Verrassende uitslag BNI-prijs

Het was een verrassende uitkomst, afgelopen donderdag avond. Bij de uitreiking van de BNI-prijs 2017 maakte de jury bekend de prijs dit jaar niet uit te reiken. Wel werden er vier eervolle vermeldingen verleend.

De jury wees zowel bij de Bachelor- als bij de Masterprijs geen winnaar aan. Dat er geen winnaars zijn aangewezen is overigens niet te wijten aan de kwaliteit van de nominaties, want daarover is de jury enthousiast. Tijdens de beoordeling raakte de jury echter het spoor bijster toen ze de Bachelor- en Masterprojecten toetste aan de vooraf gestelde criteria. In haar ogen voldoen de genomineerde afstudeerprojecten daar niet of slechts deels aan.

Eervolle vermelding: Eva Hoonhout.

De jury vroeg zich dan ook af of de gestelde criteria voor de bni-prijs wel kloppend zijn. De opleidingen kiezen genomineerden en kiezen overduidelijk voor een conceptuele insteek waarbij de ontwerphouding prevaleert boven de vakbekwaamheid. Maar de criteria voor de prijs hechten juist belang aan het laatstgenoemde criterium. “Doordat vakbekwaamheid in de nominaties niet of nauwelijks aan bod komt, dringt zich de vraag op hoe de link is vanaf de academie naar de beroepspraktijk”, aldus een woordvoerder. Tijdens de uitreiking adviseerde juryvoorzitter Hans Maréchal (bni interieurarchitect M+R) namens de jury met klem dat hierover een dialoog plaatsvindt tussen de beroepsorganisatie en de interieuropleidingen.


Eervolle vermedling: Frédérique Albert.
Dat de juryleden tot deze conclusie zijn gekomen, neemt niet weg dat ze graag hun waardering uitspreken over vier geselecteerde projecten. Vier projecten vielen positief op tussen de ingezonden nominaties. Ze onderscheiden zich in originaliteit en innovatie en rekken daarmee de grenzen van het vakgebied op. Omdat op deze projecten de beoordelingscriteria niet van toepassing zijn – wat een voorwaarde is om te winnen –  heeft de jury besloten ze een eervolle vermelding toe te kennen. Eén genomineerde heeft diens eervolle vermelding niet geaccepteerd.

Voor de Bachelorprijs ontvingen Frédérique Albert-Bordenave (Gerrit Rietveld Academie) en Allegra Santis (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten) een eervolle vermelding. Voor de Masterprijs ging Eva Hoonhout (Sandberg Instituut) naar huis met een huis eervolle vermelding.

www.bni.nl