Nieuws


30-01-2007 9:29


Aan bod komt het onderwerp: Belgische Toestanden: hoe verder met de ruimtelijke inrichting van Nederland? Van oudsher kent de Nederlandse overheid een sterke rol als het gaat om de inrichting van de ruimte.

Vanuit Den Haag kwam menige richtlijn over de gewenste omgang met de schaarse vierkante kilometers. Ter verdediging van dat Nederlandse beleid werd nog al eens verwezen naar het gevaar van 'Belgische Toestanden', wat staat voor ongestuurde bouwdrift, verrommeling van het landschap en andere onwenselijke ruimtelijke fenomenen. Vermeende boosdoener: de geringe rol van de overheid bij onze zuiderburen. Maar de afgelopen jaren werd vanuit België met de nodige verbazing naar Nederland gekeken. Terwijl daar de overtuiging groeide dat planning de sleutel kan zijn tot het gewenste 'schone' land, leek het cliché van de 'Belgische toestanden' in Nederland juist tot ideaal te worden; minder Haagse regels, 'individueel opdrachtgeverschap' en het 'wilde wonen' werden de nieuwe toverwoorden. Voor overheidsregie en maakbaarheidsdenken leek nog weinig plek.

In ‘Belgische Toestanden: hoe verder met de ruimtelijke inrichting van Nederland?’ doen spraakmakende denkers verslag van de staat van de Ruimtelijke Ordening in Nederland en openen zij nieuwe perspectieven naar de toekomst. Joost Schrijnen geeft zijn visie op de toekomst van de ruimtelijke inrichting van Nederland. Schrijnen werkt momenteel aan de Structuurvisie Almere 2010 - 2030. Als hoogleraar in Delft houdt hij zich bezig met de transformatie van de Randstad tot een samenhangende metropool en bestudeert hij de achterliggende ruimtelijke strategieën van grote metropolen als Londen en Parijs. De gespreksleiding is in handen van Rob Verhofstad. Beelden komen van Martijn Grootendorst. De aanvang van de lezing vanavond, is 20:00 uur. Gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de kassa van LUX (reserveren 0900-5894636).
Ruimte! is een project van LUX, mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur.
Zie voor meer informatie www.ruimteinlux.nl .
29-01-2007 16:38


Met het spectaculair uitlichten van het NAi is op vrijdag 26 januari de tentoonstelling ‘Architectuur van de nacht – Schitterende gebouwen’ van start gegaan. Duizenden lichtjes aan een zwart firmament vormen het decor van deze expositie, die tot en met zondag 6 mei te zien is in het NAi. Het is de eerste grote tentoonstelling in het kader van het architectuurjaar ‘Rotterdam 2007, City of Architecture’.

De lichtjes omlijsten de verlichte maquettes, kunstwerken, foto's, tekeningen en teksten die de geschiedenis vertellen van de invloed van kunstlicht op onze nachtelijke beleving van architectuur. We zijn gewend architectuur te bekijken bij daglicht. Maar de afgelopen 100 jaar zijn architecten steeds meer rekening gaan houden met de nachtelijke uitstraling van een gebouw. Tegenwoordig maken veel architecten zelfs een apart ontwerp voor de gevel in de nacht.

De ontwikkeling in de lichttechniek maakt steeds weer nieuwe betoverende gevels mogelijk. De wereldtentoonstellingen, waar de nieuwste technische snufjes aan een groot publiek werden getoond, hebben hierin altijd een belangrijke rol gespeeld. Aan het begin van de twintigste eeuw maakten lichtontwerpers met de gloednieuwe gloeilamp dramatische choreografieën voor monumentale gebouwen. Zo maakte André Granet met zijn kennis van decorverlichting voor theaters verschillende lichtchoreografieën voor de Eiffeltoren ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1937. In de jaren twintig en dertig zorgden nieuwe constructies van glas, staal en beton ervoor dat de ruimtes in gebouwen overdag veel daglicht binnenlieten, maar 's nachts een prachtige uitstraling hadden naar buiten door de grote verlichte ramen. Ludwig Mies van der Rohe was één van de eersten die dit principe toepaste. Voor de wereldtentoonstelling van 1929 in Barcelona ontwierp hij het Duitse paviljoen met een dak van gekleurde facetten van glas. Dat werd niet van buitenaf belicht, maar straalde elektrisch licht van binnen naar buiten uit.

Nederlandse voorbeelden zijn de Van Nelle-fabriek (1931) in Rotterdam en De Volharding (1929) in Den Haag, waarvan ook maquettes te zien zijn. Pas in de jaren zeventig kwam er een grote wending in de gevelverlichting. De uitvinding van de LED (light emitting diode) maakte het mogelijk dat de huid van een gebouw zelf de lichtbron werd. Architecten brachten honderden, soms zelfs duizenden LED’s aan op gevels waarmee ze in staat waren computergestuurde animaties te maken. Het bureau van Rem Koolhaas ontwierp bijvoorbeeld in 1983 een museum voor hedendaagse kunst in Karlsruhe, waarbij het mogelijk was om films uit het archief te tonen via LED’s op de gevel. Het ontwerp werd nooit uitgevoerd, maar de multimediale gevel was geboren.

Door de ontwikkelingen van de techniek blijven architecten ons verrassen met betoverend verlichte gevels. De verleiding van licht is groot. Toch moet er wel een balans zijn tussen de verlichting van de gevel en de architectuur van het gebouw, vindt Saskia van Stein, curator van de tentoonstelling. “De verlichte gevel is een façade die recht moet doen aan de betekenis van de architectuur. Het gebouw is een vrouw en de verlichting is haar make-up.” Volgens dat principe is ook de tentoonstellingsruimte vormgegeven. De gitzwarte wanden waarop duizenden lichtjes fonkelen vormen voor de bezoeker het decor voor een nachtelijke wandeling langs tientallen voorbeelden van verleidelijk en vaak ook machtig verlichte gevels. De symboliek van de make-up staat centraal, maar uiteraard is er ook een rol weggelegd voor de functionaliteit van licht. Licht geeft de flaneur een gevoel van veiligheid en helpt hem zich te oriënteren. Op weg naar de uitgang vangt de bezoeker nog een glimp op van de verhouding tussen architectuur en 'architectuur van de nacht'.

Vanaf donderdag 15 februari zal Archiguides in samenwerking met het NAi elke eerste en derde donderdag van de maand (tot en met donderdag 3 mei) nachtelijke fietstochten langs verlichte gebouwen van Rotterdam organiseren en een rondleiding verzorgen door de tentoonstelling Architectuur van de nacht.
28-01-2007 15:20

Vorige week berichtten wij reeds over de oplevering van het door Erick van Egeraat ontworpen Metzo College in Doetinchem. Er blijkt echter nog meer te melden over dit gebouw: naar nu bekend is geworden wordt het Metzo College gelauwerd met de Scholenbouwprijs 2006 gewonnen in de categorie ‘voortgezet onderwijs’.

metzo_bewerkt

Volgens de jury heeft de samenwerking tussen school en architect geleid tot een gebouw dat ‘op werkelijk zeer veel niveaus uniek is’. “Onderwijsproces en het onderwijsgebouw zijn als een samenhangend geheel vormgegeven”, zo constateert de jury. “Het schoolgebouw voegt daar in de vormgeving een eigen waarde aan toe. Het gebouw is een ijkpunt van en perspectief voor toekomstige onderwijs- en maatschappelijke ontwikkelingen.”
27-01-2007 14:52


Groningen wordt steeds meer een architectuurstad. Eerder deze week presenteerde een zevental wereldvermaarde architectenbureaus hun ontwerp voor het ‘Groninger Forum’, een nieuwe ‘culturele trekker’ die moet verrijzen aan de oostzijde van de Grote Markt in Groningen. Het ene ontwerp is nog spectaculairder dan het andere. De architecten gaan met de billen bloot: de komende tijd mogen de stadsbewoners zich uitspreken over de zeven ingediende ontwerpen.

Het zijn niet de minste architecten die hun ontwerpen voorleggen aan de Groninger bevolking. De ‘Stadjers’ mogen zich uitspreken over de ontwerpen van Zaha Hadid Architects, EEA Erick van Egeraat associated architects, Neutelings-Riedijk, UN Studio, Wiel Arets Architects, NL Architects en Foreign Office Architects.

un_bewerkt
Het ontwerp van UN Studio

‘Stadjers’ (en andere belangstellenden!) hebben tot en met 1 februari de tijd om hun voorkeur kenbaar te maken. Dat gebeurt via internet. Tegelijkertijd komt een speciaal voor het project aangestelde commissie van deskundigen tot haar oordeel. Beide voorkeuren worden door burgemeester en wethouders verwerkt tot een voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit uiteindelijk welke architect het definitieve ontwerp gaat maken.

eea_bewerkt
Het ontwerp van Erick van Egeraat


“De Grote Markt in Groningen krijgt een enorme oppepper”, aldus een woordvoerder van de gemeente Groningen over het initiatief. “De oostzijde van Gronings centrale plein en het gebied daarachter gaan totaal op de schop. Er komt een nieuwe gevelwand, waarbij de oude rooilijn wordt hersteld om de Grote Markt haar vooroorlogse proporties terug te geven.” Deze ingreep moet het plein intiemer en gezelliger maken. Voorts maakt de ingreep ruimte voor het Groninger Forum. “Dit wordt een gebouw voor geschiedenis, informatie, film, debat en nog veel meer”, aldus de woordvoerder.

waa_bewerkt
Het ontwerp van Wiel Arets

Het is niet de eerste keer dat inwoners van Groningen gevraagd worden naar hun mening over stadsvernieuwing. Ook de midden jaren negentig gerealiseerde reconstructie van de zuidzijde van de Grote Markt geschiedde mede op basis van een enquete onder de Groninger bevolking. Destijds werd gekozen voor een traditioneel ogende oplossing. Dat zal nu niet gaan: geen enkele van de ingediende ontwerpen kan als ‘traditioneel’ worden aangemerkt. “In het programma van eisen, dat door de raad is vastgesteld en aan de architecten is voorgelegd, was een belangrijke eis, dat het ontwerp spraakmakend en spectaculair moest zijn”, vertelt de woordvoerder. “Klassiek georiënteerde architecten hebben daarom niet meegedaan.”

26-01-2007 13:59

Wat is de toekomst van onze steden en welke rol kunnen architecten en stedenbouwkundigen daarin spelen? Deze vraag staat centraal tijdens de derde Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Het evenement gaat op 24 mei 2007 van start en heeft de titel ‘POWER – Producing the Contemporary City gekregen’.

In de Kunsthal Rotterdam gunnen twee grote tentoonstellingen, ‘Visionary Power’ en ‘de Nieuwe Nederlandse Stad’ de bezoekers een blik op de toekomst. Curator van de biënnale is dit keer het in Rotterdam gevestigde Berlage Instituut, het internationaal gerenommeerde postdoctorale onderwijsinstituut voor architecten en stedenbouwkundigen.

De IABR is een tweejaarlijks evenement dat kennis en ervaring in de ontwerpende disciplines (architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) van over de hele wereld in Rotterdam samenbrengt en presenteert aan een groot publiek. Het verbindt architecten, stedenbouwers, theoretici, studenten, ontwikkelaars, beleidsmakers en politici uit binnen- en buitenland.

De IABR onderscheidt zich van andere biënnales omdat de Rotterdamse biënnale niet alleen tentoonstelt, maar ook onderzoekt en daarbij vooral samenwerkt met een jonge generatie architecten.
24-01-2007 13:12


Na twee succesvolle Belgische projecten en een eerste internationaal project in Nederland van het ‘Huis & Kantoor van de Toekomst’, opent Living Tomorrow op 1 maart 2007 een nieuw innovatieproject in Brussel (Vilvoorde) voor het brede publiek.

Dit project werpt een blik op de Wereld van Morgen, op het ‘Huis, Kantoor en Creative Industries van de Toekomst’. Maar liefst 1 miljoen bezoekers worden verwacht over de 5-jarige expoperiode (2007-2012). In 2005 startte Living Tomorrow met dit nieuwe project. Daarbij selecteerde zij de meest toonaangevende bedrijven in hun vakgebied. Samen met de bedrijven – de ‘participanten’ – onderzoekt Living Tomorrow in het Research Lab hoe het dagelijkse leven zal wijzigen door technologische en service-innovaties. Living Tomorrow richt hierbij een twintigtal werkgroepen op, de zogenaamde ‘Special Projects’ die binnen bepaalde disciplines zoals bouw, ICT, interieurinrichting, milieu, consumentengoederen en kantoorautomatisatie werken rond innovatie. In elke werkgroep zetelen een tiental bedrijven.

“Living Tomorrow slaagt erin, middels een jarenlange expertise en een ruime poel aan human capital, de werkgroepen te begeleiden in het innovatieproces” , verklaart Frank Beliën, mede-oprichter van Living Tomorrow. “Hier is veel studie, visie en kennis mee gemoeid.”

Living Tomorrow demonstreert tal van mensgerichte innovaties in het Huis en Kantoor van de Toekomst. Daarnaast belicht Living Tomorrow nu ook de wereld buitenshuis in de Creative Industries. Zo gidst Living Tomorrow de bezoeker vandaag door de Winkel en de Bank van de Toekomst, werpt deze een blik op de Wagen van de Toekomst, bekijkt men de Luchtvaart van de Toekomst en wordt de Gezondheid en Energie van de Toekomst gedemonstreerd.

Marktonderzoek en synergieën tussen de participanten zorgen voor een permanente en mensgerichte innovatiestroom Het project heeft een expoperiode van 2007-2012 en wordt tijdens deze vijf jaar voortdurend vernieuwd.

“Living Tomorrow wil haar bezoekers informeren over de komende trends en evoluties en hen laten ervaren welke rol deze in hun leven kunnen innemen.” zegt Peter Bongers, eveneens mede-oprichter van Living Tomorrow. “Daarnaast wil het project en zijn participanten een levendige discussie op gang brengen met consumenten en bedrijven om te leren wat zij belangrijk vinden in hun toekomstige leven. Op die manier wil Living Tomorrow niet enkel laten zien wat er mogelijk is met de techniek en diensten van vandaag en morgen, maar worden bezoekers uitgenodigd tot een gedachtewisseling hierover.”

Dankzij marktonderzoek worden nieuwe technologieën en services permanent geëvalueerd, aangepast en vervolgens opnieuw in het complex gedemonstreerd. Living Tomorrow fungeert als een dynamisch marktonderzoeksplatform waarbij test cases worden tentoongesteld en afgetoetst in een real life setting. Zo garandeert Living Tomorrow een continue en mensgerichte innovatie.

“Het Living Tomorrow gebouw en de innovaties die gedemonstreerd worden, vormen echter slechts een onderdeel van de activiteiten van Living Tomorrow” verklaart Joachim De Vos, Innovation Director bij Living Tomorrow. “We proberen binnen de vier muren van Living Tomorrow een uitdrukking te geven aan alle ontwikkelingen die op dit ogenblik plaatsvinden in onze maatschappij.”
Echter naast het demonstreren van bepaalde technologieën en services, zal Living Tomorrow ook innovatie in de maatschappij stimuleren. Living Tomorrow bekijkt immers hoe het intern innovatieproces bij bedrijven kan geïmplenteerd en gestimuleerd worden.

Living Tomorrow kan vanaf 1 maart 2007 worden bezocht door het grote publiek. Een bezoek aan het ‘Huis, Kantoor en de Creative Industries van de Toekomst’ duurt circa anderhalf uur. Het complex kan bezocht worden door groepen/verenigingen tijdens de week (enkel na reservatie). Tijdens het weekend kan de particulier het project bezoeken van 10 tot 17uur. De toegangsprijs bedraagt  10 euro per persoon.

Living Tomorrow is een ontmoetingsplaats voor innovatieve ondernemingen om bezoekers kennis te laten maken met producten en diensten die de kwaliteit van het wonen, leven en werken in de nabije toekomst kunnen verbeteren. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen worden geobserveerd en vertaald naar realistische en herkenbare toepassingen in het complex. 80 Procent van de getoonde oplossingen zijn marktrijp, 20 procent zijn visies over de toekomst. Living Tomorrow selecteert toonaangevende bedrijven in hun vakgebied die zullen participeren in het project. Samen integreren zij hun producten, diensten en technologieën op een toekomstgerichte manier.

23-01-2007 10:14
Onlangs ging Peter Steng een nieuwe samenwerking aan met het designburo e27 uit Berlijn (genoemd volgens de gloeilampnorm e27). Het eerste resultaat zijn de lampen re-light en re-flect.

Bij re-light is er een enigszins schuin gesitueerde lampenkap die aan een gekleurde stoffen kabel hangt. De kap heeft een heldere, klassieke vorm en bestaat uit twee in elkaar overlopende kappen. De buitenkap heeft een klassieke cilindervorm, en de binnenkap heeft een kegelvorm. Een kap die er tot nu toe niet was. De hoogwaardige stof wordt dubbel toegepast. De buitenkap is uitgevoerd in wit en de binnenkap bijvoorbeeld in rood. Zo ontstaat een spannend kleurspel en tegelijk biedt de binnenkap een blindvrije inkijk. Het licht straalt in de gewenste richting en duikt in de kap naar binnen in een rood licht. Er is een plafond-, wand en staande versie van re-light.

steng-23-januari

Re-flect, de spot, is het technische broertje van re-light. Hier is een spot aan een verchroomd kiep-draai-mechanisme bevestigd. Re-flect is flexibel, draait zich en straalt in iedere gewenste richting. Ook hier is de gekleurde stoffenkabel, door een chroom element geleid, voor flexibiliteit en traploze hoogteverstelling.
Nadere informatie: www.steng.nl .
22-01-2007 12:31


De Duitse aanbieder van lichtoplossingen Zumtobel is binnenkort te gast bij Samas in Houten. Op 30 en 31 januari en 1 februari wordt daar de ‘Highlights-happening’gehouden, waar Zumtobel productinnovaties en toekomstgerichte lichtoplossingen toont. Centraal staat daarbij het lichtconcept ‘Humanergy Balance’, dat de verhouding tussen kwalitatief hoogstaand en energie-efficiënt licht in harmonie brengt. Het programma begint elke avond om 18.30 uur.
22-01-2007 12:24


De Duitse aanbieder van lichtoplossingen Zumtobel is binnenkort te gast bij Samas in Houten. Op 30 en 31 januari en 1 februari wordt daar de ‘Highlights-happening’gehouden, waar Zumtobel productinnovaties en toekomstgerichte lichtoplossingen toont. Centraal staat daarbij het lichtconcept ‘Humanergy Balance’, dat de verhouding tussen kwalitatief hoogstaand en energie-efficiënt licht in harmonie brengt. Het programma begint elke avond om 18.30 uur.
22-01-2007 12:21


Marcel Wanders mag dan momenteel hét uithangbord van Dutch Design zijn, de opdracht voor het ontwerp van het Nederlands paviljoen op de Expo 2010 in Shanghai gaat naar een ander; Rijksbouwmeester Mels Crouwel heeft als voorzitter van de beoordelingscommissie John Körmeling voorgedragen als ontwerper van het Nederlands paviljoen. Zijn concept happy street is een sterk ruimtelijk ideaalbeeld, dat op een eenvoudige doch vernieuwende wijze de kwaliteit van leven van de mens in de stad onder de aandacht brengt en een perspectief voor de toekomst biedt.

In totaal gaven zes architecten een visie op het concept en de boodschap van de Nederlandse presentatie op de Expo. Naast John Körmeling en Marcel Wanders waren UN Studio, West 8 urban design & landscape architecture, NL Architects en NeutelingsRiedijk uitgenodigd, in het kader van de gunningsfase van de Europese aanbesteding. Doorslaggevend voor de voordracht van John Körmeling zijn de heldere ruimtelijke structuur van zijn concept en de low tech benadering. De beoordelingscommissie verwacht dat happy street een grote beeldwaarde oplevert; het zal de aandacht trekken van publiek en media.

Het concept van John Körmeling, happy street, bestaat uit een route in een met een achtbaan te vergelijken bouwwerk, waarlangs huizen liggen. Het is op verschillende manieren, onderdelen en aspecten nog te bewerken en te kneden. Bezoekers kunnen er langs trekken en op verschillende manieren over de 450 meter lange straat en langs of door de huizen lopen. De boodschap in deze vorm getuigt van moderniteit, creativiteit en vernieuwing. Chinezen kennen Nederland als een land met veel water, tulpen, voetbal, (civiele) techniek en design. De verwachting is, door kenners van China bevestigd, dat happy street zal worden gelezen als een blijk van originaliteit en een nieuwe visie op de samenleving in de toekomst; het presenteert een voorbeeld van een sociale structuur met een inspirerend straatleven. Het concept toont de boodschap niet direct; het zal leiden tot vele interpretaties, die tot reflectie en vernieuwing uitnodigen. Op deze wijze kan de culturele invalshoek tot economische en ecologische ontwikkeling leiden.

Van 1 mei tot en met 31 oktober 2010 zal de Wereldtentoonstelling Expo 2010 Shanghai, China worden gehouden, met als officieel thema: ‘Better City, Better Life’. Het thema richt zich op een nieuwe manier van denken, nieuwe technologieën en nieuwe praktijken om een gezond en duurzaam stedelijk leven te realiseren. China wil graag tweehonderd participanten en 70 miljoen bezoekers aantrekken. Het kabinet heeft de uitvoering van de deelname in handen gelegd van de staatssecretaris van Economische Zaken. De Holland 8 en het Nederlandse bedrijfsleven zullen bij het project worden betrokken. Als uitvoerder van het project is de EVD aangewezen, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.
22-01-2007 12:18


Organisaties met een project dat energiebesparend is in de gebouwde omgeving, kunnen nog tot 15 februari inschrijven voor de NET-Trofee 2007. Deze Nationale Energie Toekomst Trofee is de landelijke prijs voor energiebewust wonen en werken. Met de NET-Trofee stimuleert het ministerie van VROM de markt om energiebewuste initiatieven te blijven nemen in de bouw. De prijs richt zich op energiebesparingsprojecten op het gebied van renovatie, nieuwbouw en stedelijke vernieuwing. De organisatie rond de prijs ligt bij SenterNovem. Naast de trofee krijgt de winnaar 25.000 euro. Te besteden aan een project of initiatief op het gebied van energiebewust wonen en werken.
19-01-2007 12:23

Marcel Wanders doet regelmatig van zich spreken. De topontwerper kwam onlangs weer met een nieuw opmerkelijk plan op de proppen: Wanders wil in de Westerstraat in de Amsterdamse Jordaan een cultureel centrum opzetten waar succesvolle culturele ondernemers de handen ineenslaan.

Wanders benadrukt dat zowel jonge talenten als gevestigde bedrijven een ruimte kunnen huren in zijn Jordanese onderkomen. Belangstellenden dienen zich hiervoor overigens wel te onderwerpen aan een selectieprocedure. Wanders heeft geen behoefte aan ‘meelifters’ die weinig culturele input opleveren.
19-01-2007 12:04

 

Erick van Egeraat associated architects (EEA) heeft een nieuw schoolgebouw voor het Metzo College in Doetinchem opgeleverd. Het compacte ontwerp van het gebouw biedt maximale flexibiliteit en maakt efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Erick van Egeraat's ontwerp steunt de innovatieve benadering van het VMBO onderwijs van de school.

Kenmerkend voor het gebouw zijn de piramideachtige vorm en de hangende daktuin in de vide van het gebouw. “De daktuin is een plek is voor rust en bezinning”, vertelt een woordvoerder van EEA. “De aula daarentegen is een arena voor bruisende interactie waar iedereen kan kijken en bekeken kan worden. De aula en de hangende daktuin vormen samen het sociale hart van het gebouw.” In de ‘buik’ van de school bevindt zich een sportzaal die ook voor publieke sportactiviteiten gebruikt kan worden. “Hiermee inspireert het gebouw het leren én stimuleert sociale uitwisseling.”

eea

De barrière-loze indeling met weinig muren weerspiegelt de schoolfilosofie van openheid en transparantie. Bijna alle ruimtes zijn multifunctioneel en kunnen afhankelijk van de variërende behoeftes op elk moment opnieuw gedefinieerd worden. “Hoewel elke afdeling zijn eigen herkenbare domein heeft, zijn de afdelingen niet van elkaar afgeschermd. Individualiteit en gemeenschappelijkheid, eenheid en verscheidenheid bestaan onder één dak naast elkaar.”

eea2

Het ontwerp van het gebouw laat de school in contact met haar omgeving treden, zo stelt de woordvoerder van EEA. “De compacte vorm en de aardse façade maken van het gebouw een subtiel ‘landmark’ dat naadloos in de groene omgeving past. Het open karakter en de veelzijdige gebruiksmogelijkheden maken van de school een bij uitstek publiek gebouw.”

eea3

19-01-2007 9:47

In opdracht van de EVD organiseert de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) ‘Dutch Match’, een matchmaking-event tussen Zuid-Afrikaanse en Nederlandse ontwerpbureaus.

Het evenement vindt plaats tussen 18 en 24 februari 2007 in Kaapstad, voorafgaand aan en tijdens het congres 'Design Indaba'. Zijn commerciële partnerships mogelijk tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse ontwerpers of ontwerpbureaus? De door de BNO opgezette matchmaking ‘Dutch Match’ zal het gaan aantonen.

De handelsmissie heeft als doel om mogelijke samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse ontwerpbureaus te ontwikkelen. Ook wordt een aanzet gegeven voor een uitwisselingsproject tussen jong talent uit beide landen.

De missie is mede tot stand gekomen naar aanleiding van de marktverkenning 'Holland - South Africa Line in Design', die in 2006 is uitgevoerd door ex-BNOvoorzitter Peter Kersten.

BNO organiseert het project samen met de Sanec (Nederlands Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel). De Premsela Stichting, de Nederlandse ambassade in Pretoria en het Consulaat Generaal te Kaapstad ondersteunen het project van harte.

Waarom Dutch Match? Het gaat goed met de Zuid-Afrikaanse economie. Ook op het gebied van design is het ontwerpniveau en de organisatiekwaliteit goed ontwikkeld. Zuid-Afrika biedt voor Nederlandse bedrijven veel voordelen. De Zuid-Afrikaanse uurtarieven liggen bijvoorbeeld op tweederde tot de helft van de Nederlandse tarieven. Daarnaast heeft Zuid-Afrika een goede ICT-infrastructuur en wordt er geen hinder ondervonden van enig tijdsverschil. Dutch Match geeft Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om veel te kunnen leren van de Zuid-Afrikaanse ervaring met culturele diversiteit. Een belangrijk element is echter dat de deelnemers aan de missie hun grenzen verleggen, een andere ontwerpcultuur leren kennen en inspiratie opdoen.

Inmiddels hebben de volgende bureaus zich vanuit Nederland ingeschreven: CMK, Principion, Opera Ontwerpers, VBAT, Joost Alferink, De Designpolitie, Van Gog ontwerpers, Proforma, Ideas/bureau voor de Vorm, Koeweiden Postma, Dedato, Brandnew Design en Wit Design.
In Zuid-Afrika hebben zo’n twintig bureaus zich geïnteresseerd getoond. Vanaf februari zullen alle deelnemers zich presenteren op de door de Designpolitie ontworpen website www.dutchmatch.co.za
18-01-2007 9:34


Ze zijn er vroeg bij, de mensen van Di Palma Associati: in een persbericht maken ze een preview bekend van een ontwerp dat zijn primeur beleefd tijdens de beurs in Milaan (april aanstaande). Een aansprekend ontwerp, dat zeker: het gaat om 'IlbagnoAlessi dot' van de hand van Wiel Arets. Deze complete lijn sanitairproducten wordt geproduceerd en gedistribueerd door Laufen en door Oras.

02
03
13
15
21
30
image_6563
image_6605

18-01-2007 8:58


rca-logo-def

Gisterenmiddag (woensdag 17 januari) presenteerde 'Rotterdam 2007 City of Architecture' het uitgebreide jaarprogramma: talrijke tentoonstellingen en speciale evenementen rondom bijzondere gebouwen en plekken in de stad die er zoveel aan gelegen is dé architectuurstad van Nederland te zijn. Eén van die evenementen is 'Sites & Stories', waarin veertig gebouwen centraal staan, die 100 jaar moderne architectuur vertegenwoordigen. Verder verwelkomt Rotterdam 2007 Deloitte als hoofdsponsor.

Burgemeester Ivo Opstelten toont zich verheugd over 2007: “Dit wordt een prachtig jaar. Want 2007 staat in het teken van de architectuur. Al sinds het begin van de 20e eeuw is Rotterdam internationaal vermaard om zijn vooruitstrevende architectuur. Innovatieve bouwwerken bepalen het gezicht van de stad. Er zijn weinig andere steden met zoveel architectuur en zoveel architectuurgeschiedenis per vierkante kilometer."

Rotterdam 2007 City of Architecture verwelkomt accountants-adviesorganisatie Deloitte als hoofdsponsor. Deze samenwerking behelst meer dan alleen een financiële impuls. Deloitte neemt actief deel aan het architectuurjaar. Het nieuwe Rotterdamse hoofdkantoor van Deloitte, de Maastoren op de Kop van Zuid, zal daarbij een prominente rol gaan spelen. Eind 2006 is met de bouw gestart van wat met 165 meter het hoogste gebouw van Nederland gaat worden.

Marjet van Zuijlen, partner van Deloitte: “Als hoofdsponsor willen we benadrukken dat ons bedrijf met beide benen in de samenleving staat. Onder meer eigentijdse cultuur en innovatie zijn daarbij belangrijke aandachtspunten voor Deloitte. Architectuur is niet alleen economisch van groot belang, het heeft ook een duidelijke sociale en innovatieve functie. In mooie gebouwen wonen en werken maakt dat mensen zich prettiger voelen. Deloitte verbindt zich graag aan dit kleurrijke, veelzijdige en eigentijds culturele Rotterdam 2007-programma.”

In Rotterdam is ruim 100 jaar moderne architectuur te zien op een paar vierkante kilometer. Veertig gebouwen in het centrum, die deze honderd jaar vertegenwoordigen, spelen de hoofdrol in het Sites & Stories-programma dat bestaat uit een audiotour, aankleding van en een programmering in deze gebouwen. Studio VollaersZwart maakte een ontwerp voor de aankleding van de gebouwen, onder de naam 'Cliffhangers'. Kenmerkende details van de gebouwen worden door middel van paarse kleurvlakken uitvergroot. De hele maand januari is de Erasmusbrug bijvoorbeeld paars verlicht.

Voor het programmaonderdeel 'City Experiences' worden architecten, kunstenaars en theatermakers gevraagd een ingreep te plegen in de stedelijke ruimte. In 2007 vindt ook de derde editie van de 'International Architecture Biënnale Rotterdam' plaats en presenteert Wimby! (Welcome into My Backyard) zijn plannen voor Hoogvliet. Verder bouwt Follydock fantasiebouwwerken op Heijplaat, organiseert het NAi drie tentoonstellingen, waaronder de eerste overzichtstentoonstelling van Le Corbusier, en laat AIR foundation de stad keuren door internationale keurmeesters in Reviewing Rotterdam.

 

De lijst met veertig gebouwen van Sites & Stories vindt u hieronder. Het actuele programmaoverzicht van Rotterdam 2007 City of Architecture is te zien op www.rotterdam2007.nl.

In 2007 staat Rotterdam in het teken van architectuur. Rotterdam 2007 City of Architecture is een grootschalige manifestatie, die de bijzondere architectuur van de stad in de schijnwerpers zet. Rotterdam vormt een jaar lang een architectuurpodium met tentoonstellingen, evenementen en excursies. Sites & Stories

De veertig gebouwen (in chronologische volgorde)

1 Het Westelijk Handelsterrein T.L. Kanters; renovatie H. Klunder, J. van der Weerd 1894 / 2001
2 Het Witte Huis W. Molenbroek 1897-1898
3 Stadhuis H. Evers 1912-1920
4 Café De Unie J.J.P. Oud 1924-1925 / 1986
5 De Hef P. Joosting 1924-1927
6 Atlantichuis P.G. Buskens 1928-1930
7 Hogeschool Rotterdam & Omstreken (Voormalig Kantoorgebouw Unilever) H.F. Mertens 1927-1931
8 Huis Sonneveld Brinkman & Van der Vlugt 1929-1933
9 Parklaanflat W. van Tijen 1933
10 Museum Boijmans Van Beuningen A. van der Steur / Bodon, Henket, Daem & Robbrecht 1928-1935.
11 Koopmansbeurs / World Trade Centre J.F. Staal 1925-1940. Uitbreiding Groosman Partners 1982-1987
12 Maastunnel J.P. van Bruggen, A. van der Steur 1937-1941 bJ.W.C. Boks 1946-1949
13 Voormalig Bouwcentrum J.W.C. Boks 1946-1949
14 Aankomsthal Holland Amerika Lijn Brinkman, Van den Broek & Bakema 1946-1949
15 Grand-café Dudok W.M. Dudok 1942-1952
16 Groothandelsgebouw H.A. Maaskant, W. van Tijen 1947-1953
17 Winkelcentrum De Lijnbaan / Lijnbaanflats Van den Broek & Bakema/Maaskant, Krijgsman, Bakker 1951-1953/1954-1956
18 Warenhuis De Bijenkorf M. Breuer, A. Elzas 1955-1957
19 Euromast H.A. Maaskant; Gemeentewerken 1958-1960 (uitbreiding 1970).
20 Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam OD 205 i.s.m. J. Prouvé 1965-1968
21 Woningbouw Gouvernestraat B.Hoek (Studio 8) 1976-1980
22 Peperklip C.J.M. Weeber 1979-1982`
23 Blaakse Bos / Kubuswoningen P. Blom 1978-1984
24 Woningbouw Hillekop Mecanoo Architecten 1985-1989
25 Willemswerf W.G. Quist 1983-1989
26 De Delftse Poort A. Bonnema 1986-1990
27 Restaurant Blits Mecanoo Architecten 1989-1990
28 Snackbar Bram Ladage K.W. Christiaanse / Ch. van der Stelt 1990
29 Kunsthal F. Hoshino, R.L. Koolhaas (OMA) 1988-1992
30 NAi Nederlands Architectuurinstituut J.M.J. Coenen 1988-1993
31 Erasmusbrug Van Berkel & Bos 1990-1996
32 Beurstraverse P.B. de Bruijn; Jerde Partnership 1992-1996
33 Schouwburgplein A.H. Geuze (West 8) 1990-1997/1992-1996
34 Woningbouw De Landtong F.J. van Dongen (Architekten Cie.) 1991-1997
35 Hogeschool InHolland E. van Egeraat associated architects (EEA) 1996-2000
36 Luxor Theater Bolles + Wilson 1996-2001
37 City Building J. Bosch (Bosch Haslett) 1998-2003
38 Kantoorgebouw De Brug (Unilever) JHK architecten i.s.m. West 8 2002-2005
39 Scheepvaart & Transportcollege Neutelings Riedijk 2005
40 Montevideo F. Houben (Mecanoo Architecten) 2002-2005

kop-van-zuid
Kop van Zuid. (Foto: Hannah Anthonysz).

scheepvaart-en-transportcol
Scheepvaart- en transportcollege. (Foto: Marc Heeman).

 

 


kubuswoningen
Kubuswoningen. (Foto:Jan van der Ploeg).

erasmusbrug
Erasmusbrug. (Foto:Marc Heeman).

de-hef
Wolkenkrabbers. (Foto:Cees Zoeteman / Kroonduif Air).


euromast-en-woontoren
Euromast en woontoren. (Foto: Marc Heeman).

de-hef-def
De Hef. (Foto:Jan van der Ploeg).
16-01-2007 9:51


Profect in Enter, leverancier van producten en oplossingen op professioneel geluid-, beeld- en lichtgebied, gaat de nieuwe huisstijl van de New York Pizza vestigingen in Nederland van een impuls voorzien. Het bedrijf is gevraagd de gehele verlichting te verzorgen.

In het nieuwe verlichtingsplan ligt het accent op LED- en NEON-verlichting, die de nodige sfeeraccenten en verassingaccenten aan zullen brengen. De aanvullende wens van New York Pizza was energiebesparing, hetgeen met LED’s goed mogelijk is. De New York Pizza vestigingen kenmerken zich door de ruime openingstijden en spelen in op de trend waarbij consumenten buiten de deur eten en gedurende de hele dag een snelle, maar gezonde hap willen kunnen nuttigen.

Het verlichtingsplan is zo opgebouwd dat de sfeeraccenten, die hoofdzakelijk met LED-verlichting worden gecreëerd, meegaan met het tijdstip van de dag. De sfeeraccenten zijn vooraf geprogrammeerd waardoor de lichtaccenten volledig automatisch worden getoond. Door het toepassen van LED’s is het niet alleen mogelijk om de gehele voorpui in een kleur te laten opgloeien maar ook de muren en het plafond. Hierbij is het ook mogelijk om subtiel één kleur te laten opgloeien of diverse kleurenwaaiers te tonen. Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens speciale ‘events’ een kleurprogramma toe te voegen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om tijdens een voetbalkampioenschap de gehele zaak tijdelijk in een oranje kleur zetten. In januari worden de eerste vestigingen volgens het nieuwe verlichtingsplan ingericht.

16-01-2007 9:49

 

Het oorspronkelijke ontwerpidee om een driedimensionale ruimtelijke sculptuur te maken waarin het woord ‘Cheops’ leesbaar zou zijn, bleek niet haalbaar. Toch heeft het ontwerpersduo (mj)2 het nieuwe onderkomen van Cheops, de studievereniging van de faculteit Bouwkunde aan de TU/e, voorzien van een opmerkelijk interieur. De locatie is eveneens bijzonder: in een loopbrug tussen twee gebouwen.

Het ontwerpersduo (mj)2., dat bestaat uit Marloes Kursten, masterstudent bouwtechniek aan de TU/e, en Joris Hoogstede, onlangs afgestudeerd in de architectuur aan de Eindhovense Universiteit, bedacht een lange lintvormige structuur. Deze beweegt zich slingerend door de ruimte, waarin alle functies en activiteiten van de vereniging zijn vertegenwoordigd: de Rode Draad. De kleur werd groen, de nieuwe huiskleur van de vereniging.

1-toegang

 Het meubel begint in de ontmoetingsruimte van gebouw Vertigo, Plaza, in de vorm van een zuil. Hierin kan het verenigingstijdschrift Chepos worden verspreid. Op de zuil is een perspex lichtelement, dat rondom is voorzien van het logo van de vereniging. Het lichtelement licht op zodra de verenigingsruimte is geopend. Vanuit de zuil kunnen met behulp van een beamer aankondigingen worden geprojecteerd op Plaza. De zuil transformeert in een zitelement en een bank met zitkussens, waarbij een tweede lichtelement in de vorm van een klassieke schemerlamp is geplaatst. Deze lamp, evenals het meubel volledig groen gelakt, markeert het huiselijke karakter van de koffiehoek die door de bank wordt gecreëerd.

2-koffiehoek

 De bank gaat door de glazen pui over in een grote commissietafel, waaraan leden van de talloze commissies kunnen vergaderen en werken. Door middel van een groen vlak op de vloer wordt de tafel vervolgens een balie. Hier kunnen studenten terecht met vragen. De zijwand van de balie sluit aan op een kast, die aan weerszijden van de glazen pui is geplaatst en doorzet naar de naastgelegen bestuursruimte. De toegangsdeur naar de bestuursruimte is openomen in de kast, die in de bestuursruimte overgaat in groene banen op de vloer en hangend aan het plafond. De bezoeker van de ruimte begeeft zich op deze manier eigenlijk ‘in’ de groene meubelstructuur. De beide groene banen eindigen in een mascottekast, waar zich het laatste lichtelement van het meubel bevindt. Met behulp van deze halogeen spotverlichting is het mogelijk de mascotte van het bestuur aan te lichten.

7-overzicht 

16-01-2007 9:40

 

Architectuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen maar ook hun ongenoegen kenbaar maken. En wel op 17 januari tijdens een bijeenkomst van Archikunst in café Trianon in Nijmegen. In een open discussie is er aandacht voor de opdrachtgever en de verzamelaar, die in hun werk en projecten te maken hebben met het ‘plaatsen’ van beeldende kunst. Hoe gaat deze samenwerking? En hoe gaat dat proces? Een uitdaging tot beeldend denken en denkend ontwerpen. De sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn Hans Meijs (conservator Kunstcollectie Interpolis/Achmea, Tilburg) en Herbert van der Brugghen (architect OD 205, Rotterdam). Gespreksleider is Edwin Verdurmen (architect en directeur CASA, Arnhem). De organisatie vraagt belangstellenden nadrukkelijk om zich aan te melden. (info@bartkunstinhuis.nl)

15-01-2007 9:42

Op 23 januari opent het Centrum voor (landschaps)Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA) het architectuurjaar 2007. Het motto luidt ‘Jaar van het Architectuurklimaat’. “Nu CASA haar vierde jaar tegemoet gaat, vindt ze het tijd om het Arnhemse architectuurklimaat onder de loep te nemen”, aldus de initiatiefnemers. “Wie of wat bepaalt dit klimaat, is de temperatuur stijgende of dalende, is architectuur een cultureel fenomeen?” Het jaarprogramma van CASA zal ingaan op deze vragen en op prikkelde wijze het architectuurklimaat onderzoeken en stimuleren.
15-01-2007 9:39


Frank Zoeter heeft met zijn ontwerp ‘Persoonlijk dienblad’ de eerste prijs gewonnen van de Satelliet Design Challenge 2007. Dit is een interieurdesignwedstrijd waarbij jonge designers zich kunnen presenteren aan vakmensen in de horeca en interieurachitectuur. De opdracht van de designwedstrijd was dit jaar om een ‘vernieuwend interieurconcept te ontwerpen voor de drankverstrekkende horeca’.

De jury noemde het ontwerp van de winnaar ‘uitdagend en verrassend’. “Het ontwerp biedt een uitermate sociale corner vanwege het idee dat de bezoeker zelf zijn persoonlijke dienblad kan creëren en gaat verder dan een barconcept.”

De tweede prijs ging naar Sietske van Loon voor het ontwerp ‘Jenever’. Haar interieurconcept spitst zich toe op het aanlokkelijk maken van jenever voor jongeren. De jury bestempelde het als een trendy concept met lef dat bovendien goed toepasbaar zou kunnen zijn voor het hypen van andere dranken binnen de jongerenmarkt.

De derde plaats was voor het concept ‘B E’ van Bram Heijnen en Ellen Rubel. Zij ontwikkelden een concept waarin het voornamelijk gaat over de bar als semi-publieke ruimte. “Binnen dit concept is zeer goed nagedacht over de praktische invulling van de ruimte met minimale middelen”, aldus de jury. “Het concept is hip en toegankelijk.”

De prijs, een initiatief van Satelliet Meubelen, werd uitgereikt tijdens de vakbeurs Horecava. Het winnende concept wordt op ware grootte nagebouwd en kan bezocht worden tijdens Bar:nl op 3 en 4 april in de Convention Factory in Amsterdam. Bezoekers kunnen het gerealiseerde ontwerp zodoende zelf beleven en aan de bar een drankje drinken. Ook de overige nominaties worden opnieuw tentoongesteld.
15-01-2007 9:29


Ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe pand in Berkel en Rodenrijs, presenteert Primair Projekt aanstaande woensdag het Nationale Werkplekonderzoek. Eén van de uitkomsten: de meest favoriete werkplek van werknemers wordt gekenmerkt door huiselijkheid. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat meer dan 50 procent van de medewerkers het belangrijk vindt de werkplek te personaliseren. Ondanks een mooi ingericht kantoor maakt driekwart van de medewerkers zijn werkplek op zijn eigen manier persoonlijk. Primair Projekt heeft op een steenworp van vliegveld Zestienhoven in eigen beheer een bijzondere showroom gerealiseerd. “Het nieuwe gebouw is voor ons de manier bij uitstek om onze eigenzinnige, persoonlijke aanpak te verbeelden”, zegt Alex Stolze van Primair Projekt. Het pand, ontworpen door Mart van der Meer van OIP, heeft een karakteristiek lijnenspel. Ogenschijnlijk lijkt geen lijn recht, hetgeen nog versterkt wordt door het zogeheten ‘dazzle-paint’ effect. Deze techniek maakt enerzijds de kern van het gebouw tot een geheel en anderzijds versterkt het de dynamiek en de perspectivische vertekening van het gebouw. Ook het terreinontwerp is hierop aangepast. Het functionele hart van het pand bestaat uit een grote ontmoetingskeuken.

10-01-2007 14:11


Philips-dochter Lumileds heeft in de Verenigde Staten een patentzaak gewonnen van concurrent Epistar.

Door de uitspraak blijkt nu dat Epistar regels overtreedt bij het importeren van LED's. Dat maakte Philips dinsdag bekend.

De uitspraak werd gedaan door een rechter van de Amerikaanse International Trade Commission. Philips Lumileds heeft ook nog zaken lopen tegen andere bedrijven. Het elektronicabedrijf probeert zo te voorkomen dat producten met LED's, die teveel lijken op de producten van Philips, in de VS verkocht worden.
10-01-2007 13:03

Koninklijke Philips Electronics NV heeft bekendgemaakt een overeenkomst bereikt te hebben betreffende de overname van Partners in Lighting (PLI), een toonaangevende Europese fabrikant van consumentenverlichtingsarmaturen.

PLI brengt zijn producten op de markt onder merknamen als ‘Massive’, ‘Cucina’ en ‘Aqua’. Onder voorbehoud van wettelijke goedkeuring zal Philips PLI overnemen van CVC Capital Partners, een particuliere investeringsonderneming, voor een bedrag van circa 590 miljoen euro in contanten, te betalen na afronding van de transactie. De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2007 zijn voltooid.

PLI ontwikkelt, fabriceert en verkoopt een breed assortiment van tienduizend consumentenverlichtingsarmaturen, op dit moment voornamelijk voor de Europese markt. De omzet van PLI in 2006 zal naar verwachting circa 400 miljoen euro bedragen, met een vergelijkbare groeisnelheid van 6 procent. Philips Lighting verwacht dat de transactie vanaf 2008 ten goede zal komen aan zijn operationele marge.

“Dit is een strategische stap om onze leidende positie op het gebied van solid-state-verlichting te versterken, met name voor consumententoepassingen waar het vooral zal gaan om energiezuinige LED oplossingen en het creëren van sfeer,” aldus Theo van Deursen, chief executive officer van Philips Lighting. “PLI-ondernemerschap, design-innovatie en een vernieuwingssnelheid van 25 procent per jaar voor zijn producten heeft van PLI een duidelijk marktgeoriënteerde onderneming gemaakt, die zich laat leiden door markt- en lifestyletrends,” voegt hij daar aan toe. Hij vervolgt: “Deze overname en PLI's uitstekende staat van dienst wat betreft groei en marges, sluit perfect aan bij onze ambitie de verlichtingsindustrie met 6 procent te laten groeien, met behoud van een marge van circa 12 procent.”

“Dankzij Philips’ grote kennis op het gebied van verlichting, zijn brede expertise op het gebied van LED’s en zijn wereldwijde contacten en middelen, zullen wij onze activiteiten op het gebied van consumentenverlichting verder kunnen uitbreiden,” aldus Jules Noten, chief executive officer van PLI. “We kijken ernaar uit bij de overgang naar LED-toepassingen een wereldspeler te worden en een duidelijke stempel te drukken op de verlichtingsindustrie.”

PLI, een bedrijf dat opgericht werd in 1926, is een toonaangevende producent van consumentenverlichtingsarmaturen en heeft op dit moment 4.700 mensen in dienst. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Belgische Kontich, met fabricagevestigingen in China en Hongarije, en een gespecialiseerde vestiging in België. PLI heeft 24 verkooporganisaties en exporteert naar meer dan zeventig landen. Door deze overname hopen beide ondernemingen te kunnen profiteren van hun elkaar aanvullende expertise en verkoopkanalen om hun omzet te vergroten.
10-01-2007 9:50

affiche_openb.ruimte

In het eerste ontwerpcafé van het nieuwe jaar staat het ontwerpen in de openbare ruimte centraal. Iedereen maakt gebruik van de openbare ruimte. Slechts een beperkt aantal ontwerpers, architecten en stedenbouwers geeft deze vorm. Zij krijgen met factoren te maken die het ontwerptraject op verschillende wijze beïnvloeden.
Zo moet de ontwerper rekening houden met eisen van de opdrachtgever, maar ook met die van bewoners, kunstcommissies en de overheid. Deze soms uiteenlopende belangen moeten in het ontwerp samenkomen. Hoe ga je daar als ontwerper mee om? Op wie richt je je bij het ontwerpen? Bij wie liggen welke verantwoordelijkheden? Wat voor invloed heeft de ruimte waarin het ontwerp komt te staan?

ha-opmeer

Dinsdag 16 januari gaat OPA (Ontwerp Platform Arnhem) hier op in. Vijf ontwerpers zullen ieder een product presenteren dat voor en in de openbare ruimte is ontworpen. De ontwerpen zijn divers van aard en belichten vanuit meerdere invalshoeken de praktijk van het ontwerpen in de openbare ruimte. Onder begeleiding van gespreksleider Edwin Verdurmen wordt gezocht naar de strategieën die de ontwerpers hebben gebruikt. Edwin Verdurmen werkte onder andere aan de Beeldkwaliteitsnota voor het programma Ruimtelijke inrichting en vormgeving van de gemeente Nijmegen. Nu is hij werkzaam als architect en directeur van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA).

2-72

Ineke Hans presenteert het ontwerp voor het schoolplein van het Willem II College in Tilburg. Dit ontwerp is het resultaat van een goede samenwerking tussen de opdrachtgever en kunstcommissie.
Den HartogMusch kreeg de prestigieuze 'IF Gold Award' samen met opdrachtgever Vialis Traffic BV voor het verkeerslicht 'ViaLina'. Deze is al op straat te zien in Amersfoort, Almelo en Leidschendam.

3vanonder

Floris Schoonderbeek ontwierp onder andere 'Shal we dance?', een kunstwerk van 37 meter hoog dat bij de toegang van een bedrijventerrein in Doetinchem de reguliere hoogspanningsmasten ‘ten dans vraagt’.

gr1_0405mast_222721h

De Vormgeversassociatie heeft 'IBUS' ontworpen; een nieuwe haltepaal voor het openbaar vervoer. Hierin komen onder andere driedimensionale en (typo-)grafische ontwerpkwaliteiten samen.
Huijbers en Agelink nemen in hun ontwerpproces de locatie en de gebruikers van de ruimte als uitgangspunt. Het resultaat is vaak een fysieke ingreep, maar in toenemende mate speelt ook het proces een rol.

02

Dinsdag 16 januari 2007
Ontwerpen in de openbare ruimte
Dudok, van Ranzow zaal, Koningstraat 40, Arnhem
Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur
Gratis toegang
Meer info: www.o-p-a.nl

10-01-2007 9:31

UN Studio van Ben van Berkel en Caroline Bos is de winnaar van de tiende ArchitectenWerk Top 40. Van alle Nederlandse architectenbureaus was het UN Studio dat in 2006 de meeste aandacht kreeg van de vakpers.

De tweede plaats was voor Rudy Uytenhaak (gasthoofdredacteur van dax nr. 8), gevolgd door De Zwarte Hond en ONIX op 3 en 4.

Voor de Architectenwerk Top 40 van 2006 en van voorafgaande jaren, zie www.architectenwerk.nl/top40.
10-01-2007 9:31
marike-andeweg-001

Ontwerpster Marike Andeweg heeft twee IF Design Awards 2007 gewonnen. Deze prijzen kreeg ze voor haar ontwerp van de 'C7' wastafelcollectie en de accessoirecollectie 'Matrix'. De C7-collectie wordt gekenmerkt door een kenmerkende vorm tussen de wastafel en het plateau. De wastafels zijn vervaardigd uit het synthetische materiaal cristalplant. Ze zijn verkrijgbaar in het wit. Andeweg kreeg haar tweede award voor de 'ADD'-collectie. Deze collectie accessoires is gemaakt van blank, zwart en goud geanodiseerd aluminium.

De accessoirereeks voor keuken en badkamer bestaat uit een serie handdoekhaakjes en een planchetreeks van 10 tot 120 centimeter.
{mosimage}Nadere informatie: www.marike.net .
10-01-2007 9:26


Aanstaande vrijdag zijn zes internationale ontwerpers aanwezig in het City Informatie Centrum (CIC) te Rotterdam. Van 13.30 tot 14.00 uur wordt er met vakgenoten en studenten gesproken over het aanlichten van een zestal spraakmakende locaties in Rotterdam. De resultaten van deze ELDA-bijeenkomst worden op 24 mei feestelijk in Rotterdam gepresenteerd. Ze zijn daarna nog enkele weken voor het publiek toegankelijk.

De ontwerpers zijn: Anne Bureau (France), Mary Claire Frazier (USA), Ta Wei Lin (Taiwan), Roope Siiroinen (Finland), Laura Bayliss (UK) en Ellen de Vries (Nederland).

Ieder jaar organiseert ELDA, een professionele vereniging van internationale architectuur-lichtontwerpers, een dergelijke meerdaagse workshop. Daarmee  schenken ze aandacht aan de toenemende betekenis van lichtspel als meerwaarde voor het architectonisch ontwerp. Dit jaar vindt deze workshop tussen 18 en 24 mei in Rotterdam plaats. Eerder al werden Birmingham (UK) en Alingsas (Zweden) aangedaan.
In samenhang met deze ELDA-workshops zal op 23 en 24 mei 2007 het internationaal Philips symposium ‘City, People, Light’ in de Cruise Terminal Rotterdam plaatsvinden. Bekende internationale topdesigners nemen hieraan deel. Eén van de programmaonderdelen is de tentoonstelling 'Transitions: Light on the Move', waarbij een dertiental containers door lichtontwerpers worden ingericht.

09-01-2007 10:51
icop

De NieuwBouw, het netwerk van jonge professionals in de bouwsector, heeft de Nieuwbouw Innovatieprijs toegekend aan Herman Hoekman en Daan Oostinga van adviesbureau ICOP. Zij ontvingen de prijs voor de ontwikkeling en succesvolle toepassing van ArchiSelect, een nieuwe methode voor architectenselectie.

De prijs werd uitgereikt door minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat tijdens het gezamenlijke evenement van PSIBouw en de Regieraad Bouw. De minister stelde direct een concrete opdracht voor ArchiSelect in het verschiet.

Ieder jaar wordt de Nieuwbouw Innovatieprijs uitgereikt aan jonge professionals die aantoonbaar hebben bijgedragen aan innovatie in de bouw. De prijs is gericht op alle processen in de bouw: van initiatief, ontwerp, realisatie, toelevering, gebruik, renovatie tot en met sloop. Bij winnaar ArchiSelect verlopen inschrijvingen van architecten via een elektronische vragenlijst op internet zodat deze op systematische wijze met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor zowel architecten als opdrachtgevers wordt de procedure korter, efficiënter en transparanter.

ArchiSelect is voor het eerst toegepast op de architectenselectie voor het nieuwe stadskantoor van Gouda. De NieuwBouw is het netwerk van jonge professionals in de bouwsector. De leden werken bij opdrachtgevers, aannemers, adviesbureaus en kennisinstellingen aan vernieuwende initiatieven in de bouw. De NieuwBouw streeft naar bewustzijn van elkaars positie en belangen, professionele samenwerking en het centraal stellen van de eindgebruiker.
09-01-2007 10:43

masemude-foto-1
De houtconstructie van het paviljoen. (Ontwerp en afbeeldingen KOW Architectuur)

Het seniorencomplex, De Masemude in Monster is opgeleverd. Opvallend is de rol en het respect voor hout als levend-, maar ook als bouwmateriaal.

 

Hout is namelijk nadrukkelijk aanwezig bij het ontwerp. Maar daarnaast wordt een aantal volwassen moeras eiken teruggeplaatst om zo een synthese tussen landschap en architectuur te bereiken.

KOW Architectuur heeft in opdracht van woningbouwvereniging Westambacht een project ontworpen voor een stichting welke 54 levensloopbestendige woningen initieert. Met man en macht wordt momenteel gewerkt om ook het landschap rondom de woningen in te richten De synthese tussen landschap en architectuur is dan bereikt. De achterliggende gedachte van het concept van deze ontwikkeling is, het mogelijk maken, dat mensen elkaar op een ontspannende manier kunnen ontmoeten, in een parkachtige omgeving. Vandaar een lange arcade door een duinachtig landschap, die als structurerende lijn de twee slingerende woongebouwen, en het landschappelijk gelegen paviljoen met elkaar verbinden.

"Een praatje maak je hier haast automatisch", aldus Hans Kaashoek, architect van het Haagse architectenbureau KOW. Voorheen was de locatie voorzien van een reeks kleine aanleunwoningen. Volwassen moeraseiken rond deze woningen waren beeldbepalend. Bij de herontwikkeling zijn deze bomen als belangrijke dragers van parkkwaliteit in het concept opgenomen. Samen met Jos van de Lindeloof, landschapsarchitecten, is een en ander uitgewerkt. De bomen zijn tijdelijk op een andere plek ‘geparkeerd’. Nu worden ze teruggeplaatst op hun definitieve plek. Op deze manier eerbied hebben voor de kwaliteiten van volwassen bomen spreekt voor de respectvolle beleidsvoering van de woningbouwvereniging Westambacht uit Monster.

09-01-2007 10:21


ETAP Lighting in het Belgische Malle heeft per 1 januari alle activiteiten overgenomen van LED Design Innovation (LDI) in Nevele.

LDI, dat zich concentreert op het ontwerp en de productie van architecturale LED-verlichting, vormt een welkome aanvulling voor lichtfabrikant ETAP, die armaturen voor verlichting en noodverlichting ontwerpt, produceert en verkoopt. Maar ook LDI ziet de overname als een positieve ontwikkeling. Het bedrijf denkt de groei in de internationale LED-verlichtingsmarkt door te kunnen zetten met de eigen filosofie, identiteit en producten, maar verwacht ook te profiteren van ETAP’s kennis van productie en logistiek en technische ondersteuning.

Beide bedrijven benadrukken dat de nationale en internationale verkoopstructuur van LDI blijft bestaan. Dat houdt in dat de intensieve contacten met wereldwijde distributeurs worden gehandhaafd.
08-01-2007 10:43
Designbureau Christe & Veelenturf is verantwoordelijk voor de inrichting van het nieuwe hoofdkantoor van Sandd. Het snelgroeiende postbedrijf heeft rond de jaarwisseling een nieuw pand betrokken op het Apeldoornse bedrijventerrein Ecofactorij, waar tevens de centrale sorteerhal is gevestigd.

Het hoofdkantoor heeft een vloeroppervlakte van 2.000 vierkante meter en bestaat uit twee verdiepingen. Rob Veelenturf van Christe & Veelenturf, met vestigingen in Rotterdam en Arnhem, vertelt over het interieurontwerp: “Al tijdens het eerste contact met Sandd werd duidelijk dat het interieur een sterke eigen identiteit moest uitstralen. Doordat scheidingswanden ontbreken en het gebouw een enorm glasoppervlak heeft, was de keuze voor een sprekend tapijt al snel gemaakt. In de kleurenrijkdom van dat tapijt hebben we de dynamiek van het jonge postbedrijf willen uitdrukken.”

Het tapijt is de serie ‘Les Best III’ van de Franse producent Balsan en is geleverd door Van Lunteren Projectstoffering uit Amersfoort. Het is in stroken van 1 tot 4 meter breed in verschillende kleuren gelegd. “Balsan is op de Nederlandse markt vrij onbekend, maar wij hebben ervoor gekozen vanwege de prijs en de kleuren. De kleuren sloten namelijk perfect aan bij de RAL-kleuren die we voor de gietvloeren hadden uitgezocht. De gietvloeren liggen onder meer in het restaurant en in diverse ruimten op de onderste verdieping, omdat daar ook medewerkers uit de sorteerhal komen, die bijvoorbeeld veiligheidsschoenen dragen. Tapijt ligt dan niet zo voor de hand.”

Aanvankelijk was het de bedoeling de 90 meter lange kantoorverdiepingen op ‘traditionele’ wijze in te richten: een lange gang met aan weerszijden werkruimten. Maar Christe & Veelenturf dacht daar anders over. “Wij hebben langs de wanden diverse subruimten gecreëerd, zoals facilitycorners, pantry’s en vergaderruimten. Het kantoor slingert zich hier als het ware doorheen.”

Door de toepassing van stevige houten wanden is ruimte ontstaan voor ontmoeten in de ruimste zin: vergaderen, maar ook een kop koffie drinken. Het hout zorgt voor een warme uitstraling. En in contrast met de vloer is het meubilair juist heel rustig gehouden in wit, grijs en zwart. “Dit is een logische uitwerking van de wens om een strak, helder beeld te creëren. Op deze manier lijkt het hoofdkantoor één grote open ruimte.”

Gekozen is voor het werkplekprogramma ‘MI’ van Kembo. Ook in het restaurant zijn tafels van Kembo geplaatst. In de wachtruimte staan onder meer enkele fauteuils ‘Take a line for a walk’, die Alfredo Häberli heeft ontworpen voor Moroso. Verder heeft Christe & Veelenturf zelf een speciale balie, een espressobar en een lattenbank ontworpen.

Het hoofdkantoor en de daarachter liggende sorteerhal zijn ontworpen door Artec Architecten & Ingenieurs in Apeldoorn. Het nieuwe onderkomen van Sandd is gevestigd op het bedrijventerrein Ecofactorij, gelegen bij de kruising van de autosnelwegen A1 en A50. Dit terrein is onderdeel van het beleid van de gemeente Apeldoorn om meer werk te maken van duurzaamheid. Binnen dit beleid zijn richtlijnen opgesteld voor verantwoord en milieubewust ontwerpen en bouwen. Volgens ir. Ed Euser, directeur van Artec architecten & ingenieurs en ontwerper van het gebouw, is onder andere vanwege die richtlijnen gekozen voor het ‘optillen’ van het kantoordeel. “Hierdoor is op hetzelfde grondoppervlak ook ruimte voor parkeren. Daarmee wordt voldaan aan de richtlijnen voor meervoudig grondgebruik. De toegepaste kleuren en materialen zijn neutraal; de inrichting en de mensen die er werken brengen kleur en leven in het gebouw.”
08-01-2007 10:39
Philips Lighting heeft een nieuwe generatie Affinium LED Strings geïntroduceerd. Het systeem leent zich volgens de producent bij uitstek voor gevelreclame, doosletters en lichtlijnen.

philips

Philips wijst vooral op de eenvoudige installatie: de string kan op iedere gewenste lengte worden geknipt en middels clips of tape op een achterplaat worden gemonteerd. Zo kunnen in korte tijd ontwerpen voor gevelreclame en doosletters worden gerealiseerd.

De LED’s waaruit de string is opgebouwd hebben een breedte van slechts 15 millimeter. Daarmee vormt het systeem een alternatief voor de conventionele en aanzienlijk bredere neon- of fluorescerende verlichting, meent Philips. De ranke LED’s en de flexibele bekabeling maken het mogelijk om het systeem zelfs in de smalste doosletters onder te brengen.

Ook uit kostenoogpunt vormt het Affinum LED String-systeem een aantrekkelijk alternatief. Het geringe energiegebruik zorgt voor besparingen op de energiekosten, terwijl de hoge betrouwbaarheid en de langere levensduur van de strings bijdragen aan vermindering van de onderhoudskosten.
05-01-2007 16:35
Er staat in 2007 van alles te gebeuren bij Brand van Egmond. Het ontwerpteam opent dit jaar een nieuwe showroom in het Dutch Design Center in Utrecht. Daarnaast zijn de eigenzinnige lampen van Brand van Egmond dit jaar onder meer te zien op verschillende internationale beurzen, waaronder de Internationale Möbelmesse in Köln, de Euroluce in Milaan en de ICFF in New York.
05-01-2007 16:13
01

Liefhebbers van design, opgelet! Tot 28 januari kunt u nog terecht in het Vitra Design Museum in het Duitse Weil am Rhein voor de tentoonstelling ‘Jean Prouvé - De poëzie van het technische object’. Met deze tentoonstelling toont het Vitra Design Museum het meest omvattende retrospectief dat tot nu toe werd gewijd aan het werk van de Franse kunstsmid, constructeur, ontwerper en industrieel Jean Prouvé (1901-1984).

03

“In de afgelopen jaren is een toenemende belangstelling ontstaan voor Prouvé’s oeuvre en is de waarde van originele werken wereldwijd tot grote hoogte gestegen”, aldus Vitra in een toelichting op de tentoonstelling. “Zijn uitvindingen op het gebied van bouwconstructies, waaronder uitneembare pre-fab architectuur en zijn uitermate functionele meubelontwerpen hebben grote invloed gehad op de architectuur en het design van de twintigste eeuw.”

05

De tentoonstelling over de architectuur en meubels, die Jean Prouvé van 1924 tot midden jaren zeventig ontwierp, volgt in zijn concept Prouvé's eigen ideeën. Gastcurator Prof. Bruno Reichlin baseert zich daarbij op de beroemde cursussen die Prouvé gaf tussen 1957 en 1970 aan het CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) in Parijs. In de tentoonstelling zijn originelen van de belangrijkste meubelontwerpen te zien, vele originele architectuur-elementen (waaronder een reconstructie van het "Maison de Sinistrés") en talrijke architectuurmodellen, foto's en originele tekeningen van architectuur en meubels.

De tentoonstelling is te bezoeken van dinsdag tot en met zondag. De entreeprijs bedraagt 7,50 euro.

12

15
05-01-2007 15:58
extension-budapest

Het gaat goed met Erick van Egeraat. De Rotterdamse architect kreeg onlangs een tweetal architectuurawards voor zijn werk in Budapest. Ook ‘scoorde’ hij aansprekende projecten in Londen en Metz.

deakpalota11

Uit handen van Gábor Demszky, de burgermeester van Budapest, ontving Van Egeraat onlangs de ‘For Budapest Award’. Dit is een architectuurprijs die wordt uitgereikt aan architecten, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de stad Budapest. Erick van Egeraat is de eerste niet-Hongaarse architect die de prijs in ontvangst heeft mogen nemen.

whale-budapest

Van Egeraat werd eveneens gelauwerd met de ‘Reitter Ferenc Prize 2006’. Deze prijs van de districtsregering van Budapest en de Hongaarse Bond van Architecten werd aan Van Egeraat toegekend vanwege ‘de hoge designkwaliteit’ van de ‘inventieve ontwerpen’ die hij in Budapest realiseerde.

deakpalota21

Niet alleen in Hongarije, ook in andere EU-landen is Van Egeraat een graag geziene architect. In Londen gaat hij zich bezighouden met de revitalisatie van Camming Town (Londen). Van Egeraat zal verantwoordelijk zijn voor het stedenbouwkundige masterplan dat ten grondslag ligt aan de herinrichting van het gebied. In Frankrijk gaat Van Egeraat zich bezighouden met de bebouwing van een deel van het Quartier de l'Amphitheatre, een wijk in de Franse stad Metz. Erick van Egeraat werd geselecteerd door een consortium onder leiding van ING Real Estate. Van Egeraat werkte vaker voor ING: één van de aansprekende ontwerpen die de Rotterdamse architect realiseerde in Budapest, betreft een kantoor voor de bank- en verzekeringsorganisatie.

ing-budapest

03-01-2007 13:47
3_januari_aangepast
Het bezoekerscentrum van Fort Wierinckerschans. Ontwerpburo Container + Braak uit Amsterdam is verantwoordelijk voor het interieurontwerp, de inrichting en de ontwikkeling van de tentoonstelling.

Het Amsterdamse Ontwerpburo Container + Braak is verantwoordelijk voor het interieurontwerp en de ontwikkeling van de tentoonstelling in het bezoekerscentrum van Fort Wierinckerschans. Dit nieuwe centrum is gevestigd in het Arsenaal van het monumentale fort, dat sinds 1998 in beheer van Staatsbosbeheer is.

Container + Braak wilde de historische waarde van dit monument, dat ooit deel uit maakte van het verdedigingsbolwerk de Nieuwe Hollandse Waterlinie, volledig behouden. Aan het Arsenaal is daarom vrijwel niets veranderd. Het gebouw zou in theorie zelfs binnen een dag in oorspronkelijke staat teruggebracht kunnen worden. De ‘tijdelijkheid’ bepaalt in belangrijke mate de vormgeving en de oplossingen voor de constructies. Ruwe stenen plafonds gecombineerd met eiken balken vormen het uitgangspunt voor het interieurontwerp. Container + Braak koos bij de meubels daarom voor natuurlijke materialen. De tentoonstellingsobjecten zullen daar mee gaan contrasteren. De tentoonstelling zelf is ontwikkeld in samenwerking met diverse partijen die het Groene Hart goed kennen. Nadere informatie: www.containerbraak.nl.
02-01-2007 9:54


Op 28 en 29 maart 2007 vindt in de Cruise Terminal Rotterdam de tweede editie plaats van Architect ’07. 'Blikverruiming: kansen op groei’ is de rode draad van dit netwerkevenement, waar architecten, opdrachtgevers, aannemers, adviseurs en producenten elkaar ontmoeten.

De interactieve omgeving van Architect ‘07 brengt bezoekers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ontwerpen, bouwen en fabriceren. 'Dit gebeurt onder meer dankzij de hoogwaardige vakbeurs zelf', benadrukt een woordvoerder van de organisatie, die in handen is van ControlMedia. 'Dit is geen traditionele bouwbeurs, maar een exclusieve, interactieve omgeving waar een selectief gezelschap aan bedrijven zich op zijn best presenteert'.

De tweede component van Architect ’07 is het congres, dat dit jaar als thema heeft: 'Innovatie en hergebruik van gebouwen'.

Een belangrijk onderdeel van de interactieve omgeving is het ‘Productplein’, waar producten gelanceerd worden en demonstraties en forumdiscussies plaatsvinden. Ook de uitreiking van de VMRG Innovatieprijs 2007 vindt plaats op het Productplein.

Architect ’07 wordt gehouden in de Cruise Terminal Rotterdam, een locatie met een fraai uitzicht op de skyline van Rotterdam. De havenstad beleeft dan het Rotterdam Architectuurjaar 2007.

Voor dit evenement is de Raad van Advies samengesteld die toeziet op de kwaliteit van het congresprogramma en de samenstelling van de participerende sponsoren. De leden zijn werkzaam bij de VMRG, HDK Architecten, Winters bouw & ontwikkeling, Schüco Nederland BV en BUVA. Kennispartners van dit evenement zijn: BNA Kring Rijnmond, het NAI, de BNI en de VMRG. Schüco Nederland BV is hoofdsponsor van Architect ‘07.

Architect ’07 heeft als doelgroep: architecten, interieurarchitecten, opdrachtgevers, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, adviseurs, toeleveranciers, functionarissen van brancheorganisaties gemeenten en woningcoöperaties, masterstudenten bouwkunde van universiteiten en hogescholen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.architect07.nl.

 

 

02-01-2007 9:45


In de nacht van donderdag 15 februari op vrijdag 16 februari 2007 (van 23.00 tot 6.30 uur) houdt de Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid SOLG een symposium voor iedereen die betrokken is bij het werken tijdens de nacht. Het symposium heeft als titel 'Nieuw licht op het leven en werken tijdens de nacht' en wordt gehouden in en om het Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven.

De burgemeester van Eindhoven, drs. A. Sakkers, opent het symposium. Daarna zijn er lezingen van onder meer dr. Sander van Eekelen, Timetools; prof.ir. Wout van Bommel, Philips Lighting; dr.ir. Ellie de Groot, TNO Bouw en Ondergrond en dr. Marijke Gordijn, Rijks Universiteit Groningen.

 

 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >