Koninklijke Ahrend reorganiseert

Koninklijke Ahrend kondigt een consolidering aan van de Nederlandse productievestigingen in Sint-Oedenrode, Culemborg en Arnhem. De huidige productieactiviteiten van de vestigingen in Zwanenburg en Leerdam zullen in de periode tot eind maart 2017 verhuizen naar respectievelijk Sint-Oedenrode en Culemborg. In totaal verdwijnen gedurende deze periode 89 arbeidsplaatsen.

Koninklijke Ahrend, waaronder naast Ahrend ook inrichter Gispen en schoolmeubelspecialist Presikhaaf vallen, gaat het aantal productievestigingen in Nederland rationaliseren tot drie zogenaamde competentiecentra. In deze centra gaat Ahrend specialistische kennis samenbrengen en investeren in de modernisering van het machinepark. De maatregelen zijn volgens een zegsman een gevolg van de veranderende eisen die aan de werkomgeving worden gesteld en passen binnen de strategie van Koninklijke Ahrend om de productie en logistiek daarop aan te passen en het kostenniveau verder te verlagen.

De vestiging Sint-Oedenrode wordt het competentiecentrum voor de metaalproductie, die thans nog verspreid door Nederland plaatsvindt, en voor assemblage van stoelen. In dit kader verhuist de productie van de vestiging in Zwanenburg naar Sint-Oedenrode in de periode tot eind maart 2017. In Sint-Oedenrode, tevens hoofdvestiging van inrichter Ahrend, zal 2,6 miljoen euro worden geïnvesteerd in onder andere een volledig nieuwe assemblagelijn voor stoelen en worden in totaal 35 arbeidsplaatsen gecreëerd. Eerder deze maand nam Ahrend op deze locatie een nieuwe showroom en het Innovationlab in gebruik.

De vestiging Culemborg wordt het competentiecentrum voor alle stoffeeractiviteiten, die thans nog verspreid door Nederland plaatsvinden. Verder zal deze locatie zich gaan specialiseren op het gebied van recycling van meubilair. De productie van de vestiging in het naburige Leerdam zal in de zomer van 2016 verhuizen naar Culemborg. In Culemborg, tevens de hoofdvestiging van inrichter Gispen, komt binnenkort een volledig vernieuwde Gispen-showroom en er zal worden geïnvesteerd in de modernisering van het machinepark. De totale geplande investeringen in de vestiging in Culemborg belopen 1,4 miljoen euro en er ontstaan 10 nieuwe arbeidsplaatsen.

De locatie Arnhem, waar recent de schoolmeubelactiviteiten van de sociale werkplaats Presikhaaf zijn overgenomen, zal zich blijven toeleggen op de verkoop en productie van schoolmeubelen.
Als gevolg van het rationaliseren van het aantal productielocaties vallen er door de verhuizing van de locatie Zwanenburg, in de periode tot april 2017, 89 gedwongen ontslagen. Koninklijke Ahrend betreurt dat, maar zal medewerkers die hun betrekking verliezen zo goed mogelijk faciliteren bij het vinden van passend ander werk. De Centrale Ondernemingsraad en de vakbonden zijn geïnformeerd over de voorgenomen besluiten. De Centrale Ondernemingsraad en de vakbonden zijn geïnformeerd over de voorgenomen besluiten.

www.ahrend.com