Nieuws


27-06-2018 8:30

Wecycle beloont Vink Aannemingsmaatschappij en Technische Unie met een Gouden Bakkie Award. Vink ontvangt de prijs vanwege de sloop van het voormalige SDU-kantoor in Den Haag, waarbij alle lampen en armaturen zijn afgegeven aan Wecycle. Technische Unie wordt beloond vanwege het 'unieke inzamelconcept voor tl-buizen en armaturen, dat een combinatie is van inlevermogelijkheden op de vestigingen van Technische Unie en het meenemen van tl-buizen en armaturen bij klanten'.

"Een schoolvoorbeeld van hoe bij sloop met oude verlichtingsapparatuur moet worden omgaan.", aldus Wecycle over het initiatief van Vink. In opdracht van vastgoedontwikkelaar Local, verwijderde Vink alle lampen en armaturen nauwkeurig uit de plafonds van de ruim 7.000 vierkante meter aan kantoorruimte en 12.000 vierkante meter aan bedrijfshalruimte. Hierbij kwam 7 ton aan lampen armaturen vrij voor recycling.

“Wij spreken liever van demontage, omdat slopen suggereert dat een gebouw rigoureus met een sloopkogel met de grond gelijk gemaakt wordt en dat is juist wat wij niet doen,” zegt Martijn de Vries, Projectleider bij Vink. “Wij demonteren een gebouw stap voor stap, zodat we de materialen die vrijkomen zorgvuldig kunnen scheiden.”

Henk Vink, Directeur (rechts) en Martijn de Vries, Projectleider bij Vink (links), ontvangen de Wecycle Gouden Bakkie Award uit handen van Raymond Onink, Adviseur Zakelijke Markt van Wecycle.

Ook over Technische Unie is WeCycle lovend. "Technische Unie was de eerste technische groothandel die inleverbakken voor afgedankte tl-buizen en elektrische apparaten plaatste op haar 37 servicecentra." Er zijn klanten die hier geen gebruik van maken en ook niet terecht kunnen op de gemeentelijke milieustraat. Om hen toch van dienst te zijn, ontwikkelden Technische Unie en Wecycle een nieuw inzamelconcept: vrachtwagens van Technische Unie halen lampen en armaturen op bij klanten, waarna Wecycle deze bij overslagpunten ophaalt. Op deze manier ontzorgt Technische Unie 95 procent van haar klanten. "In totaal leverde Technische Unie vorig jaar meer dan 51 ton aan lampen en armaturen in voor recycling."

Ariane van Dijk, Manager MVO en Ed van Zuylen, Kwaliteitscoördinator van Technische Unie, ontvangen de Wecycle Gouden Bakkie Award uit handen van Gied van Hoorn, directeur LightRec (links) en Raymond Onink, adviseur Zakelijke Markt van Wecycle (rechts).

Ariane van Dijk, Manager MVO bij Technische Unie: “De samenwerking met Wecycle past uitstekend binnen onze MVO-strategie. Gezien de grootte van ons bedrijf vinden wij het belangrijk om onze CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Door in de keten samen te werken met leveranciers en klanten kunnen wij meer afval reduceren maar ook afval voorkomen, door te stimuleren dat grondstoffen zo lang mogelijk hun waarde behouden. Vanuit deze gedachte en het feit dat de aandacht voor duurzaamheid en de circulaire economie enorm gegroeid is de afgelopen jaren, vinden wij het belangrijk om een voortrekkersrol te spelen.”

Wecycle heeft als doel om met de Gouden Bakkie Awards partners te belonen voor de inzameling en hun voorbeeldgedrag waarmee branchegenoten ook worden gestimuleerd om meer lampen en armaturen in te zamelen. De Award is hiermee een erkenning voor de ontvanger en een aanmoediging voor de branche waarin deze opereert. Wecycle reikt de Gouden Bakkie Awards uit in opdracht van de Stichting LightRec Nederland. Hierin zijn de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting verenigd. Zij zijn opdrachtgever aan Wecycle voor de inzameling en recycling van de producten die zij op de markt brengen.


www.wecycle.nl


Deel op Social Media19-06-2018 8:30

In 2017 werd in totaal 4.393 ton aan lampen en verlichtingsarmaturen ingeleverd voor recycling. Dat is een stijging van maar liefst 13 procent ten opzichte van het jaar ervoor, toen 3.890 ton terugkwam.

De toename wordt volledig veroorzaakt door conventionele verlichting, zoals tl-buizen, armaturen en spaarlampen. De stijging is een gevolg van de investeringen die Stichting LightRec heeft gedaan in de uitbreiding van het inzamelnetwerk. Zo kunnen sinds afgelopen jaar afgedankte lampen bij alle grote supermarktketens worden ingeleverd in de Wecycle-inzamelbak.

LightRec, opdrachtgever voor de inzameling en recycling van verlichting in Nederland, is verheugd met deze stijging. Conventionele verlichting bevat schadelijke stoffen zoals kwik. Door recycling komen deze niet in het milieu terecht en kunnen de grondstoffen hergebruikt worden. Ledverlichting komt nog nauwelijks terug voor recycling, deze zuinige lampen domineren sinds twee jaar de markt en kennen een levensduur van zo’n 20 jaar.

Een andere oorzaak voor de stijging van de inzameling in 2017 zijn de investeringen die LightRec heeft gedaan in de bouw- en sloopsector. Zo is er veel aandacht besteed aan het faciliteren van sloopaannemers om recycling zo eenvoudig mogelijk te maken, bijvoorbeeld door recyclebakken op slooplocaties te plaatsen. Vooral verlichtingsarmaturen komen op deze locaties vrij. Het aantal ingeleverde armaturen is in 2017 met een kwart toegenomen: van 2.100 ton in 2016 naar 2.620 ton in 2017.

De stijgende inzameling wordt ook veroorzaakt door de economische groei. Doordat er meer wordt gebouwd en verbouwd, komt er meer verlichting vrij bij de renovatie en sloop van gebouwen. Ten slotte heeft de wettelijke bepaling die regelt dat alle producenten en importeurs van verlichting via LightRec zorgdragen voor een juiste verwerking van hun producten, bijgedragen aan de stijgende inzameling.

In totaal zamelde LightRec via haar uitvoeringsorganisatie Wecycle bijna 4,4 miljoen kilo aan lampen en armaturen in. De inzamelcijfers worden gewoonlijk afgezet tegen de gemiddelde verkoopcijfers. Dit resulteert in een inzamelpercentage van circa 80 procent voor tl-buizen, spaarlampen en overige lampen. Slechts een fractie van de ingezamelde verlichting betreft ledlampen. Afgezet tegen de hoge verkoopcijfers van led leidt dit tot een inzamelpercentage van slechts 0,08 procent.


LightRec verwacht de komende jaren een tijdelijke daling van het totale inzamelpercentage (een gemiddelde van de ingezamelde conventionele en ledverlichting, afgezet tegen de gemiddelde verkoopcijfers over 3 jaar). De verwachte dip wordt niet veroorzaakt doordat consumenten of bedrijven de weg naar de recyclebak niet meer weten te vinden, maar is een gevolg van de transitie naar ledverlichting en de sterk toenemende verkopen (ook met name in led). Afgelopen jaren zijn tl-buizen, gloeilampen en spaarlampen in rap tempo vervangen door ledverlichting. Omdat led een veel langere levensduur dan conventionele verlichting heeft, een ledlamp gaat gemiddeld zo’n 20 jaar mee, duurt het nog even voordat ze in het recyclesysteem terecht gaan komen. Voor led-armaturen geldt hetzelfde verhaal. LightRec is bezig met een marktverkenning om de impact van de transitie naar led in kaart te brengen.

LightRec blijft zich onverminderd inzetten voor producenten en importeurs om alle afgedankte verlichting in het recyclesysteem terecht te laten komen. Gied van Hoorn, directeur van Stichting LightRec vertelt: "Om hergebruik mogelijk te maken is het belangrijk dat alle verlichting wordt ingeleverd in de Wecycle-inleverbak of bij de milieustraat. Deze boodschap zullen wij via Wecycle aan consumenten blijven vertellen, zeker nu vanaf augustus 2018 ook consumenten-armaturen moeten worden ingeleverd. Die belanden nu nog te vaak bij het grofvuil of blijven achter op de zolderkamer."


www.lightrec.nl


Deel op Social Media13-06-2018 8:30

Trilux heeft een langdurig contract getekend met M&G Real Estate om haar Nederlandse vestiging te verhuizen naar Data Club Offices aan de Databankweg in Amersfoort.

Deze zichtlocatie langs de snelweg A1 gaf Willem Dammers, managing director van Trilux Benelux, direct een goed gevoel: "Ik kreeg het gevoel dat dit pand ons goed past en werd geraakt door het gebouw. Dát gevoel gaf de doorslag."

Het huidige huurcontact voor het pand aan de Hardwareweg 5 in Amersfoort diende dit jaar verlengd of opgezegd te worden. Het gebouw begon qua flexibiliteit en ruimte steeds minder goed te passen bij de behoeften van Trilux. Dammers vervolgt: "Ons huidige pand is een relatief onhandig gebouw qua indeling. De afdelingen zitten verdeeld over twee verdiepingen, waarbij er nauwelijks ruimte voor groei en herstructurering overblijft. Er moest voor ons sowieso iets gaan veranderen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor deze verhuizing."

Data Club Offices, gelegen aan de Databankweg 26-30, speelt in op de sterke flexibele behoefte van ondernemers in de regio Amersfoort. Het multi-tenant kantoorgebouw met een oppervlakte van meer dan 15.000 vierkante meter biedt naast flexibele oplossingen ook de mogelijkheid aan bedrijven om langdurig te huren op diverse metrages. Daarnaast zal Data Club Offices zo worden ingericht dat er volop mogelijkheden ontstaan om te netwerken en samenwerkingen op te zoeken. Dammers haakt hierop in: "Doordat er meerdere bedrijven in het pand gehuisvest zijn ga je veel beweging krijgen, wat zorgt voor dynamiek. Je krijgt hier het gevoel van een campus. Dit wordt met name gefaciliteerd door de grote gezamenlijke lunch-, ontspan- en ontmoetingsruimte en open uitstraling op de begane grond. "

Momenteel wordt door een extern professioneel team gewerkt aan de interieurarchitectuur, verbouwing en daaropvolgende verhuizing. “Om onze klanten zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van onze verhuizing hebben wij bewust gekozen voor externe begeleiding. Hierdoor wordt het Trilux-team zo min mogelijk belast met de perikelen rondom de verhuizing en kunnen zij zich volledig focussen op de klant. Het is onze gezamenlijke ambitie om medio augustus definitief te verhuizen”, aldus Dammers.

M&G Real Estate werd begeleid door Cording Real Estate Group en MVGM Bedrijfshuisvesting. Trilux werd begeleid door Cushman & Wakefield.

www.trilux.nl
 


Deel op Social Media12-06-2018 8:30

De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft met ingang van deze maand een nieuwe voorzitter; John de Joode. Na het vertrek van Rob Metz als voorzitter in december 2017 zocht de NSVV iemand met kennis van, ervaring in en visie op de lichtwereld. In de 53-jarige lichtontwerper en manager itsme Lighting Technology vond de stichting de voorzitter die zij zocht. 


De Joode is 30 jaar geleden het lichtvak ingerold. Zijn nieuwsgierigheid en juist het ontbreken van licht speelden daarin een rol. “Ik werkte als jongste bediende bij een elektrische groothandel. Mijn werkplek was het verst van het raam omdat mijn ogen nog jong en goed waren. In het plafond zaten maar een paar brommende lampen en ik wilde weten wie dat zo bedacht had. Dat bleek het werk van de plafondbouwer. Na een bezoek aan Philips was ik verkocht en zag ik dat er zoveel meer kon met licht.”

Zijn passie voor licht is in de afgelopen 30 jaar alleen maar gegroeid. Voor De Joode is het vanzelfsprekend dat licht van een hoge kwaliteit moet zijn en met kennis van zaken ontworpen en geïnstalleerd. Daarin ziet hij een belangrijke taak voor de NSVV weggelegd. ”De NSVV Gedragscode Lichtberekeningen speelt hierbij een grote rol, het wordt het keurmerk waar de markt zo lang op heeft gewacht.”

De NSVV is als onafhankelijke Nederlandse autoriteit op het gebied van licht op de hoogte van nationale en internationale ontwikkelingen, wetenschappelijke onderzoeksresultaten en (internationale) wet- en regelgeving. Dé partij om een onafhankelijk en betrouwbaar keurmerk te ontwikkelen, aldus De Joode. “De overheid stelt wet- en regelgeving vast en er zijn altijd partijen die de mazen in de wetten vinden of de regels op hun eigen manier interpreteren. De NSVV Gedragscode Lichtberekeningen maakt een eind aan de vrije interpretatie. Het zorgt ervoor dat iedere lichtontwerper vertrekt met dezelfde uitgangspunten en het beschermt de gebruiker die vaak in een woud van regels en aanbieders door de bomen het bos niet meer ziet.”

Als voorzitter zal De Joode de verdere ontwikkeling van de NSVV Gedragscode en het keurmerk onder de aandacht houden. “Alleen het ondertekenen van de Gedragscode is niet voldoende. De gedragsregels moeten in de praktijk nageleefd worden. Door een keurmerk te ontwikkelen gaan we ook de verplichting aan om het te monitoren. Alleen een keurmerk met een zorgvuldig controlerende instantie is van waarde voor de lichtmarkt en onze klanten.”

Naast de Gedragscode zijn ook de juiste opleidingen van groot belang voor de kwaliteit van licht. Ook daarop zet de NSVV de komende jaren in. “We zien nog steeds dat veel opleidingen niet aansluiten bij de praktijk. Ook hierin blijft de NSVV een rol spelen, door opleidingen te certificeren, door te luisteren naar de vragen in de keten en door waar nodig bij te sturen.”

De NSVV met John de Joode aan het roer, gaat een ambitieuze koers varen vol kansen en uitdagingen. Als de vraag wordt gesteld wat de grootste uitdaging is, komt de gepassioneerde lichtontwerper in De Joode naar boven: “Ik wil laten zien dat de lichtwereld sexy en uitdagend is. Of het nou om een snelweg gaat, een kunstwerk, industrieel object of de nachtlounge in een romantisch hotel, een lichtplan kan de uitstraling van een object, ruimte of project maken of breken.”

www.nsvv.nl

 

Deel op Social Media08-06-2018 8:30

Philips Lighting houdt op te bestaan. Dat wil zeggen: de naam Philips Lighting gaat de prullenbak in. De bekende 'wereldmarktleider' op het gebied van verlichting gaat definitief verder onder de naam Signify.

"De keuze voor onze nieuwe bedrijfsnaam is afkomstig van de manier waarop licht een intelligente taal is geworden die informatie kan geven en overbrengen", aldus Eric Rondolat, CEO bij Signify. "Het is de vertaling van onze strategische visie om het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten voor een beter verlicht leven en een duurzame wereld."

Signify zal het Philips-merk blijven gebruiken voor zijn producten onder de bestaande licentieovereenkomst met Royal Philips. Het bedrijf verwacht dat de naamswijziging begin 2019 is geïmplementeerd in alle landen waar het actief is.

Philips is al meer dan 127 jaar prominent aanwezig in de verlichtingsindustrie met innovaties voor professionele en consumentenmarkten. In 2016 is het bedrijfsonderdeel los gekomen van Philips en een afzonderlijke onderneming geworden, genoteerd aan de Euronext-effectenbeurs van Amsterdam. In maart 2018 is het bedrijf opgenomen in de AEX-index van de benchmark. Met vestigingen in meer dan 70 landen en 32.000 medewerkers wereldwijd, behaalde Signify in 2017 een omzet van EUR 7 miljard en investeerde EUR 354 miljoen in Onderzoek en Ontwikkeling.

"We worden geleid door het besef dat licht essentieel is", voegde Eric Rondolat eraan toe. "Door licht te verbinden met netwerken, software, sensoren en IoT-platforms, openen we de deur naar een slimmere wereld." 

www.signify.com
 


Deel op Social Media
Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >