Nieuws


30-08-2009 14:36

De 2e en 3e week van september staan voor 22 New Yorkers en Amsterdammers in het teken van de Job Swap: ze ruilen dan om beurten van baan. De jonge Amsterdamse architect Khoi Tran van het bureau Urban Symbiose. Tran reist op 6 september 2009 naar New York. Daar gaat hij aan de slag bij Leeser Architecture. Zijn counterpart heet Joe Harberl, eveneens een talentvolle architect. Hoe vergaat het de architectuur in de huidige crisis? En hoe is het om architect in de stad der steden te zijn? Tijdens de Job Swap zullen Tran en Harberl ons dit vertellen. Dagelijks doen ze verslag van hun ervaringen via hun eigen weblog.

Na een paar jaar te hebben gewerkt voor Ben van Berkel, een van Nederlands bekendste architecten, startte Khoi Tran 2 jaar geleden met twee partners zijn eigen architecten bureau Urban Symbiose. De projecten waaraan ze werken zijn gericht op stadsplanning, infrastructuur, werk- en woongebied en interieur design. Khoi kijkt ernaar uit de werkcultuur en het ondernemerschap in New York te ervaren. "In New York lijken privé en werk elkaar veel meer te overlappen en wordt de levensstijl aangepast aan de ambitie." Khoi is ook gefascineerd in wat de twee steden gemeen hebben. Zo hebben New York en Amsterdam beide een multicultureel karakter. "En dat is het perfecte ingrediënt voor creativiteit."

Khoi Tran is door de lezers van Het Parool gekozen tot winnaar van de Job Swap Wild Card. De keuze voor zijn ‘tegenvoeter' in New York wordt binnenkort bekend gemaakt.

Op jonge leeftijd droeg Joe Haberl al een schetsboek met zich mee, waarin hij gebouwen tekende. Dus het is geen verrassing dat hij architect is geworden. Joe werkt nu 7 jaar bij Leeser Architecture, een pioneer op het gebied van het verwerken van nieuwe media en digitale technologie in hun ontwerpen. Tijdens de Job Swap in New York zal Leeser de façade van het Museum of the Moving Image openen. Dus kan zijn Nederlandse collega het resultaat bekijken. In zijn vrije tijd bezoekt Joe graag musea en leest hij biografieën.

De Job Swap banenruil is onderdeel van de NY 400 festiviteiten rond de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Amerika. Aan dit project doen brandweermannen, officieren van Justitie, boswachters, leraren, voedselbankmedewerkers, muzikanten, verloskundigen, architecten en kroegbazen mee. Het is een kans om te leren over hun eigen beroep in een andere cultuur, om contacten te leggen en kennis uit te wisselen. De Nederlandse Job Swappers maken op 6 september de oversteek naar New York. Op 13 september reizen alle Job Swappers samen af naar Amsterdam om daar de uitwisseling voort te zetten.

Job Swap is een project van de Stichting Henry Hudson 400 in samenwerking met BKB en wordt mede mogelijk gemaakt door NY400, een kabinetsinitiatief om de viering van 400 jaar vriendschappelijke banden met Amerika te markeren.

28-08-2009 16:18

D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham roert zich sterk dezer dagen. Na zijn eerder deze week op deze site gemelde 'gloeilampspijt' vraagt hij nu opheldering van het kabinet over de vele klachten die de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) nog altijd binnen krijgt over de zware aanvullende eisen die de overheid stelt aan architecten bij het aanbesteden van ontwerpen.

Die strenge eisen sluiten met name jonge bureaus uit. In oktober vorig jaar kreeg Van der Ham van minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) de toezegging dat de toegang van kleine en beginnende bedrijven tot overheidsaanbestedingen verbeterd zou worden. 

Volgens de BNA klagen de architecten bij 80 procent van de overheidsaanbestedingen. De beroepsgroep heeft vooral problemen met de eisen die de overheid stelt aan hun omzet en ervaring. Gevolg van dergelijke eisen is dat vooral jonge architecten buitenspel worden gezet.

Van der Ham: “Jonge bureaus kunnen vaak niet voldoen aan zware omzet- en ervaringseisen. Daardoor blijft voor veel bureaus de overheidsmarkt onbereikbaar. Dit terwijl de Europese aanbestedingsregels juist bedoeld zijn om de markt transparanter te maken en ook jonge architecten en kleine bureaus een kans te geven.” 

“Een jaar geleden waren er al vergelijkbare klachten. De minister heeft toen toegezegd dat extra eisen niet nodig zijn. Nu blijkt dat de overheid nog altijd onevenredig zware eisen stelt. D66 wil van de minister weten waarom er, ondanks haar toezegging, in een jaar niets is veranderd en hoe ze ervoor gaat zorgen dat de opdrachtgevers, die in de woorden van de minister vorig jaar geen aanleiding zagen hun eisen te matigen, de aanvullende eisen alsnog zo snel mogelijk laten vallen.”

28-08-2009 8:50

De tentoonstelling met winnaars en finalisten van de Dutch Design Awards 2008 (DDA) reist af naar India. Daar vindt van 3 tot en met 7 september Design Yatra plaats, een vierdaags designcongres in Mumbai.

Meer dan veertig voorbeelden van excellent Nederlandse vormgeving worden getoond in Mumbai, waar een grotendeels professioneel publiek kan kennismaken met producten en ideeën van vormgevers als Richard Hutten, Christien Meindertsma, Hella Jongerius en Philips Design.

Deze reizende tentoonstelling is een integraal onderdeel van de activiteiten van de DDA en zorgt voor internationale erkenning van design als Nederlands exportproduct. De DDA presentatie is onderdeel van de handelsmissie die wordt georganiseerd door Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) in samenwerking met Kyoorius Exchange. BNO beoogt met de missie samenwerkingsverbanden tussen Indiase en Nederlandse ontwerpbureaus tot stand te brengen.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de EVD, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Aansluitend op de handelsmissie zorgt het programma Dutch Design, Fashion & Architecture (DutchDFA) tijdens het congres voor een brede presentatie over Nederlandse architectuur en vormgeving waar ook de tentoonstelling van de Dutch Design Awards deel van uitmaakt. De presentatie van de DDA 2008 is mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de DutchDFA.

27-08-2009 8:39

Ook dit jaar zal de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten (BNI) in samenwerking met kantoorinrichter ASPA de BNI-prijs uitreiken. De aanmoedigingsprijs is het middel bij uitstek om jonge talentvolle interieurarchitecten te stimuleren en te motiveren. In de week voorafgaand aan de prijsuitreiking worden de genomineerde ontwerpen geëxposeerd. De officiële uitreiking van de aanmoedigingsprijs voor pas afgestudeerde interieurarchitecten zal wederom plaatsvinden in The Village Office te Houten op 17 september 2009.

De vakjury bestaande uit: Freek Claessens (Claessens Erdmann), Ferdinand van Dam (OTH) Roelof Gortemaker (De Jong Gortemaker Algra Architecten), Frans Tauber (BRTArchitecten) Hans Zwart (CIO van KPMG) zullen op 17 september het meest talentvolle ontwerp bekend maken.

De nominatiecommissie heeft elke academie die opleidt tot interieurarchitect bezocht en van elke academie één student genomineerd die meedingt naar de BNI-prijs. De volgende studenten zijn een stapje dichterbij om de prestigieuze prijs in de wacht te slepen:
Angela van Berlo, Academie St. Joost
Magalí Eising, Academie ABK
Homer Garcia Santana, Academie Hogeschool Utrecht
Jennifer de Jonge, Rietveld Academie
Evelien Koekkoek, Academie Artez
Marte van Maris, Academie KABK
Jason Setrodimedjo, Academie Minerva
Chantal Vos, Academie Willem de Kooning

Voorafgaand aan de uitreiking zullen de volgende vakgerelateerde presentaties gegeven worden door: Freek Claessens (Claessens Erdmann), Willem Heyligers (Heyligers design + projects). De uitreiking zal worden afgesloten met een hapje, een drankje en muziek.

De expositie is open voor publiek en pers van 14 tot en met 17 september 2009 van 10.00 tot 17.00 uur aan de Elzenkade 1 te Houten.

Expositie genomineerde ontwerpen:
14 t/m 17 september 2009 van 10.00 tot 17.00 uur The Village Office, Elzenkade 1, 3992 AD Houten
Uitreiking BNI-prijs 2009:
Donderdag 17 september 2009 vanaf 16.30 uur, zelfde locatie.

 

20-08-2009 23:55

Eind april publiceerde het Steunpunt Ontwerpwedstrijden haar eerste kwartaalbericht over de aanbestedingen van architectendiensten die tussen 1 januari en 22 april 2009 op de Aanbestedingskalender aangekondigd waren. Voornaamste conclusie: architecten en aanbestedende diensten hebben grote meningsverschillen over redelijke selectie eisen. Nu, twee maanden later, is het tijd voor een update.

Ditmaal heeft het Steunpunt 33 aanbestedingen geïnventariseerd. Eisen lijken te dalen; met name de forse daling van de omzeteisen springt in het oog. Het Steunpunt heeft haar steentje bijgedragen. Sinds april reageert het Steunpunt op iedere aangekondigde aanbesteding voor architectendiensten met het doel de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Resultaat bleef niet uit: omzeteisen halveerden, onduidelijke en wettelijk verboden eisen werden geschrapt, procedurele aanbevelingen werden overgenomen. Dit positieve nieuws wordt echter overschaduwd door de economische crisis. De gebruikelijke drukte in juni blijft uit; het aantal aanbestedingen geraakt in een vrije val.

De aanbesteders en adviseurs

Ook in het tweede kwartaal zijn gemeenten met 18 aanbestedingen de belangrijkste aanbesteders van architectendiensten gevolgd door educatieve instellingen en overig (resp. 7 en 8 aanbestedingen). Opvallend verschil met de voorgaande periode is de afwezigheid van de woningbouwcorporaties.

De aanbesteders kunnen onderverdeeld worden in professionele en incidentele aanbesteders. Onder professioneel aanbesteder verstaat het Steunpunt een aanbesteder met eigen of gezamenlijke inkoopdienst. Zij namen 21% van de aanbestedingen voor hun rekening, een afname van 13%.

Evenals vorige periode huren de meeste incidentele aanbesteders externe adviseurs in. Dit was het geval bij 22 van de 26 aanbestedingen. Deze periode is het moeilijker om adviseurs met een sterke positie te identificeren. Met 4 aanbestedingen is ICS Adviseurs net als de vorige keer koploper. PRC en Complan delen de tweede plaats met ieder 2 aanbestedingen.

De opdracht

Het Steunpunt onderscheidt 6 categorieën ontwerpopdrachten: (1) gemeente- en provinciehuizen, stadskantoren, (2) maatschappelijk vastgoed, (3) cultuurgebouwen, (4) utiliteitsgebouwen, (5) woningen en overige gebouwen en (6) infra, water, landschap en openbare ruimte. Net als de vorige keer neemt de categorie maatschappelijk vastgoed ruim de helft van de aanbestedingen voor haar rekening (18 van de 33 aanbestedingen). Daarnaast is er een opvallende toename van cultuurgebouwen (7 aanbestedingen in twee maanden tegenover 8 in vier maanden de vorige keer).

Het valt op dat bij veel aanbestedingen een gedegen omschrijving van de projectambities ontbreekt. Wat wil een opdrachtgever precies? Ontspoorde procedures kunnen vaak herleid worden tot een gebrekkige projectdefinitie en -ambitie.

De procedure

De niet-openbare procedure blijft dominant:  97% kiest hiervoor. De keuze om door voorselectie het aantal inschrijvers terug te brengen lijkt een automatisme, niet een weloverwogen keuze. Dit blijkt ondermeer uit geconstateerde overtredingen van het aanbestedingsrecht, waarbij al bij de voorselectie eisen aan de aanbieding gesteld worden (honorarium en projectvisie).

Minimumeisen

Het vinden van een balans tussen de belangen van architecten (lage toetredingsdrempel) en de aanbesteder (zekerheid) blijft problematisch. Minimumeisen dienen om ongeschikte gegadigden uit te sluiten, niet om zo snel mogelijk naar de selectie van vijf architecten voor de inschrijvingsfase te trechteren. Meestal komt slechts een fractie van het aantal architectenbureaus waarvan verwacht mag worden dat zij de opdracht naar behoren kunnen uitvoeren in aanmerking door hoge omzeteisen en referentie-eisen.

De omzeteisen zakken. Deze keer wordt slechts in 18% van de aanbestedingen een gemiddelde jaaromzet van € 1 miljoen gehanteerd, met een enkele uitschieter naar € 2 miljoen. 45% stelt een omzeteis tussen de € 750.000 en € 500.000; 18% eist tussen de €400.000 en €150.000. In 2 gevallen werd geen omzeteis gesteld en in 1 geval werd gevraagd om een "voldoende" jaaromzet.

Toch blijven de financiële minimumeisen zorgelijk. Nog steeds hanteren veel aanbesteders (te) hoge omzeteisen. Het is de vraag in hoeverre de neerwaartse bijstelling voldoende is om de gevolgen van de crisis op te vangen.

Een bijkomend probleem zijn de gevraagde bewijsmiddelen. Regelmatig wordt om een accountantsverklaring gevraagd, hoewel veel architecten niet verplicht zijn om hun boekhouding door een accountant te laten goedkeuren.

Ook wordt vaak gevraagd om omzetverklaringen over de laatste 3 afgesloten boekjaren, die dan moeten corresponderen met de laatste drie kalenderjaren. Daarbij wordt er geen rekening mee gehouden dat mogelijkerwijs het laatste boekjaar nog niet afgesloten is of dat een startend bureau nog geen drie boekjaren kan overleggen. Dit alles verhoudt zich zeer moeizaam met de vereiste proportionaliteit van de gestelde eisen.

Duidelijk fout is de eis van winstgevendheid. Financiële draagkracht kan uitsluitend aangetoond worden met omzetopgaven en/of balansen en balansuittreksels; de wet noemt de verlies- en winstrekening niet als bewijsmiddel en mag dus ook niet gevraagd worden.

Selectiecriteria

Vaak hebben selectiecriteria betrekking op de beoordeling van referentieprojecten. Hoeveel referentieprojecten kan een aanbesteder in redelijkheid vragen? Het aantal gevraagde referenties moet proportioneel zijn ten opzichte van de opdracht. Bij een complexe opgave kunnen meerdere referenties gevraagd worden. Over het algemeen worden tussen de drie en vijf referenties gevraagd. Indien er meer dan vijf referenties gevraagd worden - in een enkel geval 12(!) - zal dit al snel als buitenproportioneel bestempeld moeten worden. Het ‘overvragen' betekent een enorme last voor zowel de gegadigden als de aanbestedende dienst en werkt bovendien feitelijk marktwerkingbeperkend.

De eisen die aan referentieprojecten gesteld worden zijn zo mogelijk nog problematischer. In de praktijk wordt vrijwel uitsluitend om soortgelijke referenties gevraagd, of in ieder geval kunnen uitsluitend soortgelijke projecten de maximum score behalen. Waarom is een architect die vijf brandweerkazernes ontworpen heeft meer geschikt dan een architect die slechts één kazerne ontworpen heeft? Een ontwerpopdracht wordt zo versmald tot een routineklus, terwijl juist het unieke van de opgave centraal zou moeten staan. Routine is geen garantie voor kwaliteit. Het gevolg van het overwaarderen van routine kan zijn dat de architect van de vijf brandweerkazernes geselecteerd moet worden, terwijl de aanbesteder eigenlijk meer gecharmeerd is van die ene brandweerkazerne. Daarom is het beter de referentieprojecten te beoordelen aan de hand van kerncompetenties die de architect moet bezitten om de opdracht tot een optimaal resultaat te brengen. Het gaat hierbij dus niet om soortgelijke, maar vergelijkbare projecten. Zo zou een gegadigde ook middels typologisch andersoortige referentieprojecten aan kunnen tonen voldoende vaardigheid te hebben ten aanzien van relevante kerncompetenties zoals stedenbouwkundige inpassing, duurzaam bouwen of werken in ontwerpteamverband.

Inschrijvingsfase

Bij niet-openbare procedures worden vrijwel altijd 5 gegadigden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. Meestal wordt de inschrijvers gevraagd om een visiepresentatie en financiële aanbieding (‘offerte'); in een aantal gevallen wordt gevraagd om een schetsontwerp of schetsvisie (‘meervoudige opdracht'). Er is deze periode een opvallende toename van beschikbare vergoedingen voor het doen van een inschrijving, al staat de hoogte van deze vergoeding meestal in geen verhouding tot de gevraagde werkzaamheden.

Op één enkele aanbesteding na werd de opdracht in deze periode altijd gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Het probleem is dat de prijs/kwaliteitverhouding van de economisch meest voordelige inschrijving meestal pas in de gunningleidraad bekend gemaakt wordt. Gegadigden weten dus niet wat de verhouding is op het moment dat zij zich aanmelden, wat vervelende conclusies kan opleveren halverwege het aanbestedingstraject.

 

 

14-08-2009 9:07

De Amerikaanse vestiging van het Rotterdamse architectenbureau West 8 heeft een miljoenenopdracht binnengehaald in Miami. Dat meldde FD.nl op 13 juli in een artikel van Louis Hoeks.

West 8 gaat het 10.000 vierkante meter tellende Lincoln Park in Miami Beach inrichten. Het park is een onderdeel van het nieuwe gebouw van het plaatselijke symfonieorkest, de New World Symphony. Dat gebouw wordt ontworpen door Frank Gehry.

In het artikel legt partner en directeur Jerry van Eijck (43) uit hoe hem het lukte de opdracht binnen te halen. Zo lezen we dat zijn bureau Gehry klopte, omdat die een te hoog honorarium zou hebben gevraagd. Het hele park kost 13 miljoen dollar en Gehry zou 5 miljoen hebben gevraagd. "Exorbitant", aldus Van Eijck in het artikel.
Naast Gehry waren nog elf andere partijen in de race voor de opdracht. De plannen van West 8 voor het park vormen een eerste idee. "We zijn vooral gekozen op grond van onze goede reputatie. Eind volgende maand komen we met de eerste serieuze schetsen. In 2011 moet het allemaal klaar zijn", vertelt Van Eijck, die een jaar geleden in New York neerstreek na de opdracht om Governor Island opnieuw in te richten. Hij verwacht voor deze klus nieuwe mensen te moeten aannemen, naast de acht die er nu al zitten in de Amerikaanse vestiging, besluit FD.nl.

 

13-08-2009 9:03

Brandes en Meurs industrial design heeft met het concept ‘Dobber' een Silver IDEA Award gewonnen in de categorie Transportation van de International Design Excellence Awards (IDEA), erkenningen van de Industrial Designers Society of America (IDSA). De erkenningen zijn op 29 juli gepubliceerd in Business Week magazine. Van 1631 inzendingen uit meer dan vijftien landen werden er honderdvijftig met een Gold, Silver of Bronze Award bekroond.

‘Dobber' is een concept voor een geluidsscherm voor startbanen, dat eerder dit jaar een eerste prijs won in de ontwerpwedstrijd ‘Create a Barrier of Silence', uitgeschreven door Amsterdam Airport Schiphol om met oplossingen te komen voor de geluidshinder van opstijgende vliegtuigen van de Polderbaan.

Met het ontwerp Dobber wordt aansluiting gezocht bij de Nederlandse fascinatie voor wind en water, in combinatie met duurzaamheid. Dobber is een drijvende dynamische geluidswering die met waterballast en drijfvermogen van positie verandert. Dobber mag in vergelijking met een statische voorziening het geluid veel dichter bij de bron afvangen. Hierdoor wordt een effectieve geluidswering mogelijk met minder materiaalgebruik en minder ruimtebeslag. Omdat Dobber op het water drijft en zijn positie regelt door middel van het verpompen van water, kan de constructie licht zijn. Dobber weerstaat piekbelastingen door mee te bewegen met windstoten. Met de toepassing van zonnecellen op het bovenvlak voorziet het scherm ruim in zijn eigen energiebehoefte. Daarnaast levert het ontwerp een bijdrage aan waterberging.

De geluidswerende functie wordt geactiveerd door het inschakelen van pompen die ballasttanks in het scherm vullen met water. Het duurt maximaal 4 minuten om alle drijvende elementen op te richten. Hierna is de geluidswering gereed en kan er gestart worden. Het scherm wordt neergeklapt door het water via uitlaatkleppen uit de ballasttanks te lozen in zijn watergang. Hierdoor kantelt Dobber richting een liggende positie en ligt het scherm uiteindelijk vrijwel onzichtbaar in het landschap. De watergang is afgedekt en harde onderdelen liggen minstens een halve meter verzonken onder het maaiveld. In deze situatie wordt er voldaan aan alle eisen op het gebied van vliegveiligheid van landende vliegtuigen.


Schiphol ontwikkelt de komende periode plannen voor een gebied ten westen van de Polderbaan. Op deze plek wil Schiphol invulling geven aan haar ambities op het vlak van innovatie en duurzaamheid. De geluidswering langs de Polderbaan vormt de begrenzing van dit gebied.
 

06-08-2009 8:07

8A heeft een ontwerp ingediend voor de Benetton-prijsvraag 'Designing in Teheran'. Het architectenbeureau benaderde het ontwerp vanuit een integraal en pragmatisch standpunt, waarbij de lokale cultuur en klimaat, het gegeven programma en de specifieke lokatie voor het gebouw de inspiratie zijn geweest.

Het opgegeven programma geeft van onder naar boven een duidelijke afbouw van volume aan en heeft aanleiding gegeven om het programma niet letterlijk trapsgewijs te stapelen, maar deze voor het gehele volume van het gebouw in het vlak van de gevel te leggen. Hierdoor ontstaan aaneengesloten ruimtelijke patio's, oplopend in oppervlakte, die verwijzen naar de mooie tuinen waar Teheran zo beroemd om is. Alle omliggende vertrekken zijn gericht op deze binnenruimte en kunnen daarmee de sfeer en het indirect daglicht binnenhalen.

De commerciële units op de begane grond zijn maximaal gericht op Vali Asr Avenue doordat ze naast elkaar liggen, met de etalageruimten aan de straat. De kantoren liggen in plattegrond gezien in twee richtingen in een U-vorm om de patio's heen en lopen van onder naar boven af van drie verdiepingen van 900 vierkante meter naar twee verdiepingen van 675 vierkante meter. De appartementen liggen op de bovenste verdieping van 675 vierkante meter en hebben een breed zicht op de patio's in het gebouw.

Al deze ruimten zijn omarmd door een expressieve gevel opgebouwd uit grote ruitvormige ramen en openingen, geïnspireerd op de karakteristieke ruitvormige ornamenten in de locale Iranese monumentale architectuur. Samen met het typisch Iranese zandgekleurde stucwerk en de sterk spiegelende ramen, is het gebouw duidelijk herkenbaar. Het gebouw heeft hiermee een duidelijke eigen en herkenbare identiteit en verbind hiermee de klassieke Iranese architectuur en cultuur met de hedendaagse moderne architectuur.

 

 

02-08-2009 21:55

Jong talent is in de running voor de titel Rado Young Designer Award én voor het bijbehorende geldbedrag van 10.000 euro. Bovendien krijgt de winnaar professionele begeleiding.

De selectiecommissie voor de Rado Young Designer Award heeft drie aanstormende Nederlandse talenten genomineerd als finalisten voor deze aanmoedigingsprijs van de Dutch Design Awards. Zij worden beoordeeld op hun gehele portfolio en maken kans op de titel, een contant bedrag van 10.000 euro en ondersteuning bij openbare actviteiten door Rado. De finalisten zijn (in willekeurige volgorde): Mattijs van Bergen, Atelier NL en Jelte van Abbema. De winnaar van de Rado Young Designer Award wordt gekozen door de internationale jury en tijdens de Awardshow op 17 oktober in Eindhoven bekendgemaakt.

 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >