Nieuws


27-08-2013 10:00

Tijdens het NSVV Lichtcongres, dat op 14 november wordt gehouden, staat de gebruiker centraal. Het programma wordt ingevuld op basis van de vragen die in de praktijk leven.
Het Lichtcongres van de NSVV vindt plaats in Hoevelaken en staat dit jaar geheel in het teken van innoveren in en met verlichting.

Gericht op een brede doelgroep van gebruikers, aanbieders en kennisinstituten van licht wordt een uitnodigend programma samengesteld waarbij nadruk komt te liggen op de behoeften van lichtgebruikers. Start en einde van het congres wordt plenair ingevuld met aansprekende inleiders. Tussendoor is gelegenheid tot netwerken op het innovatieplein.

Voor geïnteresseerden is er een mogelijkheid om mee te denken over het programma. Men moet dan uiterlijk 1 september vraagpunten en concrete behoefte aan innovaties inleveren. Bij de samenstelling van het programma laat de organisatie zich leiden door de ingediende vragen en suggesties. De vragen staan centraal in de plenaire sessies, de workshops, de discussies en de andere onderdelen van het Congres.

De organisatie nodigt belangstellenden dan ook van harte uit om hun vraagpunten en concrete behoefte aan innovaties in te sturen. Begin september worden alle inzendingen geïnventariseerd en vertaaalt de organisatie van het congres de meest gestelde vragen naar een sessie. Vorm, inhoud én spreker worden zorgvuldig afgestemd op de vraag zodat de sessie maximaal aansluit op de praktijk.

Uiteraard wordt bij de samenstelling van het dagprogramma rekening gehouden met een goede verdeling over alle sectoren van de verlichtingsmarkt (binnenverlichting, openbare verlichting, noodverlichting, ledverlichting, sportaccommodaties, licht en gezondheid, daglicht, lichthinder en lichtvervuiling) en diverse rollen (ontwerp, bouw, beleid, beheer, wetenschap).

Vragen en punten kunnen snel en eenvoudig doorgeven worden door een e-mail te sturen naar info@nsvv.nl . In de mail kan men puntsgewijs de vraag of vragen vermelden, eventueel met een beknopte toelichting.

27-08-2013 9:00

Rijkswaterstaat Leefomgeving en het InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting (IGOV)  organiseren in samenwerking met de gemeente Heerenveen op vrijdag 13 september in de ochtenduren een bijeenkomst van het IGOV-Innovatieplatform en 's middags een Duurzame Verlichtingstafel.

De Duurzame Verlichtingstafel is speciaal gericht op wethouders en gedeputeerden en heeft als thema 'Alternatieven voor openbare verlichting'. Doel van de Duurzame Verlichtingstafels is het initiëren van vervolgstappen voor de verduurzaming van de openbare verlichting in Nederland.

s Morgens vindt een bijeenkomst plaats van het IGOV-innovatieplatform over de ontwikkeling van een strategische beleidsnotitie Openbare VerLichting (OVL) gericht op de gemeentelijke verkiezingen in 2014 en een visie op de toekomst van OVL.

 's Middags volgt dan vanaf 13.30 uur de Duurzame Verlichtingstafel. De middag wordt geopend door Martijn Vroom, ambassadeur Openbare Verlichting en wethouder Noordwijk.
Verder zijn er lezingen van Paul Rutte (provincie Noord-Holland)  over actieve markering
en Piet Zijlstra (Kijlstra bestrating) over wegdekreflectie in binnenstedelijk gebied en onderzoek naar reflectie en monitoring. Jos Langkamp van de provincie Groningen vertelt over  reflecterende banden langs de weg in het buitengebied in relatie met de OVL en Age Hartsuiker, wethouder Heerenveen gaat in op het Lightchallenge team Heerenveen, duurzame trottoirband met verlichting erin.

De middag wordt afgesloten met een discussie over de alternatieven voor OVL en de vraag hoe de politiek de snelheid van de ontwikkelingen op het gebied van licht bij kan en moet houden.

De bijeenkomst vindt plaats in de Raadszaal van het  gemeentehuis Heerenveen. Gratis aanmelden kan door een e-mail te sturen naar openbareverlichting@rws.nl.


 

26-08-2013 9:22

TES (Total Energy Solutions)  is een onafhankelijk adviseur op het gebied van energiebesparende verlichtingsoplossingen. Het bedrijf  start een unieke samenwerking met Eneco. “Het concept GroenLicht is eenvoudig voor bedrijven: nu niet de lasten, maar wel de lusten. Met de energie die wordt bespaard, betaalt men de investering terug.”

Met het concept GroenLicht bieden TES en Eneco bedrijven de mogelijkheid om de huidige verlichting te vervangen door een energiezuinig alternatief, zonder dat men daar zelf een investering voor hoeft te doen. “Zo kunnen organisaties bezuinigen zonder te investeren en financieren op basis van toekomstige besparingen. Indien er meer bespaard wordt, dan er nodig is om de nieuwe verlichting te financieren, dan is de overige besparing direct voor de klant. Zo zetten we ‘samen verduurzamen’ in een heel nieuw licht.”

“Het principe van Eneco GroenLicht is dit eenvoudig. Op veel locaties is verlichting een belangrijk deel van het energieverbruik. Zeker daar waar de verlichting vaak 24 uur per dag brandt. Eneco GroenLicht is een laagdrempelig en financieel aantrekkelijke manier om aanzienlijk op de energiekosten van dergelijke locaties te besparen.”
Als preferred supplier van Eneco Business, inventariseert en bewijst TES naar eigen zeggen dat bedrijven makkelijk 50-80 procent kunnen besparen op oude TL-verlichting. “Vooraf krijgen bedrijven dus duidelijk inzicht in de mogelijke besparingen en de financiering is geregeld in een helder en bondig contract. In praktische zin wordt de klant geheel ontzorgd. Ook de installatie wordt verzorgd en Eneco blijft uw enige aanspreekpunt. Per saldo kost het een bedrijf niets en op termijn levert het veel geld op.”

Eneco GroenLicht is beschikbaar voor alle (groot) zakelijke klanten, ongeacht de hoeveelheid elektriciteit die de verlichting maandelijks verbruikt. “Daarnaast is het voor niet (groot) zakelijke klanten ook mogelijk om over te stappen naar Eneco. Eneco regelt dan ook deze overstap voor bedrijven.”

22-08-2013 9:07

Om zicht te houden op en in te kunnen spelen op de revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van onder andere LED-verlichting en inductieverlichting organiseert Office Academy meerdere malen per jaar de eendaagse cursus 'De toekomst van het licht'. De eerstvolgende cursusdag is maandag 9 september.De verlichtingswereld heeft te maken met een revolutie. Decennialang ontwikkelde de verlichtingsmarkt zich traag en overzichtelijk. De revolutionaire opkomst van LED-verlichting zorgt voor voortdurend wisselende spelregels, die grote invloed hebben op lichttechniek, -ontwerp en toepassingsmogelijkheden.
De achterstand in kennis op LED-gebied zorgt daarnaast regelmatig voor onrust. De geboden informatie is niet altijd even betrouwbaar, wat een afgewogen oordeel lastig maakt.

Maar de cursus 'De toekomst van het licht' omvat meer dan ‘LED’ alleen. Wat te denken van inductieverlichting en van de invloed van al deze ontwikkelingen op woon- en werkplekomgeving?

Deze eendaagse cursus belicht de huidige situatie en de toekomst. Waar staat de verlichtingssector nu? Waar gaat het naartoe? Wat zijn de kansen en bedreigingen? De nieuwste ontwikkelingen komen aan bod: de zin en onzin van LED, inductieverlichting, maar ook de gevolgen voor de armaturen, voor de installaties en voor mens en ruimte (wonen en werken).

De cursus is bedoeld voor iedereen die vanuit een facilitaire dienst, vanuit de verlichtingswereld, of vanuit de kantoor- en projectinrichting betrokken is bij het onderwerp ‘verlichting’. De cursus omvat één cursusdag van 9.30 tot 16.00 uur. Docent is Egbert Keen. Dankzij zijn jarenlange ervaring op zowel het technische vlak als aan de ontwerpkant kan Keen als geen ander de ‘zin en onzin’ van de innovaties belichten. Dat doet hij op geheel eigen wijze. De cursus wordt verzorgd op een locatie in Utrecht.

www.officeacademy.nl

21-08-2013 16:20

De LED-lamp breekt verrassend snel door. In de meeste gevallen niet letterlijk overigens, maar figuurlijk. De snelle doorbraak blijkt uit de verkoopcijfers die stichting LightRec publiceert in haar jaarboek. Producenten schatten in de zomer van 2012 nog dat het jaren zou duren voordat TL-buizen vervangen zouden worden door LED. Nu blijkt dat de vervanging - met name in de openbare ruimte - veel sneller gaat dan verwacht. In het professionele circuit is de verkoop van gasontladingslampen - zoals tl-buizen en spaarlampen - nagenoeg gehalveerd. De verkoop van LED-verlichting steeg met 36,6 procent tot 2,6 miljoen lampen.

De stijging is volgens LightRec vooral te danken aan het de toenemende gebruik van LED-verlichting in de openbare ruimte. Gemeenten gaan versneld over op LED-verlichting om energie te besparen en energiekosten te drukken. Steeds vaker wordt er daarbij gebruik gemaakt van een LED-lichtbron die is geïntegreerd in het armatuur: een ledinaire, die als één verlichtingselement wordt geïnstalleerd en vervangen. De verkoop van het aantal ledinaires steeg in 2012 met 45 procent naar 692.000 stuks.

“Een jaar geleden dachten we dat het nog 10 jaar zou duren voordat TL-verlichting op enige schaal door LED-verlichting zou worden vervangen, nu denken we dat het veel sneller gaat”, aldus Jeroen Bartels, manager van LightRec. “Ook verlichting die nog niet is afgeschreven, wordt vervangen omdat de terugverdientijden worden verkort door lagere energiekosten en vooral door de lagere onderhoudskosten. Het is een rekensom die snel is gemaakt.”

Ook LightRec moet anticiperen op de vervroegde uitfasering van gasontladingslampen en de versnelde opkomst van LED-verlichting. Bartels: “Dit betekent dat er op termijn alleen nog LED-lampen worden verkocht, maar er nog wel jarenlang oude gasontladingslampen zullen worden ingeleverd voor recycling. Dit heeft gevolgen voor onze financiering. We nemen daarom nu al stappen om ons hierop voor te bereiden.”

Energiezuinige verlichting, zoals gasontladingslampen, die wordt afgedankt, kan voor meer dan 90 procent worden gerecycled. Op die manier blijven schaarse grondstoffen in de keten behouden. In Nederland is Stichting LightRec opdrachtgever voor de inzameling en verwerking van energiezuinige verlichting. Uitvoeringsorganisatie Wecycle organiseert de logistiek en recycling van de lampen en armaturen.

www.lightrec.nl
http://nieuws.lightrec.nl/
www.wecycle.nl

20-08-2013 9:00

Tijdens het NSVV Lichtcongres, dat op 14 november wordt gehouden, staat de gebruiker centraal. Het programma wordt ingevuld op basis van de vragen die in de praktijk leven. Gebruikers konden daarvoor tot 1 augustus hun input en programmasuggesties inleveren bij de NSVV.

Het Lichtcongres van de NSVV staat dit jaar geheel in het teken van innoveren in en met verlichting. Het programma is gericht op een brede doelgroep van gebruikers, aanbieders en kennisinstituten en er ligt een grote nadruk op de behoeften van lichtgebruikers. Start en einde van het congres worden plenair ingevuld met aansprekende inleiders. Tussendoor is ruime gelegenheid tot netwerken op het innovatieplein.

Uiteraard streeft de organisatie er naar om bij de samenstelling van het dagprogramma rekening houden met een goede verdeling over alle sectoren van de verlichtingsmarkt (binnenverlichting, openbare verlichting, noodverlichting, ledverlichting, sportaccommodaties, licht en gezondheid, daglicht, lichthinder en lichtvervuiling) en diverse rollen (ontwerp, bouw, beleid, beheer, wetenschap).
Meer informatie: http://www.nsvv.nl

16-08-2013 12:55

Een van de kanshebbers voor de ETOP Innovation awards 2013 is de Ledotron-regeltechniek, die Osram samen met de elektro-installatietechniekfabrikanten Gira, Jung en Schneider Electric ontwikkelde. Deze nieuwe dim- en regeltechnologie maakt volgens genoemde partijen een einde aan de compatibiliteitsproblemen tussen het regelapparaat en de lichtbron. Deze digitale regeling van Ledotron-lichtbronnen creëert naast een technisch perfecte lichtregeling ook een open platform voor toekomstige trends, zoals kleurveranderingen, radio-interfaces, busaansluitingen en innovatieve bedieningsconcepten.

De Ledotron-regeltechniek is niet aan één bepaalde fabrikant gebonden. Zowel bedrijven als gezinnen kunnen eenvoudig overschakelen naar deze nieuwe standaard voor digitaal dimmen; het is een snel installeerbare en direct gebruiksklare oplossing. Ledotron is te zien op Elektrotechniek 2013 die van 30 september tot 4 oktober plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht).

07-08-2013 2:01

Lightronics meldt in een persbericht op 15 juli het MVO Prestatieladder niveau 3 - certificaat van DNV Business Assurance ontvangen te hebben. "Dit certificaat sluit perfect aan bij het eerder verkregen certificaat voor kwaliteit & duurzaamheid: ISO 9001:2008", aldus de specialist in verlichting voor de openbare en semi-openbare ruimte. Momenteel zijn er circa 175 bedrijven in Nederland gecertificeerd voor de MVO prestatieladder.

“Wij vinden dat beleid pas maatschappelijk verantwoord kan zijn, wanneer het is opgesteld in overleg met diezelfde maatschappij. We hebben onderzoek gedaan bij zowel interne en externe stakeholders; de samenwerking met leveranciers in kaart gebracht, maar ook aandacht geschonken aan onze afvalscheiding. Dat soort zaken sluit aan bij onze principes en doelstellingen, dus zijn we blij en trots op de certificering voor de MVO Prestatieladder”, aldus Tom Hamelers, K.A.M. Manager bij Lightronics.

“Het behalen van het certificaat is één stap, maar MVO is een continu proces. In alle vervolgstappen die wij zetten, trachten we de goede balans te vinden tussen de drie P’s. Alle procedures en processen in ons bedrijf voldoen al aan ISO 9001. Door de toetsing voor de MVO Prestatieladder hebben we nu duidelijk inzicht in het naleven van de ISO 9001-eisen en de basisbeginselen en normen van het MVO-beleid in onze organisatie", vervolgt Hamelers.

"Wij zijn bijzonder trots op het behalen van dit certificaat. De internationale aandacht voor milieu en duurzaamheid neemt voortdurend toe. Dit certificaat bevestigt dat wij een betrokken onderneming zijn, die voldoet aan een aantal belangrijke criteria wanneer het om MVO gaat”, aldus directeur Jos Spapens.

De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om, geïnspireerd door de ISO 26000, een MVO management systeem te certificeren en voorziet daarmee in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Deze certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (de ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is. ISO 26000 is geen managementsysteem standaard en is niet bedoeld of geschikt voor certificatiedoeleinden.
De MVO Prestatieladder is wel geschikt voor certificatie. De vaststelling op de MVO Prestatieladder is een weergave van het MVO managementsysteem van een bedrijf of organisatie en een momentopname van de duurzame ontwikkeling die het doormaakt. (Bron: www.mvoprestatieladder.nl).

www.lightronics.nl

06-08-2013 19:58

De gemeente Rotterdam heeft de circa 3 kilometer lange Matlingeweg voorzien van LED-verlichting. Dit is de eerste doorgaande weg in Rotterdam met deze openbare verlichting. De vorige verlichting was aan het eind van haar levensduur. Dit zorgde voor veel storingen en uitval van lampen. Daarom besloot de gemeente de lampen te vervangen.

De oranje verlichting heeft plaatsgemaakt voor energiezuinig wit licht, dat beter zicht geeft en daardoor de veiligheid vergroot. De tweehonderd oude armaturen zijn vervangen door armaturen met LED-verlichting. Deze LED-lampen hebben, aldus de gemeente, een levensduur van ongeveer 60.000 branduren. Dit is aanzienlijk meer dan de 10.000 branduren van de oorspronkelijke verlichting. De nieuwe lampen leveren ook een energie- en kostenbesparing op, doordat deze 51 procent minder stroom verbruiken. De CO2-uitstoot gaat hierdoor met 18.900 kilogram per jaar omlaag.

Eerder is in Rotterdam een pilot gedaan met LED-verlichting. Door de ervaring hiermee verwacht de gemeente dat het aantal storingen in lampen op de Matlingeweg met tweederde afneemt. In combinatie met de langere levensduur zijn er minder wegafsluitingen nodig voor onderhoud en reparaties.

Naast de Matlingeweg heeft de gemeente Rotterdam de straatverlichting vervangen op de naastgelegen bedrijventerreinen Spaanse Polder en Noord-West. Hier is energiezuinige witte verlichting geplaatst. Deze verlichting zorgt voor beter zicht, wat de verkeers- en sociale veiligheid ten goede komt.

De gemeente gaat naar eigen zeggen door met het verduurzamen van de straatverlichting in Rotterdam. Alle verlichting wordt de komende jaren vervangen door energiezuinige witte verlichting en in toenemende mate door LED-verlichting.
 

02-08-2013 15:18

Philips is zich er naar eigen zeggen van bewust dat behoeftes van mensen verschillen en ontwerpt lichtinnovaties om daaraan te voldoen. Een voorbeeld van een lichtplan op maat is Parc Viventra in Ermelo. Mensen met én zonder beperking wonen daar samen onder het motto ‘Gewoon wonen, voor iedereen’.

Bij de inrichting van de woonwijk hebben Stichting Bartiméus, de gemeente Ermelo en de woningstichting UWOON sterk rekening gehouden met de specifieke behoeften van bewoners met een visuele beperking. Philips heeft speciale markeringsverlichting aanbracht voor de geleidelijn die dwars door de woonwijk loopt.

Bij de ontwikkeling van Parc Viventra zijn alle benodigde technische aanpassingen vastgelegd in een plan van eisen. Voor de cliënten van Bartiméus betekent de woonwijk een belangrijke stap naar zelfstandig wonen. Ze vinden er een woning en een omgeving die optimaal  is aangepast aan hun beperking en daarnaast hebben ze toegang tot het naast de woonwijk gelegen sociaal werkbedrijf van Bartiméus.

Een belangrijk punt was een aan te leggen geleidelijn dwars door de woonwijk. De functie van een geleidelijn is dat iemand met een visuele beperking er een obstakelvrije richting mee kan bepalen en volgen. De bewoners met een visuele beperking zouden zich daarmee ongehinderd door de wijk kunnen begeven en zo bijvoorbeeld  zelfstandig van hun woning naar hun werk gaan. Een belangrijk onderdeel in de geleidelijn zijn reliëftegels in contrasterend wit, klanktegels die bij het aantikken met de taststok een speciaal geluid weergeven en een geleiderail naast het pad. Speciale markeringsverlichting maakt het geheel compleet en stelt slechtzienden in staat om hun resterende gezichtsvermogen optimaal te gebruiken.

Luc van der Zwaan, bewoner van Parc Viventra, is te spreken over de lichtkwaliteit: “Ik ga ’s ochtends al vroeg naar mijn werk. Het pad dat ik daarvoor moet volgen is nu veel beter te volgen. Met mijn beperkte visus zie ik nu meer contrasten. De lichtspots geven ook nog eens een leuk effect. Dat maakt mijn omgeving beter herkenbaar, maar ook een stuk mooier.”

Voor de verlichting van de geleidelijn viel de keuze op Philips’ duurzame Amazon LED² armaturen. Van deze markeringsverlichting  werden 169 armaturen verzonken in de geleidelijn geplaatst. Amazon LED² biedt precies een aangenaam lichtniveau. De volledig polycarbonate behuizing en de duurzame roestvrijstalen ring maken de Amazon LED² tot een armatuur  dat bestand is tegen de ruwste  omstandigheden. Het weerstaat vocht en mechanische belasting en gaat jaren mee.

Joop van der Borg, Coördinator Buitendienst Openbare Werken bij de gemeente Ermelo zegt: “De afwerking biedt een veel betere garantie op storingsvrij functioneren dan andere lichtoplossingen die we hebben bekeken. En de lichtkleur sluit prima aan bij de straatverlichting die we in de wijk hebben geplaatst.”


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >