Nieuws


27-11-2009 10:38

De Frankfurtse beurs Light + Building is al bijna volgeboekt. Hoewel het evenement pas in april 2010 plaatsvindt, is nu al duidelijk dat de internationale licht- en architectuurwereld tussen 11 en 16 april een boordevol programma krijgt aangeboden.

Light + Building is 's werelds grootste beurs op het gebied van licht en architectuur. Tweejaarlijks weten vele internationale vakgenoten het riante beurscomplex in Frankfurt te vinden. In 2008 werd het evenement bezocht door maar liefst 167.000 bezoekers. Ook de editie van 2010 belooft, ondanks de economische tegenwind, een evenement van formaat te worden.

"Alle nationale en internationale marktleiders hebben expositieruimte gereserveerd op de beurs. De beurs zal in april meer dan 240.000 vierkante meter expositieruimte beslaan", meldt de organisatie. "Bedrijven vertrouwen op Light + Building omdat het dé internationale ontmoetingsplek is voor iedereen die werkzaam is in de verlichtingssector", aldus Dr. Michael Peters van Messe Frankfurt. “Net als in voorgaande jaren zal Light + Building een onmisbaar forum zijn voor het aangaan van nieuwe contacten en het genereren van zakelijk succes." 

25-11-2009 16:40

Cepezed ontwerpt het nieuwe hoofdkantoor van Leefmilieu Brussel, het voormalig Brussels Instituut voor Milieubeheer. Het gebouw wordt gerealiseerd in één van de grootste en belangrijkste stadsvernieuwingsgebieden van de Belgische hoofdstad, het terrein Tour & Taxis van ontwikkelaar Project T&T aan de Havenlaan. Mede gezien de gebruiker gelden hoge normen ten aanzien van ecologie en duurzaamheid.

Het gebouw is gepositioneerd tegenover de grootschalige historische gebouwen van het Koninklijk Pakhuis en de Shed-hallen, die recent zijn gerenoveerd en nu onderkomen bieden aan onder meer kantoren, restaurants, design retail en culturele evenementen.

Het voorontwerp kenmerkt zich door een compact volume onder een gebold en goeddeels transparant dak. Een centraal atrium is ontworpen als voortzetting van de openbare ruimte, de onderste twee bouwlagen zijn gemakkelijk toegankelijk voor het grote publiek en de oostelijke kantoorvleugel is voorzien van terugspringende terrasvloeren met geïntegreerd groen en een royaal uitzicht over de directe omgeving. Het gebouw heeft hierdoor een uitnodigend karakter en bevordert de dialoog met de rest van de Tour & Taxis-site, waarop toekomstig onder meer nog woningbouw en een geheel nieuw stadspark gerealiseerd worden.

Naast kantoren bevat het nieuwe Leefmilieu Brussel onder andere een bezoekerscentrum rond ecologische thema's, een auditorium, een mediatheek, een vergadercentrum en een restaurant. Op de begane grond ligt tevens een laboratorium, waarvan de grote transparante wanden bezoekers goed zicht bieden op de proeven en testen die Leefmilieu Brussel uitvoert. Ter onderstreping van het belang dat de gebruiker hecht aan groene mobiliteit, is via een andere glaswand ook de fietsenstalling goed te zien. Een prominent gepositioneerde, doorgaande cascadetrap sluit aan op open galerijen en moedigt aan de trap in plaats van de lift te gebruiken.

De kantoren bevinden zich op de verdiepingen boven de publieksruimtes. Een oostelijke en een westelijke kantoorbeuk zijn verbonden door een noordelijke zone met liften, voorzieningen en het verticale installatietransport. Een U-vormig plan omarmt zo het zuidelijk gerichte atrium, waarop alle kantoorzones zicht hebben. Het atrium fungeert als centrale ontmoetingsplek voor gebruikers en bezoekers, speelt daarnaast een belangrijke rol in het installatieconcept en draagt door het grotendeels glazen dak in hoge mate bij aan de transparantie van het ontwerp.

Het nieuwe Leefmilieur Brussel wordt ontworpen volgens de normen die gelden voor passieve gebouwen. Niet alleen voorziet het ontwerp in een compact gebouw met een relatief klein geveloppervlak, zonwerend glas in combinatie met een buitenzonwering die reageert op de zonbelasting garandeert daarnaast een hoge zonwerendheid van de buitenschil. Toepassing van een drievoudige beglazing in een goed thermisch onderbroken gevelsysteem vermindert het warmteverlies via de gevels. Individuele spuivoorzieningen in de gevels voorkomen verder te hoge temperaturen in de zomer. Warmtetoevoer c.q. -afvoer middels activering van de betonvloeren en een minimum aan mechanische ventilatie dragen er eveneens aan bij dat het gebouw voldoet aan de passiefcriteria. Aanvullend kan het rendement van de warmteterugwinning nog worden verhoogd en kan men de warmte die het atrium invangt gebruiken en waarderen.

De combinatie van een passief gebouwontwerp met een klimaatsysteem dat warmte- en koude opslaat in de grond, maakt van het nieuwe Leefmilieu Brussel een vooraanstaand Belgisch en Europees voorbeeldproject op het gebied van duurzaamheid.

25-11-2009 9:05

Onlangs is de laatste hand gelegd aan de bouw van het Green Lighthouse, een ontwerp van architectenbureau Christensen & Co Architecten uit Kopenhagen. Dit tweede gebouw uit het Velux Model Home 2020-project is het eerste publieke CO2-neutrale gebouw van Denemarken. Het gebouw zit qua energieconsumptie 90 procent onder de huidige Deense bouweisen. Het Green Lighthouse doet dienst als studentenlounge van de faculteit natuurwetenschappen van de Universiteit van Kopenhagen. Zo is er bijvoorbeeld 50 procent meer daglichttoetreding dan bij overige utiliteitsgebouwen.

Green Lighthouse is ontstaan door een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, die vorige week beloond is met de ‘Innovative Cooperation Prize’. Het gebouw zal tijdens de Klimaattop van de Verenigde Naties in Kopenhagen in december dit jaar (COP15) als voorbeeld dienen voor toekomstige duurzame projecten van de Deense overheid. “Met Green Lighthouse willen we bewijzen dat het verbruik van energie uit fossiele brandstoffen omlaag kan zonder dat er ongezond gebouwd hoeft te worden. Door het toepassen van een energieontwerp met visionaire architectuur is de energieconsumptie van het gebouw al gereduceerd met ongeveer 75 procent ten opzichte van de huidige bouwstandaard,” aldus Michel Kalis, commercieel directeur van Velux Nederland.

De voornaamste en centrale energiebron van Green Lighthouse is de zon. Het gebouw is 950 vierkante meter en gebouwd volgens het Actief Huis-principe. Er is dus een ideale balans ontstaan in energieontwerp, binnenklimaat en de omgeving waarbij wooncomfort en gezondheid centraal staan. Het unieke ontwerp maakt optimaal gebruik van daglicht, zonne-energie, een automatisch ventilatiesysteem en een automatisch koeling- en verwarmingssysteem. Bij de ligging en vorm van het gebouw is rekening gehouden met de stand van de zon, waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van zonne-energie.
Het gebouw heeft zijn eigen energieaanvoer, bestaande uit een combinatie van zonne-energie, een warmtepomp en een stadsverwarmingssysteem. Green Lighthouse is een energie-efficiënt gebouw van hoge architectonische kwaliteit, die 50 procent meer daglicht binnenlaat dan een gemiddeld kantoorgebouw. Natuurlijke ventilatie zorgt voor meer dan voldoende frisse lucht en een gezond binnenklimaat. “In de zomer kan het gebouw gekoeld worden en in de winter kan de efficiency van de warmtepomp ermee verbeterd worden. De met zonnecollectoren opgewekte warmte wordt gebruikt voor vloerverwarming. Er wordt dus geen energie verspild. Daarnaast zijn alle daglichtsystemen voorzien van automatische zonweringen die ook met de zelf opgewekte energie bediend kunnen worden”, aldus architect Michael Christensen.

Green Lighthouse laat volgens Velux zien dat het mogelijk is om klimaatneutraal te bouwen met de standaard bouwcomponenten die we vandaag de dag al gebruiken. Belangrijk hierbij is de balans tussen energieproducerend bouwen enerzijds en een behaaglijke en moderne studie- en onderzoeksomgeving anderzijds. “In Green Lighthouse vallen deze elementen prachtig samen, een klimaatneutraal gebouw met frisse lucht en goede daglichtcondities”, aldus Kalis.

Green Lighthouse is in minder dan een jaar gebouwd dankzij de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Het gebouw zal als voorbeeld dienen voor toekomstige duurzame projecten van de Deense overheid.

Van de DI Building Material Industry heeft Green Lighthouse de ‘Innovative Cooperation Prize’ ontvangen vanwege de uitgebreide samenwerking tussen de verschillende vakgebieden en de manier waarop zij allemaal hebben nagedacht over de CO2-neutraliteit van het gebouw, terwijl de gezondheid en het comfort van de gebruikers het belangrijkste uitgangspunt bleven.
Volgens de Deense Minister van Natuurwetenschappen, Technologie en Innovatie Helge Sander kan het gebouw een inspiratie zijn richting andere universiteiten en architecten en tevens een bijdrage leveren aan de bouwindustrie met kennis over duurzame bouwoplossingen.

25-11-2009 8:43

De gemeente Den Haag is onlangs gestart met een proefproject met groene LED-verlichting. Deze verlichting is geplaatst langs de doorgaande fietsroute in de Bosjes van Pex. De proef duurt een jaar en moet duidelijk maken of dit soort verlichting ook op andere plekken in Den Haag kan worden geplaatst. Ook levert Den Haag met dit proefproject een bijdrage aan de landelijke ontwikkeling van het gebruik van LED in de straatverlichting.

In principe worden bossen, parken en plantsoenen in Den Haag niet verlicht om de natuur te beschermen. Doorgaande fietsroutes en noodzakelijke voetgangersroutes door deze gebieden zijn een uitzondering. Deze routes worden uit veiligheidsoverweging wel verlicht. LED-verlichting heeft als belangrijkste voordeel dat er weinig energie verbruikt hoeft te worden om veel te kunnen laten zien. De verlichting is ook recyclebaar, bevat geen schadelijke stoffen als fosfor en gaat langer mee. De kleur groen maakt dat deze verlichting goed past in groengebieden.

De gemeente Den Haag is druk bezig om de kwaliteit van de straatverlichting te verbeteren en het aantal storingen te laten afnemen. Dit uit zich in het vervangen van oude verlichting door witte en energiezuinige verlichting. Ook wordt historische verlichting geplaatst in wijken waar dit gepast is. Een goed voorbeeld hiervan is het terugplaatsen van historische lantaarnpalen in het Statenkwartier.

22-11-2009 9:42

Tijdens de Miljonair Fair van 10 tot en met 14 december zijn de lampen van Joosth te bewonderen. Tonny Baars heeft een grote stand (Hollandhal 19) op de beurs met een selectie van bijzondere schilderijen, geïnspireerd op het Carnaval in Venetië. De sfeer van de stand wordt compleet gemaakt met een drietal Glaciers.

De lampen hebben een diameter van 80 centimeter en zijn ruim 1 meter hoog. De Glacier (gletsjer) oogt als een fraaie sculptuur van bevroren water, maar produceert een weldadig warm, zacht flonkerend licht dat voortdurend wijzigt van vorm en compositie.

20-11-2009 15:25

De onlangs geïntroduceerde Philips LED-vervangingslamp voor de gewone huishoudelijke gloeilamp is door TIME Magazine aangeduid als een van de ‘beste uitvindingen van 2009'.

De LED-lamp was de inzending voor de Bright Tomorrow Lighting Prize (L Prize) van het Amerikaanse ministerie van Energie en was tot dusverre de eerste en enige inzending in zijn soort. Het ‘beste-uitvindingenteam' van TIME nam deze uitvinding van Philips op in de lijst vanwege de significante technologische ontwikkelingen die gerealiseerd werden om baanbrekende productprestaties te kunnen leveren die nooit eerder werden vertoond door een LED-lamp.

20-11-2009 15:22

Technische Unie heeft onlangs het lichtevenement Light in Business 2009 georganiseerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame lichttechnieken. Lichtspecialisten van verschillende leveranciers informeerden klanten en relaties over de functionele mogelijkheden van de nieuwste armaturen en geïntegreerde huiselektronica. Technische Unie wil kennisoverdracht over duurzame lichttechnieken bevorderen als stimulans voor gebruik in de toekomst.

Duurzaamheid krijgt in ontwerpen van nieuwbouw- en renovatieprojecten meer en meer een vaste plaats, ook ten aanzien van verlichting. Goede verlichting bevordert de productiviteit en kan energie besparen, bovendien bepaalt het de sfeer van bedrijf en omgeving. Om overdracht en uitwisseling van kennis, inzichten en innovaties te stimuleren onder gebouweigenaren en -beheerders, architecten en adviseurs, organiseerde Technische Unie samen met een aantal partners voor het eerst Light in Business 2009.  Aan dit evenement werd meegewerkt door Philips, Osram, Trilux,  RZB, Gira, Hateha, MM Techniek, van Lien Noodverlichting en Vonk Light Theatre. Het evenement werd eind oktober gehouden in het Montessori College in Amsterdam.

Om te ervaren wat nieuw licht in de praktijk doet, waren lichtbronnen en armaturen op vijf praktijklocaties in het gebouw opgesteld. Leveranciers informeerden over lichtontwerpen, toepassingen, subsidiemogelijkheden en exploitatiekosten. Ook konden de bezoekers korte informatiesessies bijwonen, waar naast ruime aandacht voor LED-verlichting met zijn lange levensduur, vooral de ontwikkelingen van hoogfrequente armaturen met compact fluorescentie techniek naar voren kwamen. Zowel bezoekers als deelnemende bedrijven en Technische Unie waren enthousiast over deze vorm van kennisuitwisseling.

Sinds het ontstaan in 1880 is Technische Unie uitgegroeid tot één van de grootste technische groothandels in Nederland. Het bedrijf is sinds 2000 een volledige dochter van Sonepar, de grootste distributeur van elektrotechnische apparatuur aan zakelijke klanten in Europa en één van de grootste ter wereld. Bij Technische Unie werken zo'n tweeduizend medewerkers, verdeeld over 36 vestigingen, twee distributiecentra, 22 overslagpunten en het centrale kantoor in Amstelveen.

20-11-2009 15:07

De bouwvereniging Onze Woning (BVOW) heeft eind oktober 2009 haar nieuwe kantoor betrokken aan het Minervaplein in de wijk 110-morgen in Rotterdam. The Room Industry was gevraagd om in samenwerking met bouwservice Buskoop het nieuwe kantoor te ontwerpen en deels het bouwmanagement te voeren.

Het team werd bij deze opdracht geconfronteerd met een bestaande situatie waarin de begane grond vloer 450 millimeter te laag was uitgevoerd. The Room Industry heeft dit als een kans benut om een 'veranda-concept' toe te passen. Rond een centraal plein liggen de werkplekken, die op een 'veranda' langs de buitengevel zijn gesitueerd. Het plein faciliteert de werkplekken en de werkplekken kijken uit over het plein. Out of the box en toch zuiver in architectuur. Met de opdracht is cica 450 vierkante meter BVO gemoeid.

The Room Industry is gespecialiseerd in de begeleiding van zowel de eigenaren van zakelijk onroerend goed als de eindgebruikers ervan bij vragen naar aanleiding van een herinrichting, renovatie of modernisering rond huisvestingsproblematiek. Voor haar opdrachtgevers, veelal middelgrote ondernemingen en zorginstellingen, ontwikkelt The Room Industry op maat gesneden en duurzame huisvestingsconcepten. Het gehele proces van planvorming en realisatie tot en met de oplevering kan worden begeleid, aangestuurd en bewaakt.

20-11-2009 8:24

Gefascineerd door de naakte lichtbron ontwerpen William Brand en Annet van Egmond al 20 jaar lichtsculpturen die de fantasie prikkelen. Brand van Egmond studio heeft ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan een persoonlijk album uitgebracht waarin wordt teruggeblikt op de afgelopen jaren vol artistiek design.

Het boek ‘Lichtsculpturen' belicht niet alleen de uiteenlopende sculpturen en interieurs van Brand van Egmond, maar het verschaft ook een kijkje achter de schermen, de werkmethodes, drijfveren en inspiratiebronnen van de ontwerpers.

Tijdens een evenement op zaterdag 28 november 2009 wordt een boek van Brand van Egmond verloot. Deze dag krijgt iedere klant een lotnummer. De trekking is om 16.00 uur. 

20-11-2009 8:17

De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en International Design Industry Services (IDIS) zijn een samenwerkingsverband gestart in het kader van het beroepsonderwijs voor ontwerpers.

De BNO biedt met de BNO Academie haar leden al jarenlang een breed programma aan met goede opleidingen. IDIS Capability Development is in 2006 gestart met het aanbieden van seminars aan de ontwerpwereld; inmiddels zijn er zo'n tien verschillende seminars ontwikkeld die door enkele honderden deelnemers zijn bezocht. Voor 2010 staan er flink wat nieuwe thema's op de rol, zoals ‘Design, innovatie en succes', ‘Experience Design', ‘Design en business strategy'.

Het gaat om seminars van één dag die worden verzorgd door expert(s) uit het veld aan kleine groepen zodat er voldoende ruimte is voor een persoonlijke benadering en een ruime gelegenheid tot netwerken. De regie is altijd in handen van de IDIS-programma-manager Jos van der Zwaal.

BNO-leden kunnen deze seminars met korting bezoeken. De BNO is de branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland en verenigt én vertegenwoordigt meer dan 2.500 ontwerpers en 200 ontwerpbureaus en -afdelingen van bedrijven. IDIS is - behalve op het terrein van seminars - ook actief op het gebied van recruitment, freelance-bemiddeling, coaching en consultancy van en voor de ontwerpbranche.

19-11-2009 9:03

Burgemeester Aboutaleb en wethouder Karakus van Rotterdam hebben op 18 november 2009 het ceremoniële startschot gegeven voor de bouw van de Markthal Rotterdam, een ontwerp van MVRDV ontwikkeld door Provast. Hiermee heeft Rotterdam de primeur van een nieuwe stedelijke typologie, een hybride tussen markthal en woningbouw. Door de inzet van appartementen ontstaat een nieuw publiek gebouw. De oplevering van de Markthal staat gepland voor medio 2014, de investering bedraagt 175 miljoen euro en het totaal oppervlak is circa 100.000 vierkante meter.

Op de plek waar Rotterdam is ontstaan, verrijst de eerste Markthal van Nederland. In het Laurenskwartier, aansluitend op de buitenmarkt, tegenover station Blaak en op loopafstand van de Beurstraverse, wordt dit gebouw door Provast gerealiseerd. In de Markthal kan vrij van weersinvloeden worden gewinkeld onder een 40 meter hoge boog gevormd door 228 appartementen. De 40 meter hoge en brede voor- en achterkant zullen met een flexibele, aan kabels opgehangen glazen gevel worden afgesloten. Hierdoor zal een maximum aan transparantie worden bereikt. De appartementen hebben aan de buitenkant ruime balkons en kijken uit op de Laurenskerk of op de Maas. Aan de binnenkant heeft elke woning een goed geïsoleerd raam naar de markt.

Onder de Markthal komt een vierlaagse parkeergarage met 1.200 plaatsen. Vanuit de garage komt men in het hart van de hal, die wordt gevormd door een honderdtal vaste versunits. Op een vloer ter grootte van een voetbalveld, bieden zestig ondernemers zes dagen per week hun producten aan. In de flanken van de Markthal komen op twee niveaus aan food gerelateerde winkels, waaronder een kookwinkel, een winkel voor de tafel, een wijnhandel, een warme bakker en een traiteur. Hier is tevens ruimte voor diverse restaurants, waaronder het marktcafé. In het souterrain komen een AH supermarkt, Gall & Gall en Etos.

Unibail Rodamco is de belegger van de winkels en de restaurants. Markthal Rotterdam BV exploiteert de marktvloer. Vesteda is de koper van de 102 huurappartementen waarmee de markthal de sociale diversiteit in de buurt zal verbeteren. De 126 koopappartementen gaan in 2011 in verkoop.

18-11-2009 8:59

Philips en Acuity Brands hebben onlangs bekendgemaakt een licentieovereenkomst te zijn aangegaan die Acuity Brands toegang biedt tot Philips’ portfolio van patenten betreffende LED-verlichting.

Philips stelt dit patentportfolio betreffende LED-systemen en -regelapparatuur via een licentieprogramma aan derden beschikbaar om groei van de industrie te bevorderen. De overeenkomst zal gelden voor wereldwijde verkoop van door al de bedrijven van Acuity Brands ontwikkelde en op de markt gebrachte LED-armaturen. Door de overeenkomst zal Acuity Brands in staat zijn gebruik te maken van door Philips gepatenteerde technologieën betreffende de ontwikkeling en digitale regeling van LED-systemen voor algemene verlichting alsmede architectonische en theatertoepassingen. “Philips heeft, met name in de afgelopen jaren, aanzienlijke investeringen gedaan in onderzoek en ontwikkeling van LED-verlichting. De hieruit voortgekomen innovaties worden weergegeven door het brede scala van onze portfolio”, aldus Rudy Provoost, chief executive officer van Philips Lighting. “Tegelijkertijd zetten we ons in voor groei van de industrie en hebben we een gevestigd belang bij versnelde invoering van LED-verlichting. We zijn dan ook zeer verheugd met Acuity Brands te kunnen samenwerken om de markt te stimuleren en de keuze door de consument te ondersteunen door nieuwe LED-verlichtingsoplossingen te bieden.” Vernon Nagel, voorzitter van Acuity Brands vult aan: “Door deze overeenkomst kunnen we technologisch geavanceerde, duurzame oplossingen voor LED-verlichting en -regelapparatuur continueren.”

Deze licentieovereenkomst met Acuity volgt op eerdere overeenkomsten van Philips met belangrijke verlichtingsspelers als Zumtobel en Osram. Het licentieprogramma van Philips combineert een groot aantal op LED-verlichtingsarmaturen betrekking hebbende uitvindingen van Philips en verscheidene door Philips overgenomen bedrijven om het gebruik van LED-technologieën door derden te vereenvoudigen.

18-11-2009 8:42

'Proef de sfeer in licht'. Dat is het thema van de aanstaande bijeenkomst die RGG Lichtplus op zaterdag 28 november 2009 tussen 11.00 en 17.00 uur houdt. Dit evenement wordt gerealiseerd in samenwerking met een aantal partners. Bij showroom RGG Lichtplus kan een ieder de nieuwste modellen van hoogstaande kwaliteit designverlichting komen bewonderen. Op deze dag krijgen bezoekers 10 procent korting op de hele collectie. Verder vindt er ook een exclusieve wijnproeverij plaats. De Microscoop organiseert deze wijnproeverij met exclusieve Italiaanse wijnen. De proeverij vindt van 12.00 tot 16.00 uur plaats.

18-11-2009 8:30

Siebe van Mensfoort, afgelopen mei gepromoveerd aan de TU/e, heeft de NanoNed Innovation Award gekregen. Van Mensfoort kreeg de onderscheiding voor zijn promotieonderzoek aan OLED’s.

De lichtgevende plastic vlakken (OLED's) zijn een energiezuinig alternatief voor lcd- en plasmaschermen. Van Mensfoort kreeg de prijs (een geldprijs van vijfduizend euro) vorige week tijdens de jaarlijkse MicroNano Conference in Delft. Hij voerde zijn werk grotendeels bij Philips Research uit.

De NanoNed Innovation Award is bedoeld om jonge onderzoekers aan te moedigen hun wetenschappelijke werk te vertalen naar een businessidee. Van Mensfoort ontwikkelde een model dat de werking beschrijft van ‘Organic Light-Emitting Diodes’ (OLED's), een soort led-lampjes gemaakt van plastic die al worden toegepast als energiezuinig alternatief voor lcd- en plasmaschermen. Het door Van Mensfoort ontwikkelde model is inmiddels opgenomen in de nieuwste versie van de door het Zwitserse Fluxim uitgebrachte commerciële OLED-simulatie softwarepakket SETFOS.

NanoNed is een nationaal initiatief om de expertise op het gebied van nanotechnologie samen te brengen in maatschappelijk relevante projecten. De NanoNed Innovation Award wordt jaarlijks uitgereikt. Universiteitsblad Cursor schreef uitgebreid over het werk van Van Mensfoort.

17-11-2009 9:26

‘Licht doet leven' is het thema van Licht & Architectuur 2010. Tijdens de tweede editie van deze vakbeurs staat het architectonisch aspect van licht centraal. De beurs wordt gehouden van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 januari in Ahoy Rotterdam.

Licht & Architectuur is meer dan een beurs. Het onderwerp gaat iedereen aan: zonder licht geen leven. Of het nu daglicht, kunstlicht of de combinatie hiervan is. Licht & Architectuur gaat over beleving, vormgeving, design en imago. De beurs is spannend, uitdagend en grensverleggend. Interieurontwerpers, (interieur)architecten, designers en projectontwikkelaars komen samen om te genieten van bijzondere en inspirerende presentaties van toonaangevende merken. "Het samenbrengen van lichtfabrikanten, bouwkundig en interieur architecten is eigenlijk de basis van de beurs Licht & Architectuur", vertelt Richard Butter, Project Manager bij VNU Exhibitions Europe. 

13-11-2009 14:55

'Wereldarchitectuur' is het thema van de vakbeurs Gevel 2010. Tijdens de vierde editie van deze vakbeurs staan gevelinnovaties, exposities, lezingen en productpresentaties centraal.

Het evenement wordt gehouden van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 januari in Ahoy Rotterdam. "Gevel, voorheen Geveltotaal, is innovatief, grensverleggend en architectonisch verantwoord. Na het succes van de afgelopen editie in 2008, gaan we niet uitbreiden maar investeren in kwaliteit", vertelt Richard Butter, Project Manager bij VNU Exhibitions Europe.

Gevel is volgens Butter is het architectenplatform van Nederland. Het thema 'Wereldarchitectuur' voor de komende beurs heeft een dubbelzinnige betekenis. Wereld als onze aardbol (energie, materiaal, water) en van gemeenschap van volkeren.

Gevel wordt gelijktijdig gehouden met de vakbeurs Licht & Architectuur.

13-11-2009 8:40

Binnenkort wordt weer de Rotterdam Design Prijs uitgereikt. Eén van de kanshebbers is het meubellabel Prooff, dat creatief geleid wordt door topontwerper Jurgen Bey. Prooff is een afsplitsing van SV Interieurgroep. Het meubellabel richt zich op het vermarkten van innovatieve meubelconcepten die worden gerealiseerd door Studio Makkink & Bey. Bekende producten zijn de Oorstoel en de Slow car.

Andere genomineerden zijn onder meer Studio Wieki Somers, Koninklijke Tichelaar Makkum, Christien Meindertsma en Gorilla. De winnaar van de Rotterdam Design Prijs zal worden gekozen door een internationale jury. Ook is er een publieksprijs, waarvoor tot 20 november via het internet gestemd kan worden.

Op zondag 29 november om 17.00 uur is de prijsuitreiking in het paviljoen van Museum Boijmans Van Beuningen. De winnaar van de Rotterdam designprijs 2009 wordt bekendgemaakt door Peter van Ingen, voorzitter van de internationale jury.
De winnaar ontvangt 15.000 euro.

11-11-2009 11:53

De nieuwe huisvesting van Unisoft Retail Solutions en HIPnet op bedrijvenpark Haven Zeven in Waalwijk mag in veel opzichten bijzonder heten. Trekt de karaktervolle architectuur van het Udense bureau Arceau niet de aandacht, dan wel het immense LED-board aan de gevel dat op dynamische wijze met de automobilist op de A59 communiceert. Binnen ontlokken de hoogwaardige afwerking en moderne inrichting een 'wow!' Minder zichtbaar, maar net zo 'wow' is het feit dat het pand zo in aanmerking komt voor groenlabel A. ATOP verzorgde de complete afbouw van dit kantoorgebouw.

Unisoft is één van de grootste point-of-sale leveranciers van Europa en biedt retailers sinds de oprichting in 1985 iwinkeloplossingen van planning, inkoop, logistiek, verkoop, EDI, uitgebreide managementinformatie tot financiële administratie. Bijna vijftienduizend winkels in Europa werken met een oplossing van Unisoft Retail Solutions. Zusterorganisatie Hipnet levert Hosted IP Oplossingen voor onder meer telefonie (Voice Over IP), veilig en voordelig pinnen, datacommunicatie, alarm, camerabewaking, narrowcasting en muziek.

HIPnet is één van de leveranciers van glasvezel op het bedrijventerrein 'Haven 7' te Waalwijk.
Unisoft/HIPnet telt zo'n zestig medewerkers, die tot voor kort hun werkplek hadden in een drietal kantoren in Waalwijk (naast een vestiging in het Belgische Mechelen). Vanwege de groei ontstond behoefte aan één centrale, representatieve locatie, waar alle afdelingen van de Nederlandse vestiging kunnen worden samengevoegd en waar voldoende ruimte is voor verdere expansie. Aannemingsbedrijf Van Gerwen Industriebouw uit Uden realiseerde in opdracht van de firma Zomerdijk uit Gilze een  nieuw kantoorpand, dat Unisoft en Hipnet inmiddels als huurders hebben betrokken.

"Het is een luxe pand", verzekert Anton van Gemert van GBA Bouwbegeleiding & Advies, die in opdracht van VGI de bouwbegeleiding op zich nam. "Een kantoor met een geweldige uitstraling, volgens een slim ontwerp. De vijf verdiepingen hebben bijvoorbeeld Infra+ vloeren, waarin alle installaties zijn weggewerkt. De klimaatbeheersing wordt geregeld door een geavanceerd warmte-koude systeem dat gebruikmaakt van aardwarmte en aardkoeling. Ook alle armaturen zijn milieuvriendelijk. Al die maatregelen hebben ertoe geleid dat de overheid voor dit kantoor een groensubsidie heeft toegekend. Als de eigenaar dat wil, komt het pand zo in aanmerking voor groenlabel A."

De complete afwerking van het nieuwe kantoorgebouw is uitbesteed aan ATOP, specialist in creatieve en duurzame oplossingen voor functionele ruimte-inrichting. Of het nu om een fabriek of een bankgebouw gaat, om een showroom of een kantoorpand; ATOP creëert een zakelijke omgeving die exact aansluit bij de positionering van de gebruiker. Van Gemert: "In dit geval werd ATOP op pad gestuurd met een ontwerp van Arceau, maar op belangrijke punten als kleurstellingen en materiaalgebruik kwam dat ontwerp in samenspraak tot stand. We kennen ATOP als een betrouwbare partner, die perfect werk levert, keurig volgens afspraak. Systeemwanden, plafonds, schuifwanden, tegel- en schilderwerk, kozijnen en deuren, meubelwerk voor de entree en de pantry's op de verdiepingen, vloerbedekking, trappenhal ... Alles in één hand. ATOP stuurt alle partijen aan, zorgt dat alle werkzaamheden naadloos op elkaar worden afgestemd, draagt de gehele verantwoordelijkheid. Zo'n totaaloplossing is voor ons natuurlijk wel zo makkelijk en efficiënt." 

10-11-2009 12:18

Het consortium Post Rotterdam (bestaande uit Delta Development Group en SNS Property Finance) en wethouder Karakus van de gemeente Rotterdam presenteerden op 2 november 2009 de plannen voor de herontwikkeling van het voormalig postkantoor aan de Coolsingel 42. Het nieuwe Post Rotterdam heeft naar verwachting in 2013 een belangrijke rol op het gebied van winkelen en verblijven als House of lifestyle brands en vormt daarmee een aanvulling op het huidige winkel en horeca-aanbod in Rotterdam.

Het college van B&W heeft de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het project goedgekeurd. Met deze goedkeuring ondersteunt de gemeente Rotterdam de plannen voor de nieuwe toekomst van het Rijksmonument. Het programma, een concentratie van luxe detailhandel in een monumentaal gebouw, aangevuld met een bijzonder design hotel, ondersteund door horeca, gehuisvest in het monumentale gebouw staat borg voor een prachtige plek in de Rotterdamse binnenstad. Wethouder Karakus: “Het hart van de stad maakt de komende jaren een complete verandering door, naar een plek waar wonen, werken en vrije tijd samen komen. De stad zet onder andere in op het stimuleren van ondernemerschap en een compleet aanbod van winkels, horeca en culturele voorzieningen. Met als einddoel: een binnenstad die past bij een wereldstad als Rotterdam.”

Ben van Berkel van UNStudio is de architect die verantwoordelijk is voor het ontwerp. “Voor mij staat in dit project het hergebruik van het gebouw voorop. Voor de architectuur is hergebruik het meest interessante en belangrijke thema van onze tijd. Hergebruik is duurzaam en economisch. Het ontwerp is erop gericht om de centrale positie van de locatie te versterken en verlevendigen. Post Rotterdam wordt een nieuwe ontmoetingsplek in de stad. Alle etages van het voormalige postkantoor worden na realisatie van het ontwerp publiek toegankelijk. De oorspronkelijke wachtruimte met de karakteristieke betonnen bogen fungeert als een ‘catwalk’ die aansluit op de rondom gevestigde hoogwaardige winkels, en het op de vierde en daar boven gelegen verdiepingen gelegen hotel en restaurants. De hoofdentree aan de Coolsingel wordt in oude glorie hersteld en de transparante verticale foyer aan de Meent zijde opent het gebouw naar de stad. Deze architectonische uitbreiding, voornamelijk bestaand uit glas en hoogwaardig metaal, voorziet niet alleen in een ruimte voor horeca en publieke functies, het is een etalage voor het gesloten gebouw. Op de eerste verdieping vormt deze ‘verticale foyer’ een elegante verbinding naar het met glas overdekte atrium,“ aldus Ben van Berkel. 

10-11-2009 12:08

Op donderdagmiddag 29 oktober 2009 was Cultuurhuis ’De Kamers’ in Amersfoort het toneel voor het symposium Flexibel en energiezuinig bouwen met hout, georganiseerd door Centrum Hout in samenwerking met Finnforest Holland. Het seminar was bedoeld om architecten en woningbouwverenigingen te informeren over mogelijkheden in energiezuinig en levensloopbestendig bouwen met hout.

Het seminar ging  van start met de uitleg van architect Maarten van der Breggen over het Maskerade-systeem, een flexibele, levensloopbestendige en duurzame bouwmethode. Hij gaf aan dat de vraag van de consument weer centraal moet komen te staan: kwaliteit, grondstof en duurzaamheid. De bouwervaringen met het Maskerade-systeem, met name de bouwsnelheid en de kosten, werden daarna onder de loep genomen door Gert-Jan van Ingen, directeur van bouwbedrijf De Vree en Sliepen. Hij motiveerde waarom men juist moet bouwen met hout. Uit ervaring blijken gewicht, snelle bouwtijd, milieuaspecten en ook kostenbesparingen de concurrentie met traditionele bouw zeer goed aan te kunnen. Vergelijkende studies bewijzen zelfs dat de kosten per BVO lager zijn, bij een beukmaat van 7,5 m1, dan bij traditionele bouw. Ook een milieubeoordeling op basis van GPR geeft hoge scores te zien.

André Jorissen, hoogleraar Houtconstructies, boeide de zaal door een technische onderbouwing over houten vloeren, waarbij hij op een deskundige wijze de technische aspecten zoals geluid, trilling en vervorming besprak. De nieuwe generatie houten vloersystemen doen niet onder voor traditionele vloeren, indien men weet waarop men moet letten. In de pauze hadden de gasten, die voor een groot gedeelte uit architecten bestonden, de gelegenheid om ’De Kamers’ te vrij te bezichtigen; hier werd dan ook enthousiast gebruik van gemaakt. Na de pauze hervatte architect Annegien van Dijk, Dok architecten, het programma met haar gepassioneerde verhaal over scholenbouw en hout. Zij ging in op haar schoolproject De Saenstroom en wist de zaal te boeien met de mogelijkheden van houtbouw in scholen. Uit ervaring van DOK architecten blijken houtconstructies uitermate geschikt voor ’stoere en sterke’ onderwijsgebouwen. Chiel Boonstra, directeur Trecodome, weidde uit over het wereldwijde CO2-probleem en gaf aan dat passief bouw, duurzaam bouwen, een enorm groot aandeel kan hebben in de oplossing van deze problematiek.

Als laatste spreker kwam Axel Möltgen, Faro architecten, aan het woord. Hij informeerde de gasten over de twee passief woningen van Pieter Weijnen op IJburg. Hij liet zien welke maatregelen genomen kunnen worden om een woning aan het keurmerk passief bouwen te kunnen laten voldoen.

07-11-2009 19:19

De Nederlandse designer Ferdinand Verbeek heeft voor Ferrolight een serie LED-lichtobjecten ontworpen. De Ultimo verspreidt een warm-wit (2800 Kelvin) en helder (60 Lumen per Watt) licht en heeft de optie om te dimmen.

De Ultimo is een minimalistisch vormgegeven lichtobject. Het product is gemaakt uit duurzame materialen en verkrijgbaar in een hangend en staand lichtobject. De staande Ultimo heeft een bijzondere techniek, de kop is ‘draaibaar` over een as van 45 graden en heeft een ingebouwde dimmer.

De keuze voor het gebruik van duurzaam materiaal en de LED-technologie is een milieubewuste en resulteert in een fraaie vormgeving. De lichtobjecten worden met uiterste zorgvuldigheid met de hand in eigen atelier gemaakt. Deze werkwijze geeft de mogelijkheid om lichtobjecten op maat te kunnen ontwerpen en realiseren.

Ferrolight is het bedrijf van Ferdinand en Marike Verbeek. Zij zijn het bedrijf 10 jaar geleden gestart. De collectie van Ferrolight bestaat uit dertien bijzondere lichtobjecten. Deze zijn bij een selectie van woonwinkels in Nederland en Zwitserland te koop. Ferdinand Verbeek ontwerpt en zorgt voor de realisatie van de objecten, Marike Verbeek verzorgt de vormgeving, pr en sales.

07-11-2009 18:56

Heeft u wel eens één van de zeven zonden begaan op het gebied van interieur? Grote kans van wel! En hoe zit het met de zeven deugden? En wat zijn deze zeven zonden en deugden? Kom ze, op uitnodiging van Toonkamer en BNI begaan en ondergaan op donderdag 19 november: de Vakdag voor architecten en interieurarchitecten in Toonkamer.

Toonkamer organiseert in samenwerking met de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten (BNI) een vakdag voor architecten en interieurarchitecten. Tijdens deze dag wordt er op verschillende manieren ingespeeld op de nieuwste onderwerpen die momenteel spelen in de interieurbranche.

Els Zijlstra gunt de genodigden een kijkje in de keuken van Materia en Catharina Idema wil inspireren met haar presentatie over huidige trends van kleuren en materiaal binnen interieur, mode en kunst. Tussen de lezingen door, kan men aanschuiven bij een Bourgondisch diner, verzorgd door cateraar ‘Kus de kok'.

Verder presenteren verschillende interieurmerken hun nieuwste producten en prototypes tijdens de beurs. De beurs biedt een prima kans om te netwerken met leveranciers, experts en collega-architecten en informatie uit te wisselen. Speciaal voor de interieurfanaat, is er een exclusieve rondleiding door De Pastoe Fabriek.

Aan het einde van de beurs kunnen de bezoekers in gesprek gaan met verschillende professionals uit het werkveld. Ter afsluiting van de dag vind er een borrel plaats, waar de begane zonden en deugden onderling besproken kunnen worden.De vakdag begint om 16.00 uur en eindigt om 22.30 uur. De toegang is gratis. 

05-11-2009 16:02

Christine van Gemert is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 oktober unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de BNI. Ze volgt Gerrit Schilder op die deze functie zes jaar vervulde.

Schilder heeft de drie termijnen van 2 jaar gebruikt om een stevige fundering te maken voor een nieuw bestuur. Onder zijn leiding kreeg de BNI-prijs een nieuw leven, is een nieuw kantoorpand betrokken en is veel werk gemaakt van de wet op de architectuurtitel en de promotie van het vak in het buitenland. Hij zette de lijnen uit waarmee de BNI een nieuwe fase in kan gaan.

Christine van Gemert was de afgelopen jaren al secretaris van de BNI en neemt per direct de voorzitterstaak officieel over van Schilder. Van Gemert is al betrokken geweest bij diverse BNI activiteiten waaronder DutchDFA, inamsterdam 2013 World Interior Event en als bestuurslid van de SBA.

Het nieuwe bestuur van de BNI in Amsterdam is als volgt samengesteld: Christine van Gemert (voorzitter), Bianca Venus (secretaris), Bart Melk (penningmeester), Paul Seuntjes (PR), Peter Klemann (PR), Marielle van Kuijk en Anita Haver (alg. bestuursleden).

05-11-2009 8:28

Daglicht en duurzaam gaan goed samen. Daglicht is immers de enige, echt duurzame lichtbron. Daarom is er de Daylight Award.Deze tweejaarlijkse competitie geldt voor projecten waarin een optimum heerst tussen daglichttoetreding, gebruik van kunstlicht en het overige gebouwontwerp. De prijs wordt uitgereikt in de categorieën utiliteitsbouw en woningbouw.

Toch kunnen er ook nadelen kleven aan daglicht. Ondeskundig toegepast, maakt daglicht gebouwen warm en er ontstaat er hinder door verblinding of problemen met privacy. Deskundig toegepast ontstaan gebouwen die gebruikers als prettig en stimulerend ervaren.

In Ahoy Rotterdam houdt VNU Exhibitions van 27 tot en met 29 januari 2010 de beurzen Gevel 2010, Licht & Architectuur en Green Build. Op 28 januari 2010 wordt de winnaar bekend gemaakt op de beurs Licht & Architectuur. Tot 3 december 2009 kunnen zowel integrale projecten als deeloplossingen, gerealiseerd tussen 1 januari 2008 en 30 september 2009, worden aangemeld.

ArchitectuurNL en Bouwwereld organiseren samen met Stichting Living Daylights en VNU Exhibitions de Daylight Award 2010. Architecten, opdrachtgevers, bouwfysici, projectontwikkelaars en adviesbureaus kunnen projecten aandragen voor de Award.

De eerste winnaar van de Daylight Award was in 2008 architectenbureau Cepezed in Delft. Hun winnende ontwerp was het al vaak gelauwerde kantoorgebouw Westraven van Rijkswaterstaat in Utrecht.

Dat daglichttoetreding 2 jaar geleden ook al volop in de belangstelling stond, bleek uit het aantal inzendingen voor de Daylight Award 2008. Niet minder dan 44 gebouwen kreeg de jury te beoordelen. Stuk voor stuk innovatieve gebouwen waarin daglichttoetreding een centrale rol speelde. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de inzendingen, stak Westraven volgens de jury met kop en schouders boven de vier andere genomineerde projecten uit.

Toch heeft de jury in 2008 wel degelijk stevig gediscussieerd over een aantal genomineerden. De keuze tussen een woonhuis met een goed doordacht daglichtplan en een state of the art kantorencomplex komt toch neer op appels met peren vergelijken. Daarom beloont de Daylight Award in 2010 twee categorieën: utiliteitsbouw en woningbouw.

Als voldoende inzendingen aan de gestelde eisen voldoen, zal de jury maximaal vijf genomineerden per categorie selecteren. De winnaars krijgen naast een glaskunstwerk van Han de Kluijver een geldbedrag van 1.250 euro.

04-11-2009 9:01

Atto Harsta oprichter van de Stichting Living Daylights geeft woensdag 4 november (vandaag) een inspiratielezing op de TU Delft. Zijn verhaal gaat over het belang van daglicht in het architectonisch ontwerp van gebouwen.

Directe aanleiding van deze lezing is de internationale ontwerpwedstrijd voor architectuurstudenten; de International Velux Award 2010, waarvan de inschrijving is geopend. Studenten en docenten zijn van harte welkom om deze lezing bij te wonen en bij te dragen aan de discussie over daglicht in de architectuur. De lezing vindt plaats in Berlagezaal 1 tussen 12:45 en 13:45 uur.

In Europa wordt ongeveer 40 procent van de totale energieconsumptie gebruikt voor gebouwen. De hoeveelheid energie die nodig is voor een gebouw wordt bepaald in het ontwerp. De zon is een krachtige natuurlijke energiebron en het potentieel van daglicht wordt vandaag de dag in gebouwen nog lang niet optimaal gebruikt. Daarom is het belangrijk dat bij het ontwerp optimaal gebruik wordt gemaakt van de positie van het gebouw en de daglichtopeningen ten opzichte van de zon- en windrichting. Met als thema ‘Light of tomorrow’ daagt de International Velux Award architectuurstudenten wereldwijd uit om daglicht te integreren in hun architectonische en duurzame ontwerp, die tevens rekening houdt met het binnenklimaat.

De IVA wordt georganiseerd in samenwerking met de International Union of Architects (UIA) en alle studentenprojecten zullen worden beoordeeld door een internationale vakjury. De Velux Award wordt uitgereikt aan student en docent tijdens een internationaal evenement ergens in Europa in oktober 2010. Het totale prijzengeld bedraagt 30.000 euro. Studenten kunnen zich tot 1 februari 2010 gratis inschrijven voor de IVA 2010, waarnaar de projecten uiterlijk 3 mei 2010 moeten worden ingediend.

04-11-2009 8:52

De netwerkbedrijven Alliander en Enexis hebben een nieuw dochterbedrijf
opgericht, genaamd Ziut. Ziut is een onderneming die zich richt op de markt van openbare verlichting, verkeersregelsystemen en lichtarchitectuur.

In Ziut worden de bestaande dochters Liandyn en IP Lighting ondergebracht. Ziut combineert de eigenschappen van de fusiepartners. Dat moet volgens de firma leiden tot een hoog niveau van dienstverlening en innovatieve productontwikkeling. Zo kan Ziut haar klanten naar iegen zeggen nog beter helpen hun doelstellingen voor duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit te halen.

Ziut start met ruim 500 medewerkers en een omzet van ca. 140 miljoen euro. Klanten van Ziut zijn overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook civiele aannemers en projectontwikkelaars. Ziut heeft klanten in heel Nederland. Het gezamenlijke nieuwe hoofdkantoor wordt gevestigd in Arnhem. Alliander en Enexis worden beiden eigenaar van de nieuwe onderneming.

Alliander beheert regionale energienetwerken en levert netwerkgerelateerde diensten op het gebied van complexe energie-infrastructuren en de openbare ruimte. Alliander telt ruim 6.000 medewerkers en bestaat uit ondernemingen Liander en Liandon.
Enexis is de onafhankelijke netbeheerder in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoost Polder), Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Zij verzorgt hier de aanleg, het onderhoud en het beheer van de transport- en distributieleidingen voor gas en elektriciteit. Het hoofdkantoor is gevestigd te Rosmalen. 

03-11-2009 9:39

Stichting LightRec, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van energiezuinige verlichting, laat een onderzoek uitvoeren naar het beleid van installatiebedrijven met betrekking tot het gescheiden inzamelen van spaarlampen, TL-buizen en armaturen.

Hoewel er door de vakbranche jaarlijks zo’n 1.000 ton lampen wordt ingezameld, lijkt eenzelfde hoeveelheid van deze e-waste stroom het inzamelsysteem nog niet te bereiken. Voor armaturen is het inzamelpercentage nog veel lager, in de orde van enkele procenten van wat er volgens LightRec aan armaturen wordt afgedankt. Het onderzoek moet onder meer handvatten opleveren om de installatiebranche beter te kunnen bedienen. Veel installatiebedrijven hebben op papier het beleid om bij remplace, renovaties of sloop van kantoorgebouwen afgedankte lampen en armaturen apart te houden zodat deze nadien kunnen worden ingezameld en gerecycled. In praktijk gebeurt dit echter lang niet altijd en verdwijnen veel oude lampen en zelfs complete lichtarmaturen tussen het (bouw)afval.

LightRec-directeur Jeroen Bartels: “We laten nu in kaart brengen hoe de praktijk is en of er een kloof zit tussen de werkvloer en het bedrijfsbeleid. Daarmee zoeken we naar verbeterpotentieel om een hogere inzameling daadwerkelijk te realiseren.” Het onderzoek wordt in overleg met Uneto/VNI uitgevoerd onder zowel grote, middelgrote als kleine bedrijven in een representatieve steekproef. De resultaten worden tegen het eind van het jaar verwacht. Volgens Bartels kunnen met name opdrachtgevers ook nu al een duit in het zakje doen door inzameling van lampen en armaturen te verplichten en op te nemen in contracten voor schoonmaak, verbouwing of remplace. “Daarnaast is het zaak de prestaties van installateurs goed te monitoren, zowel in termen van het hebben van een MVO-beleid als van het daadwerkelijk daarnaar handelen”, aldus Bartels. Volgens hem kunnen bedrijven nog een wereld winnen door het inkoopbeleid van energiezuinige verlichting te integreren in het MVO-beleid. “We moeten er naar toe om inkopers een afweging te laten maken op basis van de totale Cost of Ownership, dus niet alleen op de investeringskosten. Daarmee vallen de hogere aanschafkosten van energiezuinige verlichting in het niet bij de lagere gebruikskosten. Zo kunnen dan ook de maatschappelijke kosten voor inzameling en recycling gemakkelijk worden gedragen. En dat geldt niet alleen voor de eigenaren van gebouwen. Ook voor installateurs, facilitair managers en schoonmaakbedrijven valt er nog veel te winnen.”

LightRec is een gezamenlijk initiatief van inmiddels meer dan 300 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Tezamen geven zij invulling aan de doelstelling van LightRec: het collectief bevorderen van milieuverantwoorde inzameling en recycling van verlichtingsapparatuur. Dit doet zij door actief samenwerking te zoeken met fabrikanten, detaillisten, installateurs, consumenten en energieleveranciers om zo gezamenlijk de inzamelingsresultaten van deze lampen te verhogen.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >