Nieuws


28-08-2014 8:44

Kantoorinrichter Markant neemt op 3, 4 en 5 september deel aan de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer in Antwerpen (Antwerp Expo).

De stand van Markant staat gedurende de beurs volledig in het teken van 'Dynamisch Werken', met Oxidesk, MAX en Workways. 

Markant is te vinden op standnummer 330.

http://www.markantoffice.com/nl/

 
 

25-08-2014 11:59

De tijd dat kantoorinrichting niet meer behelsde dan het leggen van een tapijtje en het naar binnen schuiven van wat meubilair ligt definitief achter ons. Nu wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond hoe belangrijk een afgewogen werkomgeving is voor het welzijn en de productiviteit van de gebruikers, spelen ook allerlei andere factoren een belangrijke rol in het inrichtingsproces. Wat te denken van akoestiek? Office Academy verzorgt regelmatig speciale eendaagse cursussen over dit onderwerp.

Akoestiek is in korte tijd een belangrijk onderwerp geworden in de werkomgeving. En dat is niet vreemd: want sinds de opkomst van de open kantooromgeving speelt akoestiek een bepalende rol op de werkvloer. Natuurlijk: ook voor pakweg 2000 was een goede geluidssituatie van groot belang, maar in de tot dan toe gebruikelijke standaard kantoorcellen met tapijt en systeemplafond was het onderwerp niet werkelijk een punt van aandacht: in die kleine ruimtes was relatief weinig akoestische winst te behalen. De opkomst van Het Nieuwe Werken heeft de zaken drastisch veranderd; vanaf omstreeks de millenniumwisseling werden kantoorwerkers steeds vaker ondergebracht in grotere open ruimtes. Celkantoren met systeemplafonds werden verruild voor grote open kantoren met (vaak) ‘industriële’ open plafonds en (bijvoorkeur) grote glaspartijen, waarmee de transparantie van de organisatie benadrukt werd. Dit zag er allemaal prachtig uit. Maar de akoestische balans was veelal ver te zoeken.Open kantoren leveren vaak akoestische problemen op.

Uit een recent onderzoek van ontwerp- en architectenbureau Gensler blijkt dat het neerhalen van scheidingswanden in kantoren heeft geleid tot een gigantische toename van afleiding voor werknemers. Het kost de werknemers moeite om zich te focussen terwijl het geluid, de geur en de aanwezigheid van andere werknemers hen uit hun concentratie haalt. “Slechts een op de vier Amerikaanse werknemers kan presteren in een kantoortuin”, aldus Gensler. “De rest heeft moeite om effectief te werken, wat resulteert in verloren productiviteit, innovatie en betrokkenheid van de werknemer.”

Dat deze effecten niet beperkt blijven tot de Verenigde Staten blijkt onder meer uit onderzoek van het Deense ministerie van Werkgelegenheid. Hieruit kwam enkele jaren geleden naar voren, dat werknemers uit een open kantooromgeving zich twee keer zo vaak ziek melden. Wanneer er meer dan zes werknemers bij elkaar in een open ruimte zitten, loopt het ziekteverzuim blijkens dit onderzoek zelfs op tot 62 procent. Tijdens het European Facility Management Congres 2013 in Praag werd voorgerekend dat het gebrek aan concentratie van werknemers jaarlijks ongeveer 24 werkdagen per werknemer kost.
 
Aangezien dergelijke cijfers de laatste jaren vrij algemeen beschikbaar zijn gekomen, is zo ongeveer iedereen die zich professioneel bezighoudt met het projectinterieur ondertussen wel doordrongen van het belang van een goede akoestiek in het kantoor. Maar dit betekent niet dat ook iedereen weet hoe je een akoestisch optimale situatie kunt realiseren. Om het gebrek aan kennis in de branche te verhelpen, organiseert Office Academy binnenkort een eendaagse cursus ‘de rol van akoestiek’. “Deelnemers aan deze cursus leren de rol van akoestiek in kantooromgevingen kennen”, meldt een woordvoerder van het opleidingsinstituut. “Negatieve en positieve aspecten met betrekking tot 'geluid' worden behandeld, evenals de maatregelen die getroffen kunnen worden om te komen tot een goede akoestiek.”

In de cursus ‘De rol van akoestiek’ komen tal van belangrijke vragen aan de orde: ‘welke bijdrage levert een goede akoestiek om tot een 'juiste' werkplek te komen?’, ‘wat zijn de effecten van geluid binnen de verschillende kantoorconcepten?’.  En ‘welke maatregelen kunnen getroffen worden om tot een goede akoestiek te komen?’. Ook allerlei Arbo-gerelateerde vragen worden behandeld. De cursus is bedoeld voor iedereen die vanuit een facilitaire dienst of vanuit de kantoor- en projectinrichting betrokken is bij de huisvesting of inrichting van kantoren of kantoorhoudende organisaties. “Er is geen specifieke vooropleiding vereist”, meldt Office Academy. “Enige ervaring binnen het facilitaire bedrijf of de inrichtingsbranche is een pré.”www.officeacademy.nl

Auteur: Henk-Jan Hoekjen

Dit artikel is eerder verschenen in editie nr. 6-2013 van Inside Information.

21-08-2014 16:58

De Akoestiekfabriek houdt op 5 september een open dag (14.00 tot 19.00 uur) en wil bezoekers daarbij naar eigen zeggen 'proberen te verbazen met 'handson' vakmensen met een verhaal. Geen powerpoint maar het gesprek van mens tot mens'.

De Akoestiekfabriek staat stil bij het feit dat er binnen kantoren en werkplekken altijd ontwikkelingen gaande zijn. Deze ontwikkelingen lijken nu wel in een stroomversnelling te zitten. Een aantal van deze ontwikkelingen - groot en klein van aard - zal op de open dag gepresenteerd worden.
Verschillende sprekers komen aan het woord en vertellen over hun geloof in de transformatie in de wereld van kantoor en kantoorinrichting. Zowel op esthetisch als praktisch vlak.

De presentaties worden zonder powerpoint gegeven en de gastsprekers zullen live 'hands on’ acte de présence geven. De presentaties zijn in de branderij van de Rotterdamse Van Nelle fabriek en duren ongeveer 15 tot 20 minuten. Bovendien verzorgen architecten rondleidingen door de Van Nelle fabriek, waarbij ze alle ins and outs over deze bijzondere plek vertellen.

Iedere bezoeker ontvangt een speciaal fotoboek van de Van Nelle fabriek dat de Akoestiekfabriek in eigen beheer heeft gemaakt.

www.akoestiekfabriek.nl

14-08-2014 9:16

Klöber tipte ons over een interessant project: het nieuwe kantoor van LinkedIn in de Rembrandttoren te Amsterdam.

Ingericht door Lensvelt, in samenwerking met architect Suzan Vromans van Snelbouw te Ridderkerk.

Zie bijgaand Youtube filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=6GPdu0IhCW4

14-08-2014 8:53

'Zeg me hoe u zit en ik zeg wie u bent'. Een vervolgonderzoek naar negen nieuwe zithoudingen vertoont interessante uitkomsten.

Uit een wereldwijde studie van werkomgevingspecialist Steelcase is gebleken dat onder invloed van het toenemend gebruik van mobiele devices op de werkvloer negen nieuwe, veel voorkomende zithoudingen zijn te onderscheiden. Een vervolgonderzoek, bestaande uit een online enquête die sinds juni 2014 door meer dan tienduizend kenniswerkers uit zes verschillende continenten is ingevuld, verschaft nu nog meer inzicht in onze zithouding. De enquête over het gebruik van mobiele devices op de werkvloer en typische zithoudingen die hieruit voortvloeien, brengt verschillen tussen mannen en vrouwen en verschillende leeftijdscategorieën aan het licht.

De kenniswerkers die de vragenlijst hebben ingevuld, gebruiken gemiddeld 3 tot 6 uur per dag één of meerdere mobiele devices. Mannen werken het liefst op een laptop (34 procent van de mannelijke respondenten), terwijl het merendeel van de vrouwen de voorkeur geeft aan een Smartphone (41 procent).

Kenniswerkers van het mannelijke geslacht werken graag met drie of meer verschillende apparaten (64 procent van de mannen die de enquete hebben ingevuld). Vrouwen houden het daarentegen liever bij twee verschillende apparaten (47 procent).

De generatie Y, de zogenoemde millenials geboren na 1980, wisselen in vergelijking met mensen uit andere leeftijdscategorieën gedurende de dag het vaakst van zithouding. Representanten van de Y-generatie  zitten het meest in ´The Trance´ (voorovergebogen zithouding bij geconcentreerd schermwerk en gebruik toetsenbord en/of muis, 27 procent), ´The Strunch´ (de uitgestrekte leunhouding bij gebruik van notebook of tablet, 15 procent) en `The Cocoon´ (een informele zithouding met de voeten op zithoogte en de armen ingetrokken, 7 procent).

Vrouwelijke kenniswerkers zitten vaker in houdingen waarbij ze zich afsluiten van hun omgeving. Voorbeelden hiervan zijn `The Cocoon` en ´The Strunch´. Mannen op hun beurt geven eerder de voorkeur aan meer open zithoudingen waarbij ze enigszins achterovergeleund zitten. Tot deze houdingen behoren ´The Draw´ (bij gebruik van tablet of smartphone, vrij van het bureau met ingetrokken armen), ´The Smart Lean´ (bij kortstondige behoefte aan privacy) en ´The Take It In´ (bij lezen van een groot scherm of als men informatie op zich in wil laten werken).

De meest voorkomende werkhouding onafhankelijk van leeftijd en geslacht (25 procent) is de ´Multi-Device´, waarbij gelijktijdig meerdere apparaten of devices worden bediend, gevolgd door een houding waarin mensen geconcentreerd schermwerk verrichten (´The Trance´, 20 procent).

"De resultaten van de studie en de aansluitende online enquête tonen aan dat het belangrijk is dat bij de inrichting van de werkomgeving rekening gehouden wordt met het medewerkersbestand en de verschillende generaties op de werkvloer. Veel voorkomende voorkeurshoudingen dienen op adequate wijze te worden ondersteund, zodat het fysieke welzijn van de medewerkers is gewaarborgd", aldus James Ludwig, Vice President, Global Design and Product Engineering bij Steelcase."De onderzoeksresultaten van de wereldwijde studie hebben aan de basis gelegen van de innovatieve bureaustoel Gesture die wij hebben ontwikkeld en die de nieuwe veel voorkomende voorkeurshoudingen van kenniswerkers optimaal ondersteunt."

www.steelcase.be

14-08-2014 8:26

Dit najaar vindt de 24e editie plaats van Interieur Kortrijk. Net zoals 2 jaar geleden worden er heel wat events georganiseerd rond de Budafabriek in de stad. Eén van de extra events is ‘The Design Pharmacy’ in de vroegere gebouwen van de West-Vlaamse apothekersvereniging, op 5 minuten wandelen van de Budafabriek.

Merken zoals Modular Lighting Instruments, BuzziSpace, bulthaup, Niko, Alessi en King George zullen er gedurende 10 dagen een showcase organiseren met onverwachte settings – een creatieve aanvulling op wat deze merken in Kortrijk Xpo zelf tonen.The Design Pharmacy is een pop-upplek van 1.000 vierkante meter waar zowel een restaurant als ‘Pharmacy Bar’ gevestigd zullen zijn en waar de verschillende ruimtes van het pand worden aangekleed in verschillende thematische settings. Elke kamer toont een remedie tegen het alledaagse. Klap op de vuurpijl wordt de tijdelijke installatie van Belgisch toptalent Alain Gilles, verscholen in het labyrint van The Design Pharmacy.Alessi toont op deze locatie een overzichtsexpo en ook BuzziSpace zal de heruitgegeven modellen van het Engelse Race Furniture voor het eerst aan het publiek tonen.
Overdag is de locatie geopend voor het publiek, ‘s avonds worden er exclusieve themaevenementen georganiseerd.

The Design Pharmacy, Rekollettenstraat 23, 8500 Kortrijk.
Geopend van 17 tot 26 oktober 2014.
Openingsuren: 12.00-19.30 uur. Vanaf 20.00 uur alleen op uitnodiging.
 


www.designpharmacy.be

12-08-2014 10:00

TEAM 7 heeft eind juli zijn eerste showroom in China geopend en daarmee zet de onderneming een nieuwe succesvolle stap in haar internationale groei. Op net geen 300 vierkante meter stelt de Oostenrijkse meubelfabrikant in Beijing zijn klassiekers en bestsellers voor uit de domeinen Keuken, Eten, Wonen en Slapen: van exclusieve keukens, zoals vao of k7 over de bekroonde flaye-tafel tot de flexibele, modulaire systemen cubus en cubus pure.

Georg Emprechtinger, zaakvoerder van TEAM 7, de winkelverantwoordelijke Liu Dong en Irene Giner-Reichl, de Oostenrijkse ambassadeur in Beijing, verwelkomden bij de feestelijke opening ter plaatse de pers en gasten uit het bedrijfsleven en de politiek.

De flagship store van de marktleider voor designmeubelen uit natuurhout bevindt zich in Chaoyang, een populaire wijk met het op één na hoogste aantal inwoners van de stad. Chaoyang is een diplomatenwijk met veel ambassades en biedt talrijke exclusieve winkel- en uitgaansmogelijkheden. Op deze centrale locatie geeft TEAM 7 een indruk van zijn woonwerelden en introduceert de fabrikant een natuurlijke en gezonde woninginrichting in deze bruisende Chinese metropool. Eens te meer demonstreert de onderneming de mogelijkheden van een deskundig geplande en doordachte inrichting met natuurhouten designmeubelen in harmonie met de natuur.

Voor het winkelpersoneel dat TEAM 7 heeft opgeleid, speelt persoonlijk advies een belangrijke rol. De klant moet zich namelijk welkom en goed geholpen voelen. Het doel bestaat er vooral in om klanten het zintuiglijke en unieke karakter van het natuurhout te laten ontdekken en hen inspiratie te bezorgen. De geschoolde interieurarchitecten beschikken hiervoor over alle vereiste vaardigheden en plannen de interieurvoorbeelden heel deskundig in.

“Wij willen onze internationalisering continu voortzetten”, zegt dr. Georg Emprechtinger. “Nieuwe markten aanboren en tal van mensen over de hele wereld warm maken voor onze meubelen uit natuurhout is niet alleen een economisch doel, maar beantwoordt ook aan onze idealen.” Ook Liu Dong is duidelijk overtuigd van het bedrijfsmodel: “Ons handelsmerk, de combinatie van lokaal vakmanschap, ecologie, design en innovatieve techniek, spreekt de klanten in China steeds meer aan. Ook hier is men er zich steeds sterker van bewust dat veilig, gezond wonen en hoogwaardige kwaliteit de nieuwe statussymbolen zijn. Dit maakt de Chinese markt zeer aantrekkelijk voor TEAM 7.”

12-08-2014 8:30

De gemeente Hoorn heeft gekozen om ruim vierhonderd werkplekken in te richten met gerevitaliseerd meubilair. Werknemers van de gemeente Hoorn kunnen gebruik maken van elektrische zit-sta werkplekken. De keuze voor de gerevitaliseerde bureaus sluit aan bij de ambitie van de gemeente om zoveel mogelijk duurzaam in te kopen.

Procility uit Weesp, onderdeel van de PD Group, heeft de aanbesteding van het meubilair gewonnen en het meubilair aan de gemeente geleverd. Het bedrijf is vereerd dat ze een bijdrage hebben mogen leveren aan deze gemeentelijke ambitie. Procility kan verschillende opties voor gerevitaliseerd kantoormeubilair leveren die voldoen aan alle Arbonormen. Gebruikt kwaliteitsmeubilair dat nauwelijks is te onderscheiden van nieuw, met volledige garantie (fabrieks- en nalevergarantie) dat na 5, 7 of 10 jaar kosteloos wordt opgehaald. Het bedrijf wil inspelen op de toenemende vraag naar circulair inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >