Zin en onzin van LED

Het boek ‘Zin en Onzin van LED’ is nog steeds een van de hardlopers in het segment ‘Vakinformatie’ van Uitgeverij Gelderland. Het boek komt tegemoet aan de kennisbehoefte van professionals die zich bezighouden met LED-verlichting. Zin en Onzin van LED is samengesteld door Henk-Jan Hoekjen (hoofdredacteur van Inside Information en Inside Information Verlichting) en lichtexpert Egbert Keen.

Uit oude mythes weten we dat in liefde en in oorlog alles geoorloofd is. Tegenwoordig kunnen we daar aan toevoegen dat ook in het moderne zakenleven de ethische dimensie soms uit het oog verloren wordt. En dat geldt heus niet alleen voor de stereotype snelle bankiers in hoge spiegelkantoren. Ook de verhalen die bedrijven vertellen over de LED zijn lang niet altijd even waarachtig. De opkomst van de LED – op zichzelf een zinnige ontwikkeling – gaat onmiskenbaar gepaard met veel onzin.

De grote veranderingen waarmee de lichtwereld te maken heeft gekregen sinds de opkomst van de LED, heeft een enorme kennisbehoefte doen ontstaan. Het vaktijdschrifst Inside Information heeft daarom het boek ‘Zin en Onzin van LED’ uitgebracht. Door op een rij te zetten wat een LED is, hoe een LED functioneert, welke parameters bij het gebruik van een LED van belang zijn en hoe je een LED het beste kunt toepassen, wil deze publicatie een overzicht bieden van de zin én de onzin van LED.

Behalve uitgebreide inhoudelijke informatie over de geschiedenis en de karakteristieken van de nieuwe lichtbron presenteert het boek de reacties van een aantal specialisten op een serie relevante stellingen over de revolutionaire lichtgevende halfgeleider. Deze reacties bieden een staalkaart van meningen over de LED. Bovendien illustreert dit onderdeel van het boek prachtig dat er binnen het LED-verhaal sprake is van voortdurend schuivende panelen. En die panelen zullen blijven verschuiven. Inspanningen van wetenschappers zullen de mogelijkheden van de LED en het kleine zusje de organic light emitting diode (OLED) ongetwijfeld nog verder doen toenemen.

www.uitgeverijgelderland.nl