Nieuws


26-02-2010 15:33

Rogier van der Heide wordt Chief Design Officer van Philips Lighting. Philips flirt al jaren hevig met design. Door de komst van ontwerper Rogier van der Heide krijgt nu ook de lighting-sectie een eigen design-opperhoofd.

"‘Lichtontwerp kan nieuwe wegen verkennen die aan de behoeften van de consument voldoen op het gebied van vorm, functie en emotie", verklaart Stefano Marzano, CEO van Philips Design. Hij is blij met de komst van Van der Heide, omdat deze ontwerper bij uitstek in staat is ‘op een eenvoudige manier ons leven te verbeteren' met licht.

Van der Heide, tot voor kort werkzaam voor ArupLighting, heeft volgens Philips voldoende ervaring om de klus te klaren. Hij wordt wereldwijd gezien als expert op het gebied van lichtdesign en heeft al diverse prijzen gekregen, zoals de Lighting Designer of the Year Award 1998 en de International Lighting Design Award of Excellence in 2005 en 2006.

25-02-2010 16:00

Van 17 tot en met 20 oktober 2010 vindt het evenement Licht 2010 plaats. Een conferentie voor verlichtingprofessionals en -liefhebbers uit de hele wereld. De bijeenkomst wordt door de Lighting Engineering Society van Oostenrijk ( LTG) georganiseerd, in samenwerking met de LITG, SLG en de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde. De 18e editie van deze conferentie vond in 2008 plaats in Ilmenau en zal zich nu afspelen in Wenen. Doel van de conferentie is het uitwisselen en bespreken van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van lichttechniek. Bovendien worden er tal van lezingen en discussies georganiseerd en is het een geschikte gelegenheid om wereldwijd te netwerken met collega’s. 

23-02-2010 15:40

Met de opmars van LED-verlichting als opvolger van de gloeilamp en de spaarlamp neemt ook de kans op ‘nep’ en risicovolle kwaliteit van LED-lampen toe. Naar aanleiding van het incident in Hoogeveen, waar ambtenaren lichamelijke klachten ontwikkelden door ondeugdelijke lampen, pleit producent Lemnis Lighting voor een onafhankelijk keurmerk.

De gemeente Hoogeveen vervangt honderden goedkope, maar fout geconstrueerde LED-lampen in het gemeentehuis, nadat ambtenaren klaagden over hoofdpijn door knipperende lampen. Er zijn meer ondeugdelijke producten in de handel en dat doet enorm afbreuk aan een prachtige energiezuinige en duurzame uitvinding, constateert Ruud Koornstra van Lemnis Lighting. “De productie van LED is geen makkelijk proces”, stelt Koornstra, “Het vraagt om veel vooronderzoek en technologische kennis. Op dit moment is er maar een beperkt aantal fabrikanten die alles in huis hebben om een goede LED-lamp te produceren die voldoet aan de internationale kwaliteits- en veiligheidseisen. Het verbod op de gloeilamp heeft echter tot een wildgroei van ‘cowboymerken’ geleid die een lage prijs koppelen aan een lage kwaliteit of erger, zoals het incident in Hoogeveen aantoont. We moeten toe naar een waarderingscertificaat of een keurmerk.”

Prof. Dr. Ton Backx, decaan Faculteit Elektrotechniek Technische Universiteit Eindhoven: “Bij de Technische Universiteit Eindhoven zijn we onder de indruk van de prestatie in lichtbeleving en de technische kwaliteit van de nieuwe generatie LED-lamp. In samenwerking met de TU Delft en de Universiteit van Twente is het initiatief genomen om een nieuwe meetmethode en een kwaliteitstandaard te ontwikkelen, om dit soort uitwassen tegen te gaan”.

V
olgens Koornstra kunnen consumenten zelf al in de winkel de proef op de som nemen. “De consument kan de foute exemplaren er in de schappen zo uithalen. Als je je vingers spreidt en deze voor de lamp heen en weer zwaait moet je één lijn zien. Krijg je een stroboscoopeffect, zoals in de disco, dat heb je een foute lamp te pakken. Bij een goede LED is gebruik gemaakt van kwalitatief hoogstaande LED-technologie die is gebaseerd op gelijkspanning zonder pulsen. Zo is er van trillingen absoluut geen sprake, wat een rustgevend beeld tot gevolg heeft”, aldus Koornstra.

22-02-2010 15:42

Duurzaamheid en energiebesparing met behoud van veiligheid, zijn eisen die gesteld worden aan de openbare verlichting van vandaag. Liever geen licht, maar als het toch nodig is, dan zo effectief en efficiënt mogelijk. De laatste jaren is hier sterk op gestuurd. Wie had per slot van rekening 4 tot 5 jaar geleden kunnen denken hoe de huidige technische mogelijkheden ons nu ten dienste zouden staan? Dimmen, licht op aanvraag, LED’s: de verlichtingswereld wordt overspoeld door noviteiten.

Deze ontwikkelingen en de taak om aan maatschappelijke vraagstukken invulling te geven binnen het verlichtingsvakgebied, dwingen om kritisch te kijken naar de richtlijnen die verlichtingsexperts als leidraad gebruiken. Welke mogelijkheden zijn er in de belangrijkste aandachtsgebieden, met behoud van de benodigde kwaliteit? De NSVV is in het najaar van 2009 dan ook gestart met een optimalisatieproces van de huidige richtlijn NPR 13201-1. Daarvoor heeft de NSVV de input van vakmensen van vandaag nodig. Dit is immers hét moment om alle nieuwe aandachtspunten, zoals kleur, dimmen, beschikbaarheid en wijze van zien onder de loep te nemen. Het is belangrijk om ook de beleidsbenadering voor OVL verder toe te spitsen op de huidige tijd. Waar willen we waarom verlichten en tegen welke prijs? De NSVV wil, nadrukkelijk met de ‘gebruiker’, dit gesprek aangaan. Daarom reserveert de NSVV in het OV-congres tijdens de Beurs Intertraffic van 25 maart 2010 ruimschoots tijd voor communicatie over en weer, onder leiding van Helga van Leur, 's werelds beste weerpresentatrice. Onder het genot van een lunch kunt u napraten met uw collega's en aansluitend bestaat de mogelijkheid de beurs Intertraffic te bezoeken. 

18-02-2010 17:00

De NSVV organiseert van 13 tot en met 14 april een busreis naar de toonaangevende vakbeurs Light+Building 2010. De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde organiseert de reis voor leden en niet-leden. Het beurscomplex in Frankfurt am Main wordt van 11 tot 16 april omgetoverd tot ‘s werelds grootste trefpunt voor de verlichtingsbranche, elektrotechniek en huis- en gebouwautomatisering.

Light+Building vormt het grootste podium ter wereld voor de verlichtingsmarkt. Bezoekers krijgen het totale spectrum van de lichttechniek onder één dak te zien. De kosten voor de
beursreis bedragen 375 euro (voor leden NSVV/IGOV). Niet-leden betalen 450
euro.

18-02-2010 16:00

LED is een afkorting van Light Emitting Diodes. LED-lampen worden wel dé verlichting van de toekomst genoemd. De toepassingen worden steeds handiger en talrijker. Inherent hieraan nemen echter ook  het aantal misverstanden toe. Wij zetten daarom de ‘zin en onzin van LED’ voor u op een rijtje en laten iedere week een expert aan het woord aan de hand van een aantal stellingen. De aftrap is voor Robert Jan Vos, zelfstandig lichtontwerper en onder meer voorzitter van de Commissie LED-verlichting van de NSVV.

De stellingen: 

1.       LED is een energiezuinig en duurzaam alternatief voor de gloeilamp.
“Als je kijkt naar LED-verlichting in zijn algemeenheid kan het zeker een alternatief zijn. Maar nog lang niet in alle opzichten. Voor wat betreft kleurweergave bijvoorbeeld, kan LED niet tippen aan de gloeilamp. De verlichting van LED is immers niet meer dan blauw licht, met een geel filter. Het gaat dus maar om de toepassing waarvoor je LED wilt gebruiken, in welke context je het gebruik plaatst en welk effect je wilt bereiken. Wat dat betreft biedt de gloeilamp nog steeds het beste resultaat. Sterker nog: het verbod van de gloeilamp vind ik een hele onzinnige, contraproductieve beslissing. Een politieke deal, waar de commerciële belangen van grote lampenleveranciers aan ten grondslag liggen. Het energieverbruik van de gloeilamp bedraagt namelijk slechts 0,3 procent van het totale energieverbruik. Bovendien is een gloeilamp heel eenvoudig te recyclen, deze kan gewoon bij het afval. Bij een LED-lamp is er sprake van aluminium en andere giftige stoffen zoals arsenicum en fosfor. Het is goed dat minister Cramer gedreven is om energiebesparing door te voeren, maar zij had haar oor ook te luister moeten leggen bij ander partijen dan alleen de grote lampenleveranciers. Ik vind het een stalinistische maatregel. Een betere manier was geweest om de prijs van de gloeilamp te verhogen, waardoor de marge intact was gebleven en de consument wellicht zuiniger was omgegaan met gebruik en vervanging.”
 
2.       Er zijn veel ondeugdelijke LED-lampen in omloop.
“Dat klopt. De reden hiervoor is dat het de leveranciers is overkomen. Verwacht was dat de uitfasering namelijk vanaf 2012 tot 2016 zou plaatsvinden. Veel bedrijven -  die eigenlijk meer op elektronisch gebied actief waren en niet specifiek in de verlichting - zagen kansen en hebben producten ontwikkeld. Momenteel is er dus sprake van een enorme breedte aan kwaliteit en kostprijs. Voor mensen die er vanaf de buitenkant naar kijken is de kwaliteit dus zeer moeilijk te kwantificeren. “
 
3.       In tegenstelling tot gewone gloeilampen en halogeenlampen produceert LED vrijwel geen stralingswarmte.
“Als het gaat om de stralingswarmte in de bundel is dat helemaal juist. Kijken we naar de stralingswarmte aan de achterkant van LED, dan is deze aanzienlijk hoger. Als je puur naar de stralingswarmte kijkt wordt bij LED, 87 procent van de energie aan de achterkant omgezet in warmte! LED-verlichting vraagt dus om een goede manier van heatingtechnologie.”
 
4.       Het is hoog tijd voor een keurmerk voor LED-verlichting.
‘Hier ben ik het helemaal mee eens.  Inmiddels zijn die initiatieven er al, zoals de samenwerking tussen Senternovem en de NMI. De huidige richtlijnen voor LED’s zijn ontoereikend. De levensduur is niet genormeerd en er is sprake van verschillende, afwijkende specificaties. Bovendien wordt de kleurweergave substantieel uit alle discussies gehouden. Gelukkig gebeurt er wel veel op het gebied van productontwikkeling, maar de huidige stand van zaken is verre van optimaal. Voor de begeleidingscommissie van Openbare Verlichting bijvoorbeeld, hebben wij als NSVV anderhalf jaar lang projecten gemonitord om de energiebesparing in kaart te brengen. Als we de huidige openvare verlichting zouden gaan dimmen, zouden we op dat gebied ook al een behoorlijk eind op weg zijn. Voor mijn gevoel zitten we nu dan ook op een kantelpunt: de koelwitte LED is nu net zo efficiënt als de TL-lamp. De warmwitte variant is gelijk aan de spaarlamp, die echter weer veel minder efficiënt is. Kortom: warmwit licht kost momenteel dus nog energie.”
 
5.       De verwachte levensduur van de meeste LED’s ligt op circa 50.000 branduren.
“Ik zou het zo willen stellen: de levensduur van een LED is een keuze. Een LED gaat bijna nooit kapot. Hij degenereert. Afhankelijk van de kwaliteit van een LED, gaat deze op den duur minder licht afgeven. Dit is een steen in de schoen van de investeerder. De focus wordt namelijk gelegd op de initiële kosten, terwijl het beter zou zijn om te kijken naar spreiding van de kosten. Een garantie van 50.000 uur wordt bijna nooit afgegeven. Hoogstens een garantie van een jaar. Als blijkt dat na 20.000 uur de LED’s gedegenereerd zijn tot ‘gloeiende spijkers’ ben je als klant dus flink de pineut.”
18-02-2010 15:44

Het Nederlandse bedrijf Lemnis Lighting onderwerpt de komende maanden een breed assortiment LED-lampen, waaronder LED-vervangers voor gloeilampen en halogeenverlichting, aan het Energy Star programma in de Verenigde Staten. Doelstelling is in augustus 2010 de Energy Star kwalificatie uitgereikt te krijgen.

Bedrijven die het Energy Star-label voeren staan voor energiezuinige en milieuvriendelijke producten. Lemnis Ligthing, dat naar eigen zeggen wereldwijd koploper is in het ontwikkelen van energiezuinige ledverlichting, voert verschillende LED-lampen onder het merk Pharox. Gedurende het Energy Star programma worden de Pharox 5 watt LED-lamp en de dimbare Pharox 6 watt LED-lamp getest op levensduur, prestatie en worden zij bloot gesteld aan extreme omstandigheden om er zeker van te zijn dat de lampen voldoen aan de strenge eisen van het Energy Star-label.

De tests worden uitgevoerd in opdracht van de U.S. Department of Energy. Lemnis Lighting CEO Remko Gaastra heeft er vertrouwen in dat alle producten voldoen aan de gestelde criteria in het Energy Star programma; “Lemnis Lighting is wereldwijd voorloper in het ontwikkelen en op de markt brengen van hoge kwaliteit LED-lampen in verschillende kleurweergave, als volwaardige vervanger van gloeilampen, spaarlampen, halogeenverlichting en TL-verlichting. Lemnis wil met haar producten een positieve bijdrage leveren aan een energiezuinige en milieuvriendelijke wereld”, aldus Gaastra.

“We gaan graag deze uitdaging van de Amerikaanse regering aan om daarmee de introductie van betrouwbare, veilige en energiezuinige LED-lampen op de consumenten- en zakelijke markt te kunnen versnellen”, voegt CTO Martijn Dekker toe. “De komende periode gaan we meer kwalitatieve en energiezuinige lampen introduceren op de Amerikaanse markt. Dit nieuwe assortiment LED-lampen wordt ontwikkeld als antwoord op de vraag vanuit de Amerikaanse regering, de gebruikers en de retailketen om LED-producten te ontwikkelen die voldoen aan de hoogste eisen zonder compromis op de lichtkwaliteit”, aldus Dekker.

18-02-2010 15:43

PSV en Philips onthullen drie projecten in het kader van de samenwerking ‘Sustainable Makeover’. Philips heeft de verlichting in de woningen van PSV-aanvoerder Timmy Simons en verdediger Dirk Marcellis flink energiezuiniger gemaakt.

Het gezin Simons bespaart dankzij de nieuwe lampen jaarlijks 57 procent op het energieverbruik, speler Marcellis 35 procent. Ook in het Philips Stadion zijn bestaande lampen vervangen door een duurzame variant van Philips waardoor PSV aan energiekosten op de verlichting van het stadion bespaart.

Philips benadrukt dat energiebesparing in woningen en utiliteitsgebouwen (waaronder kantoren) met de nieuwste technologieën eenvoudig mogelijk is.

18-02-2010 10:00

Lichtfabrikant Aura Light introduceert een nieuw calculatiemodel op haar website. Met deze calculator kan worden berekend wat de besparingen zijn ten aanzien van onderhoud, energie en CO2-uitstoot indien Aura Long Life lichtoplossingen worden toegepast.

Het Long Life concept van Aura voorziet in lichtbronnen met een volgens de fabrikant tenminste drie keer langere levensduur vergeleken met standaard producten. Aura heeft een focus op het aanbieden van duurzame lichtoplossingen waarmee klanten geld en het milieu kunnen sparen. "We willen de voordelen van onze producten op een eenvoudige wijze inzichtelijk maken. Dankzij deze webcalculator kan iedereen nu de besparingen voor zijn eigen organisatie berekenen," zegt Frank Veldhoven, General Manager Central Europe.

De calculator is een eenvoudige flash applicatie waarin standaard waarden al zijn ingebracht, maar deze kunnen worden aangepast indien dit wenselijk is. De resultaten worden duidelijk weergegeven met een vergelijking tussen Aura lichtbronnen en standaard producten. Neem bijvoorbeeld een gebouw met duizend lampen. Indien de standaard lampen worden vervangen door een Aura eco lichtoplossing kan gedurende de levensduur van de lampen een besparing worden gerealiseerd van 6.500 euro op onderhoudskosten. De energiebesparing is over dezelfde periode 33.600 euro en de CO2-uitstoot wordt teruggebracht met 231.513 kilogram, zo berekent de calculator. 

15-02-2010 15:47

Philips en de Professional Lighting Designers Association (PLDA) gaan samen naar nieuw talent zoeken onder de kersverse generatie van jonge professionele verlichtingsontwerpers. Dat maakten beide organisaties afgelopen week bekend.

Door de toenemende toepassing van innovatieve lichttechnieken en nieuwe lichtbronnen (LED-verlichting bijvoorbeeld) worden almaar meer creatieve mogelijkheden aangereikt voor de verlichting van steden en stedelijke ruimten, gebouwen, woningen, scholen, winkels, hotels en andere omgevingen. Uitgaande van dit nieuwe gegeven hebben Philips en de PLDA de wedstrijd 'Architectural Lighting Design Competition' 2010 uitgeschreven.

Bedoeling van de wedstrijd is professionals jonger dan 35 een platform te bieden waar ze kunnen tonen hoe ze een lichtervaring creëren die op een unieke manier tegemoet komt wat aan wat de gebruikers willen.

02-02-2010 15:48

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft op 27 januari officieel de energiezuinige en milieuvriendelijke LED-verlichting ontstoken in Sociëteit Nieuwspoort te Den Haag. Sinds maandag 4 januari zorgen 148 LED-lampen van het Helmondse bedrijf LedNed voor een duurzame en energiezuinige verlichting.

De oude verlichting in de Sociëteit verbruikte gezamenlijk 5,5 kilowatt, de nieuwe ledlampen verbruiken gezamenlijk nog maar 0,8 kilowatt. De energiebesparing is dus 86 procent. Minister Cramer stelde in haar toespraak dat LED-verlichting in alle opzichten een volwassen product is geworden. “Drie jaar geleden had bijna niemand nog van LED-verlichting gehoord, en vandaag hangt het in Sociëteit Nieuwspoort”, aldus minister Cramer. De minister vond het opmerkelijk dat de LED-verlichting al twee weken eerder was geïnstalleerd, en dat niemand het verschil met de vorige verlichting had opgemerkt. “Al die wakkere politici, journalisten, lobbyisten en andere bezoekers die hier rondliepen hebben niets gemerkt, en dat is eigenlijk het beste bewijs dat LED-verlichting gewoon werkt”, concludeerde de minister fijntjes.

Ook Nieuwspoort-voorzitter Max van Weezel was zeer te spreken over de milieuvriendelijke en energiebesparende LED-verlichting. “Wij zijn extra kritisch wat licht betreft, omdat wij als journalisten goed en helder licht nodig hebben om duistere zaken te beschrijven”, grapte Van Weezel. “Vandaag zetten we de eerste stap naar een klimaatbestendig en duurzaam Nieuwspoort, zonder in te leveren op de ouderwetse gezelligheid”.

André ten Bloemendal, commercieel directeur van LedNed, denkt dat Nieuwspoort een belangrijke rol kan spelen om LED-verlichting hoger op de agenda te zetten. “Sociëteit Nieuwspoort is dé verzamelplek voor politici, journalisten, lobbyisten, opiniemakers en beslissers in Nederland”, aldus den Bloemendal. “Vanaf nu kunnen al die mensen met hun eigen ogen zien dat ledverlichting inderdaad een volwaardig alternatief is voor alle vormen van traditionele verlichting en dat je met dezelfde lichtkwaliteit dus echt tot 90 procent kunt besparen op je energierekening”. Met de nieuwe LED-verlichting bespaart Sociëteit Nieuwspoort ruim 18.000 kilowatt aan energie op jaarbasis. De besparing in de uitstoot aan schadelijk CO2 is 11.500 kilo op jaarbasis, wat gelijk staat aan het zuiverende effect van 831 bomen.

01-02-2010 15:50

U heeft een ziekenhuisfobie? Dan is de nieuwe collectie van Stef van der Bijl niets voor u. De Haarlemse ontwerper presenteert (opnieuw) een serie operatielampen, bedoeld voor toepassing in het interieur. De zogenoemde Surgery Light Collection 2010 wordt aanstaande vrijdag 5 februarie gepresenteerd in Haarlem.

Tot 1 maart 2010 zijn de Surgery Lights te koop met 50 procent korting, alleen bij vanderBijl design & interior, medlt de ontwerper. "Hierna worden de Surgery Lights enkel nog verkocht bij retailers, dus wees er snel bij, want van de zeven lampen uit de nieuwe collectie zijn er reeds twee verkocht."


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >