Nieuws


30-05-2016 10:00

Palmberg meldt een uitbreiding van de productie. De productieuitbreiding van de Duitse fabrikant heeft betrekking op toegenomen mogelijkheden met betrekking tot de fabricage van akoestische oplossingen, waaronder het scheidingswandensysteem Terio Plus.

"In de huidige kantooromgevingen wordt de invloed van geluid op de prestaties en gezondheid steeds sterker", aldus een woordvoerder. "Ook in de kantoren- en vooral in de kantoortuinen - groeit de geluidsoverlast sterk en heeft het vaak een negatieve invloed op de medewerkers. Het creëeren van een juiste akoestiek in een kantooromgeving is een complexe opgaaf, daar iedere ruimte totaal verschillend klinkt. Met de ingebruikname van Werk 2 in de Technology-Strasse 1 te Schönberg, biedt Palmberg vanaf heden ook op het gebied van akoestische kantooroplossingen zeer veel varianten."

In de productiehal van 733 vierkante meter wordt hier het scheidingswandensysteem Terio Plus in eigen regie geproduceerd. Hier wordt de combinatie gemaakt van industriële productsystemen en de met de hand vervaardigde producten van akoestische separatiesystemen. Palmberg wordt op deze wijze een specialist op het gebied van geluidsabsorberende elementen als scheidingswanden, akoestische wand- en plafond panelen, zitkussens, gestoffeerde kastachterwanden met geluiddempende werking, et cetera.

"Maar Werk 2 biedt nog meer. Naast de productie van akoestische wanden, is er tevens een 120 vierkante meter grote showroom  in het gebouw aanwezig, waar hoogwaardige akoestische- en ruimtedelende oplossingen voor verschillende kantoorsituaties gepresenteerd worden. Daarbij ondersteunt de architectuur van het gebouw de gedachte dat werkzaamheden in kantoor met plezier en welbevinden te maken hebben." Door de uitbreiding van deze productie op de nieuwe locatie, wordt de samenwerking tussen Palmberg en zijn klanten volgens de woordvoerder nog sterker. 

www.palmberg.nl

Deel op Social Media
 

30-05-2016 8:30

Ahrend introduceert Smart Working Services, slimme technologische apps die facility managers en werknemers helpen productiever te werken. De eerste service is de Smart Working App waarmee medewerkers snel hun collega’s en beschikbare werkplekken vinden. Een tweede introductie betreft een slimme Asset Management App voor facility managers. Ahrend zet met de introducties stevig in op het aanbieden van diensten voor de werkomgeving.

"Het werken op kantoor is voortdurend aan verandering onderhevig", aldus een woordvoerder over de nieuwe diensten van Ahrend. "Gebouwen en werkprocessen worden intelligenter en medewerkers verwachten een goede werkomgeving en de beste ondersteuning. Bovendien zijn werknemers van huis uit gewend om te werken met smartphones en apps. Ahrend speelt hierop in met de Smart Working Services."

De Smart Working-app werkt op basis van beacon technologie. De Ahrend PuK, geïntegreerd in het werkblad, bevat deze technologie. "Zodra een medewerker zijn smartphone op de PuK plaatst, krijgt deze via de app automatisch de melding om in te checken. Eenmaal ingecheckt, kunnen collega’s zien waar de medewerker zich bevindt. Vanuit de app kan de medewerker collega’s zoeken, een bericht sturen of direct bellen. De smartphone laadt via de PuK bovendien draadloos op."
De service biedt de facility manager een maandelijks dashboard met gebruik van werk-, vergader- en concentratieplekken. "Hiermee kan deze beter managen op energie, schoonmaak en onderhoud. Deze gegevens zijn wegens privacy redenen van medewerkers geanonimiseerd."

Arnold Struik, Concept & Design Director bij Ahrend: "Uit recent onderzoek  naar werkplekbeleving door onderzoeks- en adviesbureau Integron blijkt dat de belangrijkste functie van het kantoor is verschoven van een werkplek naar een ontmoetingsplek. De voornaamste reden om naar kantoor te komen is om collega’s te ontmoeten, kennis te delen en samen te werken. De app ondersteunt werknemers hierbij en maakt samenwerken een stuk gemakkelijker."

De Asset Management App is een tweede introductie van Ahrend. De app biedt facility managers de mogelijkheid vanuit een app het meubilair te beheren. "Asset Management wordt hierdoor ineens een stuk eenvoudiger." Centraal binnen de app staat een QR-code die wordt aangebracht op het meubilair. Nadat de facility manager deze QR-code met zijn mobiel of tablet scant, krijgt hij een aantal keuzes: locatie wijzigen, schade melden, bestellen en bellen. "Zo maakt de app het mogelijk de locatie en/of status van het meubelstuk te wijzigen en te updaten. Moet een stoel van de tweede naar de derde verdieping? Dan is deze later altijd terug te vinden. De service maakt het ook mogelijk direct een probleem te melden, te inventariseren wat de ouderdom is van het meubilair, om hier vervolgens een economisch en circulair veranderplan op los te laten. Het maakt het bovendien gemakkelijker overheadkosten door te belasten naar de verschillende afdelingen of vestigingen."

"Goed overzicht houden over het meubilair en de staat van onderhoud is vaak moeilijk", zegt Struik. "Met deze dienst ontzorgen wij facility managers. Deze nieuwe tools vormen de start van een nieuw tijdperk binnen de werkomgeving. Onze volgende release, een digitaal ergonomisch paspoort, staat al in de startblokken."

www.ahrend.nl

Deel op Social Media25-05-2016 8:30

Op 23 mei 2016 heeft Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, subsidie toegekend voor de ontwikkeling van het Topcentrum Meubelindustrie. Dit Topcentrum wordt ontwikkeld op initiatief vande landelijke Branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie (CBM), het landelijke Expertisecentrum Meubel (ECM), en een drietal scholen, namelijk het HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur (Amsterdam en Rotterdam), het ROC van Twente (Hengelo) en het Summa College (Eindhoven).

Het Topcentrum heeft het doel om de innovatiekracht en concurrentiepositie van aangesloten meubelbedrijven te versterken. Dit wordt gedaan door het vernieuwen van het meubelonderwijs en daarbij het opleiden van excellente en gemotiveerde vakmensen met kennis en vaardigheden van recente innovaties.

Volgens de initiatiefnemers gaat dit unieke concept bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame en levensvatbare opleidingsinfrastructuur met innovatieve opleidingen en state-of-the-art onderwijs en praktijkfaciliteiten. Het vakmanschapsonderwijs wordt hierin continu vernieuwd en is gericht op nieuwe technologieën, productietechnieken, materialen en creativiteit. Het Topcentrum draagt bij aan een stevig profiel van specialistische en innovatief vakmanschap in de interieurbouw- en meubelsector.

Bij de ontwikkeling van het Topcentrum werken het bedrijfsleven en het onderwijs samen voor een duurzame en structurele verbinding. De meubel- en technologiebedrijven participeren en investeren actief mee. De betrokken koploperscholen werken samen met het Expertisecentrum Meubel en andere scholen om te zorgen voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en een doelmatig aanbod van meubelopleidingen.

www.cbm.nl

Deel op Social Media23-05-2016 8:30

Rohde & Grahl publiceerde een filmpje over het onderwerp 'bewegend zirtten'. "Onze ergonomische adviseurs in de spotlights. Daan, Erik en Paul brengen een actueel onderwerp onder de aandacht, namelijk bewegen op de werkplek."

www.rohde-grahl.nl

Deel op Social Media 

20-05-2016 14:00

De CAO voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is bij besluit van 18 mei 2016 algemeen verbindend verklaard. In de Staatscourant van 20 mei 2016, publicatienummer 18833 onder UAW-nr. 11757 is dit besluit gepubliceerd.

Door de algemeen verbindend verklaring geldt de CAO voor alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de CAO vallen. De overeenkomst geldt dus ook voor bedrijven die niet lid zijn van Koninklijke CBM. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt daarmee voorkomen. Hierdoor worden leden en niet-leden van de afsluitende verenigingen (Koninklijke CBM, FNV en CNV Vakmensen) gebonden.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl


Deel op Social Media 

20-05-2016 9:50

"Langdurig zittend werken is bewezen slecht voor de gezondheid."Dat zegt een woordvoerder van Markant. "Overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten maken dan een grotere kans." Op 26 mei aanstaande spreekt een aantal vooraanstaande wetenschappers over deze problemen en wat we kunnen doen om ze te voorkomen. Plaats van handeling: het hoofdkwartier van Markant in Houten.

"Langdurig zitten vormt een gezondheidsrisico voor ruim 3 miljoen Nederlanders met een zittend beroep. Nederlandse kantoormedewerkers zitten veel te veel en veel te lang. Ons lichaam is daar niet op gebouwd. Als we niet tussentijds bewegen, hebben we een grotere kans op overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Nu al heeft meer dan 1 miljoen Nederlanders diabetes als gevolg van de westerse leefstijl, met name op kantoren. ‘s Avonds een uur sporten compenseer het langdurig-zittengedrag niet." De strategie van kantoormeubelfabrikant Markant is al sinds 2010 gebaseerd op de overtuiging dat bewegen tijdens het werk een positief effect heeft op de productiviteit en fitheid van medewerkers. “We zijn evangelisten tegen langdurig zitten”, aldus Jan Beltman, directeur van Markant. “Wanneer gaan we van behandelen naar preventie? Nu al zijn er meer dan 1 miljoen chronisch zieken.”

Personeel moet volgens Markant dynamisch kunnen werken en dus kunnen bewegen tijdens het werk. Af en toe zittend werken afwisselen met staand werken en regelmatig ergens naar toe lopen levert al een enorme winst: een toename van productiviteit op de korte termijn en een enorme gezondheidswinst op langere termijn in de vorm van vitale, geestelijk en fysiek gezondere medewerkers, die veel minder vaak een beroep zullen doen op de gezondheidszorg.

"Gelukkig worden steeds meer kantoormedewerkers gefaciliteerd in dynamisch werken, bijvoorbeeld met een bureau waaraan ze zowel zittend als staand kunnen werken. Het gezond houden van medewerkers is voor directeuren HR de belangrijkste reden om dynamisch werken te faciliteren. Sommige werknemers vinden staand werken inmiddels al prettiger dan zittend werken." En dat is een goede zaak, vindt Dr. Mathieu de Greef (instituut Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen): “Langdurig zitten veroorzaakt een energiecrisis in ons lijf en versnelt het verouderingsproces. Dit leidt onder meer tot een afname van onze weerstand en aantasting van onze fysieke fitheid. Dynamisch werken gaat dit tegen.”

Om deze kennis nog breder ingang te doen vinden houdt Markant op 26 mei de Kennissessie  'Zittend werken – hoe houden we onze werknemers gezond?' Dr. Mathieu de Greef en Prof. Dr. Leonard Hofstra (Cardiologie Centra Nederland) zijn enkele van de sprekers. Ook Eric Pas (keurmerk Gezonde Bedrijven Nederland) en Jan Beltman (directeur Markant) lichten ook hun visie toe. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 26 mei van 15.00 tot 18.00 uur bij Markant aan de Elzenkade 1 in Houten.

www.markantoffice.com

Deel op Social Media20-05-2016 9:50

De nieuwe Inside Information is zojuist van de persen gerold. Het thema van Inside nr. 3 luidt 'Directie & Management'. In het onderstaande filmpje alvast een voorproefje van de thematiek die daarbij een rol speelt...

 'Achter z'n bureau, boven z'n niveau...'
 

Voorts is er in de uitgave onder meer te lezen over een nieuwe showroom bij Ahrend, designvloeren van Shaw Contract Group, de bijdrage van Wilkhahn aan de 'Formule I van het interieur' en de laatste innovaties op het gebied van licht en gebouwtechniek (zoals gepresenteerd tijdens Light + Building in Frankfurt). Om nog maar te zwijgen van de vooruitblik op Design District en de talloze productnieuwtjes...


 

19-05-2016 15:20

Er staat weer een nieuwe vacature op onze website. OCS+ Steelcase zoekt een Junior Accountmanager. Klik op de 'Wanted-button' of op de link eronder voor meer informatie.
Vacatures

 

 
 

Deel op Social Media

18-05-2016 10:00

Binnenkort is het feest bij Gispen. De fabrikant uit Culemborg opent eind mei een nieuw zogenoemd 'inspiratiecentrum'.

In het nieuwe centrum zal naar alle waarschijnlijkheid een inspirerende dwarsdoorsnede van het Gispen-leveringsprogramma te zien zijn. De feestelijke opening vindt plaats op 25 en 26 mei. Bekijk hier het filmpje met de persoonlijke uitnodiging voor de opening door Lars Sorensen:

Op beide dagen zullen verschillende keynote-sprekers een lezing verzorgen, waaronder Douwe Jan Joustra (Implement Circular Economy) en Jan van Betten (Nudge). Ook zullen woordvoerders van Mecanoo architecten, Alliander, Copper8, Beagleboxx en Konnektid hun ervaringen met de aanwezigen delen.

www.gispen.nl

Deel op Social Media 

 

18-05-2016 9:59

Donderdag 26 mei vindt Duurzaam Gebouwd Op Locatie plaats met als thema Circulaire Economie – Het Interieur. De nieuwe showroom met innovatielab en de fabriek van Ahrend in het Brabantse Sint Oedenrode is de locatie van dit seminar.

Samen met Ahrend en Interface heeft het platform Duurzaam Gebouwd een interactief programma samengesteld in de vernieuwde showroom van Ahrend. Hierin komen gezamenlijke projecten van de kantoorinrichter en de tapijtfabrikant aan bod. Daarnaast is een rondleiding door de Ahrend-fabriek, waar ook de reststromen terechtkomen, onderdeel van dit programma.

De sessies van sprekers Arnold Struik en Geanne van Arkel, respectievelijk Concept & Design director Ahrend en Head of Sustainable Development van Interface, zoomen in op onder andere circulaire projecten zoals het ICE House Circulaire Economy. Daarnaast komt onder de aandacht wat hun visie is op de circulaire economie en met welke product-service systemen je een dergelijke economie vorm kunt geven.

www.ahrend.nl

Deel op Social Media18-05-2016 8:30

Het gaat goed met Wilkhahn. In een tussentijdse evaluatie van de stand van zaken zegt Wilkhahn-topman Jochen Hahne ervan uit te gaan dat 2016 opnieuw een succesvol jaar wordt voor de Duitse fabrikant van hoogwaardig projectmeubilair. Hahne wijst hierbij onder meer op het succes van de 3D-bureaustoelen IN en ON. Voorts geeft hij aan dat er op de Orgatec in oktober weer nieuwe Wilkhahn-innovaties te verwachten zijn.

De vraag naar onder meer de IN en ON zorgt bij Wilkhahn voor volle orderboeken. Vooral de IN is momenteel een echte omzetverhoger, laat een zegsman van Wilkhahn weten. De fabrikant kon vorig jaar een omzetstijging van maar liefst 23 procent boeken. Volgens de woordvoerder tonen de cijfers over het eerste kwartaal van 2016 dat die stijgende lijn dit jaar wordt voortgezet.

De IN is binnenkort ook leverbaar met een wit rugelement.

Gedurende voorbije maanden werden onder andere meer dan 30.000 IN-stoelen geleverd aan verschillende internationale klanten, waaronder een Duitse bank, een Duitse autofabrikant en een Zweedse IT-onderneming. En ook in Azië is er volgens de woordvoerder een grote belangstelling voor het ‘Design made in Germany’ dat Wilkhahn levert. Mede daarom werd recentelijk een nieuwe showroom geopend in Singapore.

In oktober wordt in Keulen de beurs Orgatec gehouden. Aldaar zal Wilkhahn opnieuw enkele innovaties tonen. Overigens worden op de Amerikaanse beurs Neocon aanstaande juni al een aantal uitbreidingen van het portfolio getoond. Zo zal de met name in de VS populaire stoel Ceno ook met een hogere rugleuning beschikbaar komen. En de IN is binnenkort ook leverbaar met een wit (in plaats van een zwart) rugelement (zie foto). Wilkhahn hoopt met deze laatste 'sportieve' uitbreiding van het assortiment vooral jonge ondernemingen aan te spreken.

www.wilkhahn.de

Deel op Social Media18-05-2016 8:30

Arco verandert de naam van de stoel 'Contour' in 'Close'. de reden voor de naamswijziging is een rechtenkwestie.

"Recentelijk werden wij gewezen op het feit dat een Duitse meubelfabrikant de naam 'Contour' reeds in gebruik heeft en de rechten op het gebruik van die naam in de Duitse markt juridisch vastgelegd heeft", aldus een woordvoerder van Arco. "Uiteraard respecteren wij deze rechten en hebben derhalve de naam van deze nieuwe Arco stoel gewijzigd in 'Close'. De stoel staat inmiddels onder de nieuwe naam op onze website."

www.arco.nl

Deel op Social Media 


 

13-05-2016 8:30

Begint het al te kriebelen? In oktober wordt in Keulen weer de internationale beurs op het gebied van kantoorinrichting gehouden: de Orgatec. In aanloop naar het evenement komt de organisatie met verrassend nieuws: de expositieruimte is met maar liefst 20 procent gegroeid ten opzichte van de editie van 2014.

Daarmee is sprake van een trendbreuk. Gedurende de afgelopen 15 jaar is de omvang van de Orgatec flink gekrompen. Hoewel de Orgatec nog altijd geldt als de meest vooraanstaande internationale beurs op het gebied van projectinrichting, werd de schaal van eind jaren '90 allang niet meer gehaald. In 2016 wordt echter voor het eerst sinds jaren weer een forse groei gemeld.

Naar de oorzaken van de groei kan slechts gegist worden. Is het de aantrekkende economie? Of is het de opkomst van het Internet of Things, een technologische ontwikkeling die de aanblik van onze wereld - en dus het kantoor - gedurende het komende decennium wel eens flink kan doen gaan veranderen? Voor deze laatste suggestie spreekt dat grote technologiebedrijven als Samsung en Microsoft dit jaar voor het eerst op de beurs aanwezig zullen zijn. Wellicht openen zich in Keulen tussen 25 en 29 oktober allerlei nieuwe technologische vista's...

De beursorganisatie meldt dat de 20 procent groei van het beursopopervlak zijn beslag krijgt in de hallen 5.2 en 10.1, die aan de plattegrond zijn toegevoegd. Of de naar verwachting ruim 50.000 internationale bezoekers in deze hallen alleen de genoemde grote bedrijven zullen aantreffen is vooralsnog onduidelijk. Hiervoor zullen we moeten wachten tot 25 oktober. Begint het al te kriebelen?

www.orgatec.de

Deel op Social Media 

 

10-05-2016 9:06

Passagiers op Schiphol die reizen via de H- of M-pier wanen zich binnenkort op een heuse mini-meubelboulevard. Online designbrand Made.com creëert hier een aantal huiskamers waar mensen een ruim assortiment aan originele designmeubels voorgeschoteld krijgen: van hanglampen tot boekenkasten en van banken tot fauteuils.   

De samenwerking met het interieurplatformis een nieuwe stap in retail-innovatie voor zowel Made.com als Schiphol. Damien Poelhekke, countrymanager Benelux van Made.com: "Schiphol is de perfecte partner om een innovatieve en onconventionele shopomgeving neer te zetten. Zowel Schiphol als Made verleggen hierbij grenzen in een nieuwe leeromgeving. Zo gaan we samen op reis om de klant van de toekomst ontdekken."

Gideon Ruig, Manager Commercial Development: "Schiphol wil de optimale passagiersbeleving realiseren. Daarvoor moet je als luchthaven steeds innovatief en vernieuwend zijn. Ook op het gebied van retail. Met de huiskamers van Made.com bieden we passagiers een eigentijdse wachtruimte met de mogelijkheid alle producten die ze zien en gebruiken direct online te bestellen."

Sinds januari dit jaar heeft Made.com zijn eerste fysieke showroom geopend in Nederland, aan de Overtoom te Amsterdam. Het pand delen ze met de bekende kapper Bubblekid en coffee roasters Lot61. Het designmerk is altijd op zoek naar nieuwe manieren om een onconventionele shopomgeving neer te zetten. Zo heeft Made in mei vorig jaar ook het social platform Unboxed in Nederland gelanceerd, een eigen social platform welke fungeert als virtuele showroom. Hier kunnen gebruikers van Unboxed foto’s van hun interieur uploaden, elkaar inspireren en zelfs onderling contact opnemen. Met de samenwerking met Schiphol heeft Made inmiddels zijn derde onconventionele showroom in Nederland gelanceerd. De samenwerking is in ieder geval voor 3 maanden en wordt mogelijk daarna verlengd.

www.made.com

Deel op Social Media
Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >