MKB ziet mismatch tussen opleiding starter en arbeidsmarkt

Starters op de arbeidsmarkt zijn vanuit hun opleiding onvoldoende voorbereid op de huidige arbeidsmarkt. Dat is de mening van 2.142 MKB’ers die voor de jaarlijkse MKB Marktmonitor van Unique zijn ondervraagd. Van de ondervraagden is 44 procent het (helemaal) eens met deze stelling, 24 procent is het (helemaal) oneens en 31 procent staat hier neutraal tegenover.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Motivaction. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn ondervraagd over thema’s als bedrijfseconomische en personele ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid.

Dat het MKB een duidelijke mismatch ziet tussen opleiding en praktijk, verklaart het feit dat de ontwikkeling van medewerkers veruit het belangrijkste speerpunt is als het gaat om personeelsbeleid. 53 Procent van de ondervraagden gaat zich hier volledig op focussen. Op een gezamenlijke tweede plek staan het verhogen van medewerkerstevredenheid en arbeidsproductiviteit (beide 28 procent). Deze speerpunten worden op de voet gevolgd door het binden van personeel (27 procent).

De ondernemers zijn ook gevraagd naar hun grootste personele uitdagingen van het bedrijf. Het in huis houden van kennis en kunde (54 procent), het vinden van kwalitatief personeel (47 procent) en medewerkerstevredenheid (27 procent) blijken de grootste uitdagingen te zijn voor 2015. Het verhogen van medewerkerstevredenheid is dus niet alleen een speerpunt, maar ook een uitdaging. Opvallend is dat meer dan een kwart (26 procent) van de ondernemers de veranderingen in wet- en regelgeving ziet als een flinke uitdaging. Dit hoge percentage kan verklaard worden door de nieuwe wet werk- en zekerheid die dit jaar is ingevoerd.

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: “Het is duidelijk dat de ontwikkeling van medewerkers vandaag de dag een van de meest belangrijke thema’s is binnen het MKB. Of het nu gaat om het vergaren of juist borgen van kennis, de resultaten laten duidelijk zien dat ondernemers dit vraagstuk hoog op de agenda hebben staan. Het is niet alleen belangrijk dat er een betere aansluiting komt met het reguliere onderwijs, maar het gaat bijvoorbeeld ook om het beter benutten van opleidingsfondsen. Daarmee draagt het MKB zelf bij aan het niveau van kennis en kunde van hun medewerkers.”

De MKB Marktmonitor 2015 biedt veel meer resultaten en inzichten over de economische en personele ontwikkelingen van het MKB en duurzame inzetbaarheid. Het rapport is gratis aan te vragen via de volgende link: http://www.unique.nl/marktmonitor

Het onderzoek van Unique en Motivaction richt zich op bedrijven met  maximaal vijfhonderd medewerkers. In deze zevende editie van de MKB Marktmonitor zijn Unique en Motivaction nagegaan wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van omzet, personeel en duurzame inzetbaarheid. Tussen maart en mei van 2015 namen medewerkers van Unique en Technicum persoonlijke of digitale interviews af bij 2.142 ondernemers.