Nieuws


29-05-2009 9:45


Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Begrijpelijk dus dat kantoorinrichter Gispen blij is met een aantal recent verworven opdrachten. Het betreft onder meer een project bij de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken.

Het gaat hier om levering van speciaal meubilair en maatwerk voor de periode van 2 jaar met een optie tot verlenging van 2 jaar. Gispen gaat meubilair leveren ten behoeve van directiewerkplekken, vergaderruimtes, restaurants, koffiecorners, wacht-, rook- en loungeruimtes, ontmoetingsplekken, auditoria, postkamers, kleedruimtes, terrasmeubilair, balies, pantry's en garderobe-inrichtingen.

Behalve bij Verkeer en Waterstat gaat Gispen ook bij het Ministerie van Economische Zaken aan de slag. Deze aanbesteding loopt ook 2 jaar met een optie tot verlenging. Bij dit ministerie en aan het ministerie gelieerde bedrijven gaat Gispen directie- en vergaderkamers inrichten met onder meer Gispen Atlas bureau’s en vergadertafels, Gispen Meta schuifdeurkasten. Tevens worden de restaurants opnieuw ingericht met producten van Casala, Kusch+Co, Van der Sluis en Dutch Originals.

Ook in Den Haag huist de StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening). Deze organisatie heeft Gispen opdracht gegeven voor een pilot-project. StAB wil naar aanleiding van organisatorische veranderingen haar huisvesting aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag aanpassen. Deze pilot moet de basis leggen voor aanpassingen in de totale huisvesting. Als pilotafdeling is het Bedrijfsbureau gekozen. Een werkprocesscan middels een workshop met de afdelingsmedewerkers heeft de basis voor het ontwerp van het open kantoorconcept gelegd.
De afdeling wordt geheel voorzien van nieuwe wanden, vloer, plafond en verlichting. Producten die worden toegepast zijn o.a. Gispen Atlas, Meta-kasten en de Herman Miller Mirra bureaustoelen. Gispen voert deze pilot uit in samenwerking met Bhuro.

Zie ook:

Gelimiteerde oplage Histograms
Grote klanten snel bedienen
Kantoorinrichter ten onder
Gispen betreedt opnieuw consumentenmarkt
Met creativiteit de crisis te lijf
Interieurcitaten
Interieur 08 Kortrijk start vandaag
Olympische meubelklassiekers
Unieke collecties beschadigd en vernietigd
Architecture Collections
'Green house' installatie tijdens meubelbeurs
Dutch Originals richt tentoonstelling in
Maand van Nederlandse vormgeving in Madrid
Eerbetoon aan Nederlands ontwerper
Beroemde villa bestaat 75 jaar
Het Uur van de Wolf
Mutaties bij Gispen
Inclusief lezing over cradle to cradle
Inside Information nr 7-2007
Kantoormeubilair door de jaren heen
Architectuurbiënnale in Brazilië
Workshop van Living Tomorrow
Workshop Kantoorforum en Living Tomorrow
Publicatie van Premsela
Project van 8000 werkplekken op maat in Brussel
Leven en werken in de toekomst
Dutch Originals verwerft rechten
Schuitema: Dutch Design avant la lettre
Hans Bloemen volgt Stef Wijnen op 

Inrichting door Burodep-Gispen
Inside Information nr 1-2006
Inside Information nr 4-2006
Fusie Gispen Lensvelt definitief bekrachtigd

27-05-2009 21:15

Gallery Priveekollektie maakt zich op voor Design Miami/Basel die van 9 tot en met 13 juni in Basel, Zwitserland zal worden gehouden. De Heusdense gallery presenteert zich in Basel met werk van de designers Dave Keune, Hans Kotter, Kranen/Gille, Alexander Pelikan, Wouter Scheublin, Roderick Vos, Ted Noten en Emmanuel Babled.

Design Miami/Basel is een internationale beurs op het gebied van gelimiteerd design. In december 2008 presenteerde Priveekollektie zich al op Design Miami in de Verenigde Staten. Deze presentatie krijgt in Basel een vervolg.

Met als titel 'Morosus' presenteert  vormgever Roderick Vos (1965) zijn eerste Limited Design stuk: de chaise longue biedt een maximaal lichaamscomfort, verwijst naar een organisch en vloeiend gebogen blad van een Aziatische boomsoort en is van aluminium gemaakt. Het resultaat is een eigentijdse herinterpretatie van Le Corbusier's chaise longue uit 1920.

'Stealth' is de naam die Dave Keune (1978) aan zijn stoel met bijpassende hocker heeft gegeven. Bij het ontwerp liet hij zich door het Stealth-vliegtuig inspireren.
Verrassend is de lightbox van Hans Kotter (1966). Op een geraffineerde wijze is hij in staat om via fotografische lichtdozen kleur en licht heen te laten breken.
Uitdagend is de bijdrage in de vorm van de comfortabele wingchair  'Fredersen Basel' van het vormgeversduo Kranen/Gille (1977/1979). Naast de wingchair worden Kranen/Gille gepresenteerd met een bijbehorende ottoman en 'Plant' lamp. 'Groei' is hun basisthema.

Alexander Pelikan (1974) manifesteert zich als industrieel vormgever met zijn clicklounger. Hij gebruikt hierbij kersenhout en glas als functioneel op elkaar afgestemde materialen. Alexander Pelikan is trendsetter in verbindingen van materialen en laat zo nieuwe mogelijkheden zien om producten te creëren. In Basel is naast de Clicfurniture lounge chair ook een bijpassende tafel en hocker te zien en voegt leer als extra comfortabel en luxueus materiaal toe.

Spectaculair is de constructief interessante 'Walking Table' van de hand van Wouter Scheublin (1979). De tafel is gemaakt van Amerikaans walnotenhout. Dat geldt ook voor de perfectionistisch gedetailleerde kast van kisten die de naam 'Cabinet of Chests' heeft meegekregen. De robuuste kast prikkelt de nieuwsgierigheid van de toeschouwer. Het is een ritueel om deze kisten open te maken.

Twee leraren van Design Academy Eindhoven vervolmaken de presentatie. Ted Noten (1956) heeft voor het eerst alle disciplines waarin hij werkzaam is in één concept 'Haunted by 36 women' weten te verenigen. Bovendien heeft hij gebruik gemaakt van technieken die het mogelijk maken objecten tot in het kleinste detail om te zetten in een computerbestand. Priveekollektie toont een speciale selektie archetypen vrouwen.
Emmanuel Babled (1967) verlicht de stand met een installatie van 'Digit' chandeliers uit hand geblazen Murano-glas.

26-05-2009 18:02

Het gonsde al tijden van de geruchten, maar nu is de kogel door de kerk: Samas heeft zijn Beneluxactiviteiten verkocht. Aldus heeft het bedrijf zojuist (26 mei 2009) bekendgemaakt in een persbericht. De huidige ongunstige marktomstandigheden, de onzekere vooruitzichten en een aanhoudend krappe financiële positie van de groep nopen Samas tot verkoop van Beneluxactiviteiten en verdere reductie van schulden. Samas heeft een overeenkomst bereikt met een consortium van financiële investeerders. Samas Benelux gaat in zijn geheel en als zelfstandig bedrijf verder. De merknamen Aspa en Assenburg worden geherintroduceerd.

Daarmee is het bedrijf nog niet uit de moeilijkheden: verdere strategische alternatieven zullen waarschijnlijk noodzakelijk zijn en worden onderzocht.

Het consortium investeerders bestaat uit Tinseltown Investments en Stonehaven Holding (een houdstermaatschappij van HAL Investments B.V.) die respectievelijk 60 procent en 40 procent van de aandelen zullen overnemen. De Benelux activiteiten (Samas Benelux) zullen in hun geheel en als zelfstandig bedrijf verder gaan, waarbij naar verwachting de voormalige merknamen Aspa en Assenburg in de markt zullen worden geherintroduceerd. Samen met de aankondiging van de verkoop van de Zwitserse activiteiten op 7 mei 2009, heeft Samas bekend gemaakt dat er gestreefd wordt naar verdere strategische alternatieven voor de resterende bedrijfsactiviteiten. Dit proces vindt plaats in nauw overleg met de kredietverlenende banken van Samas, waarbij de huidige kredietfaciliteiten onder herziening zijn geplaatst.

Carl-Christoph Held, President-Directeur en CEO van Samas: "In de afgelopen maanden zijn we in toenemende mate geconfronteerd met ongunstige marktomstandigheden en gedaalde marktwaardes van activa. Deze ontwikkelingen hebben de verwachte positieve effecten van de implementatie van onze business roadmap, die volgde op de vorig jaar afgeronde studie naar strategische opties, teniet gedaan. Als gevolg hiervan is onze financiële positie aanhoudend krap gebleven. In combinatie met de onzekerheid voor wat betreft de totale impact van de huidige daling in de markten op onze onderneming werd het noodzakelijk om verder te kijken dan de initiële roadmap. Dit leidde tot een streven naar verdere strategische alternatieven, zoals de vandaag aangekondigde verkoop van onze Beneluxactiviteiten. Verder ben ik ervan overtuigd dat de gezamenlijke marktbewerking zal worden voortgezet nu het leveren van oplossingen voor kantoorinrichting aan nationale en internationale klanten een belangrijk aandachtsgebied van de Samas Benelux organisatie zal blijven. Samenwerking met Samas Duitsland, Samas in Centraal- en Oost Europa en de voormalige Samas operaties in Zwitserland en Frankrijk wordt gecontinueerd."

Edward Vis, Directeur Samas Benelux: "Deze transactie is een prima alternatief voor Samas Benelux richting de toekomst. Met steun van onze nieuwe aandeelhouders verkrijgen we financiële middelen voor werkkapitaal en het uitvoeren van de noodzakelijke herstructureringen. Als nieuwe, zelfstandige onderneming, kunnen we nu verder met het implementeren en uitvoeren van het businessplan dat we recent ontwikkeld hebben. Op deze manier zijn we beter toegerust op de economische teruggang en om te profiteren van het uiteindelijke marktherstel. Hoewel de komende periode zeker niet makkelijk zal zijn ben ik ervan overtuigd dat deze transactie ons de mogelijkheid biedt om onze business, het bieden van innovatieve en moderne kantooroplossingen voor klanten, verder te verbeteren."

De transactie betreft 100 procent van de aandelen in Samas Benelux en de overdracht van alle activa aan het consortium voor een bedrag van 5 miljoen euro in contanten. De opbrengst zal grotendeels worden aangewend voor het aflossen van Samas' schuldpositie, waarbij de netto schuldpositie zal worden gereduceerd tot circa 20 miljoen euro.

De Beneluxactiviteiten hebben in het boekjaar 2008/2009 een pro forma omzet gerealiseerd 71 miljoen euro met een negatieve Ebitda. Rekening houdend met het belang van deze transactie voor de continuïteit van de Beneluxactiviteiten heeft Samas na overleg met grootaandeelhouders, over de transactie overeenstemming bereikt. De ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven. De transactie zal gepaard gaan met een kleine boekwinst. Tegelijkertijd is met een partner uit het consortium een voorwaardelijke optie met een beperkte uitoefenperiode overeengekomen voor wat betreft de overname van Samas' activiteiten in Centraal en Oost-Europa.

Als vervolg op de studie naar strategische opties die vorig jaar werd afgerond, was het doel om een compacter Samas tot stand te brengen en kapitaal vrij te maken voor de vereiste volgende stappen en herstructureringen. Initieel betrof de strategische en operationele weg voorwaarts het desinvesteren van de Franse en Zwitserse activiteiten in combinatie met sale & lease back van onroerend goed en een herfinanciering door middel van factoring. Onder invloed van de voortgaande economische crisis daalde de waarde van bedrijfsactiva. Dit heeft een nadelige invloed gehad op de opbrengst van de vereiste desinvesteringen en maakt een faire opbrengst op de verkoop van onroerend goed op dit moment niet mogelijk. Dit in combinatie met de sterk verslechterde markt voor kantoorinrichting maakt het bovengenoemde doel nauwelijks te realiseren en dat terwijl de ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten ook de mogelijkheden voor het aantrekken van additionele financiering negatief hebben beïnvloed, aldus Samas in het persbericht.

Als gevolg van bovenstaande heeft Samas een negatieve operationele cash flow en is de onderneming op dit moment niet in staat om op zelfstandige basis de vereiste herstructureringen te financieren. Het ontbreken van mogelijkheden om toereikende financiële middelen vrij te maken door middel van desinvesteringen maakt het aantrekken van additionele externe financiering onvermijdelijk. Samas heeft na overleg met grootaandeelhouders en de vaststelling dat er geen nieuw eigen vermogen beschikbaar wordt gesteld, naar financiële partners gezocht die de kosten van een dergelijke herstructurering willen dragen en tevens voldoende werkkapitaalfinanciering voor de komende periode kunnen bieden, rekening houdend met de huidige onzekere economische en marktomstandigheden. Ondanks de constructieve gesprekken met kredietverlenende banken in de afgelopen maanden en een goede dialoog met grootaandeelhouders, is een dergelijke partner tot op heden niet gevonden.

Samas zal het zoeken naar een oplossing voor financiering voortzetten, maar zal tegelijkertijd andere strategische alternatieven onderzoeken. Dit zou kunnen leiden tot de verkoop van de resterende bedrijfsactiviteiten in Duitsland, Centraal- en Oost-Europa als geheel of afzonderlijk. Een mogelijke verkoop van de Duitse activiteiten eventueel gezamenlijk met de bedrijfsactiviteiten in Centraal- en Oost-Europa zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

Samas is benaderd met voorstellen voor deze activiteiten en voert gesprekken met partijen. Op basis van deze gesprekken kan een substantieel boekverlies op een mogelijke transactie niet worden uitgesloten. Op dit moment ligt er geen voorstel voor de verkoop van geheel Samas.

Voor 19 juni 2009 is een aandeelhoudersvergadering gepland op het Samas hoofdkantoor (The Village Office) in Houten, ter bespreking van de strategie van Samas. De formele oproep en agenda zullen op korte termijn worden gepubliceerd. Door de recente wijzigingen in Samas als groep kan de definitieve jaarrekening nog niet worden opgesteld. Vaststelling van de jaarrekening zal derhalve geen deel uitmaken van de agenda voor de komende aandeelhoudersvergadering.

Zie ook:

Samaslezing over duurzaamheid

Inside Information nr 1-2009
Samenwerking met Pronova
Doel: slagvaardiger organisatie
Kantoorinrichter snijdt in schulden
Kantoorinnovator steunt goede doelen
Carl-Christoph Held CEO
Kantoorgigant zet in op MVO


 

 

 

20-05-2009 8:50


Amsterdam Airport Schiphol heeft onlangs de B-pier omgenummerd en aansluitend opnieuw in gebruik genomen. De zuidkant van de B-pier heeft enige tijd in de steigers gestaan om de vier grote opstelplaatsen om te bouwen naar zes kleine opstelplaatsen, die tevens geschikt zijn voor busafhandeling. 

Hiermee anticipeert Amsterdam Airport Schiphol naar eigen zeggen op de groei van het aantal Schengen-vluchten. Bovendien kunnen er meer vluchten direct aan de pier worden afgehandeld.
Het bewegwijzeringproject van de firma Reklaspits bestond uit het produceren en monteren van: 175 lichtbakpanelen, 30 nieuwe lichtbakken, vluchtwegplattegronden en aanduidingen opstelplaatsen aan platformzijde.

Zie ook:

Reklaspits adviseert en realiseert

Prestigieus project voor Reklaspits
LED-tekst Atlas ArenA Amsterdam
Beurs Facilitair in volle gang

20-05-2009 8:26


De firma Chem-Dry heeft sinds kort een nieuwe website gelanceerd. Mattijs Kaas van Chem-Dry Nederland/België: “De lancering was voor ons dan ook best een spannend moment. We zijn erg gelukkig met de positieve reacties tot nu toe."

 

Chem-Dry is actief in de tapijt- en meubelreiniging. Door haar unieke reinigingsmethoden met koolzuur, flexibele service en voortdurende productinnovatie is het bedrijf naar eigen zeggen dé specialist in tapijt- en meubelreiniging. Chem-Dry levert door haar reinigingen een bijdrage een aan beter binnenmilieu. In Nederland en België zijn er zo’n 60 franchisernmers die samen meer dan 100 vestigingen exploiteren.

De nieuwe website combineert een witte achtergrond met de kenmerkende Chem-Dry kleuren groen, blauw en paars. Dat geeft naar eigen zeggen een moderne en ‘schone’ uitstraling. Kaas: “Precies wat we wilden. Chem-Dry staat met haar diensten immers voor schoon.” Hij vertelt eveneens dat fase twee nu wordt gestart. “Een landelijke moderne franchiseorganisatie heeft veel baat bij een intranet voor de franchisenemers. Daar zullen we hard aan gaan werken. Het uitwisselen van ervaringen en tips onder de franchiseondernemers kan dan bijvoorbeeld nog gemakkelijker. We willen landelijk een uniforme uitstraling, maar de ondernemers moeten natuurlijk wel hun eigen verhaal kunnen vertellen en zich zoveel mogelijk kunnen richten op hun regionale situatie. Dat is immers de kracht van onze franchiseformule.”

14-05-2009 8:52


Onder grote belangstelling werd op 7 mei 2009 door HME het Learning & Experience Centre in Krefeld (Duitsland) geopend. Hiermee zet HME een bewuste stap richting dealers, architecten, designers en partners op zowel de Nederlandse als de Duitse markt. In het Learning & Experience Centre, afgekort tot LEC, staat het portfolio van Herman Miller onder één dak met de collectie van Leolux.

HME wil met dit centrum klanten optimaal  bedienen, door het tonen van een brede productrange van zowel Herman Miller als Colebrook Bosson Saunders en tegelijk door het bieden van een stuk belevenis en ervaring.

De opening was inspirerend en veelbelovend voor de toekomst. De plannen en ideeën die HME met het LEC heeft, werden omarmd door de andere sprekers namens Herman Miller International, CBS en Leolux. Vanaf nu is het LEC iedere werkdag en op zaterdag geopend. Meerdere malen per jaar zullen er diverse events georganiseerd worden en hebben dealers, projectinrichters en architecten de mogelijkheid om hier hun eigen klanten te ontvangen.
Zo is er op zondag 17 mei 2009 een Lifestyle event, georganiseerd door HEM en Leolux. Thema: 'het huis van pracht en praal'. Een extra gelegenheid om het nieuwe LEC (nog) eens te bezoeken.

Zie ook:

Uitbreiding aanbod
Innovatie-Award
Samenwerking HME en Leolux
Aeron nu ook als baliestoel
Met creativiteit de crisis te lijf
Interieur 08 Kortrijk start vandaag
Popstars-jury op Mirra
Uitbreiding wegens continue omzetgroei

12-05-2009 15:10

Brink Beheer uit Staphorst heeft concurrent Kembo in Veenendaal overgenomen. Kembo werd onlangs failliet verklaard. Zestig personeelsleden kwamen op straat te staan. De vestiging in Veenendaal gaat verder onder de naam BeleefKembo. In eerste instantie is er werk voor 25 medewerkers.

Brink wil een doorstart maken, waarbij productie en verkoop in Veenendaal worden voortgezet met 25 man. Dat aantal zal naar verwachting in de toekomst fors uitgebreid worden.
Beide bedrijven waren jarenlang elkaars concurrenten en bedienden hetzelfde marktsegment.

Brink Beheer heeft Kembo in afgeslankte vorm overgenomen. Brink Beheer is al actief op de kantoormarkt met Brink Kantoormeubelen. Directeur Alax van de Klift is zelf directeur geweest bij Kembo in de jaren `90.

Hoeveel Beleef! Brink Beheer betaald heeft voor het reeds failliete Kembo wil Van de Klift niet bekendmaken. Bij het faillissement had Kembo echter een schuld van 5,5 miljoen euro. Van de Klift wil met de aankoop een impuls geven aan zijn streven om meer schaalgrootte te bereiken. Met Kembo en Brink Kantoormeubelen samen verwacht de directeur een marktaandeel van 5 tot 7 procent te behalen.

Het faillissement van Kembo was omstreden. De directie van het bedrijf, dat in het topsegment van de kantoorbranche actief is, probeerde het hoofd boven water te houden door de helft van de 63 personeelsleden te ontslaan. Dit gebeurde zonder vergoeding en zonder tussenkomst van de kantonrechter. Deze stap werd uiteindelijk gebillijkt door de rechter, maar kon een faillissement niet voorkomen.

Zie ook:
Kantoorinrichter ten onder 
Van 5 september tot en met 31 oktober
Opklapbaar en stapelbaar meubilair toegepast
Kembo en Enia steunen initiatief
Sandd betrekt één grote open ruimte 
100 % Design in bekroond monument
Kantoormeubilair
09-05-2009 10:16


Svoboda presenteert een nieuwe bureaustoel: de Vivo, ontworpen door Walter Hösel. "Vivo omvat een complete serie multifunctionele stoelen in een 8-tal tijdloze verschijningsvormen", meldt Svoboda.

De nieuwe stoel kenmerkt zich door haar klassieke gebogen ronde buisframe en laat zich zowel rank als met extra comfort stofferen en bekleden. "Zowel een 4-poots - als een sledeframe vormen in bijna alle modellen de eerste keuze waarvoor architecten en klanten zich geplaatst zien", stelt Svoboda. "Na deze basiskeuze te hebben bepaald ontvouwt zich een overzichtelijk gamma van mogelijkheden voor wat betreft de stoffering."

Svoboda biedt daarom diverse mogelijkheden. "Een dunne en elegante of naar voorkeur een dikkere en gedetailleerde stoffering bepaalt uiteindelijk de definitieve verschijningsvorm. In stof, leer, "compoundleer" en kunstleer valt de stoel naadloos op zijn plaats in de vele segmenten waarvoor de stoel wordt ingezet: vergaderen, wachten, pauzeren, werken, lunchen en collegezaal in zowel kantoor -, zorg - en onderwijsinstellingen." 

De 4-poots versie is stapelbaar en alle modellen zijn te voorzien van een collegetafel, koppeling en glijders afgestemd op een harde of zachte ondergrond. De Vivo-serie wordt gecompleteerd met de XL versie; een buisframe fauteuil op standaard vergaderhoogte.

Zie ook:
Omzet stijgt naar 44 miljoen euro
Kantoorinrichter op koers
Personeelswissel bij Oostenrijke producent
Svoboda levert aan NIBC-hoofdkwartier
Van Delft naar... Delft
09-05-2009 10:09


"Klöber Duera24 en Itera24 – dag en nacht excellent." Op die manier presenteert meubelfabrikant Klöber haar nieuwe stoelen. Het betreft - u vermoedde het al - 24-uurs-stoelen.

Op werkplekken die dag en nacht, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar gebruikt worden, zijn bureaustoelen nodig die beantwoorden aan de hoogste eisen wat betreft belastbaarheid en aanpassingsvermogen. Volgens Klöber vormen de nieuwe Duera24 of Itera24 de 'ideale stoel' voor de werkplek waar dag en nacht gewerkt wordt.

"Vanwege het intensieve gebruik door verschillende medewerkers worden er hoge eisen gesteld aan de duurzaamheid en kwaliteit van 24-uurs stoelen. Met de introductie van de Duera24 en de Itera 24 is Klöber in staat een passende stoel aan te bieden."

Natuurlijk voldoen de stoelen aan de tegenwoordig zo belangrijke duurzaamheidseisen. "De kwaliteit en duurzaamheid worden bevestigd door het feit dat beide stoelen voldoen aan de British Standard BS5459 - 2:2000", aldus Klöber. "Dit is een zware test voor stoelen in 24-uurs omgevingen."

Opvallend aan de stoelen is de speciale 75 mm comfortzitting, bestaande uit een combinatie van een pocketveerkern, koudschuim en wolvlies. De Duera24 kenmerkt zich verder door een gestileerde rugleuning opgebouwd uit een frame bestaande uit glasvezel versterkte kunststof, bespannen met luchtdoorlatend netweave voorzien van opdekstoffering in stof of leer. Dit geeft de stoel een transparante “look”.

De Itera24 is uitgevoerd met een rugleuning volledig opgevuld met een PU vormschuimkussen dat rondom gestoffeerd is, waardoor de stoel robuuster oogt dan de Duera24. Verder is kenmerkend voor de Itera24 dat de stoel in twee kleuren te stofferen is.

"De stoelen kunnen uitgevoerd worden met een ruime keus stoffen of leer, waaronder de speciale, zeer slijtvaste Camira 24/7 stof met 500.000 martindale."

Verder voldoen de stoelen aan de volgende normen: GS-keurmerk LGA Nürnberg, EU richtlijn 90 / 270 EWG Arbeid en beeldscherm / DIN EN ISO 9241 / DIN EN 1335 / DIN 4551 / NEN EN 1335 / Ergonomie Certificat LGA Nürnberg ANSI/BIFMA x 5,1. 

Beide stoelen werden ontworpen door Matthias Dohm.

Zie ook:
Centralisatie Klöber
07-05-2009 8:57


Bij MVO draait het om de drie onderwerpen People, Planet en Profit. Aandacht voor deze drie onderwerpen is voor Rohde & Grahl al geruime tijd verankerd in de organisatie. Toch is het bedrijf van mening dat er ruimte is voor verdere ontwikkeling en concretisering van het MVO-beleid. Rohde & Grahl is daarom gestart met de implementatie van ISO 26000 en mag zich sinds kort partner van MVO Nederland noemen.

De nieuwe ISO-richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen heet ISO 26000 en draait voor een groot deel om de omgeving waarin de organisatie functioneert. Stakeholders maken onderdeel uit van die omgeving en stellen direct of indirect eisen aan de organisatie. Daarmee bepalen de stakeholders wat maatschappelijk wenselijk gedrag is. Door deze eisen nadrukkelijk mee te wegen in haar beslissingen, zorgt Rohde & Grahl ervoor dat het MVO-beleid concreet en tastbaar is.

ISO 26000 is in conceptstadium en is dus in nog ontwikkeling. Om het belang van MVO te onderstrepen heeft Rohde & Grahl toch al de nodige stappen gezet om snel te kunnen werken volgens deze nieuwe richtlijn. De planning is dat de implementatie nog dit jaar wordt afgrond.

MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die het bedrijfsleven stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en helpt ondernemers om de kansen van MVO te benutten; kansen die winst opleveren voor bedrijf, milieu en maatschappij.

Rohde & Grahl heeft in de loop der jaren veel kennis opgedaan op het gebied van MVO en wil deze graag op uiteenlopende manieren ten dienste stellen van andere ondernemers.

Zie ook:

Ergonomische bureaustoel
Focus op prettige werksfeer
Afwisselend staan en zitten verhoogt werkplezier
Nieuw Italiaans design
Rennen voor een betere wereld
Grote order voor kantoorinrichter
Nieuwe naam voor Ronal en Grahl
Winnaar Europese aanbesteding
Voormalig Grahl-directeur op zoek naar nieuwe uitdaging
Producten Italiaanse fabrikant welkome uitbreiding
Interactie is een uitdaging
Grahl milieu gecertificeerd
Deelnemers Inrichtingskunde geslaagd
Moroso kiest voor Grahl en Ronal
06-05-2009 8:28

Thonet viert de 90e verjaardag van de Bauhaus ontwerpschool door een speciale editie van de stalen buizen klassieker S 43 in elf nieuwe kleuren uit te brengen. Ook de S 43K, de kindervariant, is verkrijgbaar in vier nieuwe pastelkleuren. In 1931 startte bij Thonet de productie van de S 43, een stoel die tegenwoordig behoort tot de belangrijkste klassiekers van de stalen buismeubelen. De stoel is sinds dat jaar onafgebroken in productie bij Thonet en is nog steeds één van de bestsellers uit de collectie.

De elf nieuwe kleuren, die als structuurlak aangebracht worden, zijn: RAL1016 limoen geel, RAL2004 oranje, RAL3011 bruinrood, RAL3013 tomatenrood, RAL3020 verkeersrood, RAL5012 lichtblauw, RAL5021 waterblauw, RAL9005 zwart, RAL7016 antracietgrijs, RAL6018 geelgroen en RAL7038 lichtgrijs. De kindervariant van deze stoel is gelakt in de nieuwe pasteltonen babyblauw, lichtgeel, helder wit en roze. Elk model van de speciale uitgave van de S 43 heeft een specifiek graveermerk vanwege het 90-jarig bestaan van het Bauhaus.

Het Bauhaus kan met recht de wieg van moderne stalen buismeubelen worden genoemd. Mart Stam was gastdocent bij het Bauhaus in de periode 1928-1929. In de 20er jaren experimenteerden vele zeer belangrijke ontwerpers met het buigen van staal. De Nederlandse architect Mart Stam was een van deze pioniers. In 1926 ontwikkelde Stam het eerste prototype van een achterpootloze sledeframestoel, gemaakt uit stalen buizen. In 1927, in het kader van het 'Stuttgarter Weißenhof-Siedlung project', werkte Stam samen met Bauhaus docenten als Marcel Breuer en Mies van der Rohe aan de ontwikkeling van meubels, gemaakt van stalen buizen en achterpootloze sledeframestoelen. Dit resulteerde in een stoel zonder achterpoten, genaamd de S 33. Stam kreeg het artistieke auteursrecht voor de vorm van de Freischwinger - de strenge kubusvormige, achterpootloze stoel - toegekend.

Deze rechten liggen nu bij Thonet. In 1931 werd dit ontwerp geoptimaliseerd en is sindsdien opgenomen in het programma van Thonet onder de naam S 43. Thonet werd in de dertiger jaren een van de grootste producenten van stalen buismeubelen. Sinds die tijd zijn vele modellen klassiekers in de meubelgeschiedenis geworden en onafgebroken in de collectie van Thonet.

Het Bauhaus, opgericht in 1919 in Weimar als kunstacademie, was geheel vernieuwend voor die tijd. In de periode 1919-1933 was de school gevestigd in Weimar, daarna in Dessau en tenslotte in Berlijn. Tegenwoordig wordt de school gezien als de belangrijkste school van de 20e eeuw voor kunst, architectuur en ontwerp. Het Bauhaus is zo'n ‘instituut', dat de term ‘Bauhaus' synoniem is aan moderne kunst en architectuur.
In dit jubileumjaar vindt de ‘Modell Bauhaus' in het Martin Gropius gebouw in Berlijn plaats van 22 juni tot 4 oktober 2009. Deze belangrijke tentoonstelling wordt door het Bauhaus Archief in Berlijn, de stichting Bauhaus Dessau en de stichting Klassik Weimar gerealiseerd. Daarna is de tentoonstelling te zien in het 'Museum of Modern Art' in New York. Thonet is 'Official Supplier' partner van de tentoonstelling.

Mart Stam is geboren in 1899 in Purmerend en was één van de belangrijkste architecten van de moderne tijd en een pionier op het gebied van het moderne meubeldesign. In 1927 leverde hij een opzienbarende architectonische bijdrage aan de 'Weißenhofsiedlung' in Stuttgart - als architect en vormgever die met stalen buizen experimenteerde. In de jaren 1928 en 1929 was hij werkzaam als architect in Frankfurt am Main en als gastdocent aan het 'Bauhaus' in Dessau en hield daar colleges over elementaire bouwkunde en stedenbouw. Van 1930 tot 1934 werkte Mart Stam in Rusland en in andere landen; daarna was hij tot 1948 als architect in Amsterdam actief. In het jaar 1939 nam hij de leiding over van de kunstnijverheidsschool in Amsterdam. In 1950 werd hij directeur van de hogeschool voor toegepaste kunst (Hochschule für angewandte Kunst) in Berlijn-Weißensee. In 1953 keerde hij terug naar Amsterdam. In 1977 verhuisde hij naar Zwitserland, waar bij op 23 februari 1986 in Goldach overleed.

Martin Gropius gebouw, op de hoek van de Niederkirchnerstraße 7 en de Stresemannstraße 110, 10963 Berlijn; 22 juli tot 4 oktober 2009; gevolgd door: Museum of Modern Art, New York, november 2009 tot januari 2010.

Zie ook:

Fotowedstrijd Thonet
Mart Stam: echt of nep?
'Zichtbaar aanwezig' in Krasnapolsky
Thonet in Media Plaza
Hoger segment zoekt nieuwe markten
Facelift voor Thonetstoel 404
Thonet Nederland houdt zich afzijdig
Vijf nominaties uit 76 inzendingen
Van 5 september tot en met 31 oktober
Tentoonstelling werk George Nelson
Inschrijven tot 29 augustus
Spaanse ontwerper wint Italiaanse prijs
Thonet participeert in DDC-Initiative
Ohnacker nieuwe directeur
Stijlvol sleetje rijden
Prijs voor boekhandel Selexyz
Uitreiking Interieurprijs en Mart Stamprijs
Buiging voor 404
Thonet steunt designprijs
De cultuur van het zitten
Elegant silhouet
Thonet en De Architect organiseren ontwerpcompetitie
Nieuwe indeling beurshallen
Design in Londen
Ontwerper Stefan Diez moderniseert idioot idee
Optimaal comfort
Inside Information nr 1-2006

05-05-2009 8:15


Het is de Duitse kantoormeubelfabrikant Sedus Stoll gelukt in Hongkong productpiraterij met succes te bestrijden. Het bedrijf won onlangs een rechtszaak.

Een Chinese firma verkocht in de jaren 2005 en 2006 ruim 50 kantoordraaistoelen aan het parlement van Hongkong die qua technische werking en uiterlijk praktisch identiek zijn aan het door Sedus ontwikkelde model Open up. De plaatselijke vertegenwoordiging van Sedus schakelde hierop de douane van Hongkong in en deed aangifte van een schending van het auteursrecht van Sedus Stoll.

up-103_mann_liegend
De Open up van Sedus is een herkenbare stoel.

Na langdurige zittingen volgde onlangs de uitspraak van de bevoegde rechtbank in Hongkong: de plagiator werd veroordeeld tot een hoge geldboete. Ook besloot de rechtbank dat de vervalste draaistoelen vernietigd moeten worden.

Het is volgens Sedus veelzeggend dat er aan de Open up auteursrecht is toegekend. “Dat is alleen mogelijk voor meubels waarvan het ontwerp ver boven het gemiddelde uitsteekt”, aldus een woordvoerder van de Duitse kantoormeubelfabrikant. “Het besluit van de rechtbank is zodoende ook een onderscheiding voor het bijzondere ontwerp van de ook buiten de grenzen van Europa beroemde stoel van Sedus.”

Zie ook:

Allmann Sattler Wappner krijgt opdracht
Groei kantoormeubelsector zet door
Ook merknaam wijzigt
Nieuwe sedus-stoel 
Prijs voor Sedus in Duitsland 
Gunstig tij Sedus
Meerderheidsbelang Sedus in Planbüro

04-05-2009 10:19


Het Design Museum La Triennale di Milano presenteert vanaf 21 april tot 17 mei een spectaculaire installatie van ontwerper Fabio Novembre onder de titel Il Fiore di Novembre/Novembre’s Flower. Naar anleiding van de expositie presenteert NgispenN een gelimiteerde oplage van Novembres Histograms bureau en fauteuil.

NgispeN, het nieuwe label van Gispen, brengt een bijzondere limited edition van Fabio Novembre’s Histograms (bureau en fauteuil) in een oplage van 50 stuks, genummerd en gesigneerd, in kleur naar wens.
De Histograms-serie van Novembre maakt van begin af aan deel uit van de nieuwe designcollectie NgispeN, die vorig jaar officieel werd gelanceerd. Met NgispeN brengt Gispen onder leiding van creative director Richard Hutten een eigenzinnige collectie ‘design voor thuis’ op de markt. "Onder het motto ‘playing with tradition’ pakt Gispen met deze collectie de draad als innovatief producent van eigentijds meubilair weer op", aldus Gispen.
fabio3

In de visie van Richard Hutten staat NgispeN voor vernieuwende functionele en eigenzinnige producten die er toe doen. Belangrijk onderdeel van NgispeN is de daarin opgenomen Richard Hutten Collectie. Daarnaast onderscheidt het designlabel zich met producten van ontwerpers als Gerrit Rietveld, W.H. Gispen, Bertjan Pot en Fabio Novembre. Binnenkort worden nieuwe ontwerpen van Michael Young en James Irvine verwacht.

fabio
Fabio Novembre

Over het ontwerp van Histograms zei Fabio Novembre: ‘In de statistiek is een histogram een grafische weergave van een frequentieverdeling. Ik heb geprobeerd dat om te zetten in een abstract kunstwerk van comfort, door diagrammen vorm te geven onder menselijke frequenties. In de ontwerpgeschiedenis is eerder in 1971 onderzoek naar histogrammen gedaan door Superstudio, onder de naam “Istogrammi di architettura”. De connectie met de geest van die tijd was heel inspirerend voor mij. Het woord histogram is afgeleid van het Griekse: histos, 'iets rechtstandigs' (zoals de masten van een schip, de balk van een weefgetouw, of de verticale balken van een histogram), en gramma, 'tekening, verslag, geschrift'. Ik heb histogrammen gebruikt als een hulpmiddel bij het ontwerpen van een alternatief thuislandschap". fabio2

De limited edition van de Histograms-serie (bureau en fauteuil) is uitgevoerd in een bijzonder esthetisch frame van multiplex hout, deels overkapt met perspex. Het productieproces is puur ambachtelijk, vergt bijzondere precisie en is daardoor buitengewoon arbeidsintensief. Elk object mag als uniek kunstwerk worden beschouwd, en wordt op verzoek van de nieuwe eigenaar uitgevoerd in een kleur naar wens. De oplage bedraagt 50 exemplaren, genummerd en gesigneerd door de ontwerper, en is voorzien van een ‘certificate of authenticity’.

Il Fiore di Novembre/Novembre’s Flowers vindt plaats van 21 april t/m 17 mei 2009 in Triennale di Milano aan de Ciale Alemagna 6 in Milaan.

Zie ook:

Gispen betreedt opnieuw consumentenmarkt 
Interieurcitaten
'Green house' installatie tijdens meubelbeurs
Eerbetoon aan Nederlands ontwerper
Beroemde villa bestaat 75 jaar
Mutaties bij Gispen
Inclusief lezing over cradle to cradle
Kantoormeubilair door de jaren heen
Project van 8000 werkplekken op maat in Brussel
Leven en werken in de toekomst

01-05-2009 8:29


Wiesner-Hager introduceert op 14 en 15 mei 2009 het nieuwe Care Living programma grace voor de Nederlandse markt. De introductie zal op drie locaties zijn: bij Wiesner-Hager in Echt, Lensen Projectinrichters in Ammerzoden en Oving projectinrichting in Assen.

Mensen die zorg nodig hebben, hebben tegenwoordig een andere levensstijl en wensen. Zelfstandigheid en veiligheid staat hierin centraal. Een drempelloze leefruimte met meubilair dat aan de individuele behoefte is aangepast, biedt meer veiligheid en comfort. Bijvoorbeeld in de vorm van het nieuwe Care Living programma grace. Ontwerper Kai Stania wil met de vormen en kleuren van grace intimiteit, veiligheid en geborgenheid uitstralen.

Zie ook:

Design Meets Art
Aanbesteding overheidsbedrijf gewonnen
Expositie bij Wiesner Hager
Bijzondere bank op Orgatec
'Wiesners sofa'
Homepage kantoorinrichter 'op de schop'
'Design meets art Nout Muller'
Duurzame kantoormeubelfabrikant
'Design meets art'
Helft van de omzet dankzij export
Foto-expositie bij Wiesner Hager
WH opent vestigingen in in Moskou, Kiev, Sofia en Dubai
Jimi Hendrix in Echt
Jimi Hendrix bij Wiesner Hager

 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >