Is Gispen onderdeel van Ahrend?

Recentelijk verspreide Koninklijke Ahrend een persbericht waarin werd aangekondigd dat Gispen-directeur Peter Veer in dienst treedt bij Ahrend (zie berichten elders op deze site). In het persbericht stond echter nog iets opmerkelijks: “Tot [Koninklijke Ahrend] behoren Ahrend, Gispen, Presikhaaf, Roels en Techo, die ieder op eigen wijze de markten bewerken.” Wat? Hebben we wat gemist? Is Gispen tegenwoordig een onderdeel van Koninklijke Ahrend? Tijd voor enige tekst en uitleg.

Ahrend en Gispen. Hoe zat het ook alweer?
Ahrend en Gispen kennen een turbulente gezamenlijke geschiedenis. Lange tijd werden beide bedrijven (samen met het failliete Aspa) gerekend tot de ‘grote drie’ van de Nederlandse projectmeubelsector. Het was dan ook verrassend toen in 2004 beide gezworen vijanden leken te gaan fuseren. Leken. Want spoedig na de opmerkelijke aankondiging kwam het bericht dat de fusie bij nader inzien toch niet doorging. Het afblazen van dit sprookjeshuwelijk ging gepaard met enig moddergooien in de wandelgangen. Wie er in deze kwestie ook gelijk had, het was voor eenieder in de sector duidelijk dat Ahrend en Gispen bepaald geen vrienden waren.

En sindsdien opereren beide bedrijven dus geheel onafhankelijk van elkaar in de markt?
Nee. Dat wil zeggen: als merken opereren zij volledig onafhankelijk, maar in 2013 kwamen beide bedrijven in dezelfde handen. Medio 2013 nam Hal Investments – op dat moment al eigenaar van Ahrend – ook de resterende aandelen van Gispen over. Al het oude zeer ten spijt, moesten beide bedrijven sindsdien door het leven als zusterbedrijven, ressorterend onder de holding Stonehaven.

En dat is nog steeds zo?
‘Jein’, zou een Duitser zeggen. Sinds kort is er namelijk iets opmerkelijks veranderd. Hoewel de werkmaatschappijen Ahrend (Ahrend Group BV) en Gispen (Gispen Group BV) zelfstandig blijven opereren in de markt, is de naam van de holding waaronder beide bedrijven ressorteren veranderd van Stonehaven in… Koninklijke Ahrend. De woordvoerder geeft desgevraagd aan, dat recentelijk voor deze naamswijziging is gekozen omwille van de internationale expansie en de grotere naamsbekendheid van Koninklijke Ahrend in het buitenland.

Dus de facto is Gispen onderdeel geworden van Ahrend?
Ja, mits men zich realiseert dat er dus onderscheid gemaakt moet worden tussen twee Ahrends: enerzijds is er de werkmaatschappij en anderzijds is er dus de holding. Gispen is onderdeel van de holding Koninklijke Ahrend, niet van de werkmaatschappij Ahrend.

Maakt Ahrend dat onderscheid zelf?
Nee, niet echt. Dat wil zeggen: in het persbericht over de opmerkelijke overstap van Peter Veer van Gispen naar Ahrend wordt met geen woord gerept over het feit dat Veer de overstap maakt van een werkmaatschappij naar de holding waaronder de verschillende werkmaatschappijen ressorteren. Ook is de naamswijziging van de holding niet naar buiten toe gecommuniceerd. Desgevraagd geeft de woordvoerder van Koninklijke Ahrend echter aan dat het niet de bedoeling is verwarring te zaaien; in de toekomst zal in de uitingen steeds duidelijk worden gemaakt wanneer het de holding betreft.

Dus de conclusie luidt?
De woordvoerder van Koninklijke Ahrend benadrukt dat beide werkmaatschappijen (Ahrend en Gispen) blijven functioneren als gelijkwaardige zustermaatschappijen. In die zin maakt Gispen dus geen deel uit van Ahrend. Maar beide werkmaatschappijen functioneren tegelijkertijd wel degelijk onder de overkoepelende holding Koninklijke Ahrend. Eenieder mag op basis van deze feiten zijn eigen conclusies trekken over wie de jaren durende strijd tussen Ahrend en Gispen gewonnen lijkt te hebben.

www.ahrend.nl

www.gispen.nl