Werkgevers in actie tegen stress

Foto: Gerd Altmann.

Het aantal werkgevers met anti-werkstressbeleid stijgt van 69 procent in 2014 naar 77 procent in 2016. Dat blijkt uit cijfers van TNO. Tegelijkertijd zijn ook de kosten en de duur van het verzuim door werkstress gestegen.

In totaal hebben werknemers in 2016 ruim 7 miljoen dagen verzuimd wegens werkstress. De daarmee gemoeide verzuimkosten voor werkgevers liggen rond de 2 miljard euro. Het gemiddeld aantal verzuimdagen door werkstress lag in 2007 nog op 24 dagen per uitgevallen werknemer. In 2016 steeg dit naar 30 dagen.

Eén op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten en 44 procent van de werknemers geeft aan dat maatregelen tegen werkstress nodig zijn. Door in een vroeg stadium werkstress bespreekbaar te maken en samen naar oplossingen te kijken, kan uitval worden voorkomen.

In 2014 startte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne over werkstress met als doel het onderwerp op de agenda te zetten bij werkgevers en werknemers. Meer dan tweehonderd organisaties, waaronder Stichting IZZ, Nationale Nederlanden, Nissan en de Tweede Kamer organiseerden dit jaar in de campagneweek (van 13 tot en met 16 november) activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten.