Nieuws


30-08-2010 15:01

Kantoormeubelfabrikant Gispen presenteert naar eigen zeggen een primeur: het eerste composteerbare bureaublad. "Aan het eind van de levensduur van je werkplek, begraaf je het bureaublad gewoon in je tuin", aldus de fabrikant uit Culemborg.

Het nieuwe bureaublad met een kern van vlas en bamboe fineer rondom, bestaat voor 100 procent uit hernieuwbare grondstoffen. "Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen (Biobased) speelt een cruciale rol bij het behoud van de natuur, klimaatverandering en het voorkomen van de uitputting van de aarde", aldus Gispen in een toelichting.

"Bij de keuze voor vlas in combinatie met bamboe wordt met alle facetten met betrekking tot milieubelasting rekening gehouden. Vlas is een milieuvriendelijk geteeld gewas, waarbij vrijwel geen kustmest en/of chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast. Er wordt alleen gebruik gemaakt van restmateriaal van de plant waardoor er geen verspilling is van natuurlijke grondstoffen."

Het plaatmateriaal lijkt op spaanplaat, maar is lichter in gewicht, wat een groot voordeel is bij transport en montage. De productie en teelt van vlas vindt uitsluitend plaats in Nederland, België en Noord Frankrijk. "Door gebruik te maken van bamboe fineer wordt optimaal geprofiteerd van de positieve eigenschappen van het materiaal. Wel de mooie uitstraling en de harde toplaag, maar niet het gewicht." 

Vervolgens wordt het bamboe afgewerkt met lijnolie, ook een product van de vlasplant, in plaats van een milieubelastende laklaag. "In combinatie met de beste programmalijn van Gispen als het gaat om duurzaamheid, Gispen TM, biedt Gispen met het nieuwe composteerbare bureaublad een van de meest duurzame werkplekken die op dit moment verkrijgbaar zijn."

30-08-2010 15:00

Meer weten over Het Nieuwe Werken? Klik hier

'Ons onderzoek naar het ruimtegebruik binnen organisaties die Het Nieuwe Werken hebben ingevoerd, wijst op een trend waarbij de gemiddelde oppervlakte van de nieuwe kantoorwerkplek toeneemt! Doordat het gebruik nadrukkelijk geïntensiveerd wordt, daalt evenwel de werkplekoppervlakte per persoon', zo stellen Jurgen van der Meer en Arne van 't Spijker van Twynstra en Gudde naar aanleiding van een diepteonderzoek dat is verricht bij een groot aantal gemeenten, instellingen en bedrijven uit de zakelijke dienstverlening die Het Nieuwe Werken invoeren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de effecten van Het Nieuwe Werken op de kantoorhuisvesting en het facilitair management zich met name uiten in de verandering van de kantoorhuisvesting, in kostenreductie en in de verandering van de facilitaire organisatie.

“ In de kantoorhuisvesting is steeds meer sprake van veranderingen in functies en in het ruimtegebruik als gevolg van Het Nieuwe Werken. Dit betreft de opkomst van samenwerkings- en ontspanningsruimten, de toename van het oppervlakte van de werkplek en het vervangen van de kantooromgeving door de onderweg-,  thuis- en virtuele omgeving. Hierdoor vervalt het klassieke kantoorkantoor als ruimte waarin alle activiteiten plaatsvinden en wordt deze vervangen door een combikantoor en het werken buiten kantoor. Ons onderzoek naar het ruimtegebruik binnen organisaties die Het Nieuwe Werken hebben ingevoerd, wijst op een trend waarbij de gemiddelde oppervlakte van de nieuwe kantoorwerkplek toeneemt! Doordat het gebruik nadrukkelijk geïntensiveerd wordt, daalt evenwel de werkplekoppervlakte per persoon.”

 

"Het Nieuwe Werken heeft duidelijke kosteneffecten. In eerste instantie zijn de investeringskosten in de werkomgeving en werkplek gemiddeld hoger dan de investeringskosten van deze in traditionele kantoren. Afhankelijk van de gestelde ambities zijn deze kosten 10-30 procent hoger. Dit wordt verklaard door een meer kwalitatief hoogwaardiger uitvoering van de inrichting, investeringen in telematica en investeringen in tele(thuis-)werken."

 

"Doordat de kantooroppervlakte per persoon in kantooromgevingen van Het Nieuwe Werken echter  lager is dan de kantooroppervlakte per persoon in traditionele kantooromgevingen, zijn ook de huisvestingsgebonden kosten per persoon belangrijk lager. Ten opzichte van traditionele omgevingen zijn kostenreducties van 25-30 procent in de huisvestingsgebonden kosten per medewerker per jaar mogelijk. Hier ligt de grootste winst van Het Nieuwe Werken voor wat betreft werkplek en werkomgeving. Tevens nemen de mobiliteitskosten sterk af."

 

"De facilitaire organisatie heeft een centrale rol in Het Nieuwe Werken. Het facilitair management bewaakt en ondersteunt Het Nieuwe Werken en moet de organisatie, producten en dienstenverlening op de ambities van Het Nieuwe Werken inrichten. In Het Nieuwe Werken kan de facilitaire organisatie niet meer denken in het aanbieden van de standaard facilitaire producten en diensten, maar moet zij denken in de ondersteuning van activiteiten. De facilitaire organisatie verandert hiermee van een aanbieder van klassieke facilitaire producten en diensten naar een ‘facilitator van activiteiten’ die cruciaal zijn voor Het Nieuwe Werken. Meer dan ooit zal de toegevoegde waarde van de dienst in relatie worden gebracht met de kwaliteit van werken."

 

"Naar verwachting zullen de kosten van de facilitaire dienstverlening door deze nieuwe activiteiten stijgen. De kwaliteit van het facilitaire product neemt toe, er wordt een beroep gedaan op nieuwe en andere competenties van facilitaire medewerkers in de lijn van de nieuwe dienstverlening, er moet rekening worden gehouden met marges voor discontinuïteit en de intensiteit van een aantal diensten, zoals schoonmaak en beveiliging neemt toe. De hogere kosten voor facilitaire dienstverlening kunnen echter ruimschoots gecompenseerd worden door de lagere huisvestingsgebonden kosten en mobiliteitskosten."

27-08-2010 8:30

Hans Lensvelt ligt op ramkoers. Met een ludieke t-shirt-actie maakt hij zijn ongenoegen bekend over het feit dat hem binnen de Gispen Lensvelt Group de wacht is aangezegd.

Begin mei werd bekend dat Hans Lensvelt met onmiddellijke ingang op non-actief werd gesteld binnen Gispen. Aan zijn vertrek lag onenigheid over de koers van het in oktober 2006 gefuseerde Gispen en Lensvelt ten grondslag.
Deze ontwikkeling kwamen voor Hans Lensvelt als een totale verrassing. "Out of the blue heb ik een brief ontvangen van Gispen dat met onmiddellijke ingang mijn management overeenkomst is opgezegd", aldus Lensvelt. Hans Lensvelt vervulde bij het bedrijf de functie van Art Director.

Lensvelt neemt nu op ludieke wijze wraak op het Giuspen-management. HIj is een t-shirt-actie begonnen onder het motto:

VIVE LA REVOLUTION!!
POUR UN LENSVELT LIBRE ET INDEPENDENT
POUR SES TRAVAILLEURS, DESIGNERS, ARCHITECTES ET ARTISTES.
POUR SES CLIENTS, FOURNISSEURS ET AMIS.
POUR ACCOMPLIR NOTRE MISSION: CONTRIBUER ET INSPIRER VIVE LA REVOLUTION!!

Belangstellenden kunnen t-shirts met verschillende 'revolutionaire' opdrukken bestellen. Of de ludieke actie inderdaad leidt tot een hernieuwde onafhankelijkheid van het vooralsnog onder de Gispen Lensvelt Group ressorterende Lensvelt, valt nog te bezien. Feit is evenwel dat Hans Lensvelt nog in het bezit is van 30 procent van de aandelen van de Gispen Lensvelt Group.


Peter Veer van Gispen geeft desgevraagd aan geen commentaar te kunnen geven op de actie van Hans Lensvelt. "Deze actie komt voor de verantwoordelijkheid van Hans Lensvelt zelf. Ik heb met de aandeelhouders afgesproken om geen mededelingen te doen totdat de kwestie naar tevredenheid van de betrokkenen is opgelost. Ik houd me aan die afspraak."

Wie de revolutie wil steunen en een t-shirt wil ontvangen, moet 10 euro overmaken op rekening 1789.63.364 tnv JCP Lensvelt Rabo Breda. Hans Lensvelt: "Vermeld je maat, je adres, en ik stuur je een T-Shirt toe."

27-08-2010 8:21

Het is altijd interessant om na te denken over nut en noodzaak van nieuwe werkmethoden. Zeker in een tijd waarin trends als 'het nieuwe werken' sterk in opkomst zijn, is de vraag gerechtvaardigt of de tam-tam die omtrend deze vorm van kantoorwerken wordt gemaakt ook gerechtvaardigd is. Met het oog op een antwoord op deze (en andere) vragen wordt binnenkort weer het Nationale Werkplekonderzoek gehouden.

Het Nationale Werkplekonderzoek 2010 zal in september namens newnews.nl gehouden worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ruigrok NetPanel, een marktonderzoekbureau gevestigd in Amsterdam. Het Nationale Werkplekonderzoek vormt een beeld van de kwaliteit van werken en de werkomgeving binnen Nederland.

"Met de resultaten willen we bijdragen aan de bewustwording en waar mogelijk verbetering van werken en de werkomgeving", aldus de initiatiefnemers. "Het Nationale Werkplekonderzoek gaat niet alleen over werken, maar ook om de werkomgeving. We zien veel flexibele werkplekken, maar wat is nu de favoriete werkplek van de werknemer? Waar voelt de werknemer zich prettig en waar niet? Relevante vragen als het gaat om het werkgeluk van werkend Nederland. Daarmee ook relevant voor werkgevend Nederland."

In september zullen de respondenten benaderd worden. Wie mee wil doen aan het onderzoek kan een mail sturen aan hnwo@newnews.nl.   

25-08-2010 9:15

Patiënten met heupartrose hebben aantoonbaar baat bij het gebruik de Artromove. Dit is aangetoond door een wetenschappelijk onderzoek dat studenten van faculteit Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben gedaan.

Artromove, ontwikkeld en geproduceerd door Score te Tolbert, levert volgens het onderzoek een bijdrage aan het verhogen van de mobiliteit en het verlichten van pijn bij patiënten met heupartrose. De Artromove is een ergonomische kruk waarop artrosepatiënten gemakkelijk thuis of op het werk noodzakelijke oefeningen kunnen doen zonder extra tijdinspanning en zonder hulp van de therapeut, op elk tijdstip van de dag.
Uit het vier maanden durende onderzoek blijkt ondermeer dat alle proefpersonen individueel vooruit zijn gegaan. Zowel ten aanzien van de mobiliteit als ten aanzien van het verminderen van de pijn. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan de Artromove worden beschouwd als aanvulling op de huidige behandelingsmethoden, aldus de onderzoekers.
Door middel van de Artromove kunnen patiënten onbelast endorotatie in het heupgewricht uitvoeren tijdens het zitten op de kruk. De patiënt legt zijn onderbeen in de daarvoor bevestigde steun wanneer hij op de kruk zit. Door de voet van het lichaam af te bewegen en hierdoor het onderbeen te verplaatsen ontstaat er endorotatie in het heupgewricht.
Groot voordeel van de Artrosekruk is dat deze – mede door de aangename zit en beperkte afmeting - gewoon ingezet kan worden in het dagelijks leven; thuis aan tafel of elders, op het werk, achter bureau of werktafel, of in sociale werkplaatsen en verzorgingstehuizen. De voor artrosepatiënten noodzakelijke oefeningen kunnen zo zonder extra (tijd-)inspanning en zonder hulp van de therapeut op elk tijdstip van de dag worden uitgevoerd.

Dat de nieuwe kruk verlichting brengt bij heupartrose is niet alleen goed nieuws voor patiënten maar ook zeker voor de overheid, die in het licht van bezuinigingen op zoek is naar nieuwe, kostenbesparende behandelmethoden. Heupartrose is de meest voorkomende gewrichtsaandoening in Nederland. Naar schatting lijden ca. 238.000 mensen aan deze aandoening.
De behandeling van heupartrose brengt hoge kosten met zich mee, zo waren de kosten voor heup- en knieartrose 304 miljoen euro (2003, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). In Nederland is artrose momenteel de nummer twaalf van aandoeningen die de meest hoge kosten met zich meebrengen. De verwachting is dat de kosten zullen toenemen door de vergrijzing.

Score uit Tolbert is een Nederlandse producent van bedrijfsstoelen en ergonomische accessoires. Naast de ergonomische zitoplossingen beschikt Score over een breed scala aan specialistische stoelen voor zowel patiënten als medewerkers in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en verpleeghuizen.

19-08-2010 13:00

In het tweede kwartaal van 2010 meldt de Duitse brancheorganisatie Büro,- Sitz- und Objektmöbel (BSO) een omzetstijging bij kantoormeubelfabrikanten van 5,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Met een min van 2,1 procent ten aanzien van het eerste halfjaar van 2010 tekent zich nu een langzaam herstel af, aldus bso. De qua omzet sterkste maand in deze periode was juni, met een plus van 12,5 procent.

Als positieve ontwikkeling noemt BSO de huidige vraag uit het buitenland. Qua omzet buiten Duitsland zagen de kantoormeubelfabrikanten in het tweede kwartaal 2010 hun omzet stijgen met 8,9 procent. Als gevolg van het beduidend slechtere eerste kwartaal lag het resultaat voor het eerste halfjaar tot nog licht (-0,4 procent) onder dat van vorig jaar.

De binnenlandse verkoop sloot het eerste halfjaar van 2010 af met -2,8 procent; het tweede kwartaal eindigde wel positief met  een plus van 4,5 procent. De brancheorganisatie houdt rekening met een duidelijk aantrekkende vraag, aangezien pas een klein deel van de open aanvragen in concrete bestellingen omgezet zijn. Hoe snel de vermeende investeringenstroom weer op gang komt, durft bso nog niet te voorspellen. Wel verwacht de brancheorganisatie dat de positieve ontwikkeling zich de rest van het jaar doorzet.
 

18-08-2010 9:24
De franchiseorganisatie Plan@Office groeit tegen de stroom in. Dat blijkt uit de recente uitbreiding van deze club van turn-key kantoor- en projectinrichters. Vanaf 1 september gaat Plan@Office Brabant van start in Waalwijk.  

Marcel van Loon en Jochem van Woensel, beide directeur/eigenaar, hebben juist in deze roerige tijden besloten om voor het avontuur te gaan. "Marcel en ik kennen elkaar al enkele jaren. We zijn met elkaar in contact gekomen toen ik als manager verkoop en organisatie bij Plan@Office Nederland, de franchisegever, werkte en Marcel als een van de twee directieleden bij een toenmalige franchisenemer van deze organisatie.", aldus Jochem van Woensel. "Na een aantal leuke en soms ook behoorlijk zware gesprekken is deze samenwerking tot stand gekomen.". Marcel van Loon vult aan: "Jochem en ik delen dezelfde visie op en passie voor ons vak. Het inspirerende aan onze samenwerking is de kracht van het collectief: we hebben beide onze sterke punten en vullen elkaar daardoor goed aan.”.

De toetreding tot de Plan@Office organisatie is, gelet op hun verleden, niet geheel onverwacht, maar de start van een onderneming die in de periferie van bouwend Nederland werkt is dat wel. “Vanzelfsprekend merken ook wij dat er minder kantoormeters gebouwd worden en dat sommige projecten in andere marktsegmenten op de langere baan worden geschoven. Gelukkig zijn we in staat om op de veranderende marktsituatie in te spelen door ons eveneens te richten op andere markten. Zo leveren we bijvoorbeeld niet alleen aan onze eindklanten, maar doordat we exclusief importeur zijn van een aantal internationale topmerken genieten we ook bekendheid onder interieurarchitecten als betrouwbare en flexibele leverancier. Daarnaast onderscheiden we ons van onze concullega’s doordat we ons niet beperken tot de levering van enkel interieurelementen, of het maken van 2D en 3D impressies. Als turn-key kantoor- en projectinrichter werken we van conceptontwikkeling tot en met de fysieke oplevering van een object. Kort door de bocht gezegd richten we in van vloer tot en met plafond en alles wat zich daar tussenin begeeft.”, vervolgt Jochem van Woensel.

Plan@Office Brabant richt zich, naast het 'ontzorgen' van de eindklant en het samenwerken met verschillende interieurarchitecten, eveneens op het ondersteunen van onder andere bedrijfsmakelaars in het verhogen van de verkoop-/verhuursnelheid van commercieel vastgoed. Jochem van Woensel legt uit: “We hebben door de fijne samenwerking met andere Plan@Office-vestigingen gezien dat de relaties met bedrijfsmakelaars en andere partijen binnen de commerciële vastgoedmarkt, belangrijk zijn. Uit eigen ervaring weten we inmiddels ook dat we onze propositie in kunnen zetten als verlengstuk van een dergelijke organisatie. Niet alleen zorgen wij voor een visuele presentatie van de mogelijkheden van dit vastgoed, juist de mogelijkheid om die presentatie om te kunnen zetten in een fysiek en prikkelend interieur blijkt van toegevoegde waarde te zijn voor deze doelgroepen en hun eindklanten."
18-08-2010 8:07

Creatieve talenten met verfrissende, innovatieve ideeën, opgelet. De laatste week is ingegaan, de deadline nadert. De ontwerpen om mee te dingen naar de vierde Thonet Mart Stam Prijs moeten nu toch echt ingezonden worden. Ontwerpen voor dit initiatief van vakblad de Architect en meubelproducent Thonet kunnen nog tot en met 27 augustus worden ingezonden.

Deze prijs, genoemd naar de pionier op het gebied van modern meubeldesign, bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en de speciaal ontworpen Thonet Mart Stam Award. Gevraagd is om een stoel te ontwerpen die geschikt is voor op kantoor of in de woning. Van het ontwerp moet een prototype gemaakt kunnen worden. De inzending moet bestaan uit één tot drie ontwerptekeningen op A3 formaat (in tweevoud) en een 3D model op ware grootte (in enkelvoud). Het ontwerp moet zijn gemaakt in de periode 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010.

De jurering vindt plaats in twee ronden. In de eerste ronde wijst de jury, bestaande uit Bertjan Pot, Wieki Somers, Carlijn Kriekaard en Harm Tilman (secretaris), drie nominaties aan. Iedere nominatie wordt ‘geadopteerd’ door een van de juryleden. Tijdens de prijsuitreiking op donderdag 25 november 2010 in Gebouw De Bazel te Amsterdam presenteren de inzenders en de juryleden de genomineerde ontwerpen. Het bij de uitreiking van de prijs aanwezige publiek kiest vervolgens de winnaar van de Thonet Mart Stam prijs 2010.

Het winnende ontwerp wordt bovendien opgenomen in de Thonet EXP collectie. Thonet EXP is in april van dit jaar gelanceerd en geeft talentvolle ontwerpers de kans met Thonet samen te werken en op experimentele wijze hun product te ontwikkelen en te produceren. Het geeft Thonet de mogelijkheid met zeer uiteenlopende ontwerpers en ontwerpen in aanraking te komen en het experimentele traject te begeleiden. Afhankelijk van de reacties uit de markt, kan een dergelijk product in de vaste collectie van Thonet worden opgenomen. De stoel VouwWow waarmee Maartje Nuy en Joost van Noort in 2009 de Thonet Mart Stam Prijs wonnen, is opgenomen in de Thonet EXP collectie.

17-08-2010 8:30

Van 26 tot 29 augustus staat in het Bella Center in Kopenhagen de 2010-editie van Code op de agenda. Op deze ontwerpbeurs zullen zo’n tachtig ontwerpers hun producten presenteren aan het publiek. In 2009 vond de eerste editie van deze meubel-designbeurs plaats.  Tijdens de eerst twee beursdagen staan ook  de nodige lezingen en seminars op het programma. Meer informatie over deze beurs is te vinden op de websitehttp://www.code10.dk

16-08-2010 8:00

Er is de laatste tijd volop reuring rond de overleden Belgische designer Jules Wabbes. De 'Wabbes-mania' is na de introductie van een aantal van zijn ontwerpen door kantoormeubelproducent Bulo volop losgebroken. Dit najaar zijn er daarom tal van Wabbes-evenementen te bezoeken.

In nauwe samenwerking met Marie Wabbes en Marie Ferran-Wabbes vervolledigen Bulo en de licentiehouders in de komende maanden de collectie meubelen en lampen die te koop is. Tegelijkertijd brengen Design September en La Châtaigneraie hulde aan de ontwerper door aan te tonen dat zijn oeuvre ook vandaag nog even modern en sensueel is. En in augustus brengt uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts een monografie over Jules Wabbes uit.

Met het oog op Design September Brussel worden de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen getransformeerd in een Jules Wabbes-galerij. In het prestigieuze decor van de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen in hartje Brussel worden de recent door Bulo heruitgegeven meubels tentoongesteld op zes podia. De tentoonstelling is te zien van 16 tot 26 september. 

Ook op de interieurbiënnale in Kortrijk is werk van Wabbes te zien. Drie 'Jules Wabbes-partners' zijn op de afspraak op Interieur 2010: Bulo, Wever & Ducre en Bic Carpets. En elke partner zal de helft van zijn stand vrijmaken voor de edities Jules Wabbes 2010. De Internationale Designbiënnale in Kortrijk vindt plaats van 15 tot en met  24 oktober.

Tenslotte is er ook werk te zien van Wabbes op de Designbiënnale in Luik én verschijnt er binnenkort een boek over zijn werk. In 'Jules Wabbes', dat op 19 augustus verschijnt bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, vertelt dochter Marie Ferran-Wabbes het levensverhaal van Jules Wabbes en plaatst zijn hele oeuvre in historische context. Ook de nieuwe modellen uit de collectie Jules Wabbes 2010 komen in het boek aan bod.

14-08-2010 22:27

Steelcase opende onlangs een showroom in de Keulse Rijnhallen. In de directe nabijheid van de rivier de Rijn presenteert het bedrijf op 600 vierkante meter tentoonstellingsoppervlakte producten-, thema’s en concepten. Het betreft niet alleen oplossingen op meubelgebied. In samenwerking met lichtproducent Artemide worden tevens lichtconcepten getoond.
 

13-08-2010 12:00

De Belgische hoofdvestiging van Pami in Overpelt werd afgelopen dinsdag getroffen door een flinke brand. Het dak van het logistiek centrum vatte vlam en werd grotendeels beschadigd. Het daaropvolgende bluswerk heeft tevens gezorgd voor schade aan de inhoud van het magazijn.

Dankzij het doortastende optreden van de brandweer, werd een grotere ramp vermeden. Er vielen geen gewonden. De productieafdeling, showroom en servers bleven gespaard, waardoor de productie een dag later alweer kon worden opgestart.

Pami ontwerpt, produceert en verkoopt kantoormeubelen en heeft in Overpelt een site van zo'n 30.000 vierkante meter. Het bedrijf telt 140 werknemers.
 

10-08-2010 9:15

Thonet nodigt belangstellenden uit voor een foto expositie als eerbetoon voor alle inzendingen van de 214x214 fotowedstrijd. De expostie vindt plaats van 30 augustus tot en met 30 september.  Thonet organiseerde vorig jaar vanwege de 150ste verjaardag van de Weense koffiehuisstoel, model 214 (vroeger Nr 14) de 214x214 fotowedstrijd, waaraan iedereen kon deelnemen. Meer dan driehonderd inzendingen uit negentien landen bewijzen dat de gebogen houten stoel 214 nog steeds tijdloos is. In januari dit jaar koos de jury in Frankenberg (Hessen, Duitsland), waar het bedrijf is gevestigd, de winnaars. De jury bestond uit leden van de familie Thonet, het management van het bedrijf, ontwerper James Irvine en enkele externe consultants. Een ‘generatie-foto’, een ‘erotisch snapshot’ en een ‘alledaagse situatie’ werden gekozen als winnaar van de eerste drie prijzen.

Op maandag 30 augustus is van 10.00 tot 13.00 uur de opening van de expositie. Thonet zal tijdens de opening een demonstratie geven van het buigen van hout. Een mobiele stoomunit maakt het hout flexibel genoeg om te buigen. Bezoekers kunnen tijdens deze opening zelf de rugleuning van model 214 buigen. In de hele maand september is deze internationale foto expositie gratis te bezoeken in de showroom van Thonet in Beesd (Industrieweg 18) van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur. De expositie bestaat uit een groot aantal ingezonden foto’s, oude en nieuwe exemplaren van stoel 214 en geeft de bezoeker een goed beeld van de historie van Thonet en de Weense koffiehuisstoel, die na al die jaren nog steeds in het assortiment van Thonet is opgenomen. De expositie zal de hele wereld over reizen en is onder andere beschikbaar voor winkels die Thonet verkopen.

09-08-2010 8:30

Dit najaar vindt in Keulen de tweejaarlijkse beurs Orgatec plaats. Deze grote internationale vakbeurs op het gebied van projectmeubuilair probeert ook dit jaar (onder meer) architecten te verleiden tot een bezoek. Er staan diverse speciale architectenactiviteiten op het programma.

Bouwmeesters kunnen in Keulen tussen 26 en 30 oktober onder meer exclusief gebruik maken van de 'Architect's Lounge. Dit is een 'ontmoetingszone' die alleen toegankelijk is voor architecten. Ook wordt er een 'architectenontbijt' georganiseerd. Op 29 oktober kunnen architecten gezamenlijk ontbijten en ondertussen luisteren naar een voordracht van
Wolfram Putz, oprichter van het architectenbureau Graft uit Berlijn.

Voorts wordt met het oog op het architectengilde een zogenoemde 'Night of Corporate Architecture'gehouden. Op de avond van 29 oktober krijgen belangstellenden een rondleiding langs een aantal bijzondere Keulse gebouwen. Het gaat daarbij met name om eigentijdse kantoorgebouwen die op een bijzondere manier zijn vormgegeven en ingericht.

Een ander deelevenement dat interessant is voor architecten is het trendforum Ultima Office. Dit is volgens de organisatie een 'interdisciplinaire discussie'  over allerlei 'actuele branche-thema's'. De discussies worden elke beursdag gehouden. Dit beursonderdeel wordt gecompleteerd door de tentoonstelling van de winnaar van de Best Office Award 2010.

De organisatie van de Orgatec hoopt met deze speciale beursonderdelen de Orgatec interessant te houden voor architecten. Dat is begrijpelijk. Want de laatste jaren krijgt de beurs - die tot zo'n 10 jaar geleden als onontkoombaar werd beschouwd - steeds meer het imago van een Duitse dealerbeurs. En dat imago wil de beursorganisatie met kracht van zich afschudden.

09-08-2010 8:30

Laat u niets wijsmaken door bureaustoelfabrikanten; zitten is slecht. Dat stellen althans enkele Amerikaanse onderzoekers. Mensen die minstens 6 uur per dag zitten, sterven volgens de Amerikaanse wetenschappers eerder dan mensen die minder dan 3 uur per dag zittend doorbrengen. Het effect is het grootst bij vrouwen. 

De onderzoekers bestudeerden over een periode van 14 jaar de gegevens van 53.440 Amerikaanse mannen en 69.776 vrouwen in de leeftijdscategorie van 50-74 jaar. De vrijwilligers werd gevraagd naar beweeg- en zitgedrag op een gemiddelde dag. Onderzoekers verdisconteerden ook rookgedrag, lengte en gewicht in hun conclusies.

 

Zitten bleek de kans op kanker te vergroten, maar vooral de kans op hartaandoeningen. Of de bevindingen ook gelden voor de werkende beroepsbevolking, en in hoeverre een verantwoorde bureaustoel de gezondheidsschade kan beperken, vemeldt het onderzoek niet.

06-08-2010 14:00

Vanaf heden treedt ArBe Design op als vertegenwoordiger voor de Spaanse fabrikant van aluminium design meubilair Indecasa in de Benelux.

Indecasa ontwerpt en produceert al meer dan veertig jaar duurzame aluminium design meubels voor kantoor en hospitality area’s. “Op de laatste Salone Internazionale del Mobile kreeg Indecasa zo veel positieve reacties van bezoekers uit de Benelux dat het aanstellen van een agent een logische stap was”, aldus Rob Bos, eigenaar van ArBe Design. De ontwerpen van Indecasa hebben een basis van geanodiseerd aluminium als gemeenschappelijke noemer. Geanodiseerd aluminium is uitermate duurzaam en kan volledig gerecycled worden. Alle onderdelen zijn met boutjes bevestigd, wat het recyclen en het vervangen van onderdelen vereenvoudigt. “Daarnaast zijn de meubels van Indecasa gewoon mooi om te zien en functioneel in gebruik”, zegt Bos. De meubels van Indecasa worden door wederverkopers in Nederland en België verkocht. Meer informatie op www.arbedesign.nl of www.indecasa.com.

05-08-2010 10:11

Bij Wilkhahn zijn ze wel gewend aan het winnen van designprijzen, maar het blijft toch een mooie bevestiging van de kwaliteit van je producten. Dat geldt zeker ook voor de toekenning van het predikaat ‘Best of Competition’ aan de bureaustoel ‘On’.

Wilkhahn mocht diverse prijzen voor de ‘On’-stoel in ontvangst nemen tijdens de beurs NeoCon 2010 in Chicago. Zo kreeg de Duitse kantoormeubelproducent de ‘Gold Award’ in de categorie ‘Ergonomic/Task’ en de ‘Silver Award’ in de categorie ‘Seating/Conference’, maar de toekenning ‘Best of Competition’ als beste product 2010 vormt natuurlijk de kroon op het geheel.
 

02-08-2010 8:21

Voor het vijfde jaar zal de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten (BNI) de BNI-prijs uitreiken. De officiële uitreiking van de vakprijs voor pas afgestudeerde interieurarchitecten zal plaatsvinden bij Kembo in Veenendaal op 23 september 2010. Kembo en Leoxx zijn dit jaar de hoofdsponsoren van dit evenement.

De BNI reikt de -prijs jaarlijks uit aan de meest getalenteerde, pas afgestudeerde interieurarchitect. Van elke academie die opleidt tot interieurarchitect wordt één student genomineerd voor deze felbegeerde prijs. De vakprijs is het middel bij uitstek om jonge talentvolle interieurarchitecten te stimuleren en te motiveren. In de twee weken voorafgaand aan de prijsuitreiking worden de genomineerde ontwerpen geëxposeerd in de toonzaal bij Kembo.

De acht genomineerden zijn:
Angela van Gils (Zwolle), Gabor Disberg (Amsterdam), Bram Vromans (Den Haag), Kim Wildhagen (Groningen), Eva Rius van Teeseling (Rotterdam), Marieke van Dijk (Utrecht), Roos Zondervan (Breda) en Joep Esseling (Maastricht).

De vakjury bestaat uit:
Koos Frederiks (Frederiks & Van der Nat)
Abbie Steinhauser (Merkx + Girod)
Ellen Sander (Sander Architecten)
Jaap Huisman (Smaak)

Het programma van de feestelijke uitreiking op 23 september a.s. wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

01-08-2010 2:15

De resultaten van Gispen International BV over de eerste 6 maanden van 2010 zijn flink hoger dan vorig jaar en ook beter dan verwacht.

Zowel de omzet als de orderontvangst liggen ruim 10 procent boven de resultaten van 2009. Gispen, dat ook in 2009 winstgevend was, ondanks de terughoudendheid bij opdrachtgevers, zag het netto resultaat toenemen tot ruim boven de verwachtingen.

Gispen, marktleider op het gebied van innovatieve kantoorconcepten verwacht voor het tweede halfjaar van 2010 minimaal een vergelijkbaar resultaat.
Ook GispenLensveltGroup BV, de holding waar Gispen onderdeel van uitmaakt, presteert duidelijk beter dan vorig jaar. Met name de bedrijfsactiviteiten in België laten goede resultaten zien.

Hoewel het nog redelijk vroeg in het jaar is ziet de directie van Gispen voor het verloop van 2010 geen verdere verslechtering van de marktomstandigheden. 'Er is duidelijk meer bereidheid tot het doen van investeringen in het verbeteren van de werkomgeving. Het vertrouwen in Gispen als dé partner hiervoor is groot', meldt het bedrijf in een persbericht.

De afgelopen maanden werden Gispen mooie opdrachten gegund door Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, UWV, KPN, Gemeente Rheden, Maasstad Ziekenhuis en Equens.
Gispen heeft onlangs besloten haar bedrijfsactiviteiten klimaatneutraal uit te voeren. Klimaatneutraal ondernemen wil zeggen dat continu onderzocht wordt waar in de organisatie bespaard kan worden op energieverbruik. Daarnaast wordt de resterende (nog) niet te reduceren uitstoot van broeikasgassen gecompenseerd met behulp van een klimaatproject.

Gispen Inrichters B.V. is onderdeel van de GispenLensveltGroup BV. De GispenLensveltGroup is met een omzet van 62 miljoen euro de op één na grootste kantoorinrichter van Nederland.
Onlangs ontving de GispenLensveltGroup de titel Best Managed Companies 2010.
Gispen International BV heeft zes verkoopvestigingen in Nederland en België.
 

01-08-2010 2:15

Helin Efficiency in Huisvesting

Meer doen met minder, dat is in een notendop de filosofie van 'Helin Efficiency in Huisvesting', de nieuwe naam voor vertrouwde Helin Interieur. Met de recente verhuizing naar het gerevitaliseerde Rijksmonument De Enk in Arnhem brengt Helin haar nieuwe bedrijfsfilosofie in de praktijk: ‘meer doen met minder’ in een flexibele werkomgeving, met oog voor duurzaamheid, met partners en kennisuitwisseling, in één en hetzelfde gebouw.  

Helin realiseert ‘Efficiency in Huisvesting’ door het toepassen van een methodische benadering. Gericht op productiviteit en werkplezier bij de medewerkers en op het bereiken van strategische doelstellingen van de organisatie. Met afstemming van fysieke omgeving en technologie op een optimale ondersteuning van het werkproces en maximale aandacht voor alle aspecten van duurzaamheid. ‘Meer doen met minder’ brengt niet alleen maximaal resultaat met minder kosten, maar is ook beter voor het milieu. Steeds meer organisaties willen naar dit ideaalplaatje van huisvesting toe.
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >