Nieuws


23-12-2007 11:54

De eerste Nederlandse Kleurenschool start per 1 januari 2008. In andere landen als Zweden en Duitsland bestonden al langer kleurenscholen. De Nederlandse Kleurenschool (NKS) biedt naar eigen zeggen 'een oplossing voor de enorme vraag in Nederland naar kennis over kleur en haar toepassingen'.

De NKS lanceert een nieuw educatief programma voor een professionele studie over kleur. Iedereen voor wie kleur een wezenlijk onderdeel is van zijn werk en studie zal baat hebben bij het geboden programma. Het doel van de kleurenschool is een helder en gefundeerd begrip te verspreiden van de functie en het belang van kleur.

De NKS biedt gevarieerde ondersteuning in de vorm van trainingen en educatief materiaal. De clou is dat deelnemers in een basiscursus kleuren observeren en de taal leren gebruiken om te beschrijven wat het oog ziet. De verschillende toepassingsgebieden worden verder bestudeerd op de tweede dag naar eigen keuze. Het didactische materiaal is ontwikkeld voor een brede groep belangstellenden, zowel voor de professionele gebruikers als op het niveau van studenten. In creatieve, technische en vele andere disciplines zijn de kleuroefeningen van grote waarde gebleken. De relevantie zal meteen duidelijk worden, omdat de oefeningen direct kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk van ontwerp, studie en onderzoek.

Het kleuronderwijs van de NKS is ontwikkeld in samenwerking met kleuronderzoekers en gebruikers van verschillende kleursystemen. Met gebruikmaking van jarenlange ervaring, zowel in de praktijk als in de wereld van onderzoek en educatie.

www.nederlandsekleurenschool.nl
21-12-2007 16:33


Wilmes in Echt, voorheen vooral actief op het gebied van projectinrichting, heeft zich nu ook op de woonmarkt gestort. Wilmes Wonen opende op 15 december haar deuren.

De vernieuwde zaak is speciaal gericht op particulieren. "Voor exclusief meubilair van merken zoals Varier, Arketipo, Desalto, Grattarola, Piure en Team7 bent u bij ons aan het juiste adres", zegt de woordvoerder. "Voor een overzicht van ons assortiment kunt u voorlopig terecht op de sites van onze leveranciers. Wat u daar aantreft kunt u uiteraard bij ons bestellen."

De vernieuwde winkel is te vinden op de Galvaniweg 2A in Echt.
21-12-2007 16:28


De laatste dagen van het jaar worden in het doorsnee kantoor gebruikt om de troep die zich gedurende de rest van het jaar heeft opgestapeld op te ruimen. Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Organize yourself.


Uit het onderzoek blijkt dat de opruimwoede in de laatste week van het oude jaar en de eerste week van het nieuwe jaar enorm is. “We kunnen rustig spreken van een jaarlijks fenomeen” zegt Arjan Dokman, directeur van Organize yourself. “Wij noemen het zelf wel de ‘Nationale Opbergweken’: op elk bureau een flink aantal ordners en opbergen maar – het hele jaar moet nog in die mappen!”

Overigens waarschuwt Dokman voor al te hoog gespannen verwachtingen: “Natuurlijk, iedereen wil fris en opgeruimd het nieuwe jaar in. Maar het is wel een vorm van symptoombestrijding om alleen in de laatste week van het jaar je bureau leeg te ruimen. Binnen de kortste keren vormen zich nieuwe stapels, zeker nu er van alle kanten steeds meer informatie op ons af komt."

Volgens Organize yourself levert een rommelige werkplek en gebrek aan overzicht een belangrijke bijdrage aan veel gevallen van stress, overspannenheid en burn-out. Het bureau traint mensen daarom in het creëren én behouden van een overzichtelijke werkplek.

19-12-2007 8:23


Verzekeringsartsen kunnen beter een fysieke test afnemen bij beoordeling van arbeidsongeschiktheid. Dat is nauwkeuriger dan een gesprek, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Haije Wind van de Universiteit van Amsterdam laat zien dat het afnemen van een test, de functionele capaciteitsevaluatie (FCE), volgens de artsen zelf een waardevolle aanvulling is bij patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat.
De test meet fysieke activiteiten zoals staan, lopen, tillen, reiken en bukken. De test beïnvloedt ook het oordeel van de arts: zijn uiteindelijke besluit ligt dichter bij de FCE-uitslag dan wanneer hij alleen op basis van het patiëntendossier een uitspraak doet over het fysieke vermogen.
Bij de beoordeling van het werkvermogen van mensen die in aanmerking zouden komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, baseerden verzekeringsartsen zich tot nog toe voornamelijk op lichamelijk onderzoek en een gesprek. De FCE lijkt daar een waardevolle aanvulling op. (bron: Universiteit van Amsterdam)
18-12-2007 10:01


Regelgeving in de bouw en vooral de complexiteit ervan is al jaren een bron van ergernis bij vele betrokken partijen. De Bouwnormalisatiemiddag stelt één vraag centraal: kunnen Bouwbesluit-normen eenvoudiger?

NEN heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot vereenvoudiging van de normen die in het Bouwbesluit staan vermeld. Dit onderzoek gebeurde gelijktijdig met het onderzoek van de Commissie Dekker naar de mogelijkheden om de bouwregelgeving verder te vereenvoudigen. De uitkomsten worden gepresenteerd tijdens de Bouwnormalisatiemiddag op 26 februari 2008 in theater De Veste in Delft.

NEN heeft onderzocht of en op welke wijze normen begrijpelijker, duidelijker en makkelijker hanteerbaar gemaakt kunnen worden. Veel organisaties en ondernemingen uit de bouwwereld hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Tijdens de Bouwnormalisatiemiddag worden alle bevindingen, mogelijkheden en suggesties op een rij gezet. Het eerste gedeelte van de middag gaat de aandacht uit naar het onderzoeksproject ‘Vereenvoudiging normen’ en de opmerkingen en suggesties van mensen die deze normen gebruiken. Daarna vertelt NEN wat het plan is om de normen eenvoudiger in het gebruik te maken. Na de pauze wordt het programma luchtiger. Een ‘insider’ vertelt waarom normen steeds ‘dikker’ worden. Daarna geeft een ‘outsider’ een workshop over (on)leesbare normtaal, met herkenbare voorbeelden. Ten slotte volgt een discussie met alle deelnemers over de stellingen die door de sprekers zijn aangedragen.

Voor meer informatie over deze middag, de resultaten van het uitgevoerde onderzoek en aanmeldingen: www.nen.nl (special Bouw NormalisatieMiddag). De kosten voor deelname bedragen 285 euro.
18-12-2007 9:53


Bijna een kwart (23%) van de Nederlanders, die voor hun werk in de file staan, is steeds meer geneigd een baan te zoeken in de buurt van hun woning. Van deze groep staat 71% dagelijks tussen de 20 en 60 minuten in de file. Ongeveer 1 op de 8 file-forensen (13%) is momenteel al op zoek naar een baan dichterbij huis. Verder valt op dat het zoeken naar een nieuwe baan dichter bij de huidige woning populairder is dan het zoeken naar een nieuwe woning dichter bij de huidige werkplek. Dit blijkt uit het WoonKennis Jaarrapport 2007 van BouwKennis en USP Marketing Consultancy, een onderzoek onder ruim 6.000 Nederlanders.

Het wegennet van Nederland is één van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Het aantal auto’s in Nederland ligt inmiddels op de 6,5 miljoen en ook het aantal kilometers per weggebruiker stijgt. De gevolgen hiervan zijn inmiddels pijnlijk duidelijk. Elke dag staan er in Nederland talloze files en elk jaar worden de files langer. Schattingen over het aantal auto’s in 2040 variëren tussen de 7,7 miljoen en 12 miljoen (VROM: Verkenning Ruimtelijke Opgaven). De belangrijkste troef van de Rijksoverheid om de fileproblematiek te bestrijden is momenteel de invoering van het rekeningrijden vanaf 2011.
14-12-2007 16:26


Goed nieuws voor de pleitbezorgers van het thuiswerken: Nederlanders zijn de files meer dan zat. Zozeer zelfs dat een kwart van de filerijders op zoek is naar een baan dichter bij huis. Dat blijkt uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy.

Bijna een kwart (23 procent) van de ondervraagde filerijders zegt door de files (zeer) geneigd te zijn een baan dichter bij de woning te zoeken. Het merendeel van deze groep (54 procent) woont op een afstand van 20 tot 50 kilometer van het werk. Zeven op de tien (71 procent) uit deze groep staat iedere dag 20 tot 60 minuten in de file.

Circa een op de acht filerijders (13 procent) geeft aan ook al daadwerkelijk een baan dichter bij de huidige woning te zoeken. Zes op de tien werkenden is niet geneigd van baan te switchen om de files te ontlopen. Het zoeken naar een baan dichter bij de huidige woning om zo de files te ontlopen is populairder dan het zoeken naar een nieuwe woning dichter bij de huidige werkplek. Ongeveer een op de acht forensen (12 procent) is geneigd een woning dichter bij zijn huidige werkplek te zoeken. Verder geeft 6 procent aan momenteel daadwerkelijk al op zoek te zijn naar een woning dichter bij het werk.

Het merendeel van de filerijders geeft echter aan, dat files (nog) geen reden zijn om dichter bij het werk te willen gaan wonen. De huidige woonomgeving blijkt voor veel mensen belangrijker dan de reistijd naar het werk. Daarnaast zorgt het feit dat partners steeds vaker allebei werken ervoor dat niet beide partners dichter bij hun werk kunnen gaan wonen.
14-12-2007 8:31


‘Middenmanagers’. Kent u die uitdrukking? Het zijn de managers die niet de strategische lijnen van een organisatie uitzetten maar niettemin erg belangrijk zijn bij het aansturen van de ‘werkbijen’. De econoom Joost van der Weide deed onderzoek naar het gedrag van deze managers. Uitkomst: middenmanagers houden zich nauwelijks bezig met het motiveren van medewerkers. 

Het gedrag van middenmanagers in organisaties wordt relatief weinig onderzocht.Ook was er nog geen systematisch onderzoek gedaan naar observeerbaar gedrag van effectieve managers. Voor de econoom Joost van der Weide, werkzaam aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) in Tilburg, vormden deze overwegingen de aanleiding voor een verkennend onderzoek naar het functioneren van 25 middenmanagers uit zowel publieke organisaties als bedrijven in Nederland.

Van der Weide observeerde periodieke gesprekken van managers met hun medewerkers. Hierbij maakte hij gebruik van een videocamera. Uit zijn observaties bleek dat middenmanagers zich in de periodieke gesprekken met medewerkers vooral bezig houden met luisteren, richting geven en verifiëren. Zij besteden echter minder tijd aan het motiveren van hun medewerkers dan op grond van de wetenschappelijke literatuur kan worden verwacht.

Blijkens het promotieonderzoek van de Tilburgse econoom tonen middenmanagers weinig persoonlijke interesse in hun medewerkers, moedigen ze weinig aan en geven ze weinig positieve beloning. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre dat van belang is voor de effectiviteit.
11-12-2007 8:39


Frans Veringa wordt de nieuwe voorzitter van College van Bestuur van het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam en Rotterdam. Hij volgt daarmee Sjef Houtepen op die afgelopen juni plotseling kwam te overlijden.

In samenwerking met het lid van het College van Bestuur Lex van Veen, zal Frans Veringa vanaf 1 januari 2008 leiding geven aan de vakschool. Frans Veringa is nu lid van het College van Bestuur van het Scheepvaart en Transport College waar hij sinds 1992 werkzaam is. Daarvoor heeft hij verscheidene (directie-)functies in het onderwijs bekleed. Frans Veringa is tevens een warm pleitbezorger van de vakscholen in het MBO. Als voorzitter van het Landelijk Overleg van Vakinstellingen draagt hij mede bij aan een herkenbare profilering van de vakscholen binnen de MBO Raad.

Het Hout- en Meubileringscollege is sinds 1929 de enige vakschool met onderwijslocaties in Amsterdam en Rotterdam, waar alle opleidingen met hout, meubelen of interieur te maken hebben. Door middel van professionele praktijkdocenten en intensieve contacten met het bedrijfsleven worden de studenten opgeleid voor een beroep in de praktijk. Naast het regulier onderwijs, verzorgt het Hout- en Meubileringscollege ook na-, her-, en bijscholing voor mensen die al in de branches werkzaam zijn en diverse praktijkcursussen en deeltijdopleidingen in de avonduren.
10-12-2007 8:42


Het is evident: het binnenklimaat op scholen is van groot belang. Ook in de Tweede kamer wordt dit standpunt onderschreven. Dat blijkt uit een rondvraag van Valstar Simonis, een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau op het gebied van technische gebouwinstallaties.


Voor een publicatie in het relatiemagazine Valstar Visie peilde Valstar Simonis hoe drie Tweede Kamerleden tegen de problematiek aankijken en wat er volgens hen in ieder geval moet gaan gebeuren. De woordvoerders van CDA, PvdA en VVD achten een goed binnenklimaat op scholen van groot belang.

“Het is volstrekt helder dat een goed binnenklimaat van groot belang is voor de leerprestaties van kinderen en voor de werkomstandigheden van de docenten”, aldus Liesbeth Spies van het CDA. Volgens haar wordt er vaak ondeskundig omgegaan met de mogelijkheden die het gebouw biedt om een goed binnenklimaat te realiseren. “Deskundig gebruik van aanwezige, bestaande systemen is het eerste punt dat aandacht verdient."
 VVD Kamerlid Brigitte van der Burg steunt deze insteek. “Hoe simpeler en effectiever een oplossing is, hoe beter.” PvdA’er Diederik Samsom hoopt dat de kabinetsvisie binnenmilieu die dit najaar verschijnt tot actie leidt.

In hoeverre de overheid bij die actie de markt moet faciliteren verschillen de partijen van mening. “Iedereen dient zijn deel aan de maatregelen bij te dragen”, aldus Samsom. “Het Rijk via voorschriften en (technische) voorlichting over de meest geschikte maatregelen, gemeentes en GGD via controles en handhaving en schooldirecties in de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen om de lucht schoon te houden.”

Van der Burg stelt dat non-profit instellingen, scholen, gemeenten in de komende tijd serieus na moeten denken over de meest voor de hand liggende oplossingen. “Of het nu het Rijk is of een gemeente, je kunt een budget nu eenmaal maar een keer uitgeven.”

Volgens het CDA moet de overheid primair eisen stellen en de noodzakelijke randvoorwaarden scheppen. “Wat mij betreft moet je het aan de markt overlaten om ervoor te zorgen dat die eisen ook realiteit worden”, aldus Spies.

10-12-2007 8:32


Duurzaamheid is hot. Daarom ondersteunt fabrikant Herman Miller een initiatief van de Stichting Onderneem Duurzaam. Deze stichting heeft een website en een database opgezet waarin duurzame producten en diensten voor de zakelijke markt bijeen zijn gebracht. Met de zogenoemde ‘Duurzame Database’ wil de organisatie een bijdrage leveren aan de ‘verduurzaming van het inkoopproces’.

De Duurzame Database geeft een overzicht van duurzame producten en diensten voor de professionele markt. Daarin worden zowel het niveau van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van de aanbiedende organisatie inzichtelijk gemaakt, als de duurzame kenmerken van de producten. Die informatie wordt gepresenteerd in een bedrijfspaspoort en een productpaspoort.

“De criteria die worden gehanteerd voor de beoordeling zijn afgeleid van bestaande normen die door gerenommeerde instellingen worden gehanteerd”, vertelt een woordvoerder. “In samenwerking met deze instellingen is een representatieve selectie gemaakt.”

De score van een bedrijf of product wordt uitgedrukt in een percentage van de maximaal haalbare score. Deze wordt verder onderverdeeld in deelscores op milieu of sociale criteria, en per productgroep naar diverse aspecten zoals productie, energieverbruik, hergebruik en afval, logistiek en verpakking. Tevens wordt voor elk product aangegeven wat de wettelijke norm is om in het programma Duurzaam Inkopen van de Nederlandse overheid als duurzaam te worden aangemerkt.

“Daarnaast bestaat de mogelijkheid om organisaties en producten te toetsen aan de werkelijk haalbare niveau’s van duurzaamheid”, aldus de woordvoerder. “Daarmee wordt ook zichtbaar welke organisaties en producten verder gaan in duurzaamheid dan de overheid voorschrijft. Dat maakt transparante concurrentie op duurzame kenmerken mogelijk.”

Voor gebruikers is toegang tot de Duurzame Database gratis. Aanbieders van producten of diensten betalen een jaarlijkse abonnementsbijdrage, die afhankelijk is van het aantal ingebrachte producten. De Duurzame Database wordt gesponsord door BührmanUbbens, Herman Miller en MyMiller. Het overgrote deel van de (blijkens het getoonde percentage zeer duurzame) producten die momenteel op de pagina te vinden zijn, zijn dan ook afkomstig van deze bedrijven. 
04-12-2007 9:13


Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekledingsproducten en vooraanstaand fabrikant van architectuurproducten over de gehele wereld, heeft overeenstemming bereikt over de overname van NBK Ceramic.

NBK, met hoofdkantoor in Emmerich, Duitsland, is een baanbrekend ontwerper en fabrikant van groot-formaat terracotta gevels, met een reeds lang gevestigde reputatie in Europa. NBK heeft circa 85 medewerkers en een verwachte omzet in 2007 van 22 miljoen dollar. De onderneming zal onafhankelijk blijven opereren onder het huidige management.

“De acquisitie van NBK versterkt onze positie in op maat gemaakte gevels. NBK’s terracotta gevelbekleding vormt een uitstekende aanvulling op ons huidige aanbod in metalen gevelbekleding en zonweringproducten. NBK zal de warmte, flexibiliteit en duurzaamheid van op maat gemaakte terracotta panelen aan dat aanbod toevoegen”, aldus Aad Kuiper, directeur van Hunter Douglas Europe.

“Hunter Douglas kent een lange geschiedenis in de ontwikkeling van geventileerde gevels” stelt Hubertus Foyer, NBK’s oprichter en algemeen directeur. “Door aansluiting bij de Hunter Douglas groep zal NBK de wereldwijde distributie van haar producten kunnen versterken.”

Hunter Douglas is van plan in 2008 nieuwe NBK productiefaciliteiten te bouwen in Portugal, Azië en Latijns Amerika. Hunter Douglas is wereldmarktleider op het gebied van raambekledings-producten en vooraanstaand fabrikant van architectuurproducten. Hunter Douglas heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam, met een managementkantoor in Luzern (Zwitserland). De Hunter Douglas groep bestaat uit 168 bedrijven, met 66 fabrieken en 102 assemblage-installaties in meer dan 100 landen. Hunter Douglas behaalde in 2006 een omzet 2.630 miljard dollar en heeft circa 21.000 werknemers. NBK is een pionier in de vervaardiging van groot formaat, geventileerde terracotta gevels. Terracotta, een natuurlijk materiaal dat warmte en duurzaamheid biedt, is al eeuwenlang populair. Vandaag de dag worden terracotta gevels door de wereldwijde architecturale gemeenschap gewaardeerd vanwege de ontwerpvrijheid, het rijke kleurenpalet en de intrinsieke duurzaamheid.
04-12-2007 9:01


Afspraken maken wordt steeds moeilijker in de bouw In de bouw wordt de toename in wet- en regelgeving opnieuw als de grootste bron van ergernis beschouwd. Hoewel het relatieve aantal mensen dat dit als grootste frustratie noemt, is gedaald, blijft bijna de helft deze mening toegedaan (45%). Een andere ergernis die wel is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, is de moeilijkheid om afspraken te maken met andere partijen (23%). Dit blijkt uit recent onderzoek van USP Marketing Consultancy waarvoor 787 online enquêtes zijn afgenomen onder Bouwpanel.nl.

Gevraagd naar wat de grootste frustratie is die werken in de bouw met zich meebrengt, geeft dit jaar 45% (vorig jaar 57%) aan dat dit de toenemende wet- en regelgeving is. Alhoewel de verschillen tussen de onderscheiden bouwpartijen niet groot zijn, lijken in tegenstelling tot vorig jaar, de opdrachtgevers hier het meest door gefrustreerd te raken; binnen die groep is het voor 57% de grootste frustratie (2006: 61%). De toenemende wet- en regelgeving laat ook de voorschrijvers en installateurs niet onberoerd; zij volgen de frustratie van de opdrachtgevers met 47% (2006: respectievelijk 62% en 59%).

Het aspect dat na de toenemende wet- en regelgeving de meeste frustratie oproept bij het werken in de bouwwereld is de moeilijkheid om afspraken te maken met andere partijen; totaal geeft dit jaar 23% (vorig jaar 16%) aan dat dit hun grootste frustratie is. Bij de groep die zich vorig jaar nog het meest ergerde aan de toenemende wet- en regelgeving, de aannemers, lijken de frustraties zich meer en meer te richten op de moeite dat het kost afspraken te maken met andere partijen (2006: 15%; 2007: 26%). Deze ontwikkeling (verschuiving van de frustraties van wet- en regelgeving naar moeilijker afspraken maken) is bij alle partijen uit de bouwkolom, met uitzondering van de opdrachtgevers, waar te nemen.

De betrokkenheid van personeel/collega’s komt dit jaar wederom op een derde plaats met 12% (2006: 8%). Tevens over de milieueisen ergeren de bouwpartijen zich nu (6%) iets vaker dan vorig jaar (4%).

Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >