Nieuws


27-10-2014 8:30

Dutch Design Week (DDW) kijkt terug op een geslaagde dertiende editie. Ondanks het herfstweer verliep het negendaagse evenement volgens de organisatie in een optimistische sfeer. Naar schatting bezochten ruim 250.000 mensen de DDW.

Onder de vlag van het thema UP toonde het programma werk van gerenommeerde ontwerpers, maar bood het ook veel ruimte voor jong talent en het experiment. "Mede dankzij de aandacht van een groot aantal professionals uit de designwereld, het bedrijfsleven en de mediapartners bewees het evenement zijn functie als internationaal podium voor design", aldus een woordvoerder. "Met name de weekenden waren drukbezocht."

De DDW-ambassadeurs leverden ook dit jaar een belangrijke bijdrage aan de week. Kunstenaar Arne Hendriks speelde een actieve rol en gaf met de projecten ‘FATberg’ en ‘Age of Wonderland’ blijk van een sterk maatschappelijk engagement. Scholten & Baijings droeg inhoudelijk bij met de expositie ‘Design in Full Colour’ en inspireerde 150 jonge designers tijdens een geslaagde collegetour in het Klokgebouw.

Er was dit jaar veel aandacht voor nieuw gebruik van bestaande grondstoffen en materiaalonderzoek. Opvallend vaak gebeurde dat in samenwerking, veelal in (tijdelijke) collectieven. Een hoofdrol was weggelegd voor social design, een stroming die duurzame alternatieven biedt voor tal van aspecten in onze samenleving. Martijn Paulen, directeur Dutch Design Week: "Tijdens DDW blijkt de drang van ontwerpers om samen de wereld beter maken door te werken in andere configuraties. Ontwerpers, maar ook wetenschappers, kunstenaars, uitvinders, studenten en andere creatieven hebben ideeën en oplossingen voor de uitdagingen van vandaag. Dat hebben ze de afgelopen week opnieuw bewezen. Dat stemt zeer optimistisch."

Nog veel meer dan voorgaande jaren waren zakelijke rondleidingen een onderdeel van het business pakket, naast een uitgebreid programma van onder meer lezingen, seminars, workshops, netwerkbijeenkomsten en talkshows. Daarin werden persoonlijke contacten en inhoudelijke verbindingen voor de toekomst gelegd tussen creatieven, bedrijfsleven, maakindustrie, kennisinstellingen en overheden. Nieuw dit jaar was ABN AMRO | DDW Business Lounge op het Ketelhuisplein, dat fungeerde als startpunt van zakelijke rondleidingen en ontmoetingsplek voor kennisuitwisseling en netwerken. Het bedrijfsleven, waaronder Volvo, Philips, ABN AMRO, Eneco en Vlisco, verbonden hun relaties letterlijk aan de designwereld.

www.ddw.nl

Deel op Social Media

25-10-2014 11:06

Architecten zijn niet alleen goede ontwerpers, ze kunnen in de realisatiefase bovendien een leidende, risicodragende rol spelen. Het realisatieproces verloopt hierdoor efficiënter en de uiteindelijke (bouw-)kwaliteit is hoger. Dat betogen architecten Menno Rubbens (Cepezed Projects) en Pierre Maas (Rothuizen) op woensdag 29 oktober in Rotterdam tijdens expertmeeting ‘Re-engineering the architect, de bouwende architect’.

Ook Dirk Groeneveld (Interdam), Michiel Terpstra (BAM), Jaco de Bruijn (Zri) en Victor Frequin (OeverZaaijer) zijn sprekers. Directeuren van onder meer Geurst & Schulze, Kraaijvanger, KCAP, DJGA, Satijnplus, IAA en Diederendirrix hebben zich al aangemeld voor de bijeenkomst.

Rubbens en Maas lichten toe hoe zij bij bouwprojecten de leiding op zich nemen en gaan in op de voordelen van deze aanpak voor opdrachtgevers. Maar, ook de eventuele nadelen komen aan bod. En: is deze rol voor alle architecten weggelegd, of vraagt het te specifieke capaciteiten? De sprekers beantwoorden vragen uit de zaal, maar worden ook kritisch bevraagd door een expertpanel.

Architect Menno Rubbensis partner van projectontwikkelaar Cepezed Projects, dat is ontstaan uit architectenbureau Cepezed. Dit bureau besloot de grip op het bouwproces te vergroten, toen het reguliere bouwproces vaak niet tot de gewenste kwaliteit leidde. Rubbens gelooft dat design-driven realisatieprocessen in de bouw leiden tot innovatie en meer kwaliteit.

Pierre Maasontwikkelde de BouwmeesterPro-methode met zijn bureau Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen. Het bureau coördineert de realisatie zelf. Niet alleen de ontwerpfase, maar ook de engineering en de uitvoering pakt Rothuizen integraal op. Zo houdt het bureau directe controle over de bouw, benut het de expertise van de toeleveranciers optimaal en kan het – naar eigen zeggen – tegen een lagere prijs meer kwaliteit realiseren.

Dirk Groeneveldis productmarktontwikkelaar bij Interdam en was als toeleverancier en bouwpartner betrokken bij de realisatie van het Cepezed-gebouw aan de Phoenixstraat in Delft, de beide CitizenM hotels op Schiphol en in Amsterdam en het Shakespeare Theater in Stratford-upon-Avon.

Michiel Terpstrais vestigingsleider BAM Gebouwservices, regio Midden. BAM biedt totaaloplossingen op het gebied van huisvesting voor bedrijven en instellingen, in alle sectoren van de markt. Terpstra was spreker op de bijeenkomst Re-engineering the architect #3, over ketensamenwerking. Is de aanpak die vandaag wordt gepresenteerd wezenlijk anders?

Jaco de Bruijnis projectmanager bij bouwadviesbureau ZRi. De Bruijn heeft ruim 10 jaar ervaring in het projectmanagement van diverse bouwprojecten, waarin architect, bouwmanager en bouwbedrijf volgens verschillende rolverdelingen met elkaar samenwerkten. De Bruijn kan ook vertellen welke criteria voor opdrachtgevers meespelen bij het kiezen van organisatievormen binnen de bouw.

Victor Frequinis zakelijk directeur van OeverZaaijer architectuur en stedebouw en zelfstandig ondernemer. Daarnaast is hij voorzitter van de cao-onderhandelingsdelegatie namens de BNA en bestuurslid van Holland Property Plaza en de Nederlandse Vastgoedsociëteit Amsterdam. Frequin heeft ruime ervaring met de dagelijkse bureaupraktijk en zal vanuit dit perspectief reageren.

De bijeenkomst maakt onderdeel uit van 'Re-engineering the architect', een reeks expertmeetings over nieuwe rollen en verdienmodellen van architecten, gebaseerd op de BNA Dienstenkaarten. Eerdere bijeenkomsten in deze reeks: 'de ontwikkelende architect', 'de strategische architect' en 'de ketenarchitect'.
 

Deel op Social Media

17-10-2014 8:33

Tijdens Dutch Design Week organiseert Het Nieuwe Instituut een publiek debat over de toekomst van het ouder worden. Daarin zullen niet de beleidsmatige en technologische oplossingen centraal staan, maar de wensen en behoeftes van degenen die straks zelf oud zullen zijn.

Sprekers uit de zorgsector, de designsector en de overheid zullen het debat inleiden, waarna het publiek wordt uitgenodigd om de wezenlijke vraag: ‘Hoe wil jíj oud worden?’, te beantwoorden.

 

Onder meer door vergrijzing dreigen de zorgkosten onbetaalbaar te worden. Bij de herziening van het huidige zorgsysteem wordt veel verwacht van technologische ontwikkelingen (zoals zorgrobots) en van slimme designoplossingen, maar deze sluiten niet altijd aan op de daadwerkelijke behoefte van de (toekomstige) oudere. Tegelijkertijd worden door de decentralisatie lokale overheden verantwoordelijk voor de thuiszorg. Samen met de gemeente Eindhoven bekijkt Het Nieuwe Instituut de belangen van de zorgsector, de technologische initiatieven, de designers én de mensen waarvoor het beleid en de systemen daadwerkelijk worden ontwikkeld.

Met het debat ‘Hoe wil jij oud worden?’ wordt een eerste stap gezet in het bij elkaar brengen van deze sectoren en individuen, om samen aan een gedeelde visie op de te werken. Met als doel ervoor te zorgen dat, ‘de jongere van nu zich mede-eigenaar gaat voelen van de inrichting van zijn toekomst als oudere’, aldus Tim Vermeulen, programmacoördinator van Het Nieuwe Instituut.

Sprekers en panelleden: Rob Hebing, Arne Hendriks, Hetti Willemse, Fabrizio Greidanus en Renate Richters.

Het debat ‘Nieuw Oud, Hoe wil jij oud worden?’ is een voorproef van het onderzoeksproject Nieuw Oud, een samenwerking tussen gemeente Eindhoven en Het Nieuwe Instituut, platform voor architectuur, design en e-cultuur. In Nieuw Oud wordt de praktijk rondom zorg en gezondheid voor ouderen in Eindhoven van nabij bestudeerd en gekeken hoe ethische en maatschappelijke vragen rond innovatie zichtbaar en bespreekbaar gemaakt kunnen worden vanuit verschillende ontwerpdisciplines. Nieuw Oud gaat in november 2014 van start.

www.hetnieuweinstituut.nl

Deel op Social Media

15-10-2014 15:56

Tijdens het congres Green Buildings op 30 oktober in De St@art in Apeldoorn wordt voor de vierde maal de Award Duurzame Architectuur uitgereikt. De inzendingen waren dit jaar volgens de jury van een hoog niveau, wat heeft geleid tot acht nominaties voor de prestigieuze prijs. 
 

Uiteindelijk zijn de volgende projecten genomineerd:

1.     Biologische boerderij Veld en Beek, Doorwerth 

2.     Dunea, Zoetermeer 

3.     Lyceum Schravenlant, Schiedam

4.     Tennet TSO (MCE gebouw), Arnhem

5.     Distributiecentrum Nature’s Pride, Maasdijk

6.     Nutricia Research, Utrecht

7.     Gemeentekantoor Europapark, Groningen

8.     Watertoren Noord, Groningen
 

De Award wordt uitgereikt aan een project met een bijzondere duurzaamheidsprestatie. De prestatie kan liggen op people-, planet- en profit-aspecten. Voor het eerst dit jaar is er aandacht voor de circulaire economie en de circulariteit van gebouwen. De inzendingen laten zien dat duurzaamheid en circulariteit zowel in het proces als in technische aspecten kan worden geïntegreerd. Zo zijn er onder andere diverse samenwerkingsverbanden te herkennen in de verschillende inzendingen. Tevens is er veel aandacht besteed aan de flexibiliteit van de projecten en de geschiktheid voor andere toekomstige bestemmingen tijdens de levensduur.
 

De jury bestaat dit jaar uit Hidde van der Kluit (voorzitter), professor Anke van Hal (DGBC), Willem Lageweg (MVO Nederland), Titia Siertsema (Uneto-VNI) en Gijs Verweij (voorheen Wereldhave). Bram Adema (CFP) is secretaris. De drie meest inspirerende projecten worden beloond met de Award Duurzame Architectuur.
 

Vakevenement Building Holland en Corporate Facility Partners (CFP) tekenen voor de organisatie van het Green Buildings congres. Tijdens Green Buildings 2014 gaan diverse sprekers in op de circulaire economie, de context van duurzaamheid en wat circulaire principes kunnen betekenen voor gebouwen. 
 

Inschrijven kan via  www.cfp.nl. Meer informatie over het congres is tevens te vinden op www.buildingholland.nl en http://www.fmn.nl./


Deel op Social Media

15-10-2014 15:06
Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is met de zogeheten IPKW-Collectie vertegenwoordigd op de Dutch Design Week 2014 in Eindhoven.
 
De IPKW-Collectie bestaat uit meubels ontworpen door de op het park gevestigde productdesigners Klaas Kuiken en Luuk Wiehink en is gemaakt van materiaal afkomstig van industriële (productie)processen op IPKW.
Kuiken en Wiehink zijn langs verschillende bedrijven op IPKW geweest om te bekijken welke materialen geschikt zijn voor het maken van meubilair. Door in te grijpen in de industriële (productie)processen en een onderdeel hiervan te gebruiken in hun ontwerpen, willen zij de schoonheid van de hedendaagse maakindustrie laten zien.
De uiteindelijke collectie bestaat uit lampen van vezeldoekjes (Freudenberg), stoelpoten, tafels en krukjes van Accoya hout (Accsys Technologies), kuipstoelen van aramide (Teijin Aramid) en tafelbladen en zitvlakken voor krukjes van petflessen (4Pet Recycling).
 
De collectie is een concreet voorbeeld van synergie tussen de creatieve industrie en de maakindustrie. IPKW ziet het als haar taak om deze twee sectoren – beide breed vertegenwoordigd op het innovatieve bedrijventerrein – meer en beter met elkaar te verbinden. Dat gebeurt onder andere in Gebouw SB, waar zowel startende als reeds succesvolle (product)designers laagdrempelig ruimte kunnen huren en gebruik kunnen maken van een gedeelde werkplaats.
De IPKW-Collectie is tijdens de Dutch Design Week onder de noemer ‘real industrial design’ te bewonderen bij Eat Drink Design @ Kazerne aan de Paradijslaan 2-8 in Eindhoven. Tevens wordt de collectie in gebruikgenomen als interieur voor het nieuwe parkrestaurant op IPKW, dat op 11 oktober openging.
 
 
15-10-2014 13:14
Atelier to the Bone (AttB) heeft de ontwerpwedstrijd voor het nieuwe concept Broeinest gewonnen. Broeinest is een inspirerende ruimte van zevenhonderd vierkante meter met gratis flexplekken voor (interieur)architecten en andere creatieve ondernemers op de begane grond van het Glasgebouw op de Strijp-S in Eindhoven. Broeinest, een initiatief van Baars & Bloemhoff, opent op 8 januari de deuren als multifunctionele ontmoetings- en samenwerkingsplek.
 
Broeinest speelt in op de sociale, ecologische en economische veranderingen, waaronder de veranderde werkomgeving. Door flexwerken moeten werkplekken steeds beter ontworpen zijn en meervoudig ruimtegebruik moet mogelijk zijn. Broeinest is een ruimte die zich die zich aanpast aan de behoefte van gebruikers, de (interieur)architecten en creatieve ondernemers. Zo kan het dienen als werkplek, ontmoetingsplek, atelier, showroom voor ontwerpen en innovatieve materialen, en in het weekend als ruimte voor workshops.
 
 
Het jonge architectencollectief AttB begreep de ontwikkeling waar Broeinest op inspeelt en diende naar aanleiding van de ontwerpwedstrijd voor de gehele benedenverdieping van het Glasgebouw een interieurontwerp in. “Ons ontwerp is geïnspireerd op de magazijnstellingen van Philips die vroeger in het Glasgebouw stonden. Ons ontwerp bestaat uit een multifunctioneel meubel dat gemaakt is uit computergestuurd gefreesd plaatmateriaal. Hierdoor kan het makkelijk ge(de)monteerd worden. Het is eenvoudig in gebruik en open voor veranderingen, net als Broeinest”, aldus Jeroen van Aerle en Beerd Gieteling van AttB.
 
Bart Dekkers, directeur van Baars & Bloemhoff en initiatiefnemer van Broeinest: “Het belangrijkste doel van Broeinest is het faciliteren van de (interieur)architect en de creatieve maker uit de regio Eindhoven. Met het dynamische voorstel van AttB wordt interactie gestimuleerd. Het samenwerken, informeren en presenteren van ontwerpen, ideeën en materialen staat erin centraal en sluit dus perfect aan op de activiteiten die Broeinest wil faciliteren.”
 
De jury van de ontwerpwedstrijd stond onder leiding van oprichter van ontwerpbureau M+R interior architecture, Hans Maréchal, en eigenaar van ontwerpstudio voor interieurarchitectuur en ruimte vormgeving, Gabor Disberg.
 
Broeinest is een initiatief van Baars & Bloemhoff in samenwerking met Interface, Forbo en DRT Gietvloeren. Tijdens de Dutch Design Week (18 tot 26 oktober) zal de ruimte waar Broeinest in januari geopend wordt voor het eerst worden opengesteld voor publiek. Samen met alle partners wordt op de locatie een selectie aan innovatieve vloer- en plaatmaterialen getoond. Verder zal de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten uit Den Haag eindwerken van studenten exposeren en zal illustrator, wannabe tattoo-artiest en grafisch ontwerper Thomas Brouwer volgens een nieuwe methode live tatoeëren op een bijzondere plek. 

Deel op Social Media

14-10-2014 9:00

De Houtprijzen 2014 zijn tijdens de Houtdag 2014 (op maandag 6 oktober) bekend gemaakt. Innovatie, architectuur, publieksprijs, oeuvreprijs en een Woodchallenge voor jong talent kwamen achtereenvolgens aan bod met een uitgebreide toelichting van de jury. De prijzen werden uitgereikt tijdens de internationale Houtdag in het Hulstkamp Gebouw te Rotterdam en zijn een initiatief van Centrum Hout en VVNH.

‘Opdrachtgevers kunnen haast niet anders dan deze innovatie omarmen en er praktische uitvoering aan geven’, zo concludeerde de jury en verkoos de opvouwbare sluisdeuren van Royal Haskoning  tot winnaar van de Houtinnovatieprijs 2014. Jack de Leeuw, jurylid en directeur SBRCURnet overhandigde de Houtinnovatieprijs aan de uitvinder. “Door gebruik te maken van de materiaaleigenschappen van tropisch hardhout, het wegnemen van materiaalbeperkingen, door slim ontwerpen en het inpassen van no-nonsens techniek heeft Van Stralen een product weten te ontwikkelen dat de grootschalige toepassing van houten sluisdeuren in Nederland, maar ook daarbuiten, mogelijk maakt; niet alleen voor nieuwe, maar juist ook in bestaande sluizen.” Hans van Stralen, senior constructief specialist bij Royal HaskoningDHV, ontwikkelde een oplossing waarmee de toepassing van houten sluisdeuren een boost krijgt; de opvouwbare sluisdeur. Is de toepassing van houten sluisdeuren nu grotendeels beperkt tot sluizen met een breedte van 13 meter, met deze toepassing kan dit verbreed worden tot 20 à 25 meter. De vouwdeur draagt de krachten veel eleganter af dan traditionele puntdeuren. Voordeel hiervan is dat de sluisdeur veel lichter kan worden uitgevoerd, omdat de krachtsoverdracht van boogdeuren heel efficiënt is ten opzichte van de traditionele puntdeur.

De Houtarchitectuurprijs 2014 ging naar Rotterdam Centraal. ‘Het nieuwe Rotterdam CS is een icoon op het gebied van hedendaagse architectuur waarbij hout het station, ondanks haar immense schaal, menselijk maakt. Hout is bepalend, zonder dominant te zijn’ De jury was unaniem in haar besluit Rotterdam CS de eerste prijs van de Houtarchitectuurprijs 2014 toe te kennen’. Juryvoorzitter en BNA-directeur Fred Schoorl  overhandigde daarom de bokaal van de Houtarchitectuurprijs ‘de Krul’ aan Team CS, een samenwerkingsverband tussen Benthem Crouwel Architects, MVSA Meyer, Van Schooten Architecten en West 8. In totaal kende de Houtarchitectuurprijs in 2014 tweeënvijftig inzendingen.

Verder werd ook de Publieksprijs uitgereikt. Het project dat van alle Houtprijs inzendingen de meeste stemmen kreeg was dit jaar De Karel Doorman te Rotterdam van Ibelings van Tilburg Architecten (Rotterdam). Dit project kreeg met 532 stemmen veruit de meeste waardering van het publiek.

Voor de tweede keer in de geschiedenis van de Houtprijs werd de Oeuvreprijs toegekend. Onix ontving deze prijs uit handen van Fred Schoorl gezien haar significante bijdrage aan de positionering van hout in Nederland. ‘Onix heeft sinds haar oprichting, twintig jaar geleden, onophoudelijk en op krachtige wijze hout en de toepassingsmogelijkheden van hout geherpositioneerd in de Nederlandse architectuur en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de acceptatie van hout als modern en volwaardig bouwmateriaal’, aldus de jury. Onix zond dit jaar het Traphuis te Almelo in, dat door haar bijzondere architectuur en interieur ook te zien was in de Vrienden#vanhout commercial ‘Echt hout, da’s toch het mooist’. Het bureau won in 2001 al de Houtarchitectuurprijs met haar Multifunctionele schuur te Noordlaren, gevolgd door een tweede plaats in 2003 met Ecologische zorgboerderij te Haren. In 2010 won het samenwerkingsverband Onix Achterbosch Kunstwerkende de Houtinnovatieprijs met haar houten bruggen te Sneek .

De vakjury van de studentenprijsvraag WoodChallenge selecteerde maar liefst drie prijzen die werden bekendgemaakt en uitgereikt door architect René van Zuuk.  Om recht te doen aan de verschillende type inzendingen (meubel, techniek en onderzoek) en individuele kwaliteiten werden drie inzendingen bekroond met een gedeelde eerste prijs. De prijzen gingen naar The Hocker, gemaakt door Rob Vreugdenhil  (Hout en Meubileringscollege Rotterdam - Meubel- en (scheeps)interieurbouw BOL 3, Meubel ontwerp),  de krachtsverdeling in en de sterkte van de pen-en-gatverbinding in houten sluisdeuren van Jorick van Otterloo (Technische Universiteit Delft – Civiele Techniek en Geowetenschappen – Stuctural Engineering – Steel and Timber Construction) en naar het Summerlabb,  ingezonden  door  Alice   Janssen, Floor van Schie en Marthe Doornbos (Technische Universiteit Eindhoven – Architecture, Building and Planning- Architecture, Building and Planning / Building physics services / Structural Design).

 Rotterdam Centraal is de winnaar van de Houtarchitectuurprijs 2014. (foto: Jannes Linders)

Deel op Social Media

08-10-2014 15:38
Natuurlijke materialen in het interieur, zoals massief hout en leer, verwijzen naar traditioneel vakmanschap. Tegelijkertijd zorgen LED-verlichting en modern geprint tapijt voor een eigentijdse look and feel.  Yksi Ontwerp heeft het afgelopen half jaar een nieuwe visie ontwikkeld voor de 68 schoenwinkels van de keten Manfield. Het winkelconcept steunt op de kernbegrippen ambachtelijkheid, innovatie, service en beleving. De eerste twee vestigingen van Manfield ‘nieuwe stijl’ – Kalverstraat Amsterdam en Alexandrium Rotterdam – zijn onlangs geopend.

Ons koopgedrag verandert. Enerzijds speelt internet een steeds grotere rol, anderzijds wil de consument funshoppen, plezier beleven aan het winkelen. Er moet iets te beleven zijn in de winkel. En we worden ongeduldiger, we willen de producten die we kopen zo snel mogelijk hebben, het liefst op maat. Om die veeleisende klant terwille te zijn, worden eigenheid, positionering en uitstraling voor merken steeds belangrijker. En de winkel dient aantrekkelijk te zijn.
 
Samen met de deskundigen van Manfield heeft Yksi Ontwerp de afgelopen maanden een nieuwe visie ontwikkeld. Startpunt is het gegeven dat Manfield schoenen staan voor kwaliteit.  Echt leer, goed design en vakmanschap zorgen voor een  prettige pasvorm en lange levensduur van de schoen. Dit gegeven komt terug in het interieur. Natuurlijke materialen zoals massief hout voor vloer en meubilair, leer in wanden en meubilair en industriële verlichting verwijzen naar ambachtelijkheid. In een kleine werkplaats kunnen aanpassingen gedaan worden naar de wensen van de gebruiker. Tegelijkertijd zorgt de nieuwste LED-verlichting voor een moderne uitstraling, betere uitlichting en maar liefst 85 procent reductie in verbruik.
 
Een modern geprint tapijt markeert een eiland in het midden van de winkel, met pasmeubels en grote spiegels. Ook is er een koffiebar. De voorraad is ogenomen in het winkelinterieur. Dat zorgt voor een grotere winkel en de medewerkers blijven altijd direct in contact met de klant. Een schoen die niet op voorraad is, kan meteen via de webshop worden besteld en afleverd op een van de 450 afhaalpunten van Intreza Shoepoints. 
Zo is een aantrekkelijke, warme ambiance gecreëerd. Een levendige, bedrijvige omgeving met zichtbare, actieve medewerkers, die nieuwsgierig maakt om binnen te komen. De koffie staat bruin en er kan maatwerk geleverd worden. Behalve het interieur van de Manfield winkels zijn ook de winkelpui, de schoenendoos en de grafische uitingen vernieuwd.
 
De eerste twee vestigingen van Manfield ‘nieuwe stijl’ - Kalverstraat Amsterdam en Alexandrium Rotterdam - zijn onlangs geopend. De overige winkels worden de komende tijd aangepast. 
 
 

.

Deel op Social Media

08-10-2014 15:29
De BNA roept op om alle zeilen bij te zetten zodat de invoering van de wettelijke beroepservaringperiode voor architecten per  1 januari 2015 mogelijk wordt. De branchevereniging herkent  de problemen van de studieverenigingen (in Delft, Eindhoven en Wageningen), maar is geen voorstander van uitstel.

De studenten pleiten voor uitstel omdat er nog onduidelijkheid is over de opzet en kosten. Bij aankomende architecten en de bureaus is er vooral behoefte aan meer communicatie over de voorwaarden en de plekken waar de beroepservaringperiode kan worden doorlopen. “De komende tijd vraagt nog veel inzet van de betrokkenen om de issues op orde te krijgen. De BNA levert zijn bijdrage waar mogelijk”, aldus BNA-voorzitter Willem Hein Schenk.

De BNA heeft lang gepleit voor de instelling van een verplichte beroepservaringperiode voor architecten. Die versterkt  het niveau van de in Nederland opgeleide architect, maakt een goede entree in de beroepspraktijk mogelijk, slecht drempels voor werken in het buitenland en slaat een brug tussen onderwijs en beroepspraktijk. In veel landen bestaat zo’n beroepservaringperiode al en in Nederland is een dergelijke regeling voor andere vrije beroepen ook niet ongebruikelijk.

Gezien het versterkende effect van de positie van de architectenbranche door een adequate beroepservaringperiode,  levert de BNA  een constructieve bijdrage. Zo werkt de BNA momenteel aan het verlagen van de financiële drempels voor de toegang tot de beroepservaringperiode, aan een aantrekkelijk cursusprogramma dat tegen gereduceerde deelnemerskosten door  de BNA Academie wordt aangeboden, aan het gedeeltelijk vergoeden van de opleidingskosten via het sectorplan en aan het geven van een vervolg in de nieuwe cao  aan de huidige startersregeling.

De BNA is dan ook geen voorstander van het uitstellen van  de introductie van de beroepservaringperiode. Het is goed in de voorbereiding de druk op de ketel te houden, zodat er zo snel mogelijk meer duidelijkheid ontstaat voor aankomende architecten en bureaus.

De BNA roept bureaus op de aankomende architecten werkzaam op de bureaus te laten deelnemen aan de beroepservaringperiode, om als mentor op te treden en om, waar mogelijk, beroepservaringplaatsen ter beschikking te stellen. De beroepservaringperiode is namelijk niet alleen voor de aankomende architecten van belang, maar ook voor de architectenbranche als geheel en zeker ook voor de bureaus die hierdoor jonge werknemers mee kunnen laten draaien in een solide traineeprogramma.  

Deel op Social Media

08-10-2014 15:03
Maar liefst acht - door GBO Design ontworpen - producten werden op maandag 6 oktober bekroond met de titel ‘Goed Industrieel Ontwerp’ (GIO).
 
Jaarlijks velt een vakjury een kritisch oordeel over nieuwe producten die zijn onderverdeeld in diverse categorieën. Het Helmondse ontwerpbureau GBO Design viel met de volgende producten in de prijzen:
- de Leaf van Stiels, een item uit de lijn buitenmeubilair in vervolg op de eerdere lijn speeltoestellen;
- de Briefkastklep van BBK, een praktisch product waardoor regen en wind geen kans krijgen, ‘hengelen’ onmogelijk is en warmteverlies via de brievenbus tot het verleden behoort;
- de Usefill Heater van Nikinc, eerste handheld oplaadbare mini-oven ontwikkeld voor tandartsen. Hiermee zijn obturators in 2 tot 5 seconden op bedrijfstemperatuur;
- de ShockMaster 500 van GymnaUniphy, een systeem voor radiale shockwave therapie met bijbehorende trolley;
- de Birdflat van GBO Design, een geïsoleerde en condensvrije woning voor vogels;
- de verpakking van Luiten voor Jumbo Supermarkten, een functioneel design voor de verpakking van filet américain;
- de Parkur van GBO Design, een caravanontwerp om het avontuur tegemoet te gaan, zelfs off-road;
- de Carezzo-verpakkingslijn, een lijn gericht op ouderen, waarbij in het ontwerp veel aandacht is besteed aan het gebruiksgemak voor de doelgroep.

Jeroen op ten Berg van GBO: “We zijn enorm trots dat we ook dit jaar weer een flink aantal erkenningen hebben ontvangen voor onze ontwerpen. Het blijft een groot compliment om van een kritische en onafhankelijke vakjury een schouderklopje te krijgen als het gaat om de kwaliteit van onze ontwerpen.”
 
Een week voor de Dutch Design Week vindt de feestelijke uitreiking van de GIO awards plaats in De Nederlandse Cacaofabriek te Helmond. “Dat we onze prijzen dit jaar in onze eigen stad in ontvangst mogen nemen, maakt het voor ons natuurlijk extra bijzonder”, aldus Op ten Berg.
07-10-2014 8:26

Geïnteresseerd in architectuur in het algemeen en structuralisme in het bijzonder? Dan moet u aanstaande donderdagavond in het Nieuwe Instituut in Rotterdam zijn. Aldaar verzorgd Herman Hertzberger vanaf 20;00 uur een lezing.

De titel van de lezing is 'Nederlands structuralisme toen en nu'. Aand de orde komt onder meer de vraag welke rol structuralisme speelt nog in de ontwerpen die architect Herman Hertzberger nu maakt? En hoe verhoudt zich dat tot zijn vroegere werk? In zijn lezing blikt Hertzberger terug op de aspiraties en de inspiraties achter zijn oeuvre.

Herman Hertzberger mag gelden als de nestor van de Nederlandse architectuur. Eén van zijn bekendste gebouwen is het structuralistische Centraal Beheer-gebouw in Apeldoorn.

De lezsing van Hertzberger vindt plaats in het kader van de tentoonstelling over Structuralisme, die momenteel te zien is in het Nieuwe Instituut. Onder de titel 'Structuralisme' opende op 20 september in de grote zaal van Het Nieuwe Instituut een tentoonstelling over het Nederlandse Structuralisme, een stroming in de architectuur die eind jaren '50, begin jaren '60 afstand nam van de technocratische planning waarmee de naoorlogse wederopbouw van het land ter hand werd genomen. In plaats daarvan vroeg het ruimte voor de poëtische en emotionele kanten van de architectuur om zo tot een volwaardig menswaardige leefomgeving te komen. Het structuralisme vormt de belangrijkste bijdrage van Nederland aan de moderne architectuur van de tweede helft van de twintigste eeuw.

De tentoonstelling Structuralisme biedt een schat aan nog niet eerder vertoond materiaal uit Het Nieuwe Instituut en andere archieven. Te zien zijn onder meer foto’s van Ed van der Elsken en Johan van der Keuken, Forum-uitgaves (met in de redactie Apon, Bakema, Van Eyck, Hertzberger, Schrofer), werk van Aldo van Eyck en in wisselpresentaties Piet Blom, Theo Bosch, Joop van Stigt en Jan Verhoeven.

De tentoonstelling is te zien van 20 september 2014 tot en met 11 januari 2015.

www.hetnieuweinstituut.nl

Deel op Social Media

05-10-2014 8:30

Begin januari opent op Strijp-S het nieuwe concept Broeinest. Het interieur is ontworpen door Atelier to the Bone (AttB), dat de hiertoe uitgeschreven ontwerpwedstrijd won.

Bart Dekkers, directeur van Baars & Bloemhoff en initiatiefnemer van Broeinest: “Het belangrijkste doel van Broeinest is het faciliteren van de (interieur)architect en de creatieve maker uit de regio Eindhoven. We creëren een ontmoetingsplek waar creatieve ondernemers elkaar makkelijk vinden en kunnen samenwerken in een inspirerende omgeving, waar ze succesvoller hun werk kunnen doen dan elders.”

In juni schreef Baars & Bloemhoff een ontwerpwedstrijd uit voor de inrichting van de gehele benedenverdieping van het Glasgebouw op Strijp-S. Uit de vele inzendingen heeft de jury onder leiding van Hans Maréchal en in samenwerking met Gabor Disberg uiteindelijk Atelier to the Bone als winnaar gekozen. Een lastige keuze gezien de hoge kwaliteit van alle inzending. Na een lang beraad viel de keuze uiteindelijk unaniem op AttB.

Jeroen van Aerle en Beerd Gieteling van Atelier to the Bone aan het woord: “Onze omgeving verandert in hoog tempo op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Dat de wijze waarop we werken ook in rap tempo verandert is daar een logisch gevolg van. Steeds beter begrijpen we het verband tussen een goed ontworpen werkruimte en de behoeften van haar gebruiker. Nu staan we opnieuw aan het begin van een tijd waarin ruimtegebruik een nieuwe richting neemt. Een tijd van meervoudig ruimtegebruik, waarbij elke gebruiker op ieder moment de mogelijkheid heeft om in een handomdraai zijn of haar werkplek aan te passen. Dit wordt mogelijk door het inzetten van zogenaamde ‘Broeiplekken’. Deze mobiele, meervoudig inzetbare, flexwerkplekken maken oneindig veel configuraties mogelijk. Geïnspireerd op de magazijnstellingen die ten tijde van Philips een deel van het gebouw in beslag namen. Door gebruik te maken van computergestuurd frezen worden makkelijk te assembleren meubels geproduceerd uit plaatmateriaal, die de vrijheid en mogelijkheden binnen Broeinest zo groot mogelijk maken. Eenvoudig in gebruik en open voor veranderingen.”

Broeinest; overdag een werkplek, ontmoetingsplek, atelier en showroom, ‘s avonds een presentatieruimte. Een dag later weer een expositieruimte en in het weekend beschikbaar voor bijvoorbeeld workshops. Broeinest past zich dus aan aan de behoefte van haar gebruikers.

Hans Maréchal en Gabor Disberg aan het woord: “De jury heeft veel waardering voor winnaar Atelier to the Bone. De sterke analyse van de gestelde opgave die resulteert in een zeer dynamisch voorstel voor het interieur van Broeinest. Het ontwerp kenmerkt zich door op meerdere niveaus verbindingen te zoeken die de interactie binnen en buiten broeinest stimuleren. Verbinding tussen de gebruikers van Broeinest onderling, verbinding tussen Broeinest en de rest van het Glasgebouw en verbinding tussen Broeinest en haar omgeving op Strijp-S.”

Het multifunctioneel en dynamisch inzetbaar meubel dat speciaal voor Broeinest is ontworpen maakt meervoudig ruimtegebruik mogelijk dat goed aansluit bij de activiteiten die Broeinest wil faciliteren. De jury deelt de visie van AttB dat Broeinest gaat over samenwerken, informeren en presenteren van ontwerpen, ideeën en materialen.

Tijdens de Dutch Design Week (18 tot 26 oktober) zal de ruimte waar Broeinest in januari wordt geopend voor het eerst worden opengesteld voor publiek. Baars & Bloemhoff presenteert daar samen met partner Interface een selectie aan innovatieve materialen en de rest van de ruimte wordt ter beschikking gesteld aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten uit Den Haag die daar de eindwerken van haar studenten exposeert. Verder zal Thomas Brouwer er volgens een bijzondere methode live tatoeëren op een wel heel ludieke plek in de ruimte.

www.broeinest.nl

Deel op Social Media

03-10-2014 9:05

Zaterdag 18 oktober opent de tentoonstelling “A People’s Palace” in Aedes Architecture Forum, Berlijn. “A People’s Palace” omvat maquettes en films van recente openbare gebouwen van Mecanoo architecten, waaronder de Library of Birmingham. Aedes Architecture Forum, opgericht door Kristin Feireiss, voormalig directeur NAi, is een van de meest vooraanstaande internationale platforms voor architectuur en stedenbouw.

Naast de Library of Birmingham worden onder meer het stadskantoor en station van Delft, museum Kaap Skil op Texel, het Wei-Wu-Ying Center for the Performing Arts in Kaohsiung, en het Bruce C. Bolling Municipal Building in Boston tentoongesteld. Volgens Mecanoo’s oprichter en creatief directeur Francine Houben vormen openbare gebouwen het sociale en culturele hart van de samenleving.

De Library of Birmingham, gelegen aan het centrale plein in de stad, Centenary Square, is de grootste bibliotheek van Europa. Mecanoo ontwierp een gebouw dat inspirerend en uitnodigend is voor iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond; een echt openbaar gebouw met een openbare buitenruimte. Het ronde amfitheater in het plein leent zich voor optredens en biedt passanten zicht op wat zich in de bibliotheek afspeelt. Vanaf de daktuinen hebben de bezoekers een indrukwekkend uitzicht over de stad. De bibliotheek is omarmd door de bevolking en ontving in het eerste jaar na de opening in september 2013 al meer dan 2.7 miljoen bezoekers. Het is dé plek in Birmingham voor evenementen, studie, werk en ontmoeting.

Mecanoo architecten in Delft, officieel opgericht in 1984, heeft een multidisciplinaire, professionele staf van circa 120 mensen uit meer dan 25 verschillende landen. Het team bestaat uit architecten, interieurontwerpers, stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers, gecompleteerd door een uitgebreide technische en ondersteunende staf. In de afgelopen 30 jaar bouwde het bureau met haar multidisciplinaire aanpak een breed portofolio op. Mecanoo realiseert wereldwijd ontwerpen van een hoge technische kwaliteit en met veel aandacht voor detail.

Francine Houben beschouwt het bureau als een symfonieorkest dat stedenbouw, landschap, architectuur, restauratie en interieur op een coherente manier samenbrengt. Mecanoo won diverse internationale prijzen en is met de Library of Birmingham genomineerd voor de prestigieuze Stirling Prize 2014. Het Britse Architects’ Journal riep Francine Houben uit tot ‘Woman Architect of the Year 2014’.

www.mecanoo.nl

Deel op Social Media

01-10-2014 12:00

In het eerste halfjaar van 2014 is de bouwsom van door architecten ontvangen ontwerpopdrachten met ruim 37 procent gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013. Mede dankzij deze opdrachten steeg ook de omzet van architectenbureaus. Toch ligt deze nog bijna 50 procent onder het niveau van 2008. Dat stelt het centraal Bureau voor de Satistiek (CBS).In het tweede kwartaal van 2014 steeg de totale bouwsom van nieuwe ontwerpopdrachten met ruim 26 procent. Deze bouwsom stijgt al sinds het derde kwartaal van 2013. Vooral de bouwsom van de nieuwe woningen zit sterk in de lift. Het niveau van vóór de crisis is nog niet bereikt. De bouwsom van opdrachten voor renovatie van woningen bleef de afgelopen jaren beter op peil. Architecten staan aan het begin van de bouwketen. De opdrachten die zij ontvangen zijn een belangrijke indicator voor toekomstige bouwactiviteiten.

De stijging van de waarde van de ontwerpopdrachten is ook terug te zien in de omzet van de architecten. In het eerste halfjaar groeide de omzet van de architectenbureaus gemiddeld met 2,9 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. In de periode 2009–2013 daalden de omzetten van de architecten onafgebroken. De gemiddelde omzet van de architecten was in 2013 bijna 50 procent lager dan in 2008.

Samen met de aantrekkende huizenverkopen en de toegenomen waarde van de verleende bouwvergunningen is de dikker wordende opdrachtenportefeuille van architecten één van de lichtpuntjes voor de bouwsector van woningen en kantoren, waar het eerste halfjaar nog erg moeilijk was.

www.cbs.nl
 

 

Deel op Social Media

01-10-2014 8:18

Op woensdag 17 en donderdag 18 september vond in Ahoy de vijfde editie plaats van Architect@Work in Rotterdam. Meer dan 280 exposanten toonden op de beurs hun nieuwste producten aan een publiek van architecten en andere ontwerpers. In tentoonstellingen en een lezingenprogramma werd het thema – beton – vanuit allerlei verassende invalshoeken belicht.

"Het grote voordeel van Architect@Work is dat leveranciers in de bouw er – door de beperkte ruimte die ze er krijgen – alleen hun noviteiten presenteren", verklaarde een bezoekende architect de eerste dag. "Het productgamma van veel leveranciers ken je namelijk  wel. Maar de helemaal nieuwe producten of nieuwe varianten van bestaande producten zijn ontzettend goed om te zien. Dat kun je in aankomende projecten dan toch weer meenemen."Een plaatmateriaal dat langdurig subtiel geurt, een deur die met scharnieren opzij kan vlinderen, een aluminium gevelplaat die op allerlei manieren in 3D te vouwen is... de getoonde noviteiten in een standenconcept van Creative Fo(u)r, zijn te talrijk om te benoemen. Sommige architecten liepen echt alle 280 exposanten langs, maar anderen maakten liever een strategische keuze. "In deze enorme rijkdom aan presentaties kies je al snel de voor jou meest relevante uit", verklaarde een andere architect. In twee dagen tijd trok de beurs in Rotterdam dit jaar 4.678 voorschrijvers. 

Naast de productpresentaties waren er op Architect@Work tentoonstellingen en lezingen te zien rond het thema ‘beton’. Dutch Architecture Photographers (DAPh) toonde architectuurfoto's waarin beton een hoofdrol speelde. Materia toonde betonsamples in allerlei samenstellingen en afwerkingen. Designer Matali Crasset toonde de variaties van de lamp in lichtgewicht beton die zij ontworpen heeft.

Een voltreffer was het lezingenprogramma dat Architectenweb als mediapartner rond het centrale thema had samengesteld. Hierin verbaasden Els Zijlstra, oprichter van Materia, architect Janjaap Ruijssenaars (Universe Architecture), architect Floris Cornelisse (Happel Cornelisse Verhoeven Architecten), Matali Crasset, constructeur-architect Laurent Ney (Ney&Partners) en Anne Lacaton (Lacaton & Vassal) keer op keer hun toehoorders.

www.architectatwork.nl

Deel op Social Media


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >