Nieuws


28-04-2011 9:07

Het effect van daglicht op mensen staat in de spotlight tijdens het door de Velux Groep voor de vierde keer georganiseerde 'Daylight Symposium' van 3 tot 5 mei 2011 in Lausanne. Tijdens het symposium getiteld ‘Daylight in a Human Perspective’, staan diverse thema’s centraal. De bijna driehonderd onderzoekers, architecten en andere deelnemers die zich dagelijks met daglicht bezighouden, worden geïnformeerd over hoe daglicht in gebouwen invloed kan hebben op onze productiviteit, ons vermogen om te leren, onze gezondheid en onze dagelijkse ritmes.

In Europa brengen we vandaag de dag 80 tot 90 procent van onze tijd binnenshuis door. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat als wij in de loop van de dag te weinig worden blootgesteld aan daglicht, wij het risico lopen te eindigen met een slechte gezondheid, verminderde kwaliteit van slaap en aanzienlijk verstoorde dag- en nachtritmes, beklemtoont Velux in een persbericht. Voor een groot deel van de bevolking geldt dat dit kan leiden tot depressies, vermoeidheid en verminderde sociale vaardigheden.

Tientallen jaren is daglicht in gebouwen vrijblijvend gebruikt om ons in staat stellen onze dagelijkse activiteiten ongehinderd uit te voeren, de architectuur van een ruimte te versterken, ons een blik op onze omgeving te geven en ons welzijn te ondersteunen. De meest recente onderzoeken tonen echter aan dat daglicht van essentieel belang is voor onze gezondheid en welzijn.

"Tegenwoordig kunnen we precies meten hoe het staat met de daglichtcondities in een ruimte, maar we weten niet met dezelfde mate van zekerheid, hoeveel daglicht nodig is om ons dag- en nachtritme in orde te brengen en de gezondheid en het welzijn van de bewoners te beschermen. Of wanneer dat nodig is. Het Daylight Symposium is een stap in de goede richting, waarmee de Velux Groep ervoor zorgt dat de meest recente internationale bevindingen met elkaar worden gedeeld", vertelt Per Arnold Andersen, architect en hoofd van de afdeling Daylight, Energy and Indoor Climate binnen de Velux Groep.

Gedurende twee dagen zal het symposium wetenschappelijke updates verzorgen over de internationale inspanningen die worden gedaan om de effecten van daglicht op gebruikers van gebouwen te bepalen. Zo worden voorbeelden van architectonische gebouwen samen met gebruikerservaringen gepresenteerd.

"Het is duidelijk dat architecten en ingenieurs veel meer rekening moeten houden met het daglichtpotentieel in een gebouw én in een eerder stadium van het planningsproces dan ze vandaag de dag doen. Daglicht dient op dezelfde manier een centrale rol te spelen in het ontwerp als de technische installaties en op dezelfde manier worden gepland", aldus Andersen.

Het centrale thema van het vierde symposium is ‘Daylight in a Human Perspective’. Een groot aantal gerenommeerde experts presenteert de nieuwste onderzoeken naar hoe mensen worden beïnvloed door daglicht en welke hoeveelheden we nodig hebben om aan onze visuele en niet-visuele (biologische) behoeften te voldoen.

Ook de technische deskundigen die betrokken zijn bij het opstellen van de eerste Europese normering voor daglicht nemen deel aan het symposium. Naast een workshop geeft Peter Raynham, voorzitter van de EU-werkgroep, een lezing over wat we inhoudelijk kunnen verwachten van de nieuwe normering, die gepland staat voor publicatie in 2013.

Voor de allereerste keer verzamelen voorafgaand aan het Daylight Symposium meer dan dertig promovendi uit heel Europa zich in een inleidend Academisch Forum, om de aandacht te vestigen op daglicht en de effecten daarvan op mensen. “Het Academisch Forum biedt promovendi een platform om ervaringen en kennis op het gebied van daglicht te delen, presentaties te geven en te debatteren met toonaangevende experts in dit vakgebied”, aldus Andersen.

"Als fabrikant van dakramen zijn wij binnen de Velux Groep nauw verbonden met het ontwerp en de constructie van gebouwen. Wij stimuleren dan ook graag de ontwikkeling van betere woningen, met voldoende daglicht, frisse lucht en een comfortabel binnenklimaat”, vertelt Michel Kalis, Commercieel Directeur van Velux Nederland B.V.

Het Daylight Symposium wordt om de twee jaar gehouden met als doel de oprichting van een internationaal platform voor de ontwikkeling van kennis, opvattingen en visies. Het is een onderdeel van de visie van de Velux Groep om actief deel te nemen in de continue discussie onder vakgenoten over de kwaliteit van daglicht in onze gebouwen. Het Rolex Learning Center in Lausanne, ontwerp van het Japanse architectenbureau Sanaa, die hiervoor de Pritzker Architecture Prize 2010 ontving, is de locatie van het Velux Daylight Symposium 2011. Lees meer op www.thedaylightsite.com.
 

22-04-2011 8:21

Veranderingen bij de Stichting Living Daylights (SLD). Architect Paul de Ruiter geeft het voorzitterschap over aan collega Ronald Schleurholts (cepezed). Verder zal ook Jelle Post het bestuur verlaten. Hij blijft wel bij SLD betrokken als projectleider van de werkgroepen Daglichtambitie en Zorg. Atto Harsta zal eveneens officieel het bestuur verlaten als penningmeester, uiteraard blijft hij directeur van SLD.

SLD verwelkomt drie nieuwe bestuursleden. Het betreft Harold van den Koedijk, Danny Weerens en Sander Mirck.
Harold van den Koedijk is Adviseur Duurzame Toepassing bij Velux Nederland. Velux is een betrokken donateur van SLD en Harold wil een extra bijdrage leveren in de ambitie van SLD door zich in te zetten voor het bestuur. “Daglicht brengt enthousiasme, met een juiste toepassing in een gebouw word je gewoon blij.”

Danny Weerens is Key Account Manager Nederland bij Hunter Douglas. Ze heeft de ambitie Hunter Douglas in de Nederlandse markt neer te zetten als een partij die meedenkt in oplossingen op het gebied van Duurzaam Comfort. “Daglicht is de bron voor mijn persoonlijke energielevel. Het leven ziet er beduidend anders uit als er voldoende daglicht is en het zonnetje schijnt.”

Sander Mirck is oprichter van Mirck Architecture. Sander is oprichter van Mirck Architecture. In 2008 is het Daylighthouse van Mirck Architecture genomineerd voor de Daylight Award: de relatie met SLD was gelegd. Zijn doel is een alsmaar hoger niveau bereiken in de eindeloos complexe materie van het ruimtelijk ontwerp, waarbij kwaliteit van daglicht een prioriteit heeft. “De kwaliteit van daglicht in gebouwen hoger op ieders agenda krijgen is een ambitie waar ik me voor in wil zetten.”

21-04-2011 9:05

De ROVL-2011 is vanaf heden te verkrijgen bij de NSVV. Deze Richtlijn is een hulpmiddel voor beheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, waterschappen en overige beheerders van openbare terreinen en wegen. De ROVL is voor personen en organisaties die deze beheerders ondersteunen bij het realiseren van de juiste kwaliteit van openbare verlichting.

Een aanpassing van de bestaande richtlijn was noodzakelijk omdat in de oude situatie weinig ruimte was voor innovatie en energiebesparing. De kwaliteit van verlichting staat voorop maar staat innovatie en energiebesparing niet in de weg. De ROVL-2011 is ter vervanging van de NPR13201-1.

De nieuwe richtlijn is te bestellen via de NSVV.
De kosten hiervoor bedragen € 80,00 voor leden en € 100,00 voor niet-leden.

Kijk voor meer informatie op www.nsvv.nl

18-04-2011 13:40

Op donderdag 26 mei organiseert Spectrum in Putten het 'Symposium Openbare Verlichting 2011'. Diverse sprekers gaan in op actuele thema’s. Ook verzorgen vijftien OVL-leveranciers een kennis- en productmarkt. De laatste noviteiten worden gepresenteerd.

Het symposium gaat in op actuele thema’s zoals de nieuwe richtlijn openbare verlichting, maar ook deel 3: 'Ontwerpen van openbare verlichting'. Dit zijn beide NSVV-publicaties die recent het licht hebben gezien. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan een ‘Nieuwe kijk op beleving, veiligheid en licht’. Ook zal ingegaan worden op het thema 'installatieverantwoordelijkheid’ in de openbare verlichting.

Spectrum draagt graag bij aan een veilig en goed verlicht Nederland. Spectrum wil hier graag een actieve rol in spelen en stimuleert de kennisdeling door de drempel van dit symposium laag te houden. De toegang is gratis en inclusief lunch. Het symposium is bedoeld voor overheden zoals gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. 

Inschrijven kan alleen via de website www.spectrumadvies.nl. De inschrijving is mogelijk tot 13 mei.

18-04-2011 10:15

Op donderdag 10 november 2011 organiseert de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde haar jaarlijkse Nationale Lichtcongres, met als titel: "Spelen met licht"

Sportverlichting dat het spel nog aantrekkelijker maakt? Aan de verkeersintensiteit aangepaste lichtniveaus voor veiligheid en energiebesparing? Lichtaccenten die de openbare ruimte verlevendigen? Bevordering van de alertheid van scholieren, studenten en ouderen? Tijdens het Nationale Lichtcongres zal er stil worden gestaan bij deze vragen. In een aantal plenaire sessies worden visies en actuele ontwikkelingen belicht door deskundige inleiders. Tijdens workshops en/of parallelsessies vindt hierop verdieping plaats. Bij het congres staan de volgende toepassingsgebieden en thema’s centraal: binnenverlicht, openbare verlichting, licht en gezondheid, licht en architectuur, daglicht en LED(sport)verlichting.

Het congres besteedt aandacht aan "Spelen met licht’’ in de ruimste zin van het woord en is ook bedoeld als ontmoeting- en netwerkgelegenheid voor een ieder die met "Spelen met licht" te maken heeft: gebruikers en aanbieders van licht, zoals de overheid, de industrie, de elektriciteitswereld, architecten, consultants, ontwerpers en installateurs.

Voor het Lichtcongres op 10 november 2011 nodigt de NSVV u uit een actieve bijdrage te leveren rond het thema.

Heeft u een aansprekende voordracht of wilt u een ‘speelse’ workshop organiseren? Of wilt u wellicht iets in de spotlights zetten? Belangstellende kunnen hun voorstel mailen voor 30 mei naar info@nsvv.nl.

14-04-2011 9:27

Quasar presenteert de Ampère: een eigentijdse en robuuste LED-lamp, waarin herbruikbare energie en kunstmatig licht zijn samengebracht. Dit ontwerp van de Nederlandse kunstenaar Pii beleeft zijn vuurdoop tijdens Euroluce, de jaarlijkse internationale verlichtingsvakbeurs die nog tot en met 17 april in Milaan wordt gehouden.

Pii’s onconventionele ontwerpen zijn een begrip en worden wereldwijd verkocht en tentoongesteld. Hij vormt ruwe materialen als metaal om tot eigentijdse, functionele producten. Dat matcht perfect met de visie van Quasar, waarbij techniek en vorm hand in hand gaan. De Ampère is een hedendaagse vertaling van wat Edison al in zijn tijd ontdekte: het bundelen van licht. Het ontwerp combineert het beste van twee werelden: herbruikbare energie en kunstmatig licht. Een doordachte keuze, gericht op een nieuw en energiezuinig tijdperk.

Een originele accu - een oplaadbare batterij - dient als voet voor de lamp. De lampenvoet is omkleed met mirror-face-stainless-staal. Ook de twee aansluitingen (buiten werking gesteld) zijn van RVS. De batterij is een opslagplaats voor herbruikbare energie. Het lijkt alsof de LED-lichtbron zijn voeding uit één van de cellen haalt. De grote zijden lampenkap is omkleed met semi-transparante zwarte ‘silk moiré’.

Voor de puristen onder designliefhebbers is er een ‘undressed’ versie. Hierbij is de voet niet bekleed en is de kap omkleed met zijde in een lichtgrijze teint. Ook verkrijgbaar: een oplaadbare versie die zo’n 6 uur kan blijven branden. Handig voor gebruik in de tuin of bij situaties als stroomuitval.

Quasar en de lamp Ampère zijn op de Eurlouce te vinden in Hal 9, Stand B05.
 

08-04-2011 10:09

De Bottle kaarskandelaar en de Cover hanglamp zijn onlangs opgenomen in de collectie van Perlei interior products. Dit zijn Peter van de Water en Perlei interior products, in de persoon van Hans Castelijn, overeengekomen.

De ontwerpen, de Bottle kaarskandelaar en de Cover hanglamp, maakten voorheen deel uit van de collectie, moor furniture, het private label van Peter van de Water. “Wij zien in Perlei een enthousiaste partij van wie wij overtuigd zijn dat zij beter in staat te zijn de producten op een succesvolle wijze in de markt te zetten”, aldus Van de Water.

Beide partijen stellen zich tot doel de samenwerking op de langere termijn uit te breiden in de vorm van nieuwe ontwerpen. Het plan is om daar eind mei tijdens 100% Design in Rotterdam de eerste resultaten van te laten zien. Naast de bestaande rosé Bottle 01, nu ook de wijn Bottle 02 en de cognac Bottle 03.

06-04-2011 12:15

Sinds 23 maart 2011 beschikt ETAP over het ISO 14001-certificaat. De invoering van het milieubeheersysteem zorgt er volgens een woordvoerder voor dat aandacht voor het milieu in alle bedrijfsprocessen zijn ingevoerd.

Het is opnieuw een belangrijke stap voor ETAP in het streven naar een beter milieubeheer. ETAP noemt het de beste garantie voor haar klanten dat ze duurzaam ondernemen ook effectief in de praktijk brengen.

Met het ISO 14001-certificaat vertaalt ETAP naar eigen zeggen haar engagement in een managementsysteem dat de zorg voor het milieu in het bedrijfsaspect integreert. Alle processen worden systematisch in kaart gebracht en onderzocht naar hun impact op het milieu.

Een bijkomende garantie voor de duurzame werkwijze is volgens de woordvoerder de certificatie en de jaarlijkse audits van het systeem door een externe partij.  ETAP deed hiervoor een beroep op BVQI, dat ook het algemene kwaliteitsysteem van ETAP heeft gecertificeerd.

04-04-2011 8:21

Met het oog op de geplande beursgang van Osram in de herfst van 2011, heeft de Raad van Toezicht van de Duitse verlichtingsfabrikant Wolfgang Dehen (57) met ingang van 1 april 2011 benoemd tot nieuwe Chief Executive Officer (CEO). Martin Goetzeler (48) is benoemd in de functie van Chief Operating Officer (COO).

Wolfgang Dehen komt uit de Raad van Bestuur van Siemens AG. Met de geplande vorming van een Osram naamloze vennootschap is zijn benoeming in het bestuur van het bedrijf als voorzitter en CEO voorzien.

“In Wolfgang Dehen hebben we een zeer ervaren manager voor Osram gevonden, die beschikt over ruime ervaring in het IPO-proces (Initial Public Offering) en de Raad van Bestuur van een beursgenoteerd bedrijf”, verklaart prof. Siegfried Russwurm, voorzitter van de Raad van Toezicht van Osram.

“Bovendien staat Martin Goetzeler als COO sterk voor succes en continuïteit in de bedrijfsvoering van Osram. Daarmee beschikken we over een hooggekwalificeerd management team dat tot doel heeft samen met de werknemers de toekomst van verlichting te creëren.”

Wolfgang Dehen was sinds januari 2008 CEO van de Energy sector van Siemens AG. Voorheen heeft hij verschillende posities bekleed in de automotive industrie, waaronder zijn meest recente functie als President en CEO van Siemens VDO Automotive GmbH.

Martin Goetzeler heeft zijn functie als CEO van Osram neergelegd en is vervolgens door de Raad van Toezicht benoemd tot Chief Operating Officer. Deze functie zal hij na de beursgang van Osram als lid van de Raad van Bestuur behouden. Dr Klaus Patzak, momenteel Hoofd Corporate Finance Reporting en Controlling bij Siemens AG, is benoemd tot Chief Financial Officer. Thomas Schaffer zal nieuwe verantwoordelijkheden binnen Siemens AG overnemen.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >