Nieuws


24-07-2011 17:22

In het kader van de Nationale Innovatie Dag in Rome op 14 juni heeft de Italiaanse president Giorgio Napolitano het lichtarmatuur Hope bekroond met de ‘Premio dei Premi per l’Innovazione’, oftewel de prijs der prijzen voor innovatie. Deze jaarlijkse prijs richt zich op opvallende innovatieve en creatieve prestaties, met het doel om de groei van de innovatie cultuur in Italië te stimuleren.
De prijs is in ontvangst genomen door de twee ontwerpers Francisco Gomez Paz en Paolo Rizzatto en door Alessandro Sarfatti, CEO van Luceplan. Deze prijs bevestigt het succes van een product dat in minder dan twee jaar buitengewoon veel bijval heeft ontvangen van critici en consumenten en verrassende verkoopresultaten wereldwijd heeft behaald.


Allessandro Sarfatti merkt op: ‘Ik ben bijzonder trots om deze prijs te mogen ontvangen voor een product de essentie van Luceplan omvat: innovatie, eenvoud van vormen, functionele kwaliteit en schoonheid. Hope vertegenwoordigt in feite de eigentijdse versie van de oorspronkelijke kroonluchter en is het resultaat van perfecte synergie tussen de fabrikant, ontwerpers en leveranciers.
De beste ideeën komen altijd uit een combinatie van deze specifieke vormen van expertise. Op het einde is het aan de ondernemer om de moed te hebben om te geloven in het project.”

20-07-2011 9:08

12 oktober 2011 zal in Houten tijdens de Dag van de Openbare Ruimte de presentatie van de kengetallen plaatsvinden voor gemeenten die deze hebben ingediend.

 

In 2004 heeft de NSVV de publicatie “Kengetallen in de Openbare Verlichting” uitgebracht. Na 6 jaar ervaring opgedaan te hebben met deze kengetallensystematiek is er nu een geactualiseerde versie van dit document te downloaden via de NSVV-website: http://www.nsvv.nl/publicaties/_t0_p0_m7_i113.htm

 

Deze versie, die vanaf nu de ‘pro-versie’ wordt genoemd, is een tool waarmee op eenduidige wijze kengetallen voor het werkveld Openbare Verlichting kunnen worden opgesteld. Deze kengetallen stellen gemeenten in staat om de effecten van hun beleidsmaatregelen te monitoren en zo nodig bij te stellen. Ook het zogenaamde ‘benchmarken’, het vergelijken van de eigen situatie met die van een andere gemeente, behoort hierbij tot de mogelijkheden.

 

De publicatie van de Kengetallen OVL-Lite 2011 is tot stand gekomen in samenwerking met Inter Gemeentelijk overleg Openbare Verlichting (IGOV) en Agentschap NL. Met deze Lite versie is het vooral voor kleine(re) gemeenten mogelijk om in een korte tijd toch kengetallen op te stellen. In deze nieuwe lichte versie zit ook een verwijzing naar het Macrolabel OVL en Zicht op Licht, waarvan de gegevens in de kengetallensystematiek worden toegepast. Door het werken met Kengetallen en het Macrolabel onderdeel van het beleid te maken, krijgen gemeenten na verloop van tijd een goed beeld van de effecten van hun beleidsmaatregelen en externe invloeden op hun beleid. De jaarlijkse rapportages zijn hen hierbij van nut. De Kengetallen OVL-Lite 2011 zijn te bestellen op http://www.nsvv.nl/publicaties/_t0_p0_m7_i124.htm 

 

Het jaarlijks toenemende aantal gemeenten dat met Kengetallen werkt, geeft aan dat er inmiddels veel belangstelling voor het onderwerp bestaat. Met de nieuwe publicatie Kengetallen OVL-Lite 2011, willen de samenwerkende partijen nog meer gemeenten bereiken die de  kengetallen gaan gebruiken.

 

OVL bedrijven zoals o.a. Ziut, CityTec hebben toegezegd in hun netwerk het toepassen en actief deelnemen aan de Kengetallensessie te stimuleren. Het kan dus zijn dat bedrijven door deze partijen benaderd worden. Bij vragen kan contact gezocht worden via kengetallenlite@ziut.nl 

 

Ook Agentschap NL onderschrijft het nut van het werken met kengetallen en zal gemeenten hiertoe oproepen. De afgelopen 3 jaar werd de input vooral gebruikt om een landelijk beeld te krijgen van de kengetallen. Vorig jaar is een begin gemaakt om de kengetallen in een nieuwe stijl te presenteren. Hiermee wordt een overzicht verkregen dat gericht is op de eigen gemeente en een vergelijk geeft van gemeenten ten opzichte van de mediaan en de andere deelnemende gemeenten.

 

Om de analyse en presentatie goed te kunnen voorbereiden is het van belang dat geinteresseerden uiterlijk 17 september 2011 de kengetallen van de gemeente over het jaar 2010 indienen (voor zowel de Pro-, als de Liteversie) bij de NSVV: info@nsvv.nl

18-07-2011 8:59

De verlichtingsholding 2be Delighted uit Roeselare, waartoe Wever & Ducré, Dark en Limis behoren, wordt voor 3 maanden tegen haar schuldeisers beschermd. De rechtbank van koophandel van Kortrijk opende onlangs de procedure tot gerechtelijke reorganisatie tot 4 oktober. Maandelijks moet de verlichtingsgroep de inkomsten en uitgaven aan een gedelegeerd rechter rapporteren.

2be Delighted was op 24 juni zelf naar de rechtbank gestapt om bescherming te vragen tegen haar schuldeisers in het raam van de zogenoemde Wet op Continuïteit van Ondernemingen (WCO). De holding kampt met financiële problemen en lijdt zwaar onder de crisis in de internationale vastgoed- en verlichtingsmarkt. De rechtbank van koophandel van Kortrijk stelde na studie van het ingediende dossier vast dat de continuïteit van de onderneming inderdaad in het gedrang is gekomen en dat ze de kans krijgt om zich te reorganiseren. Tegen 1 september moet het bedrijf zijn reorganisatieplan neerleggen en op 20 september moeten de schuldeisers vervolgens over dat plan stemmen.

Bij 2be Delighted werkt een honderdtal personeelsleden. Het bedrijf is actief in een zestigtal landen.
 

16-07-2011 9:00

Half juli is Dijkstra Lampen uit Haarlem onderdeel geworden van Hala Nederlandse Lampenfabriek. Door deze overname is het complete assortiment van Dijkstra Lampen toegevoegd aan het productportfolio van Hala. De naam en autonomie van Dijkstra Lampen blijven binnen de Hala-organisatie gehandhaafd en geven zodoende duidelijk de Dijkstra-signatuur aan voor haar eigen vertrouwde klantenkring. Ook de fabricage en assemblage van alle Hala en Dijkstra verlichtingsarmaturen is ondergebracht in de lampenfabriek van Hala in Amersfoort.“Wij zijn verheugd met deze overname omdat dit voor ons de noodzakelijke schaalvergroting oplevert in de branche én tegelijkertijd in de technische knowhow”, zegt Bob Nijk, directeur Hala. “Dit is het juiste moment om de opgebouwde expertise samen te voegen en daaruit onze kansen te creëren.”

Het directieteam is uitgebreid met Karelina Buijtendorp. Zij is samen met Peter Kos (ontwerper en creatief directeur) en Bob Nijk verantwoordelijk voor de strategie van Hala. Met de toetreding van Fokke Dijkstra wordt het Hala-team versterkt met iemand die zijn hele leven heeft gewijd aan de ontwikkeling van verlichting in de breedste zin. Hala en Dijkstra Lampen zijn bekende namen in de wereld van het licht. Beide bedrijven ontwerpen en produceren verlichtingsarmaturen respectievelijk al vanaf 1909 en 1922.
 

14-07-2011 9:08

Het aantal verlichtingszaken blijft afnemen. Van de vijfhonderd speciaalzaken van 5 jaar geleden zijn er nu nog maar 350 over. De consument loopt de speciaalzaak voorbij en koopt verlichtingsproducten meer en meer in doe-het-zelfzaken en woonwarenhuizen. De vakkennis van de verlichtingsspecialist dient meer te worden uitgenut om te overleven als speciaalzaak. Dit blijkt uit de onderzoeken van Van Es Marketing Services onder verlichtingszaken en consumenten in Nederland.

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het op 4 juli verschenen Marketingrapport Verlichtingszaken 2011.

De meeste consumenten gaan voor de aanschaf van buitenverlichting, plafondlampen voor in de berging, inbouwspots en losse lichtbronnen (gloei-, spaar-en LED lampen) naar een doe-het-zelfzaak/bouwmarkt. Warenhuizen zoals Hema, V&D of Bijenkorf zijn het meest favoriete aankoopkanaal voor tafel-en bureaulampen, op de voet gevolgd door woninginrichters en woonwarenhuizen. Woninginrichters en woonwarenhuizen worden het meest genoemd als aankoopkanaal voor woonkamerhanglampen, eettafelhanglampen, vloer-/stalampen en sfeerverlichting. Een aanzienlijk deel van de consumenten koopt lichtbronnen (gloei-, spaar-en LED-lampen) in de supermarkt bij het doen van de dagelijkse boodschappen. Postorder en internet is vooralsnog geen belangrijk aankoopkanaal; dit aankoopkanaal wordt bij de verschillende productgroepen door maximaal 6 procent van de consumenten genoemd. Opvallend is dat de verlichtingspeciaalzaak bij geen enkele productgroep het belangrijkste aankoopkanaal is.

Als gevolg van het komende verbod op gloeilampen heeft bijna de helft van de consumenten het afgelopen jaar gloeilampen vervangen door andere type lampen zoals LED- of spaarlampen. Een belangrijker motief voor de vervanging van gloeilampen is energiebesparing. 64 Procent van de consumenten heeft het afgelopen jaar gloeilampen vervangen door andere type lampen zoals LED- of spaarlampen om zo energie te besparen. De aanschafprijs van een LED- of spaarlamp vormt echter bij een deel van de consumenten een barrière; 15 procent van de consumenten koopt geen spaarlampen omdat men deze te duur vindt. Voor LED-lampen geeft bijna één op de drie consumenten aan dat men ze niet koopt vanwege de hoge aanschafprijs. 18 Procent van de consumenten heeft het afgelopen jaar extra gloeilampen gekocht omdat men bang is dat deze binnenkort niet meer te verkrijgen zijn.

De ondernemers van verlichtingspeciaalzaken zijn unaniem van mening dat het verbod op de verkoop van gloeilampen door de Europese Unie veel te snel wordt doorgevoerd. Naast de praktische problemen op het gebied van voorraden, verkrijgbaarheid en assortimentaanpassingen, is de consument er nog helemaal niet klaar voor. 89 Procent van de detaillisten is van mening dat de omschakeling in de aanduiding van lichtbronnen op het gebied van Watt, Lumen en Kelvin het voor de consument moeilijk maakt keuzes te kunnen maken. Volgens 88 procent van de ondernemers moet er dan ook landelijke consumentenvoorlichting worden gegeven over lichtbronnen. Toch zou het gebrek aan kennis bij de consument en bij medewerkers van algemene (woon)warenhuizen en doe-hetzelfzaken de consument juist naar de verlichtingspeciaalzaak moeten lokken. Want 95 procent van de ondernemers van verlichtingszaken vindt dat hun medewerkers klanten goed kunnen informeren over lichtbronnen. Een even groot percentage vindt dat hun medewerkers voldoende kennis van lichtbronnen en verlichting hebben.

Aan de onderzoeken hebben 124 verlichtingszaken deelgenomen (die 128 winkels vertegenwoordigen) en ruim vijfhonderd consumenten. De onderzoeken zijn middels een combinatie van telefonische en online enquêtes uitgevoerd van maart tot en met juni 2011. Meer informatie over het Marketingrapport erlichtingszaken 2011 vindt u op www.marktdata.nl.
 

13-07-2011 10:14

Philips en The Black Eyed Peas lieten het podium oplichten tijdens drie langverwachte concerten in de lichtstad Parijs. De optredens werden gegeven in het uitverkochte Stade de France, dat plaats biedt aan maar liefst 80.000 toeschouwers.

 

The Black Eyed Peas staan erom bekend dat ze tijdens hun spetterende optredens de grenzen verleggen van muziek, mode en technologie. Fergie, Taboo en apl.de.ap begonnen de show in kostuums met dynamische verlichting die in samenwerking met Philips zijn ontwikkeld en waarin de nieuwste LED- en OLED-technologie van Philips is verwerkt. De kostuums zijn ontworpen en ontwikkeld door Rogier van der Heide, de Chief Design Officer van Philips Lighting en zijn multidisciplinaire ontwerpteam. Zij werkten samen met B. Åkerlund, de kostuumontwerpster en styliste van The Black Eyed Peas. Het team combineerde Åkerlunds visionaire stijl met expertise op het gebied van modetechnologie, videotechniek en elektronica om een radicaal, multifunctioneel ontwerp te creëren.

13-07-2011 9:51

Onlangs zijn de eerste Nirla-certificaten uitgereikt door ingenieur Jan Meutzner, bestuurslid van de NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) en lid van de Commissie Normen voor Verlichting van de NEN. Meutzner maakt deel uit van de commissie die de register kandidaten beoordeelt.

 

De eerste kandidaten zijn geslaagd voor de proeve van bekwaamheid. Voor hen was deze uitreiking dan ook een belangrijk moment en een afsluiting van een proces van studie en inspanning. De groep was bij elkaar gekomen in hotel Kasteel ’t Kerckebosch in Zeist, waar de bijeenkomst na afloop van het plechtige moment werd afgesloten met een gezellig diner.

 

Verlichtingsadviseurs die ook opgenomen willen worden in NIRLA register worden verwezen naar de webpagina www.nirla.nl. Hier kan men zich tevens aanmelden voor een beoordeling.
 

11-07-2011 10:26

Philips heeft bekend gemaakt dat het samen met Kvadrat Soft Cells lichtgevend textiel op de markt gaat brengen. Dankzij deze samenwerking, waarin de leidende positie van Philips op het gebied van sfeerverlichting wordt gecombineerd met de expertise in geluiddemping van Kvadrat Soft Cells, zullen ruimtes binnenkort worden verfraaid met zowel licht als textuur. In deze nieuwe oplossing zijn de LED's van Philips geïntegreerd in de akoestische panelen van Kvadrat Soft Cells. Architecten en interieur- en verlichtingsontwerpers krijgen hiermee nog meer vrijheid om een ruimte met sfeerverlichting te verfraaien.

 

Uitgerust met het grote stoffenassortiment van Kvadrat en het brede kleurenspectrum van de Philips LED’s, biedt lichtgevend textiel een flexibele manier om voor een bepaalde ruimte, ongeacht de functie ervan, de juiste sfeer te creëren. Door geïntegreerde LED’s in combinatie met de textuur van de panelen ontstaat niet alleen door de geluidsabsorptie een prettige werkomgeving, de sfeer in winkels of horecagelegenheden wordt ook verrijkt door de weergave van een dynamisch kleurenspel. De samenwerking combineert eersteklas technologie met inzichten in de behoeften van mensen, ten aanzien van zowel verlichting als akoestiek, waardoor het mogelijk wordt om een omgeving te creëren die mensen aantrekt, motiveert en inspireert.

 

“Philips is erg enthousiast over deze samenwerking, waarmee het creëren van sfeer op een hoger plan wordt gebracht”, aldus Leon van de Pas, algemeen directeur van Philips-onderdeel Large Luminous Surfaces. “We zetten ons in voor de ontwikkeling van verlichtingsoplossingen die de gebruiker een onbeperkt aantal effecten, sferen en ambiances biedt. Samen met Kvadrat Soft Cells kunnen we er nu voor zorgen dat de met licht gecreëerde ambiance effectief wordt uitgebreid met geluiddemping.”

 

“Philips is een vanzelfsprekende partner voor onze onderneming: zowel Philips als wij richten ons op het bevorderen van welzijn en de ontwikkeling van oplossingen die op een positieve manier bijdragen aan de stemming van mensen”, aldus Henrik Holm, Managing Director van Kvadrat Soft Cells. “In het kader van deze samenwerking hebben we decoratieve ‘lower cases’ ontwikkeld die een ruimte echt tot leven brengen. LED-verlichting van Philips geïntegreerd in de panelen van Kvadrat Soft Cells biedt verlichtingsontwerpers en architecten flexibiliteit bij het realiseren van de gewenste ambiance, doordat het product een ruimte ‘inhoud’ (in de vorm van het lichtspel) geeft en grafische vormen biedt.”

11-07-2011 10:06

Bij de presentatie van de Red Dot Design Awards 2011 afgelopen maandag in Essen, is Humanscale met de werkpleklamp Horizon in de prijzen gevallen. 

 

Horizon is volgens Humansclae een elegante mix van vorm en functie. Door ingenieuze kogelgewrichten kan de lamp in alle mogelijke standen worden versteld, zodat de gebruiker het licht precies daar kan positioneren waar het nodig is. Ondanks de minimalistische vormgeving is er geen bedrading en geen techniek zichtbaar. Horizon verbruikt 11 watt vermogen en de lichtbron gaat zo’n 60.000 uur mee. Het is de eerste bureaulamp met de zogenaamde Thin Wave LED-technologie. Bij deze technologie wordt een reeks LED's met hoge intensiteit rond een diffuser van verschillende lagen polycarbonaat en optische film geplaatst. Hierdoor wordt een gelijkmatig vlak van niet verblindend warmwit licht (3000K) boven een werkblad gecreëerd.

 

Horizon wordt geproduceerd door Humanscale en is ontworpen door Peter Stathis en Michael McCoy. Het armatuur zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar in de Benelux worden geïntroduceerd.

06-07-2011 10:19

Het licht-event 'Dag van het Licht' is verplaatst van 21 juni naar 22 september 2011. Lichtspecialist Arpalight organiseert op deze datum een inspirerend event in haar nieuwe Light Experience Center in Heerenveen. Tijdens dit event staat het thema 'Groen' bouwen en verlichten centraal. Een woordvoerder van het bedrijf: "'Groen' bouwen is hot. Energiezuinig, cradle-to-cradle en verantwoord ondernemen zijn mooie woorden, maar hoe zorgen we dat het ook echt haalbaar is in de praktijk?  'Groen' bouwen: van utopie naar realiteit, van wens naar realisatie. Verschillende sprekers geven hierover hun visie en leggen de link naar verlichting."

 

Inschrijven kan hier

  

Datum:

donderdag 22 september

Start:

15:30 uur

Einde:

20:00 uur

Locatie:

Light Experience Center Heerenveen

 

Abe Lenstraboulevard 52-1

 

8448 JB Heerenveen

04-07-2011 8:20

Jarenlang was het één van de 'paradepaardjes' van de Belgen: hun snelwegverlichting. Deze zou zelfs te zien zijn vanuit de ruimte. Over een kleine twee weken moeten aliens een ander richtpunt nemen wanneer ze de aarde willen bezoeken: op meer dan de helft van alle Belgische snelwegen gaat de verlichting uit. Definitief uit.

Op nog geen 20 procent van de wegen blijven lampen continu branden. De rest van de snelwegen moet het tussen middernacht en zes uur 's morgens zonder verlichting doen. De reden? Kostenbesparing. Waar het licht wél blijft branden is op de ringwegen van brussel en Antwerpen en bij op- en afritten.
 

02-07-2011 10:00

Midden in het historische Brugge is een wel heel bijzondere lichtexpositie te zien: twee muurgrote etalages tonen een bijzondere verzameling baplpennen onder het licht van aanbieder Modular. Een hele zomer lang kan de uitgebreide verzameling bekeken worden: meer dan 6.500 exemplaren per land en per kleur geordend.

Modular Lighting Instruments is nooit om een stunt verlegen. De bijzondere pop-up vitrine bewijst het  eens te meer. Uitgangspunt van de bijzondere expositie: een onverwachte locatie, een onverwachte verzameling en onverwacht architectuuraal licht met de Modular-signatuur.

Het idee kwam van de CEO van Modular, Lieven Messiaen: “Ikzelf woon in Brugge en zag al jaren twee knappe vitrines in de Jozef Suvéestraat 11 leegstaan. Het leek me erg leuk om iets creatiefs in deze drukke wandelstraat te doen, dus daagde ik het conceptbureau Rotorgroup.be uit om met een niet-alledaags idee op de proppen te komen.”

Kris Cathenis van Rotorgroup.be: “Iemand in onze vriendenkring is al jaren een verwoede verzamelaar van ongewone objecten waar je zelfs niet bij stilstaat dat ze überhaupt te verzamelen zijn. Een leuk uitgangspunt dachten we om daar iets mee te doen in de etalages van elk 4 vierkante meter. Bedoeling is om twee keer per jaar nietalledaagse collecties aan de voorbijgangers te tonen. Voor de eerste ‘expo’ pakken we uit met de verzameling van een balpenfreak die alle exemplaren ordent per land en kleur: indrukwekkend!”

Modular wil hiermee een forum geven aan mensen die ‘out of the ordinary’ denken, net zoals het lichtbedrijf zelf. “De verzamelaars staan hier centraal,” aldus de bedenker. “We willen uitzonderlijke zaken die anders nooit een museum halen toch aan het grote publiek tonen. Of het nu om sleutelhangers of wijwatervaten in de vorm van Maria gaat: wanneer een alledaags voorwerp in enkele duizenden aantallen kunst wordt is dat toch iets fantastisch!”

Alle collecties worden uitgelicht met de laatste armaturen van Modular. Zo staat de balpencollectie in de spotlights dankzij de Spock: de energiezuinige leddisc die zowel technologie, ecologie als hoogwaardig design in één armatuur combineert.

Modular is overigens nog op zoek naar unieke verzamelingen. Heeft u een bijzondere verzameling op uw geheime zolderkamer? Schroom niet en neem contact op met de Belgische lichtfabrikant. Misschien wordt uw verzameling binnenkort ook wel fantastisch uitgelicht met de nieuwste Modular-producten.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >