Nieuws


30-10-2007 9:00


In het fitnesshonk, het trappenhuis of het dagelijkse woon-werkverkeer per fiets: hoe of waar werknemers het ook doen, bewegen is goed voor iedereen. Werkgevers kunnen maatregelen nemen om medewerkers uit de luie stoel te krijgen. Hoe? En is bewegen niet een verantwoordelijkheid van de medewerkers zélf? Om daarover van gedachten te wisselen organiseerde de Denktank Sport, Bewegen en Arbeid onder leiding van NISB eind september het debat Bedrijven in Beweging. Een uitdaging voor werkgevers, belangenorganisaties en overheden om mee te denken over bewegingsstimulering.

De meeste mensen zullen het met elkaar eens zijn: bewegen is gezond. Wie voldoende beweegt – tenminste vijf dagen in de week 30 minuten matig intensief – is minder vaak ziek, heeft een betere conditie en zal minder snel last krijgen van overgewicht. Spijtig voor de gezondheid van velen blijkt dit inzicht niet zo gemakkelijk om te zetten in een actieve leefstijl. Maar liefst 40 procent van de werkende Nederlanders haalt de 30-minutennorm niet, ondanks alle sportactiviteiten en bewegingsprogramma's die bedrijven de laatste jaren hebben opgestart. Een grote groep werknemers valt vroeg of laat terug in het oude patroon. En vaak zijn dat juist de mensen die veel winst kunnen boeken met een actievere leefstijl.

Tijdens het debat, onder aanvoering van directeur Clémence Ross van het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB), zochten de deelnemende bedrijven, overheden en belangenorganisaties samen naar een oplossing voor dit hardnekkige fenomeen. Want dát een grote groep werknemers onvoldoende beweging krijgt, daarover was Vincent Hildebrandt van TNO Kwaliteit van Leven klip en klaar. 3,2 miljoen mensen in Nederland doen louter zittend werk, 2,6 miljoen doen hun werk vooral staande. Een half uur lunchwandelen is dan heel gezond, maar op een werkdag van acht uur is deze korte interval amper voldoende, meent Hildebrandt. In sommige branches is volgens hem zelfs sprake van alarmerende bewegingsarmoede. “Langdurige bewegingsarmoede kun je een beroepsrisico noemen. Voor het hart is onvoldoende bewegen zelfs gelijk aan het risico van roken.”

Terugkerende vraag tijdens de bijeenkomst: wat zou de rol van de werkgever moeten zijn als het gaat om bewegingsstimulering? Is een gezonde leefstijl en dus voldoende bewegen niet de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf? De meningen zijn verdeeld. “Het gaat om het functioneren van medewerkers”, stelt een bedrijfsarts. “Werkgever en werknemer hebben een afspraak gemaakt over het leveren van arbeidsproductiviteit. Een te dikke werknemer die verder prima functioneert, is daarom geen probleem voor mij als bedrijfsarts.”

Annette Righolt van KPN vertelt over de aanpak van het telecombedrijf, die niet zozeer gericht is op meer bewegen, maar op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Het is zaak dat zij vitaal en maximaal inzetbaar zijn en blijven. KPN leunt niet achterover maar zorgt voor de randvoorwaarden zoals een gezonde werkomgeving. “We steunen de medewerkers om hun inzetbaarheid te verhogen, bijvoorbeeld door gezond leven makkelijker te maken. Als werkgever heb je snel de neiging om het initiatief te nemen, maar wij denken dat we vooral moeten investeren in de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dus kunnen medewerkers wél een fiets uit het brutoloon kopen, maar is er geen fitnesshonk.”

Collega-multinational TNT heeft een grote groep zeer beweeglijke werknemers – de heel zichtbare postbezorgers te voet en te fiets. Daarnaast is er een groep die nauwelijks te porren is voor meer beweging, vertelt een vertegenwoordiger. Alle pogingen om daar verandering in te brengen ten spijt. “Gedragsverandering is lastig, want je mag als werkgever niets opleggen. Campagnes gericht op meer bewegen moeten vrijblijvend zijn, roept iedereen. Maar wat moet je dan met de groep die een groot risico vormt. Wachten tot ze ziek worden?”

Een van de aanwezige fysiotherapeuten denkt dat de oplossing zit in plezier in bewegen. “Als medewerkers gemotiveerd zijn en er lol in hebben, doen ze mee met de activiteiten. Onderling contact is daarin belangrijk, zo stimuleren mensen elkaar.” De investeringen in abonnementen op fitnessscholen, of zelfs in in-company fitness, zal op de lange termijn weinig effect sorteren, menen verschillende aanwezigen. Fitness is eventjes leuk, maar na een poosje zie je steeds dezelfde gezichten terugkomen. “En dat zijn bijna altijd mensen die toch al sportief zijn.”

De printer en de koffiemachine ver weg plaatsen, de lift vertragen zodat de trap aantrekkelijker wordt, fietsen naar het werk stimuleren: ook mensen die weinig zin hebben, krijg je zo in beweging. “De situatie op mijn werk is zodanig, dat ik wel veel moet bewegen. Volgens mij werkt dat goed, je hebt geen keus”, vertelt een aanwezige. Het is de oplossing waar NISB en TNO de meeste verwachtingen van hebben. Peter-Jan Mol, projectleider Werk bij NISB: “Structurele alledaagse activiteiten, daar is winst te behalen. Luister goed naar de behoeften van werknemers en betrek hun sociale en fysieke omgeving erbij. En voor bedrijven: voorbeeldgedrag door management doet wonderen. Bouw ook netwerken op van organisaties die werk maken van vitaliteit!”

Het debat Bedrijven in Beweging is een initiatief van de Denktank Sport, Bewegen en Arbeid, een krachtenbundeling van het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB), TNO Kwaliteit van Leven en NIGZ-Werk. NISB coördineert de activiteiten van de denktank, alle gericht op bewegingsstimulering op de werkvloer. Zo wordt op dit moment in een achttal bedrijfspilots gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van beweegbeleid. Ook voert NISB de '30 minuten bewegen' campagne (www.30minutenbewegen.nl) en coördineert NISB de setting Werk binnen het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) in opdracht van het ministerie van VWS. Uiteindelijk doel van alle activiteiten is om meer bedrijven tot beweegbeleid te stimuleren, met als resultaat meer werknemers die aan de beweegnorm voldoen. (Door: Margit Warmink in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)
26-10-2007 16:36


PROVADA, het platform voor professionele vastgoedpartijen is de afgelopen jaren zowel inhoudelijk, als qua oppervlakte fors gegroeid. Onlangs trad ook ING Real Estate toe tot het platform.

Commercieel Directeur John Kerkhoven van PROVADA: "Zo'n twintig organisaties hebben inmiddels al blijk gegeven van hun vertrouwen in de continuïteit en de kwaliteit van de beurs door zich voor drie jaar aan de PROVADA te committeren. Daar zijn wij buitengewoon tevreden mee."

Een van de vastgoedondernemingen die de driejarige overeenkomst met PROVADA ondertekende is ING Real Estate. Anneke de Vries, Country Manager Development Nederland motiveert: "PROVADA is voor mij een aanvulling op de bestaande netwerkmogelijkheden die de al wat langer bestaande beurzen mij bieden. Ik kom op de PROVADA mijn volledige netwerk tegen, zowel gemeentes en overheden, als de top uit het bedrijfsleven maar ook de mensen uit de lagen daaronder. Daarnaast vind ik het erg prettig dat er daadwerkelijk meegedacht wordt door de organisatie over hoe een belangrijk onderwerp uitgelicht kan worden. Door het organiseren van conferenties en panel-discussies waar je je expertise in kwijt kunt, bieden zij à la EXPO Real toegevoegde waarde voor de deelnemende bedrijven en de bezoeker van PROVADA."

Naast ING Real Estate zijn ook Aareal Bank, AM, Ballast Nedam, Cushman & Wakefield, Delta Forte, Elizen-Overmars Vastgoed Groep, Eurocommerce, FGH Bank, Gemeente Roermond, Grontmij, Heijmans, Jones Lang LaSalle, Kats & Waalwijk, Meeùs Bedrijfshuisvesting, Multi Vastgoed, Search, SNS Property Finance en Van Wijnen Groep voor langere tijd een overeenkomst aangegaan.
26-10-2007 16:36


PROVADA, het platform voor professionele vastgoedpartijen is de afgelopen jaren zowel inhoudelijk, als qua oppervlakte fors gegroeid. Onlangs trad ook ING Real Estate toe tot het platform.

Commercieel Directeur John Kerkhoven van PROVADA: "Zo'n twintig organisaties hebben inmiddels al blijk gegeven van hun vertrouwen in de continuïteit en de kwaliteit van de beurs door zich voor drie jaar aan de PROVADA te committeren. Daar zijn wij buitengewoon tevreden mee."

Een van de vastgoedondernemingen die de driejarige overeenkomst met PROVADA ondertekende is ING Real Estate. Anneke de Vries, Country Manager Development Nederland motiveert: "PROVADA is voor mij een aanvulling op de bestaande netwerkmogelijkheden die de al wat langer bestaande beurzen mij bieden. Ik kom op de PROVADA mijn volledige netwerk tegen, zowel gemeentes en overheden, als de top uit het bedrijfsleven maar ook de mensen uit de lagen daaronder. Daarnaast vind ik het erg prettig dat er daadwerkelijk meegedacht wordt door de organisatie over hoe een belangrijk onderwerp uitgelicht kan worden. Door het organiseren van conferenties en panel-discussies waar je je expertise in kwijt kunt, bieden zij à la EXPO Real toegevoegde waarde voor de deelnemende bedrijven en de bezoeker van PROVADA."

Naast ING Real Estate zijn ook Aareal Bank, AM, Ballast Nedam, Cushman & Wakefield, Delta Forte, Elizen-Overmars Vastgoed Groep, Eurocommerce, FGH Bank, Gemeente Roermond, Grontmij, Heijmans, Jones Lang LaSalle, Kats & Waalwijk, Meeùs Bedrijfshuisvesting, Multi Vastgoed, Search, SNS Property Finance en Van Wijnen Groep voor langere tijd een overeenkomst aangegaan.
26-10-2007 16:36


PROVADA, het platform voor professionele vastgoedpartijen is de afgelopen jaren zowel inhoudelijk, als qua oppervlakte fors gegroeid. Onlangs trad ook ING Real Estate toe tot het platform.

Commercieel Directeur John Kerkhoven van PROVADA: "Zo'n twintig organisaties hebben inmiddels al blijk gegeven van hun vertrouwen in de continuïteit en de kwaliteit van de beurs door zich voor drie jaar aan de PROVADA te committeren. Daar zijn wij buitengewoon tevreden mee."

Een van de vastgoedondernemingen die de driejarige overeenkomst met PROVADA ondertekende is ING Real Estate. Anneke de Vries, Country Manager Development Nederland motiveert: "PROVADA is voor mij een aanvulling op de bestaande netwerkmogelijkheden die de al wat langer bestaande beurzen mij bieden. Ik kom op de PROVADA mijn volledige netwerk tegen, zowel gemeentes en overheden, als de top uit het bedrijfsleven maar ook de mensen uit de lagen daaronder. Daarnaast vind ik het erg prettig dat er daadwerkelijk meegedacht wordt door de organisatie over hoe een belangrijk onderwerp uitgelicht kan worden. Door het organiseren van conferenties en panel-discussies waar je je expertise in kwijt kunt, bieden zij à la EXPO Real toegevoegde waarde voor de deelnemende bedrijven en de bezoeker van PROVADA."

Naast ING Real Estate zijn ook Aareal Bank, AM, Ballast Nedam, Cushman & Wakefield, Delta Forte, Elizen-Overmars Vastgoed Groep, Eurocommerce, FGH Bank, Gemeente Roermond, Grontmij, Heijmans, Jones Lang LaSalle, Kats & Waalwijk, Meeùs Bedrijfshuisvesting, Multi Vastgoed, Search, SNS Property Finance en Van Wijnen Groep voor langere tijd een overeenkomst aangegaan.
26-10-2007 16:36


Provada, het platform voor professionele vastgoedpartijen is de afgelopen jaren zowel inhoudelijk, als qua oppervlakte fors gegroeid. Onlangs trad ook ING Real Estate toe tot het platform.

Commercieel Directeur John Kerkhoven van Provada: "Zo'n twintig organisaties hebben inmiddels al blijk gegeven van hun vertrouwen in de continuïteit en de kwaliteit van de beurs door zich voor drie jaar aan de Provada te committeren. Daar zijn wij buitengewoon tevreden mee."

Een van de vastgoedondernemingen die de driejarige overeenkomst met Provada ondertekende is ING Real Estate. Anneke de Vries, Country Manager Development Nederland motiveert: "Provada is voor mij een aanvulling op de bestaande netwerkmogelijkheden die de al wat langer bestaande beurzen mij bieden. Ik kom op de Provada mijn volledige netwerk tegen, zowel gemeentes en overheden, als de top uit het bedrijfsleven maar ook de mensen uit de lagen daaronder. Daarnaast vind ik het erg prettig dat er daadwerkelijk meegedacht wordt door de organisatie over hoe een belangrijk onderwerp uitgelicht kan worden. Door het organiseren van conferenties en panel-discussies waar je je expertise in kwijt kunt, bieden zij à la EXPO Real toegevoegde waarde voor de deelnemende bedrijven en de bezoeker van Provada."

Naast ING Real Estate zijn ook Aareal Bank, AM, Ballast Nedam, Cushman & Wakefield, Delta Forte, Elizen-Overmars Vastgoed Groep, Eurocommerce, FGH Bank, Gemeente Roermond, Grontmij, Heijmans, Jones Lang LaSalle, Kats & Waalwijk, Meeùs Bedrijfshuisvesting, Multi Vastgoed, Search, SNS Property Finance en Van Wijnen Groep voor langere tijd een overeenkomst aangegaan.
26-10-2007 16:11


Dutch Design College gaat van start. Op 2 november aanstaande opent het DDC College de deuren met een programma vol inspiratie, kennis en het uitwisselen van ervaring. Specialisten op het gebied van kleur, licht en de twee- en driedimensionale ruimte presenteren hun visie in uitdagende lezingen, of onderzoeken nieuwe praktijken rond de toepassing van licht en kleur.

OP 2 november geven de volgende sprekers acte de presence: Gilian Schrofer (Concern) over verleiding, Fanny Aronsen over textiel en traditie, Egbert Keen (CLA) over licht en welbevinden, Hans Vrijmoet over kleur voor de liefhebber, Atto Harsta (Living Daylights) over daglicht, Els Zijlstra (Materia) over inspiratie, Thea Deutinger (TD Architects) over snog en Peter Struyken over kleur.

Het bijwonen van de lezingen kost 75 euro; leden van de Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers (BNO) betalen 50 euro.
26-10-2007 8:58


Steeds meer hoger opgeleiden kiezen ervoor om geheel of gedeeltelijk thuis te werken. Dat meldt de Thuiswerkorganisatie Moneypenny. Het gaat met name om een groep werkzoekenden die door Moneypenny als 'Nuggers' ( = niet uitkeringsgerechtigden) wordt betiteld.

De Nugger schrijft zich niet in bij het CWI, heeft geen economische noodzaak om aan het werk te gaan, maar wil wel graag aan de slag. Thuiswerkorganisatie Moneypenny ziet een aanzienlijke toename van het aantal hoogopgeleide Nuggers in haar bestand: 50 procent van de 5.000 ingeschreven werknemers heeft minimaal een HBO-opleiding. 

Het actief stimuleren van het nieuwe werken, zoals thuiswerken, is de oplossing om onbenut arbeidspotentieel in te zetten, meent Moneypenny. Tevens is dit een antwoord op het arbeidstekort als gevolg van de groeiende economie en de steeds merkbaarder wordende gevolgen van de vergrijzing. 

In onderzoek onder Nuggers blijkt volgens Moneypenny dat 68 procent van de ondervraagden graag actief wil blijven op de arbeidsmarkt maar niet langer te kampen wil hebben met lange reistijden en files. Om die reden zien ze thuiswerken als een aantrekkelijk alternatief. De behoefte om thuis te werken gaat zo ver dat thuiswerkers bereid zijn significant meer uren te maken dan wanneer zij vanaf een kantoor zouden werken.

"Het aanbieden van thuiswerken als secundaire arbeidsvoorwaarde is hiermee een interessante overweging voor de werkgever", aldus oprichter en eigenaar van Moneypenny Marianne Sturman. "Thuiswerken is eenvoudig te bewerkstelligen, terwijl de winst enorm is. Door als werkgever en overheid actief in te spelen op de behoefte naar flexibiliteit in de vorm van thuiswerken worden veel problemen ondervangen. Zowel werkgever als werknemer, maar ook de maatschappij als geheel plukken er de vruchten van."
26-10-2007 8:45


Het milieu staat zoals bekend hoog op de agenda. Allerlei oplossingen worden bedacht om de negatieve menselijke invloed te tempereren. Op 1 en 2 november wordt er in Maastricht een congres georganiseerd over Cradle to Cradle. Cradle to Cradle is een filosofie waarin het hergebruiken van grondstoffen en het voorkomen van afval centraal staan. Kantoorinrichter Steelcase zal tijdens dit congres een workshop geven over hun ervaringen met het invoeren van het Cradle to Cradle principe in de organisatie.

Cradle to Cradle is een nieuwe manier van denken. Dit concept is geïnitieerd door de architect William McDonough en de chemist Michael Braungart (McDonough Braungart Design Chemistry - MBDC). Zij streven naar een nieuwe ‘Industriële Revolutie’ door intelligenter ontwerpen. In hun optiek staat, net zoals in het ecosysteem, afval gelijk aan voedsel. Door afval in de keten op te nemen, sparen we onze grondstoffen en het milieu.

 

Steelcase was in 1993 de eerste onderneming die met een product op de markt kwam dat voldeed aan de eisen van MDBC. De 'Think' stoel is binnen vijf minuten uit elkaar te halen en wordt volledig gerecycled. Sindsdien heeft Steelcase het Cradle to Cradle principe verder ontwikkeld binnen de onderneming. Zo levert het bedrijf bij elk product duidelijke en transparante informatie over de milieu-eigenschappen in de vorm van een milieuverklaring (life cycle assessment - LCA). Schadelijke materialen als cadmium en PVC worden niet meer gebruikt en er worden productietechnieken gebruikt die minder energie kosten. Ook het afval wordt sterk gereduceerd. De producten worden in eco-smart verpakkingen vervoerd die 30 procent minder volume innemen dan de standaard verpakkingen.

Serena Borghero, marketing manager en Cradle to Cradle expert bij Steelcase Benelux, zal in een workshop laten zien waarom zij met dit implementatieproces zijn begonnen en op welke manier ze het blijven doorontwikkelen. Ook vertelt ze welke problemen je onderweg tegenkomt bij de omschakeling naar een Cradle to Cradle productieproces en hoe je deze oplost.

Het Cradle to Cradle Congres vindt plaats op 1 en 2 november in het MECC in Maastricht en is een initiatief van de Planet Prosperity Foundation. De workshop van Steelcase is op 2 november. Zie voor meer informatie: www.letscradle.nl

24-10-2007 16:41


Het gebruik van een softwarepakket dat gebruik van toetsen in plaats van de muis bevordert, zorgt ervoor dat computergebruikers zich fitter voelen na computergebruik. De productiviteit blijft gelijk. Dat zijn de voornaamste conclusies uit recent TNO-onderzoek. Met deze kennis kunnen gezondheidsklachten veroorzaakt door computergebruik worden verminderd.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de proefpersonen zich fitter voelen nadat ze de computer hadden gebruikt met een softwarepakket dat tips geeft over het gebruik van toetsen in plaats van de muis. Ook de klachten, waarvan de proefpersonen eerder hadden aangegeven last van te hebben, bleken enkele weken na gebruik af te nemen.

Door het softwarepakket gaat men meer opdrachten geven met toetsen. Zonder het softwarepakket werd gemiddeld 20 procent van de opdrachten met toetsen gegeven en 80 procent met de muis; met het softwarepakket was de verhouding 50 procent-50 procent. Het bleek dat de productiviteit door dit toetsengebruik niet veranderde.

De deelnemers aan de proef gaven aan met gebruik van het softwarepakket aan het einde van een werkdag fitter te zijn dan zonder. Ruim de helft van de proefpersonen wilde met het pakket blijven werken, een kwart had het pakket niet meer nodig om met toetsen te leren werken en het resterende kwart gaf de voorkeur aan werken met de muis. Het onderzochte softwarepakket 'eXmouse' werd ontwikkeld door Banton Software Ltd.

 

 

 

24-10-2007 8:43


Het gebruik van een softwarepakket dat gebruik van toetsen in plaats van de muis bevordert, zorgt ervoor dat computergebruikers zich fitter voelen na computergebruik. Dat concludeert een recent TNO-onderzoek.

Deze kennis zorgt er volgens TNO ook voor dat gezondheidsklachten veroorzaakt door computergebruik worden verminderd. De productiviteit blijft in beide gevallen gelijk.
De klachten, waarvan de proefpersonen eerder hadden aangegeven last van te hebben, bleken enkele weken na gebruik af te nemen. Door het softwarepakket gaat men meer opdrachten geven met toetsen. Zonder het softwarepakket werd gemiddeld 20 procent van de opdrachten met toetsen gegeven en 80 procent met de muis. Met het softwarepakket was de verhouding 50-50 procent. De deelnemers aan de proef gaven aan met gebruik van het softwarepakket aan het einde van een werkdag fitter te zijn dan zonder.

Ruim de helft van de proefpersonen wilde met het pakket blijven werken, een kwart had het pakket niet meer nodig om met toetsen te leren werken en het resterende kwart gaf de voorkeur aan werken met de muis. Het onderzochte softwarepakket eXmouse werd ontwikkeld door Banton Software Ltd.

23-10-2007 9:04


Michael Thomson, voorzitter van BEDA, the Bureau of European Design Associations, heeft in Lissabon een ontmoeting gehad met José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie. Bij deze ontmoeting was een delegatie van drie BEDA-leden, te weten Severin Filek (Design Oostenrijk), Henrique Cayatte (Portugees Design Centre) en Isabel Roig (Barcelona Design Centre), aanwezig.

BEDA heeft voorzitter Barroso geconfronteerd met een overzicht van agressief designbeleid in concurrerende landen en heeft de noodzaak voor een meer coherente strategie op Europees niveau benadrukt. De drie BEDA-afgevaardigden stelden drie maatregelen voor om Europa’s unieke designkracht te behouden, ontwikkelen en vergroten. De Europese voorzitter onderstreepte tijdens deze succesvolle en breeds opgezette meeting dat hij het volledig eens is met de noodzaak om het belang van design voor Europa te erkennen en dat hij dit belangrijke onderwerp volledig ondersteunt.
23-10-2007 8:36


Essent heeft een kantoor- en bedrijfsruimteportefeuille, bestaande uit negen objecten, via een sale- and leaseback transactie, verkocht aan de combinatie Top Vastgoed Beleggingen te Utrecht en Burgland Vastgoed te Stolwijk.

De portefeuille, in totaal bestaande uit circa 62.000 vierkante meter kantoor- en bedrijfsruimte, betreft gebouwen in Roermond, Eindhoven, Den Bosch, Breda, Eemshaven, Emmen, Groningen, Leeuwarden en Hengelo. De gebouwen, behoudens Eindhoven, blijven in gebruik door diverse bedrijfsonderdelen van energiebedrijf Essent. De verkoop vond plaats volgens een inschrijvingsprocedure.

DTZ Zadelhoff adviseerde Essent bij de transactie. Nysingh Advocaten en Notarissen heeft Essent op juridisch vlak geadviseerd.
22-10-2007 8:19

Paperclips zorgden in een jaar tijd voor 238 bedrijfsongevallen in Groot-Brittannië. Elastiekjes leiden tot maar liefst 402 ongelukken. Dat heeft het Britse Ministerie van Economische Zaken bekend gemaakt. Het afgelopen jaar werden in Groot-Brittannië 29.315 werknemers verwond op kantoor. Oorzaak nummer één: de val. De afgelopen 5 jaar hebben 995 medewerkers serieuze verwondingen opgelopen door te vallen of te struikelen in de kantoortuin.

 

(Bron: Nationale Vacaturebank.nl)

19-10-2007 8:55


Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht bij bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen een energielabel (energieprestatiecertificaat) te overleggen. Met het energielabel krijgt de nieuwe gebruiker van een gebouw vooraf inzicht in het energiegebruik van het gebouw.

Volgens 59 procent van de partijen in de bouw zal dit energielabel voor de nieuwe gebruiker een belangrijk selectiecriterium zijn. Daarnaast verwacht 65 procent van deze bouwpartijen dat de energiecertificering van gebouwen zal leiden tot een forse toename van investeringen in verbeterde isolatie en technische installaties. Dit blijkt uit recent onderzoek van USP Marketing Consultancy onder opdrachtgevers, voorschrijvers, aannemers en installateurs. Uit eerder onderzoek van USP kwam echter naar voren dat slechts 7 procent van de Nederlanders bekend is met de inhoud van het energielabel.

De verplichting van het kunnen overleggen van een energielabel vloeit voort uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen, die moet leiden tot verbetering van de energieprestaties van de gebouwen in de Europese Gemeenschap (bron: SenterNovem). Het energielabel is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. (het energiegedrag van bewoners wordt hierbij dus niet meegenomen). Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. De energieprestatie van het gebouw wordt weergegeven in een energie-index en in een gestandaardiseerde energieklasse (A tot en met G en kleuren). Hierdoor is het voor een nieuwe gebruiker in een oogopslag te zien hoe energiezuinig het gebouw is, vergelijkbaar met de energielabels van witgoed. Daarnaast zal het energielabel vergezeld gaan van een lijstje met energiebesparende maatregelen. Wie maatregelen treft op grond van dit advies, kan besparen op energielasten en levert zo een bijdrage aan het milieu.

Het energielabel geeft de toekomstige koper/huurder van het gebouw een indicatie van de energiezuinigheid van het gebouw. Een goede energieprestatie kan een aantrekkelijk verkoop- of verhuurargument worden en kan de eigenaar dus geld opleveren. Om inzicht te krijgen hoe de bouwwereld hier tegenaan kijkt is aan een viertal belangrijke partijen in de bouw de volgende stelling voorgelegd: "Een energielabel van een gebouw, waaruit valt af lezen hoe energiezuinig het gebouw is, zal voor een potentiële koper/huurder een belangrijk selectiecriterium zijn". Hiermee is 59 procent van de ondervraagde partijen het (zeer) eens. Tussen de bouwpartijen zijn nauwelijks verschillen waar te nemen.

Energiecertificering leidt tot toename energiezuinige maatregelen Aan de hand van het energielabel krijgt de huidige gebruiker inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Een lage energie-index betekent een in verhouding hoog energiegebruik en dus een relatief hoge energierekening. Aan de hand van het lijstje met energiebesparende maatregelen dat aan het energielabel wordt toegevoegd, kan de gebruiker ervoor kiezen om te investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen. Zodoende kan een hogere energie-index behaald worden, iets dat de verkoop/verhuurbaarheid vergroot en de huidige energiekosten verlaagt. Ook hieromtrent is de bouwpartijen een stelling voorgelegd. Met de stelling ‘De energiecertificering van gebouwen leidt tot een forse toename van investeringen in verbeterde isolatie en technische installaties' is 65 procent het (zeer) eens. Met name de voorschrijvende partijen (71 procent) verwachten dat de energiecertificering gebruikers ertoe aanzet meer te gaan investeren in energiezuinige maatregelen zoals het aanbrengen van extra isolatie of het kiezen voor energiezuinigere installaties.

Terwijl de bouwwereld veel effect verwacht van het energielabel, is de bekendheid bij de consument nog zeer laag. Uit continu onderzoek Woonkennis van USP Marketing Consultancy onder tweeduizend Nederlandse woonconsumenten kwam naar voren dat slechts 7 procent van de Nederlanders bekend is met de inhoud van het energielabel. Ook zijn grote ingrepen, zoals het aanbrengen van zonnepanelen en extra isolatie, die een hogere energie-index kunnen opleveren, voor de meesten nog veel te vergaande maatregelen. Kortom, er ligt voor de overheid en de bouwwereld dan ook nog een belangrijke taak om de consument goed te informeren over de betekenis van het energielabel.

 

19-10-2007 8:48


Half Nederland snottert, hoest en kucht zich suf zodra de herfst zich weer aandient. Ook het ziekteverzuim in deze periode ligt fors boven het jaargemiddelde.

Mannen en vrouwen ervaren de gevolgen van verkoudheid op verschillende manieren. Zo melden mannen zich minder vaak ziek vanwege een verkoudheid (55 procent ten opzichte van 71 procent). Een ander gevolg van verkoudheid is het minder presteren op het werk. Vrouwen hebben hier significant vaker last van dan mannen. De oorzaak van de verkoudheid ligt vaak niet aan het weer, maar moet worden gezocht in het feit dat mensen dicht op elkaar zitten in slecht geventileerde ruimten, zoals bussen en kantoren.

(Bron: Nationale Vacaturebank.nl)
19-10-2007 8:45


Werkgevers en recruiters zijn zelf schuldig aan het feit dat er veel gelogen wordt in CV's en sollicitatiebrieven. Een CV wordt vaak binnen enkele seconden gescand. Zodra werkgevers bijvoorbeeld het woord werkloos tegenkomen gaan de alarmbellen rinkelen. Tegenwoordig schakelen bedrijven zelfs computerprogramma's in die brieven scannen en op basis van woorden als ‘uitkering' meteen al naar de prullenbak verwijzen.

(Bron: Nationale Vacaturebank.nl)
19-10-2007 8:22


BlackBerry smartphones verhogen de productiviteit van individuen en teams. Dat blijkt uit het onderzoek dat Ipsos Reid uitvoerde in opdracht van Research in Motion (RIM). De gemiddelde BlackBerry-gebruiker bespaart door de smartphone ongeveer 1 uur per dag. Ook zijn of haar team profiteert hiervan. Het onderzoek concludeert dat de teamefficiëntie door het gebruik van een BlackBerry met 38 procent stijgt.

Het onderzoek onderstreept de positieve invloed die een BlackBerry smartphone heeft op de medewerkersproductiviteit. Smartphone-gebruikers beschikken namelijk altijd en overal over dezelfde e-mail-, telefoon- en internetfunctionaliteit als op hun werkplek. Zo betaalt een BlackBerry zichzelf binnen ongeveer vijf maanden terug. Sterker nog, het gebruik van de smartphone levert een bedrijf per teammedewerker ongeveer 33.000 dollar per jaar op. Niet alleen de medewerker en zijn team beschikken namelijk eerder over informatie, ook de contacten naar wie teamleden gegevens doorsturen, hoeven minder lang te wachten. Uiteindelijk verloopt de workflow in de complete (internationale) organisatie veel sneller.

De toegevoegde waarde van een BlackBerry blijkt ook uit 2.500 tijdsgevoelige e-mails die medewerkers per jaar met de handheld versturen. Daarnaast gebruiken ze de smartphone jaarlijks gemiddeld voor 1.200 tijdsgevoelige telefoongesprekken. Maar de BlackBerry biedt aanzienlijk meer dan internet, bellen en e-mail. Steeds meer bedrijfssoftware is via de handheld toegankelijk. Zo gebruikt inmiddels 70 procent van de BlackBerry-eigenaren applicaties via de smartphone.

"De onderzoeksresultaten bewijzen wat voor enorme tijds- en kostenbesparingen BlackBerry smartphones opleveren. En niet alleen bedrijven, maar ook niet-professionele consumenten profiteren van de smartphone. Een BlackBerry helpt hen om werktijd en vrije tijd optimaal te besteden", zegt Charmaine Eggberry, vicepresident en directeur van RIM EMEA. "Niet voor niets vertrouwen wereldwijd negen miljoen mensen op een BlackBerry voor hun persoonlijke en zakelijke communicatie. En de toenemende mobiliteit en steeds geavanceerder technologie wijzen erop dat het aantal gebuikers in de toekomst nog verder zal groeien."

19-10-2007 8:11
 

Living Tomorrow lanceert, in samenwerking met de participanten van het Kantoorforum, de  visieworkshop 'Quick Scan'. Deze workshop beoogt nieuwe visies en bredere inzichten in innovatiestrategieën binnen bedrijven te introduceren en te stimuleren.

Living Tomorrow en de leden van het Kantoorforum, met name Gispen, Logica CMG, HP, Van Geel/ Legrand, 3M, Jaga en Philips, ontwikkelden samen de Quick Scan visieworkshop. Deze workshop richt zich op strategische  product- en dienstinnovaties en geeft aan hoe bedrijven het eigen Kantoor van de Toekomst vorm kunnen geven.

Deze workshop is gebaseerd op de gezamenlijke visie van het Kantoor van de Toekomst in Living Tomorrow, die vorig jaar werd geformuleerd, met als sleutelwoord de 'Embracing Independence'.

De Embracing Independance omschrijft volgens de Kantoorforumleden de beleving van werken in 2012 - 'De razendsnelle en moeilijk voorspelbare economische veranderingen, internationale concurrentie en een groeiende complexe wereldmarkt; de werkgever van de toekomst zoekt controle in een toenemend chaotische wereld. De toekomstige werknemer streeft echter meer dan ooit naar vrijheid bij de inrichting van het eigen leven. Werken in de toekomst gebeurt daar waar werkgever en werknemer elkaar in gedeelde belangen vinden; daar waar vrijheid en controle samen bestaan; daar waar onafhankelijkheid omarmd wordt'.

Op basis van deze trends werd het Kantoor van de Toekomst in Living Tomorrow dan ook vernieuwd volgens een gezamenlijke visie en gezamenlijke uitvoering. De ontwikkeling en de praktische roll out van de visie van het kantoor wordt dan ook als voorbeeldcasus besproken in de Quick Scan visieworkshop.

Nadien worden bedrijven via een plenaire discussie uitgedaagd na te denken waar de eigen organisatie met haar huidige producten en/of diensten naartoe wil.

18-10-2007 14:39


De verwachtingen voor de Hout en Kunststof en Interieurbouwvakbeurs in Gorinchem zijn hooggespannen. Een volle hal met 180 exposanten, naar verwachting meer bezoekers dan ooit, draaiende machines en de nodige noviteiten vormen de ingrediënten voor een succesvolle beurs op 23, 24 en 25 oktober in de Evenementenhal Gorinchem.

Beursmanager Bianca Leijrik schetst het algemene beeld dat ze heeft in haar contacten met de exposanten. “De meeste exposanten hebben er ontzettend veel zin in. De economie draait als een tierelier en we hebben dit jaar extra veel aandacht besteed aan het ontdubbelen van de uitnodigingen. Dat betekent dat we een hoge kwaliteit van het bezoek verwachten. Nu we extra veel aandacht hebben besteed aan de uitnodigingen hebben we ook redelijk zicht op het aantal bezoekers. Dat aantal lijkt behoorlijk hoog te liggen. We hebben in ieder geval heel wat adressen aangeleverd gekregen. Meer nog dan voorgaande jaren.”

Leijrik verheugt zich vooral op het aantal draaiende machines. “Actie op de beursvloer trekt automatisch bezoekers. Daarom zijn we heel blij dat een aantal bedrijven de machines wil laten draaien. Het geeft toch wat meer dynamiek aan de beurs.” Dynamisch zal het ook zijn in het ‘straatje van CBM’. “Zo’n tien bedrijven en instanties met een link naar de meubelindustrie zullen zich hier presenteren. Uit ervaring weten we dat dat werkt. In het ‘straatje’ is het altijd net iets drukker dan in de andere gangpaden. Al kan het ook wat te maken hebben met de smalle doorgang. Het doet altijd net iets gezelliger aan."
18-10-2007 14:33

 

 

Uit onderzoek onder 600 hr-professionals blijkt dat een relatie tussen collega's uit verschillende afdelingen voor 90% van de hr-professionals geen probleem is. Moeilijker wordt het als het gaat om een leidinggevende en een ondergeschikte. Vier op de vijf respondenten zeggen dat dit niet past. In 88% van de organisaties met meer dan 200 werknemers is er sprake van één of meerdere relaties. Bij bedrijven met minder dan 200 werknemers geldt dat voor 58%. Werken er minder dan 50 mensen in een bedrijf, daalt de kans op een relatie tot 39%. (Bron: Nationale Vacaturebank.nl)

18-10-2007 14:30

Regelmatig vloeken doet goed, in ieder geval voor personeel op de werkplek. Tot deze conclusie komen onderzoekers van de universiteit East Anglia in het Britse Norwich. Krachttermen helpen bij het afbouwen van werkdruk en dragen bij aan het vergroten van de teamspirit. Het is echter wel belangrijk bij het uiten van frustraties of stress niet te ver te gaan, waarschuwen de wetenschappers. Als meerderen of klanten aanwezig zijn, is het beter je in te houden en niet te vloeken. (nu.nl)
17-10-2007 10:25
 

Uit onderzoek onder zeshonderd hr-professionals blijkt dat een relatie tussen collega's uit verschillende afdelingen voor 90 procent van de hr-profesionals geen probleem is. Moeilijker wordt het als het gaat om een leidinggevende en een ondergeschikte.

Vier op de vijf respondenten zeggen dat dit niet past. In 88 procent van de organisaties met meer dan tweehonderd werknemers is er sprake van één of meerdere relaties. Bij bedrijven met minder dan tweehonderd werknemers geldt dat voor 58 procent. Werken er minder dan vijftig mensen in een bedrijf, dan daalt de kans op een relatie tot 39 procent.

(Bron: Nationale Vacaturebank.nl)

16-10-2007 8:57


Het lot van de Nederlandse architectuur. Dat is het thema van het symposium dat op vrijdag 9 november in De Doelen in Rotterdam gehouden wordt. Volgens organisator, het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), komt het zelden voor dat zoveel kennis, talent en ambitie in de Nederlandse architectuur samenkomt op dezelfde tijd en dezelfde plaats. Het NAi organiseert Architectuur 2.0 in samenwerking met de Bond Nederlandse Architecten (BNA), de Academie van Bouwkunst Rotterdam en Archiprix.

Tijdens ‘Architectuur 2.0 – The destiny of architecture’ zullen architecten Wiel Arets, Ben van Berkel, Francine Houben, Rem Koolhaas, Winy Maas en Willem Jan Neutelings zich uitspreken over de toekomst van de architectuur, de stad en de stedenbouw. Dit is volgens het NAi een toekomst die onvermijdelijk is.

De architect heeft tegenwoordig niet meer dezelfde positie in het bouwproces als vroeger. Het werk van de architect wordt steeds meer beïnvloed door voorwaarden als financieringsmodellen, eigendomsverhoudingen en nieuwe media. Hoewel deze voorwaarden een belangrijke rol spelen, is de architectuur als medium van onze cultuur tot nu toe intact gebleven. Maar wat brengt de toekomst? Is het lot van de architect nog ondubbelzinnig verbonden met het lot van de architectuur?

De zes hoofdsprekers hebben zowel nationaal als internationaal grote successen geboekt. Ze vertegenwoordigen een generatie die door deze successen het vermogen in handen heeft om de architectuur naar een volgend plan te trekken. Dit plan zal echter gedragen moeten worden door de volgende generatie architecten, en daarom zullen als intermezzo tussen de sprekers enkele jonge, veelbelovende architecten de gelegenheid hebben zich te presenteren. Het symposium wordt geopend door de burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten. Ole Bouman, directeur van het NAi, zit de dag voor. Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland zal een toespraak houden. De dag wordt afgesloten door rijksbouwmeester Mels Crouwel.
Na het symposium verschijnt een boek met verslag van de lezingen van de sprekers. Meer informatie over het programma, de sprekers en deelname aan het symposium is te vinden op www.architectuurtweepuntnul.nl.
16-10-2007 8:46


De derde editie van de Vakbeurs Energie kende een ongekend hoge opkomst. De beurs die van 9 tot en met 11 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch plaatsvond, had 3.570 bezoekers van hoge kwaliteit, zo meldt de organisatie.

Veranderende regelgeving en stijgende energietarieven maken steeds meer bedrijven die veel energie afnemen, zich ervan bewust dat het drukken van de energiekosten beslist noodzakelijk is om hun concurrentiepositie en rendement te behouden. Vaak is energiebesparing mogelijk met zelfs een hoger comfort. Er zijn vele mogelijkheden die de energierekening kunnen verlagen, zowel in de gebouwde omgeving als industrie zo bleek weer duidelijk op de beurs.

Naast energieleveranciers en advies- en ingenieursbureaus konden bezoekers terecht bij aanbieders van onder meer energiezuinige verlichting, elektromotoren, duurzame opwekking zoals warmtepompen, zonne-energie en WKK, isolatie, persluchttechniek, noodstroomapparatuur, klimaatinstallaties en bemetering.

Ook dit jaar was er veel belangstelling voor het Stoompaviljoen. Maar liefst 40 procent van het zakelijk gasverbruik (exclusief elektriciteitsproductie) in Nederland wordt benut om stoom te produceren. Stoom om te steriliseren, pasteuriseren, vacumeren, drogen, bevochtigen etc. Sectoren zoals de voedings-middelenindustrie, farmacie, gezondheidszorg en (petro)chemie passen stoom toe.
16-10-2007 8:31


Living Tomorrow lanceert in samenwerking met participanten van het Kantoorforum, de unieke visieworkshop 'Quick Scan'. Deze workshop beoogt nieuwe visies en bredere inzichten in innovatiestrategieën binnen bedrijven te introduceren en te stimuleren.

Living Tomorrow en de leden van het Kantoorforum (Gispen, Logica CMG, HP, Van Geel/ Legrand, 3M, Jaga en Philips) ontwikkelden samen de Quick Scan visieworkshop. Deze Hands-on workshop richt zich op strategische product- en dienstinnovaties en geeft aan hoe bedrijven het eigen Kantoor van de Toekomst vorm kunnen geven.

De workshop is gebaseerd op de gezamenlijke visie van het Kantoor van de Toekomst in Living Tomorrow die vorig jaar werd geformuleerd, met als sleutelwoord de 'Embracing Independance'. De Embracing Independance omschrijft volgens de Kantoorforumleden de beleving van werken in 2012: “De razendsnelle en moeilijk voorspelbare economische veranderingen, internationale concurrentie en een groeiende complexe wereldmarkt; de werkgever van de toekomst zoekt controle in een toenemend chaotische wereld. De toekomstige werknemer streeft echter meer dan ooit naar vrijheid bij de inrichting van het eigen leven. Werken in de toekomst gebeurt daar waar werkgever en werknemer elkaar in gedeelde belangen vinden; daar waar vrijheid en controle samen bestaan; daar waar onafhankelijkheid omarmd wordt."

Op basis van deze trends werd het Kantoor van de Toekomst in Living Tomorrow dan ook vernieuwd volgens een gezamenlijke visie en gezamenlijke uitvoering. De ontwikkeling en de praktische roll out van de visie van het kantoor wordt als voorbeeldcasus besproken in de Quick Scan-visieworkshop. Nadien worden bedrijven via een plenaire discussie uitgedaagd om na te denken waar de eigen organisatie met haar huidige producten en/of diensten naartoe wil.
Deze visieworkshop draagt bij tot het bepalen van toekomstvisies binnen het bedrijf en hoe de innovatiestrategieën kunnen worden geïntroduceerd en gestimuleerd.
15-10-2007 8:53


Het huidige kabinet stimuleert mensen na hun 65e te blijven doorwerken. Maar het wordt werkgevers niet gemakkelijk gemaakt om 65-plussers in loondienst te houden. Onder andere verzekeringsmaatschappijen zijn nog niet ingesteld op oudere werknemers constateert MKB Nederland. Ook als een 65-plusser ziek wordt, moet een werkgever het loon 2 jaar doorbetalen. Via premiebetaling kunnen werkgevers zich tegen dit risico verzekeren. Het probleem is alleen dat werkgevers zich niet kunnen verzekeren voor ziekte van werknemers ouder dan 65 jaar. Verzekeringsmaatschappijen hebben zich hier simpelweg nog niet voldoende op ingesteld, zegt de werkgeversorganisatie.

(Bron: Nationale Vacaturebank.nl)
11-10-2007 11:35


Op zoek naar representatieve kantoorruimte in Amsterdam? Misschien is Vliegbasis de Huygens dan iets voor u. Het is een bijzonder bedrijfsverzamelgebouw met een geheel eigen uitstraling. Op 18 oktober opent het pand officieel de deuren.

"De Vliegbasis is een bedrijvencentrum, maar nog veel meer dan dat", aldus de initiatiefnemers. "Eigenaar Far West en alle bedrijven van de Huygens zijn trots en dat gevoel willen we met u delen." Daarom nodigt Far West belangstellenden uit om op 18 oktober zelf een kijkje te komen nemen in het gebouw aan de Jan Evertsenstraat 717 in Amsterdam.
11-10-2007 11:29


Nederland wordt steeds meer een kenniseconomie. Maar waar moeten we onze kennis zoal opdoen? “In het Dutch Design Center (DDC)”, zo luidt het antwoord van dit Utrechtse designbedrijven-verzamelgebouw. Het DDC start met ingang van 2 november met DDC College, eendaagse workshop-bijeenkomsten waar tevens naar hartelust genetwerkt kan worden.

“Het DDC College ondersteunt van binnenuit”, aldus een woordvoerder. “Door het aanbieden van colleges en workshops, geven we een impuls aan de ontwikkeling van kennis in het vakgebied van de architectuur, interieur- en projectinrichting. Tevens stimuleert het DDC College de uitwisseling van inzichten en intuïties tussen studenten, jonge professionals en hun ervaren collega’s. Door samen met de deelnemers en gastdocenten een toekomst uit te stippelen voor de vakgebieden 2D, 3D, Kleur en Licht, vermijdt het DDC College eenrichtingsverkeer.”

Wat kunnen deelnemers aan de workshop zoal verwachten van DDC College? “Verwacht uitdagende lezingen, het zoeken naar oplossingsrichtingen, naar kennis die nodig is om de vakuitoefening van architecten, interieurarchitecten en ontwerpers te ondersteunen.”

Op 2 november opent het DDC College de deuren voor haar eerste studenten. Specialisten op het gebied van kleur, licht en de twee- en driedimensionale ruimte presenteren hun visie in uitdagende lezingen, of onderzoeken nieuwe praktijken rond de toepassing van licht en kleur. Er zijn onder meer lezingen te verwachten van Atto Harsta (Stichting Living Daylights), Egbert Keen (Centrum voor Lichtarchitectuur) en Gilian Schrofer (Concern).
11-10-2007 10:17


De wereld van de winkel is in beweging. Retail-inrichting is net als kantoorinrichting een uitermate innovatieve interieursector. De laatste stand van zaken op dit gebied is te zien in het Duitse Düsseldorf. Aldaar wordt van 23 tot en met 27 februari 2008 de vakbeurs EuroShop 2008 gehouden.

Op de beurs EuroShop presenteren ruim 1.600 exposanten uit 50 landen producten, trends en noviteiten op het gebied van onder meer winkelinrichting, belichtingstechniek, gebouwmanagement, beveiligingstechniek en design.

11-10-2007 8:24

Met de hoofdstedelijke voetbaltrots mag het dan even wat minder gaan, in de top 33 van beste Europese bedrijfslocaties is Amsterdam dit jaar een plaats gestegen. De stad staat nu op de vijfde plaats en heeft de positie van Brussel overgenomen. De top 3 bestaat sinds jaar en dag uit Londen, Parijs en Frankfurt. Barcelona staat op de vierde plaats.

Dit staat in de 'European Cities Monitor' (ECM), het jaarlijkse onderzoek naar beste bedrijfslocaties, uitgevoerd door de internationale vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. De ECM is gebaseerd op interviews met senior managers van 500 Europese topbedrijven. Het onderzoek laat zien welke factoren bedrijven belangrijk vinden wanneer ze bepalen waar ze zich gaan vestigen en welke steden ze aantrekkelijk vinden. Op basis hiervan is een ranglijst samengesteld van beste vestigingslocaties in Europa.

Amsterdam heeft dit jaar de vijfde plaats overgenomen van Brussel. In 2005 zakte Amsterdam naar de zesde plaats van de ranglijstmaar dit jaar maakt de stad zijn rentree in de top vijf. Op de belangrijkste factor 'beschikbaarheid gekwalificeerd personeel' gaat Amsterdam van de negende naar de zesde plaats. In totaal scoort Amsterdam op acht van de twaalf onderzochte factoren beter dan vorig jaar. Op de overige factoren is de score hetzelfde gebleven.

Baldwin Poolman, managing partner van Cushman & Wakefield in Amsterdam, zegt: "Amsterdam scoort ook beter op de aanwezige telecommunicatievoorzieningen. De stad zou door een betere promotie van de uitstekende ict-voorzieningen nog aantrekkelijker kunnen worden voor met name de creatieve industrie."

Naast de top drie is er een subtop aan het ontstaan: Barcelona, Amsterdam en Brussel. De totale scores van deze steden komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Londen heeft zijn voorsprong op Parijs wederom verbeterd als beste vestigingslocatie voor bedrijven in Europa. De Engelse hoofdstad wordt als beste beoordeeld op de helft van de twaalf factoren die de ranglijst bepalen. Londen heeft dit jaar bijvoorbeeld zijn score verbeterd op wat betreft het klimaat dat de overheid creëert (drie plaatsen omhoog naar nummer 2). Op het gebied van personeelskosten is de stad echter negen plaatsen gedaald en staat ze op de vijfentwintigste plaats.

Over de positie van Londen zegt Poolman: "Jaar na jaar heeft Londen, samen met New York en Tokio, zijn positie behouden in de elitegroep van wereldsteden. Met de Olympische Spelen van 2012 in het vooruitzicht zal de positie van Londen alleen maar verbeteren, ervan uitgaande dat er geen wereldwijde economische omslag plaatsvindt."

De ranglijst is samengesteld op basis van de score per stad op twaalf verschillende factoren en hoe belangrijk senior managers deze factoren vinden. De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel wordt absoluut essentieel gevonden door 62 procent van de ondervraagde managers. Deze factor wordt nu belangrijker gevonden dan de toegang tot markten en klanten, die dit jaar op de tweede plaats staat. Op de derde plaats staat de kwaliteit van telecommunicatievoorzieningen, ook een factor die dit jaar belangrijker wordt gevonden.

Wat is verder belangrijk voor zakendoen in de toekomst? De groei van China als markt voor de afzet van goederen en diensten zal volgens de respondenten de komende tien jaar de grootste invloed hebben, gevolgd door de uitbreiding van de Europese Unie. Moskou biedt de beste zakelijke mogelijkheden van de opkomende steden in het Oosten van Europa, gevolgd door Istanboel en Boekarest.

Meer dan een vijfde (22 procent) van de ondervraagde bedrijven heeft zich in de afgelopen twaalf maanden elders gevestigd of activiteiten uitbesteed naar een ander land. Hiervan heeft 51 procent gekozen voor een van de nieuwe EU-lidstaten in Midden- en Oost-Europa en 35 procent voor een West-Europees land. Eenzelfde hoeveelheid bedrijven (22 procent) is van plan om zich in de komende 2 jaar ergens anders te vestigen of activiteiten uit te besteden naar een ander land. Wederom zijn de nieuwe EU-lidstaten de favoriete bestemming; China en West-Europese landen delen een tweede plaats.

Moskou kan in de komende 5 jaar de grootste toeloop verwachten van nieuwe bedrijven. Van de 500 bedrijven die aan het onderzoek deelnamen verwachten er 63 in Moskou een vestiging te openen. Dit kunnen kantoren, fabrieken of winkels zijn. Parijs staat op de eerste plek van West-Europese locaties. Als nieuwe vestigingslocatie buiten Europa scoort Shanghai het best, gevolgd door Peking en Mumbai.

Dit jaar is voor het eerst gevraagd naar de beste hotelaccommodatie voor zakenreizigers en de beste woonruimte voor expats. Londen scoort het best op het punt hotelaccommodatie. Barcelona, gevolgd door Madrid en Berlijn, staat bovenaan als het gaat om woonruimte voor expats.

De drie grootste stijgers op de ranglijst zijn allemaal regionale steden: Genève, Lyon en Manchester. Poolman licht toe: "Regionale steden oriënteren zich in toenemende mate op de zakenwereld. Ze bewijzen dat je geen hoofdstad hoeft te zijn om bedrijven aan te trekken. Ook profiteren zij van het groeiende kostenbewustzijn bij bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de respondenten bereid is te verhuizen naar een andere locatie in hetzelfde land of naar een buitenlandse locatie met lagere kosten om de toenemende operationele kosten te drukken."

1. Het achterliggende onderzoek voor de European Cities Monitor 2007 is onafhankelijk uitgevoerd door Taylor Nelson Sofres in opdracht van Cushman & Wakefield. In totaal zijn vijfhonderd senior managers verantwoordelijk voor locatiekeuze van bedrijven ondervraagd. De geselecteerde bedrijven zijn systematisch gekozen uit ‘Europe's vijftienduizend largest companies'.

2. Cushman & Wakefield (C&W) is één van de grootste internationale vastgoedadviseurs. De organisatie is opgericht in 1917 en heeft wereldwijd 215 vestigingen in 56 landen met meer dan twaalfduizend medewerkers. C&W biedt totaaloplossingen betreffende alle aspecten van vastgoed en in elke fase van het vastgoedproces. Het gaat hierbij zowel om strategisch advies als om de uitvoering en beheersing ervan voor eigenaars, huurders, financiers en beleggers. De oplossingen bestaan uit het adviseren van cliënten over de aan- en verkoop, de financiering, de aan- en verhuur en het beheer van vastgoed. Ook verzorgt C&W taxaties, strategische planning, research, portefeuille-analyse, locatieadvies en talrijke andere services.

 

 

09-10-2007 9:18


Dit najaar opent KPN twaalf nieuwe HI-winkels in Nederland. Dit is mogelijk dankzij een korte verbouwtijd van slechts één week door mvRO (Makers van Retailomgevingen) uit Zaltbommel. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verbouwen van panden voor nieuwe winkelformules.

Door een zeer korte bouwtijd speelt mvRO flexibel in op de wensen van de retailmarkt.De verbouw van de eerste twaalf winkels moet voor half november zijn afgerond. In 2008 zijn nog meer nieuwe winkels gepland.

De korte verbouwtijd van winkels is door ervaring het belangrijkste speerpunt van mvRO geworden. Gemiddeld duurt een verbouwing van een middelgrote winkel drie weken. mvRO doet het werk in een derde tot de helft van deze tijd. De tijdwinst is afhankelijk van het aantal verbouwingen van dezelfde winkels in korte tijd. De werkwijze van mvRO kenmerkt zich door goed teamwork met klant en leveranciers en een gedegen voorbereiding. Tevens heeft mvRO in het proces een aantal versnellingen aangebracht. In plaats van het achtereenvolgens uitvoeren van onderdelen van het werk, vinden veel handelingen gelijktijdig plaats. Daarvoor is het noodzakelijk om installaties soms technisch anders te produceren en meer te prefabriceren. Een elektra-installatie komt bijvoorbeeld stekkerklaar in de winkel aan, waardoor het niet noodzakelijk is daar nog draden te trekken.
09-10-2007 9:14


Aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wordt van 10 tot en met 12 december het congres ‘Tectonics Making Meaning’ gehouden. Op dit driedaags congres staat het maken van een gebouw centraal.

Een greep uit de sprekers: Petra Blaisse, Mels Crouwel, Kenneth Frampton, Jesse Reiser, John Thackara en Ken Yeang. Tectonics is een internationaal evenement en wordt georganiseerd in het kader van het veertigjarig bestaan van de faculteit Bouwkunde van de TU/e.

Het congresthema is tektoniek, van het Griekse woord tekton, oftewel timmerman. Tektoniek beschrijft het samenspel van materiaal, structuur (of constructie), vormgeving en gebruik. Binnen de bouwkunde is tektoniek een van de meest belangrijke parameters voor het vage begrip kwaliteit. In het kader van Tectonics Making Meaning staat het begrip centraal voor alle disciplines binnen de bouwkunde, waarbij de nadruk ligt op samenwerking tussen de verschillende disciplines. De organisatie is in handen van studenten en docenten.

Ontwerpwedstrijd & Bedrijfsworkshops
Het driedaags evenement bestaat naast het congres ook uit een internationale ontwerpwedstrijd voor studenten en een dag met workshops voor de bouwwereld. Kijk voor meer informatie over het programma, de sprekers, de bedrijfsworkshops, het thema en ook voor inschrijving: www.tectonics2007.com
09-10-2007 9:11


Meer dan tweehonderd initiatieven strijden om het Ei van Columbus, de Nederlandse prijs voor innovatie en duurzaamheid. Ongeveer de helft van alle inzendingen valt in de categorie duurzame dienst of product. De twaalfkoppige vakjury verwacht op 28 november de nominaties bekend te maken.

Het Ei van Columbus kent vijf categorieën, in alle categorieën worden maximaal vier initiatieven genomineerd. Ook selecteert de vakjury de initiatieven voor die mogen strijden om de ‘European Business Awards for the Environment’ uitgeschreven door de Europese Commissie.

In maart 2008 vindt de uitreiking van het Ei van Columbus plaats, nadat studententeams hún spannende strijd gestreden hebben. Na de bekendmaking van de nominaties gaan studententeams genomineerde initiatieven promoten. Het winnende studententeam krijgt tweeduizend duurzaam te besteden euro’s.

De categorie ‘duurzame dienst of product’ kreeg ruim 120 inschrijvingen. De andere vier categorieën, ‘duurzame maatschappelijke initiatieven’,’ duurzame bedrijfsvoering’,’duurzame productietechnologie’ en ‘internationale samenwerking’, zorgden voor de andere helft. De inzendingen komen uit verschillende sectoren van het bedrijfsleven, NGO’s en de overheid. De honderden duurzame initiatieven staan wederom garant voor een hoogwaardige competitie.

Het Comité van Aanbeveling van het Ei van Columbus bestaat uit de Amsterdamse burgemeester Job Cohen, 3FM dj Michiel Veenstra en Mirjam de Rijk, directeur van de Stichting Natuur en Milieu. Inmiddels is ook de directeur van het populaire Goodies, Peter Jens, lid van het Comité van Aanbeveling. Het Ei van Columbus wordt georganiseerd door de ministeries van VROM, EZ, LNV, OCW, BZ VenW en VWS.
08-10-2007 14:47


De loyaliteit van medewerkers valt nauwelijks te vergroten door middel van een vet salaris, blijkt uit de Nationale Tevredenheidsindex van onderzoeksbureau Effectory.

Beloning is nuttig als prikkel om de loyaliteit van medewerkers tijdelijk te verhogen - met name door middel van opslag of bonussen - maar het effect op lange termijn is beperkt. De correlatie tussen bedrijfscultuur en medewerkersloyaliteit is bijna tweemaal zo groot als die tussen beloning en loyaliteit. Ook ontwikkelingemogelijkheden en uitdagend werk kweken veel meer loyaliteit dan een goede beloning.

Dit konden we uiteraard vermoeden, want het bewijs werd al in de jaren negentig geleverd. Toen kochten werkgevers werknemers en masse bij elkaar weg met steeds dikkere beloningspakketten, maar tot erg veel loyaliteit leidde dit toen niet. Integendeel. Toch onderstreept het onderzoek van Effectory nog maar eens dat werkgevers die er veel aan gelegen is hun personeel te behouden, in de eerste plaats moeten investeren in een goede bedrijfscultuur en in aangenaam en uitdagend werk.

(Bron: Gids voor Personeelsmanagement).
08-10-2007 14:40


Werknemers stappen het snelst op bij aanhoudende stress. Vooral als de gevolgen mentaal of fysiek merkbaar zijn. 71 Procent van de mensen die over hun werk klagen, kijkt uit naar een andere baan.

De bedrijfscultuur en stabiliteit van de onderneming wegen het zwaarst voor werknemers. Gaat er iets mis bij beiden, dan zijn medewerkers snel weg, blijkt uit onderzoek van SD WORX.

Ziekteverzuim is een goede indicatie voor de mate van ontevredenheid. Blije werknemers zijn vier keer minder ziek dan ontevreden medewerkers. Slechts 6 procent van de goed geluimde personeelsleden kijkt uit naar een andere job.

 

05-10-2007 16:11


Vanaf 1 mei 2008 is de Amsterdamse Jordaan een unieke kantoorruimte rijker. Spaces opent vanaf die dag de deuren van het volledig gerenoveerde grachtenpand aan de Herengracht 124-128 van 6.500 vierkante meter groot. Spaces moet niet alleen een ruim en inspirerend gebouw mét inpandige parkeerplaatsen worden, maar vooral ook een bedrijvige kantoorruimte waar sociale contacten en prettig werken op de voorgrond staan. 

Spaces is niet de zoveelste aanbieder van kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw, benadrukken de initiatiefnemers Frederique Keuning en Martijn Roordink. Zij vinden het belangrijk dat iedereen zich direct thuis voelt in het gebouw. “Een goede sfeer, comfort, ruimte en een kantoorruimte die naar eigen smaak en met behoud van de eigen identiteit kan worden ingericht, zorgen voor inspiratie en creativiteit. Dat vinden we belangrijk. Dan worden werken en ondernemen zo veel leuker.”

Op de begane grond gaan zakelijk en informeel dan ook hand in hand. Niet alleen bevindt zich hier de comfortabele Business Club voor vergaderingen en bijeenkomsten, maar ook het bedrijvige sociale hart van Spaces. Er is een sfeervolle koffiebar voor informeel overleg, een gezellig restaurant voor een gezonde lunch, maar ook een ruimte om even 'met een krantje op de bank te zitten'.

Kantoorruimte huren bij Spaces betekent kantoorruimte in een pand dat van alle gemakken is voorzien tegen een concurrerende prijs, zo zeggen Keuning en Roordink. Daarnaast betekent werken in het pand aan de Herengracht profiteren van de bruisende binnenstad zonder last te hebben van de ruimtelijke beperkingen daarvan.

Spaces heeft een fraaie binnentuin en zelfs een eigen inpandige parkeergarage is aanwezig. De gerenommeerde Londense architect Sevil Peach gespecialiseerd in kantoorruimten, kreeg de opdracht voor het ontwerp dat niet alleen zakelijk en efficiënt maar ook licht en ruimtelijk moest zijn. Het resultaat is een gezellige en multifunctionele werkomgeving.

Het onderscheid van Spaces zit ook in de vele ondersteunende diensten en faciliteiten waar de huurders vrijblijvend gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld moderne vergaderruimten, catering, parkeerplaatsen, receptionistenwerk en opslagruimte. Spaces hanteert hierbij het 'pay-what-you-use principe'. Dit betekent dat alleen de services in rekening worden gebracht die daadwerkelijk worden gebruikt. Diversiteit zorgt voor creativiteit Spaces richt zich op het aantrekken van een gevarieerde mix van professionele bedrijven: “Diversiteit draagt bij aan de sociale interactie en de creativiteit”. Daarom wordt ook één verdieping ingericht als 'freelancevloer', een ruimte waar freelancers en ZZP’ers een werkplek kunnen huren. Spaces zal in de nabije toekomst meerdere Spaces locaties openen
05-10-2007 15:57


Peter Smits van SP Engineering bvba heeft de KNX Userclub Award 2007 gewonnen. SP Engineering trad in dit project op als de onmisbare system integrator die een exclusieve domotica-installatie in de ‘master-suite’ van het Amsterdamse Okura hotel volledig inregelde.

De opdrachtgever koos hier voor de aanleg van een volledig nieuw domoticasysteem op basis van KNX omdat de oude domotica-installatie in de kamer niet voldoende toekomstvast was. De suite, die voor 10.000 euro per nacht te reserveren is, is na de verbouwing van alle mogelijke luxe voorzien. Het belangrijkste uitgangspunt was om met een zo min mogelijk aantal bedienpunten, zoveel mogelijk functies te automatiseren. Zo kan de gebruiker met de bediening in de kamer de gordijnen bedienen, zijn toegangspas uitlezen, de welkomstverlichting gaat automatisch aan, hij kan de temperatuur instellen, de ventilatie regelen, alle beeld- en geluidsvoorzieningen gaan vanzelf uit bij brandalarm, en het systeem zorgt voor aan- en afwezigheidmelding.
Omdat de installatie in verbinding staat met het verhuursysteem van het Okura hotel kan het management de installatie instellen afhankelijk van de delen van de master-suite die door de klant zijn geboekt. 

Op de tweede plaats in de verkiezing eindigde het bedrijf Leertouwer BV, de winnaar van de KNX Userclub Award 2005. Derde werd Sloof Elektrotechniek en op de vierde plaats eindigde de combinatie Oosterveld/Elektrokern Solutions.

Het project van Leertouwer betrof een luxe villa in Midden-Nederland, die als seniorenwoning wordt gebruikt en waarin vele elektrotechnische en domoticadisciplines zijn samengebracht.
Sloof Elektrotechniek dong mee met het project van het bedrijfspand van Afas ERP Software in Leusden. Daarin realiseerde men de bediening van een KNX-installatie op passende en innovatieve wijze.
Het project van Oosterveld Installatietechniek, in samenwerking met Elektrokern Solutions, betrof de uitbreiding van het eigen kantoorpand. Daarin toont men heel expliciet het samenspel van de verschillende elektrotechnische en domoticatechnieken. 

De winnaar van de KNX Userclub Award is uiteindelijk gekozen door zijn collega’s binnen de KNX Userclub. In totaal zo’n veertig Userclub-leden brachten op de laatste bijeenkomst van de KNX Userclub hun stem uit. De uitreiking van de Award, voor de derde keer in de historie, vond plaats op 2 oktober in het Installatie paviljoen tijdens de vakbeurs Elektrotechniek in de Jaarbeurs te Utrecht. Alle vier genomineerden zijn lid van de KNX Userclub, een voorwaarde om voor de prijs in aanmerking te komen.
Deze Userclub bestaat een grote groep gebruikers, inmiddels zo’n 150 bedrijven, die domotica-installaties realiseren op basis van de internationale domoticastandaard KNX.
05-10-2007 15:57


Peter Smits van SP Engineering bvba heeft de KNX Userclub Award 2007 gewonnen. SP Engineering trad in dit project op als de onmisbare system integrator die een exclusieve domotica-installatie in de ‘master-suite’ van het Amsterdamse Okura hotel volledig inregelde.

De opdrachtgever koos hier voor de aanleg van een volledig nieuw domoticasysteem op basis van KNX omdat de oude domotica-installatie in de kamer niet voldoende toekomstvast was. De suite, die voor 10.000 euro per nacht te reserveren is, is na de verbouwing van alle mogelijke luxe voorzien. Het belangrijkste uitgangspunt was om met een zo min mogelijk aantal bedienpunten, zoveel mogelijk functies te automatiseren. Zo kan de gebruiker met de bediening in de kamer de gordijnen bedienen, zijn toegangspas uitlezen, de welkomstverlichting gaat automatisch aan, hij kan de temperatuur instellen, de ventilatie regelen, alle beeld- en geluidsvoorzieningen gaan vanzelf uit bij brandalarm, en het systeem zorgt voor aan- en afwezigheidmelding.
Omdat de installatie in verbinding staat met het verhuursysteem van het Okura hotel kan het management de installatie instellen afhankelijk van de delen van de master-suite die door de klant zijn geboekt. 

Op de tweede plaats in de verkiezing eindigde het bedrijf Leertouwer BV, de winnaar van de KNX Userclub Award 2005. Derde werd Sloof Elektrotechniek en op de vierde plaats eindigde de combinatie Oosterveld/Elektrokern Solutions.

Het project van Leertouwer betrof een luxe villa in Midden-Nederland, die als seniorenwoning wordt gebruikt en waarin vele elektrotechnische en domoticadisciplines zijn samengebracht.
Sloof Elektrotechniek dong mee met het project van het bedrijfspand van Afas ERP Software in Leusden. Daarin realiseerde men de bediening van een KNX-installatie op passende en innovatieve wijze.
Het project van Oosterveld Installatietechniek, in samenwerking met Elektrokern Solutions, betrof de uitbreiding van het eigen kantoorpand. Daarin toont men heel expliciet het samenspel van de verschillende elektrotechnische en domoticatechnieken. 

De winnaar van de KNX Userclub Award is uiteindelijk gekozen door zijn collega’s binnen de KNX Userclub. In totaal zo’n veertig Userclub-leden brachten op de laatste bijeenkomst van de KNX Userclub hun stem uit. De uitreiking van de Award, voor de derde keer in de historie, vond plaats op 2 oktober in het Installatie paviljoen tijdens de vakbeurs Elektrotechniek in de Jaarbeurs te Utrecht. Alle vier genomineerden zijn lid van de KNX Userclub, een voorwaarde om voor de prijs in aanmerking te komen.
Deze Userclub bestaat een grote groep gebruikers, inmiddels zo’n 150 bedrijven, die domotica-installaties realiseren op basis van de internationale domoticastandaard KNX.
05-10-2007 14:37


Studentenbedrijf PoArt biedt sinds kort toiletbordjes met een vernieuwend design aan op de markt. Het bedrijf bestaat uit een achttal studenten van de opleiding Hotel- en Eventmanagement van Hogeschool Tio te Utrecht. Tot februari heeft PoArt de tijd om Nederlandse toiletten op te leuken met moderne bordjes waarmee bedrijven zich kunnen onderscheiden. 

toilet1

Voor een duidelijk overzicht van de ontwerpen heeft PoArt een portfolio samengesteld. Dit portfolio bevat ontwerpen in verschillende genres geschikt voor onder andere kantoren, scholen, kroegen, hotels en discotheken. Daarnaast biedt PoArt een custom made service aan. Daarmee kunnen de bordjes aangepast worden aan de stijl van het bedrijf. De custom made service is ook geschikt voor particulier gebruik. Mochten klanten eigen ideeën hebben kan PoArt kijken naar de mogelijkheden voor een ontwerp op maat. 

toilet2

Het oprichten van het studentenbedrijf is een initiatief van Stichting Jong Ondernemen. Door het oprichten van een eigen bedrijf doen de studenten ervaring op en kan er gekeken worden of de student geschikt is voor het ondernemersschap.
03-10-2007 17:06


Uneto-VNI, Nedek en ISSO brengen tijdens de beurs Elektrotechniek '07 het belang van de NTA 8012 onder de aandacht. Zij zijn van mening dat deze Nederlands Technische Afspraak niet langer vrijblijvend kan worden toegepast als het gaat om brandveiligheid van technische installaties, zoals in gebouwen waar veel mensen samenkomen.

 

Dit gezamenlijke standpunt is vastgelegd in de ‘Position Paper Brandveilige Bekabeling', die onder het motto ‘Bewustwording kweken en verantwoordelijkheden duiden' gisteren (3 oktober) op de beurs is gepresenteerd. Tevens wordt gedurende de beurs (die nog tot en met vrijdag aanstaande duurt) een nieuwe webtool gedemonstreerd, die het gemakkelijk maakt om op basis van de NTA 8012 de juiste kabels te kiezen.

 

Uneto-VNI, Nedek en ISSO werken al langer samen om de brandveiligheid in een aantal specifieke gebouwen onder de aandacht te brengen en te vergroten. Het betreft met name complexe gebouwen en gebouwen waar veel (weinig mobiele) mensen samenkomen. Daarbij wordt brandveiligheid vooral benaderd vanuit de keuze van de juiste elektriciteits- en datakabels. Aan de hand van de NTA 8012 en een (digitale) checklist kan worden beoordeeld of de toepassing van halogeenvrije kabel noodzakelijk is. Daarmee kan bij brand schadelijke rookontwikkeling worden beperkt die voor mensen schadelijk is bij inademing. Ook kan daarmee het ontstaan van corrosieve gassen worden voorkomen, zodat economische gevolgschade beperkt wordt.

 

Nu benadrukken zij dat de toepassing van de NTA 8012 en de checklist past binnen de huidige beroepspraktijk en dus niet langer vrijblijvend kan zijn. Zonder goede argumentatie kunnen bouwers, adviseurs en uitvoerders niet van deze richtlijn afwijken. Doen ze toch, dan kan dat gevolgen hebben voor aansprakelijkheid in geval van keuring of calamiteiten. Zij poneren dit standpunt door op de beurs Elektrotechniek '07 de Position Paper Brandveilige Bekabeling te presenteren.

 

Om het kiezen van de juiste kabels nog eenvoudiger te maken, hebben de drie branche-organisaties een webtool ontwikkeld die eveneens op de beurs Elektrotechniek '07 wordt geïntroduceerd. Deze maakt het mogelijk om de analyse die in de NTA 8012 wordt voorgeschreven, op een makkelijke wijze te maken. Door het invoeren van specifieke projectgegevens geeft de webtool een advies over de toe te passen bekabeling. Het advies kan vervolgens in de vorm van een formulier worden gearchiveerd bij de projectgegevens.

 

De volledige tekst van de Position Paper Brandveilige Bekabeling en meer informatie over brandveiligheid in gebouwen zijn te vinden op www.brandveiligeinstallaties.nl

 

03-10-2007 10:55

'Inside Information Verlichting' gaat in 2008 zijn eerste jaargang in. Dit onafhankelijke vaktijdschrift over licht, verlichtingstechniek en -decoratie verschijnt in 2008 in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december.
Omvang: gemiddeld 64 pagina’s full colour.

Verschijningsdata:
Nummer 1:        week 07                       13 februari 2008
Nummer 2:        week 14                       2 april 2008
Nummer 3:        week 22                       28 mei 2008
Nummer 4:        week 34                       20 augustus 2008
Nummer 5:        week 41                       8 oktober 2008
Nummer 6:        week 49                       3 december 2008

Deadlines:
De deadlines voor aanlevering van compleet, (drukklaar) materiaal:
Nummer 1:        maandag 21 januari 2008
Nummer 2:        maandag 10 maart 2008
Nummer 3:        maandag 5 mei 2008
Nummer 4:        maandag 28 juli 2008
Nummer 5:        maandag 15 september 2008
Nummer 6:        maandag 10 november 2008

Katernen:
De diverse aspecten van licht, verlichtingstechniek en lichtarchitectuur komen in elke editie van 'Inside Information Verlichting' aan bod. Deze worden weergegeven in aparte katernen: Architectuur & Ontwerp, Licht en Gezondheid, Daglicht, Binnenverlichting en Buitenverlichting. Daarnaast is er het katern Actueel, dat de ontwikkelingen binnen de branche belicht en het katern Productnieuws, waar bedrijven en organisaties hun producten en diensten presenteren.


 

Abonnementsprijzen:
Jaarabonnement binnenland:     euro 75,-
Jaarabonnement buitenland:      euro 85,-
Losse nummers:                      euro 13,- (buitenland euro 16,-)


reader_en
Download de tarievenkaart.

reader_nl
Download de tarievenkaart.


02-10-2007 9:05


Onder luid applaus werd maandagmiddag op de vakbeurs Elektrotechniek de ETOP Innovation Award 2007 uitgereikt aan exposant ABB voor de multifunctionele inbouwdoos. De prijs werd overhandigd door UNETO-VNI voorzitter Marcel Engels.

Daar voor werden de nominaties besproken door juryvoorzitter Sjoerd Hora Siccama. Hij prees de kwaliteit van de inzendingen. In totaal zijn 31 producten ter jurering aangeboden. 25 daarvan voldeden aan de criteria, zij kregen het predikaat Innovator. Deze Innovators zijn te zien in de corridor tussen de hallen 7 en 12. Bezoekers van de vakbeurs Elektrotechniek kunnen daar stemmen op hun eigen favoriet. De winnaar van de publieksprijs wordt vrijdagmiddag  bekendgemaakt.

Multifunctionele inbouwdoos MD4050 vervangt twaalf oude inbouwdozen. Opvallende kenmerken: de eenvoudige diepteverstelling van 50 naar 40 mm, de verwijderbare tuit die geschikt is voor 16 en 19mm buis en de kleminrichting in het geboorde gat. Verder is de tuit in hoogte verstelbaar waardoor hakwerk overbodig is, zijn de uitbreekpoorten aan de zijkanten groter en met de hand uitbreekbaar. Hierdoor is het eenvoudiger om draden tussen dozen onderling door te voeren en is de koppeling tussen dozen onderling verbeterd. Tenslotte is de doos uitgevoerd met langere schroeven, een draaibare ring met arretering en een detectielabel.

De jury spreekt van meerdere innovaties in een ogenschijnlijk eenvoudig product.
02-10-2007 9:01


 Europarket 2008 kondigt zich veelbelovend aan : op 7 maanden voor de beurs reeds 80 % van de oppervlakte ingenomen

Op 13 – 14 – 15 april 2008 is de Kortrijk Xpo (BE) gevuld met de vijfde editie van de vakbeurs Europarket. Deze grootste gespecialiseerde vakbeurs voor de parketsector biedt een compleet overzicht van parket, houten vloeren, fineerparket, laminaat, kurkvloeren, plinten, lijmen, oliën en lakken, onderhoudsproducten, materialen en machines en laat de talrijke bezoekers en exposanten kennis maken met de nieuwste producten, collecties en technologieën uit de branche.

Dat de Europese parketsector opnieuw volmondig ‘ja’ antwoordt op een deelname aan deze tweejaarlijkse manifestatie in de Benelux, bewijst het aantal exposanten die reeds tekenden voor hun deelname. Op minder dan zeven maanden voor de beurs bevestigt de organisatie dat ruim 80 % van de beursoppervlakte ingenomen is. 130 standhouders hebben zich ingeschreven. Ze zijn afkomstig uit dertien verschillende landen.
02-10-2007 8:58


Het SVM-fonds (de voormalige Stichting Vakopleiding Meubileringsbedrijven) reikte dit jaar wederom de innovatie- en aanmoedigingsprijs uit tijdens de preview van de woonbeurs (24 tot en met 30 september) in de RAI in Amsterdam. Deze prijs is bedoeld om talentvolle studenten te helpen hun producten te ontwikkelen en eventueel op de markt te brengen.

Uit 13 genomineerden heeft een onafhankelijke jury, bestaande uit drie Nederlandse topontwerpers uit de meubel- en woonbranche (Piet Boon, Hanneke Huisman en Gerard van der Berg), de definitieve winnaars gekozen. De innovatieprijs werd toegekend aan Ruben van Megen, 4e jaars leerling meubelmaken, die zich met zijn audio-ei in creatief, innovatief als commercieel opzicht heeft weten te onderscheiden. Het design ei, bestaande uit op elkaar gelijmde schijfjes MDF, herbergt een audiosysteem met toebehoren.

De aanmoedigingsprijs is uitgereikt aan Peter van den IJssel 4e jaars leerling interieuradvisering. Hij heeft met het ontwerpen en inrichten van hotel/restaurant Rijnstroom de jury overtuigd van zijn potentie als vakkundig interieuradviseur. De innovatieprijs bestaat uit 2.500 euro en de aanmoedigingsprijs uit 500 euro en de bijbehorende bronzen beeldjes. De te winnen geldbedragen dienen besteed te worden aan het verder uitwerken van de projecten en het eventueel productierijp maken daarvan. Voorzitter Piet Boon reikte ook nog een eigen boek uit aan Sibe Visser 4e jaars leerling meubelmaken, als eervolle vermelding aan zijn vakkundig vervaardigde sideboard.

Het SVM-fonds stelt zich ten doel de vakopleiding in de meubelbranche te stimuleren, en geeft inhoud aan deze doelstelling door fondsen ter beschikking te stellen om het ontwikkelen van nieuwe ideeën aan te moedigen. Hierbij richt het SVM-fonds zich expliciet tot de eindexamenklassen van het Hout- en Meubileringscollege omdat die zich als meest toonaangevend en veelbelovend manifesteren. Via dit initiatief hoopt het SVM-fonds de wisselwerking tussen opleiding en bedrijven te stimuleren en nader tot elkaar te brengen.

Het Hout- en Meubileringscollege is sinds 1929 de enige vakschool met onderwijslocaties in Amsterdam en Rotterdam, waar alle opleidingen met hout, meubelen of interieur te maken hebben. Door middel van professionele docenten en intensieve contacten met het bedrijfsleven worden de studenten opgeleid voor een beroep in de praktijk. Naast het regulier onderwijs, verzorgt het Hout- en Meubileringscollege ook na-, her-, en bijscholing voor mensen die al in de branches werkzaam zijn en diverse praktijkcursussen en deeltijdopleidingen in de avonduren.

Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >