Nieuws


27-06-2013 12:31

Dat een veranderende markt om een andere aanpak vraagt, is voor Ricoh een vanzelfsprekende zaak. Vandaar dat de specialist in duurzame documentoplossingen de manier van werken wijzigt. Het nieuwe kantoor in Den Bosch ondersteunt daarbij. Er is veel communicatie. Gispen hielp mee aan de creatie van een 'levende showroom'.

Ricoh is bekend van het leveren van printers en multifunctionals. Van hardware dus. Maar als gevolg van alle ICT-ontwikkelingen is de onderneming zich steeds meer op het verlenen van diensten gaan richten. Een wijziging in aanbod, die een andere werkwijze met zich meebrengt. Overleg, brainstorm en afstemming met klanten en collega’s zijn daarin voorname elementen.Wie naar het Paleiskwartier gaat en daar het nieuwe Ricoh-kantoor binnenloopt, ziet een plek waar verleiding een rol speelt. Het gehele gebouw ademt een sfeer uit die stimuleert om met elkaar in contact te komen. Mensen zijn continue in beweging. Ze hebben geen vaste plek, maar zoeken een zone die bij de activiteit past. Zo kan men staand vergaderen, overleggen in de theaterbar, of ideeën uitwisselen in een zitzak. Voor sommigen was het wel even wennen, maar de flexibele werkplekken blijken in hoge mate de interactie te bevorderen.

De Gispen CubiC-werkplekken zijn voor Ricoh op maat gemaakt. Hier kan men aan dossiers werken, mails beantwoorden, informatie verzamelen of met klanten bellen. De flexibele monitorarmen, het akoestisch tussenpaneel en de data- en stroomvoorziening zijn op slimme wijze met het bureau geïntegreerd. Niet alleen fraai, maar ook praktisch en ergonomisch. Net als het werkblad. Dankzij de eenvoudig te bedienen hoogteverstelling staat het zo naar de persoonlijke voorkeur.

Het concept van het Nieuwe Werken, of zoals de onderneming het zelf zegt: ‘de Ricoh Manier van Werken’, brengt ook een duurzaam voordeel met zich mee. Dankzij de efficiëntere benutting van werkplekken kon er voor zo’n 20 procent aan vierkante meters bespaard worden. Dat betekende een verlaging van investeringssom, materialen en energieverbruik. Dat Gispen vervolgens het oude meubilair via Second Life een nieuwe bestemming gaf, past in dezelfde filosofie van duurzaam ondernemen.

Bij de opening van het gebouw was er een spectaculaire 3D-facewallprojectie te zien met foto’s en boodschappen van Ricoh-medewerkers. Die betrokkenheid is er nog steeds. Op welke wijze men ook contact maakt, via de telefoon, een virtuele meeting of het gebouw zelf, de gedachte van elkaar ontmoeten en inspireren in een vrije omgeving wordt meteen opgepikt. Zo is het kantoor een mooi voorbeeld van: Practice what you preach.

www.gispen.nl

26-06-2013 8:45

Op 20 juni opende kantoorinrichter Rohde & Grahl de deuren van de nieuwe showroom in Rotterdam. Veel bezoekers wisten de weg naar de nieuwe locatie te vinden. Zij maakten volgens een woordvoerder van het bedrijf enthousiast kennis met dit initiatief om naast de showroom in Amersfoort een extra plek te creëren om relaties in een prettige en creatieve sfeer te ontmoeten.

"Op het centraal gelegen en goed bereikbare Noordereiland is een bijzondere locatie gevonden om de producten van Rohde & Grahl aan het publiek in de zuidelijke Randstad te tonen. Uiteraard vindt de bezoeker er de nieuwe bureaustoel vote, maar ook veel andere producten, gericht op nieuwe vormen  van ontmoeten en werken."

De nieuwe showroom is gevestigd in een fraai pand met uitzicht op de Kop van Zuid en is ontstaan vanuit een bijzondere samenwerking met Galerie Wind, al jaren een begrip bij creatief Rotterdam en gevestigd in het pand ernaast. De galerie exposeert regelmatig diverse vormen van kunst en maakt daarvoor ook gebruik van de nieuwe showroom.

De bereikbaarheid is uitstekend: vanaf de ring A15 is het nog geen 10 minuten tot de voordeur van de showroom en parkeren is er gratis. De showroom is ook prima bereikbaar per metro of bus.

24-06-2013 8:00

Partijen bij de CAO voor Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven -CBM, FNV Bouw en CNV Vakmensen- hebben na bijna een jaar zonder CAO te hebben gezeten een principeakkoord bereikt voor een nieuwe CAO.

Zoals gebruikelijk leggen partijen het principeakkoord nog voor aan hun achterban. Ondertussen hebben CBM en FNV Bouw reeds hun akkoord gegeven. Bij CNV loopt de procedure nog. Verwacht wordt dat eind juni duidelijk zal worden of er sprake is van een definitief akkoord.

Het principeakkoord bevat de navolgende afspraken:

Looptijd

De CAO wordt afgesloten voor de periode 1 juli 2012 tot en met 31 december 2014.

Loon en loongebouw

Gedurende de cao zullen de lonen van de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen op 1 oktober 2013 met 1% verhoogd worden en op 1 mei 2014 met 0,75%

Partijen zijn overeengekomen gedurende de looptijd van de cao de in de cao bekende functies en de functie-inhoud te actualiseren, aangezien een aantal genoemde functies niet langer bestaan of een andere inhoud hebben gekregen en er zijn ook nieuwe functies bijgekomen.

Vergoedingen

Op 1 oktober 2013 worden de vergoedingen voor het verrichten van werkzaamheden als praktijkopleider en bedrijfshulpverlener en de vergoedingen voor gereedschap en kleding verhoogd met 2,5%.

Werkgelegenheid

Sociale partners zullen in de SSWM zo snel mogelijk een sectorplan voor de meubelindustrie opstellen om een beroep te kunnen doen op in het sociaal akkoord beschikbaar gestelde gelden ter bestrijding de werkloosheid en het bevorderen van werkgelegenheid.

Arbeidsomstandigheden

Partijen laten ter bevordering van de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en gezondheid van werknemers de branche-erkende RI&E herzien en actualiseren.

Het Verzuimsteunpunt Meubelindustrie als maatwerkregeling in artikel 31 lid 1 zal komen te vervallen.

Duurzame inzetbaarheid

Sociale partners zullen continueren afspraken te maken ten einde de vitaliteit en inzetbaarheid van jongeren en ouderen in de sector te bevorderen.

Vakantiedagen

De opbouw van vakantiedagen bij ziekte zal gelijk zijn aan de vakantieopbouw voor arbeidsgeschikte werknemers.

De overheid heeft een nieuwe vakantiewet ingevoerd waarin o.a. is bepaald dat de wettelijke vakantiedagen na 6 maanden na het opbouwjaar opgenomen moeten zijn, anders vervallen ze.

Daarom hebben partijen afgesproken dat het aantal bovenwettelijke dagen, die een werknemer in enig jaar verkocht heeft, in mindering worden gebracht op de wettelijke vakantiedagen, die in aanmerking komen te vervallen.

Pensioenleeftijd

De arbeidsovereenkomst zal voortaan eindigen op het moment dat de werknemer aanspraak kan maken op een uitkering krachtens de AOW. De arbeidsovereenkomst zal niet langer eindigen op het moment dat de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Inkomensgat als gevolg van de gewijzigde ingangsdatum AOW

De ingangsdatum van de AOW is per 1 april 2012 verschoven van de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, naar de dag waarop men 65 jaar wordt. Sociale partners hebben besloten het AOW-gat dat daardoor is ontstaan te compenseren. De tegemoetkoming geldt alleen voor de ouderdomspensioengerechtigden van wie hun vroegpensioen is ingegaan en een aanvulling tot 70% daarop vanuit de Stichting Aanvullingsfonds Meubelindustrie (SAM) ontvangen. De tegemoetkoming bedraagt € 30,- bruto per dag. Aan dit budget is een absoluut maximum van €390.600,- gesteld.

Indelingscommissie en dispensatieprocedure

Tot slot zullen sociale partners overgaan tot het formaliseren van afspraken omtrent de indelingscommissie, ex artikel 18 lid 4 cao en de dispensatieprocedure zoals benoemd in artikel 41 van de cao.

Partijen zullen ernaar streven de cao algemeen verbindend te laten verklaren, zodat de cao zal gelden voor alle werkgevers en werknemers, die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

20-06-2013 10:08

Nadat eerder dit jaar de Jack Chair de iF Design Award 2013 won, is het nu de beurt aan de nieuwste creatie van Burkhard Vogtherr; de Diagon stoelenfamilie. Diagon werd bekroond met de Red Dot Design Award 2013.

Uit ruim 4.662 producten koos een panel van experts de nieuwe bureaustoel Diagon als winnaar van de Red Dot Design Award 2013. De officiële prijsuitreiking vindt plaats op 1 juli in Essen. De winnende producten worden tot en met 28 juli tentoongesteld in het Red Dot Design Museum in Essen.

De Diagon is een voorbeeld van Vogtherr’s inspanningen om producten te ontwikkelen met minimalistische esthetiek zonder in te boeten aan comfort.www.girsberger.com

20-06-2013 9:16

Het vakgebied Mens & Ruimte (organisatiegericht huisvesten) heeft er weer negen vakbekwame mensen bij. Op vrijdag 14 juni vonden in ’t Harde de examens plaats van de Basiscursus Inrichtingskunde (BIK). Acht kandidaten namen deel aan het examen en alle acht wisten het diploma te behalen. Bovendien deed een kandidaat examen voor de Hogere Opleiding Huisvestingskunde (HHK). Ook hij wist het diploma te behalen.Voor de Hogere Opleiding Huisvestingskunde slaagde: Henk Sax (RIVM). De geslaagden voor de Basiscursus Inrichtingskunde zijn: Meeuwis van den Hooven (Steelcase Solutions). Sarah ter Hofte (FP Collection), Nicky van den Berg (At your Office), Christel van der Kas (Parnassia Groep), Eline Meijs (Westland Utrecht Bank), Astrid van de Beek (Gemeente Hof van Twente), Anneke Ouwenhand (Rocor Kantoorinrichters) en Lucien Engelsman (Gemeente Den Haag). Op de foto staan de geslaagden voor de Basiscursus Inrichtingskunde, alleen Lucien Engelsman ontbreekt.

De volgende Basiscursus Inrichtingskunde start op 9 oktober aanstaande.
De volgende Hogere Opleiding Huisvestingskunde start op 17 september aanstaande.

www.officeacademy.nl

18-06-2013 17:30

Het Veghelse Havic Kantoormeubelen heeft een Europese aanbesteding gewonnen voor het compleet inrichten van het fonkelnieuwe trainingscentrum van de grootste kerncentrale van Europa. Deze staat in het Oekraïense Zaporozhye. Opdrachtgever is de Europese Unie.

Aan de gunning van de opdracht door de Europese Unie aan Havic Kantoormeubelen ging een traject van anderhalf jaar vooraf. Het gaat om een deelopdracht van een groter plan om gezamenlijk – EU en Oekraïne – een state of the art trainingscentrum te bouwen op het terrein van de kerncentrale van Zaporozhye, de grootste van Europa en de een na grootste ter wereld. De opdracht die aan Havic Kantoormeubelen is gegund betreft het compleet inrichten van dat trainingscentrum; een opdracht waarmee meer dan 2.000 kantoormeubelen zijn gemoeid.

Oekraïne is in zijn energievoorziening sterk afhankelijk van kernreactoren. Het land telt vijftien reactoren, die samen in de helft van de totale energiebehoefte voorzien. Om die capaciteit optimaal te benutten, ook internationaal, is het land in 2009 in samenwerking met de EU een traject gestart om de veiligheid van de reactoren beter te borgen. Onderdeel van de plannen is de bouw van een trainingscentrum bij de centrale van Zaporozhye. Daarvoor heeft EuropeAid Ontwikkelingssamenwerking, dat het ontwikkelingsbeleid van de EU uitvoert, 14 miljoen euro beschikbaar gesteld.

“De Europese Unie ziet het Nationale Trainingscentrum als de fundering onder een duurzaam en veilig nucleair programma van het land waarmee het in politiek en economisch opzicht steeds nauwere banden onderhoudt”, vertelt Dries Wiendels, directeur van het Veghelse Havic Kantoormeubelen. “Het centrum biedt straks plek aan tweehonderd medewerkers. Management en onderhoudspersoneel, zoals operators, krijgen hier dan trainingen op het allerhoogste niveau ter wereld.”

De openbare aanbesteding leerde dat Havic Kantoormeubelen naar inzicht van de EU de beste papieren had voor het compleet inrichten van het trainingscentrum. “Een enorme eer”, vertelt Dries Wiendels. “We bestaan nog geen vijf jaar, zijn een relatief klein bedrijf dat vanuit Veghel opereert, maar timmeren niettemin heel hard aan de weg, zowel in Nederland als daar buiten. Dat doen we door topkwaliteit producten te leveren tegen scherpe prijzen. Dit is opnieuw een enorme opsteker voor onze ambitie om in kantoormeubelen een nieuwe toon te zetten.”

De opdracht aan Havic Kantoormeubelen, dat in 2008 is opgericht door Dries Wiendels en Vic Sondag, betreft het leveren en installeren van ruim 2.000 meubelstukken conform bestek. Dat varieert van bureaus en bureaustoelen tot opbergkasten en vergadertafels. In oktober moet de bestelling worden geleverd. Direct daarna zal het Euro National Training Centre for Nuclear Operator, zoals het centrum volledig heet, in gebruik worden genomen.

18-06-2013 11:00

Het einde  van het schooljaar is in zicht. Nog maar een paar weken voordat  de leerlingen van het Hout- en Meubelieringscollege (HMC) hun diploma in ontvangst nemen en als vakmensen de zomer in gaan. Om dit heugelijke feit op een mooie manier af te sluiten verzorgt het HMC een eindexamenexpositie.

Bezoekers kunnen tijdens deze dagen genieten van de zelfgemaakte meubels en interieuradviesplannen, het enthousiasme van de leerlingen, hun vakmanschap en creativiteit. Dit jaar besteedt het HMC extra aandacht aan de ondernemers. De leerlingen die na het HMC als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan, zullen prominent aanwezig zijn. Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen op 2 en 3 juli op HMC Amsterdam of op 9 en 10 juli op HMC Rotterdam.
Relaties zijn van harte welkom tijdens de relatiedag HMC Amsterdam op 1 juli of in HMC Rotterdam op 9 juli. Kijk voor het complete programma en tijden op http://www.hmcollege.nl. 

Het HMC is een zelfstandige vakschool. De leerlingen kiezen voor een vak. In de opleidingen ligt de nadruk op creativiteit, vakmanschap & ondernemerschap. De expositie is een goede gelegenheid om dit zelf te ervaren, te zien en te voelen. 
 
Voor de richting meubelmaken/-ontwerpen zijn er dit jaar opvallend veel, interessante, zelfgecreëerde meubels. Het is een mooi gegeven dat de leerlingen elk jaar opnieuw met innoverende meubels komen. Om een voorbeeld te geven, een bureau met zeer bijzonder inlegwerk naar eigen ontwerp met een knipoog naar tekenaar Escher. Of een volledig kunststof bureau gemaakt van LG hi-macs dat bestaat uit twee modern/strakke delen in de kleur Alphine white. En een zeer uniek werkstuk dat gemaakt is binnen de verdieping houten muziekinstrumentenbouw is een kunstambachtelijke meesterviool, die aangeboden zal worden aan jong muzikaal toptalent.
Met negen boten waaronder twee kajaks kan gesproken worden van een heuse HMC-vloot die zal worden tentoongesteld.
 
Dit is slecht een uiterst kleine vertegenwoordiging van de eindexamenleerlingen. Zo zijn er ook verschillende interieurprojecten te bewonderen elk door de leerlingen op een eigen creatieve wijze gepresenteerd. Bijvoorbeeld een oud en vervallen herenhuis in Dordrecht dat compleet is omgetoverd tot een woning en kantoor aan huis. Of een voormalige oud bruin café waarin een woning is gerealiseerd waarbij de stijl en sfeer van het voormalige café nog wel voelbaar zijn.
 
De eindexamenexpositie in Amsterdam is voor publiek geopend op 2 en 3 juli van 15.00-21.00 uur. De officiële opening wordt gehouden op de relatiedag op 1 juli van 15.00-19.00 uur en wordt om 15.00 uur verricht door Jeroen Sanders, directeur Leolux. Rotterdam is voor publiek geopend op 9 juli van 11.00-17.00 uur en 10 juli van 13.00-17.00 uur. Op 9 juli wordt de feestelijke opening om 11.00 uur verricht door de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge.
 
Het HMC is sinds 1929 de enige mbo vakschool waar alle opleidingen met hout, meubel of interieur te maken hebben, in Amsterdam en Rotterdam. Naast het regulier onderwijs, verzorgt het HMC ook na-, her- en bijscholing voor mensen die al in de branches werkzaam zijn en diverse praktijkcursussen en deeltijdopleidingen.

14-06-2013 8:00

In Chicago werd afgelopen week de projectinterieurbeurs Neocon gehouden. De Blegische fabrikant Vanerum sleepte er een zogenoemde Best of NeoCon Award in de wacht. Dit wordt beschouwd als de hoogste erkenning die meubilairfabrikanten kunnen behalen in de Verenigde Staten. De prijs werd gewonnen voor Bloom.

De collectie kleutermeubilair won de NeoCon 2013 Gold Award in de categorie onderwijsoplossingen. Elk jaar selecteert en beloont de NeoCon jury de meest innoverende nieuwe ontwerpen die deelnemen aan NeoCon. De wedstrijd ontving dit jaar meer dan 300 inzendingen in verschillende productcategorieën.

Vanerum is er naar eigen zeggen van overtuigd dat leren vanaf kleuterleeftijd van fundamenteel belang is voor het toekomstig succes van een leerling en dat leren moet aangebracht worden als een actief en sociaal proces. "Bloom is ontwikkeld op basis van onderzoek naar de sociale, academische en technologische veranderingen binnen het onderwijs. De collectie biedt een oplossing voor de eisen die gesteld worden aan alle zones binnen een leeromgeving en helpt een boeiende, interactieve en inspirerende leeromgeving te creëren."

Bloom is een collectie klasmeubilair en audiovisuele apparatuur die specifiek bedoeld is voor onderwijs aan jonge kinderen. "Het wil bij hen een verlangen naar groei en ontdekking wil oproepen. Ontwikkeld met een organisch model in het achterhoofd, ondersteunt Bloom de mate van beweging die nodig is om zelfs de jongste leerlingen bij de les te houden door het stimuleren van hun nieuwsgierigheid en hun verbeelding en ze op een vroege leeftijd te enthousiasmeren voor bewegend leren en technologie. De producten uit de Bloom-collectie werken samen om constructivistisch en actief leren te bevorderen."

Met deze erkenning verlengde de NeoCon jury de Gold Award Education Solutions titel die het Vanerum i3Board behaalde tijdens NeoCon 2012. Andere bedrijven die op NeoCon 2013 in de prijzen vielen waren onder andere Haworth, Steelcase en Herman Miller.

Gert Van Erum, CEO van de Vanerum Group: "We zijn trots dat we in de vijf NeoCon edities waaraan we hebben deelgenomen liefst vier keer met een prijs werden beloond, en meer nog om onze naam in dezelfde lijst te zien staan als die van de meest innoverende spelers in de sector. Maar voor ons blijft de mooiste erkenning wanneer we de ogen van kinderen en leraren zien oplichten tijdens het gebruik van onze oplossingen. Onderzoek heeft aangetoond dat kwaliteitsonderwijs op jonge leeftijd een positieve invloed heeft op het hele leertraject van kinderen en volwassenen. Dit betekent dat ook leeromgevingen voor kleuters de creativiteit en zelfstandigheid moeten bevorderen en uitnodigen tot actieve in plaats van passieve leermethodes."

De Bloom-kleutermeubilaircollectie is ontworpen met beweging in het achterhoofd en laat leraren toe om snel verschillende leer- en samenwerkingszones af te bakenen in de klas, al naargelang hun behoeften op dat moment. "Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer leerlingen erin slagen zowel een mentale als een fysiek connectie te maken met een onderwerp, de kans veel groter is dat ze die informatie onthouden."

13-06-2013 17:53

Design District trok van 6 tot en met 8 juni in totaal 5.512 bezoekers. Dit zijn er vijfhonderd minder dan vorig jaar. Volgens de organisatie is dit te wijten aan het mooie weer. "Desalniettemin hebben wij alleen maar positieve geluiden gehoord over de contacten die gelegd zijn en de kwaliteit van de bezoekers, en wij zijn ervan overtuigd dat dat is waar het om draait. Wij hopen dat er voor alle deelnemers van Design District 2013 een hele goede spin-off komt", aldus Puur Design Producties. Aantal bezoekers 2013
Donderdag 6 juni 2140
Vrijdag 7 juni 1878
Zaterdag 8 juni 1494
Totaal: 5512 bezoekers

Het aandeel interieurarchitecten (18 procent), interieurontwerpers (10 procent), kantoor- en projectinrichters (9 procent) en architecten (8 procent) onder de bezoekers was traditioneel weer hoog. Maar ook fabrikanten, productontwerpers, stylisten, detaillisten, importeurs en agenten wisten de weg naar Zaandam te vinden.
Meer dan 80 procent van de bezoekers gaf aan direct of indirect beslissingsbevoegd te zijn.

De District Awards gingen naar 1) The big bubble, Alex de Witte, 2) Carry On, Mattias Stenberg (Offecct) en 3) U-Turn, Michel Carlot (Belux, via Eikelenboom). Eervolle vermeldingen waren er voor Slide (Dumoffice, Van Esch) en Rocket (Concept 74). De prijs voor de beste stand ging naar Wonderwall Studios.

13-06-2013 9:10

Robert Oude Groen van STOL Nederland is zaterdag 15 juni te zien op RTL 4. In het programma LifestyleXperience wordt een 3 minuten durende presentatie van STOL Nederland uitgezonden vanuit Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. 

De uitzending begint om circa 13.25 uur.

STOL Nederland is gespecialiseerd in de inrichting van onder meer theaters, collegezalen, stadions en verschuifbare tribunes.

www.stol-nederland.com

13-06-2013 9:06

We worden ouder en we blijven steeds langer werken. Het directe gevolg hiervan is dat de aanwas van jonge medewerkers stokt en dat de personeelsbestanden van veel organisaties voor een steeds groter deel worden gevormd door medewerkers van oude generaties. Steelcase Solutions, aanbieder van totaalconcepten op het gebied van werkomgevingen, organiseerde een debat over hoe organisaties kunnen helpen de verschillen tussen generaties te overbruggen en mensen van verschillende leeftijden effectief samen te laten werken.
De debatdeelnemers zijn het erover eens dat het kantoor de verbindende factor is die de verschillende generaties letterlijk en figuurlijk nader tot elkaar brengt.
Opeenvolgende generaties zorgen ervoor dat de cultuur van een organisatie ‘gezond’ blijft. De jongste generatie brengt nieuwe ideeën in, zorgt voor een nieuwe dynamiek en zorgt ervoor dat sociale patronen van een organisatie, zoals samenwerken, communiceren, kennisdelen, worden ververst. De oudere generaties brengen op hun beurt hun ervaring over op de jongere generaties en brengen hen in contact met hun netwerk, wat belangrijk is met het oog op kennisborging binnen een organisatie. Kortom, de wisselwerking tussen verschillende generaties is essentieel voor een organisatie.

Door de optredende vergrijzing, het feit dat mensen vandaag de dag langer doorwerken, opeenvolgende generaties in omvang afnemen en de relatief grote werkloosheid onder jongeren raken organisaties echter in onbalans; de oudste generaties vormen een steeds groter deel van het personeelsbestand. Oudere medewerkers neigen naar het herhalen van verouderde manieren van werken en organiseren. Die patronen zijn diep ingesleten en moeilijk te veranderen. Daarvoor is de invloed van de jongere generaties nodig. De vernieuwende invloed die de jongere generatie medewerkers met zich meebrengt, dreigt het bij een organisatie die in onbalans is echter af te leggen tegen de dominante afremmende cultuur van de oudere generaties. Het gevaar ontstaat dat er energie uit de organisatie ‘weglekt’.

Waar mensen vroeger naar kantoor gingen om (individueel) te werken, wordt het nu dé plek om collega’s te ontmoeten, te vergaderen en samen te werken. Kenniswerkers komen er meer en meer achter dat samenwerken met collega’s onontbeerlijk is voor de effectiviteit van hun werkzaamheden en om die reden gaan ze weer meer op kantoor werken. Het waren met name de jongere medewerkers die de afgelopen jaren veel van hun werkzaamheden buiten de muren van het kantoor verrichtten. Zij hebben in de praktijk ervaren dat dit niet altijd werkt en dat op kantoor werken veel voordelen biedt, zoals de mogelijkheid om zicht te profileren. Het kantoor heeft zo bezien een belangrijke verbindende rol; het kantoor brengt verschillende generaties letterlijk en figuurlijk samen.

www.steelcase-solutions.nl

13-06-2013 8:28

PVO Interieur opent op dinsdag 18 juni het nieuwe onderkomen in de Tesselschadekerk in Hilversum. Deze gerenoveerde, monumentale kerk biedt het bedrijf een inspirerende werkomgeving en 'working showroom'. Daarnaast heeft PVO Interieur de haar huisstijl als de website vernieuwd.

Voldoende noviteiten voor een feestje, vindt PVO. Onderdeel van het openingsprogramma is de Sessie 'Wijzer in Het Nieuwe Werken' door Peter Vink, professor aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Vink is daarnaast principal scientist bij TNO, waar hij onderzoek doet naar effecten van Het Nieuwe Werken. Ook heeft PVO Interieur ter gelegenheid van de opening een overzichtstentoonstelling van Charles en Ray Eames in huis.

In april verhuisde PVO Interieur van het Melkpad in Hilversum naar de nieuwe locatie. De Tesselschadekerk is gebouwd in 1928 en ontworpen door de architecten B.H. Bakker en H. Bunders. Het monumentale kerkgebouw is in 2012 gerenoveerd en gemoderniseerd tot een eigentijdse kantoorlocatie met een totale vloeroppervlakte van 790 vierkante mteter waarbij het authentieke karakter en details uit de jaren '20, zoals glas-in-loodramen, zijn behouden.

www.pvointerieur.nl

10-06-2013 8:00

De Nowy Styl Group, één van de meest dynamische en sterkst groeiende fabrikanten van kantoormeubilair, neemt de Duitse fabrikant van kantoormeubilair en bureaustoelen Rohde & Grahl.

Rohde & Grahlis sterk gericht op ergonomie en maatwerkoplossingen en ontwerpt en ontwikkelt producten met een eigen gezicht. De 73-jarige oprichter van de Rohde Holding, Wolf-Peter Rohde, laat na 38 jaar succesvolle ondernemingsleiding de onderneming in andere handen overgaan. "Omdat opvolging binnen de familie niet mogelijk was en ik mij om leeftijds- en gezondheidsredenen niet meer actief met de onderneming bezig kon houden“, legt Rohde uit. “Ik zocht naar een passende koper: het voortbestaan van de onderneming met alle medewerkers was voor mij van groot belang. Ik ben ervan overtuigd dat ik voor onze onderneming de best mogelijke oplossing gevonden heb.”

De Nowy Styl Group en Rohde & Grahl zijn beide familiebedrijven. “Wij hebben vergelijkbare kernwaarden en hebben dezelfde ideeën over bedrijfsvoering”, zegt Adam Krzanowski, de oprichter van de Nowy Styl Group. “We zijn geen investeringsmaatschappij, maar streven ernaar actief bezig te zijn met de dagelijkse bedrijfsvoering, de onderneming op een duurzame manier op te bouwen, regelmatig met medewerkers ideeën uit te wisselen en door de samenvoeging van ondernemingen meerwaarde voor klanten en de ontwikkeling van de onderneming te bereiken. Ons motto is ‘eerst denken en dan doen’ en niet omgekeerd. Wij zien de medewerkers als het belangrijkste kapitaal van de onderneming en zijn overtuigd van de medewerking en het engagement van alle medewerkers.”
 

Met de overname van Rohde & Grahl doet de Poolse Nowy Styl Group een volgende stap bij de vergroting van haar marktaandeel in West-Europa. Begin 2011 nam de groep het Duitse Sato (bekend van het merk Grammer) al over en integreerde dit succesvol in haar distributiestructuur. Met de nieuwe overname komt de Nowy Styl Group in het bezit van moderne productiefaciliteiten in Duitsland, gemotiveerde en goed getrainde medewerkers en een uitstekend functionerend distributienetwerk. Bovendien voegt het hoogwaardige en complementaire producten toe aan haar eigen productportfolio.

Met de overname van Rohde & Grahl verdubbelt de Nowy Styl Group haar omzet in Duitsland en is daarmee meteen één van de belangrijkste spelers op die markt. "Tevens verwerft het een sterke positie in Nederland, waar Rohde & Grahleen eigen vestiging én verkooporganisatie heeft", besluit de woordvoerder.

06-06-2013 2:00

Stalad Projectinrichting is sinds 1959 een gevestigde naam binnen de onderwijssector. Begin dit jaar is Stalad overgenomen door Bomefa Holding BV. Belangrijk onderdeel voor de marktpositie van Stalad is het leveren van VS meubilair (Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH).

Stalad Projectinrichting richt zich op het realiseren van complete schoolinrichtingen en interieurprojecten. Hiervoor werkt Stalad, naast het VS-meubilair en diverse andere merken, met een eigen productlijn, geproduceerd in eigen beheer.

Bomefa BV, tevens onderdeel van Bomefa Holding BV, ontwikkelt en produceert sinds ruim 50 jaar
designmeubilair.

www.stalad.nl

05-06-2013 17:45

Het nieuwe bureausysteem Flightdesk is gebaseerd op de vormgeving van geavanceerde vliegdekschepen. Ontwerper Gertjan de Kam: “De asymmetrische geplaatste zuil onder een slim ontworpen bureaublad geeft het bureau de kenmerkende uitstraling. Naast de vorm maken de technische functionaliteiten die in het bureau zijn verwerkt de parallel met het vliegdekschip overduidelijk.”Flightdesk is het initiatief van een samenwerking tussen ontwerper Gertjan de Kam en vier projectinrichters: Aarts en Co, Interoffice, Officedock en SKO. Productiebedrijf Drentea verzorgt de productiefaciliteiten. De introductie van Flightdesk vindt plaats tijdens de Design District beurs op 6, 7 en 8 juni op het Hembrugterrein in Zaandam.'Al jaren hebben bureausystemen nauwelijks wijzigingen ondergaan. Met de introductie van het Flightdesk concept is nu duidelijk een nieuwe weg ingeslagen. De bekabelingsmogelijkheden, de juiste accessoires en de standaardverstelling van zit- naar stahoogte maken van Flightdesk een perfect element in een moderne kantooromgeving die gebaseerd is op Het Nieuwe Werken', meldt een persbericht over het nieuwe bureau.www.flightdesk.nl

04-06-2013 8:00

'Now you can vote for your own chair!' Onder dit motto presenteerde Rohde & Grahl op 30 mei het bureaustoelconcept Vote van de Cubaanse ontwerper Daniel Figueroa.

"Vote staat voor vrijheid. Vrijheid om te kiezen voor een stoel op maat en vrijheid in beweging tijdens het gebruik", aldus een woordvoerder van Rohde & Grahl. "De keuzevrijheid is gestoeld op de modulaire opbouw en de aanwezigheid van talrijke, eenvoudig te combineren, componenten. Zo kent de bureaustoel bijvoorbeeld drie rugleuningtypes: shell, frame en twin."

"De bewegingsvrijheid wordt bereikt door de flexibele rugleuning, die in combinatie met een unieke 3D- stoffering zorgt voor een ultrahoog zitcomfort. Door de gebruiksvriendelijke bediening en het uitnodigende design is de Vote uitstekend geschikt voor elke dynamische werkomgeving."

Op 30 mei presenteerde Daniel Figueroa zelf de Vote in de showroom van Rohde & Grahl te Amersfoort. Hij vertelde enthousiast over de totstandkoming van de nieuwe bureaustoel, de achtergronden, de techniek en de opbouw. Vervolgens konden de aanwezigen ‘vote for your own chair’ in de praktijk brengen. Iedereen kreeg de gelegenheid om zelf zijn of haar favoriete Vote bureaustoel samen te stellen. Uit al deze keuzes werden de vijf meest originele ontwerpen gekozen. De bedenkers hiervan worden beloond met een gesigneerde Vote bureaustoel naar eigen ontwerp.

"De reacties van het publiek waren unaniem zeer enthousiast. Zowel het door Daniel Figueroa gepresenteerde concept als de concrete producten werden bijzonder goed ontvangen. Met de Vote bureaustoel is door Daniel Figueroa en Rohde & Grahl een concept voor de toekomst neergezet."

03-06-2013 10:00

Vandaag, 3 juni, treedt drs. Kees Hoogendijk aan als directeur van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM). 

Hoogendijk was tot voor kort werkzaam als partner en directeur in een MKB-bedrijf. Daarvoor werkte hij ruim 10 jaar als lobbyist bij MKB-Nederland. In die functie onderhield hij intensieve contacten met politieke partijen, overheden, departementen en andere stakeholders. "Hij heeft dus veel ervaring opgedaan met verenigingsmanagement en belangenbehartiging", aldus de CBM.

De branchevereniging heeft in Kees Hoogendijk een meewerkende en ondernemende directeur gevonden, die samen met bestuur en medewerkers de koers richting 2020 kan uitzetten. De aanhoudende economische recessie en daarmee ook het uitblijvende herstel van evenwicht tussen inkomsten en uitgaven van de CBM heeft het bestuur daarnaast doen besluiten de bureauorganisatie aan te passen. "Dit is noodzakelijk om de continuïteit van de CBM te handhaven en de strijd met de recessie te doorstaan. De personele bezetting van het secretariaat wordt teruggebracht met 3 fte en tezamen met andere bezuinigingen wordt gestreefd naar sluitende begrotingen 2014 en 2015."


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >