Nieuws


21-12-2018 8:30

De veertiende editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar – dé architectuurprijs van Nederland – gaat 22 januari van start. Vanaf die dag zijn architecten en opdrachtgevers uitgenodigd om hun beste gebouw op www.gebouwvanhetjaar.nl in te zenden.

De verkiezing wordt geleid door een zeskoppige jury met Jort Kelder als juryvoorzitter. Zij beoordelen de gebouwen in de categorieën Identiteit & Icoonwaarde, Leefbaarheid & Sociale Cohesie, Stimulerende Omgevingen, Particuliere Woonbeleving. De uitreiking vindt plaats op 17 mei 2019. De Volkskrant is ook dit jaar weer mediapartner.

www.bna.nl


Deel op Social Media18-12-2018 10:00

De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) en Stichting Professional Experience Programme (PEP) gaan met ingang van 1 januari 2019 gedurende 2 jaar een intensieve samenwerking aan. Stichting PEP is de geaccrediteerde aanbieder van het geïntegreerde programma voor beroepservaring.

BNA draagt de komende twee jaar zorg voor de praktische uitvoering van het PEP-programma. Afgestudeerde architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten doen via het twee jarige programma beroepservaring op via een meester-gezel-traineeship. Intentie is om na twee jaar het PEP-programma volledig te integreren binnen BNA.

Jeroen van Schooten, bestuursvoorzitter Stichting PEP: “Als architect en bureau-eigenaar weet ik: beroepservaring opdoen is cruciaal voor de rest van je loopbaan. Je leert er praktijkzaken die in architectuuropleidingen niet aan de orde komen. Meegaan naar een presentatie of acquisitiegesprek, meekijken bij een honorarium- en contractonderhandeling en noem maar op. Geen wonder dat het aantal kandidaten momenteel snel groeit. En ideaal dat we deze groei nu in goede banen kunnen leiden door samen op te trekken met de BNA.”   

BNA-directeur Fred Schoorl: “Het succes van het PEP-programma is te danken aan de inzet van vele professionals en partners in de afgelopen jaren. Het doel van onze samenwerking is om de continuïteit van het programma verder te versterken. Wat helpt, is dat nut en noodzaak van het programma inmiddels door alle betrokkenen worden onderschreven. Ik ben ervan overtuigd dat een beroepservaringsperiode bijdraagt aan een hogere waardering van het beroep, zowel in de maatschappij als in de markt.”

www.bna.nl


Deel op Social Media07-12-2018 8:30

De Nederlandse architectensector is in beweging. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Bureau Architectenregister, Atelier Rijksbouwmeester en de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus.. 

Het veld waarin architecten werkzaam zijn, is in de afgelopen twee decennia drastisch gewijzigd. Nieuwe regels, nieuwe spelers, nieuwe technologie en een diepe economische crisis hebben gevestigde verhoudingen en relaties in het veld waarin architectenbureaus werken diepgaand getransformeerd.  

De rol en positie van de architect is door deze transformatie onder druk komen te staan en meer hybride geworden. Deze ontwikkelingen vinden niet alleen in Nederland maar ook internationaal plaats. Dit in een tijd waarin juist de specifieke vaardigheden en verbeeldingskracht van architecten bij het creëren van meer leefbare, duurzame en sociale leefomgeving onmisbaar zijn.

 

Het onderzoek zoomt in op de impact die de crisis had op de werkgelegenheid en structuur van de bedrijvigheid, het veld van architectonisch ontwerp en de gevolgen voor de innovatiekracht van de branche. De onderzoekers adviseren de onderwijsinstellingen, architectuurinstellingen, de beroepsgemeenschap, de Rijksbouwmeester en Bureau Architectenregister om in te blijven zetten op ondernemerschap, verbreding, specialisatie, schaalvergroting, samenwerkingen, opdrachtgeverschap, een grotere rol voor de overheid en onderzoek. Ondanks een toename van het aandeel vrouwen, heeft de architectenbranche volgens de onderzoekers nog veel te winnen op het gebied van een meer evenredige man-vrouwverhouding.

 

Annemiek Rijckenberg, tot 1 december voorzitter Bureau Architectenregister: “Met dit onderzoek zijn gegevens en waarnemingen uit heel verschillende hoeken bij elkaar gebracht. Voor de insiders geen verrassingen, maar toch weer erger dan ik dacht. Door de uitgedragen vitaliteit van de branche, de vele prijsvragen en bekroonde projecten wordt wel eens vergeten dat de crisis de brede basis onder de top heeft versmald. De grote verbouwing van Nederland die nodig is voor de energietransitie, de wateropgave en de volkshuisvesting kan volgens mij niet zonder ontwerpkracht en creativiteit.”

 

Nathalie de Vries, voorzitter van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, is blij dat er een onderzoek ligt dat een aantal problemen in de branche opnieuw agendeert. “Het is duidelijk dat er op het punt van ondernemerschap, opleiding en positie zaken moeten verbeteren. Ik zie de aanbevelingen dan ook als een erkenning voor de koers waarmee de BNA samen met anderen resultaten boekt – van beter ondernemerschap tot nieuwe competenties en maatschappelijk resultaat. Laten we de handen ineen slaan voor de maatschappelijke meerwaarde van ons vak. En laten we hierbij de mens voorop stellen.”

 

Floris Alkemade, Rijksbouwmeester: “Architecten in Nederland zijn doorgaans uitstekend opgeleid. Het is een sector die ook internationaal volop aanzien geniet. Het onderzoek toont aan dat we ontwerpers de goede vragen moeten stellen en ze meer en eerder moeten koppelen aan grote maatschappelijke opgaves als klimaatverandering en sociale segregatie.”  

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Prof. Robert Kloosterman en MSc Rosa Koetsenruijter van het Centre for Urban studies/GPIO van de Universiteit van Amsterdam ter gelegenheid van het symposium over het 30-jarig bestaan van Bureau Architectenregister op 6 december 2018 in Den Haag. Het rapport wordt aangeboden aan Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierbij roept de architectenbranche haar op om in het Kabinet actief de rol van ambassadeur van ‘ontwerpkracht’ bij maatschappelijke uitdagingen te vervullen en deze als overheid te benutten om de toekomst voorstelbaar te maken en daarmee het draagvlak en enthousiasme voor de nodige maatschappelijke transities te vergroten.

http://files.smart.pr/62/0f8510f87011e8a2f4f31ac9657a8d/Rapport-Architectenbranche.pdf

www.bna.nl


Deel op Social Media07-12-2018 8:00

Nederland neemt deel aan de 22e Triennale di Milano. Guus Beumer, directeur van Het Nieuwe Instituut, krijgt opdracht voor samenstellen Nederlandse bijdrage aan het evenement, dat van 1 maart tot 1 september 2019 plaatsvindt in Milaan.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Guus Beumer, directeur van Het Nieuwe Instituut, opdracht gegeven de Nederlandse bijdrage aan de 22e Triennale di Milano te verzorgen. Met het thema Broken Nature: Design Takes on Human Survival, onderzoekt curator Paola Antonelli welke rol design kan spelen bij het herstellen van de relatie tussen de mens en zijn omgeving, in zowel natuurlijke als sociale ecosystemen. 

Guus Beumer, Angela Rui, Ellen Zoete, Francien van Westrenen en Marina Otero Verzier. (Foto: Daria Scagliola)

De Nederlandse bijdrage I See That I See What You Don’t See reageert op het overkoepelende thema van de Triënnale met een presentatie over onze relatie tot duisternis. De tentoonstelling en het publieksprogramma worden samengesteld door Angela Rui (onafhankelijk curator en onderzoeker) in samenwerking met Marina Otero Verzier (director of Research Het Nieuwe Instituut) en Francien van Westrenen (hoofd Agentschap Het Nieuwe Instituut).
 
De presentatie tijdens de 22e Triënnale kent tevens een parallelprogramma dat zowel in het Palazzo dell’Arte in Milaan als in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam zal plaatsvinden. De komende maanden zullen de deelnemers aan de Nederlandse presentatie bekend worden gemaakt. 

www.hetnieuweinstituut.nl


Deel op Social Media05-12-2018 10:00

Per 1 januari 2019 maakt Ernstjan Cornelis, directeur uitvoering en financiën bij atelier PRO, de overstap naar KCAP in Rotterdam waar hij managing director wordt.

Tijdens zijn loopbaan heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van atelier PRO. Samen met Dorte Kristensen is het gelukt om het bureau door de crisis te loodsen. Atelier PRO heeft grote waardering voor wat hij de afgelopen jaren heeft betekend voor het bedrijf en gunt hem deze mooie loopbaanstap van harte.

Voor de continuïteit van atelier PRO zal Ernstjan in 2019 nog 1 dag per week werken aan de overdracht van lopende projecten.

www.kcap.nl

Deel op Social Media
05-12-2018 8:30

Op 3 december is de negende editie van de nationale prijs NRP Gulden Feniks 2019 van start gegaan. Met deze jaarlijkse prijs brengt NRP excellente renovatie- en transformatieprojecten voor het voetlicht om de brede vakwereld inspiratie te bieden.

Renovatie en (gebieds-)transformatie vormen een steeds groter onderdeel van de bouwopgave. Er is veel meer bestaand vastgoed dan we ooit nog nieuw zullen bouwen. De impact van de bestaande gebouwde omgeving is dan ook ontzettend groot. Onze woningvraag, energieopgave en klimaatopgave zijn alleen haalbaar als we debestaande gebouwen gebruiken.

Dit jaar is de prijs vernieuwd. Inzendingen kunnen betrekking hebben op projecten waarbij sprake is van renovatie of transformatie op verschillende schaalniveaus: voor een gebouw, een complex van gebouwen of een gebiedsontwikkeling. Hiernaast kan een wildcard als extra prijs worden uitgereikt. Ook kan iedereen een project voordragen voor de NRP Gulden Feniks 2019.

Wie wil meedingen naar de prijs kan hiervoor een inzending doen. De procedure en de voorwaarden zijn beschreven in het reglement, dat te vinden is op de website van de NRP Gulden Feniks. De inzendtermijn sluit op 1 maart 2019.Ook is het mogelijk om een project voor te dragen. Alle informatie is te vinden op de website van de NRP Gulden Feniks. Voordrachten kunnen worden gedaan tot en met 11 februari 2019. De betrokkenen bij de voorgedragen projecten worden uitgenodigd om een inzending te doen.

NRP is het kennisplatform voor het duurzaam (her)gebruik van de bestaande omgeving door kennisontwikkeling, verbinding en inspiratie. Om te leren van innovatieve en succesvolle projecten reikt NRP ieder jaar de NRP Gulden Feniks uit aan de beste en meest innovatieve (gebieds)transformatie- en renovatieprojecten van Nederland; de 'Oscars' van de Nederlandse bouwwereld.

www.nrp.nl


Deel op Social Media
04-12-2018 13:30

In opdracht van HollandPTC heeft Gortemaker Algra Feenstra het behandelingscentrum voor protonentherapie ontworpen. Afgelopen vrijdag vond de officiële opening plaats. Het medisch centrum is een samenwerking tussen TU Delft, EMC, LUMC, VUmc, AMC en Antoni van Leeuwenhoek. 

Naast de behandeling van patiënten, speelt het medisch centrum ook een belangrijke rol in het wetenschappelijk onderzoek naar bestraling met protonen. Het gebouw beslaat circa 8.000 vierkante meter. In de protonenkliniek kunnen jaarlijks circa zeshonderd kankerpatiënten worden behandeld.

Het state of the art ontwerp plaatst de modernste hightech apparatuur in een humane omgeving waar patiënten zich op hun gemak kunnen voelen. Het heldere gebouw geeft vorm aan hoogwaardige gespecialiseerde zorg met een menselijke maat, waarbij het welzijn van de patiënt centraal staat. De groene en open ruimtes in het gebouw zorgen ervoor dat er volop daglicht naar binnen komt. Dit komt het herstel en welbevinden van de patiënt ten goede.

Het ontwerp ademt transparantie en rust. Zo kijk je door de glazen gevel vanuit de centrale ontvangstruimte uit over het voorplein en het water waarmee de kliniek is omgeven. HollandPTC beschikt over drie bestralingsruimtes, een aparte bestralingsruimte die gereserveerd is voor onderzoeksdoeleinden, een dagbehandelingsruimte en een buitenterras. Het gebouw is voorzien van een isolerend vegetatiedak dat regenwater buffert en zuivert. Ook dempt dit geluiden van buitenaf, wat bijdraagt aan de serene rust dat het ontwerp ademt.

“Belangrijk bij het ontwerpen van een bestralingskliniek is dat de patiënt wordt opgevangen in een geruststellende en humane omgeving. De patiënten die hier komen zijn ziek en gespannen. We willen dat de patiënten en hun familie zich op hun gemak voelen in het gebouw, dat was ons uitgangspunt bij het ontwerp,” aldus Rob Bouwmeester, senior architect bij Gortemaker Algra Feenstra. “We hebben in het ontwerpproces niet alleen goed geluisterd naar de toekomstige gebruikers van het gebouw, waaronder artsen, verpleegkundigen en patiënten, maar ook naar de technici. Hun voorkeuren en wensen zijn verwerkt en afgestemd in het ontwerp.”

www.gaf.eu


Deel op Social Media
Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >