Nieuws


27-11-2006 14:22


In 2020 is de kantoorwerkplek uitgerust met maar liefst drie beeldschermen. Dat stelt Office 21, een onderzoeksproject van het Duitse Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft, dat zich bezighoudt met het analyseren een voorspellen van ontwikkelen op het gebied van kantoorinrichting. De voorspellingen van de onderzoekers van het Fraunhofer Institut waren onlangs te zien op de ‘Hausmesse’ van Fujitsu Siemens.


“Een monitor neemt nog maar weinig plaats in. Daarom verwachten we dat het kantoor in 2020 uitgerust zal zijn met drie monitoren”, aldus een onderzoeker. “Eén beeldscherm is bedoeld voor het tonen van de e-mail-box, via de tweede monitor is men middels webconference voortdurend verbonden met collega’s, en via de derde monitor kan men werkzaamheden uitvoeren.”


Een ander kenmerk van het Office 21-kantoor van de toekomst: werkplekken worden volledig flexibel; werknemers krijgen de beschikking over een pasje met een pincode, waarmee ze de werkplek kunnen instellen op hun persoonlijke voorkeuren. (27-11-06)

21-11-2006 8:48

Liefhebbers van nieuwe snufjes, opgelet. Op 22 en 23november houdt AVEX – Audiovisuele Specialisten te Breukelen de zogenoemde AV-Expositiedagen.Geïnteresseerden kunnen zich op deze dagen volop laten informeren en adviserenover de nieuwste audiovisuele mogelijkheden. Gedurende beide dagen vindendoorlopend demonstraties plaats.

Gerenommeerde sprekers zullen informatiesessies houden overeen verscheidenheid aan onderwerpen. Zo vertelt Peter van der Mark, directeurvan Samas, over de nieuwe generatie kantoormedewerkers en de invloed van dekantooromgeving op het gedrag van het personeel. Verder is er in deverschillende lezingen onder meer aandacht voor de total cost of ownership van apparatuur en installaties, Europeesaanbesteden en het creëren van een optimaal geluid in een binnenruimte.

Tijdens de AV-Expositiedagen zijn voorts de nieuwsteaudiovisuele oplossingen van een groot aantal leveranciers te zien. Bedrijvenals Sony, Bose, Pioneer, Bosch, Philips en  JVC verlenen hun medewerking aan deAV-Expositiedagen.(20-11-2006)

21-11-2006 8:48

Onlangs introduceerdehet Arboconvenant Meubelindustrie een nieuwe DVD, getiteld ‘Meubelnieuws’. Ophet schijfje staat een humoristische journaaluitzending voor werkgeversen werknemers over een slimme werkaanpak. “Zwaar tillen en veel bukken wordthiermee voorkomen of verminderd”, aldus een woordvoerder. De DVD ging kort geleden in première bijTechnoplanning Interieurbouwers in Goor en Bannink Stoel- en Meubelfabriek inBorculo. De DVD istoegestuurd aan in totaal 23.000 bedrijven en werknemers in de branche.

Het Arboconvenant Meubelindustrie is een initiatief van deCentrale Bond van Meubelfabrikanten, FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en hetministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de werkomstandigheden in debedrijfstak te verbeteren. Doelstellingen zijn minder fysieke belasting, minderblootstelling aan oplosmiddelen, een VOS-scan bij een groot aantal bedrijven en10 procent minder WAO-instroom en minder langdurig ziekteverzuim.(20-11-2006)

21-11-2006 8:46

Meer nieuws van het ArboconvenantMeubelindustrie. Een onderzoek van de organisatie onder 44 ondernemingen heeftuitgewezen dat meubelbedrijven tevreden zijn met de dienstverlening via hetzogenoemde Verzuimsteunpunt Meubelindustrie. Meubelfabrikanten geven dedienstverlening van het Verzuimsteunpunt een 7,9. Gemiddeld 75 procentvan de bedrijven vindt de adviezen van het Verzuimsteunpunt toegesneden op despecifieke bedrijfssituatie en toepasbaar in de praktijk. 65 Procent istevreden over de bijdrage van het Verzuimsteunpunt aan de terugkeer van deverzuimende werknemer.

Het Verzuimsteunpunt Meubelindustrie is een initiatief vanhet Arboconvenant Meubelindustrie. Achmea Mens en Werk verzorgt dedienstverlening in nauwe samenwerking met de arbodiensten Arbo Unie, ArboNed enAchmea Arbo. “Bij de verzuimbegeleiding vanuit het Verzuimsteunpunt zijn decasemanagers het eerste aanspreekpunt voor werkgever en werknemer, aldus eenwoordvoerder van het Arboconvenant Meubelindustrie. “Zij zorgen voorindividuele ondersteuning en oplossingsgerichte advisering, zonodig metassistentie van een arbeidsdeskundige. Dit betekent dat een bedrijfsarts alleenwordt ingezet als medisch advies nodig is.”(20-11-2006)

15-11-2006 16:53

sportplaza_mercator_verhoevencopijn300 universiteitsbibliotheek_utrecht_300

 instituut_beeld_geluid

ministerie_van_financien

Gisteren werden in Utrecht de nominaties voor de Nederlandse Bouwprijs bekend gemaakt.  

 

 

De Nederlandse Bouwprijs kent zes categorieën, te weten ‘Materieel’, ‘Bouwmaterialen en –systemen’, ‘Dienstverlening & communicatie’, ‘Gebouwen’, ‘Bouwwerken’ en ‘Integraal ontwerpen & bouwen’. In de categorie ‘Gebouwen’ zijn in totaal vijf projecten genomineerd. Het betreft het Amsterdamse Sportplaza Mercator (Venhoeven CS/Copijn), het Opleidingsinstituut voor Zorg & Welzijn van de Vrije Universiteit Amsterdam (Jeanne Dekkers Architectuur, de Universiteitsbibliotheek Utrecht (Wiel Arets Architect & Associates), de Atelierswoning Kapkar te Vught (Kunst & Architectuurproducties Frank Havermans) en het Muziekgebouw aan ’t IJ/BIMHuis. 

In de categorie ‘Integraal ontwerpen’ zijn er twee nominaties: de jury is allereerst onder de indruk van de wijze waarop Safire invulling heeft gegeven aan de renovatie van het ministerie van Financiën in den Haag (Safire). Dit project is het eerste PPS-project voor rijkskantoorgebouwen in Nederland. Het omvat de renovatie en herinrichting van het bestaande gebouw van 66.000 m2 met 1750 werkplekken. De Rijksgebouwendienst en het ministerie van Financiën hebben bij deze aanbesteding voor het eerst gebruikgemaakt van een zogenaamde Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO) benadering. Hierbij zijn het ontwerp, de renovatie, de financiering en aansluitend het onderhoud van het gebouw en de facilitaire dienst voor een periode van 25 jaar integraal uitbesteed aan een privaat consortium.

De andere nominatie in deze categorie betreft de projectorganisatie van de Betuweroute

 Ook in de categorie ‘Bouwmaterialen en –systemen’ is een aantal interessante nominaties te melden: zo is de jury onder de indruk van de wijze waarop Saint-Gobain Glass Nederland invulling heeft gegeven aan de glazen gevel van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ook de prefab voorgespannen heipaal van Beton Son maakt in deze categorie kans op een Nederlandse Bouwprijs. 

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de Internationale Bouwbeurs, die van 5 tot en met 10 februari 2007 gehouden wordt in de Jaarbeurs in Utrecht. (15-11-06)

14-11-2006 10:11

Grotenbreg Architecten heeft onlangs de zogenoemde Best Practice Award Gezond Binnen 2006 in de wacht gesleept. De prijs werd dit jaar voor de eerste maal uitgereikt door het Platform Binnenmilieu. Grotenbreg kreeg de prijs voor het kantoor/schoolgebouw De Kaardebol in Zutphen. Volgens de jury blinkt het gebouw uit op het gebied van energiezuinigheid en een gezond binnenmilieu.. Dit komt onder meer tot uiting in de ventilatietoevoer via een grondbuis, waardoor de massa van de grond gebruikt kan worden om koude of warme lucht (afhankelijk van het jaargetijde) in het gebouw te brengen. Ook de daglichttoetreding en het niveau van geluidsisolatie in de tussenruimtes werden door de jury geprezen. (13-11-06)

07-11-2006 15:04
Internationaal standbouwbedrijf Gielissen heeft in Hannover een nieuwe vestiging geopend. Het is de tweede Duitse vestiging voor Gielissen; eerder opende het bedrijf al een vestiging in Stuttgart. Samen met de vestigingen in Eindhoven, Amsterdam, Helmond en Deurne  bouwt Gielissen Exhibitions & Interiors al bijna 70 jaar voor klanten wereldwijd.

De leiding van de nieuwe vestiging is in handen van Ralf Banse, die een jarenlange ervaring met de tentoonstellingsmarkt in Duitsland heeft, en van start gaat met vier vaste medewerkers.

Hannover is één van de grote Duitse beurscentra met veel activiteiten en kansen. De verwachting is dan ook dat er een sterke groei en uitbreiding van de activiteiten zal plaatsvinden van Gielissen op de Duitse markt. Er is bij de start direct een meerjaren-overeenkomst met bandenfabrikant Continental gesloten voor het beheer en gebruik van de tentoonstellingsgoederen. Ook met diverse andere klanten lopen al vergaande contacten zodat er echt sprake is van een vliegende start.

Gielissen Interiors & Exhibitions is met ruim 350 medewerkers de absolute Nederlandse marktleider op het gebied van interieur- en tentoonstellingsbouw. De vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, Helmond, Deurne en Stuttgart vertegenwoordigen een omzet van 50 miljoen euro op het gebied van standbouw, conceptontwikkeling, interieurbouw, beurscoördinatie, evenementen en roadshows. (6-11)

06-11-2006 10:38
De Nacht van Beton vindt 15 november in het NederlandsArchitectuur Instituut (NAi) te Rotterdam plaats. Dit is de eerste van eenreeks exclusieve ontmoetingen waarin de synthese van architectuur enconstructie centraal staat. Projectarchitect Christos Passas van Zaha Hadidarchitects en constructeur Hanif Kara van Adams Kara Taylor engineeringconsultancy laten zien hoe die synthese tot stand is gekomen in het PhaenoScience Centre in Wolfsburg. Caroline Kruit zal spreken over architectuur enconstructie in het onderwijs en Jan Peter Wingender en Siebe Bakker besprekende resultaten van de Concrete Design Competition 2005/06. Jules Deelderluistert de zwarte nacht op met proza en muziek. Het aantal zitplaatsen isbeperkt, aanmelden kan via www.nachtvanbeton.nl.
06-11-2006 10:37

Een kwart van de ziektegevallen bij kantoorpersoneel wordtveroorzaakt door een slecht binnenklimaat. Dit kost overheid en bedrijfslevenper jaar ongeveer 5 miljard euro. Dat stelt SenterNovem in een onderzoek naarhet verband tussen energiebesparing en gezondheid.

Werkgevers kunnen deze kosten volgens SenterNovemverminderen door energiebesparende maatregelen te nemen en het binnenklimaat teverbeteren. Een goed binnenklimaat verhoogt bovendien de arbeidsproductiviteitmet 10 tot 15 procent, zo staat in het onderzoek te lezen.

SenterNovem stelt dat energiebesparende maatregelen in veelgevallen ook goed blijken voor de gezondheid van werknemers. Zelfs eenvoudigeaanpassingen, zoals het vernieuwen van luchtfilters of het goed afstellen vanventilatie, verwarming en koeling, hebben direct al een effect op gezondheid enenergieverbruik. Zo zorgt het halfjaarlijks vervangen van vuileluchtfilters in luchtbehandelingsunits voor een daling in energieverbruik énhet ziekteverzuim (0,6 procent). De arbeidsproductiviteit stijgt met schonefilters 3 procent. Bij meer ingrijpende maatregelen, zoals het isoleren vanvloeren en het plaatsen van ramen, slaan werkgevers twee vliegen in één klap:het energieverbruik daalt en het is goed voor de gezondheid. 

Door deze effecten mee te nemen, verdienen investeringen inenergiebesparing zich sneller terug dan tot nog toe werd aangenomen. Ook alswerknemers zelf de mogelijkheid hebben om de temperatuur in hun werkkamer tebeïnvloeden, blijkt dat goed te zijn voor binnenklimaat enenergierekening. (Bron: Vakblad Arbo).

06-11-2006 10:36

Buhrmann heeft in het derde kwartaal van 2006 een 4 procent hogereoperationele winst behaald. De prestaties van de handelaar in kantoorartikelenin het voor het bedrijf zeer belangrijke Noord-Amerika stelden echter teleur,zo meldt MarketingData.

Buhrmann boekte een 3,9 procent hoger bedrijfsresultaat van63,6 miljoen euro bij een omzet van 1,52 miljard euro. Dat is 2 procent meerdan in het derde kwartaal van vorig jaar. De nettowinst steeg van 29,3 miljoeneuro naar 32,3 miljoen. Dit maakte het bedrijf uit Amsterdam deze week bekend.

De onderneming haalde een totale omzet bij Office ProductsNoord-Amerika van 784,8 miljoen euro. Dat stond gelijk aan de opbrengst in hetderde kwartaal van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat daalde echter 4,5 procent,tot 39,3 miljoen euro. Bij Office Products Europa wist Buhrmann wel een hogereomzet te halen. Dat bedrijfsonderdeel verkocht voor 243,5 miljoen euro (ofwel8,5 procent) meer. Deze divisie is goed voor ruim 16 procent van de totaleomzet.

06-11-2006 10:36


André Jansen heeft per 1 november afscheid genomen als algemeen directeur van Dauphin. De bureaumeubelfabrikant meldt dat Jansen in goed overleg met de overige aandeelhouders gestopt is. Jansen, die sinds eind 2004 aan Dauphin Benelux verbonden was, treedt tevens terug als aandeelhouder.

De directie wordt voorlopig gevoerd door P. Rau in samenwerking met U. Weinert, beiden van Dauphin Office Interiors Holding. Met in totaal negentien dochter- en verkooporganisaties, tien productielocaties in binnen- en buitenland, alsmede licentiehouders en vertegenwoordigingen in 54 landen is de Dauphin Groep één van de grootste bureaumeubelproducenten van Europa. Nadere informatie: www.dauphin.nl.

06-11-2006 10:35

De website van het Amsterdamse architectenbureau VenhoevenCS (ontworpen door Simon Davies en Lauran Schijvens van Studio LSD), heeftde juryprijs gewonnen in de verkiezing van de beste website van Nederlandse architecten.Deze verkiezing werd georganiseerd door ArchiNed, de architectuursite vanNederland.

De site van BAR architecten, een ontwerp van Ben Laloua insamenwerking met Maurits de Bruijn, ontving de tweede prijs. StrootmanLandschapsarchitectens website (een ontwerp van Nick Koning en Wijbrand Stet)kreeg de derde prijs. De gelijktijdige online verkiezing van de publieksprijsging naar de website van bureau SLA, ontworpen door Henk Jan Bouwmeester enBarry Salomons.

ArchiNed hoopt met deze verkiezing de grafische,inhoudelijke en interactieve kwaliteiten van websites van architecten aan deorde te stellen. De oproep om websites te nomineren voor de titel BesteArchitectenwebsite van Nederland leverde 135 inzendingen op. Uit dezeinzendingen maakte het ArchiNed-team een eerste grove selectie waarbij geletwerd op vormgeving, navigatie, gebruikersvriendelijkheid en informatiefgehalte. In samenspraak met de jury, die bestond uit Aaron Betsky (directeurNederlands Architectuurinstituut), Willemien van Duijn (architect buro 3) enFred Inklaar (grafisch ontwerper), werd daaruit een shortlist van 15 websitessamengesteld. Daaruit heeft de jury drie winnaars gekozen. 

Over de winnaar Venhoeven CS meldde de jury: “Een bijzondercomplete website met een duidelijke structuur, met veel informele extra’s. Dewebsite verdwijnt net niet achter de over-the-top vormgeving.” Tegelijkertijdprijst de jury de website vanwege de mooie gelaagdheid, het sorteren opprojecten werkt goed, de site is actueel en wordt goed bijgehouden. 

Nadere informatie over de winnende site: www.venhoevencs.nl.

01-11-2006 11:55

Het Congres Gezond Binnen 2006 vindt aanstaande donderdag inde Meervaart in Amsterdam plaats. Het jaarlijkse congres dat voor de derde keerachtereenvolgens plaatsvindt, staat deze keer in het teken van ‘Best Practices’,zowel in woningbouw, maar ook in onderwijsgebouwen en in kantoren. InScandinavische landen is hierover al veel onderzocht. Professor Olli Seppänenvan de Helsinki University of Technology geeft daar een lezing over. Nieuw ditjaar is het eerste Nationale Ventilatiedebat. Uitgesproken voor- entegenstanders van bepaalde systemen krijgen de gelegenheid in discussie metelkaar en met de zaal te gaan. Meer informatie: www.gezondbinnen.nl.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >