelgeving en praktijk, hoe de brandweer omgaat met controles en het belang van controle door brandweer en gebouweigenaar. Een ander congres heeft als titel 'Veilige gevels, vast en zeker'. Hoe groot is de kans dat een gevelplaat van honderd kilo of meer spontaan loslaat? Groot, weten we sinds 2005. In één jaar tijd zijn vier incidenten gemeld met loslatende gevelbekleding. Gelukkig zonder fatale gevolgen. Hoe voorkomen we erger in de toekomst? Daarover gaat de bijeenkomst 'Veilige gevels, vast en zeker' op 8 februari.

Andere activiteiten zijn:
* Het Architectuurpaviljoen
* Bouwbeurs Buitenbouwen
* Fotoexpositie Het Nieuwe Bouwen
* Innovatieroutes
* Architectendagen
* VSB-congres 'Werken op hoogte'
* Versnelling in energieneutraal verwarmen en koelen van woningen
* Bekendmaking genomineerden Nationale Renovatie Prijs 2007
* Vakbeurs Bouw & ICT (7, 8 en 9 februari)

01-02-2007 8:56


Greenpeace Nederland heeft de energiezuinige kantoorpanden van IBM met een klimaatlogo beloond. Dit logo van de landelijke klimaatcampagne HIER werd nog niet eerder toegekend aan kantoren.

IBM Nederland bemachtigde het logo door zijn kantoorpanden energiezuinig te maken en groene stroom in te kopen. Om de toekenning bij de medewerkers te onderstrepen, vertoont IBM Nederland hen de klimaatfilm ‘An Inconvenient Truth’. In deze film gaat de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Al Gore in op de verwoestende gevolgen van klimaatverandering.

Greenpeace roept alle bedrijven in Nederland op om hun kantoren klimaatvriendelijk te maken. "Als we het klimaatprobleem tegen willen gaan, moeten we allemaal onze bijdrage leveren. Zowel op het werk als thuis", aldus Harry van Dorenmalen, algemeen directeur IBM Nederland. "IBM kon zo snel aan de criteria voldoen omdat we al jaren bezig zijn om onze kantoorpanden zo energiezuinig mogelijk te maken. In die periode hebben we ingezet op een forse energiebesparing van 4 procent per jaar. Ook lieten we een warmtekrachtkoppeling installeren op het hoofdkantoor in Amsterdam. Resultaat: maar liefst 38 procent minder CO2-uitstoot."

"Het is inspirerend om te zien hoe steeds meer bedrijven zich inspannen voor het klimaat. De dienstensector verbruikt een derde van de totale elektriciteit in Nederland. Daar valt dus veel klimaatwinst te behalen", zegt Jan Willem Dol, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace.

Deze zomer organiseerde IBM een grote brainstorm, de innovation jam, waar ook vernieuwende milieuconcepten uitgedacht werden. In de tien beste ideeën wordt 100 miljoen dollar geïnvesteerd. Dit geld gaat onder andere naar klimaatprojecten, zoals slimme energiemeetsystemen en intelligente elektriciteitsnetwerken. IBM start voor haar medewerkers een bewustzijnsprogramma over klimaatverandering. Als kerstactie deed IBM mee aan de campagne van Greenpeace voor één miljoen spaarlampen. Met deze campagne stimuleert Greenpeace Nederlanders om hun energieverslindende gloeilampen te vervangen door spaarlampen.

"We zijn blij dat IBM ook haar medewerkers oproept om in het dagelijks leven slimmer met energie om te springen", aldus Jan Willem Dol van Greenpeace. "Want er is geen plek die je mag overslaan bij de aanpak van het klimaatprobleem."

De HIER-campagne is een initiatief van 38 goede doelen, die in Nederland en daarbuiten een groot aantal projecten uitvoeren om het wereldwijde klimaatprobleem aan te pakken. Het initiatief is erop gericht om Nederlandse consumenten, bedrijven en overheden te betrekken bij het klimaatprobleem. Het stimuleren van klimaatvriendelijke producten is daarbij erg belangrijk. Eerder sloot de Rabobank zich aan bij de HIER-campagne met de 'Klimaat-creditcard'. De band Normaal gaf een klimaatneutrale tournee. De HIER-campagne wil laten zien dat de oplossing van het klimaatprobleem niet ergens ver van huis ligt, maar dichtbij.

Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >