NSVV roept hulp lichtexperts in

De Nederlandse Stichting voor verlichtingskunde (NSVV) roept de hulp in van lichtexperts. “Mag de NSVV een beroep op u doen? Wij hebben uw input als lichtexpert hard nodig bij het beoordelen van de eerste conceptversie van de nieuwe NPR 13201.”

De NSVV stelt in samenwerking met NEN de praktijkrichtlijn ‘Kwaliteitscriteria Openbare Verlichting’, NPR 13201 op. Deze NPR vervangt straks de NPR 13201: 2002 en de ROVL-2011: 2011. De richtlijn is gebaseerd op  Europese normen (2015) en aangevuld met ervaringen uit de ROVL-2011.

De richtlijn is gebaseerd op  Europese normen (2015) en aangevuld met ervaringen uit de ROVL-2011. “Indien u uw review wilt geven, stuurt u dan een e-mail naar info@nsvv.nl. U krijgt de conceptversie en het reactieformulier dan toegestuurd. NSVV en NEN hechten er groot belang aan dat u, als belangenorganisatie en/of deskundige, uw mening geeft over de inhoud.”

Als de reacties zijn verwerkt, zal worden overgegaan tot het opstellen en uitgeven van de NPR. Naar verwachting zal dit begin 2017 plaatsvinden.

www.nsvv.nl