‘Kwaliteit LED-verlichting sterk verbeterd’

Foto: Aline Dassel.

De kwaliteit van LED-verlichting is de laatste 2 jaar sterk verbeterd doordat producenten veel geïnvesteerd hebben in innovatie en kwaliteit. Dat staat te lezen in het op 15 november gepubliceerd Nationaal LED Trendrapport. “Betere kennis en een meer kritische houding van de consument noodzaakt producenten om kwalitatief betere producten aan te bieden”, stellen de opstellers.

Het Nationaal LED Trendrapport 2017 geeft de resultaten van een uitgebreid onderzoek onder bedrijven die actief zijn in deLED-verlichtingsmarkt. Uit het rapport blijkt dat de omzet in de nationale LED-verlichtingsmarkt is gegroeid naar 1,1 miljard euro en dat de LED-sector 5.000 fte aan directe werkgelegenheid genereert. De omzetten in de LED-sector zijn het laatste jaar sterk gestegen. De verwachting is dat de omzetgroei doorzet tot 2020.

“De kwaliteit van LED-lampen is de laatste 2 jaar sterk verbeterd”, meldt het rapport. “De prijzen blijven dalen door betere productietechnieken en hogere efficiëntie van de lampen. LED-verlichting profiteert ook van de focus op total cost of ownership, waarbij niet alleen gekeken wordt naar aanschafkosten maar ook naar levensduur, energiegebruik en vervangingskosten.” Het rapport voorspelt dat de prijzen de komende jaren blijven dalen.

Een opvallende uitkomst van het rapport is dat men verwacht dat de productie en de assemblage van LED-verlichting de komende jaren wordt teruggehaald van China naar Europa. Als belangrijkste redenen hiervoor worden genoemd: de hogere kwaliteitsstandaard, de kortere levertijd en daarmee grotere flexibiliteit.

De wereldwijde markt voor LED-verlichting heeft de afgelopen jaren een sterke groei gekend en de verwachting is dat deze groei met 30 procent per jaar zal doorzetten tot in ieder geval 2020.

Het rapport is een initiatief van, en uitgevoerd door LED Expo Benelux en LED magazine. De tweede editie van het Nationaal LED Trendrapport is tot stand gekomen met de steun en input van Uneto-VNI, Dekra, OTIB, stichting Lightrec en Ovlnl. Mede dankzij steun van Veko Lightsystems, AEG Professional Lighting, SLV Nederland, Illuxtron International, Schréder en Tronix Lighting BV is het rapport gratis beschikbaar.

www.ledexpo.nl/downloadledtrendrapport