Wilkhahn publiceert duurzaamheidsverslag

De Duitse fabrikant Wilkhahn is al jaren actief op het gebied van duurzaamheid. Om dat te onderstrepen publiceert het bedrijf elke 3 jaar een ‘environmental statement’. In de zojuist gepubliceerde aflevering wordt het duurzaamheidsbeleid tot en met 2019 beschreven.

Blijkens het document rust Wilkhahn niet op zijn lauweren. “De brochure vat samen hoe de pioniersrol van dit wereldwijd opererend familiebedrijf gedefinieerd wordt”, zegt een woordvoerder.  Het environmental statement is gebaseerd op de standaarden van het audit-systeem EMAS, dat Wilkhahn dit jaar al voor de zestiende opeenvolgende keer verwierf.

In de publicatie wordt vermeld welke progressie er gedurende de jaren 2014-2016 is geboekt. Zo werd er blijkens het verslag bijvoorbeeld minder elektriciteit verbruikt en daalde het materiaalgebruik in producten. In de publicatie wordt ook vooruitgekeken.  “Wilkhahn zou Wilkhahn niet zijn als we niet blijven proberen om onze producten en processen verder te verbeteren”, aldus de woordvoerder. Hierbij ligt de focus onder meer op het verbeteren van de materiaal- en energie-flow, als ook het gebruiken van elektrische en hybride voertuigen in de logstiek. Voorts wordt getracht het aantal logistieke bewegingen tot een minimum te beperken.

En dan is er natuurlijk nog het belangrijke aspect ‘gezondheid’. “Wilkhahn staat niet alleen voor ergonomisch, gezondheidsbevorderend kantoormeubilair, maar ook voor de implementatie van een hoog niveau van gezondheid en veiligheid en de actieve stimulering van de gezondheid van de eigen medewerkers.” Ook dit aspect blijft de komende jaren een belangrijk oogmerk van Wilkhahn.www.wilkhahn.nl