Bijna helft werkzoekenden vindt binnen 2 weken nieuwe baan

Werkzoekend Nederland heeft profijt van de aantrekkende arbeidsmarkt. Het aantal werkzoekenden dat binnen 5 weken nieuw werk vindt, ligt op 67 procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van HR-dienstverlener Unique in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction onder 1.161 (potentieel) werkzoekenden.

De positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden nog verder onderstreept door 30 procent van de respondenten. Deze groep geeft aan zelfs binnen 1 week een nieuwe professionele uitdaging te vinden.

In het onderzoek zijn grote verschillen te zien tussen de leeftijdsgroepen. Hoe ouder de werkzoekende, hoe langer het duurt om een baan te vinden. Voor 31 procent van de oudere werknemers (55- tot 60-jarigen) duurde de laatste zoektocht naar een nieuwe baan veel langer, namelijk meer dan 10 weken.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat 34 procent van de werkzoekenden de eerste indruk van het bedrijf baseert op basis van de vacaturetekst. Ook wordt in het onderzoek aangetoond dat meer dan de helft (52 procent) het lastig vindt om op basis van de vacaturetekst te beoordelen of de functie passend is.

Hoe tevreden is de Nederlandse werknemer eigenlijk met zijn baan? In het onderzoek geeft de leeftijdsgroep tot 35 jaar zijn baan het rapportcijfer 6.9. Mensen in de leeftijdscategorie 55+ waarderen hun baan met een halve punt hoger: 7,4.

“De arbeidsmarktstoplichten staan op groen”, zegt Raymond Puts, algemeen directeur van Unique. “Dat de zoektocht naar een nieuwe baan voor bijna de helft van de werkzoekenden zo kort is, is zonder meer gunstig te noemen. De aantrekkende economie heeft duidelijk positieve effecten op de arbeidsmarkt. Ik hoop dat ondernemers deze positieve cijfers zien als een stimulans. Het vinden van talent zal alleen maar lastiger worden. Het is daarom goed om een slimme wervingsstrategie hoog op de agenda te zetten. Hoe positioneer je je als bedrijf zo dat je aantrekkelijk wordt voor werkzoekenden? Het zal één van de belangrijkste vraagstukken voor het aankomende jaar zijn.”

www.unique.nl
www.uniquehroffice.nl