Nieuws


26-02-2008 14:57


Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam opent 1 maart (tijdens de Rotterdamse Museumnacht) de deuren van ‘Happening’. Happening is geen tentoonstelling over een architect, maar een 10 weken durend doorlopend programma ontwikkeld met Wiel Arets Architects.

De internationaal opererende Arets ontwierp een gebouw in het NAi-gebouw, een object dat hij als ‘Behaaglijk Vreemd’ omschrijft. De installatie brengt architectuur en het leven in de stad dat de architectuur bestaansgrond geeft, bij elkaar: overdag, tijdens museumopeningstijden, kan het publiek de installatie bezoeken, terwijl deze architectonische structuur ’s avonds het podium vormt voor allerlei vormen van cultuur die voor het stadsleven zo bepalend zijn.

Happening heeft twee gezichten. Overdag is de bezoeker de hoofdrolspeler van de installatie. Door verandering van licht, videoprojecties en games weten geluidskunstenaar Gosse de Kort, lichtontwerper Tom Verheijen, en de ontwerpers van ]NI[ onder regie van theatercollectief Powerboat, op subtiele wijze emoties te bespelen en de bezoeker mee te nemen in een collectief spel. De bezoekers worden gestimuleerd de installatie en de ruimte op hun eigen manier te bekijken.

’s Avonds, als het museum gesloten is, is de installatie het podium voor het culturele leven van de stad. Elke donderdag- tot en met zondagavond zullen er dansvoorstellingen te zien zijn, multimediale debatten georganiseerd worden, concerten van zowel moderne als klassieke muziek, clubavonden, performances, talentenjachten en een modeshow. Culturele organisaties voornamelijk uit Rotterdam, maar ook uit de rest van Nederland en uit het buitenland verbeelden ieder op hun eigen wijze de stad en laten de bezoekers aan de happenings de installatie steeds weer op een andere wijze ervaren.
Van het restmateriaal van de door Wiel Arets Architects ontworpen installatie maakte het jonge Rotterdamse architectenbureau 2012 Architecten een bar, die open zal zijn tijdens de happenings die plaatsvinden in de avonduren en geëxploiteerd wordt door café-brasserie Dudok.
Het volledige programma van Happening is te vinden op www.happening.nai.nl.
26-02-2008 9:26


In welke mate draagt groen in de gebouwde omgeving bij aan bijvoorbeeld waterberging of het reduceren van fijnstof? Kunnen we die bijdrage kwantificeren? Het antwoord op deze vragen wordt gegeven tijdens het symposium ‘Vegetatie in de gebouwde omgeving: van esthetisch naar functioneel’, op 1 april tijdens de BouwRAI. Organisatoren zijn SBR en VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners).

Aan de hand van de thema’s ‘vegetatie in gebouwen’, ‘vegetatie op gebouwen’ en ‘vegetatie aan gebouwen’ krijgen de deelnemers inzicht in de kwantitatieve bijdrage van vegetatie. Ook horen ze hoe ze groen in hun bouwplannen kunnen verwerken, om zo de kloof tussen ‘rood’ en ‘groen’ te dichten. Deze bijeenkomst is bedoeld voor architecten, ecologen, opdrachtgevers en ontwikkelaars, maar is zeker ook interessant voor projectleiders bij ontwerpende en uitvoerende bedrijven in de bouw en voor bouwtechnisch ontwerpers.

De ontvangst voor het symposium is om 10.00 uur. Daarna volgen er verspreid over de dag drie programmablokken. Deelnemers kunnen de gehele dag bezoeken, of kiezen voor slechts één blok. De blokken zijn: Groen in gebouwen (interieur), Groen op gebouwen (leefdaken en dakbegroeiing), Groen aan gebouwen (begroeide gevels)

Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven is te vinden op www.sbr.nl
20-02-2008 17:43

Interieurarchitect Gerd Peters is door het bestuur van de BNI gevraagd de nieuwe kantoorruimte van BNI aan de Danzigerkade in Amsterdam vorm te geven. Dankzij de vele bijzondere sponsors krijgt de ruimte een fraaie uitstraling tegen minimale kosten.

 

Het secretariaat van de BNI zal halverwege 2008 een nieuwe kantoorruimte betrekken. Minimaal de komende 5 jaar zit de BNI dan op de Danzigerkade 8b, met uitzicht op het IJ, achter het Centraal Station. Op de eerste verdieping zitten de collega's van de BNO. De begane grond van 350 vierkante meter zal hoogstwaarschijnlijk gedeeld worden met de BNSP en de NVTL.

De komende weken moet deze ruimte omgetoverd worden tot een eigentijds, sprankelend kantoor, dat past bij de BNI. Als branchevereniging voor Nederlandse Interieurarchitecten is zo'n uitdaging naar eigen zeggen geen probleem. Aanvankelijk wilde het bestuur alle leden de gelegenheid geven zich in de vorm van een prijsvraag kandidaat te stellen voor de bijzondere opdracht. Door tijdsdruk is besloten de kans te bieden aan de jonge leden van de vereniging. Het bestuur heeft Peters gekozen uit een collage van ingezonden projecten. Gerd Peters ontwierp met zijn bureau ‘from-scratch' diverse woonhuizen en appartementen.

 

De ruimte wordt zeer basaal opgeleverd, met een minimale afwerking van vloer, wanden en plafond. Aan Peters de taak om er een sprankelend en fris kantoor van te maken. Daarbij kan hij gebruik maken van sponsorbedrijven. De BNI benaderde diverse fabrikanten, die kosteloos een bijdrage leveren aan het nieuwe onderkomen. Betonlook, Marike, Vola en SV kantoormeubilair staan onder meer garant voor een mooi eindresultaat. Dankzij deze bijzondere bijdrage belooft het een spectaculaire ruimte te worden, tegen minimale kosten. Daarmee kan de relatief kleine vereniging zich toch groots presenteren.

 

 

Toekomstige adresgegevens:

BNI Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten

Danzigerkade 8b

1013 AP Amsterdam

 

www.bni.nl

 

20-02-2008 17:39


Het NAi Maastricht probeert in 2008 langere lijnen te schetsen op het snijvlak van architectuur en vormgeving, waarbij de rode draad wordt gevormd door het interieur. De eerste in een reeks van drie tentoonstellingen is ‘Het Menselijk Verblijf', waarin het werk van architect, ontwerper, theoreticus en monnik Dom Hans van der Laan (1904-1991) centraal staat.

 

Het oeuvre van Dom van der Laan is veelomvattend, hij heeft niet alleen gebouwen ontworpen, maar gaf ook de inrichting en zelfs de liturgie vorm. Omdat zijn gebouwen veelal niet toegankelijk zijn, laat dit erfgoed zich lastig ontsluiten. Met deze tentoonstelling wordt beoogd een ruimtelijke en contemplatieve ervaring van zijn werk op te roepen.

 

In de tentoonstelling is een monnikencel één op één nagebouwd en ingericht met de meubels van Van der Laan. Ook wordt de tijdsindeling van het klooster gevolgd en zal tijdens de gebedsdiensten, getiteld 'Sext, Noon en Vespers', Gregoriaans gezang te horen zijn. De bezoeker van ‘Het Menselijk Verblijf' heeft de mogelijkheid, met behulp van een drietal publicaties, het werk te benaderen vanuit de architectuur, de vormgeving of als onderdeel van een betekenisvol systeem.

 

De tentoonstelling is samengesteld door curator Wendel ten Arve, vormgegeven door Wim de Vos en het grafisch ontwerp is van Hansje van Halem.

 

Tijdens de tentoonstelling is ook de installatie 'Thuis' te zien van Christoph Seyferth. Deze installatie is een wereldse variant op een kloostercel en moet worden opgevat als een schets, als werk in wording, die het komende jaar door Seyferth steeds verder wordt verfijnd.

 

Op donderdag 13 maart om 20.00 uur geeft Charles Jencks, de Amerikaanse architectuurcriticus, landschapsarchitect en ontwerper, de lezing ‘The Garden of Cosmic Speculation'. Hij gaat in op zijn werk en zal spreken over kosmische thema's en het vraagstuk van culturele identiteit.

 

In het museumweekend heeft zondag 6 april het karakter van een dag in het klooster aangenomen. Onder de noemer ‘Ora et Labora' ervaart men de dagindeling van een kloosterling met gebeden, gezangen, maaltijden en lezingen.

 

Aansluitend op de tentoonstelling in NAi Maastricht toont het Centre Céramique eveneens werk van Van der Laan, van 6 tot 30 maart. De Antiquaren beurs MAPB 2008, 6,7 en 8 maart in de Lutherse kerk en de St. Jan, laat zijn grafisch werk zien. In de boekhandel Selexyz Dominicanen in de Dominicanenkerk is aandacht voor de boeken van en over Van der Laan. Er is een speciale ‘Van der Laan- route' die belangstellenden meeneemt langs de verschillende locaties. De folder met de wandeling ligt op de betreffende locaties.

 

Tijdens de tentoonstelling worden op aanvraag rondleidingen en workshops in Nederlands, Engels, Duits en Frans aangeboden.

 

 

19-02-2008 8:59


Op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft is vanaf 29 januari tot en met 20 maart de Casla expositie ‘Teun Koolhaas Ontwerper’ te bezichtigen. De expositie toont zijn indrukwekkende projecten zoals de stedenbouwkundige plannen voor Almere en de Kop van Zuid.

Het overlijden van Koolhaas (oktober 2007) was voor decaan Wytze Patijn en prof. Ir.Joost Schrijnen aanleiding om de tentoonstelling naar Delft te halen om zo studenten en andere uit de vakgemeenschap inzicht te bieden in zijn werkwijze. In de tentoonstelling zijn ongeveer dertig originele ontwerpschetsen van Teun Koolhaas te zien en een aantal bijbehorende maquettes. Zo ook een maquette van ongeveer 4 bij 8 meter van Almere en Amsterdam (IJmeer). Ook hangen er banieren met zijn projecten.

Op vrijdag 7 maart 2008 zal in het kader van de expositie een miniconferentie plaatsvinden op de Faculteit Bouwkunde. Vanaf 15.00 uur zullen onder andere John Worthington (DEGW Design Consultancy), Joost Schrijnen (gemeente Almere) en Hilde Blank (BVR Adviseurs) spreken over de ontwerper, diens werkmethode en projecten. Gedurende deze middag zal de film Designing for Pleasure worden getoond. Deze documentaire over Teun Koolhaas van Stichting Architectuur Manifestaties is op initiatief van voormalig Rijksbouwmeester Jo Coenen tot stand gekomen. De première van de film, verzorgd door ds+V - gemeente Rotterdam, vindt plaats op donderdag 6 maart om 16.00 uur in Rotterdam bij het City Information Centre. Zaterdag 8 maart zal de film tevens op de zender AT5 te zien zijn.

Velen beschouwen de architect en stedenbouwkundige Teun Koolhaas (1940) als een kunstenaar in zijn vakgebied. Zijn brede, internationaal georiënteerde opleiding vormde de basis voor een ontwerppraktijk waarin visie en beeldend vermogen leidraad zijn. Koolhaas raakte begin jaren zeventig betrokken bij de inrichting van de Zuidelijke IJsselmeerpolders, en gaf vorm aan het stedelijk landschap van Almere, Zeewolde, en een groot deel van de regionale infrastructuur. Nadat hij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders had verlaten maakte hij vanuit zijn eigen ontwerpbureau TKA een keur aan belangwekkende internationale plannen zoals voor Gaogiao New Town bij Shanghai, Philipsburg op Sint Maarten en architectuurprojecten zoals de Faculteit voor Dans en Drama te Amsterdam. Verder is Koolhaas bekend van de stedenbouwkundige basis die hij heeft gelegd voor de Kop van Zuid in Rotterdam. Vanuit het vier jaar geleden door hem opgezette Atelier IJmeer deed hij voorstellen voor de toekomstige verbinding tussen Almere en Amsterdam, dwars door het IJmeer over het eiland Pampus. Hij werkte aan de stedenbouwkundige opzet van de Almeerse kern Pampus aan de noordwestkant van de stad. Dit alles is te aanschouwen in de expositie.

Naar aanleiding van de expositie, die al eerder in Almere is getoond, is in de zomer van 2007 het boek Polderperspectieven en Waterfronten van historicus Remco van Diepen uitgegeven. Het boek is een samenwerkingsproject tussen het architectuur centrum Casla en Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad en laat met name zien hoe groot de rol van Koolhaas was als medegrondlegger van het “nieuwe land”. De expositie staat in de Blokkenhal in het gebouw van Bouwkunde van de TU Delft aan de Berlageweg 1. Tussen 8.00 uur en 20.00 uur is publiek van harte welkom.
15-02-2008 16:38


In juni vindt in Rotterdam opnieuw de designbeurs 100% Design plaats. Blijkens een persbericht van de organisatie wordt er weinig veranderd aan het succesvolle beursrecept. Toch zijn er wel accentverschillen.

De beurs vindt plaats in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. "Met meer dan 100 standruimten biedt ook de zevende keer 100% Design een zeer gevarieerd aanbod aan deelnemers", aldus de beursorganisatie. "Van 5 tot en met 7 juni zijn 3 hallen tot de nok gevuld met veel nieuws op het gebied van kantoor-, project- en woninginrichting."

Veel zal dus hetzelfde zijn als op de voorgaande edities. Toch zijn er wel degelijk verschillen. De beursorganisatie: "In de voormalige Tabaksfabriek heeft het sanitair een forse metamorfose ondergaan. Voor iedereen die die dagen op 100% Design is: Vergeet niet ook even bezoek aan het toilet te brengen. De buitenruimte die tussen de hallen ligt is veranderd en daardoor groter geworden. De tuin kan nu beter dan ooit benut worden."
Voorts organiseert Puur Design Producties in samenwerking met Tuincentrum Jaarsveld voor het eerst 100% Outsite. Dit is een nieuw onderdeel van 100% Design, waar ongeveer 20 aanbieders van buitenmeubilair in ‘paviljoens’ hun producten presenteren aan de bezoekers.

Bekende onderdelen als 100% Offsite, 100% Campsites en de Best of the Best expositie maken ook in 2008 weer onderdeel uit van het beursprogramma.
15-02-2008 8:26


Architectenbureau Sponge is genomineerd voor Gouden Amsterdamse Architectuur Prijs (Gouden AAP) met Ronald Mc Donald VU-Kinderstad. Deze door het Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) in het leven geroepen prijs zal op 23 april  door een internationale jury worden uitgereikt.

Op deze dag wordt tevens het ARCAM POCKET 21 met de titel 'Amsterdamse Architectuur 2006-2008' gepresenteerd, waar het project Kinderstad deel van zal uitmaken. Eerder was de Kinderstad genomineerd voor de Architectuurprijs GevelTotaal, die uiteindelijk niet aan dit project werd toegekend.
12-02-2008 16:17


Met de mooiste tekeningen, spannende maquettes, bijzondere foto’s, intrigerende films, meubels en andere objecten wil het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) vanaf begin 2009 de historisch mooiste prestaties van de Nederlandse architectuur laten zien. Het NAi krijgt daarvoor een extra bijdrage van 250.000 euro van de BankGiro Loterij.

Bewonderen, beleven en ondergaan, dus. Want het moesten hoogtepunten uit twee eeuwen Nederlandse architectuur zijn. Dat is althans wat het NAi voor ogen had met het bij de BankGiro Loterij ingediende plan Collectie Nederland. Het Nederlands erfgoed op een aansprekende wijze toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek, werd uiteindelijk door de BankGiro Loterij beloond met toekenning van 250.000 euro aan het NAi uit een extra trekking.

Dankzij deze ondersteuning kan het NAi de topstukken uit de Collectie Nederland vanaf begin 2009 aan het publiek presenteren: van Cuypers tot Coenen, van Berlage tot Koolhaas. Op een theatrale en verrassende manier zal te zien zijn hoe architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp uitdrukking geeft aan een onverwoestbaar optimisme van ‘een volk dat leeft’ (vrij naar Cornelis Lely).

De Collectie Nederland wordt een bron van inspiratie en informatie voor de individuele bezoeker, en vormt ook een introductie op twee eeuwen Nederlandse architectuur voor kinderen en jongeren.
12-02-2008 16:00

In Radio Klootwijk bij Apeldoorn vindt maandag 17 maart een landelijk debat plaats over de basis van de brede school. Van 10.00 tot 16.00 uur houdt Architectuur Lokaal in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur dit landelijk debat over de opgave van en het opdrachtgeverschap bij brede basisscholen.

De nieuwe, brede basisschool heeft de omgeving veel te bieden. Door een school te combineren met bijvoorbeeld kinderopvang, welzijn en gezondheidszorg ontstaat een verbindende schakel in de wijk. Gemeente, woningcorporaties en marktpartijen willen hieraan bijdragen en dit trefpunt een bijzondere uitstraling geven. Toch gaat het vaak mis. En als men positief is over het resultaat, dan blijkt de voorgeschiedenis moeizaam.

Daarom bezocht Architectuur Lokaal tientallen scholen in alle provincies. Er waren gesprekken met leerkrachten, wethouders, ambtenaren, schooldirecteuren, architecten, ontwikkelaars en adviseurs. Het beeld dat naar voren komt is gemengd. Brede scholen zijn ‘maatschappelijk vastgoed’, zo wijzen de gegevens uit.

Er is een trend dat gemeenten het opdrachtgeverschap bij scholen uitbesteden aan marktpartijen. Het ministerie van Financiën stimuleert dat ook. Maar wat betekent deze marktwerking voor de kwaliteit van het gebouw en de inbreng van architecten? En welke marktpartijen hebben oog voor de wijkfunctie van de school? Ligt hier een taak voor de woningcorporaties? Brede scholen moeten het hebben van 'de cultuur van het maken'. Daarom komen in dit debat mensen uit de praktijk aan het woord. Schooldirecteuren, ontwerpers, bestuurders en ontwikkelaars van maatschappelijk vastgoed vertellen over hoe het beter zou kunnen.

Drie vragen staan centraal in drie gesprekken: wat moet het gebouw te bieden hebben, wat kan het ontwerp daarvoor betekenen en waar moet de opdrachtgever voor zorgen? De tijd van de leesplankjes is allang voorbij. Kinderen leren vooral met behulp van de computer. Daarom volgt aan het einde van elk gesprek een evaluerende 'ctrl alt del-ronde': ctrl staat voor 'wie heeft de regie'; alt voor 'waar zijn veranderingen nodig' en del meldt 'wat de sprekers nooit meer terug willen zien'.

Alle deelnemers ontvangen de bijbehorende publicatie. Deze bevat een analyse van de totstandkoming van veertig brede basisscholen en beelddocumentatie van nog eens 33 scholen uit heel Nederland. Verder zijn er artikelen over thema’s waar opdrachtgevers mee te maken krijgen. Na het debat is de publicatie verkrijgbaar bij Architectuur Lokaal.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.arch-lokaal.nl. Na aanmelding ontvangt men een factuur en routebeschrijving. Architectuur Lokaal, tel.: 020-5304000.
05-02-2008 15:48


Meer dan duizend innovatieve producten, uiteenlopend van industrieel tot communicatie design zijn er voor genomineerd. Het maakt de German Design Prijs tot de hoogste officiële Duitse design-award. Van deze genomineerden winnen 25 inzenders een award. Marike, het ontwerpbureau van de Nederlandse Marike Andeweg is hier één van. Zij krijgt voor haar ontwerp van de C7-collectie, die eerder al de prestigieuze iF design Award won, nu ook de German Design Preis 2008.

Michael Glos, de Duitse minister van Economische Zaken gaat de prijs 8 februari in Frankfurt overhandigen. Naast Marike krijgt Mercedes er één voor hun museum, Coca Cola voor hun reclamecampagne en BMW voor een nieuwe motor.

De jury die tot dit oordeel kwam bestaat uit veel grote namen. Een kleine opsomming: Dieter Gorny, Director Creative Business bij Ruhr 2010, Roland Heiler, Managing Director bij Porsche Design en Moni Wolf, Director of Design bij Motorola.

05-02-2008 9:19

Dankzij een nieuwe, eenvoudige wiskundige formule kunnen de stijfheid en stabiliteit van gebouwen al in een zeer vroeg stadium worden berekend. Vooral hoge gebouwen kunnen daardoor 10 tot 20 procent lichter en dus goedkoper worden geconstrueerd. Prof. ir. Rob Nijsse presenteerde de formule op 1 februari tijdens zijn intreerede aan de TU Delft. Daarnaast presenteerde hij nieuwe technieken om een gebouw actief tegen de wind in te laten duwen.

Voor zijn onderzoek naar de relatie tussen voelbare beweging en veiligheid liet Nijsse zijn formule ook los op hoogbouw in de natuur. Rietstengels blijken 20 procent dunner te kunnen. Ieder gebouw moet sterk genoeg zijn om het eigen gewicht en belastingen te kunnen dragen, en stijf genoeg om de gebruikers geen onveilig gevoel te geven. Ook moet een gebouw bij een horizontale belasting, bijvoorbeeld door de wind, vormvast, oftewel stabiel zijn. “Die drie aspecten zijn met elkaar verweven”, zegt Nijsse. “Maak je een gebouw te slap, dan zullen gebruikers trillingen voelen en dat als onprettig of zelfs gevaarlijk ervaren. Maak je een gebouw te stijf, dan kost dat veel materiaal en dus geld.”

Met name hoge gebouwen worden volgens de hoogleraar nu vaak te conservatief geconstrueerd onder het motto ‘beter te veel materiaal dan te weinig’. Constructies zijn daardoor in veel gevallen te stijf, gebruiken te veel staal en beton en zijn dus duurder dan nodig. Dankzij de door Nijsse ontwikkelde formule kunnen constructeurs wereldwijd nu snel verschillende verhoudingen tussen stabiliteit en beweeglijkheid aftasten, zonder eerst gedetailleerd te hoeven rekenen.

De formule geeft vooral een orde van grootte aan. Juist in het begin van een ontwerp is dat cruciaal, zegt Nijsse, raadgevend ingenieur bij advies- en ingenieursbureau ABT. “Je wilt snel op hoofdlijnen kunnen zien welke kant je met een bepaald soort constructie uit gaat. Tot nu toe wist je dat pas echt goed aan het einde, na heel veel rekenen. Vaak blijkt dan dat je te zwaar hebt geconstrueerd. En opnieuw beginnen is dan zeer tijdrovend.” Voor de ontwikkeling van zijn formule onderzocht Nijsse ook de koppeling tussen beweeglijkheid en veiligheid bij bomen en rietstengels. Deze natuurlijke ‘hoogbouw’ gaat volgens de hoogleraar ver in het minimaliseren van de veiligheidsmarge. “De kampioen onder de natuurlijke constructies, de rietstengel, heeft een veiligheidsfactor 2. Oftewel de stengel zou met 20 procent minder materiaal nog altijd helemaal plat kunnen liggen in een storm, en toch weer volledig terugveren.” Rietstengels vormen ook de inspiratie voor een detail dat Nijsse heeft ontwikkeld om een gebouw actief tegen de wind in te laten duwen. “Riet is zo veerkrachtig door de knopen die er in zitten. Hetzelfde zie je bij bamboe. Op basis van deze veren heb ik een detail ontwikkeld dat bestaat uit een schokbreker en een veer. Door deze actief aan te sturen is het mogelijk om de stabiliteit van een gebouw te vergroten.”

Nijsse’s formule en detail zijn vooral ontwikkeld voor hoogbouw vanaf 200 meter. Ook in Nederland komt deze hoogte inmiddels binnen handbereik. Het hoogste gebouw ter wereld was tot voor kort Taipei 101 met 509 meter. Dat record is inmiddels verbroken door Burj Dubai. Deze toren is de 600 meter al gepasseerd en wordt uiteindelijk 808 meter hoog. Prof. ir. Rob Nijsse is sinds vorig jaar hoogleraar Ontwerpen en Draagconstructies aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.
05-02-2008 9:13

Om problemen met de veiligheid van gevels en glazen overkappingen in de toekomst te voorkomen, gaat SBR samen met een aantal stakeholders een richtlijn uitbrengen. Aanleiding zijn de uitkomsten van een VROM-Inspectierapport dat in november is aangeboden aan de Tweede Kamer. VROM Inspectie juicht het SBR-initiatief toe.

Via het opstellen van een richtlijn krijgen de stakeholders de kans om collectief, op efficiënte wijze de door VROM Inspectie geconstateerde gebreken aan te pakken, aldus SBR. Eind februari wil SBR haar plannen met de stakeholders bespreken en vaststellen. Ook de financiering komt dan aan de orde. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan deze bespreking bij Wim Verburg, w.verburg@sbr.nl.

Gemeenten moeten eigenaren van oude gebouwen aansporen om de veiligheid van hun gevels te onderzoeken. Vooral bij flats met gemetselde gevels en hoogbouw van voor 1980 kan de gevel bezwijken. Dit schreef VROM-Inspectie in het rapport dat minister Vogelaar op 5 november 2007 aan de Kamer heeft gestuurd. VROM-Inspectie roept gemeenten op om gebouweigenaren gevaarlijke gevels te laten renoveren. Gemeenten moeten er wettelijk op toezien dat gebouwen veilig zijn.

In 2006 onderzocht de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de veiligheid van gevelbekleding na een aantal incidenten. Zo vielen in mei 2005 zware gevelplaten van het Hilton hotel in Rotterdam. In juli 2006 stortte een glasplaat uit het dak van een winkelcentrum in Leidschendam. De VROM-Inspectie onderzocht achttien incidenten om meer inzicht te krijgen en concrete maatregelen op te kunnen stellen om de veiligheid te verbeteren. Volgens het rapport zijn de oorzaken van de incidenten divers. Nieuwe gebouwen met onveilige gevels blijken vaak onzorgvuldig ontworpen of de bouw ervan is gebrekkig uitgevoerd. Ook zijn niet de meest veilige materialen toegepast. Bij incidenten met oudere gebouwen bleken de gevels vaak aan het eind van hun levensduur.

Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >