Nieuws


28-01-2010 9:54


Advies- en ingenieursbureau DHV heeft als eerste bedrijf een groenverklaring gekregen voor utiliteitsbouwrenovatie. Met deze verklaring kan DHV de renovatie van het hoofdkantoor in Amersfoort groen financieren.

De groenverklaring wordt formeel afgegeven door de minister van VROM. Agentschap NL (voorheen SenterNovem) is de beoordelende instantie. Groenverklaringen zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van groene financiering. Daarbij kan een bedrijf tegen lage rente lenen voor projecten die gebouwen verduurzamen. Bij DHV gaat het om de renovatie van het hoofdgebouw, dat uit de jaren '70 dateert. Het samenspel aan innovatieve energiebesparende maatregelen die in het renovatieproject zijn opgenomen, vormt de basis waarvoor de groenverklaring is verstrekt. DHV is zelf verantwoordelijk voor het complete ontwerp en projectmanagement van de renovatie. ING heeft de aanvraag geïnitieerd en begeleid.

Het kantoorgebouw wordt gerenoveerd om onder andere het energiegebruik drastisch te verlagen, namelijk van energielabel G naar A. Daarbij worden duurzame materialen, zoals duurzaam geproduceerd hout, gebruikt. De renovatie is in lijn met DHV's beleid klimaatneutraal te zijn. Naar verwachting is de renovatie in januari 2011 afgerond.

Leo Janssen, directeur projecten bij DHV: "De besparingen zijn enorm. Als we klaar zijn is het totale gasgebruik 75 procent lager dan nu; het gebruik van elektriciteit brengen we met 25 procent terug. De CO2-uitstoot van het gebouw wordt hiermee 41 procent lager." Daarmee voldoet de renovatie aan de milieueisen die worden gesteld aan een groenverklaring. Janssen: "Naast energiegebruik richtten we ons op een goed binnenmilieu door een intelligente klimaatregeling. Het al hoge werkplekcomfort wordt nog verder verbeterd. De sterkte zit ‘m in de integrale aanpak: we brengen gevel, dak en installaties met elkaar in verband. Het levert ons een jaarlijkse besparing in energieverbruik op van 100.000 euro."

Zie ook:
Kantoorinrichter moet aan de bak
Forse besparing na renovatie
DHV-wanden in OMA-gebouw
Kantoorgigant zet in op MVO
Ex-minister naar vastgoedplatform
Lezingen in het kader van 'Gezonde gebouwen'
Niels Scholten 1 april opgevolgd
 

27-01-2010 8:52


Anke van Hal, Paul de Ruiter en Walter Spangenberg gaan woensdag 27 januari (vandaag) in debat over de uitdaging hoe men toekomstgericht gebouwen en gevels ontwerpt die optimaal gebruik maken van techniek in de architectuur van de gevel. Dit debat vindt van 16.00 tot 18.00 uur plaats op de beurs Gevel in Ahoy Rotterdam.

"Hoe breng je de wereld van wetenschappers, constructeurs en architecten samen in goede gebouwen en hoe vervlecht je dan architectuur, ecologie en economie in een toekomstgerichte gevel? Verandert op deze manier de tektoniek van de gevel?" Deze vragen staan centraal tijdens dit debat dat plaatsvindt in het Geveltheater op het beursterrein. Na afloop van het debat vindt de uitreiking van de ’Gevel NBD Architectuurprijs’ plaats.

Zie ook:
Duurzaam congres vrijwel uitverkocht
Trends in armaturen:
Domotex en IMM
Local World Table in Rotterdam
 

27-01-2010 8:33


Het Prins Bernhard Cultuurfonds honoreert de aanvraag van Stichting Items met een bedrag van 10.000 euro voor de vernieuwing en ontwikkeling van de Items-website. Via het ‘fonds op naam’ levert inrichter Ahrend een bijdrage van 6.000 euro.

Items is een tweemaandelijks tijdschrift over design. Na het faillissement van de uitgever van Items kampte het tijdschrift met een fors gat in zijn begroting. Om het blad verder te kunnen ontwikkelen met behoud van zijn onafhankelijke redactionele koers en inhoudelijke kwaliteit, vroeg Items het Prins Bernhard Cultuurfonds om een eenmalige doorstartbijdrage. Deze bijdrage is mede bestemd om de urgente vernieuwing en ontwikkeling van de Items-website te realiseren.
Het tijdschrift Items onderscheidt zich naar eigen zeggen door zijn focus op de culturele betekenis van het design en door die culturele dimensie in alle ontwerpvakken kritisch te belichten. Items is al 27 jaar actief in Nederland.

Cultuur is breed en kent ontelbare verschijningsvormen. Bedrijven die serieus overwegen cultuur te ondersteunen, kunnen dat op veel manieren doen, onder andere via een Cultuurfonds op (bedrijfs)naam. In alle gevallen is het Prins Bernhard Cultuurfonds een partner die zowel op nationaal als regionaal niveau de ervaring, kennis, capaciteit en het benodigde netwerk heeft. Voor Ahrend selecteert het Cultuurfonds projecten binnen de gekozen doelstelling op het terrein van beeldende kunst. Ook kijkt het Cultuurfonds hoe Ahrend haar relaties, werknemers en klanten kan betrekken bij het werk dat vanuit het Ahrend Fonds wordt ondersteund.

Zie ook:
Aanbieders slaan handen ineen
Vergadervisie van Gispen
'Ministerie van LNV heeft primeur'
 

25-01-2010 16:16


Tijdens het congres Greenbuild op 28 januari in Ahoy Rotterdam is het hoofdthema: het veranderende proces voor duurzaam bouwen. Dit wordt toegelicht vanuit de praktijkervaring met nieuwbouw en renovatie. Onder andere door de ontwerper van het prestigieuze project ‘De Watertoren’ in Bussum.

De architect is een van de belangrijkste schakels in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De klant vraagt om een duurzaam eindproduct voor nieuwe bouw en renovatieprojecten. Maar duurzaam ontwerpen komt niet alleen door gebruik te maken van andere materialen. Het ontwerpproces bij duurzaam bouwen is 180 graden veranderd ten opzichte van traditioneel bouwen. Sprekers tijdens het congres Greenbuild zonder onder andere Menno Kooistra, Michiel Haas, Bob Kuster, Wouter Beck en Stafan van Uffelen. De dag staat onder leiding van Gerard Vos, de hoofdredacteur van het magazine Duurzaam gebouwd. Het volledige programma is te vinden op www.greenbuild.nl

 

Zie ook:

Duurzaam congres vrijwel uitverkocht
Trends in armaturen:
The Why Factory
Licht & Architectuur 2010:
Nieuwe beurs zet in op duurzaam bouwen


25-01-2010 8:47


De Dom kan opgelucht ademhalen. De Utrechtse kerktoren wordt in hoogte niet voorbijgestreefd door de wolkenkrabber Belle van Zuylen. Dit weekend werd bekend dat het volgens sommigen megalomane project definitief van de baan is.

De Belle van Zuylen had met 262 meter de hoogste toren van Nederland moeten worden. Volgens de gemeente en projectontwikkelaar Burgfonds is het door de financiële crisis echter niet verantwoord het project door te zetten. 

belle

Een woordvoerder van milieuminister Jacqueline Cramer reageerde vrijdag verheugd op de aankondiging. Eerder al zei Cramer dat het de verkeerde toren op de verkeerde plek zou zijn.

Burgfonds gelooft nog steeds in het concept van de 262 meter hoge toren, een ontwerp van de Architekten Cie. "De ontiwkkelaar streeft er naar het concept van multifunctionele hoogbouw ergens anders toe te passen", zo meldt de gemeente Utrecht. "De ambitie om van Leidsche Rijn Centrum Noord een hoogstedelijke, levendige nieuwe stadskern te maken blijft onverminderd hoog. De realisatie van hoogbouw om de bouw van het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn te markeren blijft daar integraal onderdeel van uitmaken."

Belle van Zuylen was een omstreden project. Dit had onder meer te maken met het feit dat het ontwerp te rooskleurig werd voorgespiegeld aan de politiek. Eerder publiceerden wij op deze website een you tube-filmpje waarin de ontwerpplannen kritisch tegen het licht worden gehouden. Bekijk het filmpje nog eens: Supertoren in een ander licht

Zie ook:
'Hoopvol over architectuurnota' 
Twee hoogleraren draagcostructies
 

22-01-2010 10:42Supermaker, het te ontwikkelen design-initiatief dat werd geïnitieerd door Platform 21, is van de baan. Dat meldt de nieuwsbrief design.nl. Na het terugtreden van Li Edelkoort bij het Designhuis in Eindhoven is dit een volgend veeg teken voor de Nederlandse ontwerpwereld.

Als incubator voor een nieuw te bouwen Designcentrum ontwikkelde Platform21 Supermaker. Supermaker had een laboratorium moeten worden waar de herwaardering van het maken, het plezier in het maken én het spektakel van het maken centraal staan.

dock

Het initiatief, waarvoor architect Lars Spuybroek reeds een ontwerp maakte (Supermaker DOCK), is nu dus definitief van de baan. Reden voor het stuklopen van het initiatief is het feit dat er geen subsidie kon worden verkregen voor het project. "Ik ben teleurgesteld", aldus Joanna van der Zanden,artistiek directeur van Platform 21. "Het heeft wellicht te maken met politieke keuzes, maar misschien was Amsterdam gewoon nog niet klaar voor een dergelijk initiatief."

Eerder deze maand vond ook in Eindhoven al een clash plaats tussen politiek en ontwerpwereld. Design-goeroe Li Edelkoort maakte bekend op te stappen bij het door haar geïnitieerde Designhuis vanwege de onkunde bij de gemeente inzake design.

Is deze opeenvolging van design-nederlagen het teken dat het niet goed gaat met het lange tijd zo populaire Dutch Design? Het zou kunnen. In dit artikel in de New York Times (http://www.nytimes.com/2009/11/30/fashion/30iht-design30.html) worden in dit opzicht in elk geval een aantal harde noten gekraakt. De conclusie is overigens weer gematigd positief...

Zie ook:
Design-godin overlaadt Eindhoven met toorn 
Trends die ons leven bepalen 
Introductie Repair Manifesto
Themadag architectuur en lifestyle 
Eén miljoen voor Design Academie Eindhoven 
Internationale designsector bijeen 
Discussie over de toekomst van design 
Verfijning en geheimzinnigheid
 

22-01-2010 9:37Op dit moment te zien in Kunsthal KAdE in Amersfoort: een tenstoonstelling gemaakt door architect Rianne Makkink en topontwerper Jurgen Bey. 

bey
House of Furniture Parts’, 2009

Studio Makkink & Bey heeft het interieur ontworpen van Kunsthal KAdE. In de tentoonstelling wordt de filosofie van het werk van de studio belicht aan de hand van een selectie uit het oeuvre. Met de focus op kunstgerelateerde objecten en producten.

bey2
‘Strohuis’, 2008

Ter gelegenheid van de tentoonstelling is een catalogus (NL en EN) uitgebracht, vormgegeven door grafisch vormgevers Koehorst In’t Veld, de grafisch vormgevers van Kunsthal KAdE.

De tentoonstelling is nog te zien tot en met 14 februari.

Zie ook:
Designmerk op voor Rotterdamse award 
Ruzie bij designmerk 
Brussel en het ritme van design 
Vierdelige NAi-lezingreeks 
Prooff Werkbank
 

22-01-2010 9:14JHK Architecten en Inbo in Rotterdam hebben als team de Europese aanbesteding voor de eerste fase van de nieuwbouw voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden gewonnen.

jhk

De visie van de architecten Ad van Aert en Hans Toornstra weerspiegelt de hoge ambities van de eerste universiteit van Nederland. Fase 1 betreft een nieuwbouw op het Biosciencepark van 39.000 vierkante meter en zal in augustus 2015 worden opgeleverd. De totale nieuwbouw wordt in drie fases uitgevoerd en bedraagt in totaal 99.000 vierkante meter. Over de leverancier van het meubilair wordt (natuurlijk) pas later een beslissing genomen. Dringen! 

Zie ook:
Daglichtrijk parkeren 
Rotterdam 2007 City of Architecture

20-01-2010 8:53


De Rotterdammer Richard Hutten is momenteel één van de bekendste en meest onconventionele Nederlandse ontwerpers. Hutten is conceptueel ontwerper, maar zijn ontwerpen zijn stuk voor stuk heel functioneel. Vaak heeft het object zelfs meerdere functies. Daarom is hij ontwerper geworden in plaats van beeldhouwer of kunstenaar. Van 27 februari tot 6 juni zal er in Design Museum Gent een overzichtsexpositie over werk van de Rotterdammer te zien zijn. Het museum gaf Hutten zelf de opdracht om de tentoonstelling zelf vorm te geven.


Hutten studeerde af in 1991 aan de Design Academy in Eindhoven en verwierf al vrij snel internationale erkenning. Met zijn eigen designstudio creëert hij meubel-, product-, interieur- en tentoonstellingsontwerpen. Homo Ludens, zo noemt Hutten zich graag: de spelende mens. Hij ontwierp hij de Sexy Relaxy waarvoor hij zich inspireerde op de wereldberoemde scène met Sharon Stone in Paul Verhoevens film Basic Instinct. Wat te denken van de twijfelglijbaan waarbij je keuze moet maken of je naar links of naar rechts gaat? 

Momenteel werkt Hutten als creatief directeur bij Het Nederlandse NgispeN.

Nadere informatie over de expositie is te vinden via de site www.designmuseumgent.be.

Zie ook:
Het beste van Dutch Design
Bureau i29 winnaar The Great Indoors 2009
Oranje tribune gelauwerd
The Why Factory
Kunst of meubilair?
 

19-01-2010 8:26 

Voor de zesde keer vond dit jaar tijdens de Horecava in de RAI te Amsterdam de prijsuitreiking van de Satelliet Design Challenge plaats. In 's werelds grootste Mobile Grand Café werden woensdag 13 januari de winnaars bekend gemaakt. De hoofdprijs ging naar 'Spygames' van ontwerper Alice Mulders.

spy

In het winnende concept staan spiegels, zichtlijnen, spionage en oogcontact centraal. Het kijken en bekeken worden maakt het een spannend en sexy concept. De tweede plaats gaat naar het ontwerp 'U Bar' van Joop Bource, waarin de gast op speelse wijze achter in de zaak gebracht wordt. Desmond Ninaber van Eijben wint de derde prijs met zijn concept ‘BARRIèRE', een meubel dat 'de menselijke interactie vergroot'.

 


"Het viel ons op dat dit jaar veel deelnemers zich in collectieven hebben ingeschreven ten opzichte van 2009", aldus de jury van de Sateliet Design Challenge. "We kunnen dit alleen maar aanmoedigen. Het is goed om te zien dat mensen creativiteit met elkaar opzoeken, dit kan de kwaliteit zeker ten goede komen."   

 


Tijdens Venuez Hospitality & Style Event op 13 en 14 april 2010 wordt het winnende concept nagebouwd op ware grootte in de Cruise Terminal Rotterdam. Tevens krijgt de winnaar ook een studiereis aangeboden naar de meubelbeurs Salone Internazionale del mobile in Milaan.

Zie ook:
Venuez Awards
Satelliet Design Challenge 2009 
Horecaprijzen in tien categorieën 
Actualiteiten op horecagebied 
Winnaars ontwerpwedstrijd bekend

15-01-2010 10:14Op 25 maart 2010 organiseert de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) de tweede editie van dè carrièredag voor ontwerpers in Nederland, Vroaam! De eerste editie uit 2009 werd bezocht door 400 startende ontwerpers en studenten.

Dit jaar verwacht de BNO 600 bezoekers. Het event vindt wederom plaats in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. De vier boegbeelden van de Vroaam! campagne zijn dit jaar: interieurontwerper Gilian Schrofer, directeur van het Graphic Design Museum Mieke Gerritzen, animator Fons Schiedon en Product ontwerper Sharon Geschiere.

vroamm

Wat is Vroaam!? Jaarlijks worden er landelijke carrièrebeurzen voor studenten, starters en young professionals georganiseerd die op zoek zijn naar een vacature, traineeship of stageplaats. Echter, een carrièrebeurs gericht op de ontwerpindustrie, die was er nog niet. Daarom organiseert de BNO elk jaar Vroaam! Op Vroaam! vindt de starter/student alles en iedereen die maar van enig belang kan zijn voor zijn/haar ontwerpcarrière.

Naast een infomarkt is er een bomvol programma met presentaties, designbattles, inspiratietalks, lezingen, masterclasses, trainingen en 'on the spot' zakelijk en juridisch advies. Hoogtepunt van de dag zijn de portfoliobesprekingen met ruim 80 bekende ontwerpers, met onder andere 52 graden NB, Buro van Baar, Studio 't Brandt weer, Autobahn, De Designpolitie, Koeweiden Postma, Erik Hesen, Bob van Dijk, Total Identity, Overburen, Paul Maas Illustratie, Studio Joost Grootens, Fabrique, Total Active Media, Fons Schiedon, Springtime, Waacs, NPK, Goods, Opera Amsterdam en Gilian Schrofer.

In samenwerking met Dropstuff.nl is er speciaal voor Vroaam! een animatiebattle gestart. Voor deze battle moet een artistieke game worden ontworpen waarbij het publiek een interactie aan kan gaan met het kunstwerk. Het thema is ‘Op weg naar de top’. De 3 beste en meest innovatieve eindresultaten worden met prijzen beloond en opgenomen in de digitale ‘collectie’ van dropstuff.nl. De deadline voor het inzenden van het uitgewerkte concept is 20 februari 2010.

Zie ook:
 

15-01-2010 9:05De vierde editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) is begin deze week afgesloten. Gisteren maakte de organisatie bekend dat het evenement is bezocht door in totaal 600.000 bezoekers (!).

Met als overkoepelend thema Open City: Designing Coexistence, initieerde de IABR researchprojecten in steden op vijf continenten die resulteerden in vier tentoonstellingen en bijna 200 ‘events’ (debatten, lezingen, workshops, etc.) in Rotterdam én Amsterdam.

iabr

"De Vierde IABR trok ruim 60.000 bezoekers, waarvan bijna een derde uit het buitenland", aldus de organisatie. "Onderdelen van de tentoonstellingen zijn nog te zien in Parijs, Istanbul, São Paulo en Jakarta."

Samen met de VPRO werd het project Eeuw van de Stad gelanceerd en de Biënnale bereikte zo in samenwerking met de publieke omroep meer dan een miljoen kijkers en luisteraars. "De IABR slaagde daarmee in haar opzet om het maatschappelijk debat over de toekomst van de stad op vele niveaus te organiseren, met een cultureel zeer diverse en mondiale input, en dat debat breed onder de aandacht te brengen."

Zie ook:
Parallel Cases 
Parallel Cases Biennale Award 
Architectuur Biënnale Rotterdam

 

15-01-2010 8:29Architectenteam Ockenburgh architectuur en bouwkunde, A3 architecten en architecten Van Mourik zijn de winnaars geworden van de Nieuwe Stad Prijs 2009. Het was de 14e keer dat deze prijs, die gaat naar projecten die bijdragen aan de stedelijke vernieuwing van Den Haag, werd uitgereikt. De prijs werd toegekend aan het ontwerp Mixx Inn Den Haag.

Mixx Inn is een voormalige bejaardenhuis dat is omgedoopt tot een gebouw met een grote variëteit aan functies. In het gebouw zijn onder meer woonunits opgenomen waar jongeren korte tijd verblijven tijdens hun herintrede in de maatschappij. Ook is er dagopvang voor mensen met een lichamelijke beperking, een crèche en twintig hotelkamers.

De jury vindt het een bijzondere combinatie van doelgroepen in een mooi gerenoveerd gebouw. “Een gewaagd concept dat een bijzondere uitstraling heeft naar de hele stad”, aldus de jury.
 “Een ontwerpopdracht als Mixx Inn in Den Haag is de droom van elke architect. Een opdrachtgever die durft en een gebouw met een uitdagende ontwerpvraag. Het uiteindelijke succes is vooral te danken aan het versmelten van disciplines en het respecteren van elkaars belangen. Dat samen leverde dit magisch gebouw op”, aldus Hans Gijzen van A3 Architecten uit Rotterdam en Rob Hazelaar van Ockenburgh architectuur en bouwkunde uit Den Haag die samen met Joly van de Moosdijk van architecten Van Mourik garant stonden voor het ontwerp van Mixx Inn.

De jury beoordeelde in totaal zeventien projecten. De opdrachtgever mocht een prijs van 10.000 euro in ontvangst nemen. Mixx Inn won het onder andere van de renovatie van het Ministerie van Financiën en de herinrichting van het Lange Voorhout.

 

13-01-2010 12:35


Is het beroepsdeformatie?. De Inside Informatione-redactie ziet overal design-spoken. Zo herkenden wij in het logo van Meld Misdaad Anoniem opeens de topontwerper Marcel Wanders. Toeval?

 

wanders

Waarschijnlijk wel. Want Wanders is verre van anoniem. Met zijn vele eigenzinnmige interieurprojecten, producten, zijn designlabel Moooi en recent met het boek Amsterdam Creative Capital speelt hij zich voortdurend in de kijker. 

Beroepsdeformatie dus. Of ziet u het ook?

13-01-2010 8:37Het boek 'Building Passion - Sterke vrouwen in de bouw' van Laura Stevens is onlangs verschenen. In dit boek worden 101 vrouwen geportretteerd die een opvallende passie hebben voor hun werk in de bouw. De voorbereidingen voor het tweede boek, 'Building Passion - The International Edition', draait op volle toeren.

In de bouwsector ontbreekt vaak een gezonde balans tussen man en vrouw, aldus Stevens. Het is bewezen dat projecten waarbij gemixte teams samenwerken, betere resultaten leveren (McKinsey Rapport Women Matter). Op 8 december 2009 was de feestelijke presentatie van het eerste boek in Lijm & Cultuur te Delft. Met Building Passion heeft Laura Stevens naar eigen zeggen een begin gemaakt om vrouwen in de bouw ook echt zichtbaar te maken.
Bij de boekpresentatie werd ook de Building Passion Award 2009 uitgereikt. De jury onder voorzitterschap van Harm Tilman, hoofdredacteur van “de Architect”, koos uit de vijf genomineerden Anjelica Cicilia, commercieel directeur bij KOW, als winnaar. De andere juryleden waren Heleen Mees, Myrthe Hilkens, Ellen Sander en Hans Lensvelt.
Naast Anjelica Cicilia waren ook Maartje Lammers van 24H Architecture, Sabine van den Boom van Heddes Bouw, Michelle Prins van DEC, Volker Wessels en Elphi Nelissen van Nelissen Ingenieursbureau, genomineerd. 

De internationale editie van het Building Passion-boek gaat een stap verder. Hier toont Stevens 101 Nederlandse vrouwen die in de bouw in het buitenland werkzaam zijn, of buitenlandse vrouwen die in Nederland hun carrière hebben opgebouwd. Hoe gaan zij om met cultuurverschillen in zaken doen? En welke toegevoegde waarde bieden deze culturele verschillen? Het boek geeft naar eigen zeggen inzicht in wat deze vrouwen vanuit hun achtergrond bijdragen in het buitenland, maar ook wat de bijdrage is van buitenlandse vrouwen in de Nederlandse bouwwereld. Vrouwen die denken te voldoen aan de aangegeven criteria voor boek 2 van de 'International Edition', kunnen zich aanmelden via het mailadres mail@buildingpassion.nl.

Zie ook:

Anjelica Cicilia pakt prijs

13-01-2010 8:28


De grootste hal van Ahoy Rotterdam staat vanaf woensdag 27 januari drie dagen lang in het teken staan van gevelinnovaties, exposities, lezingen en productpresentaties. Bij deze beurs Gevel 2010 is deze editie gekozen voor het thema 'Wereldarchitectuur'. Dit werpt licht op de milieuproblematiek en de internationalisering van de bouwpraktijk.

De beurs is bijna vijfduizend vierkante meter groot. Voor veel exposanten is Gevel 2010 'het belangrijkste platform om innovaties en nieuwe ontwikkelingen voor het voetlicht te brengen'. De editie van 2008 liet zien dat het voor bezoekers niet anders is. Zelden kwamen zoveel Nederlandse architecten voor een beurs bijeen. Het gevarieerde aanbod van de beurs speelt daar zeker een rol bij. Want niet alleen is de beursvloer verre van traditioneel ingericht, ook is er een zeer uitgebreid aanbod van activiteiten als lezingen en exposities.

Zie ook:

Architectenprijsvraag
'Innovatief en grensverleggend'
 

12-01-2010 9:26Creatieve mensen kunnen niet altijd door één deur met politici en hun ambtenaren. Het blijkt weer eens in Eindhoven. Aldaar is een sluimerend conflict tussen de gemeente Eindhoven en de bekende design-goeroe Lidewij Edelkoort tot een uitbarsting gekomen: Edelkoort, eigenaar en initaitiefnemer van het concept het Designhuis in Eindhoven, stapt op.

edelkoort
Lidewij Edelkoort: boos op de Eindhovense politiek

Li Edelkoort is boos omdat haar initiatief geannexeerd dreigt te worden door ‘onkundige marketing- en managementkrachten’. De design-godin maakte haar beslissing bekend in een brief die zij stuurde aan verschillende media. In het schrijven stelt Edelkoort dat de reden voor haar voortijdig vertrek ligt in de huidige politieke situatie in de stad Eindhoven en het beleid aangaande vormgeving.

Het Designhuis in Eindhoven opende zijn deuren tijdens de Dutch Design Week in oktober 2007. Inmiddels wordt door een aantal partijen (Design Academy Eindhoven, Brainport, TU Eindhoven, Dutch Design Week en Designhuis) gezamenlijk gewerkt aan een vernieuwde opzet. In hoeverre het vertrek van Edelkoort de beoogde vernieuwingsslag schade toebrengt, is vooralsnog onduidelijk. 

De gemeente Eindhoven zegt het in een reactie jammer te vinden dat Edelkoort zich niet kan vinden in de nieuwe opzet van het Designhuis. "Design in Eindhoven krijgt een nieuwe vorm, een nieuwe lijn en dat kan spanningen opleveren. Toch hopen we Edelkoort in de toekomst op een positieve manier te ontmoeten'', aldus een woordvoerder van de gemeente.

Zie ook:
Trends die ons leven bepalen
Themadag architectuur en lifestyle 
Eén miljoen voor Design Academie Eindhoven 
Internationale designsector bijeen
Discussie over de toekomst van design 
Still in Milaan 
Verfijning en geheimzinnigheid
Vormgevingscentrum in Eindhoven

11-01-2010 16:27

 

De wedstrijd voor het BNA Gebouw van het Jaar 2010 is gisteren gestart. Met de prijs wil de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) de aandacht vestigen op de kwaliteit van nieuwe Nederlandse architectuur. De inzending verloopt geheel online.

Via de website http://www.gebouwvanhetjaar.nl kan iedere deelnemer maximaal vijf projecten inzenden. De wedstrijd staat open voor alle architecten, mits ze lid zijn van de BNA. De inzendingen worden beoordeeld door vakjury’s, voor elke regio één.

De landelijke jury bestaat dit jaar uit Nathalie de Vries (MVRDV), Ronald Schleurholts (cepezed), Marlies Rohmer (Architectenbureau Marlies Rohmer), Fred Schoorl (Ymere) en Adri Duivesteijn (Gemeente Almere). Zij beslissen welk project de eervolle titel BNA Gebouw van het Jaar 2010 krijgt.

Tot en met maandag 8 februari kunnen deelnemers hun inzendingen plaatsen. De regionale genomineerden en winnaars worden in maart en april bekend gemaakt.

Op 22 april wordt de winnaar van het BNA Gebouw van het Jaar 2010 bekendgemaakt tijdens de feestelijke landelijke uitreiking. Deze zal plaatsvinden op The Why Factory tribune in het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Zie ook: 
Kamerlid op de bres voor bouwmeesters 
Organisaties slaan handen ineen
Aanbestedingen 2e kwartaal 2009 
Snuffelen aan gebouwen
Spectaculaire bouw met spannende gevel 
Plasterk maakt winnaars bekend
 

06-01-2010 11:22Tijdens het Zuiderkerk Prijzengala in Amsterdam ontving architect Hans van Heeswijk de Geurt Brinkgreve Bokaal 2009 voor het project Hermitage Amsterdam. Deze prijs ontving hij uit handen van wethouder Hans Gerson.

De bokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste initiatief op het gebied van herontwikkeling of renovatie in Amsterdam. De jury, onder voorzitterschap van Tjeerd Herrema, zegt over Hermitage Amsterdam: “Het is een uitzonderlijk project en het betreft een forse transformatie. In die transformatie heeft de oude functie een passende plek gekregen. Het bestaande gebouw is met respect behandeld en in haar waarde gelaten.” Met de Hermitage Amsterdam is volgens de jury een nieuwe standaard in museumbouw gerealiseerd. Het ontwerp- en bouwteam zijn in staat gebleken een museum van on-Nederlandse, hoogwaardige kwaliteit te realiseren, en dan ook nog binnen planning en budget. De jury vervolgt: “Vanwege het initiatief en het risico dat de opdrachtgever met dit project heeft genomen; de bescheidenheid en het respect waarmee de architect het gebouw heeft behandeld en gebruik heeft gemaakt van de bestaande kwaliteiten van het oorspronkelijke gebouw; de slimme technische ingrepen en de duurzame toevoegingen; de zorgvuldige wijze waarop de aannemer het gebouw tot in detail heeft gerenoveerd; en dat alles in een vruchtbare samenwerking met alle partijen wat heeft geleid tot een gebouw dat in letterlijke zin aan de buurt en zelfs aan de gehele stad is teruggegeven, heeft de jury besloten de Geurt Brinkgreve Bokaal toe te kennen aan De Hermitage Amsterdam.”

Architect Hans van Heeswijk reageert: “Dit was een enorme eer om te doen, een publieksgebouw creëren met een hoog afwerkingniveau. De vraag was hoe je een gebouw dat 324 jaar als verzorgingstehuis fungeerde en waarin veel was vertimmerd, weer licht en helder maakt. De classicistische structuur van het gebouw was daarbij leidend.” Pieter van Empelen, projectmanager van de stichting Hermitage a/d Amstel vertelt verder over het project: “Het is binnen twee jaar gelukt om zonder noemenswaardige problemen een modern museum binnen een oude gevel te laten ontstaan, met een ingang aan de Amstel naar de stad toe. Alles klopt, ook de nieuwe binnentuin en de entree.”

Zie ook:
Amsterdamse architect 'doet' Mauritshuis
Verstevigen band met Rusland 
Opening 20 juni 2009
Philips in kunst
 

05-01-2010 9:32


Kostenoverschrijdingen in de bouw zijn niet typisch Nederlands. Ook onze zuiderburen kunnen er wat van. In de Belgische krant De Standaard stond eerder deze week te lezen dat het Havenhuis in Antwerpen ruim acht miljoen euro duurder wordt dan aanvankelijk begroot.

In plaats van 31 miljoen euro gaat het door Zaha Hadid ontworpen nieuwe kantoor van het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen bijna 40 miljoen euro kosten. Woordvoerder Kurt Tuerlinckx van het Havenbedrijf stelt dat de kosten vooral opgelopen zijn als gevolg van de renovatie van de brandweerkazerne waar de nieuwe constructie op komt te staan.

hadid
Zo gaat het Havenhuis er uitzien. De brug De Lange Wapper op de achtergrond is ondertussen al weggestemd.

Dit jaar of uiterlijk 2011 gaat de bouw van start. Naar verwachting zal het opmerkelijke gebouw in 2014 worden geopend.

Zie ook:

Designer of the year 
Veiling in Brussel
Ontwerpen bruut op Maison & Objet
Great Indoor Awards
Vitra Edition
Brit ontvangt hoge architectuurprijs 
Vijftig jaar Eames en Vitra
Architectuurtentoonstelling in Keulen 
IMM achter de rug
 

04-01-2010 11:15


Het is altijd informatief om te kijken waarmee designstudenten op de proppen komen. Neem het werk van Design Academy Eindhoven-studente Carolina Wilcke. Haar meubel KamerRekwisiet is mooi en verwarrend tegelijk.

nietsnut

Wat is KamerRekwisiet? Op het eerste gezicht is het 'meubel' een vormelijke nietsnut die geïnspireerd is op het werk van twintigeste eeuwse grootheden als Mondriaan en Rietveld. Maar interieurliefhebbers weten dat ook functionele nietsnutten wel degelijk een functie kunnen hebben in de binnenruimte. Want met KamerRekwisiet is natuurlijk een mooie sfeer te scheppen in het interieur. Modernisme met een kwinkslag. Bovendien kan het object worden ingezet als ruimteverdeler. 

Carolina Wilcke studeerde in 2009 af met KamerRekwisiet.

  
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >