Nieuws


30-07-2012 12:46

Sinds 21 juli is het aantal rondleidingen in De Beurs van Berlage uitgebreid en vinden ze tevens frequenter plaats. De Beurs van Berlage werd gebouwd in en als centrum van Amsterdam. Naast de zeer belangrijke beurshandel waren er diverse instanties gehuisvest, onder andere een politiestation, een postkantoor en de Kamer van Koophandel. De tour start in het Beurs van Berlage Café, met uitzicht op de tegeltableaus van Jan Toorop. Daarna volgt een lezing van een halfuur als introductie, met beeldmateriaal over de historie van de Beurs van Berlage, H.P. Berlage zelf en een toelichting op de periode waarin het voormalige beursgebouw gebouwd werd. Aansluitend is er een wandeling van een uur door het gebouw. Tot slot voor de liefhebbers een beklimming van de klokkentoren inclusief fantastisch uitzicht over de stad Amsterdam.

Mercurius, god van de handel, staat sinds 1912 op het balkon in de Grote Zaal

De rondleidingen starten elke zaterdag om 10.30 uur vanuit het Beurs van Berlage Café aan het Beursplein in Amsterdam. Reserveren of meer informatie via 020-5304141 of info@beursvanberlage.nl.

30-07-2012 2:00

De eindexamenexpositie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag  (KABK) is zaterdag 7 juli afgesloten met een prijzenregen voor jonge creatieve talenten die de KABK hebben afgerond. Zo ontving Wendy Oaks (Fotografie) de Aanmoedigingsprijs van Stroom Den Haag, Maarten Schenkeveld (Meubelontwerpen) de Paul Schuitemaprijs en Anton Lamberg (Grafisch Ontwerpen) de Koninklijke Academieprijs. Marline van der Eijk nam de Overduin Prijs in ontvangst.

Anton Lamberg ontving uit handen van directeur Jack Verduyn Lunel de Koninklijke Academieprijs voor zijn werk ‘It’s Simple’. Lamberg heeft geëxperimenteerd met het vertalen van onzichtbare structuren in een grafisch ontwerp. De structuren uit het experiment zijn gericht op evolutie, natuur en geschreven taal. De jury, bestaande uit de directie en alle hoofddocenten van de KABK, was vooral onder de indruk van het onderzoek en de kwaliteit van de drie verschillende vormen die Lamberg heeft gekozen om het resultaat uit te drukken.

De Paul Schuitema-prijs 2012 was voor Maarten Schenkeveld (Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen). Schenkeveld heeft met zijn afstudeerwerk ‘One Piece a Day’ de restricties en vrijheden van het (meubel)ontwerpen verkend door een serie aan experimenten. Hij heeft deze uitgevoerd binnen een beperkt tijdsbestek en met geselecteerde technieken en materialen. De jury liet weten dat het werk blijk geeft van nieuwsgierigheid, plezier, gedisciplineerdheid, onderzoek, maar bovenal van de wil het materiaal en de processen zodanig te kennen dat hun karakteristieken en kenmerken als het ware het DNA van het geproduceerde vormen.

Wendy Oakes (Fotografie) nam de Stroom Aanmoedigingsprijs in ontvangst. Haar film ‘Dream King’ volgt een paar dat ter gelegenheid van hun tienjarig huwelijk een week lang samen met familie en vrienden in stijl op een kasteel verblijft. Een onverwachte gebeurtenis schaadt de verwachtingen, verstoort dromen en werpt de hoofdpersonen ruw terug in de dagelijkse realiteit. De jury vond het werk onder meer bijzonder omdat Oakes het talent heeft om met weinig veel te zeggen. Ook was de jury van mening dat het knap is hoe zij een sleutelmoment buiten beeld laat en juist de aandacht weet te leiden naar een groter persoonlijk verhaal dat achter de gebeurtenissen schuilgaat.

Nieuw dit jaar was de Overduin Prijs, aangeboden namens Henk en Ria Overduin. Henk Overduin was adjunct-directeur van het gemeentemuseum Den Haag. Marline van der Eijk (Beeldende Kunst) kreeg de prijs voor haar verstilde presentatie met een even poëtische als filosofische lading. Het juryrapport noemde haar presentatie er één die een onderzoekende geest verraadt van een kunstenaar die zich profileert als een echte ideeënkunstenaar. Iemand die zich verwondert over de werkelijkheid en die dat op een slimme manier in het werk weet te verbijzonderen.

Bovendien werden de afdelingsprijzen uitgereikt. Deze gingen naar:
- ArtScience: Matthijs Munnik
- Beeldende Kunst: Katinka van Gorkum
- Fotografie: David Joosten
- Grafisch Ontwerpen: Anton Lamberg
- Interactive/Media/Design: Tom Laan
- Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen: Maarten Schenkeveld
- Textiel en Mode: Miriam de Waard

De Winsor/Newton Beeldende Kunst aanmoedigingsprijs ging naar Jakob de Jonge en de Goedman Grafische prijs naar Dinesh van de Berg Bhagwandas.

Kijk voor meer informatie over de afgestudeerden van 2012 op www.kabk.nl/eindexamen

27-07-2012 8:00

Guus Beumer wordt de directeur van de nieuwe nationale instelling voor architectuur, design en e-cultuur. Deze instelling ontstaat op 1 januari 2013 na de fusie van drie sectorinstituten: Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode, en Virtueel Platform - kennisinstituut voor e-cultuur. Deze week maakte de Raad van Toezicht van de fusieorganisatie de aanstelling van Guus Beumer bekend. 

Guus Beumer is nu nog directeur van Marres, centrum voor contemporaine cultuur en NAiM/Bureau Europa in Maastricht. De Raad van Toezicht van de fusieorganisatie is zeer verheugd met de aanstelling. "Wij hebben veel vertrouwen dat Guus Beumer een inspirerende bestuurder voor de nieuwe organisatie zal zijn. Het stimuleren van de wisselwerking tussen architectuur, vormgeving en e-cultuur is bij hem in goede handen" aldus raadslid Esther Agricola. De nieuwe directeur gaat naar verwachting in het najaar van 2012 aan de slag.

NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn samen volop bezig met de voorbereidingen van de fusie. Begin juli legden zij de laatste hand aan het beleidsplan 2013 - 2016 'Creativiteit als Noodzaak'. In de loop van september is er meer informatie beschikbaar en wordt ook de nieuwe naam van de fusieorganisatie bekend gemaakt. De nieuwe nationale instelling voor architectuur, design en e-cultuur gaat per 1 januari 2013 van start.

27-07-2012 2:00

Mvrdv heeft de transformatie van een leegstaand mosterdlaboratorium in Dijon voltooid. Het pand was gebouwd voor Unilever in 2004 en gesloten in 2009. De nieuwe functie is een innovatief callcenter met sociaal programma in vorm van een educatiecentrum en incubator.

Voor Mvrdv is het een voorbeeldproject: transformatie door hergebruik is sinds de recente crisis nog belangrijker geworden en een urgent hedendaags vraagstuk in de Nederlandse architectuur. Transformatie van het gebouw van 6.500 vierkante meter en zeshonderd werkplekken kostte 4 miljoen euro. Interventies waren gericht op kwaliteitsverbetering met een zo groot mogelijk behoud van bestaande voorzieningen.

In heel Europa staan leegstaande gebouwen te wachten op een nieuwe toekomst. Transformaties richten zich gewoonlijk op het behoud van historisch of architectonisch relevante delen van een gebouw. In dit geval is het gebouw echter opgeleverd in 2004 en richtte de transformatie zich op hergebruik. Het gebouw is een voormalig mosterdlaboratorium van Unilever in Dijon en is gesloten in 2009. Het gebouw is in goede staat, maar vanwege de grote diepte van het gebouw was het niet geschikt voor conventionele werkplekken. Het budget voor de verbouwing was te laag om de bestaande gevel te vervangen, of om grote wijzigingen aan te brengen in de constructie. Het budget is daarom voor een groot deel besteed aan aanpassingen aan de installaties. De balans tussen een nieuwe interventie en intelligent hergebruik van het bestaande kenmerkt het project.

Het Teletech callcenter heeft spitsuur in de ochtend, middag en vroege avond. Alleen op deze momenten zal het gebouw met volledige bezetting draaien. Voor deze korte perioden zullen ook werkplekken gebruikt worden die normaal gesproken niet geschikt zijn voor een volledige 8-urige werkdag. De transformatiestrategie is aangepast aan dit onregelmatige gebruik van het gebouw. Het interieur werd veranderd in een werklandschap waar de zeshonderd meest jonge callcenter operators een flexibele werkplek hebben en overal kunnen inloggen. Daarnaast worden er stille, open en besloten plekken aangeboden.

Het interieurontwerp is geïnspireerd op de werkwijze van jongeren, die vaak werken met een laptop op de bank of in bed. De ruimtes zijn zo ingericht dat de operators kunnen werken zoals ze zelf willen. Het is een informele ruimte, die gemeubileerd zal worden met huiselijke objecten voor een leuke en creatieve werksfeer. Buiten het spitsuur zullen de callcenter operators tijd hebben om gebruik te maken van het educatiecentrum, fitnesscenter of incubator die zich in het gebouw bevinden.

Een groot venster, dakramen, entresols en een grote tribune zijn gebruikt om een gemeenschappelijk gevoel te creëren en zorgen voor voldoende daglicht in het gebouw van 40 x 70 meter. Omdat deze maatregelen een groot deel van het beschikbare budget opnamen, moesten andere delen zo economisch mogelijk ontworpen worden. De gevel bijvoorbeeld werd niet vervangen, maar getransformeerd met een simpele print van een QR-flashcode die een link maakt naar de activiteiten van het bedrijf. De gevel functioneert als communicatiemiddel en signaal voor de transformatie.

De begane grond is open en bestemd voor parkeren. Dit werd niet gewijzigd aangezien het gebouw in een overloopgebied staat. Vaak was het budget niet toereikend voor meer dan elementen verwijderen of verven. Toch is het geheel een radicaal tegenontwerp tot het gebruikelijke callcenter dat zich kenmerkt door geestdodende kantoortuinen.

Mvrdv ziet deze transformatie als een schoolvoorbeeld voor de hedendaagse Europese architectuur in tijden van crisis. Hoe ziet hergebruik eruit als een gebouw constructietechnisch gezien in goede staat is, maar niet geschikt is voor de traditionele transformatie en gebruik? Hoe meer het bestaande wordt hergebruikt, des te meer budget er beschikbaar is voor grote interventies. Het ongebruikelijke gebouw roept om een ongebruikelijke nieuwe functie en zal uiteindelijk perfect aansluiten bij het Teletech werkritme. Het budget maakt hergebruik noodzakelijk en leidt tot minder vervangingen en een meer duurzaam profiel van de transformatie.

Teletech is een Franse service provider met callcenters over de hele wereld. In Dijon zal Teletech experimenteren met de combinatie van callcenter, educatiecentrum, ontspanningsruimtes en een incubator in een gebouw. Ondanks de wereldweide trend in de callcenter sector om banen naar lage loonlanden te verhuizen propageert Teletech hier het behouden en creëren van banen in Frankrijk. Het nieuwe gebouw is een belangrijk onderdeel van deze strategie.

Voor foto's van het project: zie http://www.flickr.com/photos/31265528@N04

Mvrdv (officieel volledig in hoofdletters geschreven) is in 1993 in Rotterdam opgericht door Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vries. Het bureau realiseert studies en projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Met projecten zoals Villa VPRO en het wooncomplex WoZoCo in Amsterdam heeft Mvrdv een richtinggevende positie verworven in de internationale architectuur.
Mvrdv gaat projecten conceptueel aan door 'de veranderende wereld of verschuivende verhoudingen te verbeelden of juist ter discussie te stellen in een ontwerp. Vaak heel letterlijk vertaald in de bouw van een diagram', aldus de Volkskrant (9-2009).

Projecten van Mvrdv zijn onder andere het Nederlands Paviljoen voor de wereldtentoonstelling in Hannover, het Flight Forum business park in Eindhoven, het Matsudai cultuurcentrum en het Gyre Shopping Centre in Japan, het Mirador en Celosia wooncomplex in Madrid, en de Silodam en het Lloyd Hotel in Amsterdam. Lopende projecten zijn onder andere een Rockmuseum in Roskilde, de Markthal van Rotterdam, een groot aantal woon- en kantoorprojecten in onder andere Nederland, Frankrijk, Spanje, Engeland, de VS en China, een masterplan voor een Eco-City in Logroño, Spanje, de Xinjin Water City bij Chengdu, China en visies voor de agglomeratie van Parijs en Oslo en de schaalsprong voor Almere.

Het werk van Mvrdv wordt wereldwijd gepubliceerd en heeft verschillende internationale prijzen verkregen. De monografische publicaties Farmax (1998) en KM3 (2005) illustreren het werk van het Rotterdamse bureau dat ook software voor architectuur en stedebouw ontwikkelt. De 75 architecten, ontwerpers en medewerkers van Mvrdv creëren projecten in een multidisciplinair collaboratief ontwerpproces en passen innovatieve en duurzame technologieën toe.
Samen met de TU Delft geeft Mvrdv leiding aan The Why Factory, een onafhankelijk onderzoekstinstituut dat onderzoek doet naar de stad van de toekomst. De meest recente publicatie van The Why Factory is 'Vertical Village', uitgegeven door NAi Publishers Rotterdam.

 

24-07-2012 2:00

Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam staat de komende 3 jaar in het teken van Zwart/Wit. Grote internationale en nationale fotografen, kunstenaars en vormgevers verbinden zich binnen dit thema aan tentoonstellingen en installaties.

Zwart/Wit opende in januari 2012 met het kunstwerk Chance van de Franse kunstenaar Christian Boltanski. Als vervolg hierop wordt deze zomer ook de entree van het Nederlands Fotomuseum bij de programmering van Zwart/Wit betrokken. De wereldwijd bekende Rotterdamse vormgever Richard Hutten is gevraagd de entree van het museum in zwart-wit te ontwerpen, inclusief de museumshop en het café. Hutten ontwerpt onder meer een speciale tafel voor het museum.

De nieuwe entree wordt op zaterdag 15 september 2012 feestelijk geopend.

Richard Hutten (1967) studeerde aan de Design Academy in Eindhoven en verwierf met zijn ontwerpen al snel internationale faam. Zijn werken bevinden zich in talrijke vooraanstaande museumcollecties en over de hele wereld richt hij ruimtes in. Hutten ontwerpt voor verschillende merken, onder andere Droog Design en is art director van het Nederlandse label NgispeN.

Het Nederlands Fotomuseum bewaart een deel van het Nederlands fotografisch erfgoed voor het nageslacht. Met de documentaire fotografie als uitgangspunt laat het museum in zijn tentoonstellingen allerlei vormen van (internationale) historische en actuele fotografie zien, steeds vanuit een eigentijds vertrekpunt. Zwart/Wit is ontwikkeld en gecureerd door intendant Anne van der Zwaag en mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Wertheimer Fonds.
 

19-07-2012 9:03

Het aantal aanbestedingen voor architectuuropdrachten is in 2012 onverwacht gestegen. Dat schrijft het dagblad Cobouw in een artikel naar aanleiding van de laatste kwartaalmeting van het Steunpunt Architectuuropdrachten.

Het Steunpunt constateerde al een overwachte groei in het eerste kwartaal van 2012, aldus Cobouw. Die groei zette door in het tweede kwartaal. “In het eerste kwartaal van 2012 werd het aantal opdrachten van hetzelfde kwartaal in 2010 geëvenaard”, stelt Architectuur Lokaal. Ook constateert het steunpunt dat de proportionaliteit van een toenemend aantal aanbestedingen te wensen overlaat. “De gemiddelde omzeteis neemt weer toe en de stapeling van voorwaarden en referentieprojecten vormen voor veel marktpartijen een barrière”, besluit Cobouw.
 

17-07-2012 10:00

Proud is een Europees project waarin zeven sterke designregio’s samenwerken aan oplossingen voor uitdagingen uit het dagelijks leven. Als eerste project presenteert Proud ‘Moving Materials’, een groeiende en reizende expositie van materialen, georganiseerd door Material Sense. Tijdens de expositie kunnen ontwerpers, bedrijven en bezoekers niet alleen direct reageren, ze kunnen ook materialen toevoegen.

Moving Materials’ brengt materiaal in beweging met een focus op duurzaamheid en innovatie. De reizende expositie met randprogramma belicht ontwikkelingen op het gebied van herstel en vernieuwing van materialen; innovatieve productiemethoden; het gebruik van sterke en lichtgewicht materialen; en het terugdringen van energieverbruik door zonne- en kinetische energie.

Oprichter en creatief directeur van Material Sense, Simone de Waart: “Behalve over duurzaamheid en innovatie van materiaal gaat ‘Moving Materials’ ook over interactie en emotie. Mensen raken gehecht aan een voorwerp door het materiaal waarvan het gemaakt is. We willen weten wat bezoekers verwachten van materialen in de toekomst en onderzoeken de impact van materialen op de maatschappij.”

Om deze meningen te vangen, vond in het Red Dot Design Museum te Essen een seminar plaats met internationale sprekers. Daaronder ook de ontwikkelaars en ontwerpers van producten in de expositie. De getoonde materialen brachten nieuwe ideeën naar voren, waaronder combinaties van high tech en ambachten, zoals bij de Solar handtas, waarin zonnecellen de batterijen van mobiele telefoons opladen en interieurlicht verzorgen.

Daarnaast waren er toepassingen van low tech- en lage kosten-opties voor de bouw van woningen in landen met lokale (natuurlijke) bouwmaterialen; zoals banaan- of kokosnootbladeren. Maar ook mogelijk toekomstige toepassingen van printing in combinatie met polymeren, wat onder meer ideeën opleverde voor opvouwbare zonnecellen en medische pleisters die spieren stimuleren.

Deze en meer ideeën worden de komende maanden gezamenlijk doorontwikkeld. De resultaten worden tijdens Dutch Design Week te Eindhoven (van 20 – 28 oktober 2012) getoond in de volgende editie van ‘Moving Materials’.

www.movingmaterials.eu
 

17-07-2012 9:00

De finalisten van de Dutch Design Awards (DDA) zijn bekend. In totaal 27 ontwerpen dingen mee naar de prijzen, verdeeld over drie hoofdcategorieën (Product, Ruimtelijk en Communicatie). Een internationale jury bepaalt wie de prijzen in de wacht slepen. Alle winnaars worden bekendgemaakt bij een officiële prijsuitreiking op zondag 21 oktober tijdens Dutch Design Week in Eindhoven. Diezelfde week, van 20 tot en met 28 oktober, zijn de werken van alle finalisten bij elkaar te zien in een speciale tentoonstelling.

De kwaliteit van het werk is ook dit jaar onverminderd hoog, aldus de selectiecommissies, bestaande uit vakgenoten, die voor DDA ruim 650 projecten beoordeelden. Nederlandse ontwerpers blijken ook in deze moeilijke economische tijd in staat om met beperkte middelen tot de meest interessante en verrassende concepten te komen. In de ontwerpen van alle 27 finalisten is de aspiratie duidelijk zichtbaar.

De selectiecommissies signaleerden verschillende trends. Bijzondere manieren van materiaal- en hergebruik en een toenemende interactie van de ontwerpen met de omgeving bijvoorbeeld. Maar ook de uitdaging om grote hoeveelheden data te ontsluiten en een focus op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid, vooral in ontwerpen van technologische aard. Ook opvallend: kleine, industriële ontwerpbureaus die vooruitstrevende en geavanceerde ontwerpen neerzetten; internationale modemerken die Nederlandse ontwerpers hebben ontdekt; en de stijgende tendens om eigen gereedschap te ontwikkelen.

Meer informatie en achtergronden over de finalisten en hun werk op de website van DDA. www.dutchdesignawards.nl.
 

17-07-2012 9:00

Duurzaamheid en globale vernieuwing zijn twee sleutelwoorden waar de Hogeschool West Vlaanderen (Howest) zich op richt. Design for Impact brengt een nieuwe focus: innovatie in een lokale gemeenschap kan aan de basis liggen van globale vernieuwing en duurzame vooruitgang.

Het Industrial Design Center van Howest werkt meer en meer samen met profit en non-profit organisaties en ngo’s, die werkzaam zijn in ontwikkelingslanden. Vanuit productdesign wordt samen gezocht naar innovatieve en duurzame oplossingen voor de lokale noden en uitdagingen. Zo ontstond het project FANtasized, waarbij geld verdiend kan worden met afval. De student Sep Verboom, bacheloropleiding Industrieel productontwerpen, liep vijf maanden stage in Cebu City (Filipijnen) en hij ontwikkelde producten uit recyclebare materialen die de lokale bevolking zelf kan maken en verkopen.

Kortrijk en Cebu City werken al een aantal jaar samen rond afvalbeleid. Via uitwisseling van kennis en ervaring leren beide steden van elkaar. De focus ligt vooral op sorteren, composteren, recycling en hergebruik. Op die manier bouwen beide steden een duurzaam afvalbeleid uit. Cebu City kent een groot afvalprobleem. Dagelijks komen er tonnen afval ongesorteerd op de afvalberg terecht. De stad wil af van de stortplaats, maar heeft op dit moment geen alternatief. Elke wijk organiseert zijn eigen logistiek rond het ophalen van afval. Sommige wijken proberen afval te vermijden door in te zetten op compostering. Andere maken producten uit afval die ze vervolgens verkopen aan toeristen, hotels, partners, bedrijven en geïnteresseerden.

De Howest-student Sep Verboom liep in het kader van zijn opleiding Industriële productontwerpen vijf maanden stage in Cebu City de zusterstad van Kortrijk. Hij ontwikkelde een product uit recyclebaar materiaal dat door de lokale bevolking zelf gemaakt en verkocht kan worden. Op die manier verdienen de lokale mensen een inkomen met afval. Op vraag van Barangay Luz, een volkswijk in Cebu City, werd in samenspraak met Sep Verboom, Howest-student Industrieel productontwerpen, en het project Design for Impact van Howest, gezocht naar een innovatieve aanpak om uit afvalmateriaal een nieuw product te ontwikkelen. Verboom ging aan de slag met oude beschermkappen van ventilatoren, met gerecycleerde repen kunststof en met heel wat creativiteit.

Tijdens het ontwerpproces bracht de Howest-student alle stakeholders goed in kaart en verrichtte hij onderzoek naar potentiële materialen. Aan de hand van gebruikerstesten, workshops in ontwerp en creativiteit betrok Sep de lokale gemeenschap maximaal in het proces. De oude beschermkappen worden speciaal geselecteerd naar kwaliteit en vorm. Ook worden ze rechtstreeks gekocht van de lokale schroothandelaars om de plaatselijke economie te stimuleren. De repen kunststof bestaan uit afvalmateriaal afkomstig van een fabriek die stoelen weeft. Elke lamp is persoonlijk gesigneerd door zijn maker, wat de lamp uniek maakt in zijn soort.

FANtasized kan gebruikt worden als decoratielamp, als bureaulamp of als hanglamp. Het is de perfecte match voor hotels, shops, restaurants en mensen die hun steun aan het milieu willen onderstrepen en/of willen investeren in lokaal ondernemerschap.

Het project Design for Impact wil een intense samenwerking met de lokale bevolking stimuleren. De bevolking betrekken in het proces creëert eigenaarschap. Dat leidt tot boeiende inzichten en een verbeterd product, goedgekeurd door de gemeenschap. Dat eindwerk speelt hier perfect op in: mensen geraken lokaal geïnspireerd door de mogelijkheden en zien de meerwaarde in om te innoveren met gerecycleerde materialen. Dat alles maakt FANtasized een duurzaam project.

12-07-2012 9:36

Mecanoo is geselecteerd voor de internationale competitie voor het nieuwe European Spallation Source (ESS) onderzoekscentrum in het Zweedse Lund. Samen met architectenbureau Tengbom en Buro Happold werkt Mecanoo een ontwerp uit voor de gebouwen en het omringende landschap van ESS, dat bij oplevering in 2019 één van ’s werelds grootste onderzoeksfaciliteiten zal zijn.

Naast kantoren, laboratoria en een auditorium biedt het centrum onderdak aan een superkrachtige neutronenbron, die gebruikt wordt voor structuurstudies van materialen in de natuurkunde, scheikunde en biologie.

Bij de vormgeving van de gebouwen moet zowel rekening gehouden worden met de uitstraling van het onderzoekscentrum en de technische eisen als met de inpassing in het landschap en de toekomstige kenniscampus Science Village. ESS directeur generaal Colin Carlile: “In de 21e eeuw moeten grootschalige onderzoekscentra niet op fabrieken lijken of energieverspillend zijn. Duurzame gebouwen die aantrekkelijk zijn om in te werken en naadloos aansluiten op hun omgeving, daar draait het om in deze tijd.”

Overige teams die op de shortlist staan, zijn Bjarke Ingels Group, Foster + Partners, Henning Larsen Architects en Benthem Crouwel/West8. Eind oktober 2012 wordt het winnende ontwerp bekendgemaakt.
 

09-07-2012 10:00

Giulio Cappellini, talentenscout en trendsetter, maar ook een groot kunstliefhebber. Matteo Negri, Milanese artiest. Sylvain Willenz, een jonge Belgische designer. Hun ontmoeting moest wel leiden tot avant-garde en de exploratie, experimenten en expressies waarmee Cappellini zich altijd al wist te onderscheiden. Kunst en Design is een initiatief naar aanleiding van de officiële opening van de volledig aan Cappellini gewijde etage binnen de flagship store. Een volledig blauwe ruimte, een verwijzing naar de kleur van het merk.
 

Dominique Rigo, Mattero Negri, Giulio Cappellini, Sylvain Willenz.

Er zijn twee tentoonstellingen. De eerste is “Cappellini NEXT”, het bijzondere scoutingproject dat tijdens de Milanese designweek werd voorgesteld. Het betreft een installatie van prototypes die worden getoond zoals ze oorspronkelijk door de designer werden bedacht en ontworpen, zonder tussenkomst door de onderneming, in volle vrijheid. De ontwerpen die door Giulio Cappellini werden geselecteerd, komen uit de hele wereld, in een streven om te analyseren hoe op de verschillende plaatsen wordt omgegaan en gedacht over hedendaags design. Ze zijn dan ook een duidelijke uiting van de geografische en culturele invloeden die elke designer in zijn omgeving ondergaat.

 De tweede tentoonstelling, “Drop me a line”, brengt een selectie werken van Matteo Negri (1982)  met als befaamde thema “Lego”: de "knopen” in hars en “kaarten” van plaatstaal zijn voorwerpen die zich op de subtiele grens tussen kunst, sculpturen en design bevinden.  Een artiest geboeid door plastisch onderzoek gericht op de analyse van de verhoudingen tussen de werkelijke voorwerpen en hun vormelijke en semiotische transformaties. Matteo Negri, die wezenlijk gelinkt is met het design door zijn vermogen om nieuwe materialen te zoeken ter ondersteuning van het projectidee.

Cappellini: ART & DESIGN
26 Juni - 28 Juli 2012
154 Avenue Louise, Bruxelles

07-07-2012 8:00

Op donderdag 5 juli 2012 vond in Amsterdam de Nederlandse lancering plaats van de nieuwe . De Desk legt vanuit de vestiging in Hong Kong verbindingen tussen Chinese en Nederlandse creatieve ondernemers, overheid en instituten om Nederlandse ontwerpers te ondersteunen bij het betreden van de Chinese markt (mainland en Hong Kong).

Nederlandse creatieve ondernemers die zaken willen doen in China kunnen bij de Dutch Design Desk South China terecht voor representatie, strategisch advies, matchmaking, marktonderzoek, merkenregistratie, programmering en evenementen. Ook kan de Desk begeleiden bij het opzetten van een nieuw kantoor, sourcing en financieel en juridisch advies. Dutch Design Desk South China is tevens aanspreekpunt voor Chinese bedrijven die hun producten en bedrijfsactiviteiten naar Nederland willen uitbreiden. 

Marielle Lagers, directeur Dutch Design Desk South China: “De Desk in Hong Kong is het eerste aanspreekpunt voor Nederlandse creatieve bedrijven voor hun projecten in Zuid-China. De Dutch Design Desk maakt het bedrijven gemakkelijker om al dan niet op afstand lokaal contacten te leggen. De Chinese markt biedt kansen voor de Nederlandse creatieve sector, omdat creativiteit nu juist net niet te koop of na te maken is, maar verbonden is aan personen met visie en ervaring. Om verder te groeien en innovatief te zijn, heeft China mensen nodig die over deze vaardigheid beschikken en met wie men kan samenwerken.”

De Dutch Design Desk werkt nauw samen met het Nederlandse diplomatieke postennetwerk in China bij het begeleiden van ondernemers en organiseren van evenementen en beurzen. Robert Schuddeboom, Consul Generaal te Hong Kong: “Het Nederlands CG in HK verwelkomt de komst van de Dutch Design Desk South China onder hetzetlde dak als het Consulaat Generaal en de Dutch Chamber of Commerce. Deze directe nabijheid zorgt voor een prima wisselwerking. Zo kan de Desk profiteren van het uitgebreide netwerk van het Consulaat, de Dutch Chamber en het nabij gelegen Consulaat Generaal te Guangzhou. Dit zal de belangen van de Nederlandse creatieve sector in Hong Kong en de rest van Zuid-China ten goede komen. Ik ben zeer verheugd over dit soort publiek/private ontwikkelingen die zowel sectorale (creatieve) als het algemeen Nederlands belang ten goede komen. Het is een goed voorbeeld van economische diplomatie nieuwe stijl waar over grenzen heen wordt gekeken, en delen en samenwerken voorop staan.”

In het afgelopen jaar legde de Dutch Design Desk vanuit Guangzhou een basis voor goede banden met belangrijke partijen in Zuid-China. Evenementen als Canton Fair in Guangzhou, Hong Kong Business of design Week en Guangzhou Design Week zijn daardoor al bekend met de Nederlandse creatieve sector. Dutch Design Desk South China borduurt vanuit Hong Kong voort op reeds behaalde resultaten en bouwt het netwerk verder uit. 2012 is Hong Kong Design Year, waardoor er veel kansen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

Rob Huisman, directeur Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO): “Wij zien dat steeds meer ontwerpbureaus zich oriënteren op de buitenlandse markt. Ook al zijn er niet altijd direct resultaten: de belangstelling is groeiende! Het is daarbij geweldig dat creatieve ondernemers een aanspreekpunt hebben dat het vak begrijpt. De Dutch Design Desk South China kent de lokale markt en ziet waar mogelijkheden voor creatieve zakelijke dienstverleners kunnen liggen. Kortom als organisatie voor ontwerpers zijn wij erg blij met dit initiatief.“

05-07-2012 10:36

De titel ‘designer van het jaar’ gaat dit jaar naar de Brusselse meubelontwerper Alain Gilles. ‘De ontwerpen van Alain zijn concreet, relevant en tonen zijn industriële verantwoordelijkheid, maar hebben evengoed een vleugje poëzie’, klinkt het bij de jury. Op Interieur 2012 brengt hij een overzicht van zijn belangrijkste ontwerpen.Alain Gilles volgt Nathalie Dewez op als zevende ‘designer van het jaar’, een initiatief dat sinds 2006 jaarlijks op touw wordt gezet door de Interieur vzw en de magazines Knack Weekend en Le Vif Weekend in samenwerking met Design museum Gent, Grand-Hornu Images en Design September.

Alain Gilles (1970) is een beetje een laatbloeier in de designwereld. Na zijn studies politieke wetenschappen en marketingmanagement werkte hij een tijd in de financiële sector, voor hij aan een tweede leven als industrieel designer begon. Eerst bij ontwerper Xavier Lust en daarna bij Quinze & Milan, tot hij zijn eigen studio opende in 2007. Gilles ontwikkelde al snel een persoonlijke aanpak op het vlak van product- en meubeldesign. Sindsdien werkt hij samen met tal van internationale producenten, zoals Casamania, Bonaldo, Buzzispace, Galerie Gosserez, Qui est Paul en o’sun.

De juryleden over Alain Gilles: “De eerste keer dat ik zijn Big Table zag, een ontwerp voor het Italiaanse Bonaldo, was ik er onmiddellijk van overtuigd dat deze brokken zou maken. Deze tafel is meer dan een groot blad op opvallende poten. Het is tegelijkertijd een kleurrijke sculptuur die haar aanwezigheid in de ruimte opeist.” (Dieter Van Den Storm, artistiek directeur bij de Interieur vzw).

“Alain Gilles doet niet aan wilde theoretische designexperimenten. Zijn verdienste is dat hij relevante meubels en interieuraccessoires tekent: grafische bijzetmeubels als blikvangers voor een hedendaags interieur, een akoestische kantoorcollectie uit gerecycleerd vilt, een lamp op zonne-energie die over de hele wereld geïnstalleerd kan worden... Hij is daarmee een goed voorbeeld van een ontwerper die anno 2012 zijn industriële verantwoordelijkheid neemt." (Lene Kemps, hoofdredacteur Knack Weekend).

“Het parcours van Alain Gilles is op z’n minst inspirerend te noemen. Eerst en vooral omdat iemand die zijn job in de financiële wereld opgeeft om zijn droom na te jagen en er bovendien nog in slaagt om zich te manifesteren als toonaangevend ontwerper, vrij indrukwekkend is. Maar ook omdat zijn creatieve aanpak een zekere modulariteit uitstraalt, een aanpak die perfect in de actuele trends past. Hij houdt er namelijk van dat zijn objecten door de eigenaar kunnen worden aangepast naar eigen believen.” (Delphine Kindermans, hoofdredacteur Le Vif Weekend).

“Alain Gilles is een ontwerper met een heldere geest. Rijp ook. In enkele jaren tijd wist hij de verschillende aspecten van design - industrieel, commercieel en sociaal – te bespelen. Niet alleen heeft hij een zeer rationeel, concreet en realistisch instinct. Af en toe laat hij ook zijn poëtische kant zien of betrapt men hem op een fantasietje. Hij brengt kleur in werk- en woonplekken en breekt door standaardformaten heen." (Marie Pok, directeur Grand-Hornu Images).

“Alain Gilles is verkozen vanwege zijn ethische, industriële en esthetische kwaliteiten van zijn ontwerpen. Zijn aanpak en zijn innovatieve onderzoeken zijn zeer verleidelijk. Hij vond zijn eigen weg en is voor mij een van de meest innoverende en productieve Belgische ontwerpers van 2012.” (Delphine Vercauteren, Design September).

“Alain Gilles is een designer pur sang. Hij beheerst de techniciteit van het industrieel vormgeven, gekoppeld aan een groot gevoel voor esthetiek. Zijn onconventionele typologie markeert een architectonische ruimtelijkheid die via kleurvariaties en variabele settings aan de gebruiker toelaat om een eigen functionaliteit te creëren.” (Lieven Daenens, directeur Design museum Gent).

De 23e Biënnale Interieur loopt van 20 tot 28 oktober 2012 in Kortrijk Xpo. Het openingsweekend is op 20-21 oktober, de professionele dagen op 22-23 oktober. Negen dagen lang vormt Interieur 2012 een platform waarop meer dan driehonderd internationale exposanten, jonge ontwerpers en aanstormend talent hun allernieuwste creaties voorstellen.

www.interieur.be

 

05-07-2012 10:00

Heineken, Het Nationale Ballet, Frozen Dutch, Hotel The Exchange en Schiphol zijn de finalisten voor de Beste Opdrachtgever Award van de Dutch Design Awards (DDA).

Volgens de selectiecommissie van de DDA komt design tot het beste resultaat als “design de driving force is voor visievorming, management en/of ondernemerschap en tegelijkertijd een middel is voor economische en sociale waardecreatie.”

DDA biedt een podium aan deze visie en beloont de excellente relatie tussen ontwerper en opdrachtgever in de Beste Opdrachtgever Award 2012. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens Dutch Design Week in oktober. Voorgaande jaren is deze prijs gewonnen door Ahrend (2011), Royal VKB (2010), CitizenM (2009) en Nlisis (2008).

www.dutchdesignawards.nl


 

03-07-2012 8:00
Er is een nieuwe norm met betrekking tot de geluidsoverlast in open kantoren. Dat meldt het nederlandse Normalisatieinstituut (NEN). Het betreft de norm NEN-EN-ISO 3382 ’Akoestiek - Meting van de ruimte akoestische parameters - Deel 3: Kantoortuinen’.

De kans op geluidsoverlast op de werkplek is al aanwezig zodra twee of meer werknemers in dezelfde ruimte zijn. "Geluidsoverlast op de werkvloer betekent concentratie- en productiviteitsverlies", aldus de NEN. "Het percentage fouten bij gepraat is 4 procent tot 41 procent hoger dan bij stilte. Terwijl dit met relatief simpele middelen is aan te pakken. In de norm NEN-EN-ISO 3382-3 staat hoe men objectief kan meten hoe het geluid op de werkplek is. En vervolgens wat er aan is te doen."
 
Er is een nieuwe, internationaal vastgestelde, methode voor het meten van de spraakoverdrachtindex (speech transmission index: STI). Een STI ligt tussen 0,00 (niet verstaanbaar) en 1,00 (perfect verstaanbaar). Dit staat in de norm NEN-EN-ISO 3382 ’Akoestiek - Meting van de ruimte akoestische parameters - Deel 3: Kantoortuinen’.

"Met deze norm kan ook de 'afleidingsafstand’ (distraction distance) en de ‘privacyafstand’ (privacy distance) worden bepaald en verbeterd", stelt de NEN. "De afmetingen van de ruimte (inclusief plafondhoogte) zijn van uiteraard van belang. Bij kantoren kan de akoestiek (en hinder) worden beïnvloed door de juiste plaats van individuele en groepswerkplekken. Maar ook door kantoormeubelen, achtergrondgeluid (ventilatiesystemen, radio), door afscherming van apparatuur en door materiaalkeuze."

NEN-EN-ISO 3382-3 gaat over alle grote en middelgrote kantoortuinen en vergelijkbare ruimten en is van belang voor gebouwbeheerders, ontwerpers, kantoorinrichters en facility managers. Zij kunnen met deze norm eisen aan het geluid stellen en vergelijken met andere situaties. "Uiteraard is de norm ook interessant voor akoestische bureaus, die de metingen gaan uitvoeren."
02-07-2012 14:30

Van 1 tot en met 13 juli is de tentoonstelling Shifts voor het eerst in Nederland te zien in Galerie GM8 in Amsterdam. Shifts is een tentoonstelling en publicatie van Powerhouse Company en Hans Ibelings (Architecture Observer) over de gevolgen van de economische crisis op de westerse architectuur. De tentoonstelling ging in mei in Londen in première en zal na Amsterdam verder reizen. Bij de tentoonstelling Shifts is de publicatie Shifts: Architecture After the 20th Century verschenen. De tentoonstelling is vanaf 1 juli t/m 13 juli 2012 op afspraak geopend. Belangstellenden kunnen contact op met Sybren Woudstra van Powerhouse Company op 010 - 404 67 89.De tentoonstelling Shifts verkent de situatie waarin de westerse architectuur momenteel verkeert. Het is een vervolg op de tentoonstelling ‘Rien ne van Plus’ (een gokterm vertaald als ‘niet meer inzetten’), een eerdere samenwerking tussen Powerhouse Company en Hans Ibelings in 2008, waarin de impact van de financiële crisis in 2008 op architectuur werd onderzocht. Nu, vier jaar later, is de crisis niet geëindigd, maar eerder uitgebreid. Reden om het onderzoek dat was gestart in 2008 voort te zetten en uit te breiden in een publicatie en een tentoonstelling.

De tentoonstelling heeft de traditionele vorm van een architectuurtentoonstelling. Met behulp van diagrammen, een film, tekst en, in het bijzonder, schaalmodellen, worden belangrijke indicatoren van de huidige architectonische context getoond. Met deze visualisaties van sociaaleconomische data nodigen Powerhouse Company en Hans Ibelings de bezoeker uit te speculeren over hoe de westerse architectuur terechtgekomen is in de huidige situatie en te overdenken wat hierna komt. De tentoonstelling was eerder te zien in The Architecture Foundation in Londen.

De begeleidende Engelstalige publicatie ‘Shifts: Architecture After the 20th Century’ is zowel een catalogus van de tentoonstelling als een essay over de consequenties van de verschillende crises waarmee architectuur in het Westen wordt geconfronteerd. Shifts is een uitgave van The Architecture Observer. Het boek Shifts: Architecture After the 20th Century is uitgegeven door The Architecture Observer. 15 x 20 cm, 96 pagina’s, afbeeldingen in kleur en zwart/wit. ISBN 978-90-819207-0-4. Prijs 18,00 euro. Het boek is te koop in boekenwinkels en te bestellen via www.architectureobserver.eu 

Powerhouse Company is in 2005 opgericht door de architecten Nanne de Ru en Charles Bessard en heeft een vestiging in Nederland (Rotterdam) en Denemarken (Kopenhagen). Powerhouse Company is actief op het terrein van architectuur, stedenbouw en onderzoek.
Hans Ibelings is een architectuurhistoricus en -criticus. Van 1989 tot 2000 was hij curator voor het Nederlands Architectuurinstituut; van 2004 tot 2012 was hij hoofdredacteur van A10; in 2005 en 2006 was hij gastprofessor aan de EPFL (Lausanne). Hans Ibelings is auteur van verschillende boeken waaronder Supermodernism: Architecture in the age of globalization and European architecture since 1890. Sinds 2012 is hij redacteur van The Architecture Observer, een magazine dat gebruik maakt van een variëteit aan oude en nieuwe media in het streven naar architectuurkritiek.

02-07-2012 13:00

Meubelproducent Thonet en vakblad de Architect organiseren voor de eerste keer ARC 12 Stoelontwerp, een ontwerpwedstrijd met het doel een vernieuwend stoelontwerp te realiseren voor de projecten- en de consumentenmarkt. ARC12 Stoelontwerp wil talentvolle ontwerpers vertrouwd maken met alle aspecten van het realisatieproces van een veelbelovend ontwerp. Bij de beoordeling let de jury op functionaliteit, karakter en materiaalgebruik. Produceerbaarheid door Thonet is een belangrijke voorwaarde. De winnaar van ARC12 stoelontwerp krijgt de kans met Thonet samen te werken en op zeer experimentele wijze hun product te ontwikkelen en commercieel in de markt te zetten. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking op 22 november 2012 in Rotterdam.

Eerdere jaren initieerden De Architect en Thonet een soortgelijke wedstrijd, bekend onder de naam Thonet Mart Stam prijs. Vakblad de Architect lanceert het nieuwe evenement ARC12 met prijzen van stoel tot stad. Het winnend ontwerp voor ARC 12 Stoelontwerp wordt opgenomen in de Thonet EXP collectie. Kernwoorden bij Thonet EXP zijn experimenteren en innoveren met het doel om eigentijdse, verrassende en bijzondere stoelen te produceren.  In 2009 won de VW01 de Thonet Mart Stam Prijs en in 2010 won de Spanstoel deze prijs. Beide stoelen zijn opgenomen in de EXP collectie.

De inzending moet bestaan uit een tot drie ontwerptekeningen op A3-formaat, vergezeld van een toelichting, en een 3D-model op ware grootte. Deelnemers worden uitgedaagd na te denken over de toekomst van de productie van stoelen en dit in hun ontwerp te verwerken. De inzendingen kunnen tot en met vrijdag 31 augustus 2012 worden aangemeld via www.arc12.nl. Daar kunnen ook de gevraagde documenten worden ge-upload. Daarnaast dienen de 1:1 modellen uiterlijk vrijdag 31 augustus 2012 te worden ingeleverd bij: Thonet B.V, De Toonkamer/Pastoe fabriek, Rotsoord 3, 3523 CL Utrecht, T: 030 - 744 0 799.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury die dit jaar bestaat uit Jan Brouwer (voorzitter), Ineke Hans en Tiddo de Ruiter (winnaar Thonet Mart Stam prijs 2010). Secretaris van de jury is Sander Woertman (eindredacteur de Architect). De jury is onafhankelijk en doet een bindende uitspraak. Het reglement van ARC12 Stoelontwerp is te vinden op www.arc12.nl.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >