Nieuws


30-08-2009 14:41

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de Nationale Postcode Loterij laten Nederland onder het motto ' Wat led je?' op een bijzondere manier kennismaken met de LED-lamp: het klimaatvriendelijke alternatief voor de gloeilamp, die de komende jaren zal verdwijnen. De LED-lamp is 90 procent zuiniger dan het bekende peertje en gaat 25 jaar mee. De aanschafprijs is door de besparing op de energierekening binnen 2 jaar terugverdiend, maar om de drempel voor de consument te verlagen, roepen het WNF en de Postcodeloterij het kabinet op om het BTW-tarief voor deze lampen te verlagen van 19 naar 6 procent.

Driekwart van de Nederlanders weet niet dat de LED-lamp zoveel zuiniger is dan de gloeilamp en 93 procent van de ondervraagden is onbekend met het feit dat de nieuwste LED-lamp meer dan 20 jaar meegaat. Dat blijkt uit onderzoek dat het WNF en de Postcodeloterij hebben laten uitvoeren. Bij de start van de campagne zijn de resultaten overhandigd aan minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu.
Dit najaar geeft de Nationale Postcode Loterij de nieuwe LED-lamp aan alle 2,5 miljoen deelnemers cadeau (winkelwaarde ruim 25 euro). Wanneer iedereen de cadeau-lamp gebruikt, levert dat (gedurende de levensduur van de lamp) al een jaarlijkse besparing op van 75 miljoen kilo CO2 (broeikasgas) door het lagere energiegebruik, uitgaande van 4 branduren per dag. Die besparing is volgens Milieucentraal te vergelijken met de jaarlijkse CO2-uitstoot van het electriciteitsverbruik van bijna 35.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

30-08-2009 14:36

De 2e en 3e week van september staan voor 22 New Yorkers en Amsterdammers in het teken van de Job Swap: ze ruilen dan om beurten van baan. De jonge Amsterdamse architect Khoi Tran van het bureau Urban Symbiose. Tran reist op 6 september 2009 naar New York. Daar gaat hij aan de slag bij Leeser Architecture. Zijn counterpart heet Joe Harberl, eveneens een talentvolle architect. Hoe vergaat het de architectuur in de huidige crisis? En hoe is het om architect in de stad der steden te zijn? Tijdens de Job Swap zullen Tran en Harberl ons dit vertellen. Dagelijks doen ze verslag van hun ervaringen via hun eigen weblog.

Na een paar jaar te hebben gewerkt voor Ben van Berkel, een van Nederlands bekendste architecten, startte Khoi Tran 2 jaar geleden met twee partners zijn eigen architecten bureau Urban Symbiose. De projecten waaraan ze werken zijn gericht op stadsplanning, infrastructuur, werk- en woongebied en interieur design. Khoi kijkt ernaar uit de werkcultuur en het ondernemerschap in New York te ervaren. "In New York lijken privé en werk elkaar veel meer te overlappen en wordt de levensstijl aangepast aan de ambitie." Khoi is ook gefascineerd in wat de twee steden gemeen hebben. Zo hebben New York en Amsterdam beide een multicultureel karakter. "En dat is het perfecte ingrediënt voor creativiteit."

Khoi Tran is door de lezers van Het Parool gekozen tot winnaar van de Job Swap Wild Card. De keuze voor zijn ‘tegenvoeter' in New York wordt binnenkort bekend gemaakt.

Op jonge leeftijd droeg Joe Haberl al een schetsboek met zich mee, waarin hij gebouwen tekende. Dus het is geen verrassing dat hij architect is geworden. Joe werkt nu 7 jaar bij Leeser Architecture, een pioneer op het gebied van het verwerken van nieuwe media en digitale technologie in hun ontwerpen. Tijdens de Job Swap in New York zal Leeser de façade van het Museum of the Moving Image openen. Dus kan zijn Nederlandse collega het resultaat bekijken. In zijn vrije tijd bezoekt Joe graag musea en leest hij biografieën.

De Job Swap banenruil is onderdeel van de NY 400 festiviteiten rond de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Amerika. Aan dit project doen brandweermannen, officieren van Justitie, boswachters, leraren, voedselbankmedewerkers, muzikanten, verloskundigen, architecten en kroegbazen mee. Het is een kans om te leren over hun eigen beroep in een andere cultuur, om contacten te leggen en kennis uit te wisselen. De Nederlandse Job Swappers maken op 6 september de oversteek naar New York. Op 13 september reizen alle Job Swappers samen af naar Amsterdam om daar de uitwisseling voort te zetten.

Job Swap is een project van de Stichting Henry Hudson 400 in samenwerking met BKB en wordt mede mogelijk gemaakt door NY400, een kabinetsinitiatief om de viering van 400 jaar vriendschappelijke banden met Amerika te markeren.

28-08-2009 16:18

D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham roert zich sterk dezer dagen. Na zijn eerder deze week op deze site gemelde 'gloeilampspijt' vraagt hij nu opheldering van het kabinet over de vele klachten die de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) nog altijd binnen krijgt over de zware aanvullende eisen die de overheid stelt aan architecten bij het aanbesteden van ontwerpen.

Die strenge eisen sluiten met name jonge bureaus uit. In oktober vorig jaar kreeg Van der Ham van minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) de toezegging dat de toegang van kleine en beginnende bedrijven tot overheidsaanbestedingen verbeterd zou worden. 

Volgens de BNA klagen de architecten bij 80 procent van de overheidsaanbestedingen. De beroepsgroep heeft vooral problemen met de eisen die de overheid stelt aan hun omzet en ervaring. Gevolg van dergelijke eisen is dat vooral jonge architecten buitenspel worden gezet.

Van der Ham: “Jonge bureaus kunnen vaak niet voldoen aan zware omzet- en ervaringseisen. Daardoor blijft voor veel bureaus de overheidsmarkt onbereikbaar. Dit terwijl de Europese aanbestedingsregels juist bedoeld zijn om de markt transparanter te maken en ook jonge architecten en kleine bureaus een kans te geven.”

“Een jaar geleden waren er al vergelijkbare klachten. De minister heeft toen toegezegd dat extra eisen niet nodig zijn. Nu blijkt dat de overheid nog altijd onevenredig zware eisen stelt. D66 wil van de minister weten waarom er, ondanks haar toezegging, in een jaar niets is veranderd en hoe ze ervoor gaat zorgen dat de opdrachtgevers, die in de woorden van de minister vorig jaar geen aanleiding zagen hun eisen te matigen, de aanvullende eisen alsnog zo snel mogelijk laten vallen.”

28-08-2009 8:50

De tentoonstelling met winnaars en finalisten van de Dutch Design Awards 2008 (DDA) reist af naar India. Daar vindt van 3 tot en met 7 september Design Yatra plaats, een vierdaags designcongres in Mumbai.

Meer dan veertig voorbeelden van excellent Nederlandse vormgeving worden getoond in Mumbai, waar een grotendeels professioneel publiek kan kennismaken met producten en ideeën van vormgevers als Richard Hutten, Christien Meindertsma, Hella Jongerius en Philips Design.

Deze reizende tentoonstelling is een integraal onderdeel van de activiteiten van de DDA en zorgt voor internationale erkenning van design als Nederlands exportproduct. De DDA presentatie is onderdeel van de handelsmissie die wordt georganiseerd door Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) in samenwerking met Kyoorius Exchange. BNO beoogt met de missie samenwerkingsverbanden tussen Indiase en Nederlandse ontwerpbureaus tot stand te brengen.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de EVD, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Aansluitend op de handelsmissie zorgt het programma Dutch Design, Fashion & Architecture (DutchDFA) tijdens het congres voor een brede presentatie over Nederlandse architectuur en vormgeving waar ook de tentoonstelling van de Dutch Design Awards deel van uitmaakt.

De presentatie van de DDA 2008 is mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de DutchDFA.

27-08-2009 8:52

Boris van der Ham (D66) heeft spijt van het verbod op de gloeilamp. Het stond er echt, deze week in Elsevier. Zo'n 2 jaar geleden diende Van der Ham nog een Kamermotie in die pleitte voor een verbod. De D66-politicus zegt nu misleid te zijn door de industrie, Philips. Ook CDA heeft bedenkingen over het verbod dat gedurende 3 jaar gefaseerd wordt ingevoerd. Een ongelooflijk bericht voor de redactie van Inside Information Verlichting. 'De politici en hun ambtenaren hebben overduidelijk de vakliteratuur niet gevolgd en huilen nu krokodilletranen.'

Over enkele dagen mogen veel gloeilampen niet meer worden geproduceerd of geïmporteerd. Over 3 jaar is het met alle gloeilampen gedaan. De Tweede Kamer heeft 2 jaar geleden aangedrongen op het Europese verbod. Ook CDA en D66. Nu is er spijt.

Het naderende Europese gloeilampenverbod is er mede gekomen op aandrang van Nederland. Op 20 maart 2007 nam de Tweede Kamer een motie aan van de Tweede Kamerleden Mariko Peters van GroenLinks en Boris van der Ham van D66, die mede was opgesteld door de intussen uit de Kamer getreden GroenLinkser Wijnand Duyvendak, ‘klimaatactivist' en voormalig directeur van de actiegroep Milieudefensie.

Behalve GroenLinks en D66 stemden destijds ook PvdA, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en CDA voor de oproep aan het kabinet om de gloeilamp van de Europese markt te laten ‘verdwijnen'. VVD, PVV en SGP waren tegen.
Op het moment dat de Kamer de gloeilampmotie in meerderheid aannam was het nieuwe kabinet-Balkenende nog niet zo ver. Milieuminister Jacqueline Cramer(PvdA), voormalig voorzitter van Milieudefensie, was een groot voorstander van het verbod, evenals haar partijgenoot in de Tweede Kamer, Diedrik Samsom, voormalig campagneleider van Greenpeace. Premier Jan Peter Balkenende (CDA) voelde toen nog niet veel voor het verbod.

De aangenomen Kamermotie was niet alleen een geweldige overwinning voor de indieners en voor Duyvendak en Samsom, maar hierdoor kreeg ook minister Cramer de wind in de zeilen. Zij kreeg in de zomer van 2007 van het kabinet het groene licht voor haar missie om er in Europa een snelle ‘uitfasering' van de gloeilamp doorheen te krijgen. Het verbod kwam er op 8 december 2008 in Brussel doorheen. Cramer vierde het als een groot succes.
Ook bij Philips en Greenpeace ging de vlag in top. Clubs als Greenpeace en Milieudefensie en ook klimaatlobbyist Al Gore zien de gloeilamp als een belangrijke veroorzaker van klimaatverandering en energieverspilling. Philips had zich bij hun lobby aangesloten en sponsorde bijvoorbeeld Al Gore. Philips zag een unieke kans van de weinig winstgevende gloeilamp af te komen, de weinig populaire spaarlamp alsnog de huishoudens in te krijgen en de toon te zetten met de LED-lamp, die als de toekomst wordt aangeprezen.

Nu het gloeilampverbod ingaat ontstaat er echter weerstand bij het publiek, met name in Duitsland en Nederland. In reactie worden er veel gloeilampen gehamsterd. Ook in de Tweede Kamer is de euforie voorbij, al staat Samsom van de PvdA nog steeds enthousiast achter het verbod.
Maar Boris van der Ham, een van de twee indieners van de Kamermotie van 2 jaar geleden, heeft nu bedenkingen. En Liesbeth Spies, vice-fractievoorzitter en milieuwoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer, vindt dat haar fractie destijds niet voor de oproep tot het Europese gloeilampverbod had moeten stemmen. Spies en Van der Ham zeggen dat in het Weekblad Elsevier van deze week.

Spies zegt dat het gloeilampverbod ‘een vrij onzinnige maatregel is. De energiebesparing als gevolg van het verbod noemt zij ‘zeer relatief' en ze memoreert dat spaarlampen niet goed passen in veel armaturen die gemaakt zijn voor gloeilampen. "Ik wens mijn ouders, mijn grootouders en mijn schoonouders niet aan te doen dat bij hen alle armaturen de deur uitmoeten omdat er toevallig geen gloeilampen meer zijn."

Van der Ham van D66 vindt nu dat het publiek beter door hogere belastingen op gloeilampen verleid had kunnen worden tot het overstappen op andere lampen. Hij wil bovendien dat de gloeilamp blijft bestaan voor gebruik in bijvoorbeeld musea, die gloeilampen nodig hebben om hun kunst goed uit te lichten.

Van der Ham voelt zich misleid door de industrie - Philips in dit geval. Hij wil het verdere verbod langer over de komende jaren uitsmeren, tot er een beter en goedkoper alternatief lampenaanbod is. Van der Ham stoort zich inmiddels aan wat hij ‘een soort van extremisme' noemt bij partijen als GroenLinks en de PvdA. "Ik ben tegen het blind zomaar verbieden van dingen. Ik heb me in dat opzicht ook wel een beetje ontwikkeld."

Die ontwikkeling had waarschijnlijk een stuk sneller gegaan als de fracties van de politieke partijen een paar tientjes hadden uitgegeven aan serieuze vakliteratuur, waarin sedert jaar en dag genuanceerd wordt bericht over de ontwikkelingen rond onder meer gloei-, spaar- en LED-lamp.

27-08-2009 8:39

Ook dit jaar zal de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten (BNI) in samenwerking met kantoorinrichter ASPA de BNI-prijs uitreiken. De aanmoedigingsprijs is het middel bij uitstek om jonge talentvolle interieurarchitecten te stimuleren en te motiveren. In de week voorafgaand aan de prijsuitreiking worden de genomineerde ontwerpen geëxposeerd. De officiële uitreiking van de aanmoedigingsprijs voor pas afgestudeerde interieurarchitecten zal wederom plaatsvinden in The Village Office te Houten op 17 september 2009.

De vakjury bestaande uit: Freek Claessens (Claessens Erdmann), Ferdinand van Dam (OTH) Roelof Gortemaker (De Jong Gortemaker Algra Architecten), Frans Tauber (BRTArchitecten) Hans Zwart (CIO van KPMG) zullen op 17 september het meest talentvolle ontwerp bekend maken.

De nominatiecommissie heeft elke academie die opleidt tot interieurarchitect bezocht en van elke academie één student genomineerd die meedingt naar de BNI-prijs. De volgende studenten zijn een stapje dichterbij om de prestigieuze prijs in de wacht te slepen:
Angela van Berlo, Academie St. Joost
Magalí Eising, Academie ABK
Homer Garcia Santana, Academie Hogeschool Utrecht
Jennifer de Jonge, Rietveld Academie
Evelien Koekkoek, Academie Artez
Marte van Maris, Academie KABK
Jason Setrodimedjo, Academie Minerva
Chantal Vos, Academie Willem de Kooning

Voorafgaand aan de uitreiking zullen de volgende vakgerelateerde presentaties gegeven worden door: Freek Claessens (Claessens Erdmann), Willem Heyligers (Heyligers design + projects). De uitreiking zal worden afgesloten met een hapje, een drankje en muziek.

De expositie is open voor publiek en pers van 14 tot en met 17 september 2009 van 10.00 tot 17.00 uur aan de Elzenkade 1 te Houten.

Expositie genomineerde ontwerpen:
14 t/m 17 september 2009 van 10.00 tot 17.00 uur The Village Office, Elzenkade 1, 3992 AD Houten
Uitreiking BNI-prijs 2009:
Donderdag 17 september 2009 vanaf 16.30 uur, zelfde locatie.

26-08-2009 8:29

De komende vijf jaar gaat Lightronics 15.000 paaltoparmaturen leveren aan de gemeente Amsterdam. Deze overeenkomst komt voort uit een aanbesteding van de gemeente.

Dat betekent een succesvol vervolg op de eerdere gunning van 5.000 Holbein armaturen. Half juli heeft Gemeente Amsterdam na een aanbestedingstraject besloten dat Lightronics de komende jaren maar liefst 15.000 paaltoparmaturen mag gaan leveren. Lightronics heeft speciaal voor de gemeente Amsterdam een kegelarmatuur op enkele punten aangepast. Belangrijk gegeven? Met dit paaltoparmatuur kan de gemeente Amsterdam op elk gewenst tijdstip over kan schakelen naar een LED-lichtbron. Daarmee ligt een grotere duurzaamheid binnen handbereik.
De overeenkomst is een succesvol vervolg op de eerdere gunning van 5.000 Holbein armaturen. Beide overeenkomsten met de Gemeente Amsterdam kunnen twee keer verlengd worden, waarbij het in totaal om bijna 50.000 Holbein en kegelarmaturen gaat.

25-08-2009 10:23

Vanaf 1 september maken de winkels een begin met het uit de schappen halen van de gekoesterde gloeilamp. Terwijl onze oosterburen verwoede pogingen doen om zoveel mogelijk gloeilampen in huis te halen, blijft het hamstergedrag in Nederland achterwege. En met recht, aldus de Nederlandse Licht Associatie (NLA) en Stichting LightRec, beiden vertegenwoordigers van de Nederlandse verlichtingsproducenten en -importeurs. De fabels die rondgaan over de gebreken van spaarlampen en LED-verlichting in combinatie met onvoldoende kennis bij de consument zaaien enkel onnodige verwarring.

De organisaties werken momenteel aan een website waarop consumenten kunnen zien welke alternatieven er zijn voor hun vertrouwde gloeilamp. Komende maand zijn als eerst de matte gloeilampen aan de beurt en hoofdzakelijk lampen van 100 watt en meer. In plaats hiervan staan er voortaan energiezuinige exemplaren in de winkelschappen. Een goede vooruitgang, want de gloeilamp is - met het oog op de energiezuinige maatregelen die we massaal binnen- en buitenshuis nemen - niet meer van deze tijd. De NLA en LightRec pleiten dan ook voor een snelle omschakeling naar energiezuinige lampen. Marcel van Haren, branchemanager van de NLA: “De uitfasering van de gloeilamp in Europa levert een geschatte energiebesparing op die gelijk staat aan het energieverbruik van alle Nederlandse en Belgische huishoudens samen. Consumenten hebben alleen het idee dat er nog geen geschikte alternatieven voorhanden zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Vandaag de dag zijn energiezuinige lampen, of dat nu halogeen-, spaar- of LED-lampen, qua grootte, lichtopbrengst en kleur goed vergelijkbaar met de oude gloeilamp. Bovendien zijn er ook dimbare spaarlampen en LED-lampen én spaarlampen die meteen opstarten, net als een gloeilamp. LED en energiezuinige halogeenlampen doen dit sowieso al.”

Met deze geleidelijke vervanging van gloeilampen kunnen we gezamenlijk 30% van het elektriciteitsverbruik voor verlichting in Europa besparen. Zo bestrijden we de klimaatverandering door jaarlijks de uitstoot van 23 miljoen ton CO2 te voorkomen. Om alle fabels over energiezuinige lampen uit de wereld te halen, pleiten beide organisaties voor betere voorlichting van de consument. Van Haren: “Al het onbekende is nu eenmaal eng. Maar sec bekeken is men met een gloeilamp een dief van de eigen portemonnee. Hoewel de aanschafprijs hoger ligt dan die van de gloeilamp, gaan energiezuinige lampen vele jaren langer mee en verbruiken ze veel minder energie. Een spaarlamp is bijvoorbeeld al binnen acht tot tien maanden terugverdiend. Dus tel uit je winst!” Fors inzetten op voorlichting Milieu Centraal geeft aan dat het gebruik van energiebesparende lampen voor een gemiddeld Nederlands huishouden een besparing op kan leveren van 200 euro per jaar. Jeroen Bartels, directeur van LightRec, geeft daarnaast aan dat de milieuwinst die we gezamenlijk zullen boeken als gevolg van de uitfasering van de gloeilamp nog extra kan worden vergroot. Bartels: “Door energiezuinige lampen -als ze uiteindelijk kapot gaan - gescheiden in te zamelen, kunnen we ruim 90% van de materialen hergebruiken. Zo kunnen we door recycling ook besparen op het gebruik van kostbare grondstoffen.” Uit de inzamelresultaten van de stichting blijkt dat consumenten nog steeds veel spaarlampen bij het huisvuil gooien. Dat geldt overigens niet alleen voor consumenten, maar hoogstwaarschijnlijk ook voor installateurs en schoonmaakbedrijven. Bartels: “Reden te meer om fors in te zetten op voorlichting. De uitfasering is de gelegenheid bij uitstek om consumenten te vertellen wat er met verlichting mogelijk is en wat je er mee moet doen als ze uiteindelijk op zijn.”

Uit onderzoek van GfK, uitgevoerd in opdracht van LightRec, blijkt dat er in Nederland nog ongeveer 300 miljoen gloeilampen in huishoudens aanwezig zijn. Deze zullen de komende jaren langzamerhand vervangen worden door energiezuinige lampen, bijvoorbeeld een spaar- of LED-lamp. Nederland behoort tot de Europese koplopers in het gebruik van energiezuinige verlichting: van de gemiddeld 57 lampen per huishouden zijn er al 17 energiebesparend. Om hun pleidooi kracht bij te zetten, werken de NLA en LightRec momenteel aan de speciale website waarop consumenten kunnen zien welke alternatieven er allemaal in de winkels te vinden zijn. Op de website zal ook komen te staan hoe men energiezuinige lampen met gloeilampen kan vergelijken bij het kopen van een nieuw exemplaar.

25-08-2009 9:40

Osram heeft de bestaande licentie met Everlight Electronics Co. Ltd (Taiwan) uitgebreid. De licentie betreft de fabricage en verkoop van witte en gekleurde LED op basis van conversietechnologie voor alle toepassingen. De patenten voor deze technologie zijn in handen van Osram. In ruil daarvoor heeft Everlight Osram een licentie toegezegd voor het gebruik van de huispatenten van het Taiwanese bedrijf.

Deze overeenkomst maakt de weg vrij voor een nauwere samenwerking tussen de twee bedrijven. De gepatenteerde conversietechnologie is ontwikkeld door de Osramdivisie Opto Semiconductors. De technologie maakt het mogelijk witte en gekleurde LED te produceren door middel van blauw emitterende chips op InGaN (Indium Gallium Nitrid) basis en geschikte fluorescentieconverters. De huidige ondertekende overeenkomst breidt de bestaande, reeds in september 2003 getekende, licentieovereenkomst uit. Everlight krijgt nu ook het recht het intellectuele eigendom van Osram zonder beperkingen toe te passen in alle toepassingsgebieden, inclusief automotive en algemene verlichting. Als aanvulling zijn de partijen overeengekomen dat Osram het recht heeft om de huispatenten van Everlight te gebruiken.

Dr. Rüdiger Müller, CEO van Osram Opto Semiconductors: “Door de jaren heen hebben we een zeer sterke patentpositie opgebouwd. Het is de basis voor ons marktsucces. De nieuwe overeenkomst is een perfect voorbeeld van een productieve en eerlijke samenwerking van marktspelers op het gebied van intellectueel eigendom.” Gerd Pokorny, General Counsil van Osram GmbH, verklaart: “We staan altijd open voor licentieovereenkomsten, maar we zullen ook onze patentrechten consequent doen gelden ten opzichte van bedrijven die zonder toestemming ons intellectueel eigendom gebruiken. Talrijke rechtbankuitspraken hebben de kracht van onze LED-patenten bekrachtigd.” Pas onlangs heeft het Hooggerechtshof in Peking de uitspraak van een andere Chinese rechtbank erkend dat voor in China geproduceerde LED van het Taiwanese bedrijf Kingbright, onterecht patenten van Osram zijn gebruikt. Osram heeft met diverse bedrijven aan leges onderworpen licentieverdragen gesloten, bijvoorbeeld met Rohm, Seoul Semiconductor, Lite-On, Harvatek, Vishay, Samsung Electro-Mechanics en Avago.

23-08-2009 20:38

Sinds kort werkt Architectenbureau Paul de Ruiter in een duurzaam, licht, innovatief en flexibel indeelbaar gebouw. Aan de Valschermkade in Amsterdam ontwikkelde het bureau een nieuw kantoorpand door een voormalige staalwerkplaats volledig te renoveren en om te bouwen tot een bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve bedrijven. 'Het is een pand met duurzame installaties dat letterlijk en figuurlijk energie geeft en daardoor inspireert, blij maakt en de productiviteit bevordert. Een intelligent gebouw dus, precies zoals we dat zo graag zien', aldus een persbericht van het architectenbureau.

Het nieuwe adres: Valschermkade 36 D, 1059 CD Amsterdam. Telefoon-, fax nummer en e-mail zijn hetzelfde gebleven.

23-08-2009 20:24

Nu de scholen weer beginnen brengen kinderen al gauw 85 procent van hun tijd in gebouwen door. Hierdoor kan een gebrek aan daglicht en frisse lucht ontstaan, terwijl daglicht van wezenlijk belang is voor de gezondheid. Een recent Canadees onderzoek naar de effecten van daglicht op de gezondheid en prestaties van leerlingen wijst uit dat voldoende daglicht in het schoolgebouw een positieve bijdrage levert aan het concentratievermogen van leerlingen. En voldoende daglicht kan bijziendheid bij kinderen voorkomen.

"Leerlingen in lokalen met voldoende daglicht presteren 14 procent beter dan leerlingen die in lokalen verblijven waar dit niet het geval is", aldus Michel Kalis, commercieel directeur van daglichtspecialist Velux. "En met voldoende natuurlijke ventilatie in de school zorg je voor een optimaal binnenklimaat en de afvoer van ongezonde stoffen."

Daglicht is van wezenlijk belang voor de gezondheid van mensen. Gebrek aan zonlicht kan zorgen voor een ernstig tekort aan vitamine D en daardoor gezondheidsproblemen veroorzaken. Volgens de wettelijke richtlijnen moet er voldoende daglichttoetreding en ventilatie in een schoolgebouw zijn. Uit onderzoek van het Canadese Ministerie van Onderwijs bleek dat leerlingen in het basisonderwijs in een lokaal met voldoende daglicht tot 14 procent beter presteren dan leerlingen in lokalen met weinig daglicht. Ook kan voldoende daglicht bijdragen bijziendheid bij kinderen te voorkomen.

Daarnaast kwam uit het onderzoek dat vooral daglicht dat via het dak komt een positief effect heeft op de productiviteit van de kinderen. Door de meer gelijkmatige verdeling van het daglicht doet 20 procent van de leerlingen het beter in lezen en rekenen wanneer het daglicht van boven komt. Lichtschitteringen en schaduwen komen namelijk minder voor. Om te voorkomen dat de kinderen door zijlicht worden ‘verblind' wanneer ze achter een computer werken is goede zonwering belangrijk. Elektrische buitenzonweringen kunnen ervoor zorgen dat de warmte tijdig uit het gebouw kan worden geweerd en het binnenklimaat ook in de zomer comfortabel blijft.

Daarnaast is het belangrijk om in klaslokalen te zorgen voor verdunning en afvoer van ongezonde stoffen. Een juiste manier van ventileren verbetert het binnenmilieu en kan eventuele allergische reacties of verspreiding van virussen verminderen. Door minimaal 1 uur per dag ramen en deuren tegen elkaar open te zetten ventileer je al voldoende. Dit kan worden verdeeld in kortere periodes, bijvoorbeeld wanneer de kinderen buiten spelen of in de pauze in een andere ruimte verblijven. "Het is belangrijk dat een schoolgebouw een comfortabel binnenklimaat heeft met veel daglicht en een goede ventilatie, waarin leerlingen prettig kunnen vertoeven", aldus Michel Kalis.

20-08-2009 23:55

Eind april publiceerde het Steunpunt Ontwerpwedstrijden zijn eerste kwartaalbericht over de aanbestedingen van architectendiensten die tussen 1 januari en 22 april 2009 op de Aanbestedingskalender aangekondigd waren. Voornaamste conclusie: architecten en aanbestedende diensten hebben grote meningsverschillen over redelijke selectie-eisen. Nu, twee maanden later, is het tijd voor een update. Ditmaal heeft het Steunpunt 33 aanbestedingen geïnventariseerd. Eisen lijken te dalen; met name de forse daling van de omzeteisen springt in het oog. Het Steunpunt heeft haar steentje bijgedragen. Sinds april reageert het Steunpunt op iedere aangekondigde aanbesteding voor architectendiensten met het doel de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Resultaat bleef niet uit: omzeteisen halveerden, onduidelijke en wettelijk verboden eisen werden geschrapt, procedurele aanbevelingen werden overgenomen. Dit positieve nieuws wordt echter overschaduwd door de economische crisis. De gebruikelijke drukte in juni blijft uit; het aantal aanbestedingen geraakt in een vrije val.

De aanbesteders en adviseurs
Ook in het tweede kwartaal zijn gemeenten met 18 aanbestedingen de belangrijkste aanbesteders van architectendiensten gevolgd door educatieve instellingen en overig (resp. 7 en 8 aanbestedingen). Opvallend verschil met de voorgaande periode is de afwezigheid van de woningbouwcorporaties.

De aanbesteders kunnen onderverdeeld worden in professionele en incidentele aanbesteders. Onder professioneel aanbesteder verstaat het Steunpunt een aanbesteder met eigen of gezamenlijke inkoopdienst. Zij namen 21% van de aanbestedingen voor hun rekening, een afname van 13%.

Evenals vorige periode huren de meeste incidentele aanbesteders externe adviseurs in. Dit was het geval bij 22 van de 26 aanbestedingen. Deze periode is het moeilijker om adviseurs met een sterke positie te identificeren. Met 4 aanbestedingen is ICS Adviseurs net als de vorige keer koploper. PRC en Complan delen de tweede plaats met ieder 2 aanbestedingen.

De opdracht
Het Steunpunt onderscheidt 6 categorieën ontwerpopdrachten: (1) gemeente- en provinciehuizen, stadskantoren, (2) maatschappelijk vastgoed, (3) cultuurgebouwen, (4) utiliteitsgebouwen, (5) woningen en overige gebouwen en (6) infra, water, landschap en openbare ruimte. Net als de vorige keer neemt de categorie maatschappelijk vastgoed ruim de helft van de aanbestedingen voor haar rekening (18 van de 33 aanbestedingen). Daarnaast is er een opvallende toename van cultuurgebouwen (7 aanbestedingen in twee maanden tegenover 8 in vier maanden de vorige keer).

Het valt op dat bij veel aanbestedingen een gedegen omschrijving van de projectambities ontbreekt. Wat wil een opdrachtgever precies? Ontspoorde procedures kunnen vaak herleid worden tot een gebrekkige projectdefinitie en -ambitie.

De procedure
De niet-openbare procedure blijft dominant:  97% kiest hiervoor. De keuze om door voorselectie het aantal inschrijvers terug te brengen lijkt een automatisme, niet een weloverwogen keuze. Dit blijkt ondermeer uit geconstateerde overtredingen van het aanbestedingsrecht, waarbij al bij de voorselectie eisen aan de aanbieding gesteld worden (honorarium en projectvisie).

- Minimumeisen
Het vinden van een balans tussen de belangen van architecten (lage toetredingsdrempel) en de aanbesteder (zekerheid) blijft problematisch. Minimumeisen dienen om ongeschikte gegadigden uit te sluiten, niet om zo snel mogelijk naar de selectie van vijf architecten voor de inschrijvingsfase te trechteren. Meestal komt slechts een fractie van het aantal architectenbureaus waarvan verwacht mag worden dat zij de opdracht naar behoren kunnen uitvoeren in aanmerking door hoge omzeteisen en referentie-eisen.

De omzeteisen zakken. Deze keer wordt slechts in 18% van de aanbestedingen een gemiddelde jaaromzet van € 1 miljoen gehanteerd, met een enkele uitschieter naar € 2 miljoen. 45% stelt een omzeteis tussen de € 750.000 en € 500.000; 18% eist tussen de €400.000 en €150.000. In 2 gevallen werd geen omzeteis gesteld en in 1 geval werd gevraagd om een "voldoende" jaaromzet.

Toch blijven de financiële minimumeisen zorgelijk. Nog steeds hanteren veel aanbesteders (te) hoge omzeteisen. Het is de vraag in hoeverre de neerwaartse bijstelling voldoende is om de gevolgen van de crisis op te vangen.

Een bijkomend probleem zijn de gevraagde bewijsmiddelen. Regelmatig wordt om een accountantsverklaring gevraagd, hoewel veel architecten niet verplicht zijn om hun boekhouding door een accountant te laten goedkeuren.

Ook wordt vaak gevraagd om omzetverklaringen over de laatste 3 afgesloten boekjaren, die dan moeten corresponderen met de laatste drie kalenderjaren. Daarbij wordt er geen rekening mee gehouden dat mogelijkerwijs het laatste boekjaar nog niet afgesloten is of dat een startend bureau nog geen drie boekjaren kan overleggen. Dit alles verhoudt zich zeer moeizaam met de vereiste proportionaliteit van de gestelde eisen.

Duidelijk fout is de eis van winstgevendheid. Financiële draagkracht kan uitsluitend aangetoond worden met omzetopgaven en/of balansen en balansuittreksels; de wet noemt de verlies- en winstrekening niet als bewijsmiddel en mag dus ook niet gevraagd worden.

- Selectiecriteria
Vaak hebben selectiecriteria betrekking op de beoordeling van referentieprojecten. Hoeveel referentieprojecten kan een aanbesteder in redelijkheid vragen? Het aantal gevraagde referenties moet proportioneel zijn ten opzichte van de opdracht. Bij een complexe opgave kunnen meerdere referenties gevraagd worden. Over het algemeen worden tussen de drie en vijf referenties gevraagd. Indien er meer dan vijf referenties gevraagd worden - in een enkel geval 12(!) - zal dit al snel als buitenproportioneel bestempeld moeten worden. Het ‘overvragen' betekent een enorme last voor zowel de gegadigden als de aanbestedende dienst en werkt bovendien feitelijk marktwerkingbeperkend.

De eisen die aan referentieprojecten gesteld worden zijn zo mogelijk nog problematischer. In de praktijk wordt vrijwel uitsluitend om soortgelijke referenties gevraagd, of in ieder geval kunnen uitsluitend soortgelijke projecten de maximum score behalen. Waarom is een architect die vijf brandweerkazernes ontworpen heeft meer geschikt dan een architect die slechts één kazerne ontworpen heeft? Een ontwerpopdracht wordt zo versmald tot een routineklus, terwijl juist het unieke van de opgave centraal zou moeten staan. Routine is geen garantie voor kwaliteit. Het gevolg van het overwaarderen van routine kan zijn dat de architect van de vijf brandweerkazernes geselecteerd moet worden, terwijl de aanbesteder eigenlijk meer gecharmeerd is van die ene brandweerkazerne. Daarom is het beter de referentieprojecten te beoordelen aan de hand van kerncompetenties die de architect moet bezitten om de opdracht tot een optimaal resultaat te brengen. Het gaat hierbij dus niet om soortgelijke, maar vergelijkbare projecten. Zo zou een gegadigde ook middels typologisch andersoortige referentieprojecten aan kunnen tonen voldoende vaardigheid te hebben ten aanzien van relevante kerncompetenties zoals stedenbouwkundige inpassing, duurzaam bouwen of werken in ontwerpteamverband.

De inschrijvingsfase
Bij niet-openbare procedures worden vrijwel altijd 5 gegadigden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. Meestal wordt de inschrijvers gevraagd om een visiepresentatie en financiële aanbieding (‘offerte'); in een aantal gevallen wordt gevraagd om een schetsontwerp of schetsvisie (‘meervoudige opdracht'). Er is deze periode een opvallende toename van beschikbare vergoedingen voor het doen van een inschrijving, al staat de hoogte van deze vergoeding meestal in geen verhouding tot de gevraagde werkzaamheden.

Op één enkele aanbesteding na werd de opdracht in deze periode altijd gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Het probleem is dat de prijs/kwaliteitverhouding van de economisch meest voordelige inschrijving meestal pas in de gunningleidraad bekend gemaakt wordt. Gegadigden weten dus niet wat de verhouding is op het moment dat zij zich aanmelden, wat vervelende conclusies kan opleveren halverwege het aanbestedingstraject.

20-08-2009 8:49

Om de ledlamp op grote schaal in Nederland te introduceren, hebben het Wereld Natuur Fonds en de Nationale Postcode Loterij de handen ineen geslagen voor een spraakmakende actie. Op 24 augustus aanstaande om 12:45 uur vindt de spectaculaire aftrap van deze grote, nationale, 'Wat LED je?'- campagne plaats onder toeziend oog van minister Jacqueline Cramer van VROM op het Plein in Den Haag. Daarna zal zij de resultaten van het onderzoek 'Led: lamp van de toekomst?' (uitgevoerd door Intomart GfK) in het nabij gelegen perscentrum Nieuwspoort in ontvangst nemen uit handen van Boudewijn Poelmann, voorzitter van de Nationale Postcode Loterij. Dit zal plaatsvinden tijdens de persconferentie, waarbij het Wereld Natuur Fonds, de Nationale Postcode Loterij en Lemnis Lighting de campagne toelichten en een oproep aan de politiek doen.

De campagne 'Wat LED je?' gaat uit van de Nationale Postcode Loterij en het Wereld Natuur Fonds en wil Nederland vertrouwd maken met de nieuwe generatie duurzame verlichting. De led-lamp, die dit najaar aan miljoenen mensen zal worden uitgedeeld, is geproduceerd door Lemnis Lighting, winnaar van de "Technology Pioneer 2009" Award van het World Economic Forum. Om de campagne tot een succes te maken zal er nog heel wat moeten gebeuren. De plannen daarvoor zullen ook op 24 augustus bekend worden gemaakt.

14-08-2009 16:23

De stad Amersfoort baadt van 11 november tot en met 30 december in een artistieke gloed. De stad staat in deze periode voor de tweede keer in het teken van Lumineus Amersfoort.
Dit is een route van tien lichtkunstwerken en multimedia-installaties, verbonden door de sfeervolle verlichting van monumenten en bijzondere gebouwen. Tien kunstenaars en een lichtontwerper zijn aan de slag gegaan met het thema ‘Muren Slechten’. Vanuit dit thema bieden ze een nieuw perspectief op de vestigingstad.

Zo verrijst er in november onder andere een bijzondere lichtbrug, is een  vrije val van licht op museum Flehite te zien, wordt er een betoverende fantasmagorie op de Appelmarkt getoond en verrijst er een surrealistische winkelstraat boven het water.

De kunstenaars die meewerken aan het project zijn zowel gevestigde namen als jong talent. De kunstenaars die zijn geselecteerd voor dit project zijn: Titia Ex, Gabriel Lester, Henk van den Bosch, Marnix de Nijs, Karen Lancel & Hermen Maat, Krijnie Beyen, Dinie Besems, Studio Zesbaans, het Sandberg Instituut en Simon Heijdens. Rienk Visser tekende voor het lichtontwerp van de verbindende route.

Initiatiefnemer en projectleider Annelou Evelein benadrukt dat Lumineus Amersfoort in een breder kader staat: "Met dit project willen we een gevarieerd publiek bewust in contact brengen met de geschiedenis en het cultureel erfgoed van de vestingstad Amersfoort, binnen een hedendaagse context. Door een historisch thema een actuele vertaling te geven ontstaan interessante perspectieven op de stad, haar verleden en toekomst. Kunst, architectuur, stedenbouw en de sociale structuur van de stad worden op deze wijze met elkaar verbonden en in beeld gebracht. Doordat het grootste deel van de werken zich in de openbare ruimte bevindt, zullen veel mensen op natuurlijke wijze in aanraking komen met de thematiek."

14-08-2009 9:07

De Amerikaanse vestiging van het Rotterdamse architectenbureau West 8 heeft een miljoenenopdracht binnengehaald in Miami. Dat meldde FD.nl op 13 juli in een artikel van Louis Hoeks.

West 8 gaat het 10.000 vierkante meter tellende Lincoln Park in Miami Beach inrichten. Het park is een onderdeel van het nieuwe gebouw van het plaatselijke symfonieorkest, de New World Symphony. Dat gebouw wordt ontworpen door Frank Gehry.

In het artikel legt partner en directeur Jerry van Eijck (43) uit hoe hem het lukte de opdracht binnen te halen. Zo lezen we dat zijn bureau Gehry klopte, omdat die een te hoog honorarium zou hebben gevraagd. Het hele park kost 13 miljoen dollar en Gehry zou 5 miljoen hebben gevraagd. "Exorbitant", aldus Van Eijck in het artikel.
Naast Gehry waren nog elf andere partijen in de race voor de opdracht. De plannen van West 8 voor het park vormen een eerste idee. "We zijn vooral gekozen op grond van onze goede reputatie. Eind volgende maand komen we met de eerste serieuze schetsen. In 2011 moet het allemaal klaar zijn", vertelt Van Eijck, die een jaar geleden in New York neerstreek na de opdracht om Governor Island opnieuw in te richten. Hij verwacht voor deze klus nieuwe mensen te moeten aannemen, naast de acht die er nu al zitten in de Amerikaanse vestiging, besluit FD.nl.

13-08-2009 9:03

Brandes en Meurs industrial design heeft met het concept ‘Dobber' een Silver IDEA Award gewonnen in de categorie Transportation van de International Design Excellence Awards (IDEA), erkenningen van de Industrial Designers Society of America (IDSA). De erkenningen zijn op 29 juli gepubliceerd in Business Week magazine. Van 1631 inzendingen uit meer dan vijftien landen werden er honderdvijftig met een Gold, Silver of Bronze Award bekroond.

‘Dobber' is een concept voor een geluidsscherm voor startbanen, dat eerder dit jaar een eerste prijs won in de ontwerpwedstrijd ‘Create a Barrier of Silence', uitgeschreven door Amsterdam Airport Schiphol om met oplossingen te komen voor de geluidshinder van opstijgende vliegtuigen van de Polderbaan.

Met het ontwerp Dobber wordt aansluiting gezocht bij de Nederlandse fascinatie voor wind en water, in combinatie met duurzaamheid. Dobber is een drijvende dynamische geluidswering die met waterballast en drijfvermogen van positie verandert. Dobber mag in vergelijking met een statische voorziening het geluid veel dichter bij de bron afvangen. Hierdoor wordt een effectieve geluidswering mogelijk met minder materiaalgebruik en minder ruimtebeslag. Omdat Dobber op het water drijft en zijn positie regelt door middel van het verpompen van water, kan de constructie licht zijn. Dobber weerstaat piekbelastingen door mee te bewegen met windstoten. Met de toepassing van zonnecellen op het bovenvlak voorziet het scherm ruim in zijn eigen energiebehoefte. Daarnaast levert het ontwerp een bijdrage aan waterberging.

De geluidswerende functie wordt geactiveerd door het inschakelen van pompen die ballasttanks in het scherm vullen met water. Het duurt maximaal 4 minuten om alle drijvende elementen op te richten. Hierna is de geluidswering gereed en kan er gestart worden. Het scherm wordt neergeklapt door het water via uitlaatkleppen uit de ballasttanks te lozen in zijn watergang. Hierdoor kantelt Dobber richting een liggende positie en ligt het scherm uiteindelijk vrijwel onzichtbaar in het landschap. De watergang is afgedekt en harde onderdelen liggen minstens een halve meter verzonken onder het maaiveld. In deze situatie wordt er voldaan aan alle eisen op het gebied van vliegveiligheid van landende vliegtuigen.

Schiphol ontwikkelt de komende periode plannen voor een gebied ten westen van de Polderbaan. Op deze plek wil Schiphol invulling geven aan haar ambities op het vlak van innovatie en duurzaamheid. De geluidswering langs de Polderbaan vormt de begrenzing van dit gebied.

08-08-2009 10:40

Nederland beschikt over een volwassen en goed werkend inzamel- en recyclesysteem voor gasontladingslampen en lichtarmaturen. Dat is in belangrijke mate het gevolg van het toetreden van de verzamelde grootwinkelbedrijven tot de Stichting LightRec. Aldus concludeert de stichting zelf in het jaarverslag, waaruit blijkt dat de hoeveelheid ingezamelde lampen en armaturen ten opzichte van het boekjaar 2007 is gegroeid met 6 procent tot 2.244 ton. In totaal werden circa twaalf miljoen lampen en TL-buizen ingezameld. De groei is vooral gerealiseerd door spaarlampen en straatverlichting. LightRec verwacht dat de inzamelhoeveelheden de komende jaren explosief zullen groeien als gevolg van de uitfasering van de gloeilamp.

LightRec verwacht al dit jaar een enorme ‘boost' in de verkoop van spaarlampen. De verkopen van deze en andere energiezuinige lampen vertonen al jaren een stijgende lijn, maar als gevolg van de voorgenomen uitfasering van de gloeilamp zal dit proces de komende jaren in versneld tempo plaatsvinden. In een onlangs uitgebrachte bezitsmeting van spaarlampen blijkt dat energiezuinige lampen de komende jaren bijna driehonderd miljoen gloeilampen moeten vervangen. En ook al gaan spaarlampen een lange tijd mee, op enig moment zullen ze ook kapot gaan. In haar jaarverslag wijst LightRec erop dat het belang van inzameling en recycling van deze kwikhoudende lampen om die reden groter is dan ooit.

Met name gewone consumenten zijn nog onvoldoende op de hoogte van het feit dat een kapotte spaarlamp niet met het huisvuil mag worden afgedankt. LightRec liet daarom in het afgelopen jaar een speciale mediacampagne ontwikkelen om deze boodschap bij de consument te brengen. En met succes. 

Deze lijn zal de komende jaren worden voortgezet, aldus operationeel directeur Jeroen Bartels. "De bekendheid met het fenomeen ‘inzamelen van spaarlampen' behoorlijk is toegenomen, tot zo'n 60 procent. Maar we zijn er nog niet, dus ontwikkelen we nieuwe initiatieven. Zo zijn we onder meer in gesprek met de projectgroep ‘Huishoudelijke verlichting' van de Task Force Verlichting, zijn we met retailers in gesprek over een inzamelbox voor spaarlampen in onder meer supermarkten en ontwikkelen we scholenprogramma's met een DVD over het recyclingproces van onder andere spaarlampen. Ook werken we aan een oplossing voor rondslingerende kleine apparaten in en om het huis, waaronder de spaarlamp." LightRec is ervan overtuigd met deze acties de verwachte groei in de afdanking van spaarlampen door de uitfasering vanaf september 2009 op te kunnen vangen.

Het aantal deelnemers van LightRec groeide in 2008 tot 330, een stijging van 10 procent ten opzichte van 2007. Deze stijging is deels het gevolg van het toetreden van de bovengenoemde grootwinkelbedrijven, deels toe te schrijven aan het groeiend aantal deelnemers uit de LED-sector. Ook LED-lampen dienen immers gescheiden ingezameld te worden.

06-08-2009 8:07

8A heeft een ontwerp ingediend voor de Benetton-prijsvraag 'Designing in Teheran'. Het architectenbeureau benaderde het ontwerp vanuit een integraal en pragmatisch standpunt, waarbij de lokale cultuur en klimaat, het gegeven programma en de specifieke lokatie voor het gebouw de inspiratie zijn geweest.

Het opgegeven programma geeft van onder naar boven een duidelijke afbouw van volume aan en heeft aanleiding gegeven om het programma niet letterlijk trapsgewijs te stapelen, maar deze voor het gehele volume van het gebouw in het vlak van de gevel te leggen. Hierdoor ontstaan aaneengesloten ruimtelijke patio's, oplopend in oppervlakte, die verwijzen naar de mooie tuinen waar Teheran zo beroemd om is. Alle omliggende vertrekken zijn gericht op deze binnenruimte en kunnen daarmee de sfeer en het indirect daglicht binnenhalen.

De commerciële units op de begane grond zijn maximaal gericht op Vali Asr Avenue doordat ze naast elkaar liggen, met de etalageruimten aan de straat. De kantoren liggen in plattegrond gezien in twee richtingen in een U-vorm om de patio's heen en lopen van onder naar boven af van drie verdiepingen van 900 vierkante meter naar twee verdiepingen van 675 vierkante meter. De appartementen liggen op de bovenste verdieping van 675 vierkante meter en hebben een breed zicht op de patio's in het gebouw.

Al deze ruimten zijn omarmd door een expressieve gevel opgebouwd uit grote ruitvormige ramen en openingen, geïnspireerd op de karakteristieke ruitvormige ornamenten in de locale Iranese monumentale architectuur. Samen met het typisch Iranese zandgekleurde stucwerk en de sterk spiegelende ramen, is het gebouw duidelijk herkenbaar. Het gebouw heeft hiermee een duidelijke eigen en herkenbare identiteit en verbind hiermee de klassieke Iranese architectuur en cultuur met de hedendaagse moderne architectuur.

05-08-2009 8:42

Tijdens de museumnacht Amsterdam 2009 wordt het kunstwerk Lichtbloem van Titia Ex feestelijk gepresenteerd in de Amsterdamse Hortus Botanicus. De Lichtbloem is daar te zien tot en met januari 2010. Het object bestaat uit duizenden LED-lampen die door een speciaal ontwikkeld softwareprogramma aangestuurd worden.

Dit jaar is het precies 150 geleden dat de Victoria voor het eerst in de Amsterdamse Hortus te zien was. De jaarlijks terugkerende bloei van deze reuzenwaterlelie is met mythen omgeven. De lelie met de opvallende, grote bladeren en de sprookjesachtige bloeiwijze heeft in de loop der jaren al vele Amsterdammers in de nachtelijke uren naar de Hortus weten te lokken.
De mystiek en de vernuftige interactie van de bloem met zijn bestuiver heeft Titia Ex geïnspireerd tot het kunstwerk. De Lichtbloem zal aankomende winter (november tot en met januari), in dezelfde vijver te zien zijn waar nu de bezoekers reikhalzend uitzien naar de eerste bloem van de reuzenwaterlelie. Wanneer het te koud wordt voor de Victoria-waterlelie neemt het kunstwerk van Titia Ex zijn plaats in in de Pontederiavijver. De Lichtbloem is dagelijks te zien maar zal vooral in de late middaguren en de avonden in volle glorie te bewonderen zijn. Het licht en de kleuren van de kunstbloem reageren op de directe omgeving en dus ook op de bewegingen van de bezoekers. Het kunstwerk brengt naar eigen zeggen de wonderen van technisch vernuft en natuurlijke groei bij elkaar. Binnenkort start de productie van het kunstwerk.

Kunstenaar Titia Ex werkt met licht, beweging en beleving van de ruimte. Haar bijna monumentale werk is te zien in de openbare ruimte, op pleinen en in gebouwen. In al haar werk gaat Ex op zoek naar de relatie die het aangaat met de omgeving. De geschiedenis van de plek of het huidige gebruik van de ruimte bepaalt de invulling van het kunstwerk. In het geval van de Lichtbloem is die relatie expliciet interactief: door kleurverandering en gesuggereerde beweging ontstaat verbinding en uitwisseling met de bezoeker.

Van november tot en met januari presenteert de Hortus een integraal winterprogramma ‘Licht in de Hortus”. In een reeks avondopenstellingen kan de bezoeker op verschillende manieren leren en ervaren hoe belangrijk licht is voor het welbevinden van planten en mensen. Er worden lezingen gehouden, rondleidingen georganiseerd en experimenten uitgevoerd. Ook biedt de Hortus een educatief programma voor het basis- en voortgezet onderwijs, rond de thema’s licht en groei, licht en kunst.

04-08-2009 9:35

Koninklijke Philips Electronics heeft de overname bekendgemaakt van Teletrol Systems Inc., een leverancier van geïntegreerde oplossingen voor het gelijktijdige beheer van verlichting en energiegebruik op verscheidene locaties.

Het productassortiment van Teletrol zal het Philipsgamma van geavanceerde regelingsoplossingen voor institutionele klanten versterken, voor een naadloos, genetwerkt beheer van verlichtings- en omgevingsvoorzieningen als verwarming en airconditioning. Rudy Provoost, chief executive officer Philips Lighting: “Professionele gebruikers, zoals winkelketens, hotelgroeperingen en vastgoedeigenaars van meerdere gebouwen, vragen steeds meer naar een betere regeling van hun licht- en energiegebruik. Tegelijk willen ze hun werknemers, gasten en bewoners een comfortabele omgeving bieden én de bedrijfs- en energiekosten zo laag mogelijk houden. Dankzij deze overname zullen we die klanten een ruimer oplossingenpakket kunnen bieden dat tegemoet komt aan hun noden.”

Teletrol, met thuisbasis in Manchester (New Hampshire, Verenigde Staten) werd opgericht in 1985 en heeft een stevige positie opgebouwd in hard- en softwarematige energiebeheersystemen en regelapparatuur; het bedrijf heeft installaties in ruim 10.000 commerciële vestigingen en retailwinkels verspreid over de wereld. Teletrol stelt 37 mensen tewerk en liet de afgelopen jaren een tweecijferige omzetgroei optekenen. De activiteiten van Teletrol zullen geïntegreerd worden in de groep Lighting Electronics van de sector Philips Lighting. De overname van Teletrol kadert in het programma van strategische acquisities door Philips om het gamma van totaaloplossingen dat het over de volledige waardeketen van verlichting kan bieden, verder uit te breiden. Eerder dit jaar verwierf Philips ook al het Australische Dynalite, dat gespecialiseerd is in lichtregelapparatuur, en breidde het zijn capaciteiten in architecturale verlichtingsoplossingen en entertainmentverlichting uit met de overname van Ilti Luce in Italië en Selecon in Nieuw-Zeeland.

02-08-2009 21:55

Jong talent is in de running voor de titel Rado Young Designer Award én voor het bijbehorende geldbedrag van 10.000 euro. Bovendien krijgt de winnaar professionele begeleiding.

De selectiecommissie voor de Rado Young Designer Award heeft drie aanstormende Nederlandse talenten genomineerd als finalisten voor deze aanmoedigingsprijs van de Dutch Design Awards. Zij worden beoordeeld op hun gehele portfolio en maken kans op de titel, een contant bedrag van 10.000 euro en ondersteuning bij openbare actviteiten door Rado. De finalisten zijn (in willekeurige volgorde): Mattijs van Bergen, Atelier NL en Jelte van Abbema. De winnaar van de Rado Young Designer Award wordt gekozen door de internationale jury en tijdens de Awardshow op 17 oktober in Eindhoven bekendgemaakt.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >