Light + Building kondigt zich aan in vernieuwd tijdschrift

Het tijdschrift ‘Verlichting’ is met ingang van de nieuwste editie opgenomen in het ‘moederblad’ Inside Information. Tot 2007 was het blad al onderdeel van Inside Information.

De integratie van beide tijdschriften biedt de mogelijkheid om – meer nog dan voorheen – de doelgroepen, waaronder (interieur)architecten, (licht)ontwerpers, facilitair managers en fabrikanten, veelomvattend te informeren. Daarbij komen de laatste ontwikkelingen die een rol spelen bij het realiseren van een alomvattende professionele en kwalitatieve huisvesting van professionele organisaties uitgebreid aan bod. De oplage van ‘Verlichting’ stijgt bovendien met eenderde (tot achtduizend exemplaren) door deze maatregel.

De deze week verschenen uitgave blikt uiteraard vooruit op de naderende vakbeurs Light + Building. Auteur Roelof Dalhuizen stelt dat licht en (interieur)architectuur nauw met elkaar zijn verbonden. Niet vreemd dus dat Light + Building ook nadrukkelijk zijn pijlen richt op architecten. De beurs heeft zich gedurende het afgelopen decennium ontwikkeld tot een onontkoombaar evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van licht, architectuur en gebouwtechniek. Van 13 tot en met 18 maart staat het tweejaarlijkse vakevenement weer op de rol.

  • Meer weten? U kunt het complete artikel als losse pdf bestellen. De kosten bedragen € 5 >>> stuur een mail naar info@uitgeverijgelderland.nl
  • Ook kunt u het volledige nummer (met daarin opgenomen de pagina’s van ‘Verlichting’) aanvragen. (€ 20) >>> stuur een mail naar info@uitgeverijgelderland.nl
  • Of neem een jaarabonnement: klik hier