Nieuws


29-11-2008 13:42

Een negenkoppige jury onder voorzitterschap van de burgemeester van Tirana, Edi Rama, koos het ontwerp van Frits van Dongen (Architekten Cie) als beste voor de realisatie van de ‘Station Towers' in Tirana.

 

Deze torens vormen een structureel onderdeel van het nieuwe stedenbouwkundige plan van het Franse  Architecture-Studio voor de hoofdstad van Albanië.

De toren meet 85 meter, telt 34.000 vierkante meter en heeft een gemengd programma voor parkeren, winkels, hotel, kantoren, wonen, health club en skybar.

28-11-2008 13:40


Het ontwerp voor het kantoor voor Wieden+Kennedy in Amsterdam van NEXT Architects is bekroond met de Lensvelt de Architect Interieurprijs 2008.

Uit de vijf nagenoeg gelijkwaardige genomineerde projecten, koos de jury voor dit ontwerp omdat er met betrekkelijk eenvoudige middelen een leefbaar interieur is gecreëerd en omdat hierin de werelden van opdrachtgeverschap en cultuur effectief samenkomen.

De jury toonde zich onder de indruk van de wijze waarop NEXT Architects in een monumentaal pand in Amsterdam een eigentijdse werkomgeving tot stand heeft gebracht. "Het interieur is geen samenstelling van objecten, maar een consistent geheel van ruimtes en routes, waarin plekken zijn gemaakt voor geconcentreerd of in teamverband werken."

 

Dit wordt ondersteund door de speciaal voor dit project gemaakte meubels, die door het gehele pand zijn toegepast, maar niet dominant zijn. "De grootste verdienste van NEXT is de ruimtewinst die hierdoor is bereikt, zonder dat dit ten koste is gegaan van de functionaliteit."

26-11-2008 15:28


De werelden van design, fashion, food & advice komen van 30 januari tot en met 1 februari 2009 bij elkaar tijdens Dutch Design Experience bij Paleis Huis de Voorst te Eefde.

Dutch Design Experience is bedoeld voor iedere ondernemer die in vormgeving in de breedste zin van het woord geïnteresseerd is. De organisatie belooft dat Dutch Design Experience alle zintuigen zal prikkelen. 'Het zien, proeven, voelen, ruiken en horen van vernieuwende producten, waarbij het in alle opzichten draait om vormgeving, zal een even verrassende als unieke ervaring opleveren', aldus de organisatie.

 

 

26-11-2008 15:12

European Design Centre in 's Hertogenbosch heeft afgelopen week een check van ruim 1 miljoen euro in ontvangst genomen voor het project 'Birth, een serious game' ter verbetering van de veiligheid in de gezondheidszorg.

Staatssecretaris van Bijsterveldt heeft namens het kabinet deze prijs uitgedeeld die eerder was toegekend bij de 7e prijsvraag van het Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT.

In het project Birth wordt een succesvolle serious game, die gebruik maakt van veelgebruikte spelcomputers, aangepast voor verloskundige trainingen en educatie in obstetrie en gynaecologie.
European Design Centre nam het initiatief voor Birth, dat samen met Maxima Medisch Centrum, Technische Universiteit Eindhoven, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Dutch Society for Simulation in Healthcare en Games Factory Online.nl wordt uitgevoerd.

Het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT (M&ICT) is een programma van de rijksoverheid dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het actieprogramma loopt van eind 2005 tot eind 2009 en richt zich op de vier sectoren veiligheid, mobiliteit, onderwijs en zorg. Doel van het programma is ruimte te creëren voor 'opschaling' van slimme ICT zodat de sectoren sneller en beter de knelpunten oplossen waar ze nu en in de toekomst mee te maken hebben. In totaal is er in deze ronde een financiële bijdrage van ruim 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor elf veelbelovende ICT-projecten.
23-11-2008 12:49

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, de heer Ronald Plasterk, heeft in het Nederlands Architectuurinstituut de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap toegekend aan de Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Algemeen directeur Edwin van Huis nam namens de Stichting de trofee in ontvangst. De Rijksprijs bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro. Op Nederland 2 maakte de AVRO in het programma over de Gouden Piramide dit nieuws zaterdag 22 november 2008 bekend.

Over het project: de inzending betreft het opvallende, kleurige gebouw op het Mediapark in Hilversum dat werd gerealiseerd voor het beheer, de openbaarmaking en het gebruik van archieven van beeld en geluid van vooral de publieke omroep. Veel aandacht is er voor de publieksfunctie middels een ‘experience'. Een belangrijk deel van het gebouw bevindt zich onder de grond waardoor er een diepte (‘canyon') ontstond. Het ontwerp is van Neutelings Riedijk Architecten.

Uit het juryrapport: 'Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum is ongetwijfeld een van de opmerkelijkste gebouwen van de laatste jaren. Het gebouw is zeldzaam in zijn wonderbaarlijkheid. Een topprestatie van de architecten, die veel steun hebben gehad van de constructieve vindingrijkheid van het ingeschakelde ingenieursbureau. Zij maakten de indrukwekkende kolomvrije hal, de gevelconstructie en de funderingsbak voor een belangrijk deel mogelijk. Wat ook wonderbaarlijk is aan het gebouw, is dat de opdrachtgever in feite een amateur was. Maar als algemeen directeur van de stichting is hij met een enorme leergierigheid en vasthoudendheid stap voor stap het proces ingegaan, van het veiligstellen van het benodigde budget, de Europese architectenselectie, het vervolmaken van het ontwerp, het doorlopen van de procedures tot het afdwingen van ‘wat hem beloofd was' in de eindfase. Hij trad daarbij niet solistisch op, maar steunde nadrukkelijk op een team van drie directe medewerkers uit zijn organisatie en interne werkgroepen voor de functionele feedback'.

Het thema van de prijsronde 2008 was: architectuur. De Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap bestaat uit een bedrag van 50.000 euro, een speciaal vervaardigde trofee en een catalogus waarin de beste inzendingen van de prijsronde

uitvoerig worden gedocumenteerd en beschreven Deze publicatie, uitgegeven door Uitgeverij 010 te Rotterdam met de titel Visioen en Werkelijkheid (Uitgeverij 010, ISBN 978 90 6450 667-3), werd zaterdag 22 november 2008 in het Nederlands Architectuurinstituut gepresenteerd.

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW, en VenW.

21-11-2008 12:25


Designkranen-fabrikant Dornbracht hield onlangs de tweede editie van haar discussie-sessie 'Conversations'. Aan de orde was de volgende vraag: 'Is design kunst, is kunst design?'. De bijeenkomst vond plaats in Museum Ludwig te Keulen. 

De vraag van de avond werd door de deelnemers van de paneldiscussie unaniem met “Nee” beantwoord. De definities en visies op het hoe en waarom liepen echter zeer uiteen. En zo bood de tweede bijeenkomst van de Dornbracht Conversations het publiek een spannende kijk op de verschillende aspecten die kunst en design aan de ene kant met elkaar verbinden en aan de andere kant duidelijk van elkaar onderscheiden.

Dornbracht had het event dit keer samen met de Gesellschaft für Moderne Kunst in het Museum Ludwig te Keulen georganiseerd. Hier was namelijk sinds 28-06-2008 de door Dornbracht gesponsorde tentoonstelling “The chicken-and-egg-no-problem wall-painting” van Tobias Rehberger te zien. Rehberger was dan ook een van de deelnemers op het podium.

Voor de visie vanuit de designwereld kon de succesvolste Duitse industrieel designer van nu, Konstantin Grcic, worden gestrikt. Tal van zijn producten zijn onderscheiden met prestigieuze designprijzen en opgenomen in de vaste collecties van belangrijke musea voor design (o.a. MoMa New York).

Het raakvlak tussen design en kunst werd door Mike Meiré vertegenwoordigd, die bij zijn vermaarde en vaak onderscheiden projecten telkens weer tussen de posities van art director, designer en kunstenaar switcht. Samen met Dornbracht verzorgde hij onder meer de projectreeksen Statements en Edges, deels met eigen bijdragen zoals The FARM Project en E-R-S Energetic-Recovery-System.
Het gezelschap werd door Harald Falckenberg, een van de belangrijkste verzamelaars van hedendaagse kunst in Duitsland.

De discussie werd gemodereerd door Katia Baudin, die sinds mei 2008 plaatsvervangend directeur van Museum Ludwig is en momenteel promoveert over grensoverschrijdingen tussen kunst en design. Na een korte begroeting door prof. Kasper König, directeur van Museum Ludwig, en een inleiding door de directeur van Dornbracht, Andreas Dornbracht, richtte Katia Baudin direct de focus op het thema. Aan de hand van lopende tentoonstellingen in heel Europa en actuele bijdragen in de media op dit gebied onderbouwde zij de relevantie van het thema. Met haar vraag “Waar ligt volgens u de grens tussen kunst en design, meneer Grcic, meneer Rehberger?” opende zij de discussie.

“Voor mij”, aldus Tobias Rehberger, “ligt het eigenlijk heel simpel, omdat voor mij zowel design als kunst slechts een kwestie van perspectief zijn. Afhankelijk van de parameter van het gebruik heeft een ‘ding’ een bepaald nut of niet. Ik geloof niet dat er een verschil is dat van buiten zichtbaar gemaakt moet worden. Integendeel, het gaat om de omgang met iets: het is ofwel goed als kunst of het is goed als design, een samensmelting van beide, bestaat voor mij niet.”

“Ik ben ook van mening, dat juist het perspectief het verschil uitmaakt” aldus Konstantin Grcic. “Maar voor mij is niet het perspectief op een af object relevant in deze kwestie, maar het perspectief tijdens het ontstaansproces: wat is mijn perspectief, mijn motief als schepper? Wil ik een industrieel product ontwerpen of een kunstwerk scheppen? Beide kunnen uiteindelijk tot hetzelfde resultaat leiden, maar dan een volledig andere bijbetekenis hebben.”

In het creatieproces ligt nog een ander, belangrijk verschil tussen design en kunst: designers werken in de industriële context uiteindelijk altijd voor een markt, met een vooraf bepaalde vraagstelling, met vooraf bepaalde beperkingen, en die hebben designers ook nodig om überhaupt te kunnen werken. Voor een kunstenaar bestaan zulke ‘externe factoren’ eigenlijk niet. Moderatrice Katia Baudin haakte in op het aspect proces als mogelijke afbakening tussen de disciplines. Vervolgens concentreerde de discussie zich algauw op het thema auteurschap als duidelijk onderscheidend kenmerk.

“Op het gebied van design”, aldus Grcic, “luistert auteurschap zeer veel nauwer dan in de kunst. Niemand zou het wagen bij een ander te lenen.” Juist het auteurschap vormt voor Harald Falckenberg de grens tussen kunst en design. “Kunst”, aldus Falckenberg, “is autonoom, design is opdrachtwerk. En juist daar knoopt design als zogenaamde ‘design-art’ momenteel aan bij de kunst. Hier wil design de suggestie wekken dat het net zo autonoom is als kunst. Daar ga ik niet in mee.”

Mike Meiré pleitte daarentegen voor een wat lossere houding, zowel in de discussie als in de omgang met design en kunst, maar ook met alle andere disciplines. Hij heeft zich nooit vast laten leggen als designer of kunstenaar of art director. Het concrete geval stond altijd centraal. Het kon dan de ene keer om een magazine gaan, de andere keer om communicatie voor een kraan of om een installatie zoals The Farm Project. Overlappingen tussen de disciplines zijn dus voor hem altijd vanzelfsprekend geweest. “En vandaag de dag”, vervolgde Meiré, “is het fenomeen dat dingen samensmelten, raakvlakken vormen, op vele gebieden te zien. Design en kunst zijn lifestylefactoren geworden en ik vind het erg spannend om ook hier volgens een soort dj-cultuur te werken en design en kunst te samplen. Voor mij is de ene discipline niet meer waard dan de andere.”

Aansluitend op Mike Meirés uiteenzetting, dat hij niet echt een bepaalde opleiding als designer of kunstenaar had gehad, bracht Katia Baudin een voor haar centrale stelling te berde, dat de identiteit als kunstenaar of designer in de ware zin van het woord juist in de opleiding wordt gevormd. In de openheid van Meiré met betrekking tot de verschillende disciplines zag Baudin haar stelling gestaafd. Voor de volgende bijdragen van Tobias Rehberger en Konstantin Grcic gold dit eveneens.
“De opleiding”, aldus Rehberger, “bood mij een beschermende context. Goed en fout bestonden niet. Maar er was net zo min de garantie, dat ik aan het einde van de opleiding een kunstenaar ben. Kunst kun je niet leren.”

Grcic bevestigde daarentegen “dat de opleiding als designer duidelijk ambachtelijker is opgezet. Op designgebied zijn de dingen duidelijk meetbaarder dan in de kunst: hoe bouw je een ding? Werkt het zo? Met het materiaal, met de statische eigenschappen?” Op een gegeven moment maak je je natuurlijk los van deze basis en begin je met eigen ontwerpen. Maar aan het feit hoe een stoel nu eenmaal gebouwd moet worden, ontkom je ook dan niet. In die zin drukt de opleiding wel degelijk een stempel op je identiteit als designer. Een identiteit die veel designers in de huidige ontwikkeling tot een grootschalige tentoonstellingscultuur op het gebied van design en de megatrend ‘design-art’ lijken open te willen breken, aldus Baudin. “Maar”, luidde haar vraag, “wordt design door deze tentoonstellingscultuur kunst?” Konstantin Grcic beantwoordde deze vraag duidelijk met nee. “Design wordt geen kunst alleen omdat het in tentoonstellingen wordt getoond. Een tentoonstelling is alleen maar een platform, de net iets andere showroom. Design blijft design. En ook unicaten, waarom momenteel alles draait en waarmee kapitalen worden verdiend, waren er op designgebied altijd al, maar om de uitvoerbaarheid te testen, om verschillende dingen te proberen en om producten te ontwikkelen. Vandaag de dag ontstaan deze unicaten alleen om er geld mee te verdienen, gestuurd door de markt en niet meer vanuit het object zelf. In mijn ogen is dat een ongezonde, slechte ontwikkeling.”

Met de Dornbracht Conversations startte het bedrijf Dornbracht in de zomer van 2008 een discussiereeks die een platform biedt voor de uiteenzetting met actuele stromingen op het grensgebied van design, architectuur en kunst. Elk jaar worden er drie tot vier experts uit verschillende branches (design, kunst, architectuur, wetenschap en media) uitgenodigd om met het oog op een richtinggevend thema centrale vragen aan te kaarten, eigen ervaringen en ideeën uiteen te zetten en met het publiek te discussiëren.

21-11-2008 8:33


'Wereldarchitectuur’ is het thema van de vakbeurs Gevel (voorheen Geveltotaal), die van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 januari 2010 wordt gehouden in Ahoy Rotterdam. Organisator VNU Exhibitions is onlangs gestart met de exposantenwerving.

Projectmanager Richard Butter van VNU Exhibitions geeft uitleg over de naamswijziging: "Gevel staat synoniem voor architectuur, is kort, krachtig en staat als een huis. Een mooi moment voor een nieuw beeld, nieuwe uitstraling en een zeer innovatieve beurs lay-out. Na het succes van de afgelopen beurs gaan we niet uitbreiden, maar investeren in kwaliteit van de beurs."

 

Parallel aan Gevel 2010 vindt het vakevenement Licht & Architectuur plaats. "Deze beurs heeft in 2008 zijn naam definitief gevestigd", aldus Buter. Geveltotaal en Licht & Architectuur werden dit jaar bezocht door ruim achtduizend professionals. 

“Gevel is in 2010 voor bedrijven het beste moment om met de Nederlandse architectuur in gesprek te raken", meent Buter. "Als beursorganisator zetten we in op zoveel mogelijk rendementvolle contacten voor onze exposanten.”

19-11-2008 23:51

De Design Academy Eindhoven houdt in samenwerking met het Designhuis op 20 november een lezing over ‘Sociable Design' met de Amerikaanse designspecialist Don Norman.

 

De bijeenkomst, die om 14.00 uur begint, heeft plaats in het Designhuis Eindhoven, Stadhuisplein 3. De toegangsprijs bedraagt 5 euro en de voertaal is Engels.

 

De Amerikaanse psycholoog Don Norman (onder meer vice president Advanced Technolgy group van Apple Computers) houdt zich bezig met de relatie tussen mensen en technologie. Hij schreef diverse bestsellers zoals The Design of Everyday Things en Emotional Design waarin hij benadrukt dat een goed ontwerp zowel de emotie als de rede aanspreekt.

Norman werkt momenteel aan het boek Sociable Design waarin hij de sociale kant van ontwerpen ondervraagt. "Sociable design is not just saying ‘please' and ‘thank you'. It is not just providing technical support. It is also providing convivial working spaces, plus the time to make use of them."

 

Deze lezing maakt deel uit van het White Lady (bachelor) en Source (master) lezingenprogramma van Design Academy Eindhoven en wordt mede mogelijk gemaakt door het Designhuis.

19-11-2008 8:51

 

 

Initiatiefnemer ArchitectenWerk en hoofdsponsor Alcoa Architectuursystemen gaan dit seizoen wederom op zoek naar de 'Architect van het Jaar'. Dit naar aanleiding van het succes van de eerste aflevering in 2007. Vorig jaar was UN Studio uit Amsterdam de grote winnaar.

 

 

Het belangrijkste doel van deze prijs? De professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht brengen. De genomineerden  in de 'Categorie grote bureaus': Cepezed, Faro en Rudy Uytenhaak. Categorie middelgrote bureaus: Onix, Marlies Rohmer, Paul de Ruiter. Categorie kleine bureaus: JagerJanssen, Geusebroek, Stefanova. De bekendmaking van de uitslag en de prijsuitreiking vinden op 29 november plaats in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam.

 

 

www.architectenwerk.nl

16-11-2008 22:22

Het huidige wegvallen van economisch vertrouwen schaadt de economie en dat zorgt voor een verder dalend consumentenvertrouwen. Om een recessie te voorkomen is het essentieel dat het vertrouwen snel toeneemt en de economie niet stagneert. Design kan hier een fundamentele bijdrage leveren en voor bedrijven de redding betekenen als de huidige economische neergang aanhoudt. Consumenten kijken namelijk in onzekere tijden kritisch naar hun uitgaven en kiezen sneller voor kwaliteit; design is een symbool van kwaliteit en duurzaamheid.

"We are in a time of change, a period of transformation, from a world and business that was industrial, driven by technology and manufacturing efficiencies, producing goods in markets of scarcity, to one that is more complex with a whole new set of criteria to be addressed.  The scale of today's challenges are beyond the singular organization or individual, and require a new approach to innovation. Design in its capacity to be user-centered and integrative in its creative thinking can make a significant contribution in this new context." Aldus Gus Rodriguez, Vice-President Philips Design.

Op 26 november gaat Rodriguez in de Jaarbeurs Utrecht dieper in op de kracht van design en de noodzaak ervan in economisch onzekere tijden.

Nadere informatie: www.marketing3.nl
15-11-2008 12:17


Duurzame architecten bestaan. Op 6 november is tijdens het Sustainable Architecture Forum 2008 in de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam de C2C Architecten Parel 2008 toegekend aan het project ‘C2C Partnership, autarkisch werken op het water’ van De Bouwer & Partners en Architectenbureau Paul de Ruiter.

De prijs werd uitgereikt door Prof. Ir. Kees Duijvestein. Het Sustainable Architecture Forum 2008 stond geheel in het teken van de Cradle to Cradle-gedachte binnen de gebouwde omgeving. Deelnemers aan de conferentie vormden de jury voor de C2C Best Practice. Zij hebben massaal hun stem uitgebracht op het ‘C2C Partnership, autarkisch werken op het water’.

Tijdens de uitreiking verwoordde Kees Duijvestein de mening van de conferentiedeelnemers over het winnende project als volgt: ‘C2C Partnership staat voor een mix van wetenschap, bewijsvoering en visie. Een intelligent demoproject waarbij kritisch wordt omgegaan met C2C en wat als katalysator zal werken in de ontwikkeling van C2C in Nederland. (…) inspirerend, gedurfd en vernieuwend!’

Het ‘Partnership’ is een reizend paviljoen, dat aan de hand van exposities en als demonstratieobject het C2C-concept op verschillende plaatsen in Nederland zal laten zien. Het is een drijvend, volledig autarkisch bouwwerk dat in zijn eigen behoefte aan energie en water voorziet.
12-11-2008 8:51

 

Jeroen Wouters van Architectenburo JMW te Tilburg heeft zaterdag 8 november de publieksprijs in ontvangst genomen voor het ‘beste gebouw van Nederland’ voor architecten onder 40 jaar.

 

De prijs werd uitgereikt in het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam door jurylid Jacob van Rijs. In eerste instantie heeft de jury uit de 76 inzendingen vier projecten genomineerd. Het project dat Architectenburo JMW had ingezonden, betrof Witbrant West in Tilburg, opdrachtgever WonenBreburg. Voorwaarden voor inzending was dat het project de afgelopen 2 jaar gerealiseerd was en ontworpen door een architect jonger dan 40 jaar.

 

image002_1

 

 

Tevens werd het boek ‘Facts & Forms’ overhandigd waarin de 4 projecten uitgebreid beschreven staan. Dit boek is per heden te koop in de boekenhandel, NAi Uitgevers/Publishers. De tentoonstelling over deze projecten is tot 4 januari 2009 te zien in het NAi (Nederlands Architectuurinstituut) te Rotterdam.

De AMNAi-publieksprijs is een initiatief van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en hoofdsponsor AM, gebiedsontwikkelaar van woonomgevingen, stedelijke centra, kantoren(parken) en winkelcentra. Het NAi en AM willen met de AM NAi Prijs de uitzonderlijke positie en de kwaliteit van de jonge architecten in Nederland belichten: het architectuurklimaat in Nederland onderscheidt zich van dat van andere landen, omdat architecten in Nederland al op jonge leeftijd de kans krijgen om daadwerkelijk gebouwen te realiseren.

11-11-2008 9:20


Architecten hebben een speciale verantwoordelijkheid in het streven naar een duurzame gebouwde omgeving. Aan hen de uitdaging duurzaamheid in hun ontwerpen te brengen zonder dat het binnenklimaat en het gebruikerscomfort daaronder lijden. Michel Sombroek, algemeen directeur van Velux Nederland, spreekt de hoop uit dat het Sustainable Architect Forum (SAF) bruikbare handvatten oplevert om duurzaam ontwerpen dichterbij te brengen.

Velux is de hoofdsponsor van SAF Velux levert zelf een bijdrage met modelwoningen die over de gehele levensduur netto energieproducerend zijn. Michel Sombroek: “Een aangenaam binnenklimaat, dus veel daglicht en frisse lucht, is een must, maar tevens een ingewikkeld samenspel van factoren. Dat betekent dat je niet alleen moet kijken naar de gebruikte materialen, maar ook hoe deze worden toegepast.” Sombroek wijst niet alleen op de verantwoordelijkheid van architecten. Zijn bedrijf ziet het als een belangrijke taak om oplossingen te bieden voor de wereldwijde roep om het energieverbruik terug te dringen. Sinds begin jaren 90, experimenteert Velux met demonstratiehuizen; klimaatneutrale gebouwen met veel aandacht voor leefbaarheid, dankzij gebalanceerd daglicht, natuurlijke ventilatie en het gebruik van gezonde bouwmaterialen. De visie voor toekomstige leefomgevingen wordt het Model Home 2020 genoemd. In het Model Home 2020 van Velux is de positie van het huis en de ramen ten opzichte van de zon- en windrichting een van de belangrijkste kenmerken. Het toegepaste glasoppervlak is gelijk aan 40 procent van het gebruikersoppervlak. Zonnecellen, zonnepanelen en mechanische ventilatiesystemen met een hoge efficiënte warmteterugwinning, produceren de energie. Binnen het stookseizoen kan frisse lucht worden aangetrokken via mechanische ventilatiesystemen. Buiten het stookseizoen, kan gebruik worden gemaakt natuurlijke ventilatie. “Door intelligente producten in gebouwen toe te passen kan het hele jaar door een uitgebalanceerd binnenklimaat worden bereikt. Dat is balanceren tussen uitersten en daarom een geweldige uitdaging.”

Een energiebewuste consument is volgens Sombroek niet voldoende om de energieconsumptie significant te verminderen. Sombroek: “Campagnes richting de consument zetten in op het beïnvloeden van gewoontes. Maar daarmee alleen gaan we het niet redden. Veel gebouwen zijn in de basis enorme energieslurpers. In Europa wordt ongeveer 40 procent van de totale energieconsumptie gebruikt om gebouwen te verwarmen, koelen, ventileren en verlichten. Het ontwerp van een gebouw bepaalt de hoeveelheid energie die hiervoor nodig is, natuurlijk in combinatie met het gedrag van de gebruikers. Door slimmer te bouwen en gebruik te maken van innovatieve, energiebesparende producten kan enorm worden bespaard.” Totale plaatje “Als je praat over zuiniger omgaan met energie, moet je kijken naar het totale plaatje: dus consumptie van energie gebruikt voor het koelen, ventileren, verlichten en verwarmen van water en woning”, vindt Sombroek.
11-11-2008 8:56


‘C2C partnership, autarkisch werken op het water’ is de winnaar geworden van de

C2C Best Practice award. Tijdens het Sustainable Architecture Forum 2008 in de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam zijn de prestigieuze C2C Architecten Parel 2008 uitgereikt door Prof. Ir. Kees Duijvestein.

Het Sustainable Architecture Forum 2008 stond volledig in het teken van de C2C-gedachte binnen de gebouwde omgeving. Architecten, gemeenten, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, investeerders, bouwondernemingen, woningcorporaties en fabrikanten debatteerden onder leiding van onder andere Annemarie Rakhorst over wat nu echt nodig is om de stap van ‘duurzaam Denken naar duurzaam Doen’ met elkaar te zetten. Deelnemers aan de conferentie vormden de jury voor de C2C Best Practice. Zij hebben massaal hun stem uitgebracht op het project ‘C2C Partnership, autarkisch werken op het water’ en haar initiatiefnemers (opdrachtgever De Bouwer & Partners in samenwerking met architectenbureau Paul de Ruiter). Zij mogen zich dan ook de trotse winnaar van deze award noemen.

Kees Duijvestein (hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving, faculteit Bouwkunde TUD en strategisch adviseur BuildDesk) verwoordde tijdens de feestelijke uitreiking de mening van de conferentiedeelnemers over het winnende project als volgt: “C2C Partnership staat voor een mix wetenschap, bewijsvoering en visie. Een intelligent demoproject waarbij kritisch wordt omgegaan met C2C en wat als katalysator zal werken in de ontwikkeling van C2C in Nederland. C2C Partnership wordt gekenmerkt door een multi (trans-) disciplinaire aanpak in combinatie met ‘gezond boerenverstand’. Deze research in de multidisciplinaire omgeving gaat ons allemaal vooruit helpen en het project is inspirerend, gedurfd en vernieuwend!”

Blijdschap en trots bij de winnaars Paul de Ruiter en Syto Goslinga: “De markt, de politiek en de C2C gemeenschap lijken te snakken naar een concreet C2C project. Geen woorden maar daden zoals dat in deze stad heet. Wij gaan het doen. Wij gaan de zin en onzin van C2C onderzoeken, op zoek naar de grenzen en nodigen graag iedereen met C2C ambities uit daar aan deel te nemen. Dat kan in onderzoek, ontwikkeling, realisatie en exploitatie. De resultaten gaan we samen met NEMO en C2C Planet breed uitdragen. Deze prijs is een geweldige stimulans. Alle stemmers, hartelijk dank voor uw support.”
De volledige presentatie van het winnende project: www.architectenvakdagen.nl.

10-11-2008 8:52


Mecanoo architecten is als winnaar aangewezen van de architectenselectie voor de huisvesting van het Amsterdam University College (AUC). Dit is door de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam, de initiatiefnemers van de nieuwe opleiding, bekendgemaakt. De driejarige universitaire liberal arts and sciences bacheloropleiding van het AUC komt in Science Park Amsterdam, het internationale bèta-kenniscentrum in de Watergraafsmeer.

 

De Universiteit van Amsterdam is bouwheer van het onderwijsgebouw van het AUC, dat een grootte heeft van 6.000 vierkante meter. Het nieuwe onderwijsgebouw zal in 2012 in gebruik worden genomen. De eerste AUC-studenten gaan al van start in september 2009. Voor hen wordt een tijdelijk onderwijsgebouw in de Plantagebuurt geschikt gemaakt.

 

In het juryrapport schrijft de selectiecommissie: ‘Mecanoo heeft goed begrepen wat het Amsterdam University College is en wat het wil. Mecanoo architecten functioneert zelf op een manier die vergelijkbaar is met een internationale opleiding en voelt daarmee goed aan wat het AUC wil uitstralen. De selectiecommissie heeft het beeld dat met Mecanoo iets extra's aan het programma kan worden toegevoegd. Mecanoo benadert het ontwerp van het AUC-gebouw op het Science Park Amsterdam vanuit het brede perspectief van de stad Amsterdam. Het gebouw moet een verbinding maken naar de stad. Mecanoo is bekend met duurzaam bouwen (winnaar van de Dedalo Minosse prijs voor duurzaamheid) en pleit voor een tijdloos (en daarmee duurzaam) gebouw.'

Het AUC onderscheidt zich door de focus op excellentie en diversiteit, de interdisciplinaire benadering, de internationale gerichtheid en de relatie met de stad Amsterdam. Er is binnen het bachelorprogramma veel aandacht voor de bètawetenschappen en voor academische vaardigheden. Doel van het AUC is om toptalent uit de hele wereld naar Amsterdam te halen. In totaal is er plaats voor negenhonderd studenten, van wie 50 procent uit Nederland en 50 procent uit andere landen.

Mecanoo architecten, geleid door architect/directeur prof. ir. Francine M.J. Houben, heeft gedurende haar vijfentwintigjarige bestaan diverse onderwijsgebouwen ontworpen, waaronder Isala College in Silvolde (Scholenbouwprijs 1996), Faculteit voor Economie en Management in Utrecht, Bibliotheek Technische Universiteit Delft (Nationale Staalbouwprijs 1998 en de Corus Construction Award for the Millennium), Brede School Hogeveld in Den Haag, Learning Centre École Polytechnique de Lausanne en Da Vinci College in Leerpark Dordrecht.

08-11-2008 20:29

Op de afdeling neonatologie in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen  is vanaf nu een gezamenlijk verblijf van moeder en pas geboren kind mogelijk. Met de komst van vijftien couveuse-suites is het gezinsgerichte zorgconcept vorm gegeven. In dit zorgconcept staat het gezin centraal. Ongeacht de benodigde verpleegkundige hulp, biedt de realisatie van de couveuse-suites ouders 24 uur per dag de mogelijkheid om bij hun te vroeg geboren kind te zijn.


wijnholdssmall

Winold Wijnholds.

De vijftien couveuse-suites zijn door nauwe samenwerking van adviesbureau 2 double you uit Veenendaal en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) tot stand gekomen. Al in februari 2007 vloog het team van 2 double you samen met afgevaardigden van het CWZ naar de VS, om daar het idee van de couveuse-suites te bekijken. Tijdens de terugreis ontstond al snel de vraag of het bezochte concept van de couveuse-suites ook in het CWZ was te implementeren. "In de Verenigde Staten is de ‘sky the limit', terwijl we in het CWZ te maken hadden met een bestaande omgeving. Er was letterlijk maar een aantal vierkante meters beschikbaar om de afdeling met vijftien couveuse-suites te realiseren. Het was de uitdaging om binnen deze bestaande omgeving de juiste vertaalslag te maken van concept naar gestandaardiseerde suite",  licht directeur Winold Wijnholds van 2 double you toe.

Al snel werd een ambitieus programma van eisen vastgelegd. Vanwege het adherentiegebied van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis bleek een minimum van vijftien suites noodzakelijk te zijn.Vanaf de start werd duidelijk dat het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis niet bereid was om concessies te doen. "Ze wilden geen half werk leveren. Het concept van de couveuse-suites zou naar wens en behoefte doorgevoerd worden, of helemaal niet", vertelt Wijnholds. Het eindresultaat mag er zijn: naast een speciale voedingsstoel voor de moeder, is er tevens een slaapplaats voor de ouder. Wijnholds: "We hebben bewust gekozen voor een inklapbed. Indien nodig, is de suite ook toegankelijk voor een ziekenhuisbed. Want niet alleen het kind, maar ook de moeder heeft soms nog zorg nodig.Door innovatief om te gaan met onderdelen wilden we zoveel mogelijk functionaliteiten op vijftien vierkante meter toepassen."

De couveuse-suites kenmerken zich allemaal door een huiselijke inrichting. Het gebruik van warme kleuren heeft een bewezen positieve uitwerking op het ziekenhuisverblijf. De afdeling heeft twee ‘regenbooggangen'. Er is bewust gekozen voor deze regenbooggangen. Hoewel ze bijzonder kleurrijk zijn, wordt het kleurenspectrum van de regenboog door mensen tegelijkertijd als rustig ervaren. "De gangen vormen zo een samenhangend geheel. Doordat elke suite een eigen kleur heeft, is het mogelijk het individuele karakter van de suite extra te benadrukken. Afhankelijk van de wensen en zorgbehoeften van het kind en de moeder, wordt het licht, het geluid en de temperatuur is de suite aangepast. Om een ruimtelijke beleving te creëren hebben we bovendien geprobeerd de afdeling als het ware los te koppelen van de buitengevel. Het is ons uiteindelijk gelukt om alle ruimtes te voorzien van daglichtbeleving."

Door de goede samenwerking met het CWZ is de afdeling met couveuse-suites in een korte periode gerealiseerd. Er zijn verschillende werkgroepen gevormd. Afdelingsbreed was er continu inspraak. "Iedereen toonde zich heel betrokken. We hebben een echte teamprestatie geleverd.  Net als 2 double you denkt het ziekenhuis steeds in slimme oplossingen. En altijd vanuit het perspectief van de patiënt. Het resultaat is een uniek bouwkundig ontwerp. We hebben een Europese primeur gerealiseerd. Daar kunnen we allemaal trots op zijn", besluit Wijnholds.

couveuse-suitesmall 

 

 


Foto van een couveuse-suite.

07-11-2008 16:02


Op 26 november vindt in Media Plaza in Utrecht het congres ‘Ken de architect’ plaats. Het congres brengt het gecompliceerde proces van productontwikkeling helder in kaart en toont producenten hoe zij ‘de architect’ efficiënter, overtuigender en daarmee effectiever kunnen bereiken.

Ieder gebouw ontstaat uit het creatieve brein van de architect. En ieder gebouw wordt gematerialiseerd door materialen en producten van de toeleverende industrie. De twee werelden hebben elkaar nodig; de architect is afhankelijk van het aanbod, de producent is afhankelijk van wens, moment en bekendheid. Hoe vinden die twee elkaar? Kunnen ze elkaar beïnvloeden? Welke krachten spelen mee in dat gecompliceerde proces met die vele partijen?

Het congres ’Ken de architect’’, dat wordt georganiseerd door Architectenweb, Kluwer en Materia, heeft als doel het gecompliceerde proces van productontwikkeling helder en inzichtelijk te maken. Lezingen en workshops van prominenten uit de architecten- en marketingwereld en uit de toeleverende markt laten zien op welke wijze producten beter kunnen worden afgestemd op de behoeften van architecten en hoe de producten het beste kunnen worden vermarkt.

Het congres is opgebouwd uit twee plenaire lezingen en zes interactieve workshops. Tijdens de lunchpauze is er een Materia-tentoonstelling te zien met de nieuwste trends en materialen. Tevens is er ruime gelegenheid tot netwerken en het leggen van nieuwe contacten.
07-11-2008 9:08


In Het Engelse Dorchester werden onlangs de LEAF Awards uitgereikt. Deze internationale architectuurprijs, gesponsord door Emirates Glass, wordt jaarlijks uitgereikt aan opmerkelijke projecten. De hoofdprijs ging dit jar naar een Deens bureau.

De LEAF Awards worden uitgereikt in een aantal verschillende categorieën. Zo zijn er prijzen voor het beste gebouw, het beste mixed use-gebouw, het beste commerciële gebouw, het beste interieurdesign en de beste jonge architect.

 


performers-house-silkeborg
Het Performers House

De hoofdprijs ging dit jaar naar het Deense Schmidt Hammer Lassen Architects voor het gebouw 'Perrformers House' in Silkeborg. Andere opvallende prijzen gingen naar Kengo Kuma & Associates (Commercial Building of the Year), Skidmore, Owings & Merrill Young (International Interior Design) en Foster + Partners (Best Structural Design of the Year).

Nederlandse winnaars waren er dit jaar niet.

05-11-2008 9:54

 

De AM NAi Prijs 2008, de prijs voor jonge architecten, wordt zaterdag 8 november om 20.00 uur in het NAi te Rotterdam uitgereikt. De volgende gebouwen maken kans op een geldbedrag van 10.000 euro: Witbrant West in Tilburg van JMW, Paviljoen Strand aan de Maas in Rotterdam van Monadnock, Villa Overgooi in Almere van Next Architects, en Villa 1 op de Veluwe van Powerhouse Company.

 

Het winnende ontwerp wordt opgenomen in de collectie van het NAi. De winnende architect krijgt bovendien een ontwerpopdracht van AM. De prijs is een initiatief van hoofdsponsor AM, gebiedsontwikkelaar van woonomgevingen, stedelijke centra, kantoren(parken) en winkelcentra, en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi). AM en het NAi willen met de AM NAi Prijs de uitzonderlijke positie en de kwaliteit van de jonge architecten in Nederland belichten: het architectuurklimaat in Nederland onderscheidt zich van dat van andere landen, omdat architecten in Nederland al op jonge leeftijd de kans krijgen om daadwerkelijk gebouwen te realiseren.

De jury van de AM NAi Prijs 2008 bestaat uit Mariet Schoenmakers (directeur AM Concepts), Tracy Metz (schrijver en journalist bij NRC), Jeroen van Schooten (voorzitter van de BNA en architect bij bureau Meyer en van Schooten), Jacob van Rijs (architect bij bureau MVRDV) en Ole Bouman (directeur NAi).

Tot zaterdag 8 november 17.00 uur kan het publiek stemmen op zijn favoriete gebouw. Stemmen kan ook via www.nai.nl/amnai. Tijdens de prijsuitreiking wordt ook de keuze van het publiek bekend gemaakt.

05-11-2008 9:46

 

De deelgemeente Rødovre, een onafhankelijke gemeente binnen Kopenhagen, heeft bekend gemaakt dat MVRDV met lokaal architect ADEPT de ontwerpprijsvraag voor de Rødovre Skyscraper hebben gewonnen. Het ontwerp van de 116 meter hoge toren omvat appartementen, een hotel, retail en kantoren. Daarnaast maken een openbaar park en een plaza deel uit van het uit private middelen gefinancierde project.

 

De nieuwe wolkenkrabber met een totale oppervlakte van 21.688 vierkante meter is gepositioneerd aan de Roskildevej, één van de belangrijkste verkeersaders ten oosten van het stadscentrum van Kopenhagen. Het project combineert de vorm van de historische en hedendaagse hoogbouw van Kopenhagen en is een markante toevoeging aan de skyline.

 

Ook twee voor Rødovre zeer kenmerkende typologieën worden gecombineerd - de eengezinswoningen en de wolkenkrabber – in een verticale buurt. Inspelend op de huidige veranderende markt, is het ontwerp gebaseerd op een grid, waarin de units –zogenaamde pixels – flexibel zijn. De pixels zijn elk 60 vierkante meter en gepositioneerd rondom de centrale kern van het gebouw. De manier waarop de pixels samengevoegd zijn, biedt flexibiliteit in het gebruik en maakt het mogelijk het gebouw aan een veranderende markt aan te passen. In de huidige opzet biedt het gebouw ruimte aan 970 vierkante meter retail, 15.800 vierkante meter kantoren, 3.650 vierkante meter woningbouw en een hotel van 2.000 vierkante meter. De kelder biedt 13.600 vierkante meter aan opslag- en parkeerruimte.

 

Om de flexibiliteit verder te vergroten, bestaat deze centrale kern uit drie samengebundelde kernen, waardoor het mogelijk is de verschillende programmaonderdelen onafhankelijk van elkaar te ontsluiten. Er ontstaat een gestapelde buurt: een Sky Village. Winy Maas en Jacob van Rijs hebben - samen met Anders Lonka en Martin Krogh van het lokale architectenbureau ADEPT - het plan in Kopenhagen gepresenteerd. Het Nederlandse ingenieursbureau ABT, en Søren Jenssen waren als adviseurs bij het ontwerp betrokken. MVRDV werkte eerder in Kopenhagen en realiseerde in 2005 het spraakmakende woongebouw ‘Gemini Residences’.

Zie ook:
Wie wint AM NAi-prijs?
Sky Village in Kopenhagen
Stockholm Furniture fair 2009
MVRDV-plan voor Logroño
Genomineerden AM NAi Prijs bekendgemaakt
Inschrijving AM NAi Prijs 2008 geopend
Brad Pitt gunt opdracht aan Winy Maas
Christel Verhoeven nr7-2007
Uitreiking Interieurprijs en Mart Stamprijs
Twee hoogleraren draagcostructies
De gevel leeft
Twee weken PowerLounge
PowerLounge kloppend hart van architectuurdebat
Rotterdam 2067
Traditionalist op koninklijke toer
Inside information nr 7-2006
Inside Information nr 2-2006

05-11-2008 9:40

 

Dit jaar is de majestueuze centrale wenteltrap van het Graphic Design Museum Breda ontworpen door architect Hans van Heeswijk. Deze wenteltrap is één groot, licht en luchtig interieurelement. Door de lichte constructie en de glazen treden blijft de ruimtelijke kwaliteit van het museum ook in de kelder behouden.

 

De titel Trap van het Jaar wordt ieder jaar door EeStairs toegekend aan de meest bijzondere trap die door dit gespecialiseerde bedrijf is vervaardigd. Criteria die bij de verkiezing een rol spelen zijn: kwaliteit van het design, de esthetiek, het materiaalgebruik en de technische realisatie. De bekroonde trap heeft een centrale rol in het museum. De meer dan 360 graden draaiende wenteltrap verbindt de entreefoyer en het museumcafé met het auditorium dat in de kelder is gesitueerd. Hans van Heeswijk ontwierp de trap als een prominent, maar licht en luchtig meubel. Het is een subtiel ontwerp met een perfecte vertaling naar realisatie. De essentie van het ontwerp is transparantie. Dit is bereikt door een lichte constructie en glazen treden toe te passen. De afwijkende vorm van de trap en het materiaalgebruik stelde EeStairs voor de nodige uitdagingen. Nadere informatie via: www.eestairs.com.

03-11-2008 8:43


Het is weer zover: in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam wordt deze week opnieuw een architectuur-gerelateerd evenement gehouden. Het betreft de tweede editie van de Architecten Vakdagen. U bent welkom op 5 en 6 november.

Het thema van deze editie is 'Duurzaamheid'. Aan onderwerpen als Cradle to Cradle, duurzaam ontwerpen en het nieuwe energielabel voor wonen zal ruimschoots aandacht worden besteed.

Tijdens de Architecten Vakdagen wordt tevens de tweedaagse topconferentie 'Sustainable Architecture Forum 2008' georganiseerd. Prominente sprekers komen aan het woord, zoals minister Jacqueline Cramer van VROM, William McDonough en Prof.dr.Ir Anke van Hal en Anne-Marie Rakhorst.

 

 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >