Fusie FMN en NFC Index

De vereniging NFC Index en de beroepsvereniging voor het facilitaire domein, FMN, gaan per 1 januari 2018 fuseren. Nadat de leden van FMN eerder deze week al positief besloten over het fusievoorstel, stemde ook de algemene ledenvergadering van NFC Index op 23 november in met het fusievoorstel. De fusie bundelt en versterkt de kracht van beide organisaties. Er ontstaat voor zowel de leden als de markt één duidelijke ingang naar een breed facilitair netwerk, kennis en informatie.

NFC Index en FMN werken al sinds 2011 op verschillende vlakken succesvol samen. Afgelopen zomer hebben FMN en NFC Index – nadat de leden daar eerder dit jaar toestemming voor gaven – diverse samenwerkingsopties onderzocht. Uit dit onderzoek concludeerden beide besturen dat een fusie de beste kansen biedt op een duurzame samenwerking, de doorontwikkeling van onafhankelijke benchmarkinstrumenten en daarmee voor een duidelijke waardepropositie voor de huidige en toekomstige leden van beide verenigingen.

De fusie betekent dat NFC Index vanaf het moment van kracht worden van de fusie formeel zal opgaan in FMN. De naam NFC Index blijft evenwel verbonden aan de benchmark- en kengetallenactiviteiten die binnen de fusievereniging worden aangeboden. Om de fusie mogelijk te maken hebben de leden van FMN ingestemd met een wijziging van de statuten. Ook stemden de leden van NFC Index en FMN in met de samenstelling van het bestuur van de fusievereniging, waarbij Natalie Hofman tot voorzitter werd benoemd.

www.nfcindex.nl