Kantorenmarkt profiteert niet van groei

De activiteit van eindgebruikers op de Nederlandse kantorenmarkt is in 2015 tot nu toe beperkt gebleven. De positieve economische ontwikkelingen hebben nog niet geleid tot een significante groei van de opnameniveaus. Dit blijkt uit het Office Market Report H1 2015 van Colliers International.

“De opname van kantoorruimte is in het eerste halfjaar weliswaar met 374.000 vierkante meter licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar blijft toch achter bij de jaren daarvoor. Slechts twee transacties kwamen boven de 10.000 vierkante meter uit, vorig jaar waren dit er nog tien. Een positieve ontwikkeling is wel te zien in secundaire locaties zoals Amsterdam Sloterdijk waar een dalend prijsniveau en verbetering van de voorzieningen hebben geleid tot verhoogde activiteit.”

Het aanbod van kantoorruimte steeg ten opzichte van eind 2014 met 2 procent tot 7,3 miljoen vierkante meter. “Het aanbod neemt toe doordat veel bedrijven grote kantoren inruilen voor kleinere, door reorganisaties en nieuwere vormen van werken. Omdat het aanbod na jaren weer stijgt, wordt de markt gedwongen zich meer te focussen op het terugdringen van het aanbod. Ook gezien de verborgen leegstand die nog boven de markt hangt. Herbestemming en verminderde nieuwbouw zouden voor dalend aanbodvolume moeten zorgen, maar dit blijkt nog onvoldoende om het toenemende aanbod structureel te verlagen.”

Voor de rest van 2015 wordt er geen grote verandering verwacht op de kantorenmarkt. “Er blijft voornamelijk sprake van een vervangingsvraag met uitzondering van snelgroeiende bedrijven zoals in de technologiesector, met name in de steden Amsterdam en Eindhoven.”