‘Dalende trend werkplekkosten ten einde’

NFC Index publiceert jaarlijks de facilitaire kosten per werkplek conform de Europese norm EN 15221. De dalende trend van de af19gelopen jaren is in 2015 doorbroken. De mediane werkplekkosten zijn het afgelopen jaar gestegen met 2 procent. Deze stijgen daarmee naar 8.959 euro per werkplek.

De stijging is voor een deel toe te schrijven aan een onderliggende verschuiving van eigendomspanden naar relatief duurdere huurpanden. Hieraan gerelateerd is een sterke toename van de kosten van het inbouwpakket waarneembaar. Investeringen zijn benodigd om meer gebruikers binnen de panden te kunnen faciliteren.

“Organisaties kiezen weer voor een hoogwaardige kantooromgeving. Bij een gelijkblijvende mediaan van het aantal vierkante meter vvo per werkplek zijn er in de panden voor het eerst minder werkplekken dan fte’s. Deze kunnen intensiever worden gebruikt door gedane investeringen in de werkplekomgeving. Het delen van de werkplek en het ontmoeten van collega’s wordt steeds beter gefaciliteerd. De nieuwe ratio van het aantal werplekken per fte is hiermee voor het eerst onder de 1,00 gekomen.”

De mediane kosten voor ICT zijn ook dit jaar weer gedaald. Onder andere door een toenemend gebruik van Self Service Portals en een vercloudisering van de werkplek. “Steeds meer leveranciers leveren de werkplek als standaarddienst. De werknemer krijgt via de browser op verschillende devices toegang tot de data en applicaties die hij of zij nodig heeft. Bij de inrichting van de werkplek wordt hier in toenemende mate aandacht aan gegeven.”

De nieuwe NFC Index Kantoren werd op 8 juni gepresenteerd op de Provada-beurs.

www.nfxindex.nl