NSVV houdt eerste congres Binnenverlichting

Op woensdag 15 juni 2016 houdt Verlichting2015 in de Expo Hoevelaken het allereerste congres specifiek gericht op binnenverlichting: NSVV Licht Congres Indoor

Het plenaire deel van het congres zal onder de titel ‘Licht verbindt – ook binnen’ aandacht besteden aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van communicatie met en tussen de verschillende lichtoplossingen in de wereld van de huidige technische en decoratieve binnenverlichting. Daarbij wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met het aspect ‘beleving’. Ook zullen enkele buitenlandse experts een introductie geven over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van lichtkleur en lichthinder. Tot slot wordt ook aan de onderwerpen daglicht en noodverlichting ruimschoots aandacht besteed.

Tijdens het plenaire programma (9.00-15.00 uur) is de toegang gratis voor NSVV-leden en betalen niet NSVV-leden een toegangsprijs. Na 15.00 uur is de toegang gratis voor alle geïnteresseerde gasten van exposanten.

www.nsvv.nl