‘Nederlandse kantoormarkt chronisch ziek’

De Nederlandse kantoormarkt is chronisch ziek. Dat zegt Colliers naar aanleiding van benchmark data uit de Colliers BenchBase, volgens de organisatie ‘de grootste vastgoed- en facilitaire database van de Benelux’.

In juni 2016 bedraagt de verborgen leegstand van kantoren in Nederland blijkens de cijfers van Colliers 10,1 procent van de totale kantorenvoorraad. Landelijk gezien is het beeld stabiel in vergelijking met vorig jaar, maar op lokaal niveau worden de verschillen groter. Amsterdam staat op het omslagpunt van een huurders- naar een verhuurdersmarkt, terwijl Den Haag en Rotterdam nog een verborgen leegstand kennen van 25 procent.

De totale leegstand van de Nederlandse kantorenmarkt is in 2016 licht gestegen met 157.000 vierkante meter naar 12,3 miljoen vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). “De verborgen leegstand is echter licht afgenomen, waaruit blijkt dat meer gebruikers van kantoorruimte hun leegstaande vierkante meters aan de markt hebben teruggeven.”

Verborgen leegstand is gedefinieerd als de leegstaande gehuurde vierkante meters die niet actief aan de markt worden aangeboden. De verborgen leegstand is een goede marktindicator voor de toekomstige ontwikkeling van de kantorenmarkt. “De vraag naar kantoren herstelt zich pas als de verborgen leegstand terug is op een gezond niveau. Pas als de verborgen leegstand structureel daalt naar 5 tot 8 procent, een percentage dat gezien kan worden als frictie leegstand, kan er sprake zijn van structureel herstel van de kantorenmarkt.”

De verborgen leegstand cijfers van dit jaar laten grote verschillen zien tussen de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Amsterdam en Utrecht hebben een verborgen leegstand van respectievelijk 5 en 9 procent. Voor Rotterdam en Den Haag ligt dit percentage op maar liefst 25 procent. “Dit betekent dat in Amsterdam de verborgen leegstand inmiddels onder de frictie leegstand ligt. Door de lage verborgen leegstand zal de vraag naar kantoorruimte blijven toenemen in de regio Amsterdam, iets wat al naar voren kwam in de hogere opnameniveaus van 2015. In mindere mate geldt dit ook voor Utrecht. Amsterdam staat op het omslagpunt van een huurders- naar een verhuurdersmarkt. Het herstel van de kantorenmarkt in groot Amsterdam voltrekt zich het eerst in die gebieden die beschikken over goede OV infrastructuur. Voorheen problematische kantoorgebieden als Sloterdijk, Amstelveen en Hoofddorp zullen in de loop van 2017 ook herstellen naar meer gezonde kantoormarkten.”

Voor eindgebruikers in Amsterdam wordt de beschikbaarheid van kwalitatief goede ruimte weer net zo belangrijk als het geboden pakket aan contractuele voorwaarden.

In 2013 heeft Colliers met het introduceren van het begrip verborgen leegstand, de ‘blinde vlek’ van de Nederlandse kantorenmarkt zichtbaar gemaakt. “Deze informatie vereist kennis van de eindgebruikers die onzichtbaar is voor de aanbodzijde van de kantorenmarkt. Colliers heeft de verborgen leegstand inzichtelijk gemaakt door de gemiddelde omvang aan vierkante meters VVO per fte van de NFC Index (Netherlands Facility Cost Index) af te zetten tegen de actuele bezettingsgraad van de kantoren.”