Verlies voor Ahrend

Het gaat maar zo zo met de Ahrend Groep. Dat blijkt uit een artikel in het Eindhovens Dagblad. Blijkens een recent gepubliceerd Jaarverslag heeft de Ahrend Groep vorig jaar een verlies geleden van 9,2 miljoen euro. Als belangrijkste oorzaak wordt verwezen naar de dit jaar afgeronde reorganisatie. Hiermee was blijkens het Jaarverslag 6,5 miljoen gemoeid.

In het kader van de reorganisatie werden – zolas eerder al aangekondigd – fabrieken in Zwanenburg en Leerdam gesloten, hetgeen ten koste ging van 89 arbeidsplaatsen. In Sint-Oedenrode, waar in het voorjaar een volledig geautomatiseerde productielijn voor stoelen in gebruik werd genomen, kwamen er daarentegen vijfendertig arbeidsplaatsen bij.

In een toelichting zegt Ahrend-CEO Eugéne Sterken dat vanaf medio 2017 een significante jaarlijkse kostenbesparing wordt gerealiseerd. Hoewel de groep in 2016 een omzetdaling van 10 miljoen (tot 152,4 miljoen euro) moest noteren, stelt de Ahrend-topman dat Ahrend Groep hetmarktaandeel in Nederland heeft weten te behouden. Buiten Nederland nam de omzet zelfs toe, waardoor de omzetdaling per saldo beperkt bleef tot ruim 1 procent (tot een omzet van 289,2 miljoen euro).

Ondanks de ietwat teleurstellende cijfers is men hoopvol bij de kantoorinrichter. Volgens de CEO heeft Ahrend nog een reeks van verbetertrajecten lopen die moeten leiden tot vereenvoudiging van de organisatie en tot versterking van de innovatiekracht.

www.ahrend.com